16. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin Salâvâtı (2)

Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtıdır.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nuril envâr    Ve sırril esrâr    Ve tiryâkil ağyâr    Ve miftâhi bâbil yesâr    Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr    Ve âlihil ethar    Ve eshâbihil ahyâr    Adede niamillahi ve ifdalihi.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûrların nûru, sırların sırrı, ağyâra tiryâk, bolluk kapısının anahtarı, Seyidimiz, seçilmiş olan Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e, onun tâhir âline ve hayırlı ashâbına, Yüce Allah’ın nimetleri ve fazlı adedince, salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!.