DOKTOR MÜNİR DERMANın MEKTUPLARI..

Kullanıcı avatarı
ahmet
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 227
Kayıt: 26 Şub 2007, 02:00

Re: DOKTOR MÜNİR DERMANın MEKTUPLARI..

Mesaj gönderen ahmet »

Resim

YAŞAR OĞLUM..
Seni çok göreceğim geldi... Ahmedi, Remziyi, Polis
Hüseyin
i. Rüyâmda bana.. “Er Rahmân nedir?” diye soruyorsun…
Belki bu hatırından geçmemiştir ammâ... Ben seni aydınlatayım.
ER RAHMÂN.: Rahmet Sâhibi demektir. Bütün yaratıklarına... Rahmet, ni’met vericidir. Rahmetin lugat mânâsı kalb inceliğidir.
ER RAHîM.: Âhirette mü’minlere, emirlerine itâat edenlere ni’met vericidir.
EL HAMDÜLİLLAH.: Ni’met karşılığı değildir... Dikkat!.
Merhamet =>1/14 Peygamberliktir.,
Kur'ÂN'da =>14 yerde secde âyeti vardır.
Kur'ÂN-ı Kerîmde.: 14 EL HAMDÜLİLLAHİ’R-ABBİ’L- ÂLEMİN ile başlayan âyeti kerime vardır. 7 'si dünya, 7`si âhiret içindir.
7 ve 14 rakamında büyük bir SIRR gizlidir. Beni bağışlayın bildiğimi söyleyemem...
Yalnız bâzı şeyler söyleyebilirim dikkat buyurun:.
CEBRâİL =>7 Harflidir.
AZRÂİL =>7 Harflidir.
MİKÂİL =>7 Harflidir.
İSRÂFİL =>7 Harflidir.
MÜHR-ü NÜBÜVVET =>7 Harflidir.
İKRÂ SÛRESİ =>14 Ayettir.
Seferî olan namazların farzları ikişer rek`at kılınır, bu emirdir => Farzları 14 Rek'attır...

Bu rakamlarda bir şey gizlenmiştir...
Kâinat =>7 günde halkolmuştur..
7 Fâtiha..
7 Kulhü valla hü ahad..
7 Kul eûzu.. el felâk..
7 Kul eûzü .. en nâs..
7 Âyet el Kürsî..

CENÂB-ı HAKk =>70 bin perde arkasındadır.
70 bin Lâ İLâHE İLLâ ALLAH
7 kat semâvat..
Nefsin 7 mertebesi vardır… 7 ler…

GAVS, ÜÇLER, DÖRTLER,YEDİLER, KIRKLAR, 300’ler, 3000’ler =>Bunlar da 7’dir..
7 =>Zuhal, Müşteri, Merih, Zühre, Utarid, Kamer, Kutup..
7 Kandilli Süreyya Yıldızı.
Dübbü ekber/Büyük Ayı, Dübbü asgar/Küçük Ayı =>7 şer yıldızdır. =>Bunlar vasıtâsı ile Kutup Yıldızı bulunur…
Ziyâ/Işık =>7 renktir.
7’den =>70'e kadar sözü.... Bunlar kuru lâflar değildir.
İnsanda 5 duygu vardır: Görme. İşitme, Tatma, Koku, Dokunma İKİ tane daha vardır,
O duygular, hassalar, ikisi de ibâdetle kazanılır... o zaman onlar da 7 eder..
İBÂDET.: İşte bu iki şeyi ortaya çıkarmağa insanı hazırlar. Onu ortaya çıkaran da MÜRŞİD'dir. =>Çile`de ortaya çıkar. =>Hâlvet'te idrâke geçer...
RESÛL-Ü EKREM'e 7 şey farzdır.:
1-) Gece namazı kılmak,
2-) Abdestli gezmek,
3-) Yerde yatmak,
4-) Soğan, sarmısak yememek,
5-) Kin tutmamak,
6-) Afvetmek,
7-) RÛHunu teslim ettiği yere gömülmek..

Gökte Ay 14 günde Bedr-i Tâm/Dolunay olur, ondan sonra küçülmeğe başlar.
7 Tuğlu Vezîr =>En büyük Vezir. Kanunî Süleyman zamanında Vezirin en yüksek mertebesi...
Eshâb-l Kehf =>7 dir.
Gökler =>7 dir.
Geceler =>7 dir.
Seyyâraler =>7 dir.
Safâ ve Merve koşması =>7 defâdır
KÂ'BE’yi tavaf =>7 defâdır.
İnsan =>7 şeyden yaratılmıştır.
Rızk =>7 cinstir,
HA -MîM ler =>7 Ayettir.
Fâtiha =>7 Ayettir.
KUR'ÂN =>7 Harf =>7 Lügat üzredir.
Secde =>7 Aza üzerinedir.
Cehennemin İsimleri, Kapıları, Katları =>7'dir.
Ad Kavmi =>7 günde helâk olmuştur.
Yûsuf Peygamber =>7 yıl zindanda kalmıştır.
Zenginlik yılları =>7 dir.
Kıtlık yılları =>7 dir.
Kadınlara =>Sıhriyet/Evlenmek suretiyle meydana gelen akrabalık. haramları =>7 dir.
Şehîdlik. =>7 Mertebedir =>7 Türlüdür.

ALLAH, Kur`ÂN’da =>7 şeye yemin eder:
1-) Yıldızların mevkilerine,
2-) Kıyâmete,
3-) Geceye,
4-) Sabaha,
5-) Atlara,
6-) NûR-u RESÛLULLAH’a
7-) ZâT-ı ECELLî ALÂ’larına..
Bunlar bu kadar yeter...
Hayvanlardan da biraz bahsedelim...
Dünya hayvanla doldu biliyorsunuz...

Tek tırnaklı =>Dört ayaklı
İki tırnaklı =>Dört ayaklı
Üç parmaklı =>İki ayaklı
Dört parmaklı =>İki ayaklı
Beş parmaklı =>İki ayaklı

1-) Tırnak.: 4
2-) Tırnak.: 8 25=2+5=7
3-) Parmak.: 6
4-) Parmak.: 8 10+6= 16: 1+6=7
5-) Parmak.: 20
15 AL 46
1+5 = 6
4+6= 10 Hayvanlar da bunlardır.
10+ 15= 25

Şimdi;
Annene selâm, Yaşar'a selâm, Ahmed'e selâm, Remzi'ye selâm, Hüseyin'e selâm, Yurdanur'a selâm, Sabri'ye selâm, Suna'ya selâm, Basri’ye selâm,
Cümle soranlara selâm..

İmza..
M. Derman..
Kullanıcı avatarı
ahmet
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 227
Kayıt: 26 Şub 2007, 02:00

Re: DOKTOR MÜNİR DERMANın MEKTUPLARI..

Mesaj gönderen ahmet »

Resim

Rahmetli Yengemiz Câhide Derman'ın Mektubu..

23.2.1979
SevgiLi Ahmet Bey;

Mektubunuzu aldım. Göndermiş olduğunuz evrâkı imzaladım. Yalnız tarih atamadım, siz atarsınız. Göstermiş olduğunuz insâni haslete, ancak DUÂ edebilirim.
Bence maddî kıymetin altında gizli olan mânevî arzunuzun kıymeti büyüktür. Bu HAKk Yanında yâkut gibi kıymetlidir. ALLAH sizin gönlünüzdeki ALLAH KIYMETİNİ çoğaltsın.
Buralarda çok kar ve soğuk var. Mektubunu ben açtım. Hocanın gözleri iyi seçemediği için, mektubu kendisine ben okudum. Ses çıkarmadı gözü doldu. "HAKk râzı olsun!." dedi, o kadar...
Selâmı var, Selâm gönderen arkadaşlarına DUÂ etti. Selâmları var. Ben de selâm eder hürmetlerimle gözlerinden öperim..
İmza..
Cahide Derman..

Zum Tal 627 İdstein/TS
Deuschland

Burada ne kadar kalacağımız belli değil, istemiyoruz ama kader böyle...


AHMET BİLİRMİSİN Ki?
Bu dünyanın boş olduğunu
Boş işler işledikçe, boşun bile, boş olduğunu
Bilirmisin ki?!..
Aslında bu dünya boş değildir. Boş olmadığını da Sen bilirmisin ki?!..
Kullarım bu dünyada =>Serâpa (başıboş), bildikleri gibi, yaşasınlar, yesinler, içsinler, eylensinler diye, ALLAH bizleri yaratmadı. Hayır hayır!..
Cenâb ALLAH celle celâlihu “Varlığımı ve Birliğimi tanısınlar BANA ibâdet etsinler!” diye yarattı.
Onun için: ALLAHımızın koyduğu bâzı Kâide ve Kurallar var. O Kurallara uyanlar, bu Dünyada, Ebedi Saâdeti, Sonsuz Mutluluğu kazanır da giderler...
"Bu dünya âhiretin tarlasıdır. Burada ne ekersen ötede, onu biçersin!.” diye boşuna dememişler. İşte bu dünya: düşünen insanlar için boştur.
Düşünmeyen insanlar ise, kendi felâketlerini burada hazırlayarak giderler!.
Evet... Evet! .. Bu dünya doludur:
Doğru ve güzel işler yapanlar için doludur.
ALLAH-ın (celle celâlihu) Emirlerine, Resülüllahın (aleyhisselâm) Sünnetlerine uyanlar için doludur
Çünkü: Ebedi Saâdeti, Mutluluğu, burada kazanır, kefenindeki olmayan cebine koyar giderler,., Şu hâlde bu dünya;
Hemi boş,
Hemi doludur.. Efendim. Kalın sağlıçakla…

Dünya Bomboş..
Görmek görüşmek hoş, netice bomboş,
Yolcu, Hancı sarhoş, kafalar bomboş,
İnanç tam imân sağlam, amel bomboş,
Boşa boş yazdım, çünkü dünya bomboş..


Resim
Tahkik İMÂN HAKkını ve SâLih AMeL HAYRını =>HAKkTeALÂ'nın EMRİnce =>Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in İZİ'nce,
AŞKULLAHın ÇİLESİnce=>HeR YeRde->HeR zamÂN->HeR HâLde->HeR NEFEste YAŞAyan ve BİZe VÂSiYyet ve MİRÂs BIRAkan,
Azîz HoCam ve ÇİLe EŞi CÂHiDe ANNEmizin RÛHLaRına RAHMeTuLLAH YAĞsın İNŞâe ALLAHu TeALÂ!.


Resim
M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Şeyh AHMED..
Kullanıcı avatarı
ahmet
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 227
Kayıt: 26 Şub 2007, 02:00

Re: DOKTOR MÜNİR DERMANın MEKTUPLARI..

Mesaj gönderen ahmet »

Resim

Resim
=>AKLı<=>VİCDÂNı=>OLANLaR,
MEKTUBLaRın=->OKU!.sunLaR,
HeR VAKtin==>ÂNı=>OLANLaR,
ÖMRÜN HAKkLa dOKU!.sunLaR!.

GÖKkte. SUBBUh YELi DOKToR,
YERde..=>HİZMEt SELi DOKToR,
=>TABELAsız!.==>BEŞş PARAsız,
=>DELi DOKToR=>VELî DOKToR!.


ZEVK 10.576

MîM-i MÜNiR=>ZÂHiR ADı.=>DEVR-i DEVRÂNda DERMÂN,
HAKk AŞkı=>BÂTıN MURADı=>SEYR-i SEYRÂNda DERMÂN,
KIZIL KOR’da->TEVHiD TADı->CEVL-i CEVLÂNda DERMÂN,
=>SONSUZu->SIFIR YAŞADı=->HAYR-ı HAYRÂNda DERMÂN!.


23.01.2023 03:28
brsbrsm..tktrstekkemzdeteyahsnzynbelfcevlÂNnımızzz..


=>ÖMüR->HAKk VUSLÂt SEFERi,
==>Bu ÂLEM===>İMTİHÂN YERi,
MÜNiR->İMÂN! DERMÂN->AMEL,
=>KUL İHVÂNİm==>HİZMEt ERi!.


Resim
https://muhammedinur.com/forum/viewtopi ... 30#p102830

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et =>ÖMRÜmüze İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimKUL İHVÂNİmResim
Cevapla

“Münir Derman (k.s) Kimdir?” sayfasına dön