KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

20-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---“Ümmü'l-Alâ el-Ensâriyye radıyallahu anhâ .:“Muharcirler geldiği zaman (kur'a çekildi), bize Osman İbnu Maz'un'un ağırlanması çıktı. (Onu evimize yerleştirdik.) Hemen hastalandı. Tedâvisi ile meşgul olduk. (Şifâ bulamadı), vefât etti. Osman radıyallahu anh'ı rüyâmda gördüm, akan bir çeşmesi vardı. Düşümü Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'e anlattım. Bana.: “Bu onun amelidir, onun için akıyor! buyurdu.
(Buharî, Tabîr 13, 37, Cenâiz 3, Şahâdât 30)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

21-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---“Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anhu .:“Sizden biriniz sevdiği bir RÜYÂ görürse, bilsin ki o muhakkak ALLAH tarafmdandır. RÜYÂsahibi bu RÜYÂsı üzerine ALLAH’a hamdetsin ve başkasına da söylesin. Buna aykırı hoşlanmadığı bir RÜYÂ gördüğünde de muhakkak ki bu RÜYÂ da şeytândandır. Bu hâlde de RÜYÂ sahibi, RÜYÂnın şerrinden ALLAH ‘a sığınsın ve rüyâsını kimseye söylemesin. Bu sûretle o RÜYÂ, sahibine zarar vermez!. buyurdu.
(Ebû Saîd el-Hudrî radıyallahu anh’dan; Darimî, 2148)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

22-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---“Ebû Hureyre radiyallahu anhu.:“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem..: "Bana kelâm anahtarları -veya kilidleri, hazîneleri- verildi. Ben korku salmak sûretiyle yardım olundum. Bir de ben dün gece uyuduğum sırada (RÜYÂmda), bana Yer'deki hazînelerin anahtarları getirildi de benim iki avucumun içine konuldu.” buyurdu.
(Sonra) Ebû Hureyre.: Rasûlullah (bu hazînelerden hiçbirisine nail olmadan) gitti. Şimdi bu hazîneleri yerlerinden sizler çıkarırsınız!." demiştir.

(Ebu Hüreyre radıyallahu anh’dan; Buharî, Rüyâ Kitabı, 17)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

23-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---“Abdullah ibn Mesleme, Mâlik'ten; o da Nâfi'den.: o da Abdullah ibn Ömer radyallahu anhu.:“Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem..: “Ben bu gece rüyâmda kendimi Kâbe'nin yanında buldum. Ve ben orada esmer bir adam gördüm ki, o görmekte olduğun esmer erkeklerin en güzeli idi, onun kulak memelerine geçmiş bir saçı vardı ki, o da görmekte olduğun saçların en güzeli nev'inden olup, bunları taramış idi. Ve bu saçlar su damlatıyordu. Bu zât iki adam üzerine -yâhud.: İki adamın omuzları üzerine- dayanarak Kâbe'yi tavaf ediyordu. Ben.: “Bu kimdir?” diye sordum. “Bu, Meryem 'in oğlu Mesih 'tir.” denildi. Bu sırada ben, düz değil çok kıvırcık saçlı, sağ gözü sakat, sanki salkımındaki emsalinden dışarı çıkmış iri bir üzüm tanesi gibi olan bir adamla karşılaştım. Ben.: “Bu kimdir?” diye sordum. Bana.: Deccâl Mesih'tir.” denildi.” buyurdu.
(Abdullah ibn Ömer radiyallahu anhu’dan; Buharî, Rüyâ Kitabı, 18.)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

24-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---“Bize Mâlik, İshâk ibn Abdillah ibn Ebî Talha'dan haber verdi ki, o da Enes ibn Mâlik radiyallahu anhu'ten şöyle derken işitmiştir. Enes ibn Mâlik radiyallahu anhu..: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, Mılhân kızı Ümmü Harâm'ın ziyaretine gidip yanına girerdi. Ümmü Haram, Ubâde ibnu's-Sâmit'in nikâhı altında idi. Bir gün Rasûlullah yine ziyaretine geldi. O da Rasûlullah'a yemek yedirdi ve başını taradı. Sonra Rasûlullah bir müddet uyudu. Sonra gülümseyerek uyandı. Ümmü Haram dedi ki.: Ben.: “Yâ Rasûlallah! Seni ne güldürüyor?” diye sordum. Rasûlullah.: “Rüyâmda bana ümmetimden bir kısım mücâhidlerin şu deniz ortasında, tahtlar üzerindeki hükümdarlar hâlinde -yâhud.: tahtlar üzerine kurulmuş hükümdarlar misâli- gemilere binerek ALLAH yolunda deniz harbine gittikleri gösterildi de ona gülüyorum!” buyurdu. Şekk ile söyleyen, râvî İshâk'tır. Ümmü Haram dedi ki.: Ben.: “Yâ Rasûlallah! Beni de o deniz gazilerinden kılması için ALLAH'a duâ ediver!” diye rica ettim. Rasûlullah da ona duâ buyurdu. Sonra Rasûlullah başını yastığa koydu. (Bir müddet daha uyudu.) Sonra yine gülümseyerek uyandı. Bunun üzerine yine ben.: “Yâ Rasûlallah, Seni ne güldürüyor?” diye sordum. Rasûlullah bu defâda da önce dediği gibi.: “Bana yine ümmetimden bir kısım mücâhidlerin hükümdarların tahtlarına kuruldukları gibi (kara nakliyeleri üzerinde debdebeli büyük bir kuvvetle) ALLAH uğrunda gazaya gittikleri gösterildi” buyurdu. Ümmü Haram dedi ki.: Ben.: “Yâ Rasûlallah! Beni de onlardan kılması için ALLAH'a duâ ediver!” dedim. Rasûlullah.: “(Hayır!) Sen önceki (deniz) gâzilerindensin!” buyurdu. (Enes ibn Mâlik dedi ki.:.) Ümmü Haram, Muâviye ibn Ebî Sufyân’ın Şam Valiliği zamanında, deniz gazasında gemiye binmişti, fakat denizden karaya çıktıkları zaman Ümmü Haram, bindirildiği katırdan düştü de ALLAH yolunda şehîd oldu.”
(Buharî, Rüyâ Kitabı, 20)
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

25-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---İbn Umer radiyallahu anhu..: “Ben Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'den işittim.: “Uykuda iken bana bir kadeh süt getirildi. Ondan o kadar içtim ki, kanıklık eserlerinin tâ tırnaklarımdan sızdığını hâlâ duyuyorum. İçtikten sonra artığımı (Ömer ibnu'l-Hattâb'a) verdim.” buyuruyordu.
Sahâbîler.: Yâ Rasûlallah! Bunu ne ile te'vîl ettin?" diye sordular.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “İlim ile” cevâbını verdi." dedi.

(Buharî, Rüyâ Kitabı, 24)


Resim

26-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---Ebû Saîd el-Hudrî radiyallahu anhu..: “Ben Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'den işittim.: “Ben uyuduğum sırada insanlar bana arz olunuyorlardı. Üstlerinde gömlekler vardı. Bu gömleklerin kimi memelere varıyor, kimi bundan daha kısa idi. Ömer ibnu'l-Hattâb da bana arzolundu. Onun üstünde (eteklerini yerde) sürüdüğü bir gömlek vardı” buyuruyordu.
Sahâbîler.: "Yâ Rasûlallah, bunu ne ile te'vîl ettin?” diye sordular.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Dîn ile (te'vîl ettim)” diye cevâb verdi.

(Ebû Saîd el-Hudrî radiyallahu anhu’dan; Buharî, Rüyâ Kitabı, 27)


Resim

27-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---Muhammed ibn Şîrîn dedi ki.: “Kays ibnu Abbâd şöyle dedi.: “Ben bir halkada bulundum ki, orada Sa'd ibn Mâlik ile İbnu Ömer de vardı. Derken Abdullah ibn Selâm uğradı. Oradakiler.: “Bu, Cennet Ehlinden olan bir adamdır!” dediler. Ben de ona.: “Buradakiler senin hakkında şunu, şunu.. söylediler.” dedim. Abdullah ibn Selâm.: “Subhânallah! Onlara, hakkında kendileri için bir ilim mevcûd olmayan bir sözü söylemeleri uygun olmaz. Ben sâdece şöyle bir rüyâ görmüştüm.: “Sanki yemyeşil bir bahçenin içine konulmuş bir sırık vardı. Bu sırık orada dikilmişti. Bu sırığın başında da bir kulp vardı. Bu sırığın aşağısında da bir minsaf vardı – “Minsaf”, “Vasîf” (yânî “Hizmetçi”) demektir-. Bana.: “Bu sırığa çık!” denildi. Ben çıktım ve hattâ tepedeki kulpu elime aldım. Nihâyet bu rüyâmı Rasûlullah'a arzettim. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Abdullah, bu en sağlam kulpu tutmuş olarak vefât eder” buyurdu.
(Buharî, Rüyâ Kitabı, 28)

Minsaf.: (c: Menâsıf) Hizmetkâr, hizmetçi..
Vasîf.: (c.: Vusafâ - Vesâif) Hizmetçi, uşak..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12432
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: KeLÂMuLLAH-ta ve RESÛLuLLAH-ta RÜYÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

28-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---Bize Hişâm, babası Urve'den haber verdi ki,
Âişe radiyallahu anha şöyle demiştir
..:
“Ben Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şöyle buyurdu.: “Ben seninle evlenmeden önce sen bana rüyâda iki kerre gösterildin. Ben meleği, ipekten bir kumaş parçası üzerinde senin sûretini taşıyor gördüm. Ben ona.: “Bu kumaş parçasını aç!” dedim. Melek onu açtı, bir de baktım ki, o sen idin. Ben.: “Eğer bu rüyâ ALLAH tarafından ise ALLAH bunu infaz eder!” dedim. Sonra melek, seni bir ipek parçası üzerinde taşırken, ikinci defâ bana gösterildin. Ben ona.: “Bu parçayı aç!” dedim. O da açtı; bir de baktım ki, o sûret sen idin. Bunun üzerine ben.: “Eğer bu rüyâ ALLAH tarafından gösterilmiş ise, ALLAH bunu infaz eder." dedim.” buyurdu.
(Buharî, Rüyâ Kitabı, 30)


Resim

29-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---İbn Şihâb'dan (o, şöyle demiştir) Bana Saîd ibnu'l- Müseyyeb haber verdi ki, Ebû Hureyre radiyallahu anhu şöyle demiştir.: “Ben Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'den işittim.: “Ben cevâmi'u'l-kelim ile gönderildim. Ben (bir aylık mesafedeki düşman gönüllerine) korku salmak sûretiyle yardım olundum. Bir de ben uyuduğum sırada, bana yer'in hazînelerinin anahtarları getirildi de benim elime konuldu”. Muhammed (ibnu'z-Zuhrî) şöyle demiştir.: "Ve bize şöyle baliğ oldu ki, “Cevâmi'u'l-kelim” şudur.: ALLAH Taâlâ, Peygamber'den önceki kitâblarda bir iş hakkında, iki iş hakkında veya bunun benzeri hakkında yazılmakta olan birçok şeyleri onun içine toplar birleştirir.
(Ebû Saîd el-Hudrî radiyallahu anhu’dan; Buharî, Rüyâ Kitabı, 27)


Resim

30-) HADİS-i ŞERîF.:

Resim---Muhammed ibn Şîrîn dedi ki.: “İbn Ömer radiyallahu anhu şöyle demiştir “Ben rüyâda şöyle gördüm.: Sanki elimde ipekten bir kumaş parçası vardı, bununla cennette hangi mekâna doğru işaret edersem, o beni muhakkak oraya doğru uçuruyordu. Ben bu rüyâmı Hafsa'ya anlattım. Hafsa da bunu Peygamber sallallahu aleyhi vesellem'e arzetti. Bunun üzerine Hz. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem.: “Şübhesiz senin bu kardeşin ne iyi bir adamdır yâhud.: Şübhesiz Abdullah ne iyi bir adamdır-!” buyurdu.
(Buharî, Rüyâ Kitabı, 28)
Resim
Cevapla

“Divanında Muhammedi Tasavvuf” sayfasına dön