DOStu BİLdik..

Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

PERİSKOP!.

SUyun altında kalan,
SU üstünü göremez,
Gösteren araç yoksa,
Hedefini bilemez..

İnsanlığını bil sen,
Periskop gönderilir,
SUyun altında isen,
SU üstü gösterilir

Dost Emin’im İnsan ol,
Gösterilir doğru yol,
Sen yolunu şaşırma,
RAHMÂNın ihsânı bol..

Resim

DOSt'tan gelir tüm şiirler,
Arınır içindeki kirler,
Sen TEVHİDi düşünürsen,
Rûhun DOSt'la kendin BİRLer..

Resim

GüzeLLik sizde,
GüzeLLik bizde,
GüzeLLik hepimizde,
Zira GüzeLL bizim içimizde

Resim

Zȃhirde görünürsün
..bȃtında senin aslın
Göklerde gezinirsin
..yerdedir güzel cismin
Rûhunu görmez beşer,
..bedenini inceler
ALLAH'ın SEVgiLisi,
..MuhaMMed senin ismin

Resim

Affet bizi SEN ALLAHım,
SENsin benim tek İLÂHım,
Canım SANA fedâ ŞÂHım,
Dost Emin der çok günahım,
Affet bizi güzel SUBHÂNım..

Resim
ResimResim

Periskop.: Deniz ve kara savaşlarında hedefi gizli bir şekilde izleme ve incelemek için kullanılan âlettir.
Hem karada hem de denizde kolaylıkla kullanılarak düşman hakkında bilgi toplanabilir. Hedeflere görünmeden gerekli incelemeyi yaparak, bilgi akışı sağlar. Periskop daha çok denizaltında tercih edilen bir inceleme âletidir..

Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

MÜZİK..
Bu ne güzel müziktir,
Sanki gelir semâdan,
Güftesi İlâhîdir,
Bestekȃrı Yaradan..

Dinlediğin senfoni,
Beethoven'dan, Mozart'dan,
Nasıl yazar bir fâni,
İlham gelmezse O'ndan..

Dost Emin zevkle dinler,
Vivaldi'den, Haydn'dan,
Dinleyecek kulak ver,
N'olur Yüce Yaradan..


Resim

İçimdedir Kâinat, dıştan görünmüyor ki,
Bir nokta olan ruhum, dünyâya sığmıyor ki,
ALLAH'a varmak için, kanatlanmış uçarken,
Geride kalan canlar, beni göremiyor ki..

Aslımı bulur belki, mir’âcımı yaparım,
Rücû’ eder buraya, yine HAKk’a taparım.
Düşünmeyiniz sakın doğru yoldan saparım,
Dost Emin sırra ermiş, artık dönemiyor ki..Resim

YOL..

Şeriatı bilmeyen, tarikata giremez,
Tarikatten geçmeyen, hakikate eremez..

Şeriati öğrenip, tarikata girersin,
Çalış çabala biraz, hakikata erersin..

Hakikatta kalma sen, mârifete geçsene,
Şaşırıp durma yolda, sen İslâmı seçsene..

Şeriat ilkokulsa, ortaokul tarikat,
Liseye geçersen sen, mertebendir hakikat..

İnsan-ı Kâmil olan, mârifete yükselir.
İyi Müslüman odur, HAKk’ın rızasın bilir..

Resûl’ü tekmil etti, son dini tebliğ etti,
Son din olarak bize, İslâmîyeti verdi..

Çalışıp yükselmeli, ALLAH'a yaklaşmalı,
ALLAH'ı çok anarak, huzura kavuşmalı..

Dost Emin'im bu yolda, HAKk’a ulaşacaksın,
Halka hizmet ettikçe, MEVLÂ’nı bulacaksın..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

SULTÂN..

Kimsenin kalbini kırma sen dostum,
İçinde SultÂN var sana kırılır..
Gönül Sarayını yıkma sen dostum,
İçinde SultÂN var sana kırılır..

Gönülleri hoş eyle SultÂN hoş olsun,
ALLAH'ın SEVgisi kalbine dolsun,
Sen O’ndan razı ol, O senden razı,
SultÂN'ın sarayı neden boş olsun..

Gönülden gönüle SEVgiler aksın,
SultÂN’ım sevinçle bizlere baksın,
Aşk Ateşi senin de içini yaksın,
Dost Emin gönül yap ayrılık kalksın..


Resim

Herkesin yanında bir SultÂN vardır,
Gören göz gerekir O'nu görmeye..
SultÂN’ı görene mevsim bahardır,
Dâvet ediverir GÜLLer dermeye..


Resim

MOLLA!.

Molla olup sarık sarma,
Hâşâ ALLAH orada mı?.
Namaz diye yatıp kalkma,
Bak ki SUBHÂN karşında mı?.

Kalb gözüyle bakar isen,
Her ÂN namaz kılar isen,
MEVLÂ nerde bilir isen,
Dersin ALLAH burada mı?.

Dost Emin'e ma’lum olur
Namazına her ÂN durur
Her yerde SUBHÂN'ı bulur
Bu yol acep hakikat mı?.


Resim

Kâh burada kâh orada,
Bir var iken, bir yok iken..
Ben nerdeyim bilemem ki,
Ezel Ebed SEN var iken..

Dost Emin’im SEN’den gelir,
Her ANaN seni kalbde görür,
YARADANsın bunu bilir,
Başka şey yok SEN var iken..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

GÜZELLİK..

GüzeLLikLer her yerde, SENden geliyor çünkü,
YARADAN SENsin SUBHÂN'ım GüzeLLik sende çünkü..

Musavvir İsmin ile biçim verdin sen GÜLe,
O besteyi öğrettin, ötüşen BÜLBÜLLere..

Beşer de güzel çünkü SENden sûretin almış,
İNSâN-ı KâMiLLer de beşer içinden çıkmış..

Dost Emin duygulanmış, etrafına bakarken,
Çünkü SUBHÂN her yerde, görürsün sen gezerken..


Resim

SAĞLIK..

Hem harapsın hem bî-tâb, nasıl düştün bu hale,
Bedenine iyi bak, çekmesin vücûd çile..

İnan ki şu bedenin emânet bir elbise,
Emânete hıyanet etmemelidir kimse..

SAĞLIKtan daha büyük var mıdır bir hazine,
Hazineye sâhib ol, sağlığını bilsene..

Hor kullanma vücûdun, ALLAH emânet vermiş,
Dost Eminim diyor ki, SAĞLIK büyük ni’metmiş..


Resim

DERMAN..

Dertli olan seni bilir,
Derman diye sana gelir,
Hasta olan şifâ diler,
Şâfi ALLAH şifâ verir..

Yüce MEVLÂ yardım eder,
Borçlu olan borcun öder,
Yeter ki sen iste O'ndan,
Yardım eder O YARADAN..

Her mü’minin yardımcısı,
Olmuş ise senden razı,
Dost Eminim DUÂ et sen,
Kalmaz sende acı sızı..

Resim
Görünürsün buralarda,
Gezinirsin nerelerde,
Uçup gider gönül kuşu,
Dolaşıyor bir yerlerde..

Haber alır geri gelir,
Kalb gözüyle gören bilir,
Gönül kuşu ne söylerse,
İnan ki sen o gerçektir..

Dost Eminim gönlün dinle,
Kuşu gönder haber gele,
ALLAH seni uyaracak,
Duyarlı ol ilham bekle..

Resim

ÖZ..

ÖZünden içeri bak, ÖZünde bir ÖZ vardır
O ÖZ'ü görmek için, kalbinde bir gÖZ vardır
ÖZ'ünü bilirsen sen, her mevsimin bahardır,
İNSâN-ı KâMiLlerde ÖZ'ü gören gÖZ vardır..

Küllenmiş bile olsa herkeste bir kÖZ vardır
ÖZünden konuşanda nice güzel sÖZ vardır
Dost Eminim düşün sen ÖZ'ünü göreceksin
ÖZünden içeri bak ÖZünde bir ÖZ vardır

Resim

Fenâ oldum dediysen de, sen kendinden geçmedin ki,
Tevhid EHLi oldum sandın, benliğinden geçmedin ki,
Gurur, kibir, hepsi sende, sen hiçliğe varmadın ki,
Şirke düştün sen bilmeden, bir olmayı seçmedin ki..

Dost Eminim benliği yen, ulaşırsın sen felâha,
Hiç olduğun düşünürsen, kavuşursun sen ALLAH'a,
Hiç bir şey yok bu Dünyâda gördüklerin birer ayna,
Sen de yoksun çok iyi bil her şey dȃhil tek MEVLÂ’ya..

Resim

Üzülme sen güzelim, basamak çıkıyorsun,
Dur da biraz nefes al, yukarı çıkıyorsun,
Fazla dinlenme ama inmeyi hiç düşünme,
Melekler seni bekler, yukarı çıkıyorsun..

Resim

Mahsun olma sen gönül yöneten Yüce ALLAH,
İhsânı bol ol CeLîL eğiten Yüce ALLAH,
Seni yüceltecek O düzelten Yüce ALLAH,
Ne istediğini sen bil işiten Yüce ALLAH..


Resim

SEN’den =>SANA..

SEN'den sana gelir bunlar,
Nasıl doğar bu ilhamlar,
SEN’de kim var SEN bilirsin
Ârif olan bunu anlar

SENİ burda gördü canlar,
Bunu bilir inananlar,
Düşünsene Güzel Dostum,
Düşünenler bunu anlar..

Dost Eminim O'nu dinler,
Tek iken O olmuş binler,
Gördüğünü SEN bilirsin,
Her şey döner O'nu ünler..Resim

DOST..

Sen bir türlü,
Ben bir türlü,
Yaratıldık türlü türlü..

Sen bir esmâ,
Ben bir esmâ,
Müsemmâda binbir esmâ..

Sen bir insân,
Ben bir insân,
Parıldıyor Kâmil İnsân..

Sende fikir,
Bende zikir,
ALLAHım’a binler şükür..

Sen şurada,
Ben burada,
O'nu gördüm Kâinâtta..

Sende Dost var,
Bende Dost var,
Her yönümde Güzel Dost var..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

TEVHİD..

Tevhid gözlüğü ile bakarsan etrafına,
Gördüğün bütün şeyler ait olur ALLAH'a,
Yapılan iş O'ndandır, güzel sıfatlar O'nun,
Eşyâya şekil vermiş, gördüğün vücûd O'nun..

Harekete bakarak dersin ki ef’âl SENin,
Sıfatları duyarak dersin ki sıfat SENin,
Vücûdları görerek dersin ki bu Zât SENin,
ALLAHım çok yücesin, görünen herşey SENin..


Resim

Şiir geliyor diye övünme Dost Emin’im,
Kalbine ilham verip gönderen yüce HAKktır..
Hȃşȃ şirke düşersin ben yazdım bunu dersen,
Sonucu kötü olur belki cezân dayaktır..


Resim

Müjde olsun ey gönül, ölümü tadıyorsun,
Fâni vücûddan geçip, ALLAHa varıyorsun,
HAKk’ı görüp içinde, vuslâta eriyorsun,
Müjde olsun ey gönül, ölümü tadıyorsun..

Öldüm diyor Dost Emin, bedeni buradayken,
Ölen doğuyor bilin, Zâtıyla oradayken,
Ezel ebed var olan, ALLAHla beraberken,
Müjde olsun ey gönül, ölümü tadıyorsun..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

HAC..

Yola çıktık gidiyoruz,
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..
Soyunduk da ihram giydik
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..

Derler Kâbe çok uzakta,
Hazırlık yap al bir hırka,
Gidiyoruz düşe kalka,
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..

Kâbe nerde bilir misin,
Çok uzakta gelir misin,
Zahmetlere girer misin,
Gidiyoruz biz Kâbe’ye..

Hacı olmak ise kastın,
Zahmetlere girme dostum,
Kalsın hırkan ile postun,
Biz Kâbe’ye gidiyoruz..

Dost Emin der Kâbe bizde,
Kâbe bizim kalbimizde,
Tavaf eyle içimizde.
Biz Kâbe’ye gidiyoruz..

Resim

BELİ...

Sağoldukça bedenim DUÂ etsin ZâTıN’a,
Yaptığım hareketler yakışsın SıFaTıN’a
MuhaMMed Ümmetiyim düşsem de afakın’a
Enfüste seni bildim "Beli" dedim ZâTıN’a..

Her zerrede SEN varsın bilsem de bilmesem de,
Her aynadan yansırsın görsem de görmesem de,
Mutlak olan gerçeksin ersem de ermesem de,
Kâlû Belâ'dan beri secde ettim ZâTıN’a

MuhaMMed, Sıfat oldu hem de en büyük ayna,
Yansıttı bize NÛRun Ezel Ebed Dâimâ
Dost Emin’im ȃşıktır halk ettiğin her cân’a
Nasıl secde etmez ki yaratan MEVLÂsı’na..

Resim

SÂLİK

Seyr-i Sülûk'a girdin,
Aman kimse bilmesin..
Sâlik oldun sen Dostum,
Sakın kimse duymasın..

İnsânı bilmek için,
Tevhidi bulmak için,
HAKk nerde görmek için,
Sâlik oldun sen dostum..

Yemeği az yemeli,
Uykuda az kalmalı,
Çok az konuşmalısın,
Sâlik oldun sen dostum..

Zikrini yap durmadan,
Uzaklaş sen hay huydan,
Feyiz verir YARADAN,
Sâlik oldun sen dostum..

Seyr-i Sülûk eyledin,
Sâlik oldun Dost Emin,
HAKk’ı içinde bildin,
Sâlik oldun sen dostum..


celle celâlihu...

Resim
ResimResim
...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimDost EminResim
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

TEFEKKÜR!.

Haydi, kıra gidelim,
Çiçekleri görelim,
Güzelliğe erelim,
Gel tefekkür edelim..

Mis kokulu çiçekler,
Bizi kırlarda bekler,
Boyanmış nice renkler,
Gel tefekkür edelim..

SUBHÂN neler yaratmış,
Tabiata süs katmış,
Dost Emin bunu tatmış,
Gel tefekkür edelim..

İnsân da bir çiçektir,
Bunu bilmek gerektir,
Amaç O'nu görmektir,
Gel tefekkür edelim..


Resim

Her gördüğün sûrette HAKk’ı görürsen,
Benliğini yener, seversin O'nu.
HAKk her yerdedir bunu bilirsen,
Kendini kaybeder bulursun O'nu..

Resim

Düşünme sen ZÂTI’nı, gördün ya sıfatını,
İnsân-ı Kȃmil burda, O'nu yansıtmıyor mu,
İyi bak sen aynaya, gördüğün gayrısı mı,
Çalış çabala sen de, bulacaksın MEVLÂ’nı..


Resim

Onda, bunda, şundasın,
Gümleyen davuldasın,
Ses oldun kalbe doldun,
İçi boş kamıştasın..

Hem toprak hem taştasın,
Dokunan kumaştasın,
Canlıda cansızdasın,
Görünen her baştasın..

Kesrette SENİ gördüm,
Vahdette SENİ bildim,
Tevhid Sırrın’a erdim
Her an ayrı ŞA’Ndasın..


Resim

Hızırım oldun benim, yetiştin imdadıma,
İhtiyacın olursa, Hızır olurum SANA,
Hızır göndermiş MEVLÂ, burada SENİ bana
Öyle düzenlemiş ki, ben de Hızırım SANA..

SEN benim içimde bir ateş yak ki,
Sönmesin hiçbir zaman güzel ALLAHım,,
İmânım NÛRUNla parıldasın ki,
Bitmesin hiçbir zaman güzel ALLAHım..Resim
KISMET!.

Kısmetin ne kadarsa, nâsibin odur senin,
Çırpınsan da boşuna, değişmez o bilesin..

ULu MEVLÂ’ya yalvar, belki nâsibin artar,
Kendine Kendi bakar, boşa gitmez DUÂlar..

Şükür eyle sen dâim, verecektir YARADAN
Sen de paylaş canlarla, artırır O durmadan..

Dost Eminim DUÂ et, SUBHÂN kısmetin versin,
Rızkı verendir REZZÂK, kısmetini bol etsin..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

KALBLERİ KIRMAYALIM!.

Terbiyeli olalım,
Edebli davranalım,
Biz insânız diyorsak,
Kalbleri kırmayalım..

Ha bir kalbi kırmışız,
Ha SUBHÂN'ı üzmüşüz,
Günahlara girmişiz,
Kalbleri kırmayalım..

Büyüklere SAYgıyı,
Küçüklere SEVgiyi,
Lütfen unutmayalım,
Kalbleri kırmayalım..

İnsânlığı bilelim,
Doğru yoldan gidelim,
Bunu diyor Dost Emin,
Kalbleri kırmayalım..


Resim

KALK!..

Uyuyorken yatakta,
DOSt’um bana kalk dedi..
Karanlıktı her taraf,
Kandil verdi yak dedi..

İçim haşyetle doldu,
DOStu duydum inledim..
Nice güzel ezânı,
Sessizlikte dinledim..

Temizlendim SU ile,
Kıyam ettim RABBime..
Titredim huşû’ ile,
Sonra döndüm kendime..

DOStum özlemiş beni,
Ben de özledim O'nu,
Ayırmasınlar beni,
Aşk ile buldum O' nu..

Dost Emin karanlıkta,
Fakat içinde lamba,
Geceleri namazda,
DOStuyla aydınlıkta..


ResimYANDI..

Yandı gönül KOR oldu, Hakiki Aşkı buldu... (Temmuz 2002)

YANIK..

Yanık kokusu geldi ->gönül sen mi yanarsın,
Yanık bir ses duydum ben ->ALLAHı mı anarsın,
Yanık gönül, yanık ses ->MEVLÂyı mı ararsın,
DOStu içinde ara =>O SULTÂNı bulursun..Resim AŞKk!.

Seni yaradan ALLAH beni yaratmadı mı,
Sana aşkı tattıran bana aşk katmadı mı,
Aşkın ölçüsü olmaz hem sendedir hem, bende
Aşk içinde dolandık Mâşuk aratmadı mı..

Aşkı duymayan canlar Mâşuku bulamazlar,
Mâşuk da sana ȃşık buna inanamazlar,
Aşk ateşin sönmesin gel beraber yanalım,
Yandıkça biz bu aşkla bizi soğutamazlar..

Aşk ateşin arttıkça Mâşukun yakınlaşır,
Sen ALLAHı andıkça O da sana yaklaşır,
Dost Emin’im Hu! çek sen sesin O'na ulaşır,
Gel beraber yanalım BİRLiğe o yakışır..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

FÂTİHA..

Bir Fâtiha okursan bin kapıyı açarsın,
Hamd ile başlar söze ȃleme nûr saçarsın,
Hamd eden MuhaMMed'dir gökte ismi AhMed'dir,
Şefaat eder Resûl Fâtihayla uçarsın..

Ȃlemlerin RABBine hamd eder gerçek mü’min,
Rûhu yücelecektir Dostudur SEVgilinin,
RAHMÂN Tecellîsiyle herşeye ni’met veren,
RAHÎM olacak sana Sâhibindir O senin..

Herkese RAHMÂNdır O, mü’mine RAHÎM olur,
Fâtiha'da hikmet var arayan SIRRı bulur,
RAHMÂN ve RAHÎMdir O, İlâhi Şifre budur,
Düşünen O'nu bulur, mü’min Fâtiha okur..

Din Günü’nün Sâhibi, güzeller Güzelidir,
Hesapları görendir, ödülünü O verir,
Güvenme sen malına sorar imânın nedir,
Hesap gününde MEVLÂ, adaletin gösterir..

Ederiz SANA kulluk SEN'den yardım dileriz,
ALLAHım SEN YÜCEsin başka İLÂH bilmeyiz,
İbâdetler SANAdır okunan Fâtihadır,
Dosdoğru yola ilet bunu SENden isteriz..

Ni’met verdiklerine biz de dȃhil olalım,
SENİ her ÂN düşünüp ibâdetler yapalım,
En büyük ni’met bize SANA kulluk etmektir,
Sapkınların yolundan bizler uzak kalalım..

Fâtihayla coşarız biz ALLAH'a koşarız,
Hamdimizi biliriz vahdete ulaşırız,
Doğru yola gireriz sapkın yoldan kaçarız,
RAHMÂN RAHÎMdir ALLAH, CeNNete kavuşuruz..


Resim

ŞÜKÜR..

Ezel ebed dâima mevcûd olan Tek İlâh,
Zȃhir de sen Bȃtın da biliriz Yüce ALLAH..
Hamd ederiz biz SANA Müslümân olduk çünkü,
Şükür Elhamdülillâh Lâ İlâhe İllâ ALLAH..

Kur’ÂN getirdi bize Habîbin Resûlullah,
Çok şeyleri öğrendik SANA yaklaştık ALLAH..
Hamd ederiz biz SANA Müslümân olduk çünkü
Şükür Elhamdülillâh Lâ İlâhe İllâ ALLAH..

Her yerde görünürsün DervişLer der Hu ALLAH..
Dost Emin SENİ buldu, seven kalbdesin ALLAH..
Hamd ederiz biz SANA Müslümân olduk çünkü
Şükür Elhamdülillâh Lâ İlâhe İllâ ALLAH..
Resim
Kullanıcı avatarı
dostemin
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 467
Kayıt: 19 May 2007, 02:00

Re: DOStu BİLdik..

Mesaj gönderen dostemin »

Resim

GÖKLER!.

Zaman olur çıkarım ben RÛHumdaki Göklere,
Gökte dostluk bambaşkadır inmek istemem yere,
RÛHum orda huzur bulur bilmem ki neden böyle,
Yeryüzüne dönsem bile hayranım ben Göklere..

Vatanım sanki gökler burası acep nere,
Misâfiriz biz burada gideceğiz göklere,
SUBHÂN bizi buyur eder belki de CeNNetine,
Çalış burda ibâdetle gideceksin Göklere..

Gökte melekler saf saf, bakıyorlar bizlere,
ALLAHı an insânoğlu, yazılıyor deftere,
Kur’ÂN bize yol gösterir ışıktır gönüllere
Dost Emin’im çalış sen de gideceksin CeNNete!.Resim

SEVGİ!.

SEVgi pınarlarından içelim biz SEVgiyi,
İnsân açtır SEVgiye DOSttan bekler ilgiyi,
SEVgiyle bak herkese bağışlarsın çok şeyi,
İhmal etme ne olur bu dünyâda SEVgiyi..

Eksik olan SEVgidir kederli insânlarda,
SEVgiyi tatmamıştır yaşadığı ortamda,
Mutsuz olur insânlar SEVgisiz yaşamlarda,
SEVgi Âb-ı Hayattır, mutluluktur canlarda..

Para verme SEVgi ver, RÛHlarda çiçek açsın,
Hediyen SEVgi olsun, kalblere neşe saçsın,
Paylaş sen de SEVgiyi paylaştıkça çoğalsın,
Mutlu oldukça canlar, sen mutlu olacaksın..

Her canlı SEVgi bekler, bitkiyi SEVgi besler,
Hayvan deyip geçme sen onlar da SEVgi ister,
SEVgi bir enerjidir, her can SEVgiyi bekler.
Gerçek insân olanlar her canlıyı çok sever..

SEVmekten kaçmayalım, biz de SEVgi bulalım,
İsteriz ki dâima SEVgiyle yaşayalım,
SUBHÂNnın SEVgisinden biz mahrum kalmayalım.
Bitmez bir hazinedir SEVgiyi paylaşalım..

Dost Emin der özetle yaşayalım SEVgiyle,
ALLAH yaratmış bizi İlâhî bir SEVgiyle,
HAKk’a yaklaşmak için kalbler dolsun SEVgiyle,
SEVgiyle Huu!. diyerek, DOSt'a ulaş SEVgiyle..
Resim
Cevapla

“Dost Emin” sayfasına dön