11. VASİYET

 
Muhiddin-i Arabî buyuruyor:
 
Sakın, elinle ruh sahibi bir mahlukun tasvirini yapma!
Tasvir yapanlar kıyamette en şiddetli azaba giriftar olurlar.
Tasvir yapanlara kıyamette denir ki :
“şu yarattığın şeyi dirilt veya ona bir ruh ver bakalım.”
Tabiî veremez.

Hadis-i Kudsî’de:
“Benim gibi yaratmaya yeltenenlerden daha zâlim kim olabilir. Onlar, bir karıncayı veya bir buğday tanesini veya bir arpa tanesini yaratsınlar imkânı mı var?.”

(Burada fotoğraf akla gelir. 
Bunun hakkında meşhur Mısır Müftüsü Abduh’un bir fetvası vardır. “El cevabı Safi fi ibahetil lifotoğrafi” risalesinde fotoğrafta üç buud olmadığından, bir satıh üzerinde olması ve şahsın aynı olması bakımından taklid olmadığı ve fotoğrafta bir günah olmadığını ifade etmiştir.)
 
 
 
Tasvir : Hiss ve mahsusata münhasır olan ifâde. * Bir şeyi söz veya yazı ile anlatmak. Resim yapmak. * Bir şeye şekil ve suret vermek. Resim. * Edb: Görebildiğimiz ve hissedebildiğimiz şeyleri bize gösterebilecek veya hariçte vücudu olmayan fakat hissedilen şeyleri duyurabilecek meleke.
 
Buud : Boyut.