DOStu BİLdik..

Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

PERİSKOP!.

SUyun altında kalan,
SU üstünü göremez,
Gösteren araç yoksa,
Hedefini bilemez..

İnsanlığını bil sen,
Periskop gönderilir,
SUyun altında isen,
SU üstü gösterilir

Dost Emin’im İnsan ol,
Gösterilir doğru yol,
Sen yolunu şaşırma,
RAHMÂNın ihsânı bol..

Resim

DOSt'tan gelir tüm şiirler,
Arınır içindeki kirler,
Sen TEVHİDi düşünürsen,
Rûhun DOSt'la kendin BİRLer..

Resim

GüzeLLik sizde,
GüzeLLik bizde,
GüzeLLik hepimizde,
Zira GüzeLL bizim içimizde

Resim

Zȃhirde görünürsün
..bȃtında senin aslın
Göklerde gezinirsin
..yerdedir güzel cismin
Rûhunu görmez beşer,
..bedenini inceler
ALLAH'ın SEVgiLisi,
..MuhaMMed senin ismin

Resim

Affet bizi SEN ALLAHım,
SENsin benim tek İLÂHım,
Canım SANA fedâ ŞÂHım,
Dost Emin der çok günahım,
Affet bizi güzel SUBHÂNım..

Resim
ResimResim

Periskop.: Deniz ve kara savaşlarında hedefi gizli bir şekilde izleme ve incelemek için kullanılan âlettir.
Hem karada hem de denizde kolaylıkla kullanılarak düşman hakkında bilgi toplanabilir. Hedeflere görünmeden gerekli incelemeyi yaparak, bilgi akışı sağlar. Periskop daha çok denizaltında tercih edilen bir inceleme âletidir..

Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

MÜZİK..
Bu ne güzel müziktir,
Sanki gelir semâdan,
Güftesi İlâhîdir,
Bestekȃrı Yaradan..

Dinlediğin senfoni,
Beethoven'dan, Mozart'dan,
Nasıl yazar bir fâni,
İlham gelmezse O'ndan..

Dost Emin zevkle dinler,
Vivaldi'den, Haydn'dan,
Dinleyecek kulak ver,
N'olur Yüce Yaradan..


Resim

İçimdedir Kâinat, dıştan görünmüyor ki,
Bir nokta olan ruhum, dünyâya sığmıyor ki,
ALLAH'a varmak için, kanatlanmış uçarken,
Geride kalan canlar, beni göremiyor ki..

Aslımı bulur belki, mir’âcımı yaparım,
Rücû’ eder buraya, yine HAKk’a taparım.
Düşünmeyiniz sakın doğru yoldan saparım,
Dost Emin sırra ermiş, artık dönemiyor ki..Resim

YOL..

Şeriatı bilmeyen, tarikata giremez,
Tarikatten geçmeyen, hakikate eremez..

Şeriati öğrenip, tarikata girersin,
Çalış çabala biraz, hakikata erersin..

Hakikatta kalma sen, mârifete geçsene,
Şaşırıp durma yolda, sen İslâmı seçsene..

Şeriat ilkokulsa, ortaokul tarikat,
Liseye geçersen sen, mertebendir hakikat..

İnsan-ı Kâmil olan, mârifete yükselir.
İyi Müslüman odur, HAKk’ın rızasın bilir..

Resûl’ü tekmil etti, son dini tebliğ etti,
Son din olarak bize, İslâmîyeti verdi..

Çalışıp yükselmeli, ALLAH'a yaklaşmalı,
ALLAH'ı çok anarak, huzura kavuşmalı..

Dost Emin'im bu yolda, HAKk’a ulaşacaksın,
Halka hizmet ettikçe, MEVLÂ’nı bulacaksın..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

SULTÂN..

Kimsenin kalbini kırma sen dostum,
İçinde SultÂN var sana kırılır..
Gönül Sarayını yıkma sen dostum,
İçinde SultÂN var sana kırılır..

Gönülleri hoş eyle SultÂN hoş olsun,
ALLAH'ın SEVgisi kalbine dolsun,
Sen O’ndan razı ol, O senden razı,
SultÂN'ın sarayı neden boş olsun..

Gönülden gönüle SEVgiler aksın,
SultÂN’ım sevinçle bizlere baksın,
Aşk Ateşi senin de içini yaksın,
Dost Emin gönül yap ayrılık kalksın..


Resim

Herkesin yanında bir SultÂN vardır,
Gören göz gerekir O'nu görmeye..
SultÂN’ı görene mevsim bahardır,
Dâvet ediverir GÜLLer dermeye..


Resim

MOLLA!.

Molla olup sarık sarma,
Hâşâ ALLAH orada mı?.
Namaz diye yatıp kalkma,
Bak ki SUBHÂN karşında mı?.

Kalb gözüyle bakar isen,
Her ÂN namaz kılar isen,
MEVLÂ nerde bilir isen,
Dersin ALLAH burada mı?.

Dost Emin'e ma’lum olur
Namazına her ÂN durur
Her yerde SUBHÂN'ı bulur
Bu yol acep hakikat mı?.


Resim

Kâh burada kâh orada,
Bir var iken, bir yok iken..
Ben nerdeyim bilemem ki,
Ezel Ebed SEN var iken..

Dost Emin’im SEN’den gelir,
Her ANaN seni kalbde görür,
YARADANsın bunu bilir,
Başka şey yok SEN var iken..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

GÜZELLİK..

GüzeLLikLer her yerde, SENden geliyor çünkü,
YARADAN SENsin SUBHÂN'ım GüzeLLik sende çünkü..

Musavvir İsmin ile biçim verdin sen GÜLe,
O besteyi öğrettin, ötüşen BÜLBÜLLere..

Beşer de güzel çünkü SENden sûretin almış,
İNSâN-ı KâMiLLer de beşer içinden çıkmış..

Dost Emin duygulanmış, etrafına bakarken,
Çünkü SUBHÂN her yerde, görürsün sen gezerken..


Resim

SAĞLIK..

Hem harapsın hem bî-tâb, nasıl düştün bu hale,
Bedenine iyi bak, çekmesin vücûd çile..

İnan ki şu bedenin emânet bir elbise,
Emânete hıyanet etmemelidir kimse..

SAĞLIKtan daha büyük var mıdır bir hazine,
Hazineye sâhib ol, sağlığını bilsene..

Hor kullanma vücûdun, ALLAH emânet vermiş,
Dost Eminim diyor ki, SAĞLIK büyük ni’metmiş..


Resim

DERMAN..

Dertli olan seni bilir,
Derman diye sana gelir,
Hasta olan şifâ diler,
Şâfi ALLAH şifâ verir..

Yüce MEVLÂ yardım eder,
Borçlu olan borcun öder,
Yeter ki sen iste O'ndan,
Yardım eder O YARADAN..

Her mü’minin yardımcısı,
Olmuş ise senden razı,
Dost Eminim DUÂ et sen,
Kalmaz sende acı sızı..

Resim
Görünürsün buralarda,
Gezinirsin nerelerde,
Uçup gider gönül kuşu,
Dolaşıyor bir yerlerde..

Haber alır geri gelir,
Kalb gözüyle gören bilir,
Gönül kuşu ne söylerse,
İnan ki sen o gerçektir..

Dost Eminim gönlün dinle,
Kuşu gönder haber gele,
ALLAH seni uyaracak,
Duyarlı ol ilham bekle..

Resim

ÖZ..

ÖZünden içeri bak, ÖZünde bir ÖZ vardır
O ÖZ'ü görmek için, kalbinde bir gÖZ vardır
ÖZ'ünü bilirsen sen, her mevsimin bahardır,
İNSâN-ı KâMiLlerde ÖZ'ü gören gÖZ vardır..

Küllenmiş bile olsa herkeste bir kÖZ vardır
ÖZünden konuşanda nice güzel sÖZ vardır
Dost Eminim düşün sen ÖZ'ünü göreceksin
ÖZünden içeri bak ÖZünde bir ÖZ vardır

Resim

Fenâ oldum dediysen de, sen kendinden geçmedin ki,
Tevhid EHLi oldum sandın, benliğinden geçmedin ki,
Gurur, kibir, hepsi sende, sen hiçliğe varmadın ki,
Şirke düştün sen bilmeden, bir olmayı seçmedin ki..

Dost Eminim benliği yen, ulaşırsın sen felâha,
Hiç olduğun düşünürsen, kavuşursun sen ALLAH'a,
Hiç bir şey yok bu Dünyâda gördüklerin birer ayna,
Sen de yoksun çok iyi bil her şey dȃhil tek MEVLÂ’ya..

Resim

Üzülme sen güzelim, basamak çıkıyorsun,
Dur da biraz nefes al, yukarı çıkıyorsun,
Fazla dinlenme ama inmeyi hiç düşünme,
Melekler seni bekler, yukarı çıkıyorsun..

Resim

Mahsun olma sen gönül yöneten Yüce ALLAH,
İhsânı bol ol CeLîL eğiten Yüce ALLAH,
Seni yüceltecek O düzelten Yüce ALLAH,
Ne istediğini sen bil işiten Yüce ALLAH..


Resim

SEN’den =>SANA..

SEN'den sana gelir bunlar,
Nasıl doğar bu ilhamlar,
SEN’de kim var SEN bilirsin
Ârif olan bunu anlar

SENİ burda gördü canlar,
Bunu bilir inananlar,
Düşünsene Güzel Dostum,
Düşünenler bunu anlar..

Dost Eminim O'nu dinler,
Tek iken O olmuş binler,
Gördüğünü SEN bilirsin,
Her şey döner O'nu ünler..Resim

DOST..

Sen bir türlü,
Ben bir türlü,
Yaratıldık türlü türlü..

Sen bir esmâ,
Ben bir esmâ,
Müsemmâda binbir esmâ..

Sen bir insân,
Ben bir insân,
Parıldıyor Kâmil İnsân..

Sende fikir,
Bende zikir,
ALLAHım’a binler şükür..

Sen şurada,
Ben burada,
O'nu gördüm Kâinâtta..

Sende Dost var,
Bende Dost var,
Her yönümde Güzel Dost var..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

TEVHİD..

Tevhid gözlüğü ile bakarsan etrafına,
Gördüğün bütün şeyler ait olur ALLAH'a,
Yapılan iş O'ndandır, güzel sıfatlar O'nun,
Eşyâya şekil vermiş, gördüğün vücûd O'nun..

Harekete bakarak dersin ki ef’âl SENin,
Sıfatları duyarak dersin ki sıfat SENin,
Vücûdları görerek dersin ki bu Zât SENin,
ALLAHım çok yücesin, görünen herşey SENin..


Resim

Şiir geliyor diye övünme Dost Emin’im,
Kalbine ilham verip gönderen yüce HAKktır..
Hȃşȃ şirke düşersin ben yazdım bunu dersen,
Sonucu kötü olur belki cezân dayaktır..


Resim

Müjde olsun ey gönül, ölümü tadıyorsun,
Fâni vücûddan geçip, ALLAHa varıyorsun,
HAKk’ı görüp içinde, vuslâta eriyorsun,
Müjde olsun ey gönül, ölümü tadıyorsun..

Öldüm diyor Dost Emin, bedeni buradayken,
Ölen doğuyor bilin, Zâtıyla oradayken,
Ezel ebed var olan, ALLAHla beraberken,
Müjde olsun ey gönül, ölümü tadıyorsun..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

HAC..

Yola çıktık gidiyoruz,
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..
Soyunduk da ihram giydik
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..

Derler Kâbe çok uzakta,
Hazırlık yap al bir hırka,
Gidiyoruz düşe kalka,
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..

Kâbe nerde bilir misin,
Çok uzakta gelir misin,
Zahmetlere girer misin,
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..

Hacı olmak ise kastın,
Zahmetlere girme dostum,
Kalsın hırkan ile postun,
Biz Kâbe’ye gidiyoruz..

Dost Emin der Kâbe bizde,
Kâbe bizim kalbimizde,
Tavaf eyle içimizde.
Biz Kâbe’ye gidiyoruz..

Resim

BELİ...

Sağoldukça bedenim DUÂ etsin ZâTıN’a,
Yaptığım hareketler yakışsın SıFaTıN’a
MuhaMMed Ümmetiyim düşsem de afakın’a
Enfüste seni bildim "Beli" dedim ZâTıN’a..

Her zerrede SEN varsın bilsem de bilmesem de,
Her aynadan yansırsın görsem de görmesem de,
Mutlak olan gerçeksin ersem de ermesem de,
Kâlû Belâ'dan beri secde ettim ZâTıN’a

MuhaMMed, Sıfat oldu hem de en büyük ayna,
Yansıttı bize NÛRun Ezel Ebed Dâimâ
Dost Emin’im ȃşıktır halk ettiğin her cân’a
Nasıl secde etmez ki yaratan MEVLÂsı’na..

Resim

SÂLİK

Seyr-i Sülûk'a girdin,
Aman kimse bilmesin..
Sâlik oldun sen Dostum,
Sakın kimse duymasın..

İnsânı bilmek için,
Tevhidi bulmak için,
HAKk nerde görmek için,
Sâlik oldun sen dostum..

Yemeği az yemeli,
Uykuda az kalmalı,
Çok az konuşmalısın,
Sâlik oldun sen dostum..

Zikrini yap durmadan,
Uzaklaş sen hay huydan,
Feyiz verir YARADAN,
Sâlik oldun sen dostum..

Seyr-i Sülûk eyledin,
Sâlik oldun Dost Emin,
HAKk’ı içinde bildin,
Sâlik oldun sen dostum..


celle celâlihu...

Resim
ResimResim
...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimDost EminResim
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

TEFEKKÜR!.

Haydi, kıra gidelim,
Çiçekleri görelim,
Güzelliğe erelim,
Gel tefekkür edelim..

Mis kokulu çiçekler,
Bizi kırlarda bekler,
Boyanmış nice renkler,
Gel tefekkür edelim..

SUBHÂN neler yaratmış,
Tabiata süs katmış,
Dost Emin bunu tatmış,
Gel tefekkür edelim..

İnsân da bir çiçektir,
Bunu bilmek gerektir,
Amaç O'nu görmektir,
Gel tefekkür edelim..


Resim

Her gördüğün sûrette HAKk’ı görürsen,
Benliğini yener, seversin O'nu.
HAKk her yerdedir bunu bilirsen,
Kendini kaybeder bulursun O'nu..

Resim

Düşünme sen ZÂTI’nı, gördün ya sıfatını,
İnsân-ı Kȃmil burda, O'nu yansıtmıyor mu,
İyi bak sen aynaya, gördüğün gayrısı mı,
Çalış çabala sen de, bulacaksın MEVLÂ’nı..


Resim

Onda, bunda, şundasın,
Gümleyen davuldasın,
Ses oldun kalbe doldun,
İçi boş kamıştasın..

Hem toprak hem taştasın,
Dokunan kumaştasın,
Canlıda cansızdasın,
Görünen her baştasın..

Kesrette SENİ gördüm,
Vahdette SENİ bildim,
Tevhid Sırrın’a erdim
Her an ayrı ŞA’Ndasın..


Resim

Hızırım oldun benim, yetiştin imdadıma,
İhtiyacın olursa, Hızır olurum SANA,
Hızır göndermiş MEVLÂ, burada SENİ bana
Öyle düzenlemiş ki, ben de Hızırım SANA..

SEN benim içimde bir ateş yak ki,
Sönmesin hiçbir zaman güzel ALLAHım,,
İmânım NÛRUNla parıldasın ki,
Bitmesin hiçbir zaman güzel ALLAHım..Resim
KISMET!.

Kısmetin ne kadarsa, nâsibin odur senin,
Çırpınsan da boşuna, değişmez o bilesin..

ULu MEVLÂ’ya yalvar, belki nâsibin artar,
Kendine Kendi bakar, boşa gitmez DUÂlar..

Şükür eyle sen dâim, verecektir YARADAN
Sen de paylaş canlarla, artırır O durmadan..

Dost Eminim DUÂ et, SUBHÂN kısmetin versin,
Rızkı verendir REZZÂK, kısmetini bol etsin..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

KALBLERİ KIRMAYALIM!.

Terbiyeli olalım,
Edebli davranalım,
Biz insânız diyorsak,
Kalbleri kırmayalım..

Ha bir kalbi kırmışız,
Ha SUBHÂN'ı üzmüşüz,
Günahlara girmişiz,
Kalbleri kırmayalım..

Büyüklere SAYgıyı,
Küçüklere SEVgiyi,
Lütfen unutmayalım,
Kalbleri kırmayalım..

İnsânlığı bilelim,
Doğru yoldan gidelim,
Bunu diyor Dost Emin,
Kalbleri kırmayalım..


Resim

KALK!..

Uyuyorken yatakta,
DOSt’um bana kalk dedi..
Karanlıktı her taraf,
Kandil verdi yak dedi..

İçim haşyetle doldu,
DOStu duydum inledim..
Nice güzel ezânı,
Sessizlikte dinledim..

Temizlendim SU ile,
Kıyam ettim RABBime..
Titredim huşû’ ile,
Sonra döndüm kendime..

DOStum özlemiş beni,
Ben de özledim O'nu,
Ayırmasınlar beni,
Aşk ile buldum O' nu..

Dost Emin karanlıkta,
Fakat içinde lamba,
Geceleri namazda,
DOStuyla aydınlıkta..


ResimYANDI..

Yandı gönül KOR oldu, Hakiki Aşkı buldu... (Temmuz 2002)

YANIK..

Yanık kokusu geldi ->gönül sen mi yanarsın,
Yanık bir ses duydum ben ->ALLAHı mı anarsın,
Yanık gönül, yanık ses ->MEVLÂyı mı ararsın,
DOStu içinde ara =>O SULTÂNı bulursun..Resim AŞKk!.

Seni yaradan ALLAH beni yaratmadı mı,
Sana aşkı tattıran bana aşk katmadı mı,
Aşkın ölçüsü olmaz hem sendedir hem, bende
Aşk içinde dolandık Mâşuk aratmadı mı..

Aşkı duymayan canlar Mâşuku bulamazlar,
Mâşuk da sana ȃşık buna inanamazlar,
Aşk ateşin sönmesin gel beraber yanalım,
Yandıkça biz bu aşkla bizi soğutamazlar..

Aşk ateşin arttıkça Mâşukun yakınlaşır,
Sen ALLAHı andıkça O da sana yaklaşır,
Dost Emin’im Hu! çek sen sesin O'na ulaşır,
Gel beraber yanalım BİRLiğe o yakışır..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

FÂTİHA..

Bir Fâtiha okursan bin kapıyı açarsın,
Hamd ile başlar söze ȃleme nûr saçarsın,
Hamd eden MuhaMMed'dir gökte ismi AhMed'dir,
Şefaat eder Resûl Fâtihayla uçarsın..

Ȃlemlerin RABBine hamd eder gerçek mü’min,
Rûhu yücelecektir Dostudur SEVgilinin,
RAHMÂN Tecellîsiyle herşeye ni’met veren,
RAHÎM olacak sana Sâhibindir O senin..

Herkese RAHMÂNdır O, mü’mine RAHÎM olur,
Fâtiha'da hikmet var arayan SIRRı bulur,
RAHMÂN ve RAHÎMdir O, İlâhi Şifre budur,
Düşünen O'nu bulur, mü’min Fâtiha okur..

Din Günü’nün Sâhibi, güzeller Güzelidir,
Hesapları görendir, ödülünü O verir,
Güvenme sen malına sorar imânın nedir,
Hesap gününde MEVLÂ, adaletin gösterir..

Ederiz SANA kulluk SEN'den yardım dileriz,
ALLAHım SEN YÜCEsin başka İLÂH bilmeyiz,
İbâdetler SANAdır okunan Fâtihadır,
Dosdoğru yola ilet bunu SENden isteriz..

Ni’met verdiklerine biz de dȃhil olalım,
SENİ her ÂN düşünüp ibâdetler yapalım,
En büyük ni’met bize SANA kulluk etmektir,
Sapkınların yolundan bizler uzak kalalım..

Fâtihayla coşarız biz ALLAH'a koşarız,
Hamdimizi biliriz vahdete ulaşırız,
Doğru yola gireriz sapkın yoldan kaçarız,
RAHMÂN RAHÎMdir ALLAH, CeNNete kavuşuruz..


Resim

ŞÜKÜR..

Ezel ebed dâima mevcûd olan Tek İlâh,
Zȃhir de sen Bȃtın da biliriz Yüce ALLAH..
Hamd ederiz biz SANA Müslümân olduk çünkü,
Şükür Elhamdülillâh Lâ İlâhe İllâ ALLAH..

Kur’ÂN getirdi bize Habîbin Resûlullah,
Çok şeyleri öğrendik SANA yaklaştık ALLAH..
Hamd ederiz biz SANA Müslümân olduk çünkü
Şükür Elhamdülillâh Lâ İlâhe İllâ ALLAH..

Her yerde görünürsün DervişLer der Hu ALLAH..
Dost Emin SENİ buldu, seven kalbdesin ALLAH..
Hamd ederiz biz SANA Müslümân olduk çünkü
Şükür Elhamdülillâh Lâ İlâhe İllâ ALLAH..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

GÖKLER!.

Zaman olur çıkarım ben RÛHumdaki Göklere,
Gökte dostluk bambaşkadır inmek istemem yere,
RÛHum orda huzur bulur bilmem ki neden böyle,
Yeryüzüne dönsem bile hayranım ben Göklere..

Vatanım sanki gökler burası acep nere,
Misâfiriz biz burada gideceğiz göklere,
SUBHÂN bizi buyur eder belki de CeNNetine,
Çalış burda ibâdetle gideceksin Göklere..

Gökte melekler saf saf, bakıyorlar bizlere,
ALLAHı an insânoğlu, yazılıyor deftere,
Kur’ÂN bize yol gösterir ışıktır gönüllere
Dost Emin’im çalış sen de gideceksin CeNNete!.Resim

SEVGİ!.

SEVgi pınarlarından içelim biz SEVgiyi,
İnsân açtır SEVgiye DOSttan bekler ilgiyi,
SEVgiyle bak herkese bağışlarsın çok şeyi,
İhmal etme ne olur bu dünyâda SEVgiyi..

Eksik olan SEVgidir kederli insânlarda,
SEVgiyi tatmamıştır yaşadığı ortamda,
Mutsuz olur insânlar SEVgisiz yaşamlarda,
SEVgi Âb-ı Hayattır, mutluluktur canlarda..

Para verme SEVgi ver, RÛHlarda çiçek açsın,
Hediyen SEVgi olsun, kalblere neşe saçsın,
Paylaş sen de SEVgiyi paylaştıkça çoğalsın,
Mutlu oldukça canlar, sen mutlu olacaksın..

Her canlı SEVgi bekler, bitkiyi SEVgi besler,
Hayvan deyip geçme sen onlar da SEVgi ister,
SEVgi bir enerjidir, her can SEVgiyi bekler.
Gerçek insân olanlar her canlıyı çok sever..

SEVmekten kaçmayalım, biz de SEVgi bulalım,
İsteriz ki dâima SEVgiyle yaşayalım,
SUBHÂNnın SEVgisinden biz mahrum kalmayalım.
Bitmez bir hazinedir SEVgiyi paylaşalım..

Dost Emin der özetle yaşayalım SEVgiyle,
ALLAH yaratmış bizi İlâhî bir SEVgiyle,
HAKk’a yaklaşmak için kalbler dolsun SEVgiyle,
SEVgiyle Huu!. diyerek, DOSt'a ulaş SEVgiyle..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

ALLAHım SEN Yücesin, kimse bilmez nicesin,
Gören var mı nerdesin, yerde mi gökte misin,
Kaplamışsın her yeri, hem gökte hem yerdesin,
Dost Emin SENi bildi, mü’minler kalbindesin..


Resim

KİMSE KALMAZ!.

Kimler geldi, kimler gitti,
Kimse kalmaz bu Dünyâ'da,
Lokmân bile vedâ etti,
Kimse kalmaz bu Dünyâ'da..

Kimden geldi, kime kaldı,
Kimler burda bâki kaldı,
Gerçek değil bir masaldı,
Kimse kalmaz bu Dünyâ'da..

Bu dünyâ bir imtihandı,
Kimi burda zevke daldı,
Kimisi de DUÂ aldı,
Kimse kalmaz bu Dünyâ'da..

Örneğimiz Resûlullah,
Kitabımız Kitabullah,
Güvencimiz Yüce ALLAH,
Kimse kalmaz bu Dünyâ'da..

Dost Emin de geldi gitti,
ALLAHına secde etti,
O'nu gördü O'nu SEVdi,
Kimse kalmaz bu Dünyâ'da..Resim

BİZE GÖRE!.

Zuhurundur herşey SENin, eksik, fazla bize göre,
Görüntündür herşey SENin güzel, çirkin bize göre,
Tat vermişsin her meyveye, acı, tatlı bize göre,
Sıfatındır her görünen, sert, yumuşak bize göre..

KAHHÂR oldun ise bâzen, CeLȃL dedik bize göre,
Merhametin sardı bizi, CeMȃL dedik bize göre,
Her şey senden gelir bize, bildik ama bize göre,
Dost Emin der affet bizi, günahkȃrız bize göre..


Resim

ALİ..

Ben Dervişim VeLî'm SeNsin
Şâhlar ŞâHı ALi'm SeNsin!.
Bilmez idim bildirdiler,
Tarikatte eLim SeNsin!.

Herkes SeNi AsLan bilir,
Peygamberden Soyun gelir,
Dost Emin'im düşte görür,
İlim veren Ali’m SeNsin!.

celle celâlihu..
aleyhumusselâm..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

ATEŞ!.
Bir güzel ruhtu ki o küllenmişti ateşi,
Vakti zamanı geldi alevlendi ateşi,
Herşeyin bir vakti var, kaderde varsa olur,
Meraklanma sen dostum, parlatırlar ateşi..

Bir kor olur yanarsın, ALLAHın’ı anarsın,
Kaderinde var ise olanlara şaşarsın,
Dost Emin’im şükret sen, GüzeLLikleri gördün,
Alevlendi ateşin sen HAKk için yanarsın..Resim
FÂTİHA!.

Hamd ederiz dâima ȃlemlerin RABBi'ne,
RAHMÂN'dır her mahlȗka RAHÎM olur mü’mine,
Adalet din gününde haydi Hesap Gününe,
SANA kulluk ederiz, SENden yardım dileriz..

Dosdoğru yola ilet biz SANA yaklaşalım,
Ni’meti sen verirsin ni’metle buluşalım,
Gazâbından uzak tut şirkten uzaklaşalım,
SANA kulluk ederiz, SENden yardım dileriz..Resim
GELDİM KAPINA!.

Geldim SENin kapına secde ettim bilesin,
DUÂ ettim yalvardım istedim ki veresin,
Ben dünyâyı istemem AŞkınla tutuşmuşum,
Kalbimdeki kor ateş İnşALLAH hiç sönmesin..

AŞkla yanan şu kalbde ateşin hiç söner mi,
Bedenim burda kalsın ruhum SANA döner mi,
Bilinmez ki Dost Emin vuslâtına erer mi,
ALLAH diyen kalblerde AŞk Ateşi söner mi..


Resim

DAĞ!.

Çam havası ne güzel hele Ilgaz Dağında,
Yükselmişsin göklere yaklaşmışsın ALLAH'a,
Yemyeşil zümrüt gibi bahçesinde bağında,
GüzeLLikleri vermiş şükrederim ALLAH'a..

Ladin, köknar, sarıçam yükseliyor göklere,
Ulaşmak ister gibi gökteki meleklere,
Gören göz duygulanır çağırır tefekküre,
Çıkmışsın sen dağlara Dost Emin inme yere..Resim
KALEM!.

Çok okurdum yazmazdım birden kalem yürüdü,
SUBHÂNdan ilham geldi beni HAKka sürüdü,
Kalemi tutan kimdi şiirler yazan kimdi,
ALLAHtan ilham geldi kalem kendi yürüdü..

DOSt'u SEVdi Dost Emin çok şeye vakıf oldu,
Öğrendi mürşidinden dosdoğru yolu buldu,
Teslim oldu SUBHÂN'a gönlüne huzur doldu,
Şükür olsun MEVLÂ'ya İslâm Nurlu bir yoldu..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

BİZLESİN!.

AŞkın ile yanmışız,
Seni her ÂN anmışız,
Uzaklarda sanmışız,
Bizlesin Yüce ALLAH!.

Deryalara dalmışız
Her yerde aramışız
SENi burda bulmuşuz
Bizlesin Yüce ALLAH!.

İnsânlar gökte sanmış
Hurafelere kanmış
Dost Eminburda görmüş
Bizlesin Yüce ALLAH!.Resim

BÜTÜN..

Sen kimsin ki güzelim, O da kim,
Bir bütünüz güzelim, bir bütün,
Sen kolumsa güzelim, o elim,
Bir bütünüz güzelim, bir bütün..

Nice PîR'ler geldi gitti buradan,
Sıra sende gideceksin buradan,
Zâten herkes gelmedi mi oradan,
Bir bütünüz güzelim, bir bütün..

Ne güzeldir, bunu bilmek güzelim,
Parça değil bir bütünüz güzelim,
Yüce ALLAH istedi ki gezelim,
Bir bütünüz güzelim, bir bütün..


Resim

Hu dedikçe o diller,
O orada olacak,
Zikreden gönüllere,
İnan ki NûR dolacak..Resim

AŞK!.

Mâşuk eğer istemişse insân AŞkı tadabilir,
O lezzeti duyan Âşık ölmeden de ölebilir,
Sen MEVLÂ'ya yalvar dostum sana da AŞk verebilir,
Sadece sen SEVdim sanma Mâşuk'un da SEVebilir..

AŞk Yolunda giden Âşık Mâşuk'una varabilir,
Mâşuk ona lütfederse yükseklere çıkabilir,
Âşık Mâşuk buluşunca bu zevki kim bilebilir,
AŞk Ateşi ısıttıkça Âşık zevkle yanabilir..

AŞk Ateşi yakıcıdır, Âşıkları yakabilir,
AŞk Yolunda ilerlersen, kalmaz sende gurur kibir,
Âşık olan O'nu ister, mȃsivadan geçebilir,
AŞktan başka bir şey var mı, bunu AŞkı bilen bilir..

Âşık oldum ol Mâşuk'a AŞkımı O bilebilir,
Gözüm yaşı durmaz akar, RAHÎMdir O silebilir,
Âşık olmak bir lütuftur, onu Mâşuk verebilir,
Dost Eminim olmuş Âşık, Mâşuka can verebilir..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

HELÂL KAZAN!.

Ni’met bize HAKk'tan gelir, el koyanlar olur kâfir,
Mal da yalan mülk de yalan, kim sâhibi evvel âhir,
Tartısında hile yapan, Kul HAKkını yiyor zâhir,
İnsânları kandırana Hesab Günü olur zehir!.


Dürüst ol sen helâl kazan, tartıda hiç hile yapma,
Haram kazanç olmaz olsun, para denen puta tapma,
Devran döner hayat biter, doğru yoldan sakın sapma,
Sağlam ürün verir gibi çürük malı bana satma!.


İnanırsan Âhirete Kulun HAKkı burda kalmaz,
Hile yapsan çok kazansan o kazancın hayrı olmaz,
Düşünsene behey gâfil fâni Dünyâ sana kalmaz,
Âdil ol sen haram yeme sanma ki sen SUBHÂN sormaz!.

Dost Emin’im şükür eder pekçok ni’met vermiş RAHMÂN,
İnsânların gözü doymaz çünkü nerde Gerçek İmÂN,
Helâl kazan HAKkı gözet Hesap Günü şaşmaz MizÂN!.
Edebli ol ey Müslümân, ALLAH'tan kork, kuldan utan!.Resim

AYNA!.

Tüm Kâinât bir AYNA, görünüyor karşımda,
Sen kimsin ki, o da kim, sûretiz biz aslında,
Sûrete bakmak için, gerçek olmak gerekir,
Kâmil İnsân olanlar yansımanın farkında..

Armağan verdin bana, şükrederim ben SANA
Neler görür titrerim, her yanımda bir AYNA,
OL!. dedi Yüce ALLAH, göründüm ben burada,
SUBHÂN isterse Dostum, her şey olur bir ÂN’da,

Yaşarken bu zamanda, Dünyâ denen mekȃnda,
Hayal görür Dost Emin, GÜLLer açar RÛHunda,
Kȃinâtı düşün sen, bir katreyiz Ummanda,
Yüce ALLAH dilerse her sırrı verir sana..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

Ben fâkirim SEN zenginsin,
Bana yardım eder misin,
SENden gelir tüm ni’metler,
Bana ni’met verir misin..

Dilencinim arıyorum,
RAHMÂN SENsin biliyorum,
SENden yardım diliyorum,
Her yerdesin görüyorum..

Ben yakînim SEN bendesin,
İnan her ÂN içimdesin,
SEN görür bu Dost Emin,
Bilirim SEN bizimlesin..


Resim
BEŞ DUYU..

Yaratmış sonsuz çeşit,
Görürüz binbir çeşit,
BİR'den gelir bin çeşit,
Gören gözdedir ALLAH..

Acı, tatlı tat vermiş,
Değişik ni’met vermiş,
Yiyecek ağız vermiş,
Ağız tadında ALLAH..

Sert yumuşak yaratmış,
Dokulara his katmış,
Dokundukça tanımış,
Okşayan elde ALLAH..

Her perdeden ses verir,
Bilinmez nerden gelir,
Zevkle müzik dinlenir,
Duyan kulakta ALLAH..

Koku var mis gibidir,
Koku var pis gibidir,
Her koku özelliktir,
Hassas burunda ALLAH..

Duyularınla bildin,
O'nu her yerde gördün,
Dost Emin'im titredin,
SEVen kalbdedir ALLAH..


Resim
Arama başka yanda,
O hep senin yanında,
Sen muti ol O SEVsin,
Sen iste ki O versin..


Resim
Nice yüzler gördüm ki dünyâ'ya tapıyorlar,
Doğruluktan ayrılıp yanlışa sapıyorlar,
Gaflete düşmüş onlar hiç mi düşünmüyorlar,
Gelen gidiyor burdan sanki göremiyorlar..

Dikkat eyle Dost Emin seni aldatıyorlar,
Sen ALLAH'ı unutma onlar unutuyorlar,
Güzel canlar da mevcûd ALLAH'ı anıyorlar,
Sen de güzel bir can ol ALLAH'a tapıyorlar..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

AKAR SEVGİ!.

DOSt'dan gelir ŞiiR gibi,
Anlayana verir bilgi,
CâhiL olan anlamaz ki,
DOSt'dan bize AKAR SEVgi!.

O SEVgiyi duymak gerek,
DOSt'u çok çok anmak gerek,
Ȃşık olup yanmak gerek,
DOSt'dan bize AKAR SEVgi!.

Dost Eminim DOSt'u SEVdi,
Her yerde o DOSt'u gördü,
Ne olduysa O'ndan bildi,
DOSt'tan bize AKAR SEVg!.

Resim

BENİ GÜLDÜR!.

Ȃşık oldum nice gündür,
Mâşuk SENsin beni GÜLdür,
Ben GÜLersem SEN GÜLersin,
Güzel DOSt'um beni GÜLdür..

AŞkı bana veren SENsin,
SENi gördüm her yerdesin,
Hem yerdesin hem göktesin,
Güzel DOSt'um beni GÜLdür..

Mâşuk SENsin Âşık benim,
SENi candan SEVen benim,
DOSt'a canın veren benim,
Güzel DOSt'um beni GÜLdür..

Dost Emin'in yüzü GÜLer,
GüListÂNdan dermiş GüLler,
Mâşuk ile VuSLât diler,
Güzel DOSt'um beni GÜLdür..


Resim
BU BİR AŞKTIR

Bu bir AŞktır karşılıksız yâni bir şey beklemeden,
Taparım ben İLÂHıma hiçbir ni’met istemeden,
Nasıl yanar bu kalb SANA mümkün müdür göremeden,
Her tarafta SENİ gördüm yaşayamam SEVemeden..

Kalbim titrer heyecânla geçmez bir ÂN düşünmeden
Gerçek SENsin ezel ebed huzur olmaz bilemeden,
AŞk Ateşin beni yakar AŞkı verdin dilemeden,
Gözüm yaşı durmaz akar tekrar akar silemeden..

Dost Emin'e AŞkı verdin SENden bir şey istemeden,
Lütuf ettin Âşık oldum lâyık mıyım bilemeden,
Yansam dâim AŞk Odunda bir hiç olsam ölemeden,
Bu dünyâda duramam ben VuSLâtına
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

EFENDİM!.

Gözümün NûRu canım Efendim,
Gönlüm süruru NûR MuhaMMedim,
O gül cemȃlin görmek isterdim,
Gözümün NûRu can MuhaMMedim..

Habîbullahsın güzel AhMed'im,
Gönül Sultânı NûR MuhaMMed'im,
Resûlullahsın bunu bilirim,
Gözümün NûRu can MuhaMMedim..

Şefaat eyle biz Ümmetine,
Şeref verdin sen bu Dost Emin'e,
Büyük rehbersin nice mü’mine,
Gözümün NûRu can MuhaMMedim..

Resim

Dost'dan gelir bu şiirler,
Dost Emin'e hediyedir,
Anlayana çok şey söyler,
Bilenlere hazinedir..NEYİNE!.


Yüce SUBHÂN sana CeNNeti vermiş,
Cehenneme gitmek senin neyine,
Önüne her türlü ni’meti sermiş,
Harama bulaşmak senin neyine..

Yüce SUBHÂN sana AŞkını vermiş,
Başka mâşuk bulmak senin neyine,
Kur’ÂNı bizlere rehber göndermiş,
Başka yol aramak senin neyine..

Yüce SUBHÂN sana aklını vermiş,
Aptalca yaşamak senin neyine,
Nefsine uymazsan olursun ermiş,
Dünyâya tapınmak senin neyine..

Yüce SUBHÂN sana nurunu vermiş,
Karanlıkta kalmak senin neyine,
Dost Emin içinde ışığı görmüş,
Ȃşıkından kaçmak senin neyine..

Resim

Herkesin derdine dertşinâs olan,
Derdine dermanda Sultân'ı bulur,
Hastaya şifâ dile canı gönülden,
Şafiden şifâ gelir seni de bulur..

Borçluya yardım eyle elinde varsa,
İnayet gelir de kesen doldurur,
Sen yardım eylersen Dost'un kuluna,
İnan ki Dost Emin gelir yoluna..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim
HİKMET..

Kazaya kadere inanır mü’min,
SUBHÂNdan gelende bir hikmet vardır..
İradeni kullan, ALLAH'a bırak,
SUBHÂNdan gelende bir hikmet vardır..

Ok attım sanırsın yay elindeyse,
Belki sen atarsın nâsib ettiyse,
Yay sensin belki de atan O ise,
SUBHÂNdan gelende bir hikmet vardır..

Ne dediyse olur O'na inandık,
Takdir ALLAH'ındır O'na güvendik,
DOSt'dan gelir hayır O'ndan istedik,
SUBHÂNdan gelende bir hikmet vardır..

Dost Emin kadere razı olmuştur,
Her işte ALLAH'tan takdir bulmuştur,
Tevekkül eyleyip başın eğmiştir,
SUBHÂNdan gelende bir hikmet vardır..
Resim

SEVİYE..

Yüzünde gülücükler olsa da senin,
Belli bir SEViyenin AŞkısın güzel..

Boşuna üzülüp de çırpınma tatlım,
Belli bir SEViyenin AŞkısın güzel..

Yaradan seni de böyle yaratmış,
Belli bir SEViyenin AŞkısın güzel..

Her AŞkta ayrı bir SEViye varmış,
Belli bir SEViyenin AŞkısın güzel..

Kıskanma başkasını benliğini yen,
Belli bir SEViyenin AŞkısın güzel..

Dost Emin’im diyor ki şükretmeyi bil,
Belli bir SEViyenin AŞkısın güzel..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 512
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

UĞUR OLA!.

Destur aldık çıktık yola,
Selâm verdik sağa sola,
Gittiğimiz acep nere,
Selâmetle uğur ola!.

Yolda çukur olabilir,
Dikkat eden geçebilir,
Nâsib ise gidebilir,
Selâmetle uğur ola!.

Hedefini bilir isen
Doğru yoldan gider isen
Sendeleyip düşmez isen
Selâmetle uğur ola!.

SUBHÂN seni çağırıyor
Kurtuluşa gel sen diyor
Kur’ÂN yolu gösteriyor
Selâmetle uğur ola!.

Çıktın sen de nurlu yola
Dost Eminim HAKkı bula
ALLAH AŞkı kalbe dola
Selâmetle uğur ola!.


Resim

TÜRKÇE..

Türküm diyen Türkçe yazar,
Arapçayı anlamaz ki..
Acem olan Farsça yazar,
Türkçe bilen anlamaz ki..

Bizim için Türkçe güzel,
Arapçadan olmaz gazel,
Farsça değil Türkçe güzel,
Türkçe bilen anlamaz ki..

Dilinde yap ibâdeti
Anlarsın sen MuhaMMedi,
Arapçada neler dedi,
Türkçe bilen anlamaz ki..

Fuzulî de Farsça yazdı,
Türkler Onu anlamazdı,
Türkçe yazsa olmaz mıydı,
Türkçe bilen anlamaz ki..

Yabancıya hayran olma,
Türkçe kullan sen dâima,
Yaban dilleri kullanma,
Türkçe bilen anlamaz ki..Resim

HARAMDIR BANA!.

ALLAH bana verdi bu zenginliği,
Rûhumda yaşadım o dinginliği,
Gönlüme doğdu ki ol enginliği,
ALLAH'tan gayrısı haramdır bana..

Seni düşte gördüm şaşırıp kaldım,
Efendim senmişsin buna inandım,
Yolumu buldum ben MEVLÂyı andım,
ALLAH'tan gayrısı haramdır bana..

RESûL’ü Kur’ÂNda ışığı tuttu,
ALLAH'tan geleni bize okuttu,
Dost Emin dünyâyı malı unuttu,
ALLAH'tan gayrısı haramdır bana..
Resim
Cevapla

“Dost Emin” sayfasına dön