12. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Hasanî Basri (k. s.)’nun muhtesem Salâvâtı

Hasanî Basri (kaddasallahu sirrehu)’nun muhtesem salâvâti: “kim ki âhirette Havz-i Kevser’den doya doya içmek istiyorsa bu salâvâti çokça okusun.” buyurmuştur.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhi    Ve alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi    Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi    Ve aleynâ maahum ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minâtı ve’l-müslimîne ve’l-müslimâtı ec’maîn.

MÂNÂSI: ALLAH’ım! Sahibimiz ve Efendimiz, kadri-kıymeti-değeri ve şerefi Senin katında azîm-kadîr-âlî olan Ümmî Nebîn ve Habibin Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât-ü-selâm eyle (teslimiyet ve tâbi’ olmak için kendisine kavuşmamıza ve sılamıza salâtımızı vesile kıl!) Ve ailesine, ashabına, evlâdlarına, eşlerine, zürriyetine ve ehl-i beytine de! Eshârına (seher sırrına), ensarına (oluşum unsuruna, muhabbet Medine’sinin elemanlarına, ALLAH adına yardımcılarına) ve nûrundan oluşan herşeyine (herşeye) ve muhiblerine (el ele, kan kana ve can cana sevenlerine), ve ümmetine (O’na tam kemâlla teslim ve tâbi’ olup onun imâmlığında ALLAH Tealâ’ya istikamet edenlere) de! Onlarla beraber bizlere de ve mü’min erkeklere ve mü’min kadınlara, müslüman erkeklere ve müslüman kadınların cümlesine de salât-ü-selâm eyle! (ulaşımımıza vesile kıl yâ Rabbü’l-Âlemin)