HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

ÇÖLDE VEYSEL KÂRÂNÎmm..

Yayılırdı devesi
Severlerdi Veyisi

Çölde Veysel Karanîmmm..

Çölde gezer yalnız
Yalin ayak görünüz
O'nu veli biliniz

Çölde Veysel Karanîmmm..

Namazını kılarak
Hakk'a özün dönerek
O kul cennete gerek

Çölde Veysel Karanîmmm..

O Rasûlün sevdiği
Hakk'ın lâyık gördüğü
O sefâya erdiği

Çölde Veysel Karanîmmm..

Şükreyledi gününe
Kanar ılık suyuna
Akşam gelir evine

Çölde Veysel Karanîmmm..

Kuru ekmek yemeği
Issız çöllerin beyi
Yaptı Hakk'ın gereği

Çölde Veysel Karanîmmm..

Kalbi sabırla dolu
Hakk'ın sevdiği veli
Gayret enginlidir hali

Çölde Veysel Karanîmmm..

Görenler derdi deli
Allah'a çok zikirli
Bu dünyanın fâkiri

Çölde Veysel Karanîmmm..

Yemen Dağı vatanı
Bilirdi erkânı
Çöl yazıda otlağı

Çölde Veysel Karanîmmm..

Miskin Cemal Yemeni
Ellerinde Kur'ÂN-ı KerîmÂN'ı
Aç gözünü sen tanı

Çölde Veysel Karanîmmm..GüL RasûLüme candan sevdâLı,
Ciğerpârem VeyseL Karanî’me.:

MuhaMMedi MuHABBEtLerimLe!....
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
HÜSEYİNimmm!.

Çekildi kılıçlar tutuldu kalkan,
Savaş meydanında al kırmızı kan,
Görenler ağlıyor dayanır mı can,
Hüseyine ağlaşırız efendiimmm!.

Kerbelâ Çölünden kalktı bir duman,
Zâlim düşmanlar vermiyor el-aman,
Hüseyin'im dostların olmadı yâren,
Hüseyine ağlaşırız efendiimmmm!.

Çağlayan nehirler bağladı kurur,
Hüseyinim ağzıda yandıda kurur,
Sevenler içinde öyle bir gurur,
Hüseyine ağlaşırız efendiimmmm!.

Azrâil baktı yumdu gözünü,
Cebrâil diyemedi sözünü,
Gül Fatımam derki körpe kuzumu,
Hüseyine ağlaşırız efendiimmm!.

aleyhumu's-selâm..

Gül goncamın
Gül kuzusuna sevdâlarımızla....
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

ResimHÜSEYİN'immm!.

Kerbelâ'da bakın yanık çölleri,
Susuzluktan kurur dönen dilleri,
Kurban mı kesildi cennet gülleri,
Hüseyin'e ağlaşırız Efendiimmm!.

Öyle bir mâsum oldu Kerbelâ,
Zâlim hâinlerde ettiler hile,
Alkanlar akıyor baştan ayağa,
Hüseyin'e ağlaşırız Efendiimmm!.

Haram oldu gömlek takvâya
Hüseyin'im kesildi oldu çok zâiya
Düşmanlar şaştı kalmadı hayâ
Hüseyin'e ağlaşırız Efendiimmm!.

Açma Kerbelâ'yı yaram sızlar,
Âşık Cemâl derki eyle istiğfar,
Annesi Fatıma babası Haydar,
Hüseyin'e ağlaşırız Efendiimmm!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..


Resim
GÜL GONCAmmm
Cİğer PÂREsine SEVDÂLarımızLa..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim SIRLARI AÇAN GELSİN!.

Yine gönül coştu kaynar,
Pervâne aşk ile döner,
Evliyalar açtı hüner,
Bu sırları açan gelsin!.

Aşkı olmayan naçar,
Bu dem kalmaz birgün geçer,
Kırklar perdesini açar,
Taa gönülden gören gelsin!.

Kâh ağlarım kâh gülerim,
Dertliyim ben çok inlerim,
Nerde kaldı yârenlerimm,
Taa ezelden gören gelsin!.

Gelin MuhaMMed Aşkına,
Oturmak cennet köşküne,
Sunmadan ecel aşına,
Lokmayı yutanlar gelsin!.

Gizli sırrın ayân etme,
Varıp bir vefâsıza çatma,
Bir elden tut boşa yatma,
Aman o kervâna yetiş!.

Âşık Cemâl dalamadın,
Sen sırra eremedin
Bir mürşide yaramadın
Kendini sevdiren gelsin!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resimİmanla gitmek mârifet!.

Var mı mü'minlere rahat,
Orta şekil geçer hayat,
Kurulmuş ince bir sırat,
Onu geçmekte mârifet!.

Sevinmez dünya malına,
Nazar eder bak kuluna,
Beratın almış eline,
Sağdan almaktır mârifet!.

Mü'minlerin dilinde hak,
Cefaya katlanır mutlak,
Hedefine atan silah,
Avını vurmaktır mârifet!.

Mü'minlerin ana sözü,
Değişmezki iki sözü,
Nefis dara çeker bizi,
Yenebilmektir mârifet!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

İMANLA GİTMEK MÂRİFET..

Mü’minler giydi karayı,
Kerbelâ verdi yarayı,
Ecel alır ağa beyi,
İmanla gitmek mârifet..

Yaslı günler verir elem,
Cennetten köşk alıp çilem,
Azâd olsun garip kalem,
Rızâyı bulmakta mârifet..

Gariplik öksüzün eli,
Türlü meyve tatma dili,
Kessen damar akmaz kanı,
Kılıfta değil mârifet..

Cemâl garipler ocağı,
Arasan köşe bucağı,
Emekle çık yüksek dağı,
İnmekte değil mârifet
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

RAZI mısın!?.

Gizli Sırlar Açıldı,
Namus Yere Saçıldı,
Gaflet Donu Biçildi,
Giymeye Razı mısın..

Ar Namustan Soyuldu
Hayâ Yere Bayıldı
İblis Nidâ Duyurdu
Gitmeye Razı mısın..

Utanan Yüzde Perde
Çilesiz Düştük Derde
Yokluk Aranmaz Darda
Yemeye Razı mısın..

Sırda Hikmet Tartılır
Yetmiş Perde Örtülür
Her Nefesten Kurtulur
Susmaya Razı mısın....
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

MUHAMMEDİM EFENDİM!.

Aydan almış nurunu
Kimse bilmez yerini
Ver elini elini
MuhaMMedim Efendimmm..

Güller açınca seni
Dünya eyleme beni
Tutmuş cümle cihanı
MuhaMMedim Efendimmm..

Canlar seni görünce
Hizmetteki örümcek
Ümmet sana karınca
MuhaMMedim Efendimmm..

Sen nurundan bizlere
Sürme çekmiş gözlere
Can hayrandır sözlere
MuhaMMedim Efendimmm..

Arı balında gördü
Âlem selâma durdu
Allah'ım yârim dedi
MuhaMMedim Efendimmm..

Koşa koşa gidelim
Biz elleri nidelim
Nasip eylesin Kerim
MuhaMMedim Efendimmm..

Yazan kalem sevindi
Ümmetiyle övündü
Şefaatine büründü
MuhaMMedim Efendimmm..

Cemal aşkıyla yazdı
Mecnun dağları geçti
Efendim böyle nazlı
MuhaMMedim Efendimmm..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

KÂR ETMEZ BANA

Acı bana eyy dilberim,
Garibim boyun bükerim,
Bu derdi böyle çekerim,
Doktorlar kâr etmez bana..

Virânda humâ kuşuyum,
Kabirde nişân taşıyım,
Kervânda deli başıyım,
Sözlerde kâr etmez bana..

Resmini kalem çizemez,
Her âlim bunu çözemez,
Hak tapusunu kul bozamaz,
Dava bize haram oldu..

Selâmın başım üstüne,
Güller gönderdim dostuma,
Ordular gelse üstüme,
Gönüller geçmiyor senden..

Sevdâ yollarına düştüm,
Bir fırında yanıp piştim,
Leylânın izine bastımm,
Söz teselli etmez bana..

Sevdiceğin Leyla isee
Bu sevdâ kâr etmez sana

Şu arının balındayım,
Bülbüllerin gülündeyim,
Bir avcının elindeyim,
Uçurmak kâr etmez bana..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

DOSTA GİDEYİM..

Açtın yaramın başını,
Vurdum câhilin taşını,
Bırak şu benim peşimi,
Gideyim dostun yanına..

Önüme çekme perdeyi,
Bir ileri birde geri,
Zâten oldum ben serseri,
Ayıkdır da dosta gideyim..

Giden yolcunun önünde,
Kıymayın tatlı canına,
Duyup geldim şanına,
Çevirme Hakkın yolundan..

Sîneme umulmaz yara,
Alsalar beni sıraya,
Tastik ettirdim muhtara,
Hasret etme beni Dosta..

Sarayın ici döşene,
Beline kılıç kuşana,
Yaramaz kanlar boşana.
Temiz varmak Dost yanına..

Senin ahdin her baharı,
Nedir gönlümün baharı,
ALLAH der atar damarı,
Durdurma HAKkın yolundan..

Cemâl der kafes içine,
Beyazlar düşer saçına,
Ağla ağla sucuna,
Umudum aff eder suçum..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

KABİRDE BERABER SAFTA BERABER

Bizim maksadımız Allaha kulluk,
İnsanların kalbi oldu bir çelik,
Nedir bu ayrılık nedir ikilik,
Kabirde beraber safta beraber..

Sakın şu araya koyma elleri,
Açarsın ortaya gizli sırları,
Şeytan ayırıyor bunca kulları,
Kabirde beraber safta beraber..

Kardeş olalım da verin elele,
Uzak mekânlara ayrılsa sıla,
Gizli şu kalbinde düşme hile,
Kabirde beraber safta beraber..

Gökte yıldızlar oldu beraber,
Kardeş olanlara olur mu keder,
Düşen acizlerin elinden tutar,
Kabirde beraber safta beraber..

Aramıza giren düşmanı tanı,
Üstümüze atar gaflet yorganı,
Kabir havlusunun içini tanı,
Kabirde beraber safta beraber..

İkilikte gezer zâlimin zulmü,
Şu bana kast olan dostmu elmi,
Sanki şeytan sana verdi vekili,
Kabirde beraber safta beraber..

Aşık Cemal Hakk bir iki nerede,
Münafıkla is birliği devrede,
Hiçbir hedef bulmadım ayrıda,
Kabirde beraber safta beraber..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Gül benzini soldurmuş,
Zâlim nefsim öldürmüş,
Hakka boynunu bükmüş,
Kan döker gözlerinden..

Boynunu büker ağlar,
Komşusu ıssız dağlar,
Bir öksüz kuzu meler,
Kan döker gözlerinden..

Hakkı sevmek nede hoş,
Gel gönlüm sende bir coş,
Günleri geçirme boş,
Kan döker gözlerinden..

Terk eylemiş dünyayı,
Yıkma gönül sarayı,
Sende olur çâreyi,
Kan döker gözlerinden..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

Hakk Rasûlü MuhaMMed,
Demezse bana ümmet,
Olurum bende zâyet,
Kan döker gözlerinden..

Ya niçin ağlamayım,
Gönlümü dağlamayım,
Bu dünyada kalan kim,
Kan döker gözlerinden..

Beytullah'a yüz sürem,
Görmeyen olur verem,
Gelen hacıdan soram,
Kan döker gözlerinden..

Ağlamak bize gerek.
Hakkı sevmek ne murad,
Dağları deldi ferhat,
Kan döker gözlerinden..

Aşık Cemal sen virân,
Oku seherde Kur'ân,
Olur derdine dermân,
Kan döker gözlerinden..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

ResimHUuu!.
İSMİ AZÂM..

Sabredin eyyy müminler,
Bitmeyince çileler,
Tas tasına seneler.
HUu ismi Azam yazacak..

Şehitler makamından.
Geçmeyince bu candan.
Hem dinden hem imandan.
HUu ismi Azam yazacak..

Gam biter cefâ biter,
Cennete müjde gider,
Bize ol Rasûl yeter,
HUu ismi Azam yazacak..

Çok açık görülen bu,
İsmi Azâmdadır Huu,
Akan sularda duru,
HUu ismi Azam yazacak..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

ResimHUuu!. İSM-i AZÂM..

Gizlenir âyetlerde,
İşte ilaç her yerde,
Dosdoğru Medine'ye
HUu ism-i azam yazacak..

Bu hakiki yok şaka,
Bak gizli yetmiş kata,
Bilenler etmez hata,
HUu ism-i azam yazacak..

Yazdı cemâl çok âciz,
Biz âlemde kimiz,
Okuyanlar tertemiz,
HUu ism-i azam yazacak..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

HÜRMETResimHİZMET!.

Hak sözleri kudsal dinlemek yeri,
Taş olan yerleri eritir eyy serseri,
Candan dinleyip kafana vur onu,
Başın eğip, elin göğsünde hürmet!.

Taa özden dinleyip kalbine vermek,
Hürmetin alâsı sukûtla dinlemek,
Hürmetin makbulü alâsı demek,
Başın eğip, elin göğsünde hürmet!.

Ol Rasûlün sevgisine hürmet yağmalı,
Yeşil Ravzasına varıp canlar vermeli,
Gözle görmüş gibi kalbi inandırmalı,
Başın eğip, elin göğsünde hürmet!.

Cemâl etmelisin bu sözleri çok a'yan,
Çok nâdir buldum hürmetkâr olan,
İnsanlığı tam mü'minliğe bağlıyan,
Başın eğip, elin göğsünde hürmet!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

TURNALAR!.

Ey Allahım onu övmüş yaratmış,
Sahabeyle etrafını donaymış,
Ümmetleri hasret ile yanarmış,
Selam eyleyin turnaalar turnalar!.

Cümle âlem sevdâsına yanıyor,
Aşık olan rüyâsında görüyor,
Yüce Allah Kurânında övüyor,
Selâm eyleyin turnaalar turnalar!.

Gelin Rasûle can fedâ,
Düşenlere sordum bu nasıl sevdâ,
Gitmemizi nasip eyle bir daha,
Selâm eyleyin turnaalar turnalar!.

Ümmet olanlara duyur bu müjde,
Onun sünnetine eylesin secde,
Ağlayı ağlayı gelirsin vecde,
Selâm eyleyin turnaalar turnalar!..

Sevdâlar cayır cayır yanıyor,
Aşık olan rüyâsında görüyor,
İçlerimde yüreklerim eriyor,
Selâm eyleyin turnaalar turnalar!.

Âşık Cemâl GÜL MUHAMMED sevdâsı,
Kimse ile yoktur davası,
Çiçek açmış hoş kokuyor yaylası,
Selâm eyleyin turnaalar turnalar..

Cemâl Salman
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

PÎRİM GEYLÂNÎm!.

Himmet eyler âleme,
Bakar levh ü kaleme,
Kalbinde yoktur hile,
Benim Pîrim Geylânîm..

Ol Sultanın birceği,
Bağdat'ın mor çiçegi,
Zikir halka gerçeği,
Benim Pîrim Geylânîm..

Akar akar durulmaz,
Onda hata görülmez,
Ona hesap sorulmaz,
Benim Pîrim Geylânîm..

Kutupların cerrahı,
Yakın eyler ırağı,
MuhaMMed'in çırağı,
Benim Pîrim Geylânîm..

Onun yâreni güzel,
Rûhtan markalı özel,
Kâtipler bir bir yazar,
Benim Pîrim Geylânîmm..

kaddesallahu sırrahu..


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimÂŞıKk CeMâL..Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Nasip eyle bu yolu,
Kadirîdir hem kolu,
Coşmuş akıyor seli,
Benim Pîrim Geylânîm..

Ömürler burda bitsin,
Gudümler HUu söylesin,
Hazîn hazîn ağlasın,
Benim Pîrim Geylânîm..

Kim bu bağın bülbülü,
Yüce Allah'ım ulu,
Sıratta düzdür yolu,
Benim Pîrim Geylânîm..

Cemâl olsun kölesi,
Bitmedi mi çilesi,
Kapanmaz bu yâresi,
Benim Pîrim Geylânîm..


kaddesallahu sırrahu..

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimÂŞıKk CeMâL..Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..


Esir Oldum İçimde Yanan Ateşe,
Cümle Âlem Muhtaçtır Doğan Güneşe,
Âyetler Gönderir Gelir Peş Peşe,
Rasûlullah!. Rasûlullah!.

Gönül İster Azmiyle Sana Varmayı,
Has Bahçesinde Güller Dermeyi,
Dalgın Rüyâlarda Yatıp Görmeyi,
Rasûlullah!. Rasûlullah!.

Görenlerin Gönlünde Var Büyük Telaş,
Nefis Kılıç Çeker Var Büyük Savaş,
Sabreyle Garip Gönlüm Var Yavaş Yavaş,
Rasûlullah!. Rasûlullah!.

Gönül Eğlencesi Hicran Yaşları,
Garip Yerde Ötermiş Viran Kuşları,
Elâ Gözleri Sürmeli Hilâl Kaşları,
Rasûlullah!. Rasûlullah!.

Cemâl'i Yaslara Koyma Efendim,
Leylâ'yı Arayan Mecnûn'a Döndüm
Seninle İki Cihânda Övündüm
Rasûlullah!. Rasûlullah!.


=->sallallahu aleyhi vesellem..

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimÂŞıKk CeMâL..Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

EYy ALLAH'ım!.

Ne günlerim gelip gecer,
Bilemedim EYy ALLAH'ım!.
Tan yıldızı olup geçti,
Göremedim EYy ALLAH'ım!.

Kalbimizde kara yazı,
Silemedim EYy ALLAH'ım!.
Noktalar koydu kalem,
Duramadım EYy ALLAH'ım!.

Bir gecesi bir gündüzü,
Görüşmüyor EYy ALLAH'ım!.
Bir anadan iki kardeş,
Buluşmuyor EYy ALLAH'ım!.

Günler geçti ömür soldu,
Açamadım EYy ALLAH'ım!.
Sırat kıldan ince imiş,
Geçemedim EYy ALLAH'ım!.

Kulum derse bu Cemâle,
Sevinirim EYy ALLAH'ım!.
Güzel Efendimiz vardır,
Övünürüz EYy ALLAH'ım!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimÂŞıKk CeMâL..Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

SABıR gERek ResimGÖNÜLLere!.

Hakikatın yolcuları,
Seher vakti eder zârı,
Her insanın değil kârı,
Binme kaptan olamazsın!.

Bu yolculuğa usül gerek,
Tâa gönülden eden merak,
Kapısında keçe külah,
Giyemezsin ar eyleyip!.

Hakikatın yolu ince,
Kolay gelir sence bence,
El uşağı atar kanca,
Yaralanıp incilirsin!.

Dünya sana olur zindan,
Hakikat geçer candan,
Fıkıh İlmini kıldan,
Çekme onu koparırsın!.

Bu meydana çok er kurban,
Gören mahşerede hayran,
Olmaz bile seni soran,
Gönüllenip kırılırsın!.

Cemâl bu yol sana uzak,
Aç gözünü çoktur tuzak,
Düğümleri bir bir çözmek,
SABıR gerek GÖNÜLLere!.

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimÂŞıKk CeMâL..Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 303
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00

Re: HAKK AŞIĞI AŞIK CEMAL'DEN NAĞMELER

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

SORacak BİZe ALLAH'ımm!.

Kur'ÂNdaki bir âyetten,
Gönülden geçen niyetten,
Yanındaki o evlattan
Soracak bize ALLAH'ımm!.

Yol üstünde duran taştan,
Boşa yaşadığın o yaştan,
Gördüğün o bozuk düşten,
Soracak bize ALLAH'ımm!.

Şükürsüz yenen lokmalardan,
Alıp verdiğin o havadan,
Yaşadığın o yuvadan,
Soracak bize ALLAH'ımm!.

Yediğin türlü ni'metten,
Etrafındaki külfetten,
Çok acele bir evetten,
Soracak bize ALLAH'ımm!.

Rızasız söylenen sözden,
Uzakları gören gözden,
Birer birer bunu bizden,
Soracak bize ALLAH'ımm!.

Aşık Cemâl güler misin,
Sen arayı germişsin,
Sen Mevla'ya yarar mısın,
Soracak sana ALLAH'ımm!.


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

ResimÂŞıKk CeMâL..Resim
Resim
Cevapla

“Şiirler” sayfasına dön