DOĞUŞLAR

Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

HAC II

Temettü Haccına eyledim niyet,
ALLAH’tan diledim çokça inâyet..

DUÂ ettim HAKk’a versin güç kuvvet,
Bismillâh diyerek ettim hareket..

Uçağa binmeden ihram giyindim,
İhram Namazıyla uçağa bindim..

İhram Bezi kefen yaşar ölüydüm,
Haşirdeki gibi HAKk’ın kuluydum..

“Lebbeyk!” diyen diller Umreye çıktı,
Gönüller o ÂNda KȃBe’ye aktı..

Hac zordur derler ki, gerçek doğrudur,
ALLAHkolay etsin, DUÂmız budur..

Cidde’den KȃBe’ye ulaştık şükür,
Beytullâh göründü sonunda şükür..

Umre Tavâfına başladık hemen,
Acaba bizmiydik “O”muydu dönen?.

Tavâf bir girdabdır düşen yok olur,
Ummanın içinde bir katre olur..

Dalınca ummana umman o olur,
Kesret Vâhdet olur, dönen “O” olur..

Adım attıkça biz, diller zikretti,
ALLAH adı ile gönül titredi..

Tevhide erenler için Vâhdetti,
Vâhdeti görmeyen görür Kesreti..

Tavâfın sonunda namaza durdum,
Hamd-ü Senâ ile yere baş koydum..

Say ettim Safâ’dan Merve’ye gittim,
Zemzemi içince rahmete erdim..

Say, suyu aramak, gidip gelmedir,
Suyu bulamamak kula kederdir..

Aranan rahmettir adı zemzemdir,
Çalış, çabala, Rahmân verendir..

Saçını tıraş et umreyi bitir,
Zikir et ALLAH’ı geliştir fikir..

Şimdi artık yoksun, HAKk sende zȃkir,
Kurtuldun pis nefsten ALLAH’a şükür..

Umreden çıkınca hedef Arafat,
Tefekkür edelim nedir Kȃinat..

Ezelde kim vardı? Şüphesiz ALLAH!
Şu ÂNda mevcud kim? Şüphesiz ALLAH!.

İnsÂNı var etti kendi RÛHu’ndan,
Dünyâya indirdi Öz Vatanından..

Kalȗ belȃda biz RABBimsin dedik,
Burada kul olup ibâdet ettik..

Perde oldu burda nefsimiz bize,
Ezelden düşmandır pis Şeytân bize..

Perdeyi kaldır hakikati gör,
Varlığı HAKk’a ver tevhid nedir gör..

Nefsine hoş gelen sevdiğin şeyi,
Kurbân et kurtul ki yok et benliği..

Soyundun Dünyâda Arafat’ta sen,
Tefekkür eyledin Hakikati sen..

Karar verip orda vakfeye durdun,
Terk ettin benliği DUÂya durdun..

Müzdelife Taşı Şeytân içindir,
Vakfesi DUÂMinâ içindir..

ALLAH yardım etsin Şeytânı taşla,
Kurbânet sevdiğin, kulluğa başla..

Şeytânı taşladın, kestinKurbânı,
İhramı çıkarıp kutla Bayramı..

Hacı oldun şimdi, tavâf, say eyle,
Kulluğun unutma, Hacı kal böyle..

KȃBe bir semboldür ilk nokta gibi,
Ezel, Ebed Zȃt’ın simgesi gibi..

Her zerre kendince dâim dönmede,
Sıfatı Zȃtını tesbih etmede..

Hacı olmak değil kalmak önemli,
Tevhidi hȃl edip bilmek önemli..

ALLAH nâsib etsin Hacı kalalım,
Rızası içinde kulu olalım..

Gittim, geldim Hacca tefekkür ettim,
Bu vesile ile biraz zevk ettim..

Ancak şunu derim, ALLAH her yerde,
Unutma ALLAH’ı, mü’min kalbinde..

Mü’minin kalbini sen hoş edersen,
HAKk senden razıdır hizmet edersen..

Dost Emin orada HAKk’la bir oldu,
Burada olanı orada gördü..

15/10/2013- Mekke


celle celâlihu...

Resim
ResimResim
...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimDost EminResim

Resim

İhram.: Hacıların örtündükleri dikişsiz elbise. * Yün yaygı. Büyük yün çarşaf. * Fık: Hac veya umreyi yada her ikisini edâ etmek için mübah olan şeylerden bazılarını nefsine menetmek ve onlardan sakınmak..
Temettü Haccı.: Temettu Haccı, aynı yılın hac mevsiminde, önce umre yapıp ihramdan çıktıktan sonra yeniden hac için ihrama girilerek yapılan hacdır. Temettu Haccı yapmak isteyen kişi, Mîkâtta veya daha öncesinde umreye niyet ederek ihrama girer, Mekke'ye vardıktan sonra umre yapar.
Mîkât.: Mekke-i Mükerreme yolu üzerinde hacıların ihrama girdikleri yer..
Umre.: Ziyâret. Hac mevsimi dışında Kâbe'yi ve Mekke ve Medine'deki mukaddes yerleri ziyâret etmek..
Tavâf.: ZiyÂret etmek. Ziyâret maksadiyle etrafında dolaşmak. * Hacıların Kâbe etrafında yedi defa dolaşmaları.
Girdab.: f. Suların dönerek çukurlaştığı yer. * Tehlikeli yer. Mühlike. Tehlikeli yer ve zaman..
Umman.: Büyük deniz. Okyanus. * Hindistan ile Arabistan arasındaki Büyük Deniz..
Katre.: Damla. Su damlası. * Bir damla olan şey..
Vâhdet.: Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.).
Kesret.: Çokluk, sıklık. * Bir şeyin ekserisi ve muazzamı. Bolluk. (Bunun zıddı kıllettir)..
Say.: Hac veya Umre'de Safâ ile Merve arasında usulüne göre yedi defa gelip gitmektir..
Safâ.: Mekke-i Mükerreme'de bir Tepenin ismi..
Merve.: Mekke-i Mükerreme'de bir Tepenin adı olup hacılar, Merve ile Safâ arasında yedi def'a gidip gelirler. Bu, Haccın rükünlerindendir. Bu gidip gelmeye "sa'y" denir..
Zȃkir.: Zikreden, zikredici.
Arafat.: Mekkenin 16 kilometre doğusunda Hacıların arefe günü toplandıkları tepe ve bunun eteğindeki ova. Tepenin diğer bir adı Cebel-ür Rahme (Rahmet Dağı)dır. Âdem (aleyhisselâm) ile Havva Anamız Cennet'ten çıkarıldıktan sonra burada bir araya geldiler. İbrahîm Peygamber (aleyhisselâm) Cebrâil ile burada konuştu. Hz. Muhammed (aleyhisselâm) yüzbin insana hitâb eden vedâ hutbesini burada okudu. İnsan haklarını 14 asır önce burada dünyaya ilan etti..
Vakfe.: Bir hareketin geçici olarak durdurulması. * Durak. Durulacak yer. * Hacıların Hac esnâsında Arafat'taki tevakkufları olup, edâ etmeğe mecbur oldukları şartlardan birisidir..
Müzdelife.: Mekke'de Arafat ile Minâ arasında bulunan mukaddes bir yer.
Mina.: Mina, Mekke'de şeytan taşlanan yer. Şeytanla doğrudan ilgisinin bulunup bulunmadığı bilinmemektedir. Aslında bir gelenektir. Bu geleneğin başlangıcı İbrahâm aleyhisselâm Peygambere uzanır. Oğlu İsmâil'i kurbân etmeye götürürken karşısına çıkan ve kendisine fitne vermeye çalışan Şeytâna yerden taş alarak "defol!." diyerek taşlamıştır..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

NEŞİRHAŞİR

Ol” diyerek neşredersin,
Neşrettiğin haşredersin,
Hazinenden neşredersin,
Neşredersin haşredersin..

Hem Evvel’sin hem Ȃhir’sin,
Bȃtın’dasın Zȃhir’desin,
Her ÂN ayrı bir Şe’Ndesin,
Neşredersin haşredersin..

Sonsuz esmâ neşredersin,
Bitmeyen bir hazinesin,
Neşrettiğin seyredersin,
Neşredersin hasredersin..

Neşrederek kesrettesin,
Haşrederek Vâhdettesin
Hem Vâhdetsin hem kesretsin,
Neşredersin hasredersin..

Mahlȗkatı neşredersin,
Hem RÛHundan rûh verirsin,
Enfüs ȃfak hepsindesin,
Neşredersin hasredersin..

Her fiilde fâil SENsin,
Sıfatlarda mevsûf SENsin,
Ȃlemlerde vücȗd SENsin,
Neşredersin hasredersin..

Her boyutta belirirsin,
Gören görsün bilen bilsin,
Gören bilen zâten SENsin,
Neşredersin hasredersin..

ZȂT’ın sembol KȃBe’desin,
Kullar dönsün tavâf etsin,
SENden alıp SANA versin,
Neşredersin hasredersin..

Bu dünyâya gönderensin,
SENden gelen SANA dönsün,
Devrân dönsün devâm etsin,
Neşredersin hasredersin..

Dost Emin’in SÂHİBİsin,
Bu esmâdan işleyensin,
Enfüs ȃfak benimlesin,
Neşredersin hasredersin..

18/10/2013- Mekke


celle celâlihu...

Resim
ResimResim
...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimDost EminResim

Resim

Neşr.: Neşretmek, yaymak, bir haberi fâşetmek, herkese duyurmak, şâyi kılmak..
Haşr.: (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek. * Toplama, cem'etmek. * Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet. (Haşir) Toplanmak, bir yere birikmek. * Toplama, cem'etmek. * Kıyametten sonra bütün insanların bir yere toplanmaları. Allahın, ölüleri diriltip mahşere çıkarması. Kıyamet..
Şe’N.: Şe’ÂN.: Yeniden Her ÂN Yaratış. İş, yeni olan hal. * Şan. * Tavır. * Hâdise. * Vâkıa. * Kasdetmek. * Emr ü hal..
Kesret.: Çokluk, sıklık. * Bir şeyin ekserisi ve muazzamı. Bolluk. (Bunun zıddı kıllettir).
Vâhdet.: Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.)
Enfüs.: İç.Merkez..
Âfak.: Dış.Muhit..
Fiil.: (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş.,
Fâil.: İşi yapan. Fiili işleyen. İşi yapan..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

YÂ RESÛLULLAH!.

Şükürler olsun Yüce Mevlâ’ya,
Ravzan’a geldim durdum selâma,
Nûrlu Cemȃlin girdi mȃnȃma,
Nâsib eyledi lutfetti ALLAH,
Müşerref olduk yâ Resûlullah!.

Mȃnȃ Âleminde yolu gösteren,
Halkaya alıp zikir ettiren,
Ali’dir beni sana getiren,
Nâsib eyledi lutfetti ALLAH,
Müşerref olduk yâ Resûlullah!.

Dost Emin SENi kalbden dinledi,
SENden duyduğun emir belledi,
Bu canım sana fedâdır dedi,
Nâsib eyledi lutfetti ALLAH,
Müşerref olduk yâ Resûlullah!.

19/10/2013- Medine


celle celâlihu...
sallallahu aleyhi vesellem...


Resim
ResimResim
...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimDost EminResim

Resim

Ravza.: Sulu yer, bahçe, bostan, çimenlik yer.
Ravza-i Mutahhara.: Fahr-i Kâinât Aleyhi Efdal-üs-Salâvât ve Efdal-üt-tahiyyât Efendimizin Kabr-i Şerifiyle Minberin arasındaki saha..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

İNSÂN-ı KȂMİL..

Kimden geldin acep kimsin,
Yeryüzünde halifesin,
Benzeri yok bir esersin,
Şahesersin, şahesersin..

Ȃlemlerin incisisin,
Meleklerden üstün sensin,
HAKk’ın Dostu velîsisin,
Şahesersin, şahesersin..

HAKk Emriyle işleyensin,
HAKk’ın eli hem dilisin,
Cümle ȃlem seni bilsin,
Şahesersin, şahesersin..

HAKk Adına fâil sensin,
HAKk Sıfatlı mevsuf sensin,
HAKk’ı diyet eden sensin,
Şahesersin, şahesersin..

Dost Emin der şahesersin,
Sen insÂNın Kȃmilisin,
Hem nebîsin hem velîsin,
Şahesersin, şahesersin..Resim

HAKİKAT..


Nice canlar geldi gitti,
Hakikati göremedi,
Gördüğünü gerçek bildi,
Hakikati göremedi..

Bu dünyâya neden geldi,
Gördüğünün aslı neydi,
Bunlar da ne, kendi kimdi,
Hakikati göremedi..

ALLAH, aklı niye verdi,
İnsÂNoğlu düşün dedi,
Düşünmedi bilemedi,
Hakikati göremedi..

Şöyle böyle yaptım dedi,
Kendisine nisbet etti,
Gerçek fâil acep kimdi,
Hakikati göremedi..

Gördükleri hep fâniydi,
Yaratılmış nesnelerdi,
Yaratanı düşünmedi,
Hakikati göremedi..

Hȃlık, mahlȗk, varlık Bir’di,
HAKk burada zȃhirdeydi,
Görünen HAKk Cemȃliydi,
Hakikati göremedi..

Her bir esmâ sergideydi,
HAKk onlardan işleyendi,
Gâfil olan bilemedi,
Hakikati göremedi..

Her an ayrı bir şe’ndeydi,
Her fiilde fâil idi,
Câhil olan bilemedi,
Hakikati göremedi..

Senden, benden işleyendi,
Ârif olan bunu bildi,
Şaşkın insÂN sen, ben dedi,
Hakikati göremedi..

Dost Emin’im ALLAH dedi,
Yapan, çatan tek O dedi,
Tüm fiiller O’nun dedi,
Hakikati görün dedi...

18/01/2014İzmir
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »


Resim

BİR TANEdir..

İster Tanrı ister ALLAH,
Hepsi birdir bir tanedir..
Ahad O’dur hem Vâhiddir,
Vâhdet kesret BİR TANEdir..

Evvel olan Âhir olur,
Bȃtın olan Zȃhir olur,
Gördüğün yüz didâr olur,
Vâcib vücud BİR TANEdir..

Her fiilde Fâil O’dur,
“Ol!” Emriyle her iş olur,
Hikmetini bilen O’dur,
Yapan çatan BİR TANEdir..

Dost Emin der, gör her yerde,
Hem de her ÂN ayrı ŞE'Nde,
“Lâ fâile illâLLÂH” de,
Zikredilen BİR TANEdir...Resim

TEVHİD-i EF’ȂL..

HAKk’ın eli, dilidir, mürşidim ve’l-savvufiyullâh,
Mürşidin telkiniyle ancak bulunur felâh,
Zikrullâhım dilimde; ALLAH, ALLAH ve ALLAH,
Rabıtamı aldım ben, Lȃ fa’ile illâLLÂH..

Suver-i berzahiye; yaratılmış her şeyde,
Hem yerde hem de gökte, mahlȗkat harekette,
Afȃkta ve enfüste, HAKk Fâildir fiilde,
Gör “Tevhid-i Ef’ȃl”de, Lȃ fa’ile illâLLÂH..

Her işte işleyen HAKk, tek fâil ALLAH mutlak,
O halde sen de kimsin, senden de işleyen HAKk,
Nisbet etme kendine düşün de ruhuna bak,
Eyle “Fenâ-i Ef’ȃl”, Lȃ fa’ile illâLLÂH..

Kesretteki görünen HAKk’ın tecellîsidir
Mücellî olan fâni asılın gölgesidir,
Her fiil hikmetiyle HAKk’ın görünmesidir,
“Tecellî-i Ef’ȃl”de, Lȃ fa’ile illâLLÂH..

Dost Emin’im diyor ki, tek fâil Yüce ALLAH
Evvel, Ȃhir ve şu an, yapan çatan tek ALLAH,
Nisbetleri kaldır ki, diyetin olsun ALLAH,
Bu zevk “CeNNetü’l- Ef’ȃl”, Lȃ fa’ile illâLLÂH..Resim

Suver-i berzahiye.: Yerde, gökte yaratılmış olan her şey.
Afȃk ve enfüs.: Dışarı ve içeri ȃlemler.
Fiil.: Eylem, oluş, iş, davranış.
Ef’ȃl.: Fiiller.
Fâil.: Yapan, eden, işleyen.
Tevhid-i Ef’ȃl.: Fiillerin tümünün HAKk’tan olduğu görülüp zevk edilmesi.
Nisbet etme.: ..ona has kılma.
Fenâ-i Ef’ȃl.: Kendi fiillerini HAKk’ta yok etme.
Tecellî.: Belirme, zuhur etme.
Mücellî.: Tecellî yeri.
[Diyet olmak.: Kefâreti ödeyen, sorumluluğu alan.
CeNNetü’l- Ef’ȃl.: Her fiilin fâilinin HAKk olduğunun anlaşılmasıyla duyulan zevk.
Lȃ fa’ile illâLLÂH.: ALLAH’tan gayrı fâil yoktur veya fâil olarak yalnız ALLAH vardır...
Mürşid.: Doğru yolu gösteren, kılavuz.. Müridlerine tasavvufu öğreten, sırları ve gerçekleri gösteren tarikat şeyhi.
Velsavvufiyullâh: ALLAH’ın sevgili kulu, dostu.
Zikrullâh.: ALLAH’ı anmak.
Rabıta.: Müridin şeyhi aracılığıyla kalbini ALLAH'a bağlaması..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

HAKk FÂİL..

Hep tecellî Hȃlık’ındır mahlȗk gerçeği bilmez,
İnsÂN bir şey yaptım sanır yapan Hȃlık’tır bilmez,
Her bir zerre fiildedir ne yaptığın o bilmez,
Eşgüdüm var fiillerde câhil olanlar bilmez,

Hiç bir mahlȗk kıpırdamaz “Ol!” demeden O Fâil,
Her fiilde Fâili gör bil ki yalnız HAKk Fâil..

Dost Emin der anladın mı? tevhid olmuş tüm ef’al,
HAKk TeȂLȂ senden işler senin değildir ef’al,
Cümle fiil iç içedir olur tecellî ef’al,
Gören için bu zevk bitmez CeNNet içre bu ef’al,

Hiç bir mahlȗk kıpırdamaz “Ol!” demeden O Fâil,
Her fiilde Fâili gör bil ki yalnız HAKk Fâil..Resim

ÂB-ı HAYAT..

Aşmışız nice çölü varmışız bir Vâhâya,
Âb-ı Hayat ararken ulaşmışız o SUya,
İçince Âb-ı Hayat uğramışız Fenâya,
Yaşıyorken Dünyâda ulaşmışız Bekâya..

Anlamışız o zaman gören görünen BiR’miş,
Her ÂN hareketteymiş, hem dışta hem içteymiş,
Her zerreden işleyen aynı Tek Bir Fâilmiş,
Hikmeti dâhilinde gelir, gider, dönermiş..

Bir hücreyiz, bir kuluz, O’nundur sıfatımız,
O’na aid rûhumuz, hem fâni vücudumuz,
Kȃmilin Nefesiyle Âb-ı Hayat bulmuşuz,
Dost Emin’im diyor ki, HAKk YOLUdur YOLUmuz.
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

MUHAMMEDî MELÂMİLER..

Gelir gider nice canlar,
Kim olduğun kimler anlar,
Tevhid Eri olur bunlar,
MuhaMMedi Melâmiler..

Tevhid eder varlık Bir’dir,
Şirk etmezler ALLAH Bir’dir,
Görünene tecellî der,
MuhaMMedi Melâmiler..

İkilikten kurtulanlar,
Bir’e girip Bir olanlar,
Bir’den başka görmez onlar,
MuhaMMedi Melâmiler..

Cehrî, hafî zikrederler,
ALLAH, ALLAH, ALLAH derler,
Hem nebî hem velî
MuhaMMedi Melâmiler..

Hırka giymez tac takmazlar,
Şekil ile uğraşmazlar,
Zikrullâhı bırakmazlar,
MuhaMMedi Melâmiler..

Kȃmil mürşid telkin eder,
Tevhid ile benlik gider,
Nisbet fiil HAKk’la biter,
MuhaMMedi Melâmiler..

Mürşidi HAKk bilenlerdir,
Ona hesap verenlerdir,
Hem CeNNete erenlerdir,
MuhaMMedi Melâmiler..

Ölmeden de ölenlerdir,
HAKk’ı diyet edenlerdir,
Burda sırat geçenlerdir,
MuhaMMedi Melâmiler..

Fenâfillȃh olanlardır,
HAKk’la hayat bulanlardır,
Makamatı çıkanlardır,
MuhaMMedi Melâmiler..

Şeriate uyar onlar,
Peygamberi sever onlar,
İbâdeti yapar onlar,
MuhaMMedi Melâmiler..

AŞKk oduna yanmışlardır,
Mâ’şukla bir olmuşlardır,
Vuslât zevki tatmışlardır,
MuhaMMedi Melâmiler..

Zevki safa içindeler,
Çünkü burda CeNNetteler,
Melȃmeti neşedeler,
MuhaMMedi Melâmiler..

Dost Emin’im tevhid eder,
Mürşidine biat eder,
Melâmîyye yolun güder,
MuhaMMedi Melâmiler..

12/03/2014
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

TEVHİD-i EF’ȂL..

Her nefeste üç kez “ALLAH” diyenler,
Şeş cihette HAKk Cemâlin görenler,
Fenȃ ender fenȃ olup ölenler,
Tevhid Eri Melâmîdir Melâmî..
Gir tevhide gel sen de ol Melâmî..

Tevhid eder Melâmîler ef’ȃli,
Nisbet etmez mahlȗkata fiili,
Bilir HAKk’tır her fiilin fâili,
Tevhid Eri Melâmîdir Melâmî..
Gir tevhide gel sen de ol Melâmî..

Dost Emin der, gör tevhid-i ef’ȃli,
Her işlemi yapan kimin kudreti,
Her fiilde vardır O’nun hikmeti,
Tevhid Eri Melâmîdir Melâmî..
Gir tevhide gel sen de ol Melâmî..
Resim

HALİFE..

HAKk TeaLȃOl!.” deyince var oldu cümle ȃlem,
Bu ȃleme şeref verdi halife oldu Ȃdem,
Ȃdemoğlu görevin bil halife oldun mâdem,
Mahlȗkata yolu göster HAKk’ı ansınlar her dem..

Kenz-i mahfi zȃhir olmuş zuhuratın gülüsün,
Bu dünyâda halifesin ȃlemlerin özüsün,
HAKk seninle işler fiil, O’nun eli kolusun,
Mahlȗkatın şereflisi Yüce HAKk’ın kulusun..

Tevhid eyle fiil O’nun söyle bilsinler O’nu,
Tevhid eyle Sıfat O’nun söyle görsünler O’nu,
Tevhid eyle vücȗd O’nun söyle saysınlar O’nu,
Kesret Vâhdet tek O mevcûd söyle sevsinler O’nu..

Dost Emin’im halifesin, durma HAKk’ı tebliğ et,
Örnek ol ki öğrensinler durma HAKk’ı zikir et,
Her nefeste ALLAH’ı an her dem O’nu fikir et,
Mâdem geldin bu ȃleme görevini tamam et..

16/05/2014
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 524
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOĞUŞLAR

Mesaj gönderen dostemin »

Resim ONUNDUR!.

Yüzüne maske taktın, gözlerini kapadın,
Bu rüyâ ȃleminde hayallerine daldın,
Perdeni kaldırmadın pencereni açmadın,
Görmedin gerçekleri rüyânı gerçek sandın..

Geçen ömrüne yazık yalan dünyâya kandın,
Dön artık yanlış yoldan zirâ fenâ aldandın,
Dünyâda gördüklerin nerde atan, ahbabın
Göründü kayboldular şimdilik burda kaldın..

O halde düşünsene, doğan ölüyor neden?
Nerden gelir bunca şey döner gider âniden,
Değişir her an her şey, kim bunu değiştiren,
Bir oyun oynanıyor nerede sahneliyen?.

Yaratan olmaz ise yaratılan olmaz ki,
Hȃlık olmazsa eğer mahlȗk var olamaz ki,
En önce, en tepede vardır şüphesiz biri,
Ol” demeden o Hȃlık fiil yapilâmaz ki..

Hayatı veren O’dur ilim O’nun eseri
Murad ettiği olur, kudret O’nun eseri
Senden görüp, işiten, kelȃm O’nun eseri
Mevsuf O’dur vesselâm, sıfat O’nun eseri..

Dost Emin şöyle diyor; tek varlık var, O’nundur,
Fâil, Mevsuf tek O var, mevcȗd olan O’nundur,
Kesrette Vâhdeti gör, Zȃhir, Bȃtın O’nundur,
Evvel, Âhir O vardır, el’ȃn vücȗd O’nundur..


Resim
ACEP KİMDİR?..

Mutlak Varlık acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Ehâd, Vâhid acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Evvel, Ȃhir acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Zȃhir, Bȃtın acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.

Rahmân, Rahîm acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Azîz, Kuddûs acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Hȃlık, Bȃri acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Gaffâr, Kahhȃr acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.

Rezzâk, Fettâh acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Alȋm, Halȋm acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Gafȗr, Şekȗr acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Hafȋz, Velȋ acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.

Hayye'l- Kayyum acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Kȃdir, Habȋr acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Mâlikü’l-Mülk acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Hȃdi, Bȃki acep kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.

MuhaMMed’de Nebî kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Şâh Ali’de Velî kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Fâil, Mevsuf, Mevcȗd kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Melâmînin zikri kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.

Âbid kimdir? Ma’bud kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Zȃkir kimdir? Mezkȗr kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Âşık kimdir? Mȃşȗk kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.
Dost Emin’in ÖZü kimdir? ALLAH, ALLAH, ALLAH!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


06/06/2014
Resim
Cevapla

“Dost Emin” sayfasına dön