YA RASÛLULLAH

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11726
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: YA RASÛLULLAH

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

GÖZ YAŞımda=>RAVZÂ-yı MUTAHHÂRA..

DERVİŞLeR ADÂBı=>ÂBA,
ÇIKARIRLaRsa=>ÖLü BİL!.
Şu HAYatı>SeN HAYy BABA,
>BİZim KERBELÂ ÇÖLü BİL!.

NEFSini=>RABB’ini BİLmeKk,
YETKini=>HADD’ini BİLmeKk,
İKİ DÜŞÜNüp=>KONUŞ!maKk,
ALLAH YOLU =>DİNi BİLmeKk!.

YERYÜZü MESCiD=>DERVİŞin,
=>İBÂDEt OLsun==>HeR İŞin,
=>NEFSin=>AKLın ve BEDENin,
HAKKa<->HAYRa>HİZMEt İÇin!.


ZEVK 9629

Zü’L- CELÂLi ve’L- İKRÂM HAKk=>CELÂLi’inden=>CEVR-ü-CEFÂ!
Zü’L- CEMÂLi ve’L- İKRÂM HAKk=>CEMÂLi’inden=>VASL-ü-VEFÂ!
HADEME-yi KUR'ÂN HÂMİL,
MUHAMMEDî HAKkta KÂMİL,

Zü’L- KEMÂLi ve’L- İKRÂM HALk=->CÂNÂNLa OLAN=>CÂNa SEFÂ!.


17.05.2020 01:40
brsbrsm.. tktktrstkkmz..shrvkt..klhvnsrsz..


MUHAMMEDî=>ÂŞIKk-ÂRİF,
İLTİFÂta TÂBi====>MÂRİF,
ŞEVK-i ŞÜHÛD>ZEVK-i ZÂRİF,
HASBî HİZMEt->KUL İHVÂNim,
==>HABİBî TARİK’i==>TÂRİF!.

ZamÂN ==>SU GiBi AKıYOR,
AKARkEN =>AKLım yAKıYOR,
ÇEKen<->ÇEKtirenLe =>ÇİLe,
GÖZümdEN=>YÂR’im bAKıYOR!.


==>05.03.2010 21:05
Antalya..Lara branda da..
===>


Resim
AHh!. OLsam!.
Yâ RASÛLULLAH!..
sallallahu aleyhi vesellem..GönLümdeki GizLi GERÇek,
HeP SEVdi =>SENi SEVecek,
YEDi İKLim ==>ÇİÇek ÇİÇek,
ARI OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

ÂŞIKLara====>ZüL OLAmam,
KaRGayım>BüLbüL OLamam,
GÜL Bağına=->GÜL OLamam,
HAR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

TuZ OLsam==>AHMeD AŞIna,
HaZ OLsam=->HaCeR TAŞIna,
YANAR DAĞLarın===>BAŞIna,
KAR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

YEDi RENGim->SOLAcaksam,
BOŞALıp da ==>DOLAcaksam,
===>MuhaMMedî OLAcaksam,
NÂR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

İSLÂM DİNİn ===>DİREĞİnde,
ÇİLEm==>ÇaMuR KÜREĞİnde,
YOKk OLsam YâR YÜREĞİnde,
VAR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

*

TENde>ÖLÜn>CÂNda>DİRİn,
==>DIŞı>ŞAŞkın ==>İÇi>ŞİRİn,
EL EYyLe=->KervÂN KITMİRİn,
YÂR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

*

ÜNLEyen=>HAYy HAYyDâRına,
İNLEyen=>HAYy HAYy YÂRına,
İNLEyen=->HAYy RüZGÂRında,
YÂR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

*

KEREM KEVSERİn>BİZLeyen,
DİLiyLe=>İZİ-ni TemİZLeyen,
ERENLer İZİ”ni==>İZLeyen,
ER OLsam=>Yâ RASÛLULLAH!..

*

AKLın==>NAKLin OLUŞtuğu,
===>KEVSERine DOLUŞtuğu,
…………………….==>BULUŞtuğu,
YER OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

=>UÇA-BİLsem BiR =>YANIna
KALB-i KEVSER KOVANI”na
CÂNım==>CEM’ OLsa CANINa
SIR OLsam=>Yâ RASÛLULLAH!..

*

>KAF KALESİn YIKtı GÖNLüm,
ÇİLE ÇÖLÜn ÇIKtı=>GÖNLüm,
“İKİLİK”ten=->BIKtı GÖNLüm,
BİR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

*

HeR ÂN=>AHMED ADIN ANsam,
SALLAsam=>SILAMda SANsam,
YANsam YANsam YiNe YANsam,
KOR OLsam=>Yâ RASÛLULLAH!..

*

YÂD EL’dEN=>USANdı ÖZüm,
SıRR-ı SıFıR==>SeBîL SÖZüm,
GAYRIyı GÖRMEse=->GÖZüm,
KÖR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

KÛN KEVSERİn KİMden KİM’e,
CÂN CELÂLi =>CEMÂL->CİM’e,
HASBî HİZMEt=>NÛR-u MİM’e,
NÛR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

*

=>ÂŞIğım ==>EZEL BELLİ-de,
>TAHKik TEVHİD TEMELLİ-de,
SÎNE DAĞI”n==>TECELLÎ-de,
TÛR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

KITMİRin==>YEDİ YÖN ÜRse,
KERVÂNIn=>KÂBE’ye SÜRse,
İSRÂFİL====>SÎNEm ÜFÜRse,
SÛR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

*

İHVANİ’n ==>KENDİn BIRAKsa,
=>KUR'ÂN KANATLarı-n TAKsa,
GÖZLERİ==>GÖNÜLden BAKsa,
HÜR OLsam=>Yâ RASÛLULLAH!..

celle celâlihu
aleyhumusselâm..


05.03.2010 21:05
Antalya..Lara branda da..


Resim

===>MuhaMMedî OLAcaksam,

NÂR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

Bende İbrahîm aleyhisselâm Atam gibi =>Cehennemin ATEŞine Girsem de =>PİŞsem ÇIKsam.. berden ve SELÂMen MuhaMMedî PİŞsem ÇIKsam.. Böyle CaCık KALmasam!.


قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ
Resim---“Kulnâ yâ nâru kûnî berden ve SELÂMen alâ İbrahîm (ibrahîme).: Ey ateş! İbrâhim için serinlik ve esenlik ol! dedik.” (Enbiyâ 21/69)

*
YOKk OLsam YâR YÜREĞİnde,
VAR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

Ben de SENİN YÜREĞİNde YOKk OLsam =>Ve Tekrar ASLıma Rücû’ edip de MuhaMMedî NÛR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..


وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ
Resim---Ve mâ erselnâke illâ rahmeten li’l- âlemin (âlemîne).: Seni Biz, sadece ÂLeMLere RAHMet olarak gönderdik.” (Enbiyâ 21/107)

Resim---Câbir B. Abdillâh (radiyallâhu anhu)’dan: “Yâ Resûlullah! Anam, babam Sana fedâ olsun, ALLAH’ın en evvel yaratığı şeyi bana söyler misin?”dedim. Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Yâ Câbir! Eşyâdan önce kendi nurundan (Nurullah) senin peygamberiyin nurunu yarattı ve şöyle buyurdu: “O nur ALLAH’ın kudretiyle dilediği yerlerde devredip gezerdi. O zaman ne levh, ne kalem, ne cennet, ne cehennem, ne melek, ne gök, ne güneş, ne ay, ne cin, ne ins var idi.” Ondan sonra buyurdu ki: “ALLAH Teâlâ mahlûkatı yaratmak istediği zamanda o nûru taksim edip 4 parça yaptı: İlk parçadan kalemi yarattı. İkinci parçadan levhi yarattı. Üçüncü parçadan Arş’ı yarattı. Dördüncü parçayı taksim edip 4 parça yaptı: İlkinden gökleri yarattı. İkincisinden yeri yarattı. Üçüncüsünden cennet ve cehennemi yarattı. Dördüncü parçayı yine taksim edip 4 parçaya ayırdı. Birincisinden mü’minlerin gözlerinin nûrunu yarattı. İkincisinden kalblerinin nûrunu yarattı ki o, ALLAH’ı bilmedir. Üçüncüsünden dillerinin nûrunu yarattı ki o da Kelime-i Tevhiddir.......” buyurmuştur.
(İmâm Ahmed, Müsned IV-127; Hâkim, Müstedrek II-600/4175;İbni Hibban, El İhsân XIV-312/6404)

*
EL EYyLe=->KervÂN KITMİRİn,
YÂR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

SEN de KERVÂN KITMİRİ’ne Bir EL Et!. “Gel Buraya!. HASBî-HABİBî HİZMEte!.” BUyur ki=>Ben de YÂR OLayım Yâ RASÛLULLAH!.


*
İNLEyen=->HAYy RüZGÂRında,
YÂR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

Hani Bâzen Pencerelerde BURAsı BURSAm LODOSu İNLer Ya Sabaha Kadar!. Pencereler Uğuldar Rüzgârda!. Ve Ben asla uyuyamam içimdeki o uğultuyu yaşarım!. Ben de ÖyLe İNLeyen Rüzgâr OLsam!. Dürüstçe, Sadakatça, Samimiyetçe, Sabırla Selâmetle MuhaMMedî OLsam!.


*
KEREM KEVSERİn>BİZLeyen,
DİLiyLe=>İZİ-ni TemİZLeyen,
ERENLer İZİ”ni==>İZLeyen,

ER OLsam=>Yâ RASÛLULLAH!..

ARsız-IRsız-Uğursuz OLma!.
Hırsızlık yapma-Kötü söz söyleme-Zinâ yapma!.

ELinLe BELinLe DİLinLe.. KaLeminLe.. YüreğinLe..
HAKk’ın HALKına MuhaMMedîHASBî-HABİBî HİZMETçi OL

ELine DİLine BELine SâHiB ÇIKk!.
Hünkâr Hacı Bektaş Velî kaddesallahu sırrahu..

Makalât Adlı Kitabında ŞöyLe SeSLenir.: “İnsanın üç iyi dostu vardır. Öldüğünde, bunlardan biri evde, öbürü yolda kalır. Üçüncüsü ise kendisiyle birlikte gider. Evde kalan malı, yolda kalan dostlarıdır. Kendisiyle giden ise iyiliğidir.”

*
AKLın==>NAKLin OLUŞtuğu,
===>KEVSERine DOLUŞtuğu,
…………………….==>BULUŞtuğu,

YER OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

ÖyLe OLsam ki =>SENi SEVenLer İğnenin UcUnda dahi OLsa Orada BULuşsak.. BİLirim ki => Bütün RÛHLarını İğne UcUnda bile OLsa BİRLemek-BİLELemek mümkün değildir.. Lâ-MekÂN da…

*
CÂNım==>CEM’ OLsa CANINa
SIR OLsam=>Yâ RASÛLULLAH!..

ASLıma DÖNsem ve bENden bir İZ kalmasa..
Bir Daha Hiç KiMse BULamasa bENi bu DiYÂRda..

*
HASBî HİZMEt=>NÛR-u MİM’e,
NÛR OLsam>Yâ RASÛLULLAH!..

Hakan Oğlum =>Ottan Çöpten Bir Çey Çıkmaz Yavru!. Adam Gibi Nûr OLacaksın!.
MuhaMMedî ŞûuRu BİLeceksin!.
MuhaMMedî NûRu BULacaksın!.
MuhaMMedî SüRûRda OLacaksın!.
MuhaMMedî O-NûRu YAŞAyacaksın!.

*
İSRÂFİL====>SÎNEm ÜFÜRse,
SÛR OLsam Yâ RASÛLULLAH!..

İsrâfil aleyhisselâm =>Benim SîNe’me de şu ÂNda bir ÜfüRse de
DİRİLip Öten =>HASBî HİZMEt SûRu OLsam yâ Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem!.

HeR ÂN Şe'ÂNnda MuhaMMedî NÛRunu,
BİLip BULup OLup YAŞAma ONURunu,
HASBî HİZMEtin MÂNÂ ŞUÛRunu,
BİZ BİR-İZ-Le Yâ RASÛLULLAH!.


17.05.2020 01:40
brsbrsm.. tktktrstkkmz..shrvkt..klhvnsrsz..
Resim
Cevapla

“►Kul İhvÂNi ŞiiR ve ZeVK ŞeRH'leri◄” sayfasına dön