Muhammedinur

Üzme, Üzülme, Sev, Sevil
Zaman: 27 Şub 2020, 22:14

Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 11 mesaj ] 
Yazar Mesaj
MesajGönderilme zamanı: 28 Oca 2020, 19:57 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Bu konuyu facebook'ta paylan!
Resim GÜVERCİNimmm!.

ESMÂü’L- HÜSNÂ İLE RAMAZÂN-ı ŞERÎF DUÂSı.:

İNSÂNoğLun>YOKu-VARı,
>KULLuk İmtihÂN DİYÂRı!.
=>ALAHu’s-SAMED DUÂsı,
>ESMÂü’L- HÜSNÂ İFTÂRı!.


KUL NEFSi=->RABB’a EĞİLiR,
NİYÂZa NÂZ NUTKudur SAVM!.
ASLın-FASLın=->ALLAH BİLiR,
KARA SEVD> TUTKudur SAVM!.


SALÂVÂtLa==->KUR'ÂN İLe,
SIRR-ı SüNNet DUÂmız DOSt!.
NAHNU=->CÂNda CÂNÂN İLe,
Şu ÂN->CeNNet DUÂmız DOSt!.
İHVÂNim==>BİZ BİR-İZ=>İLe,
HAKk’a->MİNNet DUÂmız DOSt!.


ZEVK 9549

“CÂN DAMLA”-Ların RIZAsı=>NÂZ-NİYÂZ NEHRi RAMAZÂN,
RÜCÛ’-URUC=>MİR’ÂCI-nda=>MuHABBEt MEHRi RAMAZÂN!.
ÂLEMLer=>ALLAH’ın NÛRu,
>ESMÂü’L- HÜSNÂ ZUHÛRu,
RECEB-ŞABÂN=>SAVM’ın SIRRı=>ŞEREFi=>ŞEHRi RAMAZÂN!.


28.01.20 02:28
brsbrsm... tktktrstkkmdkrÂNnn..


=->NEFSin ŞAHDAMARı=>ORUC,
CEMMü’L- CEM’de>SeBeB-SONUC,
=>HAKİKAt-ı MİM’dir==>NAHNU,
TEKk NOKTAda=>RÜCÛ’<->URUC!.


SAVM =>SaD-VaV-MiM..

MİM’in->VAV’ı.. VAV’ın->SAD’ı,
=>İĞNE UCU-nda==>CÂN ADı!.
=>
“ALLAHu=>EKBER!.” İFTÂRı,
DOSt’La->DOSt’un DAMAk TADı!.

GÖKLerde=>BULUt GEZDİRdim,
BULUta=->VAV’-Lar ÇİZDİRdim!.
==>ELiF ELiF OK-Lar==->Attım,
VAV’-Ları=>CÂNdan BEZDİRdim!.


BİZ BİR-İZ BİR!..=>YÜRek İster,
=>DOSt’un KAPISI-na=>VARmak!.
=>TERTEMİZ BİR!..=>YÜRek İster,
=>SAVM-ın DESTÂRI-nı=>SARmak!.


celle celâlihu..

Resim

1 Receb 1441 =>25 Şubat 2020.. Üç Ayların Başlangıcı..
3 Receb 1441 =>27 Şubat 2020.. Regaib Kandili..
26 Receb 1441 =>21 Mart 2020.. Mir’âc Kandili..


1 Şaban 1441 =>25 Mart 2020..
14 Şaban 1441 =>07 Nisan 2020.. Berat Kandili..


1 Ramazan 1441 =>24 Nisan 2020.. Ramazan Başlangıcı..
26 Ramazan 1441 =>19 Mayıs 2020.. Kadir Gecesi..
30 Ramazan 1441 =>23 Mayıs 2020.. Arefe..


1 Şevval 1441 =>24 Mayıs 2020.. Ramazan Bayramı 1.inci gün..
2 Şevval 1441 =>25 Mayıs 2020.. Ramazan Bayramı 2.inci gün..
3 Şevval 1441 =>26 Mayıs 2020.. Ramazan Bayramı 3.üncü gün..


Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “RECEB Ayı ALLAH’ın AYı, ŞABAN BENim AYım, RAMAZAN da ÜMMetimin AYıdır." buyurdu.
(Aclûnî, Keşfu’l-Hafâ, 1/423)

Resim---Enes b. Malik radiyallahu anhu'dan.: “Receb ayı girdiğinde Hz. Peygamber aleyhisselâm.: "ALLAH'ım!. RECEB ve ŞABAN'ı bize mübârek kıL ve BİZi RAMAZAN'a ULAŞtır." buyururdu.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned, 1/259)


Receb->ŞabÂN ve RamazÂN
Bir NEFESte->GEÇen ZamÂN
VAKit>Ni’met=>YAŞA!.nmaLı!
Bir Var=>Bir Yok Gibi>İnsÂN!.


DOSt DİVÂNI-nda CEM’ OLsun,
DEM bU DEM’inde>DEM Olsun,
>MuhaMMedî MAHREM OLsun,
>SAHUR ve İFTÂR VAKTi-nde,
GÜVERCİNLerime YEM OLsun!.


ResimMuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...


Resim

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-Selâmet
İZZet-i İhsÂNınla LûTFet-TAHKik İMÂNLa
=>RABBımız TeÂLÂ’dan=>DUYmayı ve de,
=>Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’imize
=>SÂLiH AMELLe UYmayı=>KUR'ÂN-ı KERÎM’imizi DİRİ YAŞAyarak,
RECEB’imizi ve ŞABAN'ımızı BİZe MüBÂREk KıL => BİZi RAMAZAN'ımızın,
SAMEDî SAVMının SELÂMEtine ULAŞtırıp =>ÖMRÜMüze CEM’ et!. EBEDîYyen YAŞAtt!.
İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!..


Resim
ResimResim

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 29 Oca 2020, 21:56 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Resim GÜVERCİNimmm!.

ESmâ ESmâ AK GÜVERCiN
EL HAYy GELiNi GÖKLeRiN
“RESÛLULLAH GELiNLiĞi”N
==>KIYMEtini BİLENLeRiN!.

RUBUBÎYYet->RUSÛLÎYyete
=>
NÜBÜVVEti==>VELÂYEte
=>EHL-i BEYt ELİyLe>ÇIKar
=>İNSÂNoğLu=->SELÂMEte!.

RABBi>HAYy>DÖNeN FELEğin,
=>CÂNLar ELEyEN==->ELEğin!.
GİYmek HİZMEt İster>ZEHRÂm,
====>“EFENdi BABA YELEği”n!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..
kaddesallahu sırrahu..


ResimGÜL
GONcammmm'a..


Resim

ALLAHumme İNnî es’eLüke bî-ESMÂike’L- HÜSNÂ!.
ALLAHım!. EN GÜZEL İSİMLERin İLe SENden İsterim!.Yâ ALLAHu celle celâluhu!. Fa’lem ennehu LÂ İLÂHE İLLÂLLÂHu..
Yâ RAHMÂNu celle celâluhu!. Er RAHMÂNu Alleme’l- Kur’ÂNu..
Yâ RAHÎMu celle celâluhu!. Ve kânALLAHu GAFÛRan RAHÎMâ..
Yâ MÂLİKu celle celâluhu!. MÂLİKi yevmi’d- dîn.
Yâ KUDDÛSu celle celâluhu!. Lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu.
Yâ MÜTEÂLÎ celle celâluhu!. ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- Şehâdeti’l- KEBÎRul MÜTEÂLİ..
Yâ SELÂMu celle celâluhu!. VALLAHu yed'û ilâ dâri’s- SELÂMu..
Yâ MÜ’MİNu celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu..
Yâ AZÎZu celle celâluhu!. Va’lem ennALLAHe AZÎZun HAKÎMu..
Yâ HÂLİKU celle celâluhu!. Fe tebârakALLAHu Ahsenü’l- HÂLİKîn..
Yâ MUSAVVİRU celle celâluhu!. Hüvellezi yüsavviruküm fi’l- erhami keyfe yeşa'u lâ ilâhe illâ hüve’l- AZÎZü’l- HAKÎM..
Yâ EVVELÜ celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu, ve huve bi kulli şey’in ALÎMu..
Yâ ŞÂKİRUŞekûru celle celâluhu!. İnne RABBenâ le GAFÛRun ŞEKÛR..
Yâ GAFÛRU celle celâluhu!. VALLAHu GAFÛRu’r- RAHÎMu..
Yâ VEDÛDu celle celâluhu!. Ve Hüve’l- GAFÛRu’l- VEDÛDu..
Yâ ZÂHİRu celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu..
Yâ KÂİMu celle celâluhu!. Ve ulu’l- ilmi KÂİMem bi’l- kıst, Lâ İLâhe İLLâ hüve’l- AZÎZü’l- HAKÎMu..
Yâ HAYYu celle celâluhu!. ALLAHu Lâ İLâhe İLLâ hüve’l- HAYyu’l- KAYYUMu..
Yâ SEMÎ'u celle celâluhu!. İnnehu hüve’s- SEMİ’u’l- ALÎMu..
Yâ BASÎRu celle celâluhu!. İNNALLAHe BASÎRum bi’l- ibâdi..
Yâ HALÎMu celle celâluhu!. İNNALLAHe leALîMün HALÎMU..
Yâ AZÎMu celle celâluhu!. Ve Huve’l- ALiYyu’l- AZÎMu..
Yâ HAKÎMu celle celâluhu!. Ve huve’l- AZÎZu’l- HAKÎMu..
Yâ KERÎMu celle celâluhu!. Fe inne RABBî GANÎyyün KERİMu..
Yâ KÂDİRu celle celâluhu!. Hüve’l- KÂDİRu alâ ey yeb'ase âleyküm..
Yâ MUKTEDİRu celle celâluhu!. İnde MELÎKin MUKTEDİRu..
Yâ BÂİSu celle celâluhu!. Ve ennALLAHe yeb'asü men fi’l- kuburu..
Yâ REZZÂKu celle celâluhu!. VALLAHu hayru’r- RÂZİKîne..
Yâ VÂRİSu celle celâluhu!. Ve LiLLAH mirâsü’s- semâvâti ve’l- ardu..
Yâ KAVÎYYu celle celâluhu!. İnnALLAHe le KAVÎyyün AZÎZU..
Yâ ŞEHÎDu celle celâluhu!. İnnALLAHe ala külli şey'in ŞEHÎDu..
Yâ MÜBDİ'u celle celâluhu!. BEDÎu’s- semâvâti ve’l- ardı..
Yâ MUİDu celle celâluhu!. İnneHU HUve yubdiu ve yuîdu..
Yâ TEVVÂBu celle celâluhu!. İnnehu kâne TEVVÂBâ..
Yâ VEHHÂBu celle celâluhu!. İnneke ente’l- VEHHÂBu..
Yâ CELÂLu celle celâluhu!. Zü’l- CELÂLi vel'- İKRâMi..
Yâ CEMÎLu celle celâluhu!. Fasbir Sabren CEMÎLen..
Yâ VEKÎLu celle celâluhu!. Ve tevekkel ALALLAH ve kefâ BİLLAHi VEKÎLa..
Yâ KÂFİYYu celle celâluhu!. Ve tevekkel alÂLLAH ve kefâ biLLAHi VEKÎLâ..
Yâ VELÎYYu celle celâluhu!. Ve hüve’l- VELîyyü’l- HAMîDu..
Yâ RABBi celle celâluhu!. El hamdü LİLLAHi RABBi’l- ÂLeMîn..
Yâ GANÎYYu celle celâluhu!. VALLAHu’l- GANÎyyu ve entumu’l- fukarau..
Yâ ŞEKÛRUşakiru celle celâluhu!. İnnALLAHe ŞÂKİRun ÂLİMu..
Yâ HALLÂKu celle celâluhu!. İnne RABBeke Hüve’l- HALLÂKu’l- ÂLİMu..
Yâ MUHSÎyyu celle celâluhu!. VALLAHü yühibbü’l- MUHSİNîn..
Yâ KÂDİRu celle celâluhu!. VALLAHu alâ küllî şey’in KADîRu..
Yâ MUFADDALu celle celâluhu!. VALLAHu zû’l-FADLi’l- AZÎMi..
Yâ MUNİMu celle celâluhu!. Ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ..
Yâ MUİZZu celle celâluhu!. Ve tuizzu men teşâu..
Yâ MÜZİLLu celle celâluhu!. Ve tuzillu men teşâ’u, bi yedike’l- hayru inneke alâ kulli şey’in KADÎRu
Yâ REFÎu celle celâluhu!. REFÎu’d- derecâti zu’l- Arşi..
Yâ ŞEFİu celle celâluhu!. Menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih..
Yâ KEBÎRu celle celâluhu!. İnnallâhe kâne ALİyyen KEBÎRâ..
Yâ HAKKu celle celâluhu!. Fe teâlallâhul MELİKu’l- HAKku..
Yâ BERRu Yâ BÂRRU celle celâluhu!. İnnehu huve’l- BERRu’r- RAHÎMu..
Yâ VİTRu celle celâluhu!. Ve’ş- şef’ı ve’l- Vetri..
Yâ GAFFÂRu celle celâluhu!. İnnehu kâne GAFFÂRâ..
Yâ GAFÎRu celle celâluhu!. Ve ente hayrû’l- GÂFİRîn..
Yâ HAMÎDu celle celâluhu!. Tenzîlun min HAKÎMin HAMÎDu..
Yâ MENNÂNu celle celâluhu!. Belillâhu yemunnu aleykum..
Yâ BÂKİyyu celle celâluhu!. Ve yebkâ vechu rabbike zû’l- CELÂLi ve’l- İKRÂMi..
Yâ AHADu celle celâluhu!. Kul huvALLAHu AHAD..
Yâ SAMEDu celle celâluhu!. ALLAHu’s- SAMED..
Yâ METÎNu celle celâluhu!. İnnALLAHe huve’r- REZZÂKu zu’l- KUVVEti’l- METÎNu..
Yâ HÂDÎyyu celle celâluhu!. Ve Kefâ bi RABBike HÂDİyen ve NASÎRâ..
Yâ BEDÎ'yyu celle celâluhu!. BEDÎu's- semâvâti ve'l- ardı..
Yâ ALÎMu celle celâluhu!.Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l-
Yâ ÂLİMÜ celle celâluhu!. ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- şehâdeti..
Yâ FETTÂHu celle celâluhu!. RABBeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bi’l- hakkı ve ente hayru’l- FÂTİHîn..
Yâ MÜBÎNu celle celâluhu!. İnnâ fetahnâ leke fethan MUBÎNâ..
Yâ MUHİTu celle celâluhu!. VALLAHu bimâ ya'melûne MUHÎTu..
Yâ KÂDİyyu celle celâluhu!. VALLAHu yakdî bi’l- hakkı..
Yâ HASÎBu celle celâluhu!. İNNALLAHe kâne alâ kullî şey’in HASÎBâ..
Yâ NASÎRu celle celâluhu!. Ni'me’l- MEVLÂ ve ni'me’-n NASÎRu..
Yâ VÂSİ'yyu celle celâluhu!. İNNALLAHe VÂSİun ALÎMun..
Yâ KÂHİRu celle celâluhu!. Ve huve’l- KÂHİRu fevka ibâdihî..
Yâ GAFÎRu celle celâluhu!. İNNALLAHe yagfiruz zunûbe cemîâan..
Yâ TÂHİRu celle celâluhu!. Ve yuhibbu’l- mutetahhirîne..


Resim
ResimResim
ResimResimResim
ResimResimResimResim

Yâ Men!.
celle celâlihu..
Leyse Lehu MisLe,
Ve Lâ Şerikun fi’L- ARdi,
Ve Lâ fi’s- SEmâi ve
Hüve’s- SEMİ’u-L ÂLİM..
VeLâ havLe veLâ kuvvete iLLâ biLLAHi’L- ALİyyu’L- AZÎMU.
Ve SaLLALLAHu aLâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve ÂLihi’t- TAYyibine’t- TÂhirine,
Bî-
RÂHMEtike Yâ ERHAMe’r- RAHÎMine ve’L- HAMDu LiLLahi RABBi’L- ÂLEMînn..


ResimMuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...


Resim

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-Selâmet
İZZet-i İhsÂNınla LûTFet-TAHKik İMÂNLa
=>RABBımız TeÂLÂ’dan=>DUYmayı ve de,
=>Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’imize
=>SÂLiH AMELLe UYmayı=>KUR'ÂN-ı KERÎM’imizi DİRİ YAŞAyarak,
RECEB’imizi ve ŞABAN'ımızı BİZe MüBÂREk KıL => BİZi RAMAZAN'ımızın,
SAMEDî SAVMının SELÂMEtine ULAŞtırıp =>ÖMRÜMüze CEM’ et!. EBEDîYyen YAŞAtt!.
İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!..


Resim
ResimResim

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.Resim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 03 Şub 2020, 17:33 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Resim

ALLAHumme İNnî es’eLüke bî-ESMÂike’L- HÜSNÂ!.
ALLAHım!. EN GÜZEL İSİMLERin İLe SENden İsterim!.


Resim

Yâ RAHMÂNu celle celâluhu!. Er RAHMÂNu Alleme’l- Kur’ÂNu...: (O) RAHMÂN'dır. Kur'ân'ı, O öğretti..

الرَّحْمَنُ
عَلَّمَ الْقُرْآنَ

(Rahmân 55/1-2)

Resim

Yâ RAHÎMu celle celâluhu!. Ve kânALLAHu GAFÛRan RAHÎMâ...: Ve ALLAH, GAFÛR'dur (günahları sevâba çevirendir), RAHÎM'dir (rahmet nuru gönderendir)..

إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا
(Furkân 25/70)

Resim

Yâ MÂLİKu celle celâluhu!..: .. MÂLİKi yevmi’d- dîn..: Dîn gününün MÂLİKidir..

مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
(Fâtiha1/4)

Resim

Yâ KUDDÛSu celle celâluhu!. Lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu. .: O ALLAH ki; O'ndan başka İlâh yoktur, Melik'tir (hükümrandır), KUDDÛS'tür (mukaddestir), SELÂM'dır (selâmete erdirendir)..

… هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
(Haşr 59/23)


.: ..
**

Yâ MÜTEÂLÎ celle celâluhu!. ÂLİMu’l- gaybi ve’ş- Şehâdeti’l- KEBÎRul MÜTEÂLİ...: Görünen (şâhid olunan) ve görünmeyeni (gaybı) bilir. Büyüktür, ÂLÎ (yüce)dir..

عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالِ
(Ra'd 13/9)

Resim

Yâ SELÂMu celle celâluhu!. VALLAHu yed'û ilâ dâri’s- SELÂMu...: ALLAH, SELÂMet yurduna çağırıyor..

وَاللّهُ يَدْعُو إِلَى دَارِ السَّلاَمِ وَيَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ
(Yûnus 10/25)

Resim

Yâ MÜ’MİNu celle celâluhu!. HuvALLAHullezî lâ İLÂHe illâ Huve, el MELİKu’l- KUDDÛSu’s- SELÂMu’l- MÛ’MİNu’l- MUHEYMİNu’l- AZÎZu’l- CEBBÂRu’l- MÜTEKEBBİRu.. .: O ALLAH ki; O'ndan başka İLÂH yoktur, MELİK'tir (hükümrandır), KUDDÛS'tür (mukaddestir), SELÂM'dır (selâmete erdirendir), MÜ'MİNdir (emniyet verendir), MÜHEYMİN'dir (koruyup gözetendir), AZÎZ'dir (yücedir), CEBBÂR 'dır (cebredendir), MÜTEKEBBİR'dir (pek büyük olandır)..

… هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ
(Haşr 59/23)

Resim

Yâ AZÎZu celle celâluhu!. Va’lem ennALLAHe AZÎZun HAKÎMu...: Ve ALLAH'ın, AZÎZ (ve) HAKÎM olduğunu bil!.

وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ…
(Bakara 2/260)

Resim

Yâ HÂLİKU celle celâluhu!. Fe tebârakALLAHu Ahsenü’l- HÂLİKîn...: İşte böyle ALLAH, Mübârek'tir, EN GÜZEL YARATICI'dır..

فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ…
(Mü’minûn 23/14)

Resim

Yâ MUSAVVİRU celle celâluhu!. Hüvellezi yüsavviruküm fi’l- erhami keyfe yeşa'u lâ ilâhe illâ hüve’l- AZÎZü’l- HAKÎM...: O (ALLAH) ki, rahimlerde sizi dilediği gibi tasvir eder (şekil verir). O'ndan başka İLÂH yoktur. O AZÎZ'dir, HAKÎM'dir..

هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاء لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(Âl-i İmrân 3/6)

Resim

Yâ EVVELÜ celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu, ve huve bi kulli şey’in ALÎMu ve huve bi kulli şey’in ALÎM...: O, evveldir (ilktir) ve ÂHİRdir (sondur), ZÂHİRdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve BÂTINdır (gizli olandır). Ve O, herşeyi EN İYİ BİLENDİR..

هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(Hadîd 57/3)

Resim

Yâ ŞÂKİRU celle celâluhu!. Ve kâlû’l- hamdu lillâhillezî ezhebe anne’l- hazene inne RABBenâ le GAFÛRun ŞEKÛR...: (Cennette şöyle) "Ve bizden hüznü gideren ALLAH'a hamdolsun, muhakkak ki RABBimiz, gerçekten GAFÛR'dur (mağfiret eden), ŞEKÛR'dur (şükredilen)." dediler (derler)..
وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ
(Fâtır 35/34)

Resim
ResimResim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 05 Şub 2020, 19:15 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Resim
ResimResim

Yâ GAFÛRU celle celâluhu!. VALLAHu GAFÛRu’r- RAHÎMu...: Ve ALLAH, GAFÛR'dur, RAHÎM'dir..
وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ…
(Bakara 2/218)

Resim

Yâ VEDÛDu celle celâluhu!. Ve Hüve’l- GAFÛRu’l- VEDÛDu...: Ve O, GAFÛR'dur (mağfiret edendir), VEDÛD'dur (çok SEVendir)..
وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ
(Burûc 85/14)

Resim

Yâ ZÂHİRu celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu.. .: O, EVVELdir (ilktir) ve ÂHİRdir (sondur), ZÂHİRdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve BÂTINdır (gizli olandır). Ve O, herşeyi en iyi bilendir..
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(Hadîd 57/3)

Resim
ResimResim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 09 Şub 2020, 20:18 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Resim

Yâ KÂİMu celle celâluhu!. Ve ulu’l- ilmi KÂİMem bi’l- kıst, Lâ İLâhe İLLâ hüve’l- AZÎZü’l- HAKÎMu..: ALLAH, şehâdet (şâhidlik) etti: Muhakkak ki O'ndan başka İLÂH yoktur. Melekler ve ilim sâhibleri de adaletle kâim oldular (şâhid oldular) ki, O'ndan başka İLÂH yoktur, (O) AZÎZ'dir, HAKÎM'dir..
شَهِدَ اللّهُ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُواْ الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(Âl-i İmrân 3/18)

Resim

Yâ HAYYu celle celâluhu!. ALLAHu Lâ İLâhe İLLâ hüve’l- HAYyu’l- KAYYUMu..: ALLAH ki, O'ndan başka İLÂH yoktur (sâdece O vardır). HAYy'dır KAYYUM'dur..
اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ…
(Bakara 2/255)

Resim

Yâ SEMÎ'u celle celâluhu!. İnnehu hüve’s- SEMİ’u’l- ALÎMu..: Muhakkak ki O; O, SEM'Î'dir (en iyi işten) ALÎM'dir (en iyi bilen)..
إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ
(Şûarâ 26/220)

Resim

Yâ BASÎRu celle celâluhu!. İNNALLAHe BASÎRum bi’l- ibâdi..: Bundan sonra size söylediklerimi yakında hatırlayacaksınız (anlayacaksınız). Ve ben, işimi ALLAH'a havale ederim (bırakırım). Muhakkak ki ALLAH, kullarını GÖRENdir..
فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ
(Mü'min /44)

Resim

Yâ HALÎMu celle celâluhu!. İNNALLAHe leALîMün HALÎMU..: (ALLAH), onları mutlaka razı olacakları bir yere dahil edecektir. Ve şüphesiz ki ALLAH, mutlaka EN İYİ BİLENDİR, HALÎM'dir..
لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ
(Hacc 22/59)

Resim

Yâ AZÎMu celle celâluhu!. Lehu mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ard (ardı), ve Huve’l- ALiYyu’l- Azîm (azîmu)..: Göklerde ve yerde olan her şey, O'nundur. Ve O, ÂLİ'dir (Yüce), AZÎM'dir (Büyük)..
لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ
(Şurâ 42/4)

Resim

Yâ HAKÎMu celle celâluhu!. Sebbeha LİLLÂHi mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ard (ardı), ve huve’l- AZÎZUl HAKÎM (hakîmu)..: Göklerde ve yerde olanlar ALLAH'ı tesbih etti (ve etmekte). Ve O; AZÎZ'dir, HAKÎM'dir..
سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ
(Haşr 59/1)


Resim
ResimResim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 12 Şub 2020, 22:26 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Resim

Yâ KERÎMu celle celâluhu!. Fe inne RABBî GANÎyyün KERİMu...: Gerçekten benim RABBim GANÎy (hiç bir şeye ve kimseye ihtiyacı olmayan)dır, KERİM olandır..
فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ…
(Neml 27/40)

Resim

Yâ KÂDİRu celle celâluhu!. Kul Hüve’l- KÂDİRu alâ en yeb’ase aleykum azâben min fevkıkum ev min tahti erculikum ev yelbisekum şiyean ve yuzîka ba’dakum be’se ba’d, unzur keyfe nusarrıfu’l- âyâti leallehum yefkahûn...: De ki: “O, sizin üstünüzden veya ayaklarınızın altından üzerinize bir azap göndermeye veya sizi bölük bölük birbirinize katıp (düşman edip), sizin bir kısmınızın şiddetini, bir kısmınıza tattırmaya KÂDİRdir.”
… قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ
(En’âm 6/65)

Resim

Yâ MUKTEDİRu celle celâluhu!. İnde MELÎKin MUKTEDİRu...: KUDRET SÂHİBİ MELİK'in huzurunda, sadıklar makamındadır..
فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ
(Kamer 54/55)

Resim

Yâ BÂİSu celle celâluhu!. Ve ennes sâate âtiyetun lâ raybe fîhâ ve ennALLAhe yeb’asu men fî’l- kubur...: Ve onda (vuku bulacağında) şüphe olmayan o saat (kıyâmet) mutlaka gelecektir. Ve muhakkak ki ALLAH, kabirlerde olan kimseleri BEAS edecektir (diriltecektir)..
وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ
(Hacc 22/7)

Resim

Yâ REZZÂKu celle celâluhu!. VALLAHu Hayru’r- RÂZİKîne...: Ve ALLAH, RIZIK VERENLerin en hayırlısıdır..
وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ…
(Cumâ 62/11)

Resim

Yâ VÂRİSu celle celâluhu!. Ve LiLLAH mirâsü’s- semâvâti ve’l- ardu...: Göklerin ve yerin mirası ALLAH'ındır. ALLAH YAPTIKLARINIZDAN HABERİ OLANdır..
وَلِلّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ…
(Âl-i İmrân 3/180)

Resim

Yâ KAVÎYYu celle celâluhu!. İnnALLAHe le KAVÎyyün AZÎZU...: Muhakkak ki ALLAH, elbette KAVÎYy'dir (kuvvetli, güçlü) AZÎZ'dir (yüce)..
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ…
(Hacc 22/40)

Resim

Yâ ŞEHÎDu celle celâluhu!. İnnALLAHe ala külli şey'in ŞEHÎDu...: Muhakkak ki ALLAH, herşeye ŞÂHİDdir..
اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ…
(Hacc 22/17)

Resim

Yâ MÜBDİ'u celle celâluhu!. BEDÎu’s- semâvâti ve’l- ard, ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn...: Gökleri ve yeri BEDÎ olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “OL!” der. O, hemen OLur..
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
(Bakara 2/117)

Resim

Yâ MUİDu celle celâluhu!. İnneHU HUve yubdiu ve yuîdu...: Muhakkak ki O, ilk defa (yoktan var ederek) YARATIR. Ve (sonra geri) DÖNDÜRÜR..
إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ
(Burûc 85/13)

Resim

Yâ TEVVÂBu celle celâluhu!. Fe sebbih bi hamdi RABBike vestagfirhu, innehu kâne TEVVÂBâ...: O zaman RABBini hamd ile tespih et. Ve O'ndan mağfiret dile. Muhakkak ki O, TÖVBELERİ KABUL EDENdir..
فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا
(Nasr 110/3)

Resim

Yâ VEHHÂBu celle celâluhu!. RABBenâ lâ tuziğ kulûbenâ ba’de iz hedeytenâ veheb lenâ min ledunke rahmeh(rahmeten), inneke ente’l- VEHHÂBu...: RABBimiz, bizi hidâyete erdirdikten sonra, kalblerimizi saptırma. Senin katından bize VEHBÎ olarak RAHMET bağışla. Muhakkak ki sen, VEHHÂB'sın (vehbî olarak bağışlayansın)..
رَبَّنَا لاَ تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ
(Âl-i İmrân 3/8)

Resim

Yâ CELÂLu celle celâluhu!. Ve yebkâ vechu RABBike Zü’l- CELÂLi vel'- İKRâMi...: Ve CELÂL ve İKRAM sâhibi RABBinin Vechi (Zâtı) BÂKİ kalacaktır..
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
(Rahmân 55/27)

Resim

Yâ CEMÎLu celle celâluhu!. Fasbir Sabren CEMÎLen...: Artık, güzel bir sabır (göstererek) sabret!.
فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا
(Meâric 70/5)

Resim

Yâ VEKÎLu celle celâluhu!. Fe a’rıd anhum ve TEVEKKEL ALALLAH ve kefâ BİLLAHi VEKÎLa...: Artık sen onlardan yüz çevir ve ALLAH'a TEVEKKÜL et (güven) ve ALLAH, VEKÎL olarak KÂFİdir..
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ وَكَفَى بِاللّهِ وَكِيلاً…
(Nisâ 4/81)

Resim

Yâ KÂFİYYu celle celâluhu!. Ve tevekkel alÂLLAH ve kefâ biLLAHi VEKÎLâ...: Ve ALLAH'a TEVEKKÜL et. Ve ALLAH, VEKÎL olarak yeter..
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا
(Ahzâb 33/3)

Resim

Yâ VELÎYYu celle celâluhu!. Ve huvellezî yunezzilu’l- gayse min ba’di mâ kanetû ve yenşuru rahmetehu, ve Hüve’l- VELîyyü’l- HAMîDu...: ve Hüve’l- VELîyyü’l- HAMîDu.: (Onların) ümit kesmelerinden sonra yağmuru indiren ve rahmetini yayan, O'dur. Ve O, VELÎ'dir (dost), HAMÎD'dir (hamdedilen)..
وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ
(Şûrâ 42/28)

Resim

Yâ RABBi celle celâluhu!. El hamdü LİLLAHi RABBi’l- ÂLeMîn...: Hamd, âlemlerin RABBi olan ALLAH'adır..
الْحَمْدُ للّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
(Fâtiha 1/2)

Resim

Yâ GANÎYYu celle celâluhu!. VALLAHu’l- GANÎyyu ve entumu’l- fukarau...: ALLAH ZENGİNdir, siz ise fâkirsiniz..
وَاللَّهُ الْغَنِيُّ وَأَنتُمُ الْفُقَرَاء…
(MuhaMMed 47/38)

Resim

Yâ ŞEKÛRUşakiru celle celâluhu!. İnne’s- safâ ve’l- mervete min şeâirillâh (şeâirillâhi), fe men hacce’l- beyte evı’temera fe lâ cunâha aleyhi en yettavvefe bi himâ ve men tetavvaa hayran, fe İnnALLAHe ŞÂKİRun ÂLİMu...: Muhakkak ki Safâ ve Merve, ALLAH'ın (ibâdet yerlerini gösterir dîni) şiârlarındandır (işâretlerindendir). Artık kim BEYT'i (KÂBE'yi) hacceder veya umre (niyetiyle) ziyâreti yaparsa, o taktirde, iki (niyetle) tavaf etmesinde bir günah yoktur. Her kim de isteyerek (kendiliğinden) hayır olarak (fazladan tavaf) yaparsa mutlaka ALLAH ŞÂKİR'dir (şükrün karşılığını verendir) ve ALÎMdir (en iyi bilendir)..
إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِن شَعَآئِرِ اللّهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ
(Bakara 2/158)

Resim

Yâ HALLÂKu celle celâluhu!. İnne RABBeke Hüve’l- HALLÂKu’l- ÂLİMu...: Muhakkak ki; senin RABBin, O; YARATAN ve BİLENdir..
إِنَّ رَبَّكَ هُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ
(Hicr 15/86)

Resim

Yâ MUHSÎyyu celle celâluhu!. Fe âtâhumullâhu sevâbe’d- dunyâ ve husne sevâbi’l- âhireh (âhireti), VALLÂHu yuhibbu’l- MUHSİNîn (muhsinîne)...: Böylece ALLAH, onlara dünya sevâbını ve âhiret sevâbınının en güzelini verdi. Ve ALLAH, MUHSİNLeri SEVer..
فَآتَاهُمُ اللّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الآخِرَةِ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ
(Âl-i İmrân 3/148)

Resim

Yâ KÂDİRu celle celâluhu!. VALLAHu alâ küllî şey’in KADîRu...: Ve ALLAH, herşeye KÂDİRdir..
وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ…
(Haşr 59/6)

Resim

Yâ MUFADDALu celle celâluhu!. Zâlike fadlullâhi yû’tîhi men yeşâu, VALLAHu zû’l-FADLi’l- AZÎMi...: İşte bu, ALLAH'ın FAZLIdır. Onu dilediği kişiye verir. Ve ALLAH, BÜYÜK FAZL SÂHİBİdir..
ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاء وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ
(Cumâ 62/4)

Resim

Yâ MUNİMu celle celâluhu!. Ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ.. Li yagfire lekallâhu mâ tekaddeme min zenbike ve mâ teahhare ve yutimme ni’metehu aleyke ve yehdiyeke sırâtan mustekîmâ (mustekîmen)...: ALLAH, senin geçmiş ve gelecek günahlarını mağfiret etsin ve sana ni'metini tamamlasın ve seni Sırat-ı Mustakîm'e ulaştırsın diye..
لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا
(Fetih 48/2)

Resim

Yâ MUİZZu celle celâluhu!. Kulillâhumme MÂLİKe’l- mulki tû’ti’l- mulke men teşâu ve tenziu’l- mulke mimmen teşâ’ (teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’ (teşâu, bi yedike’l- hayr (hayru), inneke alâ kulli şey’in KADÎR (kadîrun)..: De ki: "Mülkün MÂLİKi olan ALLAH'ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini AZÎZ kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” SENİN ELİNdedir. Muhakkak ki SEN herşeye KADîRsin..
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(Âl-i İmrân 3/26)

Resim

Yâ MÜZİLLu celle celâluhu!. Kulillâhumme MÂLİKe’l- mulki tû’ti’l- mulke men teşâu ve tenziu’l- mulke mimmen teşâ’ (teşâu), ve tuizzu men teşâu ve tuzillu men teşâ’ (teşâu, bi yedike’l- hayr (hayru), inneke alâ kulli şey’in KADÎR (kadîrun)...: De ki: "Mülkün MÂLİKi olan ALLAH'ım. Mülkü dilediğine verirsin ve dilediğinden mülkü alırsın. Ve dilediğini AZÎZ kılarsın ve dilediğini zelil edersin. “Hayır” SENİN ELİNdedir. Muhakkak ki SEN herşeye KADîRsin..
قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء وَتُعِزُّ مَن تَشَاء وَتُذِلُّ مَن تَشَاء بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىَ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ
(Âl-i İmrân 3/26)

Resim
ResimResim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 13 Şub 2020, 13:15 
Çevrimdışı
Yeni Üye
Yeni Üye

Kayıt: 05 Ara 2018, 22:49
Mesajlar: 2
ELinize Yüreğinize SağLık Hocam..

ResimEMiNe


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 14 Şub 2020, 21:40 
Çevrimdışı
Yeni Üye
Yeni Üye

Kayıt: 19 Şub 2019, 22:49
Mesajlar: 5
ALLAH celle celâlihu Razı OLsun Hocam Emeğinize SağLık..

Resim AyNuR


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 18 Şub 2020, 15:27 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Resim
ResimResim

Yâ REFÎu celle celâluhu!. REFÎu’d- derecâti zu’l- Arşi, yulkır rûha min emrihî alâ men yeşâu min ıbâdihî li yunzire yevme’t- telâk (telâkı)...: DERECELERİ YÜKSELTEN ARŞ'IN SÂHİBİ (ALLAH), “toplanma ve buluşma” günü ile uyarıp korkutmak için, kendi emrinden olan ruhu kullarından dilediğine indirir..
رَفِيعُ الدَّرَجَاتِ ذُو الْعَرْشِ يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ لِيُنذِرَ يَوْمَ التَّلَاقِ
(Mü’min 40/15)

Resim

Yâ ŞEFİu celle celâluhu!. Menzellezî yeşfeu indehû illâ bi iznih...: İzni olmaksızın O'nun katında şefaatte bulunacak kimdir?..
… مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلاَّ بِإِذْنِهِ …
(Bakara 2/255)

Resim

Yâ KEBÎRu celle celâluhu!. İnnallâhe kâne ALİyyen KEBÎRâ...: Muhakkak ki ALLAH ÂLİ'dir (yücedir), KEBÎR'dir (büyüktür)..
إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا…
(Nisâ 4/34)

Resim

Yâ HAKku celle celâluhu!. Fe teâlALLAHu’l- MELİKu’l- HAKk(hakku), lâ ilâhe illâ HÛ(huve), RABBu’l- arşil- kerîm (kerîmi)...: İşte HAKk MELİK olan ALLAH, ÇOK YÜCE'dir. O'ndan başka İLÂH yoktur. (O), kerim arş'ın RABBidir..
فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ
(Mü’minûn 34/116)

Resim

Yâ BERRu Yâ BÂRRU celle celâluhu!. İnnâ kunnâ min kablu ned’ûh (ned’ûhu), innehu huve’l- BERRu’r- RAHÎM (RAHÎMu)...: Muhakkak ki biz, daha önceden O'na (ALLAH'a) duâ ediyorduk. Muhakkak ki O; BERR'dir (çok cömert, çok lütufkârdır), RAHÎM'dir (RAHÎM esmâsı ile tecelli edendir)..
إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ
(Tûr 52/28)

Resim

Yâ VİTRu celle celâluhu!. Ve’ş- şef’ı ve’l- Vetri...: Ve çift olana ve tek olana..
وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ
(Fecr 89/3)

Resim

Yâ GAFFÂRu celle celâluhu!. Fe kul tustagfırû RABBekum innehu kâne GAFFÂRâ (gaffâran)...: (Nûh aleyhisselâm) ve dedim ki: “Artık RABBinizden mağfiret dilediğinizi söyleyin. Muhakkak ki O; GAFFÂR'dır (mağfiret edendir).”
فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا
(Nûh 71/10)

Resim

Yâ GAFÎRu celle celâluhu!. Ve ente hayrû’l- GÂFİRîn...: SEN, MAĞFİRET EDENLERİN EN HAYIRLISIsın..
فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ…
(A’râf 7/155)

Resim

Yâ HAMÎDu celle celâluhu!. Lâ ye’tîhi’l- bâtılu min beyni yedeyhi ve lâ min halfih (halfihî), tenzîlun min HAKÎMin HAMÎD (hamîdin)...: Bâtıl, O'nun önünden ve arkasından O'na ulaşamaz. HAKÎM (hüküm ve hikmet Sâhibi) ve HAMÎD (Kendisine hamdedilen) (ALLAH) tarafından indirilmiştir..
لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ
(Fussilet 41/42)

Resim

Yâ MENNÂNu celle celâluhu!. Yemunnûne aleyke en eslemû kul lâ temunnû aleyye islâmekum, belillâhu yemunnu aleykum en hedâkum li’l- îmâni in kuntum sâdikîn (sâdikîne)...: Teslim olmaları ile seni minnette bırakmak istiyorlar. De ki: “Sizin İslâmiyet'inizle beni minnet altında bırakmayın.” Hayır, bilâkis, sizi îmâna ulaştırarak ALLAH sizi minnettar kılar, eğer siz sadıklarsanız..
يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُل لَّا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُم بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ
(Hucurât 49/17)

Resim

Yâ BÂKİyyu celle celâluhu!. Ve yebkâ vechu rabbike zû’l- CELÂLi ve’l- İKRÂMi...: Ve CELÂL ve İKRAM Sâhibi RABBinin Vechi (Zâtı) BÂKİ kalacaktır..
وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ
(Rahmân 55/27)

Resim

Yâ AHADu celle celâluhu!. Kul huvALLAHu AHAD...: De ki: “O ALLAH, BİR'dir (TEK'tir).”
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
(İhlâs 112/1)

Resim

Yâ SAMEDu celle celâluhu!. ALLAHu’s- SAMED...: ALLAH SAMED'dir (herşey O'na muhtaçtır, O, hiçbir şeye muhtaç değildir)..
اللَّهُ الصَّمَدُ
(İhlâs 112/2)

Resim

Yâ METÎNu celle celâluhu!. İnnALLAHe huve’r- REZZÂKu zu’l- KUVVEti’l- METÎNu...: Muhakkak ki ALLAH; O, RIZIK VERENDir, GÜÇ, KUVVET SÂHİBİdir..
إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ
(Zâriyât 51/58)

Resim

Yâ HÂDÎyyu celle celâluhu!. Ve kezâlike cealnâ li kulli nebiyyin aduvven mine’l- mucrimîn (mucrimîne), ve kefâ bi RABBike HÂDİyen ve NASÎRâ(nasîran)...: Ve işte böylece nebîlerin hepsine mücrimlerden düşman kıldık. Ve senin RABBin, HİDÂYETE ERDİREN ve YARDIMCI OLARAK KÂFİDİR..
وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا مِّنَ الْمُجْرِمِينَ وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا
(Fatır 35/31)

Resim

Yâ BEDÎ'yyu celle celâluhu!. BEDÎu’s- semâvâti ve’l- ard (ardı), ve izâ kadâ emren fe innemâ yekûlu lehu kun fe yekûn (yekûnu)...: Gökleri ve yeri bedî olarak (örneksiz) yaratandır. Bir işi kadâ ettiği (olmasını istediği) zaman, o şeye sadece “OL!” der. O, hemen OLur..
بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْراً فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ
(Bakara 2/117)

Resim

Yâ ALÎMu celle celâluhu!. Huve’l- EVVELu ve’l- ÂHİRu ve’z- ZÂHİRu ve’l- BÂTINu, ve huve bi kulli şey’in ALÎMu...: O, EVVELdir (ilktir) ve ÂHİRdir (sondur), ZÂHİRdir (alâmetleri tüm varlıklarda görünendir) ve BÂTINdır (gizli olandır). Ve O, HERŞEYİ EN İYİ BİLENdir..
هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
(Hadîd 57/3)

Resim

Yâ ÂLİMÜ celle celâluhu!. Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, ÂLİMul gaybi ve’ş- şehâdeh (şehâdeti), huve’r- RAHMÂNu’r- RAHÎM (RAHÎMu)...: O ALLAH ki, O'ndan başka İLÂH yoktur. Gaybı (görünmeyeni) ve görüneni de O BİLİR. O; RAHMÂN'dır, RAHÎM'dir..
هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ
(Haşr 59/22)

Resim
ResimResim

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 24 Şub 2020, 11:03 
Çevrimdışı
Yeni Üye
Yeni Üye

Kayıt: 15 Şub 2020, 17:59
Mesajlar: 7
Konum: İstanbul
AZİZ ALLAH celle celâlihu razı olsun değerli hocam ellerinize sağlık teşekkürler..

_________________
İslam_Güneşi


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
MesajGönderilme zamanı: 27 Şub 2020, 22:09 
Çevrimiçi
Site Admin
Site Admin
Kullanıcı avatarı

Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
Mesajlar: 11581
Yâ FETTÂHu celle celâluhu!. RABBeneftah beynenâ ve beyne kavminâ bi’l- hakkı ve ente hayru’l- FÂTİHîn...: RABBimiz, kavmimiz ile bizim aramızı hak ile aç (ayır). SEN FETHEDENLERİN (fâtihlerin) EN HAYIRLISISIN..
رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ…
(A’râf 7/89)

Resim

Yâ MÜBÎNu celle celâluhu!. İnnâ fetahnâ leke fethan MUBÎNâ...: Muhakkak ki BİZ, sana apaçık bir fetih verdik..
إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا
(Fetih 48/1)

Resim

Yâ MUHİTu celle celâluhu!. Ve lâ tekûnû kellezîne haracû min diyârihim bataran ve riâe’n- nâsi ve yasuddûne an sebîlillâh (sebîlillâhi), vallâhu bimâ ya'melûne MUHÎT (muhîtun).. .: ).: Ve siz, diyârlarından (yurtlarından) kibirle (gururla, çalımla) ve insanlara gösteriş yaparak çıkan kimseler ve ALLAH'ın yolundan alıkoyanlar gibi olmayın. Ve ALLAH, yaptığımız şeyleri (ilmiyle, hakimiyetiyle, hükmüyle) KUŞATANdır..
وَلاَ تَكُونُواْ كَالَّذِينَ خَرَجُواْ مِن دِيَارِهِم بَطَرًا وَرِئَاء النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللّهِ وَاللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
(Enfâl 8/47)

Resim

Yâ KÂDİyyu celle celâluhu!. VALLAHu yakdî bil hakk (hakkı), vellezîne yed’ûne min dûnihî lâ yakdûne bi şey’in, innallâhe huve’s- SEMÎu’l- BASÎR (basîru)...: Ve ALLAH, hak ile hükmeder. O'ndan başka taptıkları, bir şey hakkında hüküm veremezler. Muhakkak ki ALLAH; O, EN İYİ İŞİTEN ve EN İYİ GÖRENdir..
وَاللَّهُ يَقْضِي بِالْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَقْضُونَ بِشَيْءٍ إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ
(Mü’min 40/20)

Resim

Yâ HASÎBu celle celâluhu!. Ve izâ huyyîtum bi tahıyyetin fe hayyû bi ahsene minhâ ev ruddûhâ. İnnallâhe kâne alâ kulli şey’in HASÎBâ (hasîben)...: Ve bir selâmla selâmlandığınız zaman, o taktirde siz, ondan daha güzeli ile selâm verin veya onu (aynen) iade edin. Muhakkak ki ALLAH, herşeyi EN İYİ HESÂB EDENdir..
وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا
(Nisâ 4/86)

Resim

Yâ NASÎRu celle celâluhu!. Ve in tevellev fa'lemû ennallâhe mevlâkum, ni'me’l- MEVLÂ ve ni'me’-n NASÎRu...: Ve şâyet dönerlerse, ALLAH'ın sizin MEVLÂnız olduğunu bilin. NE GÜZEL MEVLÂ ve NE GÜZEL YARDIMCIdır!.
وَإِن تَوَلَّوْاْ فَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَوْلاَكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ
(Enfâl 8/40)

Resim

Yâ VÂSİ'yyu celle celâluhu!. Ve LİLLÂHi’l- meşriku ve’l- magribu fe eynemâ tuvellû fe semme VECHULLÂH (vechullâhi) İNNALLAHe VÂSİun ALÎM (ALÎMun)...: Doğu da ALLAH'ındır, batı da. Her nereye dönerseniz ALLAH 'ın yüzü (kıblesi) orasıdır. Şüphesiz ki ALLAH, KUŞATANdır, BİLENdir..
وَلِلّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ إِنَّ اللّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
(Bakara 2/115)

Resim

Yâ KÂHİRu celle celâluhu!. Ve huvel KÂHİRu fevka ıbâdih (ıbâdihî), ve huve’l- HAKÎMu’l- HABÎR (habîru)...: , kulları üzerinde KAHREDİCİ OLANdır. O, HÜKÜM ve HİKMET SÂHİBİ OLANdır, HABERDÂR OLANdır..
وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ
(En’âm 6/18)

Resim

Yâ GAFÎRu celle celâluhu!. Kul yâ ıbâdiyellezîne esrefû alâ enfusihim lâ taknetû min RAHMETİLLÂH (rahmetillâhi), innALLAHe yagfiru’z- zunûbe cemîâ (cemîan), innehu huve’l- GAFÛRU’r- RAHÎM (RAHÎMu). cemîâan...: De ki: "Ey nefsleri üzerine israf yüklemiş (haddi aşmış) kullarım! ALLAH'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Muhakkak ki ALLAH, günahların hepsini mağfiret eder (sevâba çevirir). O, muhakkak ki O; GAFÛR'dur (mağfiret eden), RAHÎM'dir (rahmet nûru gönderen)."
قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ
(Zümer 39/53)

Resim

Yâ TÂHİRu celle celâluhu!. İnnallâhe yuhıbbut tevvâbîne ve yuhibbu’l- mutetahhirîn (mutetahhirîne)...: Muhakkak ki ALLAH, tevvâbin olanları (tövbe edenleri) SEVer ve TEMİZLENENLeri SEVer..
إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ…
(Bakara 2/222)

Resim
ResimResim
ResimResimResim
ResimResimResimResim

Yâ Men!.
celle celâlihu..
Leyse Lehu MisLe,
Ve Lâ Şerikun fi’L- ARdi,
Ve Lâ fi’s- SEmâi ve
Hüve’s- SEMİ’u-L ÂLİM..
VeLâ havLe veLâ kuvvete iLLâ biLLAHi’L- ALİyyu’L- AZÎMU.
Ve SaLLALLAHu aLâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve ÂLihi’t- TAYyibine’t- TÂhirine,
Bî-
RÂHMEtike Yâ ERHAMe’r- RAHÎMine ve’L- HAMDu LiLLahi RABBi’L- ÂLEMînn..

_________________
Resim


Başa Dön
 Profil  
Alıntı ile cevapla  
Eskiden itibaren mesajları göster:  Sırala  
Yeni başlık gönder Başlığa cevap ver  [ 11 mesaj ] 

Tüm zamanlar UTC + 2 saat


Kimler çevrimiçi

Bu forumu gezen kullanıcılar: Hiç bir kayıtlı kullanıcı yok ve 6 misafir


Bu foruma yeni başlıklar gönderemezsiniz
Bu forumdaki başlıklara cevap veremezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı düzenleyemezsiniz
Bu forumdaki mesajlarınızı silemezsiniz

Geçiş yap:  
POWERED_BY

Türkçe çeviri: phpBB Türkiye