Muhammedinur
https://www.muhammedinur.com/forum/

BİZ KİMİZ..
https://www.muhammedinur.com/forum/viewtopic.php?f=84&t=11408
1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Yazar:  kulihvani [ 05 Şub 2020, 15:37 ]
Mesaj Başlığı:  BİZ KİMİZ..

Resim

KELEBEğin DÜŞü!.


BİZ=>KİMİZ,
KİM->LiğimİZ,
KİŞİ->LiğimİZ,
bEN-sEN-O=>KimİZ?!.

KADERimİZ==>OKu-YORuz,
=>ALNımıza=>YAZILaNdAN!.
İLMek İLMek=>dOKu-YORuz,
ÖMRÜmüzü==>ÇİZİLeNdEN!.


=>EZEL’in>EBED EVRE-si,
->NEFS-i LETÂiF DEVRE-si,
-TOHUM<->TARLA,
-HASAD<->HARMAN,
MERKEZin>MUHİt ÇEVRE-si!.


DÂRu’L- ULÂ DÂRu’L- SILÂ,
DÂRu’L- BELÂ DÂRu’L- VeLÂ,
ANA RAHMi==>MeZÂR TAŞI,
YARIM NEFES>DÂRu’s- SELÂ!.


KÛN feyeKUN=->DÂRu’L- KELÂM,
OLur!. OLmaz!.=>DÂRu’L- MELÂM!.
=>AŞKk KÂBEm==>SEkİZ KÖŞEsi,
CÂN’da->CÂNÂN=>DÂRu’s- SELÂM!.


ZEVK 9555

CELÂL’in =>KEMÂL ÇİLEsi=>CEM’de=>CEMÂL ÂŞIĞI’nda
=>EZEL<->EBED EŞİĞİ’nde=>NÛR-u MiM’in=>IŞIĞI’nda
RÛHum=->BEDEN KUYUsunda,
“HAKk’ı DUYup=>UY!.”usunda,
“EL HAYy HAYyat UYKUsu”nda=>TIRTIL KOZA BEŞİĞİ’nde!.


04.02.2020=>19:59
brsbrsm... tktktrstkkmdcvLÂNnn..MİR’ÂCın=>URÛC-RÜCÛ’su,
ESFELîN-den=->İLLîYyîN-e!.
HeR SEBEBin=>SONUCu-su,
BAŞa SARAR->SONu=>YiNe!.


Resim

MESt-i MECNÛN MASALLARım,
LEYyLÂ YANGINı=>HALLARım!.
KUL İHVÂNi =>MELÂMîYyEmm,
=>TIRTIL BEŞİĞİm SALLARım!.ResimEL HaMdu LiLLâHi RABBi’L- ÂLEMîN!.DİNGİN Bir BEDENLe =>ZİKRet ve ÜZMe!.
SİNGİN Bir NEFSLe =>FİKRet ve ÜZÜLMe!.
YUNGUN Bir GÖNÜLLe =>ŞÜKRet ve SEVv!.
YANGIN Bir RÛHLa=>Sabret==>ve SEVİL!..MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimKUL İHVÂNi

Yazar:  kulihvani [ 06 Şub 2020, 21:17 ]
Mesaj Başlığı:  Re: BİZ KİMİZ..

Resim

KELEBEğin DÜŞü!.
Resim
ResimResim
ResimResimResim

DÂRu’L- ULÂ =>RÛHun=>EMR ÂLEMi..
DÂRu’s- SILÂ =>KALBin=>MiM MAHREMi..
DÂRu’L- BELÂ =>NEFSin=>CEMMü’L CEM’i..
DÂRu’L- VELÂ =>BEDENin=>CÂN CEHENNEM’i..
DÂRu’s- SELÂ =>NEFSin=>HAKk SESİn DUYUŞu..
DÂRu’L- KELÂM =>KALBin=>DUYduğu SESe UYUŞu..
DÂRu’L- MELÂM =>RÛHun=>SIRRî SORULarın BOŞu..
DÂRu’s- SELÂM=-> SIRRın=>ZARFın SIRFını YUYUŞu!.


Resim
ResimResim
ResimResimResim

ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL’in =>İNSÂNa YÜKLediği KİMLik ve KİŞİLik ANA KARTı AKILdır..

NEFSimizi, bir âlet gibi düşünürsek;
İş yapmasını CÂN CERYÂNı-Elektriği OLan AKIL SAĞLar.
AKIL,NEFSin gerçeği BİLme Aracıdır.
AKIL, DERÛNda AŞKa DÖNüşür.
GÖZ için GÜNEŞ IŞIğı neyse ki =>GÖZ IŞIKLa GÖRür,
NEFS için AKIL da öyledir ve NEFSAKILLa =>BİLeBİLir...

Ne var ki AKIL da NEFS gibi TeKeMMÜL Eder. ASLında BİRLikte EDERLer..

İLMî AKIL.
İRÂDî AKIL.
İDRAKî AKIL.
İŞTİRAKî AKIL. ...

AKIL, bir NÛRdur. O NÛRdan, ancak yararlanma İsti'dâd ve Kabiliyetimiz Tekemmül eder.

İmâm Alî keremullahi veche.: "AKIL =>Metbû' ve Mesmû'dur." buyurmuştur.


Metbû'.: doğuştan sahib olunan VEHBÎ AKIL. (kabiliyet-isti'dâd)
Mesmû'.: sonradan elde edilen, duyulan, gelişen KESBÎ AKIL (yaşama-tecrübe)


وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تُؤْمِنَ إِلاَّ بِإِذْنِ اللّهِ وَيَجْعَلُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لاَ يَعْقِلُونَ
Resim---''Ve mâ kâne li nefsin en tu’mine illâ bi iznillâh (iznillâhi), ve yec’alu'r- ricse alellezîne lâ ya’kılûn.: Allah'ın izni olmaksızın, hiç kimse için iman etme (imkanı) yoktur. O, akıl erdiremeyenlerin üzerine iğrenç bir pislik kılar.(Yûnus 10/100)


Rics.: dinin yasak ettiği şey, günâh, pislik, azab, cezâ, murdarlık...

Kur'ÂN-ı Kerim'de sadece fiil olarak 49 yerde geçen AKILı, akletmeyen ahmaklar, AKILı ve NEFSi düşman sayacağına; AKIL ve NEFSinin bizzâtîhi kendisi (kişiliği) olduğunu anlasın da derdinin çâresine baksın...
İkisini de adam gibi yetiştirip kendi de doğru düzgün bir adam olsun!.
Söz NEFSime... Kimselere Taş değil!...

Yazar:  kulihvani [ 12 Şub 2020, 21:17 ]
Mesaj Başlığı:  Re: BİZ KİMİZ..

Resim

Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'in NEFSle CiHâDı;
=>NEFSin, BÂtıLı ve ŞERri TercihEDerek,
=>ŞeYytÂNî AhLâkı ve HAYyatı YAŞAmasına mÂNi olup,
=>
HAKkı ve HAYRı Tercih ve MuhaMMedî =>Sırât-ı Müstakîm YOLUnda,
=>HİZBULLAH OLan =>Fırka-i Nâciye'de;

MuhaMMedî SÖZ,
MuhaMMedî FİİL,
MuhaMMedî AHLâk ve,
MuhaMMedî HÂL İLe YAŞA!.yıp,
=>SONunda ŞeHâDet EHLi OLmasını Temin İçin,

MuhaMMedî TÂLiM/ÖĞREtim ve MuhaMMedî TÂLiM/EĞİtimLe TEKeMMüLüdür..

BUrada ÖNEMLi OLan =>7 YAŞında bir ÇoCuk gibi OLan
NEFS-i EMMÂReyi;

=>ŞeRîatMuhaMMedîyye OKULUnda KAVLî (Kur'ân-sahih hadis) OLarak (ilkokulda okurcasına) İLİM OKUtup Hakkı-Bâtılı ÖĞRETip HakLa EĞİTip TERBİYE EDip MEZÛN Etmek..

=>TaRikatMuhaMMedîyye OKULUnda AMELî (sünnet-i seniyye) Tatbiki OLarak (ortaokulu okuturcasına) Hayrı-Şerri İRADE Ettirip Hayrı İŞLEterek, TEZKİYe EDip (noksan, yanlış, yasak işlerden temizleyip) MEZÛN Etmek..

=>Mârifet-i MuhaMMedîyye OKULUnda aHLÂKî (Hulku'l-Azim) HUY EDİNmiş OLarak (lisede okuturcasına) Hakkı ve Hayrı Kesin Tercih ve İDRAKLe TASFİYE EDerek (ahlâk gibi gözüken şüpheli gizli ahlâksızlıklardan) ARINdırıp MEZÛN Etmek..

=>HaKikat-i MuhaMMedîyye OKULUnda AHVÂLî (maddî-mânevî her şeyi MuhaMMedî şuûrda, üniversite okuturcasına) TeCLiye (cilâlayıp, tecellîye hazır hâlde) EDerek, MEZÛN Edip, ELde Ettiği DÖRt OKULun MAHSÜLü:

İLMULLAH - HAŞYETULLAH - MUHABBETULLAH - RIZAULLAH TEVHİDiyLe İmtihÂN Sahnesine ÇIKarmaktır..
HAKk YOLUn DIŞındakiler, kuru gürüLtü, boş Lâf, saçma sapan hayaLLer ve sonucu hüsrandır..


ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL'in SÜNNETULLAHı ve RASÛLULLAH SALLallahu aleyhi ve SELLem'in SüNNeti BUdur..
MuhaMMedî; MâHiyet, MeZheb, MeŞreb ve MâLiyet de BUdur..

ALLAH celle celâluhu'ya ve RASÛLULLAH SALLallahu aleyhi ve SELLem'e İNANan ve TÂBİ' OLanlara EMRedilen ve sonUÇta MURAD edilen YOL bu YOLdur..

MuhaMMedî ŞUûRu BİLiş,
MuhaMMedî NûRu BULuş-ERiş,
MuhaMMedî SüRûRda OLuş,
MuhaMMedî ONURu YAŞAyış,
MuhaMMedî ŞEHÂDet Şerefi,
MuhaMMedî ŞEFÂat ŞİFÂsı, MuhaMMedî DİRİLiş ve MuhaMMedî CeNNet ve CEMÂL de BUdur..

Ve her NEFSe FITRaten-DOĞuştan AÇık bir KAPIdır.
Her
NEFS bu ÂLEMde İSLÂM DİNİyLe MükeLLefse =>HaKkı ve HaYRı ki =>HaKK’a KULLuku Tercih etmeğe;

=>MUHTAç,
=>MECBUr,
=>ME’MUr ,
=>MAHKUmdur

NEFSini BİLmeden UYdur KAYdır, AKTARma Mesnedsiz ALIŞKANLıkLarLa ÖZ BENLiği-NEFSini BİLmeden MuhaMMedî TÂLİM-ÖĞRETİM ve MuhaMMedî TERBİYe-EĞİTİMi VERmeden ÖLdürmeye Kalkan ZavaLLı AHMAKLara DUYuRuLur!..

YiğitLik;
=>NEFS-i EMMÂREyi (kötülüğü, bâtıLı ve şerri emredici oLan),
=>NEFS-i LEVVÂMe (kendini kınayıcı),
=>NEFS-i MÜLHİMe (ALLAHÜ ZÜLCELÂL, Kur'ÂN-ı Kerîm ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'den iLhâm aLıcı, )
=>NEFS-i MUTMAÎNNe (inancında tatmîn oLmuş),
=>NEFS-i RÂZİYye (RABB'ısından razı),
=>NEFS-i MERZÎYye (RABB'ısı da ondan razı),
=>NEFS-i KÂMİLe (sırf, saf, tam ve kâmiL MuhaMMedî NEFS-i KÂMİLe) HÂLe ULAŞTIRmaktır..

“NEFSini kötülüklerden arındıran kurtuluşa ermiştir,”


قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا
Resim--- "Kad eflaha men zekkâhâ: Kim ki temizlendi kurtuldu". (Şems 91/9)

Resim

UnutmayaLım ki BİZ, hüküm koymuyoruz, dava etmiyoruz. ANLAmak için ZEVk ediyoruz..
Dünya Hayatının devâmı ve
imtihÂNı için, maddeye meyilli yaratılan NEFS; kendi zaafları ve harikülâdelikleri yanında, dışardaki iyi ya da kötü huyları da =>sünger gibi emicidir..
Ahlâken kangren hâline gelen NEFS =>Bedeni =>Bâtıla ve Şerre kuLLanmanın yanında berzahı/kalbi berbat eder, RÛHu ise İSLendirir-PİSLendirir.
Böylesi NEFSin =>HABiBî HastahÂNesi=>
MuhaMMedî Tasavvufun Yoğun BAKım Ünitesidir.
Bî-İZNİLLAH
Tevhid Tezkeresi ile Taburcu OLduğunda ise;

=>TERBİYE EDİLmiş (edeblenmiş) bir BEDEN,
=>TEZKİYE EDİLmiş (temizlenmiş) bir NEFS,
=>TASFİYE EDİLmiş (arıtılmış) bir KALB ve
=>TECLİYE EDİLmiş (cilâlanmış-duman isi siLinmiş, cam gibi) RÛH
İLe MuhaMMedî OLuş ŞEHÂDet Şerefi ve ŞEFÂat ŞİFÂsı, ŞUÛRUna Kavuşmuş OLarak HAYyat Sahnesine yENiden DOĞar..

=>Her yerde =>her zaman =>her HÂLde ve =>her NEFESte;
=>HAZIR ve NAZIR OLan
HAKK celle celâluhu iLe
=>HALkının İÇİnde
HAKk ve HaYR ÜZere KaDERini YAŞA!.r ve =>DEFTERini DOLDUR!.ur.
=>SoN SATIRIna ise ŞEHADETNÂme ŞARTını SoN NEFESi ile YAZ!.ar
İnşâe ALLAHu TeÂLA.:

Resim

İLe ÖMRünü MÜHÜRLer ve’s- SeLÂM!..

AKIL NÛR-u MuhaMMed =>Cüz’i NÛRULLAHtır..
ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL’in; =>Şe’ENuLLAHta =>SüNNeTuLLAH Üzere Her ÂN YENİdEN YARATIŞında:

=>ZÂT=>Sıfat=>Esmâ=>EŞyâsı..
İNSÂN =>BedEN =>SÎNe =>SaDR =>NEFS =>KaLB =>FUaD/GöNüL =>RÛH =>SIR =>HAFî =>AHFâ =>AKDes..

İnsânın Fıtraten Manevî Yapısını Teşkil Eden ve Bu İmkÂNLa İmtihÂN ÂLEMinde NEdir İNSÂNda ki bu TeMeL ÖZELLİkLer ki, KENDİmizde KENDİmizi-NEFSimiz =>BİLip =>BULup =>OLup da =>gEReğini YAParak =>YAŞAyaLım!. İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!..

Yazar:  kulihvani [ 02 Mar 2020, 22:14 ]
Mesaj Başlığı:  Re: BİZ KİMİZ..

Resim

NEdir ki=>BİZ!. BİZ=>KİMiZ?.
TEK-BİR OL!.unca==>İKİMiZ!.
ÂLeM==>NAHNU NÂZ-NİYÂZı,
HAKk<->HALiFe->BİZ BİR-İZ!.


BEDEN..
ALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL her canlıya yüklediği görevi en iyi başarabileceği şekilde zâhiri organlarını, İÇinde ve DIŞında, İnsÂNoğlu bilsin ya da bilmesin, halketmiştir.
Ordinaryüs Profesör kalb doktoru ile bir kara câhilin kalbi, aynı şekilde yaratılmış ve çalışmaktadır. Sistemullahta İlâhî adâlet hakîmdir.
Yeni doğmuş bir İnsÂN bebeği de her yavru gibi ağlayıp
ANAMeMesi için ağzını açar ve arar duruALLAHÜ ZÜ'L-CELÂL İnsÂNlarda ZÂHİRden BÂTINa GEÇiş ORGANLarı OLarak;

=>İŞİTmek için ->KULak,
=>GÖRmek için ->GÖZ,
=>KOKLamaya ->BUURun,
=>KONUŞmaya->DİL,
=>DOKUNmaya ->SİNiR
MUHitten =>MERKEZî KALBe AKTARıcı ve ŞuûR ettirici AKIL iLe KALB SİSTEMİni HALKetmiştir..

SADR..
(Sadr-südûr):vukû' olan yer, vakı'aların olmasına karar verilen yer ve idâre merkezi olup;
=>
NEFSi, KALBi ve RÛHu da kapsayan GöĞüs-SÎNe- BaĞıR ZaRFıdır..
SADR.:Her şeyin evveli ve başlangıcının en iyisi. Kalb, göğüs, ön. Rububiyyet TeceLLî Dâimiyyetine Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem SADRında SâHiBLik..

NEFS..
NEFS (çoğulu: enfüs, nüfûs).: CÂN, kendisi, şahsı, asıl, maya, cevher, o şeyin bizzât tâ kendisi..

KALB..
ZâHiRî-MADDî KaLB /YÜREk =>İnsÂNın beden sisteminin ana fonksiyon icrâ'cısıdır. ANAdır ve TEMELdir..
Bütün maddî varlığımız ve fiilleri işleyen organlarımızın yaşayışı direkt olarak KALBin çalışmasına bağlıdır.

BÂTINî-MÂNEVî KaLB ise =>AKLî ve FİKRî Sistemimizin ANAsı ve TEMELi =>RÛHtur..

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim

Resim
KULun;
İLİM iLe İRADEsi =>MüSLüMÂN HÂLi,
İRADE iLe İDRAKi =>Mü'MiN HÂLi,
İDRAK iLe İŞTİRAKı ise =>KâMiL Mü'MiN HÂLidir..
Bu HÂLi KORUyup=>YAŞAyıp=>ŞÂHİDi OLaBİLmek İÇin İSe;

=>Her YERDE =>Her ZamÂN =>Her HÂL ve =>Her NEFESte HAkta ve HaYRda OLaBİLmektir..


Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Âdemoğlunun kalbi RahmÂN’ın parmaklarından ikisinin arasındadır, onu istediği gibi çevirir." buyurmuştur.
(Ahmed b. Hanbel, Müsned II/173, Beyrut, 1389.)

Rasûlullah SaLLallahu aleyhi ve seLLem Efendimizden.:

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.: "Dikkat ediniz!. EMEL ve ARZULarınız uzayıp da size ECELinizi unutturmasın!. Aksi takdirde KALBLeriniz katılaşır!." buyurmuştur.
(İbni Mâce, Mukaddime, 7.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.: "ALLAH'ı unutarak lüzûmsuz konuşanlara dalmayın!. Çünkü ALLAH celle celâlihu zikredilmeden yapılan uzunca konuşmalar, KALBi katılaştırır. ALLAH'tan en uzak olan kimse ise KALBİ katı olandır!." buyurmuştur.
(Tirmizî, Zühd, 62.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Dikkat edin vücudun içinde bir et parçası vardır; o düzelirse bütün vücut düzelir, o bozulursa bütün vücut bozulur. Dikkat edin, o kalbdir!” buyurdu.
(Abdullah b. Mes‘ud radiyallahu anhu’dan; Buhârî, İmân, 39, Büyû‘, 2; Müslim, Müsâkât, 107.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem duâlarında: “Allahım, senden selîm bir kalb istiyorum.” buyurmuştur.
(Tirmizî, Daavât, 23; Nesâî, Sehv, 61.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bir kişinin kalbi dosdoğru (müstakîm) olmadıkça imanı dosdoğru olmaz. Kişinin dili dosdoğru olmadıkça da kalbi dosdoğru hale gelmez.” buyurdu.
(Enes radiyallahu anhu’dan; Ahmed, el-Müsned, 20/343; İbn Ebü’d-Dünya, es-Samt, s. 48; Kudâî, Müsnedü’ş-Şihâb, 2/62; Beyhakî, Şu‘abü‘l-Îmân, 1/98.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kılıcın paslandığı gibi elbette kalb de paslanır. Onun cilası her yerde Allah Tealâ’yı zikretmektir.” buyurdu.
(Enes radiyallahu anhu’dan; İbn Kuteybe, Garîbü’l-Hadîs, II, 278; Zemahşerî, el-Fâik, I, 411; İbnü’l-Esîr, en-Nihâye, II, 100.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Lokmân, oğluna şöyle öğüt vermişti.: “Yavrucuğum, âlimlerin meclisine devam et, hikmet ehlinin sözlerini dinle!. ALLAH TEALÂ ölü toprakları nasıl bol yağmur sularıyla diriltiyorsa, ölü kalbleri de hikmet nûrlarıyla diriltir!” buyurdu.
(Ebu Ümame radiyallahu anhu’dan; Taberânî, el-Evsat, 8/199; Beyhakî, el-Medhal, s. 298-299.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Her insanın kalbine şeytanın bir dokunuşu, meleğin de bir dokunuşu vardır. Şeytandan gelen dokunuş şerri vaadedip hakkı yalanlar ve yasaklar. Melekten gelen ise hayrı vaadedip hakkı tasdik eder. Bu bakımdan kim kalbinde bunu (hayrı) görürse, bilsin ki bu ALLAH’tan gelen bir lütuftur ve bunun için ALLAH TEALÂ’ya hamd etmelidir. Kim kalbinde diğerinden gelen böyle bir şeye rastlarsa, kovulmuş şeytanın şerrinden ALLAH’a sığınsın!” buyurup,
Bunu söyledikten sonra Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem şu âyet-i Celîleyi okudu.:
“Şeytan sizi fakirlikle korkutur ve size çirkin şeyleri yapmayı emreder. Allah ise size kendi tarafından bir mağfiret ve bir fazl vaadediyor. ALLAH’ın lütfu geniştir, her şeyi hakkıyla bilendir.”
(Bakara 2/268)
(Abdullah b. Mes‘ud radiyallahu anhu’dan; Tirmizî, Tefsîr, Bakara 268; Nesâî, es-Sünenü’l-Kübrâ, 10/37.)

الشَّيْطَانُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاء وَاللّهُ يَعِدُكُم مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ
Resim---“Eş şeytânu yeidukumu’l- fakra ve ye’murukumbi’l- fahşâi vallâhu yeidukum magfireten minhuve fadlâ (fadlan), vallâhu vâsiun alîm (alîmun).: Şeytan size fâkirlik vaadeder ve size fuhşuyatı emreder. Ve ALLAH ise, size kendinden mağfiret ve fazl vaadediyor. ALLAH, Vâsi'dir, ALÎM'dir.” (Bakara 2/268)

ALLAH celle celâlihu.:
Resim

El Alîm celle celâluhu.:
Resim

El Vâsi'u celle celâlihu.:

Resim


Resim--- Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Ey MuhaMMed Peygamberin RABBi olan ALLAHım.! Günahlarımı bağışla, kalbimdeki öfkeyi gider ve beni yaşattığın sürece fitnelerin saptırmasından koru!.” buyurmuştur.
(Ahmed, el-Müsned, 6/302.)

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Ey kalbler üzerinde tasarrufta bulunan ALLAHım!. Kalblerimizi taatine yönlendir!.” buyurmuştur.
(Müslim, Kader, 17; Ahmed, el-Müsned, 2/168.)


Resim

YERsİZ<->YURTsUZ==>BULut Gibi,
BAŞ<->AYAKsız==>RÜZGÂR SEVgi!.
MecNÛN<->LEYLÂ<->MEVLÂ=>İSe,
=>SEVeN<->SEViLeN==->SEVgiLi!.


Resim
M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

KUL İHVÂNİm..

Yazar:  kulihvani [ 22 Mar 2020, 13:07 ]
Mesaj Başlığı:  Re: BİZ KİMİZ..

Resim


Resim3.3.3. NEFS.:

NEFS (çoğulu: enfüs, nüfûs).. can, kendisi, şahsı, asıl, maya, cevher, o şeyin bizzât tâ kendisi ..

NEFSin Ana Vasfı Sıfatları ve Temel ÖzeLLikLeri OLAN.:
Fakriyetini ->fakirliğini,
Acziyetini ->âcizliğini,
Zilletini ->zilletini ->izzetin, Sistemin Sâhibi ALLAH celle celâlihu’ya ait olduğunu BİLip BAŞını İÇine ÇEKmek.
İlletini =>HAKk celle celâluhu'dan gayrisi her şey gibi eriyip, çürüyüp sebeblerin sonunda yok olucu olduğunu UNUtma!.ResimNEFSin LETÂİFLERi/KEMÂLÂt AŞAMALarı.:

Resim

=>NEFS-i EMMÂRe =>Kötülüğü, bâtıLı ve şerri emredici OLan NEFS..
=>NEFS-i LEVVÂMe =>Kendini kınayıcı OLan NEFS..
=>NEFS-i MÜLHİMe =>ALLAHÜ ZÜLCELÂL, ve ReSûLuLLAH aleyhisselâm'den iLhâm aLıcı OLan NEFS..
=>NEFS-i MUTMAÎNNe =>İnancında tatmîn oLmuş OLan NEFS..
=>NEFS-i RÂZİYye =>RABB'ısından Razı OLan NEFS..
=>NEFS-i MERZÎYye =>RABB'ısı da ondan Razı OLan NEFS..
=>NEFS-i KÂMİLe =>Sırf, saf, tam ve kâmiL MuhaMMedî NEFS-i KÂMİLe OLan NEFS..Resim3.3.3.1. NEFS-i EMMâRe.:

Emr.: (ç: evâmir) iş buyurmak, buyruk, buyrultu, iş, şey, husus, vakı'a hadise.. gibi anlamlara gelir. Hadise olarak-bir olay için emr kullanırsa çoğulu umûr olur..

ASLında NEFSin
İmtihÂN ÂLetLeri ve RABB'isinin ona Lûtfü İkrâmı OLan Beden OrganLarını=>
1-) ALLAHÜ zü’L- CELÂL’in kesin EMRini DUYup ->RESÛLüne UYarak HAk’ka ve Hayr’a YÖNeLen NEFS..
2-) ALLAHÜ zü’L- CELÂL’in kesin EMRini DUYup ama ->ŞEYTÂN’a UYayarak BâtıL’a ve ŞERR’a YÖNeLen NEFS..

Sadr ise =>NEFSin doğal sarayıdır..

RASÛLULLAH SALLallahu aleyhi ve SELLem'in NEFSle CİHÂDI;
NEFSin =>Bâtılı ve Şerri TERCİh ederek, ŞEYTÂNÎ AHLÂkı ve Hayatı yaşamasına mâni’ OLup, Hakı ve Hayrı tercih ve MuhaMMedî SIRÂt-ı MÜSTAKîm YOLUnda, HİZBULLAH olan, FIRKA-i NÂCİYE Grubunda MuhaMMedî Söz, FiiL, AhLâk ve HÂL İLe YAŞA!.yıp =>SONunda Şehâdet EhLi OLmasını Temin için MuhaMMedî TÂLiM/ÖĞREtim ve MuhaMMedî TERBİye/EĞİTİMLe TEKEMMÜLüdür..

Burada ÖnemLi OLaN: 7 yaşında bir çocuk gibi olan NEFS-i EMMâReyi;

ŞerîatMuhaMMedîyye OKULUnda KaVLî/SÖZLe ->Kur'ÂN-ı Kerîm ve Sahih Hadis OLarak =>İLKOKULda OKUrcasına =>İLİM OKUtup ->Hakkı-Bâtılı Öğretip ->Hakla Eğitip TERBİYE Edip =>Mezûn Etmek..

TarikatMuhaMMedîyye OKULUnda AMELî/UYGULamaLı OLarak SüNNet-i SeNiyye’nin Hayatta Tatbiki olarak =>ORTaOKULu OKUturcasına =>Hayrı-Şerri ->İRADE Ettirip >Hayrı İşleterek ->TEZKİYE Edip/Noksan, Yanlış, Yasak İşlerden Temizleyip =>Mezûn Etmek..

Mârifet-i MuhaMMedîyye OKULUnda AHLÂKı/HuLku'L-Azimi ->Huy EDİNmiş OLarak =>Lisede OKUturcasına =>Hakkı ve Hayrı kesin tercih ve İDRAKLe TASFİYE Ederek/Ahlâk Gibi Gözüken Şüpheli Gizli Ahlâksızlıklardan Arındırıp Mezûn Etmek..

Hakikat-i MuhaMMedîyye OKULUnda AHVALî ->Maddî-Mânevî Her Şeyi MuhaMMedî ŞUÛRda, ÜNİVERSİTE OKUturcasına => İŞTiRAKLe TECLİYE edip/cilâlayıp, tecellîye hazır hâlde ederek;
=>Mezûn Edip ELde Ettiği 4 OkuLun MAHSÜLü.:

İLMULLAH - HAŞYETULLAH - MUHABBETULLAH - RIZAULLAH TEVHİDİyLe İMTihÂN SAHNESİne ÇIKarmaktır..
Bu SIRÂt-ı MÜSTAKîm YOLUnun DIŞındakiLer =>Kuru Gürültü, Boş Lâf, Saçma Sapan Hayaller Ve Sonucu Hüsrândır..


ALLAHÜ zü’L- CELÂL'in SÜNNetULLAHı ve RASÛLULLAH SALLallahu aleyhi ve SELLem'in SüNNeti budur..
MuhaMMedî =>Mâhiyet ->Mezheb ->Meşreb ve ->Mâliyet de BUdur!.

ALLAH celle celâluhu'ya ve RASÛLULLAH SALLallahu aleyhi ve SELLem'e İNANan ve TÂBi' OLanLara EMRediLen ve SonUÇta MURAD EDİLen YOL bu YOLdur..
MuhaMMedî ŞuûRu BİLiş,
MuhaMMedî NûRu BULuş-ERiş,
MuhaMMedî SüRûRda OLuş,
MuhaMMedî ONURu YAŞAyış,
MuhaMMedî Şefâat ŞifâsıtLa->Şehâdet ŞerefiyLe,
MuhaMMedî DİRİLiş ve MuhaMMedî CeNNet ve CeMâL de BUdur!.

Ve her NEFSe FITRaten-DOĞuştan AÇık bir KAPIdır.
Her
NEFS bu ÂLEMde İSLÂM DİNiyLe MükeLLefse HAk ı ve Hayrı ki HAKk’a KULLuğu TeRCih ETmeğe;
=>
MuHtaç,
=>
MeCbur,
=>
Me’mur ve de,
=>
MaHkumdur!.

NEFSini BİLmeden =>UYdur KAYdır, Aktarma, Mesnedsiz ALışkanLıkLarLa =>ÖZ BENLiği-NEFSini BİLmeden =>MuhaMMedî TâLim-ÖĞRetim ve MuhaMMedî TERbiy-EĞitim VERmeden =>NEFSi ÖLdürmeye KaLkan ResimZavaLLı AHMAKLara DUYURuLur!.


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..

1. sayfa (Toplam 1 sayfa) Tüm zamanlar UTC + 2 saat
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Group
https://www.phpbb.com/