Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 03 Nis 2020, 08:52

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 44 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2
Yazar Mesaj
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 09 Eki 2007, 09:45 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
Bu konuyu facebook'ta paylan!
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:22

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,odediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Benşirkegiriportakkoşanlardan(bütünbuşirkvemüşriklerden)uzağım.Herkimbiramelişleyip,banaherhangibiriniortakkoşacakolursa,onudaşirkinide(yüzüstü)bırakırım.”buyurmuştur.(Müslim,2985).


En son fatmaana tarafından 10 Eki 2007, 08:59 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 10 Eki 2007, 08:57 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 23


Resim---Ebû Umame (radiyallahu anhu) ’dan rivâyet edilmiştir ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Ey Âdemoğlu! Fazlı, lütfu (O’nun yolunda) infak edip vermen senin için hayırlıdır. Bu lütfu senin infak etmemen ise senin için şerlidir. Sakın kendinde tutup (cimrilik edip de) vermezlik etme. Verdiğinde ilk önce aile efradınla başla. Veren el, alan elden daha hayırlıdır.” buyurmuştur.
(Müslim, 1036)


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 12 Eki 2007, 14:40 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:24


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““AllahuTeâlâ’nınyollardadolaşarakAllah’ızikredenkullarınıaraştıranMelekleribulunmaktadır.Allah’ızikredenbirtoplulukbulduklarıvakit,birbirlerine:“Haydigeliniz,sizinaradıklarınızburadalar”diyenidaederler.”
Hadisindevamındaşöylebuyurmuştur(sallallahualeyhivesellem):
“Meleklerozikirehlinedünyasemasınakadarkanatlarıylasararlar.RabTeâlâonlarınvaziyetleriniMeleklerdendahaiyibilenolmaklaberaberMeleklere:
“Kullarımnediyorlar?”diyesorar.”
(Hadisindevamında)şöyleder:Melekler:
“Senitesbihediyorlar,Senitekbirediyorlar,Sanahamdediyorlarvesenitemcîdediyorlar”diyecevapverirler.HakTeâlâdabuyururki:
“Benigördülermi?”Melekler:
“Hayır,vallahiSenigörmediler”derler.AllahuTeâlâ:
“YaBenigörselerdineolurdu?”diyebuyurur.Melekler:
“EğerSenigörselerdiozamanSanadahaçokibadetederlerdi.Senidahaçoktemcîdederlerdi,SanadahaçokhamdederveSenidahaçoktesbihederlerdi.”derler.AllahuTeâlâ:
“Bendenneistiyorlar?”diyebuyurur.Meleklerde:
“SendenCennetiistiyorlar”diyecevapverirler.Allah-uAzzeveCelle:
“Cennetigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,VallahiCennetigörmediler”derler.AllahuTeâlâdabununüzerine
“Eğerbirdecennetigörselerdineolurdu?”diyesorar.Meleklerde:
“Şâyetgörselerdi,(Cennetegirmek)içinonudahaçokarzulayıpisteyenvedahaçokrağbetleriartanlarolurlardı.”diyecevapverdiler.AllahuTeâlâ:
“Onlarnedensakınmaktalar?”diyesorar.Meleklerde:
“Cehennemden”diyecevapverirler.AllahuTeâlâ:
“Cehennemateşinigördülermi?”diyesorar.Meleklerde:
“Hayır,vallahionugörmediler”derler.Allah(cellecelâlehu):
“ŞâyetCehennemigörselernasılolurdu?”diyebuyurur.Meleklerde:
“ŞâyetcehennemigörselerdiondandahaçoksakınıpkaçanvedahaçokCehennemateşindenkorkanlarolurlardı”diyecevapverirler.”BununüzerineHakTeâlâşöylebuyurur:
“Sizişahittutuyorum,şüphesizkionlarıbağışladım.”BubuyruğundansonraMeleklerdenbirisi:
“İçlerindefilancabirisivardıkisadecebirihtiyaçiçinzikirehlininarasındabulunuyordu.”der.AllahuTeâlâda:“Onlarbirmeclisininsanlarıolup,içlerindebulunanbirisiayrıtutulamaz”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıBuhârî’yeaittir,6408)Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 13 Eki 2007, 09:08 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:25

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(c.c.)şöylebuyurdu:“Ben,kulumBanaduaettiğivakitonunlaberaberolurum.”buyurmuştur.
(Müttefekunaleyh.HadistekilafızMüslim'e(19/2675)aittir)


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 14 Eki 2007, 10:17 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:26

---EbûEbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetledediki;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellehergecedünyasemasınainertâkisongeceninüçtebirlikvaktigeçenedek:
“KimBanaduadabulunursaOnunduasınaicabetedeyim.Kimbirşeyleristerse,onundaisteğinivereyim,Kimdemağfiretisterseona(da)mağfiretedeyim?”diyebuyurur.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim(758)veBuhârî’yeaittir(1145)


.


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 15 Eki 2007, 07:34 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:27

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”(Bakara:2/286)[/i]âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.
(Müslim(125).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 16 Eki 2007, 09:33 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:28


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 17 Eki 2007, 07:26 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahu aleyhi ve sellem)'in GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL : 29

Resim---Ebû Hüreyre (radiyallahu anhu) ’dan rivâyetle dedi ki; Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : “Allah-u Azze ve Celle her gece dünya semasına iner tâki son gecenin üçte birlik vakti geçene dek:
“Kim Bana duada bulunursa Onun duasına icabet edeyim. Kim bir şeyler isterse, onun da isteğini vereyim, Kim de mağfiret isterse ona (da) mağfiret edeyim?” diye buyurur.” buyurmuştur.


(Müttefekun aleyh. Hadisin lafzı Müslim (758) ve Buhârî’ye aittir (1145).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 18 Eki 2007, 07:53 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:30

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:“Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)’e:“GöklerdeveyerdenevarsaAllah’ındır.İçinizdekileriaçığavursanızdagizlesenizdeAllahuTeâlâonunlasizlerihesabaçeker;kimidilersebağışlarvekimidilerseazaplandırır.Allahherşeyekadirolandır.”(Bakara:2/284)âyetinazilolunca,buâyetAshabıKiram’açokağırgeldivedirekResûlullah’a(sallallahualeyhivesellem)geldiler.Sonradizleriüzereyereoturdularve:
“YaResûlallah!Bizegüçyetirebileceğimizamellerteklifolundu(verildi).Namaz,oruç,cihad,zekatgibi.Amasanabuâyetikerimeinzaloldukibunabizgüçyetiremeyiz.”dediler.Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)deşöylebuyurdu:
“Yoksasizlersizdenöncekiikikitapehlinin(yahudivehıristiyanların)dediğigibi“İşittikveisyanettik”demekmiistiyorsunuz”
(Bakara:2/93)Bilakis“İşittikveitaatettik”deyiniz.Rabbimizbizleribağışla!EyRabbimiz!DönüşSana’dır.”
BununüzerineAshabıİkram:
“İşittikveitaatettik,RabbimizBizleribağışla,EyRabbimiz!DönüşSana’dır”dediler.Kendiâyetikerimeyiokuduğuvakit,dillerionuyanlışokumuştu.
BununüzerineYüceAllah(cellecelâlehu)şuâyetipeşineindirdi:
“OResûl,kendisineRabbindenindirileneimanetti,mü’minlerde.Onlarınhepsi,“Allah’a,O’nunmeleklerine,kitaplarına,peygamberlerineimanetti.Peygamberlerindenhiçbirisinidiğerindenayırmayız(derler).Ve:“İşittik,itaatettik,bizleribağışlaeyRabbimiz!DönüşancakSana’dır.”derler.”
(Bakara:2/285)
BunuyaptıklarıvakitAllah(cellecelâlehu)buyaptıklarıyanlışlarıonlardankaldırıpşuâyetiindirmiştir:“Allahhiçbirkimseyegücününyeteceğindenbaşkasınıyüklemez.Kazanmışolduğu(şeyler)kendine,yapmışolduğu(şerde)kendineaittir.Rabbimiz!Şâyetunuttuysakveyahataişlemişisekbizisorumlututma!”BuâyettekiisteğeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.Devamla:
“Rabbimiz!Bizdenöncekilereyüklemişolduğungibiüzerimizeağıryükleryükleme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.
“Rabbimiz!Güçyetiremeyeceğimizşeyibizeyükletme!”âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet”diyebuyurdu.
“(Allah’ım!)Biziaffet,Bizibağışlavebizemerhametet!SenbizimMevla’mızsın,kâfirtopluluğunakarşıdabizeyardımcıol.”
(Bakara:2/286)âyetindeAllah(cellecelâlehu):
“Evet(istediğinizgibiolsun)”diyebuyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim(125).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 19 Eki 2007, 08:51 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:31

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCellemahlukatıyaratmayıtaktirbuyurduklarında,kendikatında,arşınüstündebulunanLevh-iMahfuz’una(kudretkalemineemrederek):“ŞüphesizBenimrahmetimgazabımagalibtir”diyeyazdı.”buyurmuştur.

(Müttefekunaleyh.Hadisinlafzı(3194)Buhârî'yeaittir.)


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 20 Eki 2007, 11:48 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:32

---Enes(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah-uAzzeveCelle:"KulumBanabirkarışyaklaşırsa,Bendeonabirarşınyaklaşırım.KulumBanabirarşınyaklaşırsaBendeonabirkulaçyaklaşırım.Banayürüyerekgelecekolursaonakoşarakgiderim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7536).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 21 Eki 2007, 08:18 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
33


---SaidEl-Hudri’danveEbûHüreyre(radiyallahuanhuma)’danrivayetle;Resûlullah(sallallahualeyhivesellem)İzzet(şeref)Allah’ınizarıdır,kibriya,büyüklükdeO’nunridasıdır.(Allah-uAzzeveCellebuyurduki):“HerkimBenimletartışmayagirerseonaazapederim”buyurdu.”buyurmuştur.

(Müslim:(2620).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı:
MesajGönderilme zamanı: 22 Eki 2007, 09:36 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA

RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:
34


---Cündeb(radiyallahuanhu)’danrivayetleResûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Biradam“Allah’ayeminolsunki,Allahfilancayıbağışlamaz”dedi.AllahuTeâlâda(buna)şöylecevapverdi:“Benimfalanımağfiretetmeyeceğimüzerineyeminedenkimdir?Okimseyibağışladımveseninamelinideboşaçıkardım.”buyurdu .”buyurmuştur.

(Müslim(2621).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 23 Eki 2007, 05:36 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:35

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)’danrivâyetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“CennetinkapılarıPazartesivePerşembegünüaçılırveAllah’aortakkoşankimsehariçherkesin(günahı)bağışlanır,Birdekendisiylekardeşi(İslâmkardeşi)arasındadargınlık,düşmanlıkolandabağışlanıp(cennete)giremez.Nitekimonlara:“Barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin,barışıncayadekonlarıbekleyin”denilir.”buyurmuştur.

(Müslim(2565).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 24 Eki 2007, 09:04 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:36


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):““Allah-uAzzeveCellebuyurduki:“KimBenimvelikulumadüşmanlıkbeslerseonasavaşaçarım.KulumBanakendinefarzkılmışolduğumamellerdendahasevimlibiramelileyaklaşamaz.KulumBananafileibadetlerledeyaklaşmayadevamederse;Bendeonuseverim.Onusevdiğimzamanişitenkulağıolurum,görengözüolurum,tutaneliolurum,yürüyenayağıolurum.Bendenbirşeyisterseistediğiniveririm.BanasığınacakolursaBendeonukorurum.Mü’minkulumuncanınıalmaktatereddütettiğimkadarhiçbirşeydetereddütetmişdeğilim.Oölümüistemeziken,Bendeonunuzunyaşamasıilefenadurumadüşmesiniistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(6502).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 25 Eki 2007, 09:12 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:37


---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):
“Allahkulunusevdiğizaman,Cibril’eseslenir:
“Allahfilancakulunuseviyorsendeonusev”diyebuyurur.
BununüzerineCibrildeonusevervesemaehline:
“ŞüphesizAllahfilancakulunuseviyor,sizdeonusevin”diyeseslenir.Onlardabuseferokuluseverler.Sonraonuniçinyeryüzüehlinin(kalbine)birsaygıifadesikonulur.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.LafızBuhârî'yeaittir(3209).


En son fatmaana tarafından 26 Eki 2007, 09:05 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.

Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 26 Eki 2007, 09:04 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:38

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Allah(cellecelâlehu)buyurdularki:“KulumBenimlekarşılaşmayıseverse(isterse),bendeonunlakarşılaşmayıisterim.Şayetbenimlekarşılaşmaktannefretederse(istemezse)bendeonunlakarşılaşmayıistemem.”buyurdu.”buyurmuştur.

(Buhârî(7504).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 27 Eki 2007, 08:55 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAHRESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:39


---Huzeyfe(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“Sizdenönceyaşamış(ümmetlerden)biradamınruhuilemeleklerkarşılaştılar.Melekler:
“Hiçbirhayırişledinmi?”diyesordular.Oda:
“Hayır”dedi.Melekler:
“İyidüşün”dediler.Oda:
“İnsanlaraborçverirdimveadamlarımazordurumdakalanınvereceğinigeciktirin(erteleyin),durumuiyiolanındavereceğinigüzelliklealın“derdim”diyecevapverdi.AllahuTeâlâ:
“Onubırakın”diyebuyurdu.”buyurmuştur.


(Müttefekunaleyh.HadisinlafzıMüslim'eaittir(1560).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
 Mesaj Başlığı: GÜL BAĞINDAN KIRK GÜL
MesajGönderilme zamanı: 28 Eki 2007, 08:47 
Çevrimdışı
Aktif Üye
Aktif Üye
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 15 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 199
Konum: ANTALYA
RESÛLULLAH(sallallahualeyhivesellem)'inGÜLBAĞINDANKIRKGÜL:40

---EbûHüreyre(radiyallahuanhu)danrivayetle,dediki:Resûlullah(sallallahualeyhivesellem):“AllahuTeâlâbuyurduki:“Mü’minkulumunkatımdamükafatı,dünyaehlindençoksevdiklerinialdığımda,bundandolayısabredipsadeceecriniAllah’tanbeklemesisonucuonakarşılıkolarakcennetivermemdir.”buyurmuştur.

(Buhârî(6424).


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 44 mesaj ]  Sayfaya git Önceki  1, 2

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 31 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
cron
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye