11. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin Salâvâtı

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike en nebiyyî’l-ümmîyyi    ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi    adede mâ alimte ve zînete mâ alimte    ve mil’e mâ alimte    salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, kulun, nebin, resûlün, ümmî nebi, Seyyidimiz Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, onun âline, ashâbına, ehli beytine, ilminde olanlar adedince, ilminde olanlar ağırlığınca, ilminde olanlar dolusunca, Kendi salâtınla ve ona ait salâtla, salât ve selâm ediver!