RAMUZ EL-EHADİS

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 755
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Cehennemde öyle bir değirmen vardır ki, o fena ulemayı öğütür.(Yani ilmiyle amel etmiyen)
Hz. Enes (r.a.)

2- Cehennemde bir değirmen vardır. Ulemanın cebbar kısmını öğütür.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

3- Cehennemde değirmenler vardır. Onlar ulemayı döndürür. Cennetten tanıdıkları kimseler onlara bakarlar ve sorarlar: "Size ne oldu? Biz sizden istifade ettik de buraya geldik." O alimler derler ki: "Biz size bir şey emrederdik, fakat kendimiz onu yapmazdık."
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

4- Cehennemde bir vadi vardır. Cehennem günde dörtyüz defa o vadiden Allah'a sığınır. Buraya ümmeti Muhammed (s.a.v)'in müraileri girecektir. Bunlar şunlardır: Kur'anı ezberlemiş, öğrenmiş fakat riyakar olanlar; Sadakayı Allah rızasından başka bir maksadla vermiş olanlar. Hacca itibar kazanmak için gitmiş olanlar. Gazaya Allah rızasından başka maksadla gitmiş olanlar.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

5- Adem oğlunda 360 mafsal vardır. Her gün bunun için 360 sadaka vermesi lazımdır. Sormuşlar: "Ya Resulallah, buna kim muktedir olabilir?" Buyurmuş ki: Birine yol göstermek bir sadaka, zahmet veren bir şeyi yoldan kaldırmak bir sadaka, ihtiyaçtan fazla elbiseyi vermek de bir sadakadır. Yine sormuşlar: "Ya Resulallah bunu da yapmazsak?" Buyurdular ki: Halka şerri dokunmaktan çekinmek de kendisi için bir sadakadır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

6- Gecede öyle bir saat vardır ki, o saatte bir müslüman dünya ve ahiret işlerinden ne dilek dilerse Allah ona verir. Bu her gece böyledir.
Hz. Câbir (r.a.)

7- Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, Allah o saatte kula ne isterse verir. O da namaz sırasındadır.
Hz Amr İbni Avf (r.anhüma)

8- Cuma gününde bir saat vardır. Mümin kul o saatte bir şey isterse o müstecap olur. Hangi saat olduğu soruldu: 'İkindi ile akşam arasıdır' buyurdu.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 755
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Gökte bir melek vardır ki, ismi İsmail'dir. Emrinde yetmiş bin melek vardır. Onların her birinin emrinde de yetmişer bin melek vardır.
Hz. Ebû Said (r.a.)

2- Cehennemde bir vadi vardır. Cehennem her gün, bu vadiden yetmiş defa Allaha sığınır. Allah bu vadiyi amelleriyle riya yapan, okumuş mürailer için hazırladı. Allah indinde en fazla buğza layık kullar, sultanlara, baştakilere sokulan alimlerdir.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

3- Adamda bir et parçası vardır, o sağlam olursa cesedi de sağ selamettir. Dertli ise başka yerleri de dertlidir. Burası da kalbidir.
Hz. Numan (r.a.)

4- Adamın malında da, zevcesinde de, evladında da fitne vardır. (Yani hepsinde fitne bulunabilir. İnsan hiç birine güvenmesin, Allah'a güvensin)
Hz. Huzeyfe (r.a.)

5- Âli Davud'a nazil olan hikmette ibret vardır. Akıllı olan insan şu dört vakitten başka şeyle nefsini meşgul etmemelidir: Rabbine dua (ve ibadet) edeceği vakit, Nefsini muhasebe edeceği vakit, Kendisi hakkında, kardeşlerini nasihat etmesine ve ayıblarını kendisine haber vermelerine kafi gelecek bir vakit. Kendi nefsinin helal ve temiz ihtiyaçlarına ayıracağı bir vakit. Bu vakitte diğer zamanlar içinde bir yardım vardır ve kalbin istirahatı kafi miktarda varlık iledir. Sonra da akıllı kimse için, diline sahip olması, zamanını bilmesi, işine yönelmesi ve en sağlam dostuna karşı bile ihtiyatlı olması icap eder.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Namuslu bir kadının namusuna buhtan etmek, yüz senelik ameli yıkar.(Yani bir ömrün amelini yıkar)
Hz. Huzeyfe (r.a.)

7- Benî Ademin hepsinin kalbleri Allah'ın iki parmağı arasında tek bir kalb gibidir. "Ey kalbleri istediği gibi çeviren Allahım, bizim kalblerimizi ibadetin üzerine çevir."
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

8- Bir kavim bir kavmi çok sevdi ve bunun yüzünden helak oldu. Siz böyle olmayın. Bir kavim de başka bir kavme çok buğz etti ve ondan dolayı helak oldu. Siz onlar gibi de olmayın.
Hz. Abdullah İbni Cafer (r.anhüma)

9- Müslümanın ölüsünün kemiğini kırmak, dirisinin kemiğini kırmak gibidir. (Kısas yok, fakat 30 sopayı geçmemek şartı ile dayak yiyebilir.)
Hz. Âişe (r. anha)

10- Bir namaz, önündeki namaza kadar olan hataları kaldırır, yok eder.
Hz. Ebû Eyyub (r.a.)
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 755
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:


1- Her Peygambere eşraf ve kerimden yedi kimse verildi. Bana ise on dört tane: Hz. Ali, Hasan, Hüseyin, Cafer-i Tayyar, Hamza, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin Umeyr, Bilal, Selman, Ammar, Abdullah İbni Mes'ud, Mikdat ve Huzeyfe İbni Yemani (r.anhüm)
Hz. Ali (r.a.)

2- Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetiminki maldır.
Hz. Kaab İbni İyaz (r.anhüma)

3- Her ümmette bir rahbaniyet vardır. Benim ümmetiminki, Allah yolunda cihaddır.
Hz. Enes (r.a.)

4- Her ümmetin bir seyahati vardır. Benim ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddadır. Her ümmetin rahbaniyeti vardır, benimki cephede gözcülüktür.
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

5- Her adamın ateşten payı vardır. Mümininki cildini yakan hummadır. Bu ona cehenneme keffarettir.
Hz. Hasan (r.a.)

6- Her baba evladının kök sülalesi vardır, nesebi ona müntehi olur. Yalnız Fatıma'nın sülalesi Bana çeker. Bunlar Benim Ehl-i Beytim'dir. Benim hamurumdandır. Veyl onların faziletini inkar edene. Onlara muhabbet edene Allah muhabbet eder. Onlara buğz edene Allah da buğz eder.
Hz. Câbir (r.a.)

7- Her evin kapısı vardır. Kabirinki ayak tarafındandır.
Hz. Numan İbni Beşir (r.anhüma)

8- Her şeyin senamı (zirvesi) vardır. Kur'anın da Bakara suresidir. Bu sure kimin evinde gece okunursa, üç gece şeytan o eve gelemez. Kim de gündüz okursa, şeytan o eve üç gün gelemez.
Hz. Sehl İbni Saad (r.anhüma)

9- Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçlardır.
Hz. Zamre İbni Hatib (r.anhüma)

10- Her şeyin tövbesi vardır. Fena ahlak sahibinin yoktur. Zira o kimse günahtan tövbe etmez de, onu daha şiddetle işler.
Hz. Âişe (r. anha)

11- Her paslanmanın bir cilası vardır. Kalbin cilası da "Estağfirullah" demektir.
Hz. Enes (r.a.)

12- Her amelin bir şiddeti ve her şiddetin bir fetreti (gevşemesi) vardır. Kimin fetreti sünnetime uygun olursa, o hidayet bulur. Bunun gayri olursa o helak olur.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 755
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:


1- Allah (z.c.hz) nin öyle kulları vardır ki onları beladan esirger, afiyette yaşatır. Afiyet üzere ruhlarını kabzeder. Ve onları afiyet üzere Cennete sokar.
Hz Enes (r.a.)

2- Allah'ın öyle kulları vardır ki, onları insanların hacetine tahsis etmiştir. Bunlar azabı İlahiden emindirler.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

3- Allah (z.c.hz)'nin nimetleri sebebiyle kulların menfaatine tahsis ettiği kulları vardır. Onlar bu hizmeti ağırsanırlarsa, Allah o nimeti onlardan alır, başkasına verir.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

4- Allah (z.c.hz)'nin üç hürmeti vardır. Bunları gözeten, dini ve dünyası hususlarında muhafaza edilir; yoksa hiç bir şeyi korunmaz. Bunlar şunlardır. Hurmetul İslam, Peygambere hürmet, onun soy, sop ve sülalesine hürmet. (Hürmetül İslam, İslama zarar veren bir şey yapmamak, mümine hakaret etmemek, Allah'ın, Resulunun, müminlerin izzetini korumak Peygamberimize ve sünnetine hürmet ve korumaktır)
Hz Ebu Said (r.a.)

5- Allah'ın bazı seyyah melekleri vardır, yeryüzünde dolaşırlar. Ümmetimden Bana salat ü selam getirenlerin selamını bana tebliğ ederler.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Aldığı da Allah'ındır, verdiği de. Her şey onun indinde muayyen bir müddetledir. Ona (o hanıma) taziyede bulununuz. Sabır etsin, ecrini görecektir. (Kerimesi Zeynep (r.anha)'nın çocuğunun ölmek üzere bulunması sırasında bu hadis varid olmuştur.)
Hz. Usame İbni Zeyd (r.anhüma)

7- Allah'ın bir meleği vardır, her namaz zamanı şöyle nida eder: "Ey Adem oğulları kalkın ateşlerinizi söndürmeye, Öyle ateşler ki, siz onu kendi nefisleriniz üzerine yaktınız."(Günah yapmak suretile)
Hz. Enes (r.a.)

8- Allah (z.c.hz)'nin cenazelerle gitmeye memur melekleri vardır ki, şu tesbihi yaparlar. "Subhane men teazzeze bil kudreti ve kahharel ibade bil mevti." (İnsanları kudreti ile aziz eden ve ölümle de kahreden Zatın şanı ne yücedir.)
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9- Allah (z.c.hz)'nin bir "Levhi" vardır. Bir yüzü yakut, bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nurdur. Oraya halk edeceği, rızıklandıracağı, yaşatacağı, öldüreceği, izzetlendireceği ve dilediği şeylerden yapacağı her şeyi o nurdan kalemle yazdırır. Bu her gün ve her gece böyledir.
Hz. Enes (r.a.)

10- Allah (z.c.hz)'nin yer halkından kabları vardır ki, bunlar salih kulların kalbleridir ve onların içinde en hoşuna gideni ise yumuşacık ve yufka olanlarıdır.
Hz. Ebû Utbe (r.a.)

11- Allah (z.c.hz)'nin yer yüzünde melekleri vardır. Bunlar, hayır ve şerden insanın dili üzerinde söyler. (Yani o adamda olan hal üzere)
Hz. Enes (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim

Sayfa 129
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 755
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:


1- Allah (z.c.hz)'nin, her cuma günü hepsi cehennemi hak etmiş oldukları halde, oradan azad ettiği altıyüz bin azadlısı vardır.
Hz. Enes (r.a.)

2- Allah (z.c.hz)'nin her gün yer halkına üç yüz altmış Rahmet nazarı vardır. Bunlardan biri her kime isabet ederse, o kimse dünya ve ahiret şerrinden uzak olur. Ve ona dünya ve ahiret hayrı verilir.
Hz Ali İbni Hüseyin (r.anhüma)

3- Şeytanın sürmesi de vardır. Yalayıp, koklayıp, keyiflenecek şeyi de vardır. (Besmeleyle yersen şeytanın zayıflar) Uykuyu çok uyursan gözleri sürmeli olur. Yalanın varsa yalanır. Ve öfkelendiğin kadarda enfiyesini çeker.
Hz. Enes (r.a.)

4- Şehid için Allah'ın indinde altı haslet vardır: Kanının ilk damlasında günahları mağfiret olur. Kabir azabından emindir. Kendisine iman hulleleri giydirilir. Cennette makamını görür. Kıyamet korkusundan emin olur ve Hurilerle tezvic olunur.
Hz. Kays (r.a.)

5- Miskinlerin kıyamette saltanatı olacaktır. Onlara denecek ki: "Allah rızası için sana var mı bir şey veren, bir lokma yediren, bir yudum içiren. Bak, onları götür Cennete" (Onlar da bakar. Kim Allah rızası için kendilerine bir şey vermişse alıp götürürler)
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

6- Ölümün mühim korkusu vardır. Bir kardeşinizin ölüm haberi geldiğinde: "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve ey Allahım onu salihlere kat, rahmetine erişir, çoluk çocuğuna da sahip ol, kıyamette bizi de onu da mağfiret et. Yarabbi onun ecrinden de bizi mahrum etme. Ondan sonraki yaşıyacağımız günleri de fitnesiz olarak yaşıyalım." diye dua edin.
Hz. Ebû Hind (r.a.)

7- Allah (z.c.hz)'nin, bir kulun dünyadaki ayıbını örtmesi, ona dünya afiyeti ihsan etmesi demektir.
Hz.Bilal İbni Yahya (r.anhüma)

8- Ahlakını değiştiren, yapısını değiştiren gibidir. Sen onun yapısını değiştirmedikçe ahlakını değiştiremezsin.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9- "Ya Erhamerrahimin" niyazına memur melek vardır. Kim bunu üç kere derse o melek der ki: "Allah sana teveccuh etti. İste istiyeceğini" (Her mümin için her vakit mevcut.)
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

10- Ölüm meleği kullarının yüzüne günde yetmiş kere bakar. Vakti gelenin güldüğünü görünce, Allah Allah amma tuhaf şey. Ben onun canını alacağım o gülüyor" der.(Akıllı adam hesaplı güler) Hz. Enes (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 755
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Peygamberlerden bazıları ses işitirlerdi. Bununla tebliğe memur edilirlerdi. Bir kısmı rüyada (tebliği) alır, bir kısmının da kalb ve kulaklarına yerleşirdi. Bana ise Cebrail (a.s.) gelir, şifahen tebliğini yapar, sizden birinizin gelib arkadaşları ile konuşması gibi.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

2- Bu beş vakit farzı cemaatle kılmaya devam eden kimse, sırat köprüsünü ilk geçenleren olur ve onu şimşek gibi geçer. Allah, o kimseyi sâbıkların ilk zümresinde haşreder, namazına devam ettiği her gün ve gece içinde bin şehid sevabı alır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

3- Sözün içinde, büyü hükmünde sözler vardır. Şiirlerin içinde de hikmet vardır.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

4- Bir meclisin baş köşesinden aşağısına razı olmak, Allah için tevazudan sayılır.
Hz. Talha (r.a.)

5- Sözün içinde büyü gibi tesir edeni vardır. Sizden biriniz bir kardeşinden bir hacetini talep ettiğinde, söze onu medh ile başlamasın. Ki onun sırtını kesmiş olmasın.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Söz içinde büyü, şiir içinde de hikmet ifade eden sözler vardır. Talebi ilim içinde de cehl ifade eden şeyler vardır. (Müneccimlik v.s öğrenmek gibi) Öyle sözler de vardır ki, dinlemeyi istemiyen kimseye söylenmiş olur.
Hz. Ali (r.a.)

7- Buğdaydan da, arpadan da, kuru üzüm ve baldan da içki olur. Ne ki sarhoş eder, o haramdır. Onlardan sizleri nehyederim.
Hz. Numan İbni Beşir (r.anhüma)

8- Günahların içinde öyleleri vardır ki, onları ne namaz, ne oruç ne de hac ve zekat paklar. Onları geçim hususunda çekilen sıkıntılar paklar.
Hz. Enes (r.a.)

9- Salih zevce, elverişli ev, binmeye uygun bir hayvan saadetten maduttur. Fena zevce, fena ev ve fena binek de şekavetten maduddur. (Bunlar dünyevi, fakat ahirete de tesiri vardır)
Hz. Saad İbni Ebi Vakkas (r.a.)

10- Her istediğini yemekliğin israftan sayılır.
Hz. Enes (r.a.)

11- Öyle insan vardır ki, hayrın anahtarıdır ve şerrin üstüne kiliddir. Bir kısmı da şerri açarlar ve oldukları yerde şer yaparlar. Ne mutlu o kimseye ki, hayrın anahtarı onun elindedir. Veyl o kimseye ki, şerrin anahtarı onun elindedir.
Hz. Enes (r.a.)

12- Namaz kılanlar içinde öyle adam var ki, namazı (huzurla) tam kılar. Onlardan namazı yarım kılan, çeyrek kılan, beşte bir, altıda bir, yedide bir, sekizde bir, onda bir kılan da vardır.
Hz. Ammar (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön