2. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Bir yerde bir günah işlemiş isen oradan ayrılmadan birde iyilik, ibadet işle, bir elbise üzerinde iken işlemiş isen o elbiseyi çıkarmadan evvel bir de ibadet yap!. .
Vücudundan ayrılan sakal, bıyık, saç, tırnak , kir gibi şeylerde, senden ayrılırken tâhir bulun!
(Tırnak ve saçta sinir vardır. Fakat keserken duymaz.
Vücutta bâzı kısımların Ruhla alâkası vardır. Duyarlar.
Bâzı kısımlar da cesede, cana aiddir, duygu yoktur)
 
Ve ALLAH’ı zikret!
Çünkü onlara sahibini nasıl terkettin diye sorarlar. . .
Hiç olmazsa ALLAH’tan mağfiret iste! . .
ALLAH’tan af ve mağfiret istemen bir duadır.
Dua da ibadetdir unutma! . .

Abdestsiz kat’iyyen tırnak, saç, sakal kesme!
Abdest almadan yıkanma! . .
Cünub iken su içme, yemek yeme, hatta kelâm etme, konuşma! . .
Niçinini sorma!
Bana yanaşamazsın.
Vasiyetimi tut!
Sonun hayırlı olur…

Geçmiş günahlarından birini hatırlayınca hemen tevbe, istiğfar et! Ve ALLAH’ı zikret! Çünkü Resûlü Ekrem :  “Her işlediğin suçun peşinden bir de iyilik yap ki onu mahvetsin, zira Hasenat Seyyiati yok eder” buyurmuşlardır.

 
 
 
Tâhir : Temiz. Pâk. Abdesti bozacak veya guslü icab ettirecek şeylerden birisiyle özürlü olmayan. * Zâhir ve bâtında bütün ayıp ve kirlerden temiz, pâk olduğu için Hz. Peygamberimize de (A.S.) bu isim verilmiştir.
 
Cünub : Cenabetlik. Şer’an yıkanıp temizlenmeye mecburiyet hâli. * Irak, uzak, baid.