10. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Feyzi ve bereketi bol bir Salâvât

Feyzi ve bereketi bol bir salâvâttır.

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ellezi mele’te kalbehu min celâlike    ve aynehu min cemâlike    Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura    ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim    teslimen kesira    velhamdulillahi alâ zâlik.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, kalbine celâlini, gözlerine cemâlini doldurduğun, böylece mutlu, mesrûr, müeyyed (te’yid edilmiş, doğrulanmış, kuvvetlendirilmiş) ve nusretli (Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla zafere ulaşmış) hâle gelen Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, onun âline, ashâbına Sen çokça salât ve selâm ediver! İşte bunda hamd yalnızca Yüce Allah’a mahsustur!.