CuMâ CeM'im-İZ

Dinimizde mübarek gün ve geceler hakkında bilgiler.
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

KALB İKLİMİn ELiF-LâM-MiM’i
ALLAH-KUR'ÂN>MUHAMMeD’i!.
CEMMü’L-CEM’in>CÂNda CiM’i,
EHL-i BEYt CÂN>MUHAMMeD’i!.


ZEVK 10.349

İFLAHa<>İSLAHa MUHTAC.. KaFa TaSI<->KaLB KaZaNı,
DUYmaya-UYmaya MECBUR..MUHiT-MERKEZin MİZÂNı,
İMÂNa->AMELe=>ME’MUR.. DENGE-DÜZENin==->İZÂNı,
İHVÂNİ>KULLuğa MAHKUM.. BURSA-mda CUMÂ EZÂNı!.


13.05.2022.. 13:13
brsbrsm... teketekktrstekkmcumacemimizz…


==>DUYuLan====>İMÂMın SEsi,
CEMMü’L-CEM’ CUMÂ HUTBEsi,
=>ÇIRPINaN==>NEFSin BEDENi,
RÛH KUŞU’n==->KANLı KAFEsi!.

TEKe TEKk TERAS TEKkeMde,
=>YALNIZLığın==->YALNIZLığı!.
ZİNCİRim BAĞLı=->ZİKkeMde,
==>SESsİZLiğin===->ISsIZLığı!.


Resim
HAYyu’L- HUuu!. ALLAH celle celâlihu!.

Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimKUL İHVÂNİmResim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

==>SEPEtçi BaBa====>SEPEti,
KuLuÇkada=->KUMRU KUŞum!.
CEMMü’L-CEM’>CUMÂ NÖBEti,
AŞk-u-CEZBem SIDk-u-HUŞum

==->UÇAN KUş GiBi İHVÂNİm,
SIRR-ı SIRf SEVgi==>İHVÂNİm,
EN KÜÇük KÜRRe GÖZ YAŞım,
TEPEsi<==> DİBi==>İHVÂNİm!.

NEFes NEFes=->ADım ADım,
SEVgiyi==>AŞKkta YAŞADım,
=->RESÛLuLLAH YÜREĞİnde,
TEVHiDULLAH DAMAk TADım!.


ZEVK 10.356

ÇOCUkken YOLa ÇIKmışım==>GURBet ELLeR DİYÂRIna,
YILLarca GÖĞÜs GERmişim=>AŞKk DİZ BOYu EFKÂRIna,
=>AŞKkın ATEŞİnde ÖMRüm,
Hep GÖnüL GÜLümü GÖRdüm,
HOŞça KaL Ey YEŞiL BURSAm=>YOLCULUk VaR YARına!.


20.05.2022.. 13:05
brsbrsm... teketekktrstekkmcumacemimizz…


KÛN feyeKÛN=>KEŞiŞ DAĞIm,
=>TEKe TEKkte =>SIĞINAĞIm,
==>HABîBuLLAH==>ELi=->DİLi
HASBî HİZMEt SIRR SANCAĞım!.

EL BERRin==->BİRR-ü-BİZ-BİRi,
==>EL HAYy HAYyatında=>DİRi,
KALBi=>İHVÂNİ RÛH=->NİZAMî
BEDEN=>KIRAt NEFs-> KITMİRi!.


Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


El Berru celle celâlihu.:
Resim
El Hayy celle celâlihu.:

Resim


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimKUL İHVÂNİmResim

Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

=>OMUZLarda POStLarıyLa,
ÇIRILÇIPLAk=>ALLAH HÂMi!.
=>NİCe ALLAH DOStLarıyLa,
=>EREN YURDu=>ULU CÂMi!.


ZEVK 10.359

SONSUZun==>SIFIR NOKTAsı==>ALLAH RENGi==>SIBGATuLLAH,
=>CEVR-i CİHÂN=>ÇARk-ı ÇİLLe=>CÂNda CÂNÂN CİLÂM’a HUu!.
=>KÂf=>KALeMi.. NûN=>HOKKAsı=>Lî-VECHiLLAH>SEBîLiLLAH,
AKSARAY’ım=>HASAN DAGI’m==>SIRR-ı SIRFım=>SİLÂM’a HUu!.


27.05.2022.. 12:44
aksarayULUCÂMi…göğo-HAYbb-umâcem’imizz..


Resim

AKSARAY ULU CÂMii.:

Aksaray Ulu Câmi, Karamanoğlu Câmii adıyla da bilinen Aksaray merkezinde yer alan câmi. Yığma bir tepe üzerinde bulunan câminin kitabesinde, 1408-1409 yıllarında Karamanoğlu Mehmet Bey tarafından Mimar Mehmet Firuz Bey'e yaptırıldığı yazılıdır.
Anadolu Selçuklu Beyliklerinin tipik süslemeleri ile bezenmiş batı portali ile iç mekana ve doğu kale duvarlarına girilen, diğer yanda sağlam payandalarla desteklenen câmi, yatık dikdörtgen bir plana sahiptir.
Mehmet Bey'in oğlu İbrahim Bey zamanında 1482-1483'de büyük tamiratlar görmüştür. Bugünkü minâresi 1925'te yapılmıştır.
Kareye yakın dikdörtgen planlı bir yapıdır. Giriş batıya kaydırılmış, girişi eyvan şeklinde düzenlenmiş, harim kısmı kuzey-güney doğrultusunda olup mihrab ön kubbesine Türk üçgeni ile geçiş sağlanmıştır. Yapının kuzey tarafı 2 katlı düzenleme gösterir. İç mekan orijinalliğini korumuştur. İç mekanda kemerlerin sivrilmesi gotik etkilidir. Mihrabı alçı malzemesidir. Yapıda hakim malzeme kesme taştır..

Resim

Selçuklu Mimarisinin en güzel örneklerinden olan Ulu Câmii, Kılıçarslan'ın oğlu Rükneddin Mesud tarafından yaptırılmıştır. Karamanoğulları Dönemi'nde genişletme ve onarım çalışmaları yapılan câminin kitabesinde ''Bunun yapılmasını ve yenilenmesini merhum ve mağfur Ala-ed-din Bey'in oğlu yüce Sultan Mehmed, 811 yılında emretti'' yazar ve yine aynı kitabede câminin mimarı olan Mimar Firuz'un adı yazılmıştır. Osmanlı kayıtlarında ise câminin ismi ''Karamanoğlu Mehmed Bey Câmii'' olarak geçmektedir.

Ulu Câmii, kareye yakın bir planda, düzgün kesme taştan yapılmıştır. Anadolu Selçuklu Beyliklerinin tipik süslemeleri ile bezenmiş olan batı cephesindeki taç kapıdan giriş yapılır. Kıble yönünde dört, kıbleye dik olarak üç, toplam on iki ayak bulunmaktadır. Bu ayaklar birbirine kemerlerle bağlıdır. Taç kapının solundan bir merdivenle üzeri çapraz tonoz örtülü olan kadınlar mahfiline çıkılmaktadır. Câmiinin içinde Selçuklu Devri ahşap işçiliğinin şaheser örneği bir minberi vardır. Döneminin en ünlü ağaç oyma, sedef kakma ve kalem işleri ustalarından Nüştekinü’l- Cemâlî tarafından yapılmıştır. Abanoz ağacından yapılan bu minberde usta; yazının, sedef kakmacılığın, ince ağaç işçiliğinin ve süslemenin her çeşit inceliğini bir arada kullanmıştır. Minberin üzerinde Kur'ÂN-ı Kerîm’den Ayetler ile Selçuklu Sultanlarına ithafen methiyeler yazılı olup, çeşitli motiflerle de eser süslenerek zenginleştirilmiştir..

Anadolu’da Bursa, Diyarbakır, Sivas-Divriği, Burdur derken neredeyse bütün illerimizde Ulu Câmi ve Câm-i Kebir gibi isimlerle anılan câmiler bulunuyor. Bu illerimizden Aksaray, ipek yolu üzerinde yer alması ve Kapadokya Yöresi’nin başlangıç noktası olarak kabul edilmesinin yanı sıra Anadolu Selçuklu Dönemi’nden harika izler taşıyan bir ilimiz. Aksaray’daki Ulu Câmi ise günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış en iyi Selçuklu mimari örneklerinden birisidir..

Aksaray Ulu Câminin yapılış tarihi hakkında iki bilgi bulunmaktadır. Kimi kaynaklarda câminin Sultan I. Mesud zamanında inşa edildiği ve II. Kılıçarslan devrinde onarım gördüğü yer almaktadır. Ancak kitabesine bakılacak olursa “Câminin yapımı ve yenilenmesini Alaeddin Bey’in oğlu Sultan Mehmed 811 yılında emretti” yazıldığı görülmektedir. Bu tarih 1408-1409 yıllarına tekâbül etmekte olup kitâbede câminin Mimar Mehmed Firuz Bey’e yaptırıldığı bilgisi de yer almaktadır. Osmanlı kayıtlarına bakılacak olursa da câminin adı Karamanoğlu Mehmed Bey Câmii olarak geçiyor..


Resim

AKSARAY ULU CÂMii’de Muhteşem Ahşap İŞçiLiği.:

Selçuklu dönemi ahşap işçiliği karakteristik özelliklerini taşıyan minber, câminin en gözde unsurları arasında yer alıyor. Minber, Nüştekin’ül Cemalî adlı dönemin en meşhur sedef kakma, kalem işi ve ahşap oyma ustası olarak kabul edilen sanatkâr tarafından meydana getirilmiş. Minber abanoz ağacından imal edilmiş olup, süsleme, ağaç işçiliği ve sedef kakmacılığı alanlarında eşsiz bir kültür unsurudur. Minberin hemen üzerinde yer alan âyetler ve Selçuklu sultanlarına methiyeler motifleriyle göze çarpar. Câmide Selçuklular ve ilk Osmanlı döneminde kullanılmış olan halılar bugün Aksaray Müzesi’nde kültür meraklılarının beğenisine sunulmuştur..

Resim

Karamanoğlu Mehmed Bey’in oğlu İbrahim Bey tarafından 1482-1483 yıllarında büyük bir tadilattan geçirilen câminin kareye yakın dikdörtgen bir planı bulunuyor. Câminin “harim” yani namaz kılınan kısmı kuzey-güney istikametindedir ve mihrap ön kubbesine ünlü “Türk üçgeni” ile geçiş sağlanmıştır. Bilindiği gibi Selçuklu ve Osmanlı mimarisinin eşsiz ögelerinden birisi olan bu unsur, kare şeklindeki alt mekanların üzerine kubbe oturtulması için yapılan bir geçiş ögesidir. Düzgün kesme taştan meydana getirilmiş olan ve “Beylikler” döneminin tipik süslemelerinin yer aldığı batı cephesindeki taç kapı göz kamaştırmaktadır. Bugün Aksaray Ulu Câmi, 1706, 1883, 1901, 1925 ve 1980 yıllarında geçirdiği onarımlara rağmen, özellikle iç planı bakımından özgünlüğünü muhafaza etmektedir..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Bu GeCe GÖKLeRe BAKtım,
GEÇen GÜNLeRim-e AKtım,
ÖMRüM TARAdım>ARAdım,
BULsam MUTLu Olacaktım!.

GeCe BOYu=->DOLUNAY’da,
DöVEN DÖNdüğüm GECELer!.
GEÇip GİtmişLer->NE FAYda,
BiNBiR HeCe=->BİLMECELer!.


ZEVK 10.365

BÂTINî VATANım=>BURSA=>DOĞduğum SILÂm->AKSARAY,
HERKEs==>İŞİnde-GÜCÜnde=>KİMi=>Mevtâ.. KİMisi->HAY,
=>KADERi=>KADAR=->KEMÂLde,
NÂRdan=>NÛR.. CELÂL=>CEMÂLde,
bEN GiBi->HeR ÂN=->BiR HÂLde GÜLümsedi=>GÖkteki AY!.


03.06.2022.. 12:44
Aksaray.. somuncu babacâmisicumâ cem’imizpirdaşımızzz..


=>SOMUNCu’da->CUMÂ CEM’i,
GELeN-GİdEN=>DEM Bu DEM’i,
KITMİR’e=>MeZÂR BAKındıKk,
=>KIRAT=->AZI’ya ALdı GEM’i!.

==>BURSAmız SELÂMı’n ALdı,
VERdim=->SOMUNCu BABAya!.
==->BURSAya SELÂMı’n SALdı,
AKSARAYdan TÜMM BURSAya!.
=>İHVÂNİm==>DİVÂN’a DALdı,
GÖZümde GÜLLeR GÖRüyom,
GÖRmeyene===>BiR MASALdı!.Resim

SOMUNCu BABAmız
kaddesallahu sırrahu..


OMZU'nda>HİZMEt HEYBEsi,
=>ERENLERin=->SESsİZ SEsi,
=>İZİ’nde==>SEFîL İHVÂNin
SOMUNCu BABAm=>NEFEsi!.

Bî-İZNİLLAH==>HÂL-i HIZIR,
=>EHLi BEYtî=->ZİMMEtiyLe!.
HASBî HİZMEt->HÂL-i HAZIR,
==>EREN ELi==>HİMMEtiyLe!.


Resim

ŞEYh HAMîD-i VeLî
kaddesallahu sırrahu..
(d.1331-ö.1412)..

Şeyh Hamîd-i Velî, Hamîd-i Kayserî, Hamîd-i Aksarayî, Somuncu Koca, Ekmekçi Koca ve Somuncu Baba olarak da bilinir. Osmanlı kuruluş dönemi ünlü mutasavvıfı ve âlim. Aynı zamanda Bayramîyye Tarikâtı kurucusu Hacı Bayram Velî'nin de Hocasıdır. Safevîyye Tarikâtı'nın Anadolu’ya yayılmasında etkin faaliyetlerde bulunmuş büyük bir mutasavvıftır.

HAYâtı.:
1331 tarihinde Kayseri'nin Akçakaya Köyü’nde doğmuştur. Anadolu'yu mânevi fetih için gelen Horasan Erenlerinden Şemseddin Musâ Kayserî'nin oğludur. Seyyid olup soyu 24. kuşaktan Peygamberimiz MuhaMMed aleyhisselâm'a ulaşır.

Şeyh Hâmid Hâmidü’d-Dîn-i Velî, ilk tahsilini babası Şeyh Şemseddin Musâ Kayserî'den almıştır. Bilge kişiliği olan Şeyh Hâmid-i Velî, ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz ve Erdebil'de sürdürmüştür. Safevîlik Erdebilî’nin ya da o’nun babası Sadreddin Erdebilî'nin yanında Erdebil’de tamamlamış ve Bayezid-i Bistamî'nin ruhanîyyetinden Mânevî Terbiye almıştır. Safevîyye Tarikâtı'nın Anadolu’ya yayılması, muhtemelen Hoca Alâ ad-Dîn Ali Erdebilî’nin zamanında Şeyh Hâmid-i Velî ile olmuştur.

Dinî ve Dünyevî İlimlerle ilgili onay alarak, doğru yolu gösterme vazifesi için Anadolu'ya dönerek Bursa'ya yerleşmiştir. Bursa'da Çilehânesi’nin yanında yaptırdığı Ekmek Fırını’nda somun pişirip sokak sokak dolaşarak .:"Somunlar!. Mü’minler!." nidâsıyla insanlara ekmek dağıtmıştır. Bu sebeble Şeyh Hamid-i Velî "Somuncu Baba" ve "Ekmekçi Koca" olarak da tanınmıştır.
Yıldırım Beyazıd Niğbolu zaferini kazanınca, "ALLAH'a şükür nişânesi" olarak Bursa Ulu Camii'ni yaptırmıştır. Ulu Cami’nin açılış hutbesini Şeyh Hâmid-i Velî okumuş ve hutbede Fâtiha Sûresini 7 farklı şekilde yorumlamıştır. Hutbeyi dinleyen Padişah başta olmak üzere tüm cemaat Şeyh Hamid-i Velî'den etkilenmiştir. Mânevî kişiliği ve bilgelik yönü ortaya çıkan Şeyh Hamid-i Velî şöhretten korktuğu için talebeleriyle birlikte Bursa'dan ayrılarak Aksaray'a gelmiştir.
Abdurrahman el-Askerî ise, SOMUNCu BABA'nın Bursa’dan ayrıldıktan sonra Ceyhan Nehri'nin kenarında bulunan Kozan (Sis) Kalesi yakınlarındaki bir köyde yerleştiğini ve Hacı Bayram-ı Velî'nin de buraya gelip kendisini ziyâret ettiğini belirtmiştir.
Aksaray'da bir süre kaldıktan sonra önce Şam’a gitmiş, buradan Mekke’ye hacca gitmiş olan SOMUNCu BABA, hac dönüşü Aksaray’a yerleşmiştir.
Aksaray'da Hacı Bayram-ı Velî'yi dünyaya ve âhirete ait ilimlerde eğiterek yetiştirmiş, onu irşad vazifesi için Ankara'ya görevlendirmiştir.

1412 yılında vefât eden SOMUNCu BABA, Aksaray'da Hacı Bayram-ı Velî tarafından cenâze namazı kıldırıldıktan sonra bugünkü türbesinin olduğu yere defnedildi.
SOMUNCu BABA'nın Yusuf Hâkikî ve Hâlil Taybî adında iki oğlu olduğu bilinmektedir. Yusuf Hâkikî Aksaray’da kalarak burada ölmüştür. Diğer oğlu Hâlil Taybî ise Darende'ye yerleşmiştir. Bazı görüşlere göre SOMUNCu BABA, Darende'nin Hıdırlık adı verilen bölgesinde oğlu Halil Taybî ile birlikte gömülüdür..

TALEBELERi.:
SOMUNCu BABA kaddesallahu sırrahu ve en meşhur talebesi olan Hacı Bayram Velî kaddesallahu sırrahu'nun Osmanlı Devleti'nde yeni Anadolu ve Rumeli üzerinde çok büyük etkileri vardır ki;
Bu Önemli İsimler şunlardır.:
=>Hacı Bayram-ı Velî,
=>Şeyh Şücâüddin Karamânî,
=>Şeyh Muzaffer Lârendevî
=>Molla Fenarî,
=>Şeyh Bedreddin,
=>Hâlil Taybî, Darende..
=>Baba Yusuf Hâkikî, Aksaray..


ESERLERİ.:
SOMUNCu BABA, Zâhirî ve Bâtınî İlimlerdeki derin bilgisine rağmen, çok az eser vermiş veya çok az eseri günümüze ulaşabilmiştir. Bu zikredilen hakikata rağmen, SOMUNCu BABA’nın bize kadar ulaşan.:
* Şerh-i Hadis-i Erba‘în,
* Zikir Risalesi,
* Silâh’u-l Mürîdîn adlı eserleri mevcuttur..


Resim
ŞEYh HAMîD-i VeLî
kaddesallahu sırrahu..
(d.1331-ö.1412)..

Şeyh Hâmid-i Velî Somuncu Baba Hazretleri’nin asıl adı Hâmid Hâmidüddin’dir. Kaynaklarda “Hâmid-i Velî”, “Şeyh Hâmid-i Velî”, “Hâmidüddin-i Velî”, “Hâmid Hâmidüddin-i Velî” ve “SOMUNCu BABA” isimleriyle geçmektedir.
1331 yılında Kayseri’nin Akçakaya Köyünde doğmuştur. Horasan Erenlerinden Şemseddin Musâ Kayserî’nin oğludur.
Osmanlı Padişahı Yıldırım Beyazıt Han zamanında yaşayan Hâmidi Velî Hazretleri, 24. kuşaktan Peygamber Efendimiz aleyhisselâm’in neslinden gelmektedir yani Seyyid’dir. İlk eğitimini babasından almış daha sonra ilim alanındaki çalışmalarını Şam, Tebriz, Hoy ve Erdebil’de sürdürmüştür. Bayezid-i Bistâmi’nin ruhâniyetinden istifâde etmiş ve Alaaddîn-i Erdebilî’den icâzet almıştır..

BURSA YILLARI ve ULU CÂMİ.:
İrşad vazifesi için Anadolu’ya dönen Şeyh Hâmidi Velî Osmanlı Devleti’nin pây-i tahtı Bursa’da yaşadığı yıllarda manevî kimliğini gizleyerek talebelerinin eğitimi ile meşgul olmuştur. Bursa’da Çilehânesinin yanında yaptırdığı Ekmek Fırınında, somun pişirip çarşı pazar dolaşarak “Somunlar!. Mü’minler!.” nidâsıyla insanlara somun dağıtmıştır. Bu sebeple halk arasında “SOMUNCu BABA” lâkabıyla anılmıştır. SOMUNCu BABA Fırını günümüzde Bursa Osmangazi Belediyesi tarafından restore edilerek ziyaretçilere açılmıştır..

Yıldırım Bayezid Han’ın Niğbolu zaferine şükür nişânesi olarak yaptırdığı Bursa Ulu Camii’nin açılış hutbesini okuma görevi kendisine verilen Emir Sultan’ın.: “Zamanın Kutbu aramızda iken hutbeyi onun okuması uygundur”
sözü üzerine hutbeyi Şeyh Hâmid-i Velî Hazretleri okumuş, hutbede Fâtiha Suresini 7 farklı şekilde yorumlamıştır. Şeyhülislam Molla Fenârî hutbeden etkilenerek Fâtiha Sûresi tefsirini kaleme almıştır. Şeyh Hâmid-i Velî Hazretleri şöhretten ve cemaatin teveccühünden sakındığı için talebeleriyle birlikte Bursa’dan ayrılarak Aksaray’a gelmiştir.
Hacı Bayram-ı Velî Hazretlerini Dînî ve Dünyevî İlimlerde yetiştirerek İrşâd Vazifesi ile Ankara’ya görevlendirmiştir.

ÇOCUKLARI ve NESLİ.:
Şeyh Hâmid-i Velî Hazretleri’nin Yusuf Hakikî, Halil Taybî ve M. Said Taybî adında üç oğlu, Mahmude adlı bir kızı olduğu bilinmektedir. Yusuf Hakiki, Aksaray’da kalarak burada hizmetlerde bulunmuş ve Aksaray’da vefat etmiştir. Diğer oğlu Halil Taybi, hacdan döndükten sonra Darende’ye yerleşmiştir. Diğer çocukları hakkında kayıtlarda pek fazla bilgi geçmemektedir.
Şeyh Hâmid-i Velî Hazretleri’nin nesli her iki oğlu vasıtasıyla hem Darende’de hem de Aksaray’da günümüze kadar devam etmiştir. Bu nesilden büyük devlet adamları, âlim ve fâzıl zatlar yetişmiştir..


Resim

ŞEYh HAMîD-i VeLî
kaddesallahu sırrahu..
(d.1331-ö.1412)..

Osmanlı’nın kuruluş yıllarında Anadolu'da yetişen âlim ve velîlerin büyüklerindendir. Asıl adı Hamîd olan SOMUNCu BABA, 1349'da Kayseri'de dünyaya gelmiştir. Babasının adı Musâ'dır. Soyu 24. kuşaktan Peygamberimize dayanır. İlk tahsîlini babasından alan Şeyh Hamîd-i Velî daha sonra sırasıyla Aksaray, Şam ve Erdebil'de devrin önde gelen âlimlerinden dersler alarak tasavvuf ve ilim yolunda üstün derecelere ulaşmıştır.

1395 yılında talebesi Hacı Bayram ile Osmanlı Devleti'nin başkenti Bursa'ya giden Şeyh Hamîd-i Velî, burada kendini gizlemiş, halkın arasında “SOMUNCu BABA” ismiyle tanınmıştır. Bursa'da Ulu Câminin açılışı esnasında Fâtiha Sûresi'ni 7 farklı mânâda tefsir etmesiyle sırrı aşikâr olan SOMUNCu BABA, bu hadiseden sonra talebesiyle beraber Hicaz'a hacca gitmiştir. Hac dönüşü Aksaray'a/Şehr-i Sülehâ’ya gelen SOMUNCu BABA, ömrünün sonuna kadar burada ilim ve İrşad Faaliyetlerini sürdürmüş, 1412 yılında Aksaray'da vefat etmiştir. Kabr-i Şerîfleri Aksaray'da Ervah Kabristanlığı içerisindedir.

SOMUNCu BABA<=Hacı Bayram Velî'nin, Hacı Bayram Velî<=Akşemsettin'in, Akşemsettin ise<=Fatih Sultan Mehmet'in Hocasıdır.
SOMUNCu BABA tasavvuf anlayışıyla yaşadığı döneme ve sonraki çağlara yön vermiş, yetiştirdiği talebeleriyle İstanbul'un Fethini sağlayan Manevî İklimin =>Başlangıç Noktası OLmuştur..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

LEHVün<===>LÂiBun OYUNu,
AYNı CÂN==>KURDu-KOYUNu,
AKLın İKİ YÜZü=>NÂR<->NÛR,
İĞNE UCU’nda=>BAŞı<>SONu!.


bEN=>YÂR KAFAsı’nda=>MeCNÛN,
YÂR=>bENim KALBim’de=>LEYLÂ!.
ARZ’dan=>ARŞ’a->AŞKk BiR OYUN,
===>ELde KALAN===>KARA SEVDÂ!.


ZEVK 10.372

YER=>GÖĞe KAPANdı GÜLüm!.YER->DEMiR=>GÖk->BAKıR YiNE,
Şu ÂN’ın=>ŞEVKİ’nde=>ŞEYDÂm==>SEVDÂ ŞERKIm->ŞAKıR YiNE,
A’dan=>Ze’ye=>CÂN CUMÂsı,
YARıM NEFES==->ÂN CUMÂsı,
=>CEVR-i CİHÂN==>YEDi RENGİ==>ÇİLLe ÇARkı=>->ÇAKıR YiNE!.


10.06.2022.. 03:21
brsbrsm...tktktrstkkmzdcumâcümbüşmüzzz..


ZITLaR ZEVKin==>ZERÂFEti,
ŞEHVEt ÇİÇEği==>ŞEHÂDEt!.
Şu ÂN ŞEVKin===>ŞERÂFEti,
HAKk’ın GERÇEği>ŞEHÂDEt!.
İHVÂNİ’m=>MîM-i MELÂMEt!.


Resim
ZERÂFEt.: Zariflik, incelik, kibarlık. Nâzik davranış. Muamelede, harekette ve giyimde hoşluk ve temizlik.
ŞERÂFEt.: Şeriflik, şereflilik. Peygamberimiz Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'in torunu İmam Hüseyin aleyhisselâm'ın sülâlesinden ve onun izinden giden temiz müslümanlık hâleti..


ResimLehvün-LÂibun” OYuN sAHahası..:

إِنَّمَا الحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَإِن تُؤْمِنُوا وَتَتَّقُوا يُؤْتِكُمْ أُجُورَكُمْ وَلَا يَسْأَلْكُمْ أَمْوَالَكُمْ
Resim---İnneme'l-hayâtu'd-dunyâ lâibun ve lehv(lehvun), ve in tu’minû ve tettekû yu’tikum ucûrekum ve lâ yes’elkum emvâlekum.:Gerçekten dünyâ hayâtı, ancak bir oyun ve tutkulu bir oyalanmadır. Eğer îman ederseniz ve sakınırsanız, O, size ecirlerinizi verir ve mallarınızı da istemez." (MuhaMMed 47/36)

Dünyâ bir KULLuk DENEmesi Oyun Bahçesidir.. Çocuk Parkı gibi eğlencelidir!.
“Ben burayı çok sevdim, öbür tarafı boş ver!.” derse ne olur?. Ne olacak aklı ermeyen çocuklar gibi oynar, öylesine oynar ki =>Karanlıkta/zulmette kalakalır!.
Helâl Dâiresinde olmayan bir şey yok iken =>Yaramazların YOLu'na düşer Haram Batağına saplanır kalır!. Haramda asla zulümden başka bir şey bulamaz!.
Şehâdet de, her şey de bu ÂLEM'dedir buna çok dikkat etmemiz lâzımdır!..


Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimKUL İHVÂNİmResim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Resim

BURSA’da SALâh SÂLÂsı,
BURSA’da FELâh SÂLÂsı,
GÖKLeRin DOLusu SEDÂ,
BURSA’da ALLAH SÂLÂsı!.


ZEVK 10.382

SEVgi=>ÇİÇEKk.. SAYgı=>SAKsı..==>ÂLEMde AŞKkın YASAsı,
=>GÜBRE’den=>GÜLLER DOĞURan=>SEVince=>ANA TASAsı,
HAYYatın KADRin BİLENe,
AKLın SIRRI’nı=->SİLENe,
=>TEKk NEFES’in=->İKİ YÜZü=>E LEst<-ü->MAHŞER MASAsı!.


17.06.2022.. 13:14
brsbrsm...tktktrstkkmzdcumâcem’imimizzz..


BURSA’da SALâh CUMÂsı,
BURSA’da>FELâh CUMÂsı,
RASÛL-ü-ALLAH= CUMÂsı,
->ÂLİ SEYFULLAH CUMÂsı,
İHVÂNİm->ALLAH CUMÂsı!.


Resim
HABB.: Tane. Çekirdek.
HABBe.: Tane. Tohum.
SüVeYDâü’L-KALB.: Sevâdü’l- kalb, Sevdâü’l –kalb.: Kalbin ortasında varlığı kabul edilen siyah nokta..
MuHABBEt.: Sevgi, sevme. Sohbet. Rûhun, kendisinden lezzet duyduğu şeye meyletmesi..
AŞKk.: IŞKk.: Çok ziyâde sevgi. Şiddetli muhabbet. Sevdâ. Candan sevme. İttibâ'. Alâka..


Resim
MuHABBEt=>SEVgi..
AŞKk.. ====>IŞKk..

Arapça aslı “IŞKk” olup sözlükte =>“Şiddetli ve aşırı SEVgi; bir kimsenin kendisini tamamen sevdiğine vermesi, sevgilisinden başka güzel görmeyecek kadar ona düşkün olması” anlamına gelir. Lugat kitaplarında aşk kelimesinin sözlük anlamının, aynı kökten olup “sarmaşık” anlamına gelen “Aşeka” ile yakından ilgili olduğu belirtilir..
Ayrıca hem tatlı hem ekşi olan bir çeşit meyveye de “Uşuk” denilir.
(bk. Lisânü’l-ʿArab, “ʿaşk” md.; Tâcü’l-ʿarûs, “ʿaşk” md.; Kāmus Tercümesi, “ʿaşk” md.).

Resim
ZâHiRde =>BEŞERî-MeCÂZi AŞKk..
BâTıNda ==->İLÂHî-HAKîKî AŞKk..

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kişi SEVdiğiyle beraberdir.” buyurmuştur.
(Abdullah b. Mesud radiyallahu anhu’dan; Buhârî, Edeb, 96)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH TeÂLÂ (kıyamet günü) şöyle buyurur.: “Nerede BENİM rızam için birbirlerini SEVenler! Gölgem dışında hiçbir gölgenin olmadığı böyle bir günde onları kendi gölgemde gölgelendireceğim. (BENİM himâyemden başka hiçbir himâyenin olmadığı böyle bir günde onları, özel himayeme alacağım).” buyurmuştur.
(Ebû Hüreyre radiyallahu anha’dan; İbn Hanbel, II, 338)

Enes b. Mâlik radiyallahu anhu.: "Bir adam Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in yanında iken oradan birisi geçti. Adam.: “Yâ Resûlullah!. Ben bu adamı SEViyorum!.” dedi. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem de ona.: “Bunu ona söyledin mi?” diye sordu. Adam.: “Hayır!.” cevabını verdi. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Git, ona söyle!.” buyurdu.
Bunun üzerine adam o kimsenin yanına gitti ve.: “Ben seni ALLAH için SEViyorum!.” dedi. Öteki adam da.: “Beni kendisi için SEVdiğin ALLAH da seni SEVsin.” cevabını verdi.

(Enes b. Mâlik radiyallahu anhu’dan; Ebû Dâvûd, Edeb, 112-113)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:Davûd Peygamber şöyle DUÂ ederdi.: ALLAH’ım!. SEN’den SENİ SEVmeyi, SENİ SEVen kişiyi SEVmeyi, SENİN SEVgin’e ulaştıran ameli isterim. ALLAH’ım!. SENİN SEVgin’i bana kendimden, âilemden ve soğuk SUdan daha SEVimli eyle!.” buyurmuştur.
(Ebu’d-Derdâ radiyallahu anhu’dan; Tirmizî, Deavât, 72)

Resim
AŞKk =>IŞKk..

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "AŞKkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek ölen şehiddir." buyurmuştur.
(Aişe radiyallahu anha ve İbn Abbas radiyallahu anha’dan; Kenzu’l-Ummal, h. No: 6999-7000; Hakim, Hatib)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "AŞKkını gizleyip, iffetini muhafaza ederek, sabredenin günahlarını, ALLAHu TeÂLÂ affedip CeNNeti’ne koyar!." buyurmuştur.
(İbni Asakîr)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "Ümmetimin üstün olan kimseleri, AŞKk BeLâsı’na maruz kalınca iffetini muhafaza edenlerdir."
buyurmuştur.
(Deylemî)Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimKUL İHVÂNİmResim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

BURSA’da==>SALâ ÇAĞRısı,
KEŞiŞ DAGIda->YANKILaNıR!.
=>İÇ’ten=>İÇ’e=>DİŞ AĞRısı,
İNSÂN MAHŞER’deyim SANıR!.


ZEVK 10.391

HeR ŞEYy’in=>Şu ÂN KADERi=>VAKtin İŞİ’n=>İŞLeR ALLAH!
==>YüSEBBİHu SAHNESi’nde===>TECELLîsi==>Bî-İZNİLLAH!
TESLîMiYYet->İSTİKÂMet,
MuhaMMedî Mü’MiN ELBet,
=>EHL-i BEYt-i RESÛLULLAH=>CÂN CERYÂNı->KELÂMULLAH!.


24.06.2022.. 13:23
brsbrsm...tktktrstkkmzdcumâcem’imimizzz..


KÜLLî ŞEYy’de NAHNU SEVgi,
Bu GÜNün===>Şu ÂN CUMÂsı!.
DÜNden FARKLı YAĞMuR Gibi,
=>RAHîMü’L-RAHMÂN CUMÂsı!.


KUL İHVÂNİ’m===>AŞKkın CÂNı,
=>“BİZ”=>BİLiR CÂNı<=>CÂNÂNı,
HeR GÜN ÂRİFe HeR ÂN BAYRAM,
HAKk ÂŞIKk===>AŞKkın KURBÂNı!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


Resim

YÂ HAYyu’L- HUuu!. ALLAH celle celâlihu!.


Resim

Şe’ÂN: her ÂN YENiden YARATış SeBBehâsı..

Şu ÂN <-> Şe’ÂN =>ŞeHÂDeti..:
SeBBeHa.. TeSBih!. feSEBBih!.:


يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Resim---YUSEBBİHU lillâhi mâ fî's- semâvâti ve mâ fî'l- ardıl meliki'l- kuddûsi'l- azîzi'l- hakîm (hakîmi) : Göklerde ne var, yerde ne varsa (HEPSİ) O mülk-ü melekûtun eşsiz hükümrânı, noksaanı mucib herşeyden pâk ve münezzeh, gaalib-i mutlak, yegâne hukûm ve hikmet saahibi ALLÂHI TESBÎH (ve TENZÎH) ETMEKDEDİR." (Cumâ 62/1)

Yusebbihu: tesbih eder.
Sebbaha: yüzmek..

Yerdeki göklerdeki ZeRReler yani ATOMlar ve de Kürreler-Galaksiler,
NeşRlerinden HaŞRlerine kadar döndüler, dönmekteler ve dönecekler.
Bu SeBBaHa yüzüş RAKSı hep sürecek her AN yeniden Yaratılan ŞE'ENULLAHta..
Ve ne zamAN AKILLarımız DEVR-ÂNı ANLarsa ve DEVRe İştirak ederse Yusebbuhu Zikr-i Dâimindeyiz İnşâe ALLAH!.
İşte her ZeRReye bahşedilen bu Rüşd Raksı, Yeniden Yaratış Hareketi Merkezin DENGE için ÇEKimine karşı MerkezKAÇ DÜZEN Kuvvetini doğurup VARlığı oluşturmaktadır her ÂN ŞeÂNullahta..


SeBBeHa: tesbih eder. Yüzer. Döner durur. AkL-ı SiLm BİLir ki ATOM yaratıldığı günden beri durmadan DÖNmektedir ve kıyâmete kadar da dönecektir. Enerjiyi nerden almakta ve alacak sorusunun cevâbının =>“KÛN feyeKÛN” olduğunu materyalist fizik çok geç anlayacaktır sanırım!.


Sebehâ: yüzmek, SubhânALLAH demek.
Sebbaha (mübalağa ile) ALLAH’u TeÂLÂyı tenzih ve takdis etmek.
Zerrenin
(atomun) ve kürrenin (kâinâtın) bir saniye durmaksızın takdir edilen yörüngede ve şartlarda kimseye dayanmadan/mesnedsiz parmak izleri gibi tek başlarına /RABB’larıyla başbaşa, sonsuz FeLeKLer içinde YÜZüp DURmaLarı...

Her hücrenin
"HAYY!" HAYy-kırışı...
Doğuştan-ölüme bir kere bile susmadan TEVHiD tıklayan KALBLer...
Her ŞEYy =>Her YERde, Her zamÂN, Her HÂLde ve Her NEFESte =>HeRKeSLe NAHNU=BİZ BİR-İZ BİLELiği İLE Beraber =>Sistemin Sahibi
AZÎZÜ’r- RAHÎMÜ’s-SUBHÂN ALLAH TeÂLÂ yı Maddî
/somut ve Mânevî/soyut noksanlık, benzetme ve zıddı var sanmalardan uzak kılıyorlar.. Canlı şâhidleriyiz diyorlar...

“Zâtında, Sıfatında, Esmâsında, Fiilinde ve Hükümlerinde Münezzehtir!..” MüezzinLeri!..
Yu sebbuhu: Tesbih ederler hep yüzerler..
Yüsebbuhu!: Şimdi şu ÂN da KüLLî ŞEYy =>YARATANı'nı durmadan tesbih ederken birbirine asla mesnedlenip, dayanamadan tek başına boşlukta-fezâda yüzüp-dönüp durmaktalar. Zerre-Atom ve Kürre-Kâinât =>DurmadAN Dost Raksında..
Yesebbihu: Noksansızı Et TAMM celle celâlihu'yu tesbih ve zikri ele yüzmekteler İLâHî RAKSta hamd OLsun!..


ALLAH celle celâlihu.:

Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim
KUL İHVÂNİ
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

ZÂHiR SiLÂm=->HASAN DAĞI’m,
>HASsREt NÂRında DURSAm da!.
BÂTıN YURDum=>KEŞiŞ DAĞI’m,
GÖNüL GURBEtim=>BURSAm da!.

BİZ BİR-İZ=->GURBEt KUŞUyum,
İLE<-=->BİLe==->BER-DÛŞuyum,
AŞKk-ü-CEZBe=->ZÜHD-ü-TAKVâ,
HAVF-ü-RECâ->SIDK-u-HUŞÛyum!.

GURBEt BUu>HASsREt BUu GÜLüm,
GÖZ YAŞIm=->SANMA=>SUu GÜLüm,
=>AKLeN=>NAKLeN->ANKA KUŞU’m,
=>Lâ HUVe=>İLLâ==>HUu!.. GÜLüm!.

Resim
SELÂLaR=->SELAH’a ÇAĞRı,
RABBi’ni=>DUYup=->UYANa!.
EZÂNLaR==>FELAH’a ÇAĞRı,
BEZM-i ELESt’ten->Bu YANa!.
=>RASÛL’a->ALLAH’a ÇAĞRı,
İHVÂNİ’m NAKŞş OLdu CÂNa!.


ZEVK 10.398

==>ZİNCİRim=ZİKkemde==>CUMâ==>YiNE OKUndu SELÂLaR,
TEKe TEKk TEKkemde=>CUMâ=>BURSA’mda CUMâ CÜNBÜŞü!.
==>MuHABBEt TAYy-i MEKÂN’ı====>ÖZ’e DOKUndu SELÂLaR,
MEDİN’e<=>MEKkemde==>CUMâ=>ÖZ’den GÖZümün GÜLÜŞü!.


01.07.2022.. 13:31
brsbrsm...tktktrstkkmzdCUMÂcümbüşümüüüzzz..


DEVRÂN’da==->AZAMETULLAH,
AKL İLe=>VAKt’i==>YAŞA!.mak!.
SEYRÂN’daki==>SÜNNETULLAH,
NAKL İLe->NAKt’i=>YAŞA!.mak!.
CEVLÂN’da ki==>KUDRETULLAH,
AŞKk İLe==>AKt’i=->YAŞA!.mak!.
HAYRÂN’ında====->Bî-İZNİLLAH,
=>İHVÂNİ’m===->EHL-i ALİ ŞÂH!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


BER-DÛŞ.: f. Omuzda, omuz üzerinde. emÂNet baş OLÂNn..
VAKt.: HER İŞin Şu ÂN’ı..
NAKt.: HER İŞin NÂSiB->KISMEti..
AKt.: BEZM-i ELESt’tte RABBımız TeÂLÂ’ya KULLuk SÖZÜmüz..
AKL.: KİMLik-KİŞİLik-KULLuk TORBAmız..
NAKL.: ALLAHu zü’L-CELÂL’in DÎNi OLan İSLÂMın AKL’a =>MuhaMMedî KEMÂLÂtta NASs NÛRu..
NASs.: Kur'ÂN-ı Kerim veyâ Hadis-i Şerifde bir iş ve mes'ele hakkında olan açıklık ve bu şekilde açık olan kelâm ve âyet. Akide..
ZİNCİRim=ZİKkem.: ESMâLar CEM’i NEFSimin/AKLımız HEVâ=HEVEs KANatLarı..
TEKe TEKk TEKkem.: BURası=>BURSAmda/MAKSEMde.. ÜÇ KOLLu ÇİLLe ÇINARımın KOLLaRında.. 7.inci Kat.. 99 Basamak.. 100.üncü’de YÜZ=>YÜZe=>BİZ BİR-İZ YUVAmmmızz..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

BURSAm’da==>CUMÂ SELÂsı,
===>E Lestu=>KÂLû=>BELÂsı,
GÖNüL GÖZümLeGÖRdüğüm,
=>YÂR GÖZBEBEği’n=>ELÂsı!.

NÂZa->NiYÂZ NEHRi BURSAm,
ZEHiRe=>PANZEHRi BURSAm,
======>EVLİYÂuLLAH YATAğı,
BEŞiNci BAŞŞEHRi=>BURSAm!.

HAYye aLe’s-SeLAH>SEYRÂNı,
HAYye aLe’L-FeLAH>SEYRÂNı,
AŞK-ü-CEZBe==>SIDk-u-HUŞû,
HAVf-ü-RECâ ALLAH>SEYRÂNı!.


ZEVK 10.406

=>İBRAHîM’in=>İSMÂiL’i==>CÂN KURBÂN->CEM’de ÂRiFe,
TEKe TEKk TERAS TEKKeMde=>SIRR-ı SIRf SIĞmaz tÂRiFe,
YAŞAnmayan ŞEYydir=>YALAN,
==>YAŞAnÂNdır=>ELde KALAN,
RABBımız’dır=>VEReN<->ALAN=>SÖZümüz ZEVk-i zÂRiFe!.


07.07.2022.. 07:07
brsbrsm...tktktrstkkmdeTEYcumâcem’imizzzz..


CÂNÂN’ın===>NAHNU CÂNI’yız,
HeM KULu==>HeM SULTÂNI’yız,
TeN-KaN-CÂN>NÛR-u RABBımız,
===>BEZM-i ELSTt KURBÂNI’yız!.

=>KIYAM DURuş==->VAKfe VAKti,
NÛR’dan=>AKıL=->KULun NAKti,
==>ŞE’ÂN’da=->ŞÂHiDi OLMaKk,
BUduR====->BEZM-i ELESt AKti!.

bEN-sEN-O’sun=->BİZ EYyLediKk,
=>DAMLAsın=->DENİZ EYyLediKk,
=>HABLi’L-VERîd’den=>CERYÂNı,
HeR ŞEYy->BİZ BİR-İZ EYyLediKk,
===->KUL İHVÂNİ’mİZ EYyLediKk!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimKUL İHVÂNİmResim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

HASAN DAĞI’n->ZİRVESİnde,
HAYy ŞEHîD’LeR>NEFESİnde,
DALGALAN SEN AY-YILDIZım,
===>ŞEHîD KANı NEŞESİnde!.

HAYAt’tan TAŞAR=>ŞEHîDLeR,
==>İLİYYîN’e AŞAR ŞEHîDLeR,
ESFEL-iSEFÎLin=>NÂR==>NÛR,
==>ÖLÜMsüz YAŞAR ŞEHîDLeR!.

===>ŞEHÂDEt=>TEVHİDin TÂCı,
===>EBEDî HAYAt====>ORUCu!.
MUHAMMEDî===>AŞKk MİR’ÂCı,
RABB’dan URÛC>RABB’a RÜCu!.


ZEVK 10.419

ÂLEM’de SoN KALB VURUŞu=>AKAN KANıyLa ŞEHîDLeR,
ARŞ’a UÇAN CENNEt KUŞu=->ÇIKAN CANıyLa ŞEHîDLeR,
==>ALNInda==>ŞEHÂDEt İZi,
BİZ KILaR=>DAMLa<>DENİZi,
HAKk’ın=>NAHNU-BİZ BİR-İZi,
==>EZELî<=>EBEDî=>HAYydır!.===>İMÂNıyLa ŞEHîDLeR!.


14.07.2022.. 13:31
brsbrsm...tktktrstkkmizdcumâcemimizzz..


ÖLÜMü TADAR==>HeR CÂNLı,
==>KİMi=> ŞEHÂDEt ŞEREFİn!.
CÂN VERiR=->HAKk’a İMÂNLı,
SEBEBLeR=>SoN-UÇ HEDEFİn!.

==->ŞEHÂDEt DİLeR ŞEHîDLeR,
HAYy SIRRı’n>SİLeR ŞEHîDLeR,
=->CÂNLı CENNEt BÜLBÜLLeRi,
İHVÂNİ’m===>ÇİLeR ŞEHîDLeR!.


Resim

Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMetinLe,
Yâ RABBenâ!.
YEDi İKLİMde;
YEtim-ÖKSüz =>YERsiz-YURtsuz,
EVsiz-BARksız YALNız ve UMUtsuz,
KALan İSLÂM YAVRULarımıza YARdım EYyLe!.
DUÂmızı İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂmıza İnşâe ALLAH!..


الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
Resim---“El hamdu lillâhi RABBi’l- ÂLEMîn (âlemîne).: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır.” (Fâtiha ½)


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimKUL İHVÂNİmResim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

İMÂN ETmek==>SÖZ VER-İŞ-tir,
AMEL İse==->SÖZ’de DUR!.uŞş!.
İMÂN=>NİYyet. =>AMEL=> İŞ-tir,
NABıZ ATıŞş<-KALBde VUR!.uŞş!.


ZEVK 10.426

KADER RÜZGÂRı=>SaVURuR===>DOKsAN DOKUz DAĞ AŞARsın,
=>TEKe TEKk TERAS TEKKEsi===>YÂR’in OBAsı==->YURt OLuR!
HAKk DOStLaR DÂiM-BİZ BİR-İZ=>DÖNEKLeR ÇOKktur ŞAŞARsın,
=>BORç İSTERse=>KUZu GiBi!. =>BORç İSTER İseN=>KURt OLuR!.


22.07.2022.. 13:21
brsbrsm...tktktrstkmdecumâcem’imiz…


hER CÂN=>ÇOBÂNı>NEFSinin,
=>Gütmekte->HEVâ-HEVEsin,
=>DÜNYÂsı->ÂHİReti=>DÎNin,
=>ALıp<=>VERdiği-> NEFESin,
KUL İHVÂNİ’m SANAL->SESin!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

BURSA EZÂNı=>SIRR SALÂsı,
SIRR-ı SUBHÂN==>Es SELÂsı,
CÜMLEtEN->CUMÂ CEM’inde,
MAHŞERi<=>KÂLÛ==>BELÂsı!.

SORsan HERkes MüSLüMÂN der,
İMÂN<=>AMEL =>NERde GöSter,
==>MUHAMMEDî MÜ’MiN OLMak,
==>HER HÂLinde==>SABıR İSter!.

ATEŞş BASma=->AŞKk YARAma,
=>HERKESte=>NOKSAN ARAma,
=>HAKk’ın KADERi=->YAŞANaN,
=>“TEVHİD TERCİHİ”n TARAma!.


ZEVK 10.432

=>TÜM İNSÂNLaR=>ÇILDıRıRdı=>HEVÂ<->HEVEsi=>SOLmasa,
GENÇLik GÜNLERi=>UÇUp da=>YERİne=>“KEŞke” DOLmasa,
Kur'ÂNı DUYsa=>RESÛLe UYsa,
==>ÖLüM KEFENİ’ni=->SOYsa,
==>UYANsa=>SEFîL İHVÂNİ’m,
RABB’i->BÂKi=>KENDi>FÂNİ’m,
==>HAKk’a İNÂNaN=>KALMAZdı=>“ÖLüM KORKU”su OLmasa!.


29.07.2022.. 13:17
brsbrsm...tktktrstkmdecumâcemimizzz..


GÖNLü ÇOCUKk=->SAÇLaRı AKk,
=>ÇARk-ı ÇİLLE=->ÂŞıK OLMAKk,
=>HERKEs->ALLAH’ın NÛRU’dur,
KUL İHVÂNİ’m=->NEFSiNe BAKk!.

NEFSiNden=>RABB’ına KAÇmaKk,
=>MELÂMEt TOHUMUn>SAÇmaKk,
=>DAMLAnın->HAYy UMMÂNI’nda,
TEVHiD=>HAKk’a YELKEN AÇmaKk!.

==>HASENEti==>RABBi’nden BİL,
====>SEYYîAti==->SENsiz DEĞİL,
===>RESÛL’e İTÂAt=>A L L A H’a,
=>EĞiL NEFSim==->HAKk’a EĞİL!.

=>KIRAt=>KITMîR=>KUL İHVÂNi,
=>KUL NİZÂMî>DÖRt MEVSİMim,
=>RABB’i->BÂKi=>KENDi>FÂNİ,
=>CİSMiM==->MELÂMEt RESİMim!.

Resim

==>HASENEti==>RABBi’nden BİL,
====>SEYYîAti==->SENsiz DEĞİL,
===>RESÛL’e İTÂAt=>A L L A H’a,
=>EĞiL NEFSim==->HAKk’a EĞİL!.


مَّا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولاً وَكَفَى بِاللّهِ شَهِيدًا
Resim---“Mâ esâbeke min hasenetin fe minallâh (minallâhi), ve mâ esâbeke min seyyietin fe min nefsike. Ve erselnâke li’n- nâsi resûlâ (resûlen). Ve kefâ billâhi şehîdâ (şehîden).: Sana iyilikten (hasenatdan) ne isabet ederse, işte o ALLAH'tandır. Ve sana kötülükten (seyyiattan) ne isabet ederse, o taktirde o, kendi nefsindendir (derecât kaybedecek bir şey yapmandan dolayıdır). Ve seni, insanlara Resûl olarak gönderdik ve şâhid olarak ALLAH yeter.// Sana lütuf ve ihsan olarak gelen iyilikler, güzellikler, ALLAH’ın yarattığı, kolaylık sağladığı imkânlar sâyesindedir. Başına gelen sıkıntılar ve belâlar ise kendi tedbirsizliğin ve kusurun sebebiyledir. Biz seni, bütün insanların iyiliği, kurtuluşu için bir Rasûl olarak özgürce sorumluluklarını yerine getirmek üzere görevlendirdik. Bunlara şâhid olarak ALLAH yeter.” (Nisâ 4/79)

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ وَمَن تَوَلَّى فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا
Resim---“Men yutiır resûle fe kad atâallâh (atâallâhe), ve men tevellâ fe mâ erselnâke aleyhim hafîzâ (hafîzen).: Kim Resûl'e itaat ederse, böylece andolsun ki ALLAH'a itaat etmiş olur. Ve kim yüz çevirirse, o takdirde Biz seni, onların üzerine muhafız olarak göndermedik.// Rasûlullah’a itaat eden, tebliğ ettiği Kur’ân’a, teşriine, sünnetine uyup uygulayan ALLAH’a itaat etmiş olur. Bilesin ki, Kur'ÂN’a ve Sünnetine itaatten yüz çevirenler, güç ve iktidarlarını kullanarak halkı istedikleri istikâmette yönlendirmeye devam edenler, elimizden kurtulacaklarını zannetmesinler. BİZ seni onların üzerinde koruma, denetim ve zabıta me’muru olarak görevlendirmedik.”(Nisâ 4/80)

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً
Resim---“Fe kâtil fî sebîlillâh (sebîlillâhi), lâ tukellefu illâ nefseke ve harrıdıl mu’minîn (mu’minîne), asallâhu en yekuffe be’sellezîne keferû. Vallâhu eşeddu be’sen ve eşeddu tenkîlâ (tenkîlen).: Öyleyse ALLAH'ın yolunda cihad et. Sen kendi nefsinden başkası ile sorumlu tutulmazsın. Ve mü'minleri teşvik et. Umulur ki ALLAH, o kâfirlerin kuvvet ve saldırısını (üzerinizden) çeker . Ve ALLAH, güç olarak daha güçlü ve cezası daha şiddetlidir.// O halde, ALLAH Yolunda, İslâm uğrunda savaş. Sen sadece kendinden sorumlusun. Hesab edilmeyen tehlikeleri önlemek, sıkıntıları kolaylaştırmak için mü’minleri de savaşa, savaşa hazırlıklı olmaya tekrar tekrar teşvik et. Umulur ki, ALLAH kulluk sözleşmesindeki ortak taahhüdlerini, ALLAH’a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek örtbas edip inkârda ısrar edenlerin, kâfirlerin güçlerini kırar. Güçlü olan ALLAH’tır. En şiddetli cezâlandıracak olan da O’dur.”(Nisâ 4/84)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

HAYye ale's-SaLâh SIRRInda,
HAYye ale'L-FeLâh SIRRInda,
=>SIRR-ı SIFIR’ı->YAŞAmaKk,
==->SIRR-ı SIRF’ın SINIRInda!.


ZEVK 10.441

USTuRA AĞZı=>Şu HAYyat=>BiR YÜZü NÂR=>BiR YÜZü NÛR,
MÛSÂ’nın REHBERi AGAÇç!.=>YANAN ATEŞ!. TİTREyEN TÛR,
==>MELEke=>O’nunLa=->OLÂN,
BİZ BİR-İZ=>DÖRt MELEk HeR ÂN,
=>İSRÂFiL=>SÎNELeR AGZı=>ALıp<->VERdiği=>NEFEs->SÛR!.


05.08.2022.. 13.17
brsbrsm...tktktrstekkmdecumâcemimizzz..


DEM Bu DEM’de=->DEM’i BİLMEKk,
DEM Bu DEM’de==>CEM’i BULMAKk,
DEM Bu DEM’de===>HEMi OLMAKk,
DEM Bu DEM’de=>NAHNU YAŞAMAKk,
=>KUL İHVÂNi’m=>EL HAKku’L-HAKk!.


MELEke.: (c.: Mümaresat) Çalışarak meharet kazanmak, üstadlık etmek. Bir işe devam ederek ihtisas sahibi olmak..Fıtrî kabul edici yüksek bir kuvvete mâlik olmak, olabilirlilik..
MELEk.: Nûrdan yaratılmış, fıtratları sâfi, masum mahluk..
MELÂike-i KİRÂM.: Büyük Meleklerin büyükleri: Cebrâil, Mikâil, İsrâfil, Azrâil aleyhumusselâm..
CEBRÂiL aleyhisselâm.: (Cebril, Cibril) Cenâb-ı HAKk'ın Emirlerini Peygamberlere (aleyhumusselâm bildiren Büyük Melek. Peygamberimiz Resûl-i Ekrem'e (aleyhisselâm) Kur'ÂN-ı Azimüşşân'ı vahiyle getiren melek..
MiKâiL aleyhisselâm.: Rezzâkîyyet ARŞı’nın Hamelesi/taşıyanı olan Büyük Melek. Dört Büyük Melekten birisi.
İSRâFiL aleyhisselâm.: Dört Nüyük Melekten biri olup Kıyamet Günü cesedlere Nefh-i Rûh etmeğe ve SûR'u üfürmeğe vazifelidir..
AZRâiL aleyhisselâm.: Ölüm Meleği. Dört Büyük Melekten biridir, ölenlerin rûhlarını almak görevi vardır. Diğer bir ismi de "Melekü’l- Mevt/ÖLüm Meleği"dir. Yeryüzünde hayatın var olması, insanın yaratılışı tesadüfle açıklanamıyacağı gibi, ölüm de tesadüfle açıklanamaz. Hayatı yaratan ölümü de yaratmıştır. Hayat gibi ölüm de bir rahmettir. Ölüm, meşakkatli dünya hayatından terhis olma ve Ebedî Âleme Yolculuktur. İnanmayanların ölümden çok korkmaları ve hatırlarına getirmekten ürkmeleri bundandır. Azrâil aleyhisselâm, müslümana göre ebediyet âlemine yolculuğun dâvetçisi; hastalık, kaza vs. sebepler, ölüm için bahâne ve sebeplerdir. Azrâil aleyhisselâm bu sebeplerin arkasında görevini yerine getirir..


Resim
MÛSÂ’nın REHBERi AGAÇç!.
YANAN ATEŞ!. TİTREyEN TÛR.:


إِذْ قَالَ مُوسَى لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبَسٍ لَّعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ
“İz kâle mûsâ li ehlihî innî ânestu nârâ (nâren), se âtîkum minhâ bi haberin ev âtîkum bi şihâbin kabesin leallekum tastalûn (tastalûne).: Mûsâ (aleyhisselâm), Ehline (âilesine).: "Gerçekten ben bir ateş farkettim. Size ondan bir haber veya bir (parça) kor halinde ateş getireceğim, böylece siz ısınasınız diye." demişti.” (Neml 27/7)

فَلَمَّا جَاءهَا نُودِيَ أَن بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا وَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
“Fe lemmâ câehâ nûdiye en bûrike men fî’n- nâri ve men havlehâ, ve subhânallâhi rabbi’l- âlemîn(âlemîne).: Böylece oraya gittiği zaman ona nidâ edildi.: "Ateşin (nûr'un) içinde (yanında) ve etrafında bulunanlar mübârek kılındı. Ve âlemlerin RABBi ALLAH SÜBHÂN'dır (herşeyden münezzeh)." (Neml 27/8)

يَا مُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
“Yâ mûsâ innehû enallâhul azîzu'l- hakîm (hakîmu).: Ey Mûsâ! Muhakkak ki BEN, AZÎZ (yüce), HAKÎM (hüküm ve hikmet sâhibi) olan ALLAH'ım.//“Yâ Mûsâ, gerçekte o nidâ eden BENim. Kudretli, Hikmet Sâhibi ve Hükümran olan ALLAH’ım.” (Neml 27/9)

وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى
“Ve hel etâke hadîsu mûsâ.: Sana Mûsâ (aleyhisselâm)'ın haberi geldi mi?” (Tâ-Hâ 20/9)

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُم مِّنْهَا بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى
“İz reâ nâren fe kâle li ehlihimkusû innî ânestu nâren leallî âtîkum minhâ bi kabesin ev ecidu ale’n- nâri hudâ (huden).: Bir ateş gördüğü zaman ailesine şöyle demişti.: “Durup bekleyin! Muhakkak ki ben, bir ATEŞ gördüm. Belki o’ndan, size bir kor (nûr) getiririm veya ateşin üzerinde (nûrun yanında) hidâyeti bulurum.” (Tâ-Hâ 20/10)

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يَا مُوسَى
“Fe lemmâ etâhâ nûdiye yâ mûsâ.: Böylece oraya (ateşin (nûrun) yanına) geldiği zaman “Ya Mûsâ!” diye nidâ olundu.” (Tâ-Hâ 20/11)

إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى
“İnnî ene rabbuke fehla’ na’leyk (na’leyke), inneke bi’l- vâdi’l- mukaddesi tuvâ (tuven).: Muhakkak ki BEN, BEN senin RABBinim. Şimdi pabuçlarını çıkar. Şüphesiz sen, Mukaddes Vâdi TUVÂ'dasın.” (Tâ-Hâ 20/12)

وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى
“Ve enahtertuke festemi’ li mâ yûhâ.: Ve BEN, seni seçtim. Öyleyse vahyolunan şeyi dinle!” (Tâ-Hâ 20/13)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12506
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: CuMâ CeM'im-İZ

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

EBDÂLLaR=>NEŞe-GAMı CUMÂ
EBRÂRLaR=>HAZZ-ZAMı CUMÂ
AHYÂRLaR==>BAYRAM’ı CUMÂ,
AHRÂRLaR==>TÜM-TAMı CUMÂ!.

=>ELESt BESTESinde=>CUMÂ,
RAHMÂN NEFESinde==>CUMÂ,
=====->EHL-i BEYt EDEBi İLE,
=>RESÛLü’n SESinde=->CUMÂ!.


ZEVK 10.448

=>ÖZüm=>SÖZüme YÖN VERdi=>RESÛLÜ’ne ERDİREN RABBim,
SÖZüm=>GÖZüme YÖN VERdi->NÛR GÜLün DERDİREN RABBim,
=>ÖZüm=>SÖZüme YÖN VERdi=->RESÛLÜ’ne ERDİREN RABBim,
==>BÂTINım=>ZÂHİRe SERdi==>BURSAmız SEVDİREN=>RABBim!.


12.08.2022.. 13:16
brsbrsm...tktktrstekkmdccumâcemimizzz..


==>ULU DAĞ’da==>YANKILANıR,
=>EZÂN==->BURSA’da DİNLENiR!.
İNSÂN==>MAHŞERdeyim=>SANıR,
LEBBEYke Yâ RABBeNâ!.. DENiR!.
=>HeR HÜCREmde=>YANKILANıR,
=>CEMMü’L-CEM’->CUMÂ İNANıR,
=>İHVÂNİ’m=>RABBı’sın=>TANıR!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..
kaddesallahu sırrahu..
Resim
Cevapla

“Mübarek Gün ve Geceler” sayfasına dön