RESÛLULLAH sav.’in DUÂLarında ESMÂü’L- HÜSNÂ..

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12259
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

RESÛLULLAH sav.’in DUÂLarında ESMÂü’L- HÜSNÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’in DUÂLarında
Resim GEÇen ESMÂü’L- HÜSNÂ’dan ÖRNEKLeR.:

Resim
DUÂ==->ESMâ,
DUÂ==->SEVdâ,
DUÂ->MecNÛN,
DUÂ==->LEYLâ,
DUÂ==->MEVLâ!.

KELÂMULLAH YAPRak YAPRAk,
KADR-i MîM===->DUÂ MENZİLi!.
RESÛLULLAH DUÂsı====>HAk,
SADR-i MîM===->DUÂ’nın DİLi!.


ZEVK 10.151

ESMÂü’L- HÜSNÂ=>BAŞ-SONu===>DOSt’a DUÂ DİLLeRimiz,
ALLAH DOStLarı'nın DOSt’u=>DOSt’un DÂRü’s-SELÂMI’nda!.
EL=>EL’e=>ELLeR=>YEDULLAH==>HAKk’a AÇık ELLERimiz,
=>ESMÂü’L- HÜSNÂ RAVZAsı===>RASÛLULLAH KELÂMı’nda!.


012.10.2021.. 18:54
brsbrsm...tktktrstkkmdecevlÂNnnn..


İHVÂNİ’m=>DOStLa BİLe OL!
===>RESÛLULLAH’ın İLe OL!
=>ELLERin=->EHL-i BEYt ELi,
==->DÂiM DOSt’unu DİLe OL!.Resim

Resim 1-) El Ekber اكبر .: Zât’ı ve isimler’i, sıfat ve fiilleri, şanı ve şerefi, ni’met ve ihsânı en yüce, en ULU OLan ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, Tahâre, 17; Tirmizî, De’avât, 25)

Resim 2-) el-Fâtın الفاتن .: Deneyen, imtihan eden ALLAH celle celâlihu..
(Mâlik, Kader, 5)

Resim 3-) el-Ferd الفرد .: Tek, kadîm, ezelî, ebedî ve bâkî OLan ALLAH celle celâlihu..
(Beyhakî, I, 161)

Resim 4-) el-Hayî الحيي .: Edeb ve hayâ sâhibi, çirkinliği bulunmayan, bağış, ihsân ve ni’meti terk etmeyen ALLAH celle celâlihu..
(Ebû Dâvud, Hammam, 2; İbn Mâce, Duâ, 13; Nesâî, Gusl, 7)

Resim 5-) Hâzimü’l-Ahzâb هازم الاحزاب .: Güçlü orduları ve toplumları bozguna uğratan, yenen ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, Cihâd, 20, III, 1363)

Resim 6-) el-Kâdî القاضي .: Hakla hükmeden ALLAH celle celâlihu..
(Beyhâkî, el-Esmâ ve’s-Sıfat, s. 111)

Resim 7-) el-Muhsin المحسن .: Yaptığı şeyleri iyi, güzel, sağlam ve kaliteli yapan, insanlara ikrâm eden ALLAH celle celâlihu..
(Süyûtî, No: 1817. I, 215)

Resim 8-.) Mücriye’s-Sehâb مجري السحاب .: Bulutları hareket ettiren ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, Cihad, 20)

Resim 9-) el-Mükevvin المكو .: Ebedî olarak vâr OLan ALLAH celle celâlihu..
(Ahmed, II, 539; Buhârî, Tevhîd, 26)

Resim 10-) Münzilü’l-Kitab منزل الكتاب .: Kitabı/Kur'ÂN-ı Kerîm’i indiren ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, Cihâd, 20-21)

Resim 11-) el-Müsa’ır المسعر .: Ürünleri azaltıp çoğaltan, kıtlaştırıp bollaştıran ALLAH celle celâlihu..
(Tirmizî, Büyu’, 73; Ebû Davûd, Büyu’, 51)

Resim 12-) en-Nazîf النظيف .: Sözleri, işleri ve hükümleri temiz, iyi ve güzel OLan ALLAH celle celâlihu..
(Tirmizî, Edeb, 41)

Resim 13-) er-Refîk الرفيق .: yumuşak davranışlı, merhametli OLan ALLAH celle celâlihu..
(Müslim,Selâm, 15; Buharî, Edeb, 35; Ebû Davûd, Edeb, 15)

Resim 14-) es-Sâil السائل .: İnsanları âhirette sorgulayan, hesaba çeken ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, İmâre, 45; Buhârî, Enbiya, 50)

Resim 15) es-Sâni’ الصانع .: Varlıkları, iyi, güzel, sağlam ve muhkem yapan, fâil, hâlik, Musâvvir OLan ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, Zikr, 9)

Resim 16-) es-Setîr الستير .: Kullarının ayıp ve kusurlarını örten ALLAH celle celâlihu..
(Nesâî, Gusl, 7; Ebû Davûd, Hammam, 2; Ahmed, IV, 224)

Resim 17-) es-Seyyid السيد .: En şerefli, en yüce, kâinatın sâhibi, mâliki ve yöneticisi OLan ALLAH celle celâlihu..
(Ahmed, IV, 24; Beyhakî, el-Esmâ ve’s-Sıfat,I,54)

Resim 18-.) es-Sübbûh السبوح .: Her türlü kötülük, eksiklik, âcizlik ve noksanlıklardan uzak OLan ALLAH celle celâlihu..
(Müslim, Salât, 223; Ebû Davûd, Salât, 17; Nesâî, Sünen, Tatbik, 11; Ahmed, V. 35, 99, 115,148)

Resim 19-) eş- Şâfi’ الشافع .: Maddî ve manevî hastalıklara şifâ veren, sıkıntıları gideren ALLAH celle celâlihu..
(Buhârî, Merda, 20, Tıb, 40; Müslim, Selâm, 46-48)

Resim 20-) et-Tabîb الطبيب .: İşleri en iyi yapan, bir şeyi en iyi bilen, mâhir, hükmeden, karar veren, maddî ve manevî dertlere devâ veren, şâfî OLan ALLAH celle celâlihu..
(Ebû Davûd, Tereccül, 18, No: 4207)

Resim 21-) et-Tayyib الطيب .: Söz, iş ve hükümleri iyi, güzel ve faydalı OLan, eksiklik ve noksanlardan münezzeh OLan ALLAH celle celâlihu..
(Tirmizî, Edeb, 41; Müslim, Zekât, 65)

Resim
==>ÇİLLe=>EMEKLe İHVÂNim,
BAHAR===>ÇİÇEKLe İHVÂNim,
HAKkın KULLuğun HAKk EYLe,
=>YAKÎNin=->BEKLe İHVÂNim!.


Resim

ResimKuLu OLmaya SULTÂN İÇiN.:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
Resim---"Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyeke’l- yakîn (yakînu).: Ve sana “yakîn” gelinceye (son yakîne, Hakk’u’l- Yakîne ulaşıncaya) kadar RABBine kul ol!”(Hicr 15/99)


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 12259
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00

Re: RESÛLULLAH sav.’in DUÂLarında ESMÂü’L- HÜSNÂ..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’in DUÂLarında
Resim GEÇen ESMÂü’L- HÜSNÂ’dan ÖRNEKLeR.:

Resim
DUÂ==->ESMâ,
DUÂ==->SEVdâ,
DUÂ->MecNÛN,
DUÂ==->LEYLâ,
DUÂ==->MEVLâ!.

VİTRu ALLAH celle celâlihu..
FERDu ALLAH celle celâlihu..

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH’ım! SEN DUÂyı/DUÂ etmemizi emrettin ve icâbet etmeyi de söz verdin. Buyur ALLAH'ım buyur! Emrindeyim buyur! SENin hiçbir ortağın yoktur. Emrindeyim buyur! Şüphesiz hamd SANA mahsustur. Ni’met de SENin, Mülk de SENindir. SENin hiçbir ortağın yoktur. Şahâdet ederim ki SEN muhakkak ki FERD'sin, EHAD'sin, SAMED'sin. Doğurmamışsın, doğmamışsın ve SENin hiçbir dengin de yoktur!.” buyurmuştur.
(Beyhakî, es-Semâ ve’s-sıfat, h.no.:160)

Bu hadiste FERD, bir vasıf olarak kullanılmıştır.
Bununla beraber, zayıf da olsa isim olarak “ FERD, VİTRu” şeklinde kullanıldığını gösteren bir rivâyet de söz konusudur.
(Beyhakî, es-Semâ ve’s-sıfat, h.no:, 161.)

VİTR kelimesi de ALLAHu zü’l- CELÂL'in bir ismi veya sıfatı olduğunu gösteren sahih rivâyetler vardır.:

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH VİTR dir, VİTR SEVer.” buyurmuştur.
(Beyhakî, es-Semâ ve’s-sıfat, h.no.:160)
buyurmuştur.
(Buhârî, Deavât, 69; Müslim, Zikir, 5-6; Nesâî, Kıyâmü'l-Leyl, 27; Tirmizî, Vitir, 2)

Lügat bakımından “VİTR” kelimesi “FERD” kelimesi ile aynı anlama gelir. Ancak FERD genellikle çifti olmayan bir sayıdır. VİTR ise, çifti olan bir sayıdır.
Bir şeye “FERD” denildiği zaman, yanında ikinci bir şey olmayan demektir. “VİTR” ise, ikincisi olabilen bir tek sayıdır..

FERD =>Yalnız bir=1’e tekâbul eder. VİTR ise =>Çifti olabilen TEK sayıdır.
FeRD-i FeRiD” ikincisi olmayan, çağında eşi benzeri olmayan mümtâz bir olandır..

VİTR =>İkincisi ve daha fazlası olabilen bir tektir. 1, 3, 5, 7, 9 sayıları "VİTR"dir. Fakat çiftleri de vardır. Bu bilgiye genel bir çerçeve olarak bakılabilir..

ALLAHu zü’l- CELÂL’in İsim ve Sıfatları olarak da, bu ikisi aynı mânâya gelebilir.:

* Beyhakî’ye göre, ALLAHu zü’l- CELÂL’in İsmi olarak;
VİTR =>Şeriki ve naziri olmayan FERD demektir.
(Beyhakî, el-İtikad, 368)

* İbnu’l-Esir’e göre, ALLAHu zü’l- CELÂL’in VÂHİD ismi FERD mânâsına gelir.
(İbnu’l-Esir, Camiu’l-Usul, 4/180)

İbn Hacer’e göre de Vitr, FERD demektir. ALLAHu zü’l- CELÂL için kullanıldığı zaman.:
VİTR.: “Ne Zâtında ne Sıfatında Naziri olmayan VÂHİDdemektir.
(İbn Hacer, Fethu’l-Bâri, 11/227)

Bu açıklamalara dayanarak diyebiliriz ki;
FERD celle celâlihu İsmi =>ALLAH’ın sayıca ikincisi/eşi benzeri olmadığına delâlet eder.
VİTRcelle celâlihu İsmi ise =>ALLAH’ın TEK olduğuna, yani iki şeyden mürekkeb olmadığına delâlet eder.
ALLAHu zü’l- CELÂL =>İkincisi olmayan FERD/BİR, çifti olmayan VİTR/TEKtir..

Resim---İmam Ali kerremlallahu vechehu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Vitri kıldı, sonra.: “Ey Kur’ÂN EhLi! Vitir Namazını kılın! Çünkü ALLAH TEKktir, TEk’i SEVer!.” buyurdu.” buyurdu.
(Nesaî, Kıyâmül-leyl 27; Enes bin Mâlik, Muvatta, leyl 17; İ. Ahmed, Müsned, 2/29.)

Resim---Âişe radiyallahu anha, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e.: “Yâ RasûlALLAH! Vitir kılmazdan önce uyur musun?.” diye sordum.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:
“Yâ Âişe! Benim iki gözüm uyur, halbuki kalbim uyumaz!.” buyurdu.” buyurdu.

(Müslim, Müsâfirîn 125; Buhârî, Teheccüd 16; Tirmizî, Salât 208.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “ALLAH size kırmızı koyunlardan daha hayırlı olan bir namazla yardım etmiştir.: Vitir Namazı… ALLAH, onun vaktini yatsı namazından itibâren fecir doğuncaya kadar ki zaman arasına yerleştirmiştir.” buyurmuştur.
(İbni Mâce, İkâme 114; Ebû Dâvûd, Vitir 1; Tirmizî, Vitir1.)

Resim--- Âişe radiyallahu anha.:
"Ben yatağında tam karşısına gelecek şekilde uyurken Peygamber aleyhisselâm namaz kılardı. Vitir Namazını kılmak istediği zaman ise beni uyandırırdı. Sonra ben de vitrimi kılardım.” buyurmuştur.
(Buhârî, Salât 103.)

Resim

ALLAH celle celâlihu.:
Resim


El Ahadu celle celâlihu.:
Resim

Es Samedu celle celâlihu.:
Resim

El Ferdu celle celâlihu.:
Resim

El Vitru celle celâlihu.:

Resim
Resim
Cevapla

“Kul İhvani Divanında Esmalar” sayfasına dön