ANNELER GÜNÜnde KADINLARımız

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11726
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

ANNELER GÜNÜnde KADINLARımız

Mesaj gönderen kulihvani »

ResimELMA AĞACı..

ZÂHİRden>BÂTINa SEVgi
ÂDEM İLe ==>HAVvA GiBi
ANAm-BACım-KIZım-EŞim
SEVen<->SEViLen>SEVgiLi!.


ANAsı==->İNSÂN AGACI-n,
ZÜMRütü=>TEVHİDî TAC-ın,
Hep ANA RAHMİnde>ÇOCuk,
ANA KALBi=>NEŞE<->ACI-n!.


AK RENGin=>YEDi ÖRTÜsü
RENGÂRENk ÖMRümz Süsü
ÂŞIKLarın==>CÂN CENNEti
AHMAğa=->ÖMÜR TÜRPÜsü!.


ZEVK 9576

SEVgi KAZANı =>KALBimiz==>AŞKın =>KAFATASI KADIN,
=>İÇİne AŞK KURDu DÜŞen==>HAVVA’nın ELMAsı KADIN,
RAHMÂN’ın RAHîM CeNNEti,
TAMı=>TÜMLeyen SüNNEti,
EL HAYY TEVHiD TOHUMUnun=>TEVHiDin TARLAsı KADIN!.


08.03.2020 ->16:16
brsbrs..tktktrstkkmdseyrÂNnn..


İNSÂNLık İZİ-n İZZEti,
SEVgi>LETÂFEt>İFFEti,
ANAmız-EŞİmiz KADIN!.
İNSÂN OLmanın İSMEti!.


ŞEHÂDEtin TEPEsin BİL,
ŞEHVEtin ÇUKUru DEĞİL!.
ALdığın İLK NEFEsin BİL,
ANA RAHMİn SAYgı EĞİL!.


BİZe =>EZEL CÂNdır>ANA,
ANA==>CÂNdır==>İNANA,
Şehvetten>ŞEhâdet DOĞar,
HAYy SÖZümüz>ANLAYANA!.


ANA=>BACı->KIZImızdır,
=>Eşimizdir=>GELİNimiz,
İŞKENCELer=->SIZImızdır,
NAHNU SIRRı>BİZ BİRimiz,
KUL İHVÂNİm>İNSÂNız Biz!.ResimVaV CENİNi..

ANNELER GÜNÜnde KADINLARımız..

ALLAHu zü’L- CeLÂL OLan Yüce RABBımız TeÂLÂ =>Bu ÂLEMi YARatıp İÇİnede HALİFEsini HaLk etmiştir.
ÂDEM aleyhisselâm BaBamızı RAHMÂNîYYet Nûrundan TEVHiD TOHumu..
HAVVA aleyhasselâm ANAmızı da NEFsinin NEFsinden RAHîMîYYet Nûrundan TEVHiD TARLAsı OLarak yarattı.. SILÂ-yı RAHîm GÖBEK BAĞı İLe EL HAYy DİRİLİK ZİNCİRi Kıyamete kadar SÜRmektedir..

ASLında TemeLinde-BEZM-i ELEStinde TOHUM TAMMLayan TARLa TÜMMLeyen iken,
fASLIna İNince Şu Şehâdet ÂLeMinde TOHUM TÜMMLeyen TARLa TAMMLayan OLdu..

Ve de ZITLar ZEVKi BÂZÂRı KURuLdu..
BESLENmek ve ÜREMek esaslı =>KüLLî Şey/Mâ..
Ve de, ALLAHu zü’L- CeLÂL’in, tüm ESMÂULLAHını ki, KULLuk EmÂNetini ki, AKLı YükLeyip, HaLiFesi kılıp, “RABBına KULLuk AHDİ” alıp;
BESLENmesi ve ÜREMesinin sonUÇunu son nefeste, KULLuk TEVHİDindeki MuhaMMedî Şehâdet ŞeReFine ve MuhaMMedî Şefâat ŞiFâsına BAĞladığı =>BİZ KULLarı/MEN..

İKİLik-HizBuŞŞeyTANLık-CeheNNeminden, İBRAHÎM ATAmız aleyhisselâm gibi ŞeytÂNımızı =>MüslümÂN.. CeheNNemimizi =>HizbuLAH CeNNeti YAPmak İmtihÂNımızda ZITLarın ZEVKini YAŞArız..
SANki =>İÇi İÇe KAVUŞturulduğunda BİReBİR ÖRTüşen/Antipot =>aMa ne AYNı ve GAYrı OLmayan ELLerimiz Gibi =>ZEVC<->ZEVCe =>EZVÂC OLuşLarımız..


وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Resim---"Ve min kulli şey’in halaknâ zevceynî leallekum tezekkerûn (tezekkerûne).: Ve BİZ, herşeyden İKİLi-çift yarattık. Umulur ki böylece siz tezekkür edersiniz-öğüt alır düşünürsünüz.” (Zâriyât 51/49)

Bu Tohum-TarLa İKİLİsi =>BİRi BİRinin OLmazsa OLmazıdır ki =>ASLında Sanal Varlıklar =>ZITLıklarıyla Kâim ve ZüRRiYyet Zincirinin Halakaları devâm için BİRi BİRine;
Muhtaç,
Mecbur,
Me’mur ve
Mahkum yaratılmaktadır..
Kâinat TARLa OLsa =>TEK TOHUMsuz BOŞuna OLur..
Kâinat TOHUM OLsa =>Bir AVuç TARLAsız BOŞuna OLur ve’s- SELÂMm!.

ASLında KÜLLî ŞeYy =>Her ATOMun TEKLiği gibidir..
Bu KULLuk İmtihÂNı ÇÖLÜndeyse =>MutLaka BİRi BİRine BAĞLanmak SiSTeMuLLAH’ın GEReği ve de ŞARttır..:


سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ
Resim---"Subhânellezî halakal EZVÂCe kullehâ mimmâ tunbitulardu ve min enfusihim ve mimmâ lâ ya’lemûn (ya’lemûne).: Arzın yetiştirdiği herşeyden, onların nefslerinden ve bilmedikleri şeylerden ÇİFTLer (eşler) yaratan, O (İslâm), Sübhan’dır (herşeyden münezzeh).” (Yâsîn 36/36)

ALLAH celle celâlihu =>Es SUBHÂNdır Şe’ÂNULLAHta =>KüLLî ŞEYyi her ÂN Yeniden YARATmaktadır.:

YuSEBBih..:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Resim--- "Yusebbihu lillâhi mâ fî's- semâvâti ve mâ fî'l- ardı'l- meliki'l-kuddûsi'l- azîzi'l- hakîm(hakîmi).: Göklerde ve yerde olanların hepsi, Mülkün Sâhibi, Eksiklikten Münezzeh, AZÎZ ve HAKÎM olan ALLAH'ı tesbih eder. (Cumâ 62/1)

SeBBeHa.: tesbih eder.. Yüzer. Döner durur. AKL-ı SiLm BİLir ki =>ATOM yaratıldığı günden beri durmadan dönmektedir ve kıyâmete kadar da dönecektir. Enerjiyi nerden almakta ve alacak sorusunun cevâbının =>“KÛN feye KÛN-hER ÂN ŞE’ÂNULLAHta yENiden Yaratış” olduğunu materyalist fizik çok geç anlayacaktır sanırım..

Bütün MahLûkat, BİRi BİRini NOKsanLıklarından dOLAYı, TÜMMLeyen TAMMLayan OLarak, EZVÂC-ÇİFT OLmak ÖZeLLiği BAKımından BİRi BİRilerine; Muhtaç, Mecbur, Me’mur ve Mahkum yaratılmaktadır… BABAm-ANAM.. EZVÂC..
BİZ BİR-İZ =>“NAHNu BÜTÜNLüğü CeNNeti” de budur MuhaMMedî HAKk ÂŞIKLara Hamd OLsun Rabbımız TeÂLÂ’ya!.


İsLÂM DİNinde ÂDEM BABA TOHUM.. TAMMLAyan..
İsLÂM DİNinde HAVVa ANA TARLa..TÜMMLeyen..
ZITLarın ZEVKi ŞEHÂDet ÂLEMinde OLmazsa OLMazLar..

Bundan dOLayı ANA ÜREme Organına RAHÎM ve Kan-Can Bağı olan, Göbek BağLarımızın bağLı olduğu AKRABALarımızın Yaşamakta Olduğu ANA VATanımıza =>“Sılâ” deriz. ARAdaki en SAĞLam Bağa da =>“SILÂ-yı Rahîm” DERiz..
SILÂ-yı Rahîm =>Kişinin Göbak Bağını İZLeyerek ANA-BABA VATANInı ziyâreti ve BİZ BİR-İZ-Lik YENİLENmesi o kadar önemLidir ki;


Resim

Azîz Efendimiz RESÛLuLLAH sallallahu aleyhi vesellem BUYURuğunda;

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır.” buyurmuştur.
(Ebû Dâvûd, Tahâret, 94; Tirmizî, Tahâret, 82)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam mânâsıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla, kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir.” buyurmuştur.
(Buharî, Edeb, 78/15 (VII, 73)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kadınlar erkeklerin, diğer yarısıdır.” buyurmuştur.
(Ebû Dâvûd, Tahâret, 94; Tirmizî, Tahâret, 82)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "Anne, cennet kapılarının ortasındadır." buyurmuştur.
(İbn Hanbel, V, 198)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "Cennet, annelerin ayakları altındadır." buyurmuştur.
(Nesâî, Cihad, 6)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Akrabadan gelen iyiliğe misliyle karşılık veren kimse tam mânâsıyla akrabasına sıla etmiş değildir. Gerçek sıla, kendisiyle ilgiyi kesenleri görüp gözetmektir.” buyurmuştur.
(Buharî, Edeb, 78/15 (VII, 73)


ResimALLAHu zü’L- CeLÂL Kur'ÂN-ı Kerîminde ANA ve SILÂ-yı Rahîm;

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُل لَّهُمَآ أُفٍّ وَلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيمًا
Resim---“Ve kadâ rabbuke ellâ ta’budû illâ iyyâhu ve bi’l- vâlideyni ihsânâ (ihsânen), immâ yebluganne indeke’l- kibere ehaduhumâ ev kilâ humâ fe lâ tekul lehumâ uffin ve lâ tenher humâ ve kul lehumâ kavlen kerîmâ (kerîmen).: RABBin, ondan başkasına kul olmamanızı ve anne ve babaya ihsanla davranmanızı kaza etti (takdir etti, hükmetti). Eğer ikisinden birisi veya her ikisi senin yanında yaşlanırlarsa onlara (ikisine) “öf!.” deme. Ve onları (ikisini) azarlama ve onlara kerim (güzel, yumuşak) söz söyle!” (İsrâ 17/23)

وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا
Resim---“Vahfıd lehumâ cenâha’z- zulli mine’r- rahmeti ve kul rabbirhamhumâ kemâ rabbeyânî sagîrâ (sagîren).: Ve onlara (ikisine), merhamet ederek ve tevazû’ ile kanat ger! Ve “RABBim, onların beni yetiştirdiği gibi ikisine de merhamet et!” de.” (İsrâ 17/24)


Resim

Bana değerli bir kardeşimiz sormuştu.:
"Bu gün toplumumuzda rahatça kesilip atılan bu manevî bağ ne bağıdır?." diye..

Bu bağ, SILA-yı RAHÎM BAĞıdır..
SILA Kelimesi =>"VaSL" kökünden masdar bir kelime olup, ulaşmak, kavuşmak, bağ gibi anlamlara gelir.
Rahîm ise, acıma, koruma, şefkat mânâlarına gelmektedir..

SILA-yı RAHÎM =>Kişinin baba, anne, dede, nine, kardeşler, amcalar, halalar, kardeş çocukları, dayılar, teyzeler sonra da yakınlık derecesine göre nesep bağı olan akrabalarına karşı, imkan nisbetinde maddî ve manevî anlamda faydalı olmak, hizmet etmek, ilgi ve alâka GÖSTERmek İŞİdir.

Bu konuda ki kudsî hadiste;

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH celle celâlihu.: "Ben ALLAH'ım. BEN RAHMÂN'ım, RAHMİ (akrabalığı) BEN yarattım, KENDİ İSMİMden bir isimi ona verdim. Artık kim yakınlarıyla ilgi kurup akrabalığın hakkını yerine getirirse ona lütuflarda bulunurum, kim de akraba ile ilişkisini keserse (ilgisiz kalırsa), BEN de ondan rahmetimi keserim!."buyurdu.” buyurmuştur.
(Tirmizî, Kitabu'l-Birr ve's-Sıla, 9)

Âyet-i Kerimelerdeyse.:

وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِين
Resim---"Ve enzir aşirateke’l- akrabin.: En yakın hısımlarını uyar." (Şuârâ 26/214)

إِنَّ اللّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسَانِ وَإِيتَاء ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Resim---"İnnellahe ye'müru bil adli ve’l- ihsani ve itai zi’l- kurbâ ve yenha ani’l- fahşai ve’l- münkeri ve’l- bağy yeizüküm lealleküm tezekkerun.: Muhakkak ki ALLAH, adaleti, iyiliği, akrabaya yardım etmeyi emreder, çirkin işleri, fenalık ve azgınlığı da yasaklar. O, düşünüp tutasınız diye size öğüt veriyor." (Nahl 16/90)

Bir başka âyette bu hususta.:

فَهَلْ عَسَيْتُمْ إِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ
Resim---"Fe hel aseytüm in tevelletüm en tüfsidu fi’l- erdi ve tükattiu erhameküm.: Nasıl döner de Arzı fesâda verir ve Rahîmlerinizi doğratabilir misiniz? Demek, yüz çevirdiğinizde yeryüzünde bozgunculuk çıkaracak ve akrabalık bağlarını koparacaksınız, öyle mi?"(Muhammed 47/22)

Bir başka âyet Bakara'nın 205 âyeti.:

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيِهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ
Resim---“Ve izâ tevellâ seâ fî’l- ardı li yufside fîhâ ve yuhlike’l- harse ve’n- nesl (nesle), vALLÂHu lâ yuhıbbu’l- fesâd (fesâda).: Ve dönüp (gittiği) zaman, yeryüzünde fesad çıkarmak, ekini ve nesli helâk etmek (yok etmek) için çalışır. Ve ALLAH fesadı sevmez.” (Bakara 2/205)

Ve iza tevella..: Eğer onlar velî olurlarsa, dikkatinizi çekiyorum velî, vâli olduklarında, iş yapan olduklarında, başa geldiklerinde dinde, dünyada, âhirette fark etmez,
"seâ" niye çalışırlar?.
Şuna çalışırlar,

"Fi’l- ardı" yeryüzünde işleri güçleri fesad yapmak olur.
"Ve yuhlike" helâk ederler helâk, neyi?
"El harse" tarlayı, Hars: tarla yani kadın.
"ven nesle" ve nesli helâk ederler yani tohumu helâk ederler..
"vALLAHu" ALLAHa yemin olsun ki,
"lâ yühibbu’l- fesad:" ALLAH celle celâlihu and içiyor, yemin ediyor ki bu fesadları asla sevmez.

İşte bugün yerle bir edilmiş bir KADIN, yok edilmiş bir ERKEK TOPLUMu haline getirilmiştir..
Ne acı, ne yazık ki ne
“Hars-Tarla” kaldı.. Ne de "NesL-Tohum" kaldı..
Tarla desen ne olacak, tohum desen ne olacak?.
Azıcık aklı olan herkes anlar ki,

"yuhlike’l- harse ve’n- nesl"
Harsı ve nesli yok edenler.. Ekinleri tahrip edip, nesilleri bozmak için eksen ne olacak?.
Hangi ekini, hangi nesili kardeşim?.
Ne buyuruyor burada? Çok açık. Nedir hars ve nesil?.
Nedir Göbek Bağı, SıLa-yı RAHÎM?.
Göbek Bağı =>ÂDEM aleyhisselâm'dan bugüne gelen ALLAH'ın El-HAYy Esmâsının DİRİLİK HATTIdır.
Bütün “VAR=>Oluşlar” =>o bağLa geLir.

Onun için ana karnına-üreme organına, RAHÎM ismi verilmiştir.
Onun için Es-SETTÂR'dır Kadının =>Tecellîsi.
Onun için başı örtülür..

"El- TEKVÎN" Yaratıcılık Sıfatı insÂNda =>Kadına YÜKLenmiştir.
Onun için haramdır..
Onun için KÂBE'nin adı HARAM'dır Kur'ân-ı Kerim'de.
Onun için kadının adı HARAM..dır.

HARAM =>Hürmete değer, saygı gösterilmek mecburiyetinde OLan yaratıktır.
Şehvet oyuncakları haline getirilen, mahvedilen HARS-KADIN =>Bir MİLLETin YOK OLuşudur..
Yok olan milletlerdir yok olan dinler gibi..

Bu o kadar acı bir şey ki =>bırakın şurasını burasını göbeğine küpe takmamış 40 yaşının altında kadın göremiyorsunuz artık sokakta.
Görüntü edepsizliği bu kadar olur..
Tutkudan en pahalı şeylerle elbiselerle bürünmüş, tıpkı rengarenk Afrika böcekleri gibi fakat attığı kahkahadan dört sokak ötesi titriyor.
Bu denli hayâdan yoksun bir kadın haline getirmişiz.
Kimi?.

MuhaMMedi SİSTEMde 5 kadın vardır..
YA anamızdır, ya eşimizdir, ya kızımızdır, ya gelinimizdir, ya kız kardeşimizdir.. Kim?. =>Bütün Kadınlar..
Neden?.
Çünkü =>Bize nikah helâl =>Zinâ yasaktır..
Bu kadar açık, bu kadar nettir..
6.ıncı Altıncı kadın erkeğin kendisidir..
Bunlar yerle bir edilince
"yühlike" Helâk edilince, helâk ne demek?.
Zelzelenin geride bıraktığıdır..

"yühlikel harse" Kim ki ALLAH'ın kendi esmâsının tecellisi için, devamlı yaşaması için aktarımı için, halk ettiği HARSI/KADINı helâk ederse,
"ven nesL," NESLi/ERkeği/Tohumu =>Şeytan Tohumları haline dönüştürürse,
"vALLÂHu lâ yuhıbbu’l- fesâd" Yemin olsun ki , ALLAH celle celâlihu bu bozguncuları asla sevmeyecektir. Gereğini yapacaktır..


*
**
****
Yâ RABBENÂ!..

Resim

GEÇENde>TEVBE BİRLİĞİMİZ
ŞU ÂNda ==>RIZA BİRLİĞİMİZ
GELENde ==>DUÂ BİRLİĞİMİZ
SON NEFESte ŞEHÂDET BİRLİĞİMİZ

RESÛLULLAH!. sallallahu aleyhi vesellemde,
NAHNU=>BİZ-BİR-İZ OLsun!. İNŞÂe ALLAH!.


ÜMMet-i MuhaMMed-in =>HARSı-TEVHiD TARLASı KIZLarımızı..
ÜMMet-i MuhaMMed-in =>NESLi-TEVHiD TOHUMu OĞULLarımızı..
ÜMMet-i MuhaMMed-in =>GELecek ÇİÇEği-ZİNCİRi TORUNLarımızı..
KELÂMuLLAH'ımızda/HAKkı DUYup =>RESÛLuLLAH'ımıza/HAYRa UYmakta,
VEKîLimiz OL!.
KEFîLimiz OL!.
NÂSîRimiz OL!.
MEVLÂmiz OL!.
İnşâe ALLAHu TeâLâ!.


ÂMiNn yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎN!.
Yâ RaBBu’L-ÂLeMîn!.
Yâ RAHMetenLi’L- ÂLeMîn!.
Ve'L- HaMduLiLLÂhiRABBu’L-ÂLeMînnn!.


*
**
****


Azîz KardeşLerimiz;
BÜtün BUnLarı AKILLarımızı KANDIRmak İÇin DEğiL,
VÂCiBU’L- VüCÛD ZÂTen VAR OLan’a İNANDIRmak İÇin,
MuhaMMedî HASBî-HABİBî HİZMet OLarak ARZ ETmekteyim İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.


DİRİLsin KULLuk DUYGusu,
KURULsun>MEVLÂ Mİ’ZÂNı!.
UYANsın ==>ÖLüm UYKusu,
OKUNsun==>HAKk’ın EZÂNı!.


Pomak..EZAN-ЕЗАН-AZAN


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..
Resim
Cevapla

“Divanında Muhammedi Tasavvuf” sayfasına dön