18. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin Salâvâtı

Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin Salâvâtı olup sabah 3 akşam 3 okunması gönül ehlince tavsiye edilmiştir.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin mahtelefel melevâni    Ve teâkabel aserâni    Ve kerrerel cedidâni    Vestekbelel ferkadân    Ve belliğ ruhahu ve ervâha ehli beytihi minna ettehiyyete vesselâm.

MÂNÂSI : Allahım! Ey Rabbim! Sabahtan önceki şafaklar ayrılıp gitikçe, akşamdan önceki gurublar onları takib ettikçe, gündüz ve gece tekrarlanıp mevcûd oldukça, yıldızlar (kutup yıldızı ve diğerleri) istikbâlde durup (yüzünü) döndükçe Seyidimiz Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât ve selâm ediver! Bizim tahiyyemizi (hakta ve hayırda diriliş duamızı) ve selâmımızı (sılaya ulaşım arzumuzu) O’nun ruhuna ve Ehl-i Beyt’inin ruhuna ulaştırıver!