19. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Güzel bir Salâvât-ı şerîfe

Güzel bir salâvât-ı şerîfe.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin tıbbil kulubi ve devâihâ    Ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ    Ve nuril ebsâri ve diyâiha    Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim    Yâ selâmü sellim.

MÂNÂSI : Allahım! Ey Rabbim! Kalblerin hekimi (doktoru) ve devâsı (çâresi), bedenlerin âfiyeti (sağlığı, selâmeti, sıhhati) ve şifâsı, gözlerin nûru ve ziyâsı (ışığı) olan Seyidimiz Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e Sen salât ediver, selâm ediver, mübârek kıl onu! Ona onun ailesine ve sahabelerine de! Ey mutlak teslim olunan, selâmın kendisi olan Allahım!