15. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Yatağa yatmadan evvel Vitir namazını kıl!
Çünkü, uyuyan kimsenin ruhu kabzolunmuştur.
Gelip gelmeyeceği de belli değildir.
Vitri kılarda yatarsan, ALLAH’ın sevdiği hâlde yattın.
Zira, ALLAH Vitir’dir, Tek’dir.
Vitr’i sever yâni, ALLAH kendini sever.
Seni kendi menziline tenzil ile, inâyetini ve muhabbetini izhar etti. Her adetli şeylerde
Vitr’e riâyet et!
“Ey Ehl-i Kur’ân! Vitr’e riâyet edin!” emri vardır.
Ehl-i Kur’ân, Ehlullah’dır.
Yemekte, içmekte hatta sürme çekmekte Vitr’i gözet.
Hıçkırık tutarsa, yedi yudum su iç.
Mücerreb’dir.
Resûl-ü Ekrem, daima Vitr’e riâyet ederlerdi.
Resûlullah, insanlara en güzel bir nümunedir.
 
 
Mücerreb : Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş. * Makbul.
 
Nümune : f. Örnek, misâl, misal olarak gösterilen. Düstur ve misâl olacak şey.