RAMUZ EL-EHADİS

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Cehennemde öyle bir değirmen vardır ki, o fena ulemayı öğütür.(Yani ilmiyle amel etmiyen)
Hz. Enes (r.a.)

2- Cehennemde bir değirmen vardır. Ulemanın cebbar kısmını öğütür.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

3- Cehennemde değirmenler vardır. Onlar ulemayı döndürür. Cennetten tanıdıkları kimseler onlara bakarlar ve sorarlar: "Size ne oldu? Biz sizden istifade ettik de buraya geldik." O alimler derler ki: "Biz size bir şey emrederdik, fakat kendimiz onu yapmazdık."
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

4- Cehennemde bir vadi vardır. Cehennem günde dörtyüz defa o vadiden Allah'a sığınır. Buraya ümmeti Muhammed (s.a.v)'in müraileri girecektir. Bunlar şunlardır: Kur'anı ezberlemiş, öğrenmiş fakat riyakar olanlar; Sadakayı Allah rızasından başka bir maksadla vermiş olanlar. Hacca itibar kazanmak için gitmiş olanlar. Gazaya Allah rızasından başka maksadla gitmiş olanlar.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

5- Adem oğlunda 360 mafsal vardır. Her gün bunun için 360 sadaka vermesi lazımdır. Sormuşlar: "Ya Resulallah, buna kim muktedir olabilir?" Buyurmuş ki: Birine yol göstermek bir sadaka, zahmet veren bir şeyi yoldan kaldırmak bir sadaka, ihtiyaçtan fazla elbiseyi vermek de bir sadakadır. Yine sormuşlar: "Ya Resulallah bunu da yapmazsak?" Buyurdular ki: Halka şerri dokunmaktan çekinmek de kendisi için bir sadakadır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

6- Gecede öyle bir saat vardır ki, o saatte bir müslüman dünya ve ahiret işlerinden ne dilek dilerse Allah ona verir. Bu her gece böyledir.
Hz. Câbir (r.a.)

7- Cuma gününde öyle bir saat vardır ki, Allah o saatte kula ne isterse verir. O da namaz sırasındadır.
Hz Amr İbni Avf (r.anhüma)

8- Cuma gününde bir saat vardır. Mümin kul o saatte bir şey isterse o müstecap olur. Hangi saat olduğu soruldu: 'İkindi ile akşam arasıdır' buyurdu.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Gökte bir melek vardır ki, ismi İsmail'dir. Emrinde yetmiş bin melek vardır. Onların her birinin emrinde de yetmişer bin melek vardır.
Hz. Ebû Said (r.a.)

2- Cehennemde bir vadi vardır. Cehennem her gün, bu vadiden yetmiş defa Allaha sığınır. Allah bu vadiyi amelleriyle riya yapan, okumuş mürailer için hazırladı. Allah indinde en fazla buğza layık kullar, sultanlara, baştakilere sokulan alimlerdir.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

3- Adamda bir et parçası vardır, o sağlam olursa cesedi de sağ selamettir. Dertli ise başka yerleri de dertlidir. Burası da kalbidir.
Hz. Numan (r.a.)

4- Adamın malında da, zevcesinde de, evladında da fitne vardır. (Yani hepsinde fitne bulunabilir. İnsan hiç birine güvenmesin, Allah'a güvensin)
Hz. Huzeyfe (r.a.)

5- Âli Davud'a nazil olan hikmette ibret vardır. Akıllı olan insan şu dört vakitten başka şeyle nefsini meşgul etmemelidir: Rabbine dua (ve ibadet) edeceği vakit, Nefsini muhasebe edeceği vakit, Kendisi hakkında, kardeşlerini nasihat etmesine ve ayıblarını kendisine haber vermelerine kafi gelecek bir vakit. Kendi nefsinin helal ve temiz ihtiyaçlarına ayıracağı bir vakit. Bu vakitte diğer zamanlar içinde bir yardım vardır ve kalbin istirahatı kafi miktarda varlık iledir. Sonra da akıllı kimse için, diline sahip olması, zamanını bilmesi, işine yönelmesi ve en sağlam dostuna karşı bile ihtiyatlı olması icap eder.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Namuslu bir kadının namusuna buhtan etmek, yüz senelik ameli yıkar.(Yani bir ömrün amelini yıkar)
Hz. Huzeyfe (r.a.)

7- Benî Ademin hepsinin kalbleri Allah'ın iki parmağı arasında tek bir kalb gibidir. "Ey kalbleri istediği gibi çeviren Allahım, bizim kalblerimizi ibadetin üzerine çevir."
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

8- Bir kavim bir kavmi çok sevdi ve bunun yüzünden helak oldu. Siz böyle olmayın. Bir kavim de başka bir kavme çok buğz etti ve ondan dolayı helak oldu. Siz onlar gibi de olmayın.
Hz. Abdullah İbni Cafer (r.anhüma)

9- Müslümanın ölüsünün kemiğini kırmak, dirisinin kemiğini kırmak gibidir. (Kısas yok, fakat 30 sopayı geçmemek şartı ile dayak yiyebilir.)
Hz. Âişe (r. anha)

10- Bir namaz, önündeki namaza kadar olan hataları kaldırır, yok eder.
Hz. Ebû Eyyub (r.a.)
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:


1- Her Peygambere eşraf ve kerimden yedi kimse verildi. Bana ise on dört tane: Hz. Ali, Hasan, Hüseyin, Cafer-i Tayyar, Hamza, Ebu Bekir, Ömer, Mus'ab bin Umeyr, Bilal, Selman, Ammar, Abdullah İbni Mes'ud, Mikdat ve Huzeyfe İbni Yemani (r.anhüm)
Hz. Ali (r.a.)

2- Her ümmetin bir fitnesi var. Benim ümmetiminki maldır.
Hz. Kaab İbni İyaz (r.anhüma)

3- Her ümmette bir rahbaniyet vardır. Benim ümmetiminki, Allah yolunda cihaddır.
Hz. Enes (r.a.)

4- Her ümmetin bir seyahati vardır. Benim ümmetimin seyahati Allah yolunda cihaddadır. Her ümmetin rahbaniyeti vardır, benimki cephede gözcülüktür.
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

5- Her adamın ateşten payı vardır. Mümininki cildini yakan hummadır. Bu ona cehenneme keffarettir.
Hz. Hasan (r.a.)

6- Her baba evladının kök sülalesi vardır, nesebi ona müntehi olur. Yalnız Fatıma'nın sülalesi Bana çeker. Bunlar Benim Ehl-i Beytim'dir. Benim hamurumdandır. Veyl onların faziletini inkar edene. Onlara muhabbet edene Allah muhabbet eder. Onlara buğz edene Allah da buğz eder.
Hz. Câbir (r.a.)

7- Her evin kapısı vardır. Kabirinki ayak tarafındandır.
Hz. Numan İbni Beşir (r.anhüma)

8- Her şeyin senamı (zirvesi) vardır. Kur'anın da Bakara suresidir. Bu sure kimin evinde gece okunursa, üç gece şeytan o eve gelemez. Kim de gündüz okursa, şeytan o eve üç gün gelemez.
Hz. Sehl İbni Saad (r.anhüma)

9- Her şeyin kapısı vardır. İbadetin kapısı da oruçlardır.
Hz. Zamre İbni Hatib (r.anhüma)

10- Her şeyin tövbesi vardır. Fena ahlak sahibinin yoktur. Zira o kimse günahtan tövbe etmez de, onu daha şiddetle işler.
Hz. Âişe (r. anha)

11- Her paslanmanın bir cilası vardır. Kalbin cilası da "Estağfirullah" demektir.
Hz. Enes (r.a.)

12- Her amelin bir şiddeti ve her şiddetin bir fetreti (gevşemesi) vardır. Kimin fetreti sünnetime uygun olursa, o hidayet bulur. Bunun gayri olursa o helak olur.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:


1- Allah (z.c.hz) nin öyle kulları vardır ki onları beladan esirger, afiyette yaşatır. Afiyet üzere ruhlarını kabzeder. Ve onları afiyet üzere Cennete sokar.
Hz Enes (r.a.)

2- Allah'ın öyle kulları vardır ki, onları insanların hacetine tahsis etmiştir. Bunlar azabı İlahiden emindirler.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

3- Allah (z.c.hz)'nin nimetleri sebebiyle kulların menfaatine tahsis ettiği kulları vardır. Onlar bu hizmeti ağırsanırlarsa, Allah o nimeti onlardan alır, başkasına verir.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

4- Allah (z.c.hz)'nin üç hürmeti vardır. Bunları gözeten, dini ve dünyası hususlarında muhafaza edilir; yoksa hiç bir şeyi korunmaz. Bunlar şunlardır. Hurmetul İslam, Peygambere hürmet, onun soy, sop ve sülalesine hürmet. (Hürmetül İslam, İslama zarar veren bir şey yapmamak, mümine hakaret etmemek, Allah'ın, Resulunun, müminlerin izzetini korumak Peygamberimize ve sünnetine hürmet ve korumaktır)
Hz Ebu Said (r.a.)

5- Allah'ın bazı seyyah melekleri vardır, yeryüzünde dolaşırlar. Ümmetimden Bana salat ü selam getirenlerin selamını bana tebliğ ederler.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Aldığı da Allah'ındır, verdiği de. Her şey onun indinde muayyen bir müddetledir. Ona (o hanıma) taziyede bulununuz. Sabır etsin, ecrini görecektir. (Kerimesi Zeynep (r.anha)'nın çocuğunun ölmek üzere bulunması sırasında bu hadis varid olmuştur.)
Hz. Usame İbni Zeyd (r.anhüma)

7- Allah'ın bir meleği vardır, her namaz zamanı şöyle nida eder: "Ey Adem oğulları kalkın ateşlerinizi söndürmeye, Öyle ateşler ki, siz onu kendi nefisleriniz üzerine yaktınız."(Günah yapmak suretile)
Hz. Enes (r.a.)

8- Allah (z.c.hz)'nin cenazelerle gitmeye memur melekleri vardır ki, şu tesbihi yaparlar. "Subhane men teazzeze bil kudreti ve kahharel ibade bil mevti." (İnsanları kudreti ile aziz eden ve ölümle de kahreden Zatın şanı ne yücedir.)
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9- Allah (z.c.hz)'nin bir "Levhi" vardır. Bir yüzü yakut, bir yüzü yeşil zümrüt ve kalemi de nurdur. Oraya halk edeceği, rızıklandıracağı, yaşatacağı, öldüreceği, izzetlendireceği ve dilediği şeylerden yapacağı her şeyi o nurdan kalemle yazdırır. Bu her gün ve her gece böyledir.
Hz. Enes (r.a.)

10- Allah (z.c.hz)'nin yer halkından kabları vardır ki, bunlar salih kulların kalbleridir ve onların içinde en hoşuna gideni ise yumuşacık ve yufka olanlarıdır.
Hz. Ebû Utbe (r.a.)

11- Allah (z.c.hz)'nin yer yüzünde melekleri vardır. Bunlar, hayır ve şerden insanın dili üzerinde söyler. (Yani o adamda olan hal üzere)
Hz. Enes (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim

Sayfa 129
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:


1- Allah (z.c.hz)'nin, her cuma günü hepsi cehennemi hak etmiş oldukları halde, oradan azad ettiği altıyüz bin azadlısı vardır.
Hz. Enes (r.a.)

2- Allah (z.c.hz)'nin her gün yer halkına üç yüz altmış Rahmet nazarı vardır. Bunlardan biri her kime isabet ederse, o kimse dünya ve ahiret şerrinden uzak olur. Ve ona dünya ve ahiret hayrı verilir.
Hz Ali İbni Hüseyin (r.anhüma)

3- Şeytanın sürmesi de vardır. Yalayıp, koklayıp, keyiflenecek şeyi de vardır. (Besmeleyle yersen şeytanın zayıflar) Uykuyu çok uyursan gözleri sürmeli olur. Yalanın varsa yalanır. Ve öfkelendiğin kadarda enfiyesini çeker.
Hz. Enes (r.a.)

4- Şehid için Allah'ın indinde altı haslet vardır: Kanının ilk damlasında günahları mağfiret olur. Kabir azabından emindir. Kendisine iman hulleleri giydirilir. Cennette makamını görür. Kıyamet korkusundan emin olur ve Hurilerle tezvic olunur.
Hz. Kays (r.a.)

5- Miskinlerin kıyamette saltanatı olacaktır. Onlara denecek ki: "Allah rızası için sana var mı bir şey veren, bir lokma yediren, bir yudum içiren. Bak, onları götür Cennete" (Onlar da bakar. Kim Allah rızası için kendilerine bir şey vermişse alıp götürürler)
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

6- Ölümün mühim korkusu vardır. Bir kardeşinizin ölüm haberi geldiğinde: "İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ve ey Allahım onu salihlere kat, rahmetine erişir, çoluk çocuğuna da sahip ol, kıyamette bizi de onu da mağfiret et. Yarabbi onun ecrinden de bizi mahrum etme. Ondan sonraki yaşıyacağımız günleri de fitnesiz olarak yaşıyalım." diye dua edin.
Hz. Ebû Hind (r.a.)

7- Allah (z.c.hz)'nin, bir kulun dünyadaki ayıbını örtmesi, ona dünya afiyeti ihsan etmesi demektir.
Hz.Bilal İbni Yahya (r.anhüma)

8- Ahlakını değiştiren, yapısını değiştiren gibidir. Sen onun yapısını değiştirmedikçe ahlakını değiştiremezsin.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9- "Ya Erhamerrahimin" niyazına memur melek vardır. Kim bunu üç kere derse o melek der ki: "Allah sana teveccuh etti. İste istiyeceğini" (Her mümin için her vakit mevcut.)
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

10- Ölüm meleği kullarının yüzüne günde yetmiş kere bakar. Vakti gelenin güldüğünü görünce, Allah Allah amma tuhaf şey. Ben onun canını alacağım o gülüyor" der.(Akıllı adam hesaplı güler) Hz. Enes (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Peygamberlerden bazıları ses işitirlerdi. Bununla tebliğe memur edilirlerdi. Bir kısmı rüyada (tebliği) alır, bir kısmının da kalb ve kulaklarına yerleşirdi. Bana ise Cebrail (a.s.) gelir, şifahen tebliğini yapar, sizden birinizin gelib arkadaşları ile konuşması gibi.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

2- Bu beş vakit farzı cemaatle kılmaya devam eden kimse, sırat köprüsünü ilk geçenleren olur ve onu şimşek gibi geçer. Allah, o kimseyi sâbıkların ilk zümresinde haşreder, namazına devam ettiği her gün ve gece içinde bin şehid sevabı alır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

3- Sözün içinde, büyü hükmünde sözler vardır. Şiirlerin içinde de hikmet vardır.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

4- Bir meclisin baş köşesinden aşağısına razı olmak, Allah için tevazudan sayılır.
Hz. Talha (r.a.)

5- Sözün içinde büyü gibi tesir edeni vardır. Sizden biriniz bir kardeşinden bir hacetini talep ettiğinde, söze onu medh ile başlamasın. Ki onun sırtını kesmiş olmasın.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Söz içinde büyü, şiir içinde de hikmet ifade eden sözler vardır. Talebi ilim içinde de cehl ifade eden şeyler vardır. (Müneccimlik v.s öğrenmek gibi) Öyle sözler de vardır ki, dinlemeyi istemiyen kimseye söylenmiş olur.
Hz. Ali (r.a.)

7- Buğdaydan da, arpadan da, kuru üzüm ve baldan da içki olur. Ne ki sarhoş eder, o haramdır. Onlardan sizleri nehyederim.
Hz. Numan İbni Beşir (r.anhüma)

8- Günahların içinde öyleleri vardır ki, onları ne namaz, ne oruç ne de hac ve zekat paklar. Onları geçim hususunda çekilen sıkıntılar paklar.
Hz. Enes (r.a.)

9- Salih zevce, elverişli ev, binmeye uygun bir hayvan saadetten maduttur. Fena zevce, fena ev ve fena binek de şekavetten maduddur. (Bunlar dünyevi, fakat ahirete de tesiri vardır)
Hz. Saad İbni Ebi Vakkas (r.a.)

10- Her istediğini yemekliğin israftan sayılır.
Hz. Enes (r.a.)

11- Öyle insan vardır ki, hayrın anahtarıdır ve şerrin üstüne kiliddir. Bir kısmı da şerri açarlar ve oldukları yerde şer yaparlar. Ne mutlu o kimseye ki, hayrın anahtarı onun elindedir. Veyl o kimseye ki, şerrin anahtarı onun elindedir.
Hz. Enes (r.a.)

12- Namaz kılanlar içinde öyle adam var ki, namazı (huzurla) tam kılar. Onlardan namazı yarım kılan, çeyrek kılan, beşte bir, altıda bir, yedide bir, sekizde bir, onda bir kılan da vardır.
Hz. Ammar (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Camilere çocukların musallat oluşu Allah'ın gadabının alametidir. Nehyedilseler bile onlar musallat olacaklardır.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

2- Allah'ın yarattıklarına benzetenler (canlı resmi ve heykeli yapanlar) kıyamet gününde en şiddetli azaba uğrıyacak kimselerden olurlar.
Hz. Âişe (r. anha)

3- Hıyanetin en büyüğü, bir valinin kendi râiyesinde ticaret yapmasıdır. (Mevkiini kazanç vesilesi yapması)
Hz. Ebul Esvedin dedesi (r.a.)

4- Hırsızların hırsızı, Emirin lisanını çalan kimsedir. (Emire nüfuz edip onun yularını eline alma) Hataların en büyüğü, bir müslüman malını haksız yere almaktır. Hasta ziyareti güzel işlerdendir. Ziyaretin tamamlanması da elini onun üzerine koyman ve nasıl olduğunu sormandır. Şefaatin efdali ise dargın evlilerin arasını bulmaktır. Dondan önce gömleği giymek (uzun gömlek olmalı) Peygamber giyimindendir. Dua ederken aksırmak ise duanın kabulünün işaretlerindendir.
Hz. Ebû (r.a.)hen (r.a.)

5- Malın meydan alması, katiplerin artması, ticaretin çoğalması, cehlin yayılması, insanın ticareti, "Falan kimselerden izin almadıkça olmaz" şeklinde yapması, müstakil bir mahalde katib bulunmaması (ticaretin çokluğundan yazmaya vakti olan adam bulunmaz) kıyamet alametlerindendir.
Hz. Amr İbni Tuğlabe (r.a.)

6- İlmin kaldırılması, cehlin artması, zinanın alenileşmesi, içkilerin meydan alması, erkeklerin gidip kadınların kalması, hatta elli kadına bakan bir erkek kalıncaya kadar erkeklerin azalması, kıyamet alametlerindendir.
Hz. Enes (r.a.)

7- Mamur yerlerin harabe olması, harabe yerlerin imar edilmesi, cihadın terki, devenin pervasızca otlaması gibi bir adamın da elindeki emanetten faydalanması, kıyamet alametlerindendir.
Hz. Atiyye (r.a.)

8- Kişinin nerede olursa olsun. Allah'ı unutmaması imanının efdal olmasıdır.
Hz. Ubâde İbni Samid (r.a.)

9- Cennetten bir kamçılık yer dünya ve içindekilerden hayırlıdır.
Hz. Enes (r.a.)

10- Cin taifesinin mü'minlerine de sevap vardır. Denildi ki: "Sevabları nedir?" Buyurdu ki: Onlar Â'rafta olurlar Cennette olmıyacaklar, "Â'raf nedir?" diye soruldu. Buyurdu ki, Cennet duvarıdır. Orada nehirler akar, ağaç ve meyvalar biter.
Hz. Kays (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim

132
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Peygamberlerden biri Allah'a zafiyetten şikayet etti. Allah (z.c.hz) de yumurta yemesini emretti.
Hz. Ebû Rebil (r.a.)

2- Ehline, çocuğuna, hizmetçisine yaptığın harcama sadakadır. Öyle ise onlara eza yaparak bu nafakayı başlarına kakma.
Hz. Enes (r.a.)

3- Bu öyle bir gündür ki (arefe günü) bir kimse, kulağına, eline, gözüne ve diline sahip olursa geçmiş günahları afvolur.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

4- Bu öyle bir gündür ki (arefe günü) bir kimse, kulağına, eline, gözüne ve diline sahip olursa geçmiş günahları afvolur.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

5- Bu Adem (a.s.)'ın kadınlarının takdiridir. Hac usulünün hepsini yap. Tavafı sonra yaparsın. (hac günü Hz. Aişe validemizde kadınlık hali zuhur etmesi üzerine.)
Hz. Âişe (r. anha)

6- Bu para, pul sizden evvelkileri mahvettiği gibi sizleri de mahvedebilir.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

7- Bu Kur'an, hoşlanmıyan için gayet zordur. Ona ısınana ise gayet kolay gelir. Hadisime gelince, hoşlanmıyan için gayet zor, tâbi olan içinse gayet kolaydır. Bir kimse benim hadisimi dinler, hemen hıfz eder ve tatbik ederse mahşerde Kur'anla haşrolur. Hadisime ehemmiyet vermiyen ise Kur'anı hor görmüş olur. Kim de Kur'anı hor görürse dünya ve ahirette hüsrana düşer.
Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

8- Bu ümmet rahmete mazhar olmuştur. Bunların azabı dünyada ve birbirlerindendir. Kıyamet günü müslümanlardan her biri için müşriklerden bir kimse ayrılır ve şöyle denir: "İşte bu senin Cehennemden fidyendir."
Hz. Enes (r.a.)

9- Bu ümmet kabirlerinde ibtilaya uğrar. Eğer birbirlerinizi defnetmiyeceğinizden korkmasaydım, kabir azabından duyduğumu sizede duyurması için Allaha dua ederdim. Cehennem azabından Allaha sığının, kabir azabından da Allah'a sığının. Gizli ve açık fitnelerden de Allah'a sığının. Deccal'ın fitnesinden de Allaha sığının.
Hz. Zeyd İbni Sabit (r.a.)

10- Bu ortaya konan sizin ganimetlerinizdendir. Bundan sizinle birlikte olan hissem hariç. Benim için helal olan bir şey yoktur. Ancak humus (beşte biri) müstesna. Beşte bir de size dönecektir. İplik ve iğne de olsa ödeyin. Bundan az veya çok da olsa getirin, verin, aldatmayın. Zira aldatma dünya ve ahirette aldatan için ateş ve ardır. Allah'ın emrine muhalif olanlarla yakınınız bile olsa, mücadele edin. Allah yolunda kınayanın kınamasına aldırış etmeyin. Gerek hazarda, gerek seferde Allah'ın hududunu yerine getirin. Allah yolunda mücadele edin. Zira cihad, Cennet kapılarından büyük bir kapıdır. Ve cihad sebebiyle Allah insanı hem ve gamdan kurtarır.
Hz. Ubâde (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Bu kalbler, kendisine suyun değdiği zaman demirin paslanması gibi, paslanırlar. Denildi ki: "Ya Resulallah onların cilası nedir?" Buyurdu: Ölümü çok hatırlamak ve Kur'an okumak.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

2- Ye'cüc ve Me'cüc Adem (a.s.)'ın sulbündendir. Şayet onlar insanlar üzerine gönderilirse insanların yaşayışlarını ifsad ederler. Onlardan hiç kimse geride bin veya daha fazla zürriyet bırakmadıkça ölmez. O Ye'cüc ve Mec'cücün arkasından üç ümmet daha olacaktır. Te'fil, Te'ris ve Mensek.
Hz. İbni Amr (r.anhüma)

3- Zekeriya (a.s.)'ın oğlu Yahya (a.s.) Allah'tan niyaz etti ve dedi ki: "Ya Rabbi, beni insanların diline dolama." Allah Teala ona vahyetti ki: "Ya Yahya, ben onu kendime yapmadım. Onu sana nasıl yapayım? Oku kitabı ezeliyi, orada bulacaksın. Yahudiler dediler ki; Üzeyir Allah'ın oğludur. Nasraniler de Mesih Allah'ın oğludur dediler. Allah'ın eli bağlıdır (veremez) dediler de dediler." Yahya (a.s.) Ya Rabbi beni mağfiret et. Bir daha böyle istekte bulunmam" dedi.
Hz. Enes (r.a.)

4- Riyanın azı da şirktir. Kim Allahın bir dostuna düşmanlık ederse, Allah'a harp açmış olur. Muhakkak ki, Allah, Ebrar, Etkiya ve Ahfiyayı sever. Onlar öyle kimselerdir ki: gözden uzak olunca aranmazlar. Hazır bulundukları zaman çağrılmazlar ve tanınmazlar. Bunlar hidayet nurlarıdır. Ve karanlık yerlerden çıkarlar.
Hz. Muaz (r.a.)

5- Pazartesi ile Perşembe günleri Allah müminleri afv ve mağfiret eder. Yalnız araları açık olanları barışıncaya kadar, geri bırakır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

6- Cuma günü ve Cuma gecesi yirmi dört saattir. Onlardan hiç bir saat yoktur ki, Allah teala, o saatte ateşi hak etmiş altıyüz kişiyi azad etmesin.
Hz. Enes (r.a.)

7- Biz müşriklere karşı müşriklerden yardım istemeyiz.
Hz. Hubeyde (r.a.)

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Biz müşriklerden bir şey kabul etmeyiz. Istersem para ile alırım.
Hz. Hakim İbni Hizam (r.a.)

2- Biz Peygamberler topluluğuyuz. Bizim için belalar, ecirler gibi, kat kat verilir. Peygamberlerden bazılarına bitler, onu öldürünceye kadar, musallat olurdu. Onlar, belalardan, sizin rahatlıktan hoşlandığınız gibi hoşlanırlar.
Hz. Ebû Said (r.a.)

3- Biz öyle bir Ehli Beytiz ki, Allah Bizlere dünyayı değil, ahireti nasib etti. Benden sonra ehli Beytim, bela şiddet ve tarda maruz kalacaklar. Doğu tarafından siyah bayraklılar gelinceye kadar. Bunlar mal istiyecek, kendilerine mal verilmeyecek. Bunlar döğüşecekler, sonra geri çekilecekler, istedikleri kendilerine verilecek, fakat kabul etmiyecekler ve onu, ismi ismime, babasının adı, babamın adına uyan, Ehli Beytimden bir kimseye teslim edecekler. O (Mehdi) arza sahib olur. Ve kendisinden önce baskı ve zulümle dolu olan arzı, doğruluk ve adaletle doldurur. Sizden veya sonra gelenlerden birisi ona yetişirse, kar üzerinde sürünerek dahi olsa, gelsin ona katılsın. Muhakkak ki onlar hidayet sancaklarıdır.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

4- Sen ve cemaatin Cennettedir. Bir kavim gelecektir ki, kendilerine (Rafızı) denecektir. Onlara rastlarsanız öldürün. Zira müşriktirler.
Hz. Ali (r.a.)

5- Siz kıyamet gününde isimleriniz ve babalarınızın isimleri ile çağrılırsınız. (Filan oğlu filan) diye. Onun için güzel isimler takının.
Hz. Ebud Derda (r.a.)

6- Yarın düşmanla karşılaşacaksınız. Parolanız "Ha mim Lâ yunsarûn" olsun.
Hz. Bera (r.a.)

7- Siz Rabbinizi izdiham olmadan göreceksiniz. Tıpkı şu ayı gördüğünüz gibi. (Buna nail olmak için) gücünüz yeterse, sabah ve ikindi namazlarını kaçırmayın. (Seherde de zikredin) buyurdu ve sonra "Fesebbih bihamdi rabbike kable tulû'iş Şemsi ve kablel ğurûbi"(Taha:20/130) ayetini okudu.
Hz. Cerir (r.a.)

8- Siz öyle bir zamanda bulunuyorsunuz ki, fukahası çok, hutebası az, istiyeni az, vereni çok, işte böyle zamanda amel ilimden hayırlıdır. Size öyle bir zaman gelecektir ki, fukahası az, hatibleri çok, istiyeni çok, vereni az. O zamanda ise ilim amelden hayırlıdır.
Hz. Abdullah İbni Said (r.a.)

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim

135
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Siz bugün öyle bir zamandasınız ki, sizlere emrolunanın onda birini terketseniz helak olursunuz. Ama öyle bir zaman gelecektir ki, emrolunanın onda birini yapanlar kurtulacaklardır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2- Siz bugün öyle bir zamandasınız ki, alimleri çok, hatibleri azdır. Bugün bir kimse bildiğinin onda birini terketse düşer. Bir zaman gelecektir ki, bileni az, anlatmaya çalışanı (hatibleri) çok olacak. O zamanda, bildiğinin onda birini yapan kurtulacaktır.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

3- Siz bugün tam bir Hak dini üzerinderisiniz. Ben sizin çokluğunuzla iftihar ederim. Benden sonra gerilemeyin.
Hz. Câbir (r.a.)

4- Siz memleketinizin kıtlığından (Kıtlık, pahalılık, şiddet) şikayetçi olursunuz. Yağmurdan (azlığından) şikayetçi olursunuz. Halbuki Aziz ve Celil olan Allah, size duayı emretmiş, Ve şu duaya icabet etmeyi de size vaad etmiştir. "Bütün Hamdler, Rahman, Rahim ve Alemlerin Rabbi olan Allaha mahsustur. O ceza gününün sahibidir. Ondan başka gerçek Mabud yoktur. O murad ettiğini yapar. Ey Allahım! Sen Allahsın, Senden başka İlah yoktur. Ancak sensin zengin. Biz ise fıkarayız. Bize yağmur indir. Bize indirdiğini bizim için kuvvet yap. Ulaştırıcı yap, bir vakte kadar."
Hz. Âişe (r.anha)

5- Siz mansur ve muzaffer olacaksınız. İsabetli yol üzerindesiniz. Siz ganaime, şarkla garbın futuhatına erişeceksiniz. Sizden herhangi biriniz buna ulaşırsa, Allah'tan korksun. (Takvayı elden bırakmasın) Emr-i bil maruf, nehy-i anil münker yapsın ve sılai rahimde bulunsun. Akrabalık bağlarını birleştirsin. Kim kasten Bana yalan isnad ederse ateşteki yerine hazırlansın.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

6- Sizler yaya, binekli olarak ve yüz üstünde bu tarafa (Şam tarafına) toplanacaksınız.
Hz. Bekr (r.a.)

7- Yakında birkaç bölüğe ayrılacaksınız. Bir kısmınız Şam, Mısır, lrak ve Yemen'de olacak. Dediler: "Hangi tarafta bulunalım?" Buyurdu ki, Şamdakilere katılın. Veya ona katılamazsanız, Yemen'e gidin ve onun göllerinin suyundan istifade edin. Allah Teala Bana Şam'ı tekefful etti.
Hz. Ebud derda (r.a.)

8- Ameller kablar gibidir. Altı güzel olursa üstü de güzel olur, altı bozuk olursa üstü de bozuk olur.
Hz. Muaviye (r.a.)

9- Ameller niyetlere göredir. Herkes için aslolan niyet ettiği şeydir. Her kim Allah'a ve Resulüne hicreti niyet etti ise, onun hicreti Allah'a ve Resulünedir. Her kim hicreti kendine isabet edecek bir dünyalığa veya nikah edeceği bir kadına niyet etti ise, onun hicreti o niyet ettiğinedir.
Hz. Ömer (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- İki kimseye gıbta edilir: Bir adama ki, Allah ona Kur'an verdi, o da o Kur'anın ahkamiyle amel etti. Helalini helal, haramını haram kabul etti. Diğeri de öyle bir kimsedir ki, Allah ona mal verdi, o da o maldan akrabalarına ulaştırdı ve o malı Allah'a taat yolunda harcadı.
Hz. Amr İbni As (r.a.)

2- Kalbe, tekallub ettiği için kalb denildi. Kalb inkilab geçirir. Onun teskini lazımdır. Kalb tıpkı, ağaçta rüzgarda sallanan pamuk gibidir. Bunun tesbiti lazımdır. (Ashab telaş etti. Bunun üzerine Allah (z.c.hz) inzal buyurduğu ayetle kalblere "Sebat" vereceğini vaad etti.)
Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

3- İlim çalışmakla, Hilmde gayretle olur. Hayır istiyene hayır verilir. Kim şerden uzak durursa o da korunur. (Demek ki, Allah önce irade, meram, azim verir, bundan sonra tevfik verir. )
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

4- Ben sizin için hikmetle söz söyliyen ve zalimane amel eden münafıktan korkarım.
Hz. Ömer (r.a.)

5- Ben de beşerim, dine ait bir şey söylersem onunla amel edin. Dünyaya ait söylediklerime mutlaka itaat etmeniz şart değildir. Tahminlerimde yanılabilirim. Ben de beşerim.
Hz. Rafi (r.a.)

6- Ben de sizin gibi bir beşerim. Zan (tahmin) yanılır ve isabet eder. Benim size sözüm Allah'ın söylediğidir. Ben Allah adına asla yalan söylemem.
Hz. Talha (r.a.)

7- Medine demirci ocağı gibidir. Kir pas kabul etmez. Öz sahibi orada bulunur.
Hz. Câbir (r.a.)

8- Siz ancak kolaylaştırıcı olarak gönderildiniz. Müşkilat çıkarıcı olarak değil.
Hz. Enes (r.a.)

9- Size bu dünyada yol azığı kadar bir şey kafidir.
Hz. Habban (r.a.)

10- Benim nefsim Adem (a.s.)'a kadar zinadan paktır.
Hz. İbn Saad (r.a.)

11- Cebrail (a.s.)'ı kendi suretile iki yerde gördüm. Büyüklüğü yer ile gök arasını dolduruyordu. (Hz. Aişe buyuruyor: "Ben Resulallah'a 'Velekad raâhu nezleten uhrâ', Velekad reahu bil ufukil mubin.' Ayetlerini sordum." Onu hatırla" buyurdu ve yukarıdaki hadis varid oldu.)
Hz. Âişe (r. anha)


137

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Ümmetim için şaşırtıcı önderlerden korkarım.
Hz. Sevban (r.a.)

2- Dünyada mal olarak, gazaya gitmek için hayvanın, bir de hizmetçin olsun, sana yeter.
Hz. Ebû Haşim (r.a.)

3- Evde bir yatak zevc için, bir tane zevce için, bir de misafir için bulunsun yeter. Fazlası şeytan içindir
Hz. Sevban (r.a.)

4- Uğursuzluk ancak üç şeydedir: Atta, kadında ve evde. (Atın uğursuzu sarsanıdır. Kadının nikahı pahalı olanı, Evinki ise "Mukassı" -kasvetli olan-)
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

5- İtaat ancak maruf olanadır.
Hz. Ali (r.a.)

6- İmam (kumandan) kalkandır. Onun arkasında çarpışılır ve onunla korunulur. Eğer o takva ile emrederse ve kendisi adil olursa ona ecir var. Bunun gayrisini emrederse ona vebal vardır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7- Sizden evvelkileri helak eden günah şu idi ki, onlar, mevki sahibi birisi hırsızlık yaptığı zaman ceza vermezler, zayıf birisi hırsızlık yaptığında ona had ikame ederlerdi. Allah'a yemin ederim ki: Muhammed (s.a.v)'ın kızı Fatıma hırsızlık yapacak olsaydı elbette onun elini de keserdim. (Hırsızlık yapan bir kadın için ashabın Usame İbni Zey'i ricacı göndermeleri üzerine varid olmuştur.)
Hz. Âişe (r. anha)

8- Ben ancak bir kulum. Bir kölenin yediği gibi yerim, içtiği gibi içerim.
Hz. Enes (r.a.)

9- Ben ona değil, ancak (defin) melekleri için kalktım.(Bir Yahudi cenazesi geçmişti.)
Hz. Enes (r.a.)

10- Hızır (a.s.)'ın "Hızır" diye isimlendirilmesi şöyle oldu: O beyaz bir kürk üzerine oturtmuştu. O kürk sallanınca altı yeşil oldu.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

11- Ancak günahları bağışlanan adam rahata kavuşmuş olur.
Hz. Âişe (r. anha)

12- Ancak günahları bağışlanan rahata kavuşmuş olur.
Hz. Âişe (r. anha)

13- Ancak Cennete giren rahata kavuşur.
Hz. Âişe (r. anha)

14- Ebrar'a "Ebrar" isminin verilmesi ana, baba ve çocuklarına iyilik etmelerindendir. Nasıl ki, ananın, babanın senin üzerinde hakkı varsa, çocuklarının da senin üzerinde hakkı vardır.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

15- Emel, ümmetim için Allah'tan bir rahmettir. Emel olmasaydı, hiç bir ana çocuğuna süt emzirmezdi, kimse bir ağaç dikmezdi. (Dünya da mamur olmazdı)
Hz. Enes (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Yüzük ancak küçük parmakla yanındakine takılır.
Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

2- Güzel ahlakın ifadesi şudur: Dünyadan nasib olana razı olur, nasib olmıyana da kızmaz.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

3- Allah (z.c.hz) Adem oğluna korktuğunu musallat eder. O Allah'dan başkasından korkmazsa, kimseyi ona musallat etmez. (Yani ona başkası hakim olamaz) Allah Adem oğlunu, bir şey beklediği adama ısmarlar. Eğer Adem oğlu sırf Allah'tan isterse, Allah onu başkasına bırakmaz.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

4- Beş vakit namazın misali, kapısının önünden akan sudan günde beş defa yıkanan adamın hali gibidir ki, onda kirden bir şey kalmaz.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5- Ben ancak Hâtim ve Fâtih olarak gönderildim. (Umum beşere mebus) Ve bana şumullu manayı haiz ve fasih konuşma verildi. Ve söz Benim için kısaltıldı. Siz artık cüretkarlara (Günahkarlara) uymayın. Sakın onlar sizi helak etmesin.
Hz. Ebû Kutade (r.a.)

6- Kızım Fatıma'nın ismi şu manadadır: Allah onu da, onu sevenlerin de alakasını Cehennemden kesmiştir.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7- "Siyamı Biyd" (Kameri ayın 13. 14. 15inci günleri orucu) denmesi şunun içindir ki: Adem (a.s.) yeryüzüne inince güneşten yandı karardı. Allah (z.c.hz)'i ona oruç tutmasını emretti. İlk gün oruç tuttu bedeninin üçte biri, ikinci gün ise üçte ikisi, üçüncü gün ise tamamı beyazlaştı. Bu sebeble "Biyd" diye isimlendi.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

8- Şu kimselere Cehennem haram olur. Kibirsiz, yumuşak, cana yakın ve sert olmayan.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

9- O zaman tehacümden men etmiştim. Şimdi mahzur kalmadı. (Bidayette kurban eti saklamak men edilmişti.)
Hz. Âişe (r. anha)

10- Öyle zaman gelecek ki, dünyada yalnız fitne, bela ve fesad olacak. Böyle bir zamanda sizin ameliniz bir kale gibidir. Üstü güzelse, altı da güzel olur.
Hz. Muaviye (r.a.)

11- Ümmetim yağmur misalidir. Evveli mi hayırlıdır, ahirimi bilinmez?
Hz. Enes (r.a.)

12- Ümmetime cehennem sıcağı hamam sıcağı gibi olacaktır.
Hz. Ebû Bekir (r.a.)

13- Ben de ancak bir beşerim. Olabilir ki, bazınız hüccetini daha parlak iddia eder. Bu suretle lehinizde hükmedersem size ateşten bir gömlek kesmiş olurum.
Hz. Enes (r.a.)

14- Eğer namaz hakkında yeni emir olsaydı haber verirdim. Ben de beşerim, sizin unuttuğunuz gibi bende unuturum. Unuttuğum zaman bana hatırlatın. Sizden biriniz namazda şüphelenirse doğruyu araştırsın, onun üzerine tamamlasın, sonra sehiv secdesi yapıp selam versin.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Kimse rızkını tamamlamadan ölmez. Sabırsızlık etmeyin. Allah'tan korkun Ey insanlar, rızkı aramakta güzel davranın. Helal olanı alın, haram olanı bırakın.
Hz. Câbir (r.a.)

2- Her insan üç yüz altmış mafsaldan yaratıldı. Kim ki Cenabı Hakka tekbir, tahmid, tehlil, tesbih ve istiğfarda bulunur, yoldan dikeni, taşı, kemiği kaldırır ve emri bil maruf ve nehyi anil münker yaparsa (Bunları üçyüz altmış kadar yaparsa) o kimse akşama cehennemden kendini uzaklaştırmış olur.
Hz. Âişe (r. anha)

3- Yakında fitne ve fesad olur. Kim ki bu ümmeti, bir baş altında toplu iken ayırmak isterse kim olursa olsun başını vurun.
Hz. Arface (r.a.)

4- Derttir. Deva değildir. ("Şarabtan deva olur mu?" sualine karşı)
Hz. Tarık (r.a.)

5- Benim de kalbime arada kapanıklık gelir ve Cenabı Hakka günde yüz kere istiğfar ederim.
Hz. Egar (r.a.)

6- Yakında namazı vaktinden geciktirecek umera gelecektir. Sen namazını kıl da öyle git yanlarına, Eğer onlar kılmışsa sen de kılmış vaziyettesin. Kılmamışlarsa sen de onlara uyarsın. Bu senin için nafile olur.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

7- Yer ile gök arasında hiç bir şey yoktur ki, benim Resulullah olduğumu bilmesin. Yalnız ins ile cinnin kafiri tanımaz.
Hz. Câbir (r.a.)

8- Sizin üzerinize yakında kabul edeceğiniz veya kabul etmiyeceğiniz işler yapan umera gelir. Kim ki bunu reddeder, beraat kazanır. Hoşlanmıyan selamet kazanır. Hoşlanan, uyan fitneye uğramış olur. Dediler ki: "Onlarla cenkleşmiyelim mi?" Namaz kılarlarsa cenkleşmeyin buyurdu.
Hz. Ümmü Seleme (r.anha)

9- Allah (z.c.hz) kendinden talep etmiyene kızar. (Kul ihtiyacını zahirde başkalarından istese de esasda her şeyi Allah'tan beklemelidir.)
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

10- Seni (Hz. Ali'ye) ancak mümin sever. Ve sana ancak münafık buğz eder.
Hz. Ali (r.a.)

11- Benden evvelki peygamberlerden, ümmetimi deccal ile korkutmıyan hiç kimse olmadı. Onun sol gözü şaşı, sağ gözü ise perdelidir. Ve alnında kafir diye yazılıdır. Yanında Cennet, Cehennem diye iki vadi olur. Cennet dediği Cehennem, Cehennemi ise Cennetir. Yanında Peygamber kıyafetinde iki melek bulunur. Biri sağında biri solundadır. Bu beraberlik insanları imtihan içindir. Ve deccal onlara sorar: "Ben sizin Rabbiniz değilmiyim? Diriltiyorum, öldürüyorum." Meleklerden biri "Yalan söylüyorsun" der. Fakat bu sözü yanındaki melekten başkası duymaz. İkinci melek diğerine "Doğru söylüyorsun" der. İkinci meleğin sözünü ise insanlar işitir. Ve zannederler ki, deccalı tasdik etti. Bu da imtihan içindir. Sonra Medine'ye yürür. Giremeyince: "Bu O'nun (s.a.v)ülkesidir" der. Sonra Şam'a yürür. Orada "Akıbeti Efik" mevkiinde Allah onu helak eder.
Hz. Sefine (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim

140
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Ahir zamanda ümmetim üzerine şiddetli bir bela zuhur eder. Bundan ancak iki sınıf kurtulur: Biri Allah'ın dinini tanır ve onun için lisan ve kalbi ile mücadele eder. İkinci ise dinini anlamış, dinlemiş ve tasdik etmiştir. (Yani cahil kalanlar bu belada tehlikededir)
Hz. Ömer (r.a.)

2- Zekatı vermeniz, İslamiyetinizin kemalindendir.
Hz. Alkame (r.a.)

3- İmam, namazı tamamlayıp cemaate doğru dönünceye kadar onunla bulunan, gece kâim sevabını alır.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

4- İnsanlar üzerine öyle bir zaman gelir ki, faiz yemeyen adam kalmaz. Onu yemese bile kendisine tozu isabet eder.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5- Erkeklerin kadınlara bakması mekruh olduğu gibi, kadınların da erkeklere bakması mekruhdur.
Hz. Ümmü Seleme (r.anha)

6- Cennete ancak müslüman girer. Allah (z.c.hz) bu dini isterse facirle de teyid eder.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7- Bir taife üreyecek ve Allah'ın kitabını dillerinin ucundan okuyacaklar ve okun yaydan çıkması gibi boş olarak dinden çıkacaklar. Ben onlara yetişseydim kendilerini, Semudu katleder gibi katlederdim. (Bunlar havariçtir.)
Hz. Ebû Said (r.a.)

8- Hiç bir Peygamberin ruhu, cennetteki makamını görmeden kabz olunmamıştır. Sonra serbest bırakılır. (Kendi ister, ruhu öyle kabz olur.)
Hz. Âişe (r. anha)

9- Sizlerin üzerinizde bazı umera bulunur. Yaman söyler ve zulüm yaparlar. Kim ki, bunların yalanlarını tasdik eder ve zulümlerine yardım ederse ben onlardan değilim, onlar da Benden değildir ve havzıma da gelemezler. Kim de onların yalanlarını tasdik etmez ve zulümlerine yardımcı olmazsa o Bendendir, Ben de ondanım. Ve havzımda Benim yanıma gelir.
Hz. Huzeyfe (r.a.)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Rabbına itaat edip, kocasının hakkını ödiyen, ona nefsi ve malı hususunda hıyanet etmiyen kadınla şehid arasında, Cennette bir derece fark kalır. Kocası güzel ahlaklı ve mü'min ise Cennette de onun kocası olur. Değilse, Allah (z.c.hz) onu bir şehidle evlendirir.
Hz. Meymune (r.a.)

2- Bir kadına, kocasının izni olmayınca kendi malına tasarrufu caiz olmaz.
Hz. Kaab İbni Malik (r.a.)

3- Harem de bir adam haddini aşacak, onun günahı da insin ve cinnin günahını aşacaktır.
Hz. İbni Ömer (r.a.)

4- (Hz. Ebu Bekir r.anh'a) Senin yanında bir melek vardı. Sana yapılan tecavüzü reddediyordu. Ne vakit sen onun bazı sözlerini redde başladın, araya şeytan girdi. Ben de burada şeytanla oturamam dedi ve şöyel buyurdu: Üç şey haktır; Zulme uğrıyan bir kul Allah için (ehemmiyet vermez) oralı olmazsa, Allah (z.a.hz) da, yardımı ile onu aziz eder. Bir adam sılai rahim niyetiyle verme kapısını açarsa, Allah (z.c.hz) da ona bolluk ihsan eder. Bir kimse de çoğaltmak için isteme kapısını açarsa, onu da Allah darlığa düşürür.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5- Siz arzın şark ve garbını feth edeceksiniz. O zaman memuriyet yapanlar Cehennemliktir. Allah'tan korkanlar müstesna.
Meharib'den bir kimseden.

6- Benden evvelki Peygamberlerden hiç bir Peygamber yoktur ki, arkasına yedi kişi verilmiş olmasın. Bunlar necib ve yardımcı kimselerdir. Bana ise on dört kişi verildi. Bunlar Hz. Hamza, Cafer, Ali, Hasan, Hüseyin, Ebu Bekir, Ömer, İbni Mes'ud, Ebu Zer, Mikdat, Huzeyfe, Ammar, Bilal ve Suheyb (r.anhüm)dür.
Hz. Ali (r.a.)

7- Benden sonra hamamlar olacak. Bunlarda kadınlar için hayır yoktur, örtüsü ile girse bile. Hiç bir kadın yoktur ki, evinden başka yerde başını açsın da, Allah (z.c.hz) ile arasındaki kerameti kaybolmasın.
Hz. Âişe (r. anha)

8- Kıyamet gününde bir münâdi nida eder: "Nerede ümmeti Muhammedin (s.a.v) fıkaraları, kalkın! Size kim Allah (z.c.hz) uğrunda bir şey verdi, yedirdi ve içirdi, eski veya yeni bir şey giydirdi ise, tutun elinden de götürün Cennete," Orada hiçbir kimse fakir kimse olmıyacak ki, arkadaşını kollamasın. Birisi diyecek ki: "Bu beni yedirdi.". Öbürü diyecek ki: "Bu beni içirdi". Böylece ümmeti Muhammed'in (s.a.v) fakirlerinden, küçük büyük bunu yapmıyan kalmaz ve böylece cemîan Cennete dahil olurlar.
Hz. Enes (r.a.)


ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Nuh (a.s.)'dan sonra hiç bir Peygamber olmadı ki, kavmini Deccal ile korkutmuş olmasın. Şüphesiz Ben de sizi onunla korkutuyorum. Olur ki, Beni görüp sözümü işitenlerden ona yetişen bulunur. Ashab dediler ki: "O zaman kalblerimiz hasıl olur? Buyurdu ki, şimdiki gibi veya daha hayırlı.
Hz. Ebû Ubeyde (r.a.)

2- Yakında size Şam feth olur. Orada öyle evler bulursunuz ki, onlara hamam denir. Oralara peştemalsiz girmek ümmetimin erkeklerine caiz olmaz. Kadınlara da hepten haramdır. Lohusalık veya hastalık hali müstesna.
Hz. Ömer (r.a.)

3- Abbas oğulları için şarktan bayraklılar çıkar. Bunların evveli de sonu da helake mahkumdur. Siz onlara yardım etmeyin. Allah onlara yardım etmiyecek. Kim onların bayrağı altına giderse Allah onu Cehenneme sokar. Gözünüzü açın ki, onlar Allah'ın mahlukatının şerlileridir. Zannederler ki Ben onlardanım. Agah olun! Ben onlardan uzağım onlar da Benden uzaktır. Onların alametleri saçlarını uzatmaları ve siyah gömlek giymeleridir. Kendileri ile oturmayın, pazarlarda alış veriş yapmayın, onlara yol göstermeyin, su dahi vermeyin. Bunlara yapılan hürmetle ehli semaya eziyet verilmiş olur.
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

4- Muhakkak ki, kıyametin önündeki alametlerden biri de şudur: Adam evinden çıkar ve kendisi evde yokken kadının yaptığını ayakkabısı ve kamçısı ona haber verir. (Cansızların konuşması Kıyamet alametlerinden olup, İsa (a.s.)dan sonra vuku bulacaktır.)
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5- O (zemzem) mübarektir ve yemekliktir.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

6- Zemzem mübarektir, yemekliktir ve hastalıklara da şifadır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7- Kedi necis değildir. O sizin etrafınızda çok dolaşanlardandır.
Hz. Âişe (r.anha)


ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Ben size öfkelenirim, sonra da üzüntü izhar ederim Sonra da şöyle dua ederim: Ben onlara nasıl öfkelendim ise, Sen onu onlar için rahmet bereket ve yakınlık et. Zira bunlar Benim ehlimdir. Ben onların nâsıhıyım. (Fenalıklarını istemem Yarabbi)
Hz. Semure (r.a.)

2- Ben size bir şeyi haram etseydim yanardınız. Peygamberlerin haram edişine dağlar dayanmaz.
Hz. Semure (r.a.)

3- Ben Hakka meyyal kolay bir din ile gönderildim. Sonradan ruhbaniyet icad etmedim. Bazıları böyle yaptılar, sonra da o onlara farz oldu. Fakat tutamadılar. Et yeyin, ailelerinize mübaşeret edin, oruç tutun, iftar edin, namaz kılın, uyuyun da. Ben bunlarla emrolundum.
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

4- Ben bir kavme bir şey yazıyorum, sonra da, ilave veya noksan bir şey yapmalarından korkuyorum. Olduğu gibi duruyorlar mı? Süryanice öğrenin.
Hz. Zeyd İbni Sabit (r.a.)

5- Size iki şey bıraktım: Allah'ın kitabı ve (Ehli Beytim) Kim ona tabi olursa hidayet üzere olur. Kim de ayrılırsa delalete düşer.
Hz. Zeyd İbni Erkam (r.a.)

6- Tez olur, davet olunur, icabet eder, giderim ahirete. Size iki şey bırakıyorum: Kitabullah ve İtretim. Kitabullah gökten yere uzanan bir iptir. "İtretim" ise Ehli Beytimdir. Latif ve Habir olan Allah Bana haber verdi ki, "Bu ikisi asla birbirinden ayrılmaz, havza gelinceye kadar." Bakınız benden sonra, bunlara nasıl sahip olacaksınız.
Hz Ebu Said (r.a.)

7- Şüphesiz ben bir kelime biliyorum ki, (Şu öfkeli adam) bunu söyleseydi elbette öfkeden ona gelen hal kendisinden giderdi. "Eûzübillâhimineşşeytânirracîm" ve ondan o hiddet gitti. (İki kişi birbirlerine kötü sözler söylemişler, birinin yüzü kızarmış damarları kabarmış idi)
Hz. Süleyman İbni Sured (r.a.)

8- Ben bir kelime biliyorum ki, bu kızgın kimse onu söylese idi gazabını giderirdi; "Allahümme innî eûzu bike mineşşeytanir racim."
Hz. Muaz (r.a.)


ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Ben size filan-falan kimseleri ateşle yakmanızı emretmiştim. Halbuki ateşle ancak Allah azab eder. Eğer onları yakalarsınız öldürün, kafi.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2- Ben sizin önünüzden "Havza" varıp, sizi arayacağım. Kim ki Beni orada bulur ve Havzı kevserden içerse bir daha susamaz. Öyle kimseler gelecek ki, Ben onları, onlar da Beni tanıyacak. Fakat kendileriyle aramız açılacak. Soracağım. Niye böyle? Denilecek ki: "Onlar senden sonra yaramaz işler yaptılar?" O zaman Ben onlara sahip çıkmıyacak ve benden sonra (dini) değiştirenlere "uzak , uzak olun" diyeceğim.
Hz. Sehl İbni Saad (r.a.)

3- Sizin üzerinize üç şeyden korkarım. Ki bunlar da vuku bulacaktır: Alimin hatası, Münafıkın Kur'anla cidali, Dünyalık kapısının size açılması. (Dünyanın yıkım oluşu şundandır. Dünya muhabbeti gönüle girerse çok fazla uyanıklık istiyor. Dünya teveccühüne aldanmasa da vasıta gibi hizmetinde kullansa büyük bir nimettir.)
Hz Muaz (r.a.)

4- Kadınlarla biat edildiğinde el almam. Lakin ben onlardan Allah'ın aldığını alırım. (Kadınlardan sözle, erkeklerden ise söz ve musafaha ile biat alırlardı.)
Hz. Enes binti Yezid (r.a.)

5- Öyle kast ediyorum ki, cemaate bir imam tayin edeyim, kendim de dolaşayım. Ve Cuma günü kimi evinde bulursam yakayım.
Hz. İbni Mektum (r.a.)

6- Ben Rabbimden ümmetim için şefaat diledim. Onu bana verdi. Bu, şirk koşmıyan her mü'mine nasib olacaktır.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

7- Ben sizin görmediklerinizi görüyor, işitmediklerinizi işitiyorum. Gök gıcırdıyor, hakkıdır da. Gökte dört parmaklık boş bir yer yok ki, oraya bir melek secde etmiş olmasın. Nefsim kudretinin elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Benim bildiğimi siz bilseydiniz, az güler çok ağlardınız. Döşekler üzerinde kadınlarla telezzüz edemezdiniz ve bağrınızı döverek yabana uğrardınız.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

8- Ben bir kelime biliyorum ki, ölümü yakın olan kimse onu derse, ruhu rahatlık bulur ve kıyamette de ona nur olur. Bu, "Lâ ilâhe illallah" dır.
Hz. Talha (r.a.)

9- Ben bir kelime biliyorum ki, kim onu hakkı ile söylerse Cehennem ona haram olur. O da, "Lâ ilâhe illallah" dır.(Hakkı meselesi haramdan kendisini koruması demektir.)
Hz. Ömer (r.a.)

10- Ümid ediyorum ki, Bana tabi olanlar Cennet ehlinin dörtte biri, ümid ediyorum ki, üçte biri ve ümid ediyorum ki, yarısı olur (Sonradan üçte ikisi buyurulmuş.)
Hz. Câbir (r.a.)



ResimtamerşahResim

145
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Seni davarları ve kır hayatını seviyor görüyorum. Kırlarda bulunduğun ve ezan okuduğunda sesini yükselt, Muhakkak ki müezzin sesini işiten cin, insan, taş, ağaç ve her şey kıyamet gününde (sesini işittikleri müezzinin ezanına) şahidlik edeceklerdir.
Hz. Ebû Said (r.a.)

2- Ben, kıyamet gününde, yeryüzündeki taş, toprak ve ağaç adedinden fazla bir cemmi gafire şefaat edeceğim.
Hz. Uneysil Ensari (r.a.)

3- Ben gümüşten mühür edindim ve üzerine "Muhammedün Resulullah" nakşettirdim. Kimse böyle bir mühür kullanmasın.
Hz. Enes (r.a.)

4- Ben rağbet ve rehbet ile namaz kıldım. Ve namazımda üç şey diledim. İkisi kabul edildi. Biri kabul edilmedi. Harici düşmanlar onlara (Mahv edecek derecede musallat olmasın istemiştim. O ümmetime verildi. İstedim ki, boğularak helak olmasınlar, o da verildi. Aralarında düşmanlık olmasın istedim, bu reddedildi.
Hz. Muaz (r.a.)

5- Rabbimden müşriklerin çocuklarını diledim. Onları bana verdi. Cennet ehline hizmetçi olarak. Zira bunlar fitreten islamdırlar. Ve babalarının düştüğü şirke henüz düşmediler.
Hz. Enes (r.a.)

6- Ümmetim için mü'minden de, müşrikten de korkmam. Zira mü'min zarar yapmaz. İmanı onu bundan men eder. Müşrikin ise şirk başının belasıdır. Ve lakin dili bilgili münafıktan korkarım. Marufu konuşur, münkeri yapar. (Bunlar ümmeti şaşırtırlar)
Hz. Ali (r.a.)

7- Bir taife bilirim ki, ne Peygamber, ne de şehiddirler. Lakin Peygamberler ve Şehidler kıyamette onların makamlarına imrenirler. Bu taifenin insanları hem Allah'ı severler, hem de Allah'ı sevdirmeye çalışırlar. Halka, Allah'a itaat etmeyi emrederler. Halk Allah'a itaat edince de Allah onları sever. (Yani halkta Allah sevgisi uyanır.)
Hz. Ebû Said (r.a.)

8- Rabbimden ümmetimi kıtlıkla helak etmemesini istedim. Onu bana verdi. Ve istedim ki harici düşmanla mahv etmesin. Onu da verdi. Ve yine istedim ki onlar birbirlerinden ayrılmasın ve birbirlerini vurmasın. Onu bana vermedi. O zaman Ben, ya humma ya taun, ya humma ya taun, ya humma ya taun olsun istedim.
Hz. Muaz (r.a.)

9- Ben öyle bir kelime bilirim ki, musibete uğrıyan adam söylerse, Allah ondan o musibeti kaldırır. Bu kardeşim (Yunus (a.s.)'ın sözüdür ki, (Balığın içinde) karanlıklarda şöyle nida etmişti: "Lâ ilâhe illâ ente, sübhâneke innî küntü minezzâlimîn." (Çok kimse selamete çıkmış. Ayeti kerimenin sonunda da "Böylece mü'minleri kurtarırız" buruyuruluyor.)
Hz. Saad (r.a.)

10- Melekleri, yer ile gök arasında, Hanzeleyi gümüş levha üzerinde yağmur suyu ile gasl ederlerken gördüm. (Uhud harbinde)
Hz. Huzeyme (r.a.)

11- Rabbimi çok Kerim ve Mâcid (azamet ve şeref sahibi) buldum. Bana Cennete hesapsız girmeyi vaad ettiği yetmiş bin kişinin her birine de ayrıca yetmişer bin kişi bağışladı. Dedim ki, "Ümmetim o kadarı bulmaz." Buyurdu ki: "Ben onu ağreb (müminlerin cahilleri) den tamamlarım"
Hz. Amir (r.a.)

12- Rüyamda bir siyah koyun sürüsüne, alaca koyun sürüsünü katılmış gördüm. Tabir et Ya Ebubekir (r.a): "Siyah arabtır. Diğeri de acemden (arabdan gayri) sana tabi olacaklardır." Seher vaktinde melek te böyle tabir etti.
Hz. Ebû Eyyub (r.a.)

13- Size bir sure okuyacağım ki, kim ağlarsa Cennetliktir. Ağlayamazsa hüzünlü bulunsun (El hakümüttekasur suresi)
Hz. Abdil Melik (r.a.)

14- Bir kelime biliyorum. Bir mü'minin onu yürekten söylerse ona Cehennem haram olur. (Bu kelime-i şehadettir.)
Hz. Osman (r.a.)

15- Dün gece rüyamda acaib şeyler gördüm. Ümmetimden bir kimse gördüm ki, azab melekleri onu kuşatmışlardı da abdesti gelib, onu içinde bulunduğu bu istenmiyen halden kurtardı. Gene bir kimse gördüm ki kabir onu sıkıyordu. Namazı ona geldi ve onu kabir azabından kurtardı. Gene bir kimseye şeytanların musallat olduğunu gördüm. Zikrullahı ona geldi ve şeytanın tasallutundan onu kurtardı. (Şeytanın tasallutu yürek sıkıntısından anlaşılır) Gene ümmetimden bir kimse gördüm ki susuzluktan dili çıkmıştı. Ramazan orucu geldi onu suvardı. Yine bir recul gördüm, kendisini zulmet sarmıştı. Haccı ve umresi geldi ve onu o karanlıklardan çıkardı. Birini de gördüm. Melekül Mevt ruhunu kabz etmek için ona gelmişti. Anasına, babasına yaptığı iyilikler gelip o meleğe karşı çıktı ve geri çevirdi. Bir recul de görüm. "müslamanlarla konuşayım" diyor amma konuşturmuyorlardı. Buna da sılai rahmi gelip "Bu adam akrabasına giderdi" diyerek şefaat etti. Onlarla konuştu ve beraber oldu. Birini de gördüm, Peygamberlerin yanına gitmek istiyor, halka halka kovuyorlar onu. Onu da cünüplükten korkar olması (gusül abdesti) geldi de aldı, onu da yanıma oruttu. Bir recul de gördüm, ateşin şiddetinden eliyle korunmak istiyordu. Sadakası geldi de başı üzerinde gölge yaptı ve yüzüne perde oldu. Birini de gördüm, zebaniler kendisini almaya gelmişti. Yaptığı emri bil maruf, nehyi anil münkeri geldi de kendisini kurtardı. Bir recul de gördüm, ateşe atılmış (Allah korkusundan döktüğü) göz yaşları geldi de onu Cehennemden kurtardı. Birini de gördüm, defterini solundan veriliyor. Allah korkusu geldi, onu kurtardı ve defterini sağa aldı. Terazisi hafif gelen bir kimse gördüm. Kendinden evvel ölen çocukları gelip mizanını ağırlaştırdı. Cehennemin kenarında bir adam gördüm, onu da oradan Allah korkusu kurtardı. Birini de gördüm, hurma sazı gibi titriyordu. Allah'a hüsnü zannı geldi ve titremesi durdu. Sırat köprüsünde düşe kalka giden birini gördüm. Onu da selatı selamı gelip kurtardı ve sıratı geçene kadar doğrulttu. Biriside Cennetin kapısına kadar geldi fakat kapılar kapanıyordu. Onu da Kelimei Şehadeti gelip Cennete koydu.
Hz. Abdurrahman (r.a.)


ResimtamerşahResim

146-147
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Eğer siz, öküzlerin kuyruğuna yapışır, hilei şeriyeli alışveriş yapar ve cihadı da terkederseniz üzerinize öyle bir zillet verilir ki, Cihada dönmedikçe ve tövbe etmedikçe bundan kurtulamazsınız.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

2- Bir adam evinden çocukları, ana babası ve iyali için (onların ihtiyacını temin için ) çıkıyorsa, bu Allah uğrundadır. Çalım, tekebbür ve tefahur için çıkarsa o da şeytan yolundadır.
Hz. Kaab (r.a.)

-------------------------------

1- Ben minber edindi ise, asa edindi isem babam İbrahim (a.s.) da edinmişti.
Hz. Muaz (r.a.)

2- Namazınızın kabulünü isterseniz alimleriniz imam olsun. Zira onlar Rabbinizle aranızda aracınızdır.
Hz. Mersed (r.a.)

3- Duha namazını iki rikat kılarsan gafillerden sayılmazsın. Dört rikat kılarsan muhsin yazılırsın. Altı rikat kılarsan kamîlîn yazılırsın. Sekiz rikat kılarsan Fâizîn sayılırsın. On rik'atte sende o gün günah tutunmaz. On iki rikat kılarsan senin için Allah Cennette bir köşk yapar.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

4- Ümmetim hıyanet etmezse düşman onun karşısında ebediyen duramaz.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

5- Eğer nasip olur da cennete girersen: "Kızıl yakuttan bir beygire bineyim" dersen binersin. "uçayım" dersen uçarsın.
Hz. Alkame b. Mersed (r.a.)

6- Tedavi olduğunuz şeylerin en hayırlısı hacamattır.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7- Tedavi olduğunuz şeylerden şunlarda şifa vardır. Hacamat, bal şerbeti ve hastalığa uygun bir dağlama (Şimdi elektirik tedavisi var) Lakin ben dağlamayı sevmem.
Hz. Ebû Busre (r.a.)

8- Tedavi olduğunuz şeylerden hayır şunlardadır; hacamat, bal şerbeti ve hastalığa uygun bir dağlama. Fakat ben dağlamayı sevmem.
Hz. Câbir (r.a.)

9- Eğer beni seviyorsan, belaya sabıra hazırlan. Yemin ederim ki, Beni sevene bela, tepeden dereye gelen sudan hızlı gelir. Yarabbi Beni sevene iffet nasib et. Rızkı kafi miktarda olsun. Sevmeyenin malı da evladı da çok olsun.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Bizi seviyorsan fâkirlik için kendine siper hazırla. Zira fâkirlik Bizi sevenlere, dağın tepesinden inen selden daha süratli gelir.
Hz. Ebû Zerr (r.a.)

2- (Dininden dönen) bir kimseyi görürseniz onu katlediniz. Fakat ateşle yakmayın. Çünkü ateşle, ancak ateşin RABBı azâb eder.
Hz. Hamza (r.a.)

3- Bir yere misâfir olduğunuzda, misafire layık olanı, size emrettilerse onu kabul edin. Vermezlerse onlardan misâfırlik hakkını alın.
Hz. Ukbe İbni Amir (r.a.)

4- Eğer üzerinize, ALLAH'ın kitabile idare eden, siyah bir köle de emir olsa, onu dinleyin ve ona itaat edin.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

5- Sizden biriniz arkadaşına çaresiz fena bir söz söyliyecekse ona iftirada bulunmasın. Ona, babasına ve akrabasına da kötü konuşmasın, öyle olduğunu biliyorsa, hiç olmazsa, cimrisin, korkaksın, yalancısın, kınayıcısın desin.
Hz. Habib (r.a.)

6- Sâil at üzerinde gelse de, iki elini açarsa, yarım hurma ile de olsa onu boş çevirme, Zirâ hakkını vermek v3acib olur.
Hz. Enes (r.a.)

7- Kalbinin yumuşamasını istersen yetimin başını okşa ve miskini doyur.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8- Hiç bir şeye lânet etmemeye gücün yetiyorsa bunu yap. Zira lânet ettiğin kimse ona ehilse onda kalır. Değilse sana geri döner. Sen de değilsen, o lanete müstehak bir Yahudi, Nasrani veya Mecusiye gider. Gücün yeterse ebedi olarak kimseye lânet etmemeye bak.
Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

9- ALLAH ve RESÛLunun sizi sevmesini istiyorsanız, size bir emanet bırakılırsa onu yerine verin. Konuştuğunuzda doğru konuşun, komşunuza eza verecek şeyleri kaldırın ve onlara iyi muamele edin.
Hz. Abdurrahman (r.a.)

10- (Birisi sordu: Hangi sadaka sevâb bakımından büyüktür?) Sen genç, sıhhatlı, paraya kıyamazken, paranın yokluğunda fakirliğe düşeceğinden korktuğun, ölümü hiç düşünmediğin zaman verdiğin sadaka (Sevâb bakımından) büyüktür.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


ResimtamerşahResim
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Ben, Nizar oğlu, Mudar oğlu, İlyas oğlu, Mudrike oğlu, Huzeyme oğlu, Kinane oğlu, Nadr oğlu, Malik oğlu, Fahir oğlu, Galib oğlu, Luey oğlu, Kaab oğlu, Mürve oğlu, Kusey oğlu, Abdi Menaf oğlu, Haşim oğlu Abdülmuttalib oğlu, Abdullah oğlu Muhammed (s.a.v)'ım. İnsanlar ikiye ayrılırsa Allah beni onların en hayırlısından kılmıştır. Bana cahiliyet devrinin kötülüğü isabet etmedi. Ve ben Adem (a.s.) dan beri nikahla oldum. Ve Ben sizin ecdad ve nefis (soy, sop) olarak en hayırlınızım.
Hz. Enes (r.a.)

2- Ben bütün Peygamberlerin seyyidiyim, iftihar yok. Ve Ben bütün Peygamberlerin sonuncusuyum, iftihar yok. Ben şefaat edicilerin ilkiyim, iftihar yok.
Hz. Câbir (r.a.)

3- Arablardan ilk önce Cennete girecek Benim. Faristen Cennete ilk girecek Selman (r.a)'dır. Rumlardan Cennete ilk girecek Suheyl (r.a), Habeşten Cennete ilk girecek kimse ise Bilal (r.a)dır.
Hz. Eu Umame (r.a.)

4- Ben kıyamet gününde, Rabbimin huzurunda O'nun dilediği kadar dururum. Sonra Cenab-ı Hak Beni mağfiret ettiği halde huzurdan ayrılırım. Sonra Ebu Bekir (r.a) durur. Benim durduğumun ikisi gibi (Birisi hesab, diğeri varidad için). Ve sonra mağfiret olduğu halde ayrılır. Sonra aynı şekilde Ömer (r.a) durur ve o da mağfiret olduğu halde ayrılır. "Osman (r.a) da duracak mı?" diye soruldu. Buyurdu ki, Osman (r.a) haya sahibi bir kişidir, Aziz ve Celil olan Rabbimden hesab için huzurda durmaması için şefaat ettim. (Bu isteğim kabul edildi.)
Hz. Ali (r.a.)

5- Ben ve ashabım hayırlıdır. Müslümanlar da hayırlıdır. Mekke'nin fethinden sonra hicret yoktur. Lakin cihad ve niyet vardır.
Hz. Ebû Said (r.a.)

6- Ben Allah üzerine şehaded ederim ki, hiç bir akıllı kimse yoktur ki, ayağı sürçsün de (Bir günah işlesinde) tövbe ettiğinde Allah onu afvetmesin. Tekrar işler, tekrar afvolunur. Tekrar işler tekrar afv olunur. Taki Cennete gidene kadar. (Akıldır insanı günahtan kurtaran. Akıldır insanı tövbe ettiren, Akılsız ise yaptığına hiç aldırış etmez. )
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)


ResimtamerşahResim

151
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 776
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem.:

1- Ben Abdülmuttalib'in torunu Muhammad (s.a.v)'im, Allah Teala halkı yarattı. Beni onların hayırlıları arasında kıldı. Sonra onları iki fırkaya böldü. Beni en hayırlı olan fırkadan kıldı. Sonra onları kabilelere böldü. Ve Beni en hayırlı kabileden kıldı. Sonra ailelere böldü. Ve Beni en hayırlı aileden kıldı. Ben aile cihetinden de şahıs olarak da en hayırlınızım.
Hz Muttalib İbni Ebu Vedaa (r.a.)

2- Ben, kıyamet gününde Adem oğlunun seyyidiyim, iftihar etmem. Livâhül Hamd elimdedir, iftihar etmem. O günde Benim sancağımın altında Adem (a.s.) dahil, toplanmayan hiç bir Peygamber yoktur. Ben arzın yarılıpta baas olunacak insanların ilkiyim, iftihar etmem. Ben şefaatçilerin ilkiyim. Ve şefaati makbul olanların da ilkiyim. Gene de iftihar etmem.
Hz Ebu Said (r.a.)

3- Ben Bana iman eden ve müslüman olan ve hicret eden bir kimseye, Cennet bahçelerinde, Cennetin ortasında (Firdevs'te) ve Cennetin alasında (Adn)de bir meskene sahib olmasına kefil olurum. Ben gene Bana iman eden, müslüman olan ve Allah yolunda cihad eden bir kimseye, Cennet bahçelerinde, Cenneti Firdevs'te ve Cenneti And'da bir köşk sahibi olmasına kefilim. Kim böyle yaparsa, Hayırdan taleb edeceği bir şey ve şerden de kaçacağı bir şey bırakmamış olur. Bu kimse nerede isterse orada olsun.
Hz. Fudale İbni Abid (r.a.)

4- Ben, baas olunduklarında, bütün Peygamberlerin seyyidiyim. (Mahşere) vardıklarında, onların en önde olanıyım. Onlar ye'se düştüklerinde müjde vericileriyim. Secde ettiklerinde onların imamıyım. (Allah huzurunda toplanıldığında) Allah'a en yakın olanıyım. Ben konuşurum. Allah beni tasdik eder. Ben şefaat ederim, şefaatim kabul olunur. Ben isterim, o da verir.
Hz. Ümmü Kevzi (r.a.)

5- Ben Peygamberlerin sonuncusuyum. Benim mescidim, bütün Enbiyanın mescidlerinin sonuncusudur. Ve mescidlerin ziyarete en layık olanıdır. Yolculuk için hazırlanmıya en layık mescidler Mescid-i Haram ve Benim mescidimdir. Benim mescidimdeki bir namaz, başka mescidlerde kılınan bin namazdan daha faziletlidir. Ancak Mescid-i Haram müstesna
Hz. Âişe (r. anha)

6- Ben, Cennet bahçelerinde, Cennetin üstünde ve Cennetin alt tarafında birer köşke şu kimse için kefilim ki o: Haklı olduğu halde mücadeleyi terkeder, şaka için de olsa, yalanı söylemez ve insanlar için ahlakını güzelleştirir.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

7- Ben, kıyamet günü secdeye izin verilecek ilk kimseyim. Sonra başımı kaldırmaya izin verilir. Ben de başımı kaldırırım ve sağımda ve solumda duran ümmetimi tanırım. Denildi ki: "Onları nasıl tanırsınız ya Resulallah?" Buyurdu ki, Abdest azalarının ve alınlarının parlaklığından Ve yine önlerinde nur gibi parlayan çocuklarından.
Hz. Ebud Derda (r.a.)

8- Ben Saad'dan daha gayretliyim. (Dini hususlarda daha titizim) Allah teala ise benden de gayretlidir. Özrü kabul etmeyi Allah'dan daha çok seven kimse yoktur. Bunun için (Kulların aczi sebebiyle Peygamberler göndermiştir. Medh edilmeyi de Allah'tan çok seven kimse yoktur. Bunun için Cenneti vaad etmiştir.
Hz. Muğire İbni Şube (r.a.)

ResimtamerşahResim

Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön