17. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâmı Gazalî Hazretleri Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebebdir.

İmâmı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eserinde Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir. Şefâata sebebdir.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi    Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen    Ve a’tihil vesilete    Veb’ashul makâmel Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu    Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi    Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin    Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in    Yâ erhamerrahimin.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, seyyidimiz, efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e onun âline, ashâbına ve ehl-i beytine, Senin rızanı taşıyan, hakkı edâ edilebilecek bir salât ve selâm ediver!. Onları mübârek kıl!. Ona vesîleyi bahşediver!. Onu, kendisine vaad ettiğin Makâm-ı Mahmûd’a eriştir!. Onu nasıl ehli ise, o şekilde bizimle karşıla. Bir nebînin ümmetiyle karşılanacağı en güzel bir biçimde karşıla. Ona, nebi ve resûl tüm kardeşlerine, onların âline ve arkadaşlarına salât ediver!. Ey merhametlilerin en merhametlisi!.