2.BÖLÜM: TİRMİZÎ LİSTESİNDEKİ 99 ESMÂÜ’L- HÜSNÂ

2.BÖLÜM: TİRMİZÎ LİSTESİNDEKİ 99 ESMÂÜ’L- HÜSNÂ


        Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem): ” ALLAH (cc)‘ın 99 ismi vardır. Kim bunları ezberlerse cennete girer. ALLAH tektir, teki sever.” buyurmuştur.(Ebu Hureyre (ra) dan; Buhârî, Da’avât 68; Müslim, Zikr 5-2677; Tirmizî, Da’avât 87-3502)
        Tirmizî rivâyetindeki 99 Esmâü’l-Hüsnânın önce ezberleme veya zikretmede kolaylık olsun diye alfebetik sırası ile verelim:

99 ESMÂÜ’L-HÜSNÂ
     
1-     ALLAH (celle celâluhu)
2- EL- ADLÜ (celle celâluhu)
3- EL- AFÜVVÜ (celle celâluhu)
4- EL- ÂHİRU (celle celâluhu)
5- EL- A’LÎ YYÜ (celle celâluhu)
6- EL- ALÎMÜ (celle celâluhu)
7- EL- AZÎMÜ (celle celâluhu)
8- EL- AZÎZÜ (celle celâluhu)
9- EL- BÂİSÜ (celle celâluhu)
10- EL- BÂKÎ (celle celâluhu)
11- EL- BÂRİÜ (celle celâluhu)
12- EL- BÂSITU (celle celâluhu)
13- EL- BASÎRU (celle celâluhu)
14- EL- BÂTINÜ (celle celâluhu)
15- EL- BEDÎ’U (celle celâluhu)
16- EL- BERRU (celle celâluhu)
17- EL- CÂMİ’U (celle celâluhu)
18- EL- CEBBÂRU (celle celâluhu)
19- EL- CELÎLÜ (celle celâluhu)
20- ED- DÂRRU (celle celâluhu)
21- EL- EVVELÜ (celle celâluhu)
22- EL- FETTÂHU (celle celâluhu)
23- EL- GAFFÂRU (celle celâluhu)
24- EL- GAFÛRU (celle celâluhu)
25- EL- GANÎYYÜ (celle celâluhu)
26- EL- HABÎRU (celle celâluhu)
27- EL- HÂDÎ (celle celâluhu)
28- EL- HÂFİDU (celle celâluhu)
29- EL- HAFÎZU (celle celâluhu)
30- EL- HAKKU (celle celâluhu)
31- EL- HAKEMÜ (celle celâluhu)
32- EL- HAKÎMÜ (celle celâluhu)
33- EL- HÂLİKU (celle celâluhu)
34- EL- HALÎMÜ (celle celâluhu)
35- EL- HAMÎDÜ (celle celâluhu)
36- EL- HASÎBÜ (celle celâluhu)
37- EL- HAYYÜ (celle celâluhu)
38- EL- KÂBIZU (celle celâluhu)
39- EL- KÂDİRU (celle celâluhu)
40- EL- KAHHÂRU (celle celâluhu)
41- EL- KAVÎYYÜ (celle celâluhu)
42- EL- KAYYÛMU (celle celâluhu)
43- EL- KEBÎRU (celle celâluhu)
44- EL- KERÎMÜ (celle celâluhu)
45- EL- KUDDÛSÜ (celle celâluhu)
46- EL- LATÎFÜ (celle celâluhu)
47- EL- MÂCİDÜ (celle celâluhu)
48- EL- MÂLİKE’L MÜLKİ (celle celâluhu)
49- EL- MÂNİ’U (celle celâluhu)
50- EL- MECÎDÜ (celle celâluhu)
51- EL- MELİKÜ (celle celâluhu)
52- EL- METÎNÜ (celle celâluhu)
53- EL- MÜAHHİRU (celle celâluhu)
54- EL- MUGNÎ (celle celâluhu)
55- EL- MUHSÎ (celle celâluhu)
56- EL- MUHYÎ (celle celâluhu)
57- EL- MUÎDÜ (celle celâluhu)
58- EL- MUİZZÜ (celle celâluhu)
59- EL- MUKADDİMÜ (celle celâluhu)
60- EL- MUKÎTÜ (celle celâluhu)
61- EL- MUKSİTU (celle celâluhu)
62- EL- MUKTEDİRU (celle celâluhu)
63- EL- MUSAVVİRU (celle celâluhu)
64- EL- MÜBDİ’Ü (celle celâluhu)
65- EL- MÜCÎBÜ (celle celâluhu)
66- EL- MÜHEYMİNÜ (celle celâluhu)
67- EL- MÜ’MİNÜ (celle celâluhu)
68- EL- MÜMÎTÜ (celle celâluhu)
69- EL- MÜNTAKİMÜ (celle celâluhu)
70- EL- MÜTEÂLÜ (celle celâluhu)
71- EL- MÜTEKEBBİRU (celle celâluhu)
72- EL- MÜZİLLÜ (celle celâluhu)
73- EN- NÂFİ’U (celle celâluhu)
74- EN- NÛRU (celle celâluhu)
75- ER- RÂFİ’U (celle celâluhu)
76- ER- RAHÎMU (celle celâluhu)
77- ER- RAHMÂNU (celle celâluhu)
78- ER- RAKÎBÜ (celle celâluhu)
79- ER- RAÛFÜ (celle celâluhu)
80- ER- REŞÎDÜ (celle celâluhu)
81- ER- REZZÂKU (celle celâluhu)
82- ES- SABÛRU (celle celâluhu)
83- ES- SAMEDÜ (celle celâluhu)
84- ES- SELÂMÜ (celle celâluhu)
85- ES- SEMÎ’U (celle celâluhu)
86- EŞ- ŞEHÎDÜ (celle celâluhu)
87- EŞ- ŞEKÛRU (celle celâluhu)
88- ET- TEVVÂBÜ (celle celâluhu)
89- EL- VÂCİDÜ (celle celâluhu)
90- EL- VÂHİDÜ (celle celâluhu)
91- EL- VÂLÎ (celle celâluhu)
92- EL- VÂRİSÜ (celle celâluhu)
93- EL- VÂSİ’U (celle celâluhu)
94- EL- VEDÛDÜ (celle celâluhu)
95- EL- VEHHÂBÜ (celle celâluhu)
96- EL- VEKÎLÜ (celle celâluhu)
97- EL- VELÎYYÜ (celle celâluhu)
98- EZ- ZÂHİRU (celle celâluhu)
99- ZÜ’L CELÂLİ VE’L İKRÂMİ    (celle celâluhu)

47 adet Esmâü’l-Hüsnâ zâtî olup ALLAH-U ZÜ’L-CELÂL’in zâtî ile ilgili,
26 adedi insanla ilgili ve
26 adedi de insan ve mahlûkatın tümüyle ve kâinâtla (yaratılış ve yaratılanlarla) ilgilidir.

Şimdi Tirmizî Hazretlerinin hadîsin ekinde verdiği Esmâü’l-Hüsnâ listesi: Tirmizî’nin rivâyetinde Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Esmâü’l-Hüsnâ’yı şöyle saymıştır:

TİRMİZÎ
99 ESMÂÜ’L-HÜSNÂ
     
1-     ALLAH (celle celâluhu)
2- ER-RAHMÂNÜ (celle celâluhu)
3- ER-RAHÎMÜ (celle celâluhu)
4- EL-MELİKÜ (celle celâluhu)
5- EL-KUDDÛSÜ (celle celâluhu)
6- ES-SELÂMÜ (celle celâluhu)
7- EL-MÜ’MİNÜ (celle celâluhu)
8- EL-MÜHEYMİNÜ (celle celâluhu)
9- EL-AZÎZÜ (celle celâluhu)
10- EL-CEBBÂRU (celle celâluhu)
11- EL-MÜTEKEBBİRU (celle celâluhu)
12- EL-HÂLİKU (celle celâluhu)
13- EL-BÂRİ’Ü (celle celâluhu)
14- EL-MUSAVVİRU (celle celâluhu)
15- EL-GAFFÂRU (celle celâluhu)
16- EL-KAHHÂR (celle celâluhu)
17- EL-VEHHÂBÜ (celle celâluhu)
18- ER-REZZÂKU (celle celâluhu)
19- EL-FETTÂHU (celle celâluhu)
20- EL-ALÎMÜ (celle celâluhu)
21- EL-KÂBİZU (celle celâluhu)
22- EL-BÂSITU (celle celâluhu)
23- EL-HÂFİDU (celle celâluhu)
24- ER-RÂFİ’U (celle celâluhu)
25- EL-MUİZZÜ (celle celâluhu)
26- EL-MÜZİLLÜ (celle celâluhu)
27- ES-SEMÎ’U (celle celâluhu)
28- EL-BASÎRU (celle celâluhu)
29- EL-HAKEMÜ (celle celâluhu)
30- EL-ADLÜ (celle celâluhu)
31- EL-LATÎFÜ (celle celâluhu)
32- EL-HABÎRU (celle celâluhu)
33- EL-HALÎMÜ (celle celâluhu)
34- EL-AZÎMÜ (celle celâluhu)
35- EL-GAFÛRU (celle celâluhu)
36- EŞ-ŞEKÛRU (celle celâluhu)
37- EL-ALÎYYÜ (celle celâluhu)
38- EL-KEBÎRU (celle celâluhu)
39- EL-HAFÎZU (celle celâluhu)
40- EL-MUKÎTÜ (celle celâluhu)
41- EL-HASÎBÜ (celle celâluhu)
42- EL-CELÎLÜ (celle celâluhu)
43- EL-KERÎMÜ (celle celâluhu)
44- ER-RAKÎBÜ (celle celâluhu)
45- EL-MÜCÎBÜ (celle celâluhu)
46- EL-VÂSİ’U (celle celâluhu)
47- EL-HAKÎMÜ (celle celâluhu)
48- EL-VEDÛDÜ (celle celâluhu)
49- EL-MECÎDÜ (celle celâluhu)
50- EL-BÂİSÜ (celle celâluhu)
51- EŞ-ŞEHÎD (celle celâluhu)
52- EL-HAKKU (celle celâluhu)
53- EL-VEKÎLÜ (celle celâluhu)
54- EL-KAVÎYYÜ (celle celâluhu)
55- EL-METÎNÜ (celle celâluhu)
56- EL-VELİYYÜ (celle celâluhu)
57- EL-HAMÎDÜ (celle celâluhu)
58- El-MUHSÎ (celle celâluhu)
59- EL-MÜBDİ’Ü (celle celâluhu)
60- EL-MUÎDÜ (celle celâluhu)
61- EL-MUHYÎ (celle celâluhu)
62- EL-MÜMÎTÜ (celle celâluhu)
63- EL-HAYYÜ (celle celâluhu)
64- EL-KAYYUMÜ (celle celâluhu)
65- EL-VÂCİDÜ (celle celâluhu)
66- EL-MÂCİDÜ (celle celâluhu)
67- EL-VÂHİDÜ (celle celâluhu)
68- ES-SAMEDÜ (celle celâluhu)
69- EL-KÂDİRU (celle celâluhu)
70- EL-MUKTEDİRU (celle celâluhu)
71- EL-MUKADDİMÜ (celle celâluhu)
72- EL-MUÂHHİRU (celle celâluhu)
73- EL-EVVELÜ (celle celâluhu)
74- EL-ÂHİRU (celle celâluhu)
75- EZ-ZÂHİRU (celle celâluhu)
76- EL-BÂTINÜ (celle celâluhu)
77- EL-VÂLÎ (celle celâluhu)
78- EL-MÜTEÂLÎ (celle celâluhu)
79- EL-BERRU (celle celâluhu)
80- ET-TEVVÂBÜ (celle celâluhu)
81- EL-MÜNTAKİMÜ (celle celâluhu)
82- EL-AFÜVV (celle celâluhu)
83- ER-RAÛF Ü (celle celâluhu)
84- MÂLİKE’L-MÜLKİ (celle celâluhu)
85- ZÜ’L-CELÂLİ VE’L-İKRÂMİ (celle celâluhu)
86- EL-MUKSİTU (celle celâluhu)
87- EL CÂMİ’U (celle celâluhu)
88- EL-GANİYYÜ (celle celâluhu)
89- EL-MUGNÎ (celle celâluhu)
90- EL-MÂNİ’U (celle celâluhu)
91- EL-DÂRRU (celle celâluhu)
92- EN-NÂFİ’U (celle celâluhu)
93- EN-NÛRU (celle celâluhu)
94- EL-HÂDÎ (celle celâluhu)
95- EL-BEDÎ’U (celle celâluhu)
96- EL-BÂKÎ (celle celâluhu)
97- EL-VÂRİSÜ (celle celâluhu)
98- ER-REŞÎDÜ (celle celâluhu)
99- ES-SABÛRU (celle celâluhu)TİRMİZÎDE OLUP
İBNİ MÂCEDE OLMAYAN İSİMLER
     
1-     EL-KUDDÛSU (celle celâluhu)
2- EL-GAFFÂRU (celle celâluhu)
3- EL KAHHÂRU (celle celâluhu)
4- EL-FETTÂHU (celle celâluhu)
5- EL-HAKEMÜ (celle celâluhu)
6- EL-ADLÜ (celle celâluhu)
7- EL-KEBÎRÜ (celle celâluhu)
8- EL-HAFÎZU (celle celâluhu)
9- EL-MUKÎTÜ (celle celâluhu)
10- EL-HASÎBÜ (celle celâluhu)
11- ER-RAKÎBÜ (celle celâluhu)
12- EL-VASİ’U (celle celâluhu)
13- EL-HAMÎDÜ (celle celâluhu)
14- EL-MUHSÎ (celle celâluhu)
15- EL-MUKTEDİRU (celle celâluhu)
16- EL-MUKADDİMÜ (celle celâluhu)
17- EL-MUÂHHİRU (celle celâluhu)
18- EL-BERRU (celle celâluhu)
19- EL-MÜNTAKİMÜ (celle celâluhu)
20- MALİKE’L MÜLKİ (celle celâluhu)
21- ZÜ’L CELÂL-İ VE’L İKRÂM (celle celâluhu)
22- EL-MUGNÎ (celle celâluhu)
23- EL-BEDÎ’U (celle celâluhu)
24- ER-REŞÎDÜ (celle celâluhu)
25- ES-SABÛRU (celle celâluhu)