SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim


SALÂVÂt-ı MUHAMMEDîYye


Resim Yâ RABBenâ!.

Şu İÇinde YAŞAmakta ve İmkÂNLa KULLuk İmtihÂNı OLmakta OLduğumuz Şehâdet ÂLEMinde;
YOKLuk TEFRİtinden ve ÇOKLu İFRATından AYRILıp da =>TEKLik İ’TİDÂLinde VAHDANİYyet-BİRLeme =>LÂ İLÂHe İLLÂ ALLAH.. TEK-BİR OLan ALLAHu zü’L-CELÂL’den başka yarattıklarından =>EL İLÂH ALLAH celle celâlihu OLmadığını/OLamayacağını ve;
Eşhedü en LÂ İLÂHe İLLÂ ALLAH ve Eşhedü enne MuhaMMedü’r- RESÛLULLAH.. ŞÂHİDLiğimizi;

MuhaMMedî İLİMLe BİLMek,
MuhaMMedî İRADEyLe BULMak,
MuhaMMedî İDRAKLa OLMak,
MuhaMMedî İŞTİRAKLa =>Her Yer, Her ZamAN, Her HÂL ve Her NEFESte FİİLen YAŞAmak Nâsib ve Müyesser EYyLe İnşâe ALLAH!.


KELÂMULLAH’ında BUYurup, DUYurduğun ve =>Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in yüce ŞAHSında ve ŞERiât-ı GÂRRA YOLUnda UYmamızı ve UYGULamamızı EMRettiğin;

ALLAH'a ve RESÛLÜ’ne TESLİM OLUN!.
ALLAH'a ve RESÛLÜ’ne İMAN EDİN!.
ALLAH'a ve RESÛLÜ’ne TÂBİ OLUN !.
ALLAH' a ve RESÛLÜNE İTÂAT EDİN!.

MURADULLAH’ını =>RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’in;
TEBLİĞ,
TENZİR,
TEBŞİR,
TEŞHİD-ini fiilen YAŞAmamıza YARdım EYyLe YÂ RABBenâ celle celâlihu!.

BİZ ki, ZÂTın celle celâlihu'nun =>KULu ve RESÛL’ü sallallahu aleyhi vesellem’in ÜMMEtiyiz =>BİZi;

ŞERiat-ı GÂRRAsında BEDENen =>MuhaMMedî Mutahhar ÂLiM ZİKİR EHLi EYyLe!.
TARiKat-ı GÂRRAsında NEFSen =>MuhaMMedî Mutezekkâ KÂMiL FİKİR EHLi EYyLe!.
MÂRiFet-i GÂRRAsında KALBen =>MuhaMMedî Mutayyib ÂRiF ŞÜKÜR EHLi EYyLe!.
HAKiKat-ı GÂRRAsında RÛHen =>MuhaMMedî Musaffâ SABıR EHLi EYyLe!.ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî GaYRet,
PÎRimizden HâL-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İNâyet-HİDÂyet-SeLÂMetini
İZZet-i İhsÂNınLa KEREMini LûTFet BİZe!.

SIRR-ı SIRF SÂHİBimiz RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem EFENDİmiz’e
=>ARZa AZMettiğim SALÂVÂt-ı MUHAMMEDîYye'mi SALL-ü-SELL et!. İnşae ALLAHu TEÂLÂ!..


YÂ HAYyu’L- HUuu!. ALLAH celle celâlihuu!.

Resim

MuhaMMedi MuHABBEtLerimİZLe!..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

ALLAhım!.

KULun, NEBÎn, RESÛLün ve NEBİYyü’L- ÜMMîn;
MUHAMMED aleyhisselâm’a İLMULLAHça/SINIRsız ve SONsuz EDEB, İLİM, İRFÂN ve ERKÂNınca =>SALÂt-u-SELÂM Et!
MAHMUD aleyhisselâm’a İLMULLAHça/SINIRsız ve SONsuz EDEB, İLİM, İRFÂN ve ERKÂNınca =>SALÂt-u-SELÂM Et!
HAMİD aleyhisselâm’a İLMULLAHça/SINIRsız ve SONsuz EDEB, İLİM, İRFÂN ve ERKÂNınca =->SALÂt-u-SELÂM Et!
AHMED aleyhisselâm’a İLMULLAHça/ SONsuz ve SINIRsız EDEB, İLİM, İRFÂN ve ERKÂNınca =>SALÂt-u-SELÂM Et!.


Resim

Yâ RABBenâ!.

YüCe PEYGAMBERimizin HaBîBuLLaH HaBBEsinin;
MuHaMMeDî BeŞeRiYYeT ŞuûRunda
MuHaMMeDî VeLâYYeT NûRUnda
MuHaMMeDî NüBüVVeT SüRûRunda
MuHaMMeDî RiSâLeT ONurunda
MuHaMMeDî ÜMMiYYet Hazırında
MuHaMMeDî HaBiBiiYYet Huzurunda
MuHaMMeDî UluHiYYet UCunda UYUN-unda;
FÂKRiYyet, ACZİYYet, ZİLLet ve İLLetimizLe;
EBDÂL, EBRÂR, AHYÂR ve AHRÂR KULLarın Hörmetine SALÂt-u-SELÂM Et!.Resim


Yâ RABBenâ!.
BİZi =>ZÂTULLAH’ın>KULLuğuna ve RESÛLULLAH’ın>ÜMMetLiğine =>
=>MUHTAÇ, MECBUR, ME’MUR ve MAHKUM KULLarın OLarak YARatman Hörmetine,

RAHMEten Li’L- ÂLEMîn PEYGAMBERimize İLMULLAHça/SONsuz ve SINIRsız SALÂt-u-SELÂM Et!.


Yâ RABBenâ!.
BİZi =>ZÂTULLAH’ın>KULLuğuna ve RESÛLULLAH’ın>ÜMMetLiğine =>
=>MUHTAÇ, MECBUR, ME’MUR ve MAHKUM YARatman Hörmetine,

HULUKi’L- AZîM PEYGAMBERimize İLMULLAHça/SONsuz ve SINIRsız SALÂt-u-SELÂM Et!.


Yâ RABBenâ!.
BİZi =>ZÂTULLAH’ın>KULLuğuna ve RESÛLULLAH’ın>ÜMMetLiğine =>
=>MUHTAÇ, MECBUR, ME’MUR ve MAHKUM YARatman Hörmetine,

URVETu’L- VUSKa PEYGAMBERimize İLMULLAHça/SONsuz ve SINIRsız SALÂt-u-SELÂM Et!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Yâ RABBenâ!.

EhL-i BEYt aleyhumu's-selâm EDEBiyle MuhaMMed Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem iLe SÖZde-ÖZde BİLişen-BULuşan-OLuşan ve YAŞAma GaYRetine DÜŞüp bir ÖMÜR;
MuhaMMedî Merhâmeti ve MuhaMMedî Şuuru BİLen,
MuhaMMedî MuhaBBeti
ve MuhaMMedî Nûru BULan,
MuhaMMedî Hizmette ve MuhaMMedî Sürûrda OLan
MuhaMMedî Hakîkatı
ve MuhaMMedî O-Nûru YAŞAyan;
HÂLiS, MUHLis, SIDDık ve ÂDiL KULLarın Hörmetine,
URVETu’L- VUSKa PEYGAMBERimize İLMULLAHça/SONsuz ve SINIRsız SALÂt-u-SELÂM Et!.
İnşâe ALLAHu TEÂLÂ!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Yâ RABBenâ!.
SÂHİBimiz RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’e LÂZIM ve LÂYIKınca SALÂt-u-SELÂM Etmemizi ve SALÂt-u-SELÂMımızı;
MuhaMMedî TERBiye İLe SADAKatı BEDENen BİLmemize,
MuhaMMedî TEZKiye İLe SAMÎMiyeti-HÂLLERi NEFSen BULmamıza,
MuhaMMedî TASFiye İLe SABIRda KALBen OLmamıza ve
MuhaMMedî TECLiye İLe SeLÂMeti Şimdi ŞuÂN CeNNetlerinde RÛHen Şehâdet Şerefimizi FİİLen YAŞAmak Şefâat Şifâmıza VESİLe KIL!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim Yâ RABBenâ!.

SÂHİBimiz RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’e LÂZIM ve LÂYIKınca SALÂt-u-SELÂM Etmemizi ve SALÂt-u-SELÂMımızı;
MuhaMMedî ŞUÛR-Şeriatı =>İMÂNınca,
MuhaMMedî NÛR-Tarikatı =>AMELince,
MuhaMMedî SURÛR Mârifeti=>AHLÂKınca,
MuhaMMedî ONÛR Hakikatı =>HÂLLerince FİİLen YAŞAmak Şehâdet Şerefimize ve Şefâat Şifâmıza VESİLe KIL!. İnşâe ALLAH!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim Yâ RABBenâ!.


ZÂT’ında =->MuRADuLLAH’ın,
=>SIFAT’ında=>EMRuLLAH’ın,
ESMÂ’nda =>SÜNNETuLLAH’ın,
=>EŞYÂ’nda =>ŞeÂNuLLAH’ın,
Mazharı, Menbağı, Menşei ve Merci’i ve VAR OLuş Noktası OLan,
RASÛLULLAH sallallahu aleyhi ve sellem’e İLMULLAHça/SONsuz ve SINIRsız SALÂt-u-SELÂM Et!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

ResimALLAHumme innî eseLüke Resim ALLAH’ım SEN-den isterim!.
Yâ Huve! Yâ Men!.
Lâ Huve illâ Huve!.
Yâ Men! Lâ ilâhe illâ Huve!. OLÂN ALLAH celle celâluhu SEN’den isterim!.

ResimALLAHumme innî eseLüke Resim ALLAH’ım SEN-den isterim!.

İlmel- Hâifîn!. İnâbetil- Muhbitîn!. İhlasel- Mukînîn!.
Tevbetes- Sıddıkîn!. Zikrül- Zâkirîn!. Fikrül- Fâkirîn!.
Şükres- Sâbirîn!. Hamdel- Hamidîn!. Edebel- Müeddibîn!.
İslahel- Muslihîn!. İflahel- Muflihîn!. İrfanel- Ârifîn!.
Aşkul- Uşşakîn!. İrşadel- Mürşidîn!. Bedelul-Ebdâlîn!.
Birrul- Ebrârîn!. Hayrul- Ehyârîn!. Hurrul- Ehrârîn!.
Ve SÖZün ÖZü, Nurul- Muhammedîn!. sallallahu aleyhi ve sellem..


MÂNÂsı.:

Resim ALLAH’ım SEN-den İsterim ki;

SEN’den korkanların İLMince..
ZÂT’ına Karşı KULLukta mütavazi/alçak gönüllülerin mahviyet Hâlince..
ZÂT’ına Yakîn sahibi olan/şüphesiz olarak imanî ve Kur'anî hakikatlara vâkıf olanların İhlâsınca..
ALLAH'a ve Peygamberine çok sâdık olanların nasuh Tevbelerince..
Her zamÂN, her yer, her hâl ve her nefeste ZÂT’ını Zikredenlerin Zikrince..
Her zamÂN, her yer, her hâl ve her nefeste ZÂT’ını Fikredenlerin Fikrince..
Her zamÂN, her yer, her hâl ve her nefeste ZÂT’ının Hakk ve Hayrına Sabrednelerin-Şükredenlerin Şükrünce..
Her zamÂN, her yer, her hâl ve her nefeste, AKL-ı SİLM sahibi olup ZÂT’ına Hamdedenlerin Hamdince..
Her zamÂN, her yer, her hâl ve her nefeste, Huluki’l- Azîm Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in EDEBince Edeblenenlerin Edebince..
KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak Nefsini İsLah edenlerin İslahınca..
KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak Nefsini İfLah edenlerin İflahınca..
KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak İrfÂNa ULAŞan MuhaMMedî ÂRİFLerin İrfÂNınca..
KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak İLAHî AŞKa ULAŞan MuhaMMedî ÂŞIKLarın AŞKınca..
KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup, MutLak MÜRŞİD Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak LİVECHiLLAH HASBî HABîBî Hizmetçi olan MuhaMMedî Mürşidlerin İrşâdınca..

KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYan ve herbirisi bir Peygamberlerimiz aleyhumusselâm’a bedel olan EbdâLLarın Bedelince..

KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak BİRR-ü-Takvâya ULAŞan SeçiLmiş İyiLerin en İyiLerinin BİRRince..

KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak EMRedilen HaKka ve HAYRa ULAŞan En HayırLıLarın hayrınca..

KeLÂMuLLAHta ZÂT’ını DUYup Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e UYarak, tüm Mâsivâyı Hayatından SİLip de “HaRRe SüCCeDen” KILan , Korkusuz ve Hüzünsüz bırakılan EN HÜRRLerin İLâHî HÜRRiYyetince ..

Ve SÖZün ÖZü odur ki Resim ZÂTının NÛRundan Yaratılan NÛRu’L- MuhaMMedîn HÜKMünce ve HÜRMetince RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem EFENDimiz’e SELL-ü-SALL SaLât-ü-SeLÂMımızı, ZÂTına ve RASÛLüne TesLimiYyyet ve İstikâmet İstirhamımızı ULAŞtır DUÂ Ederim Yâ ALLAH’ım celle celâlihu!.


İnşâe ALLAHur- Rahmân!.. Vel- hamdülillahirabbil- âLeMîN!.

Âmin!.
Âmin Yâ Muîn celle celâluhu!.

Yâ Latîf ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Rahmân ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Hannân ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Mennân ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Deyyân ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Furkân ALLAH celle celâluhu!.
Yâ Sultân ALLAH celle celâluhu!.
Yâ ALLAH!. ALLAH celle celâluhu!.

Lâ İLâhe iLLâ ALLAH MuhaMMeder- ResûLuLLah!.
Eşhedü en Lâ İLâhe iLLâ ALLAH ve eşhedü enne MuhaMMeden Abdûhu ve ResûlLhu!.


Resim

EBDÂL-lar: En Bedel olanlar, tebdil olanlar. Büdelâlar. AŞK u CEZBe Ehlidirler.
EBRÂR-lar: En Birr Olanlar, özü-sözü dosdoğrular, en İYİler… Birr u Takvâ, ZüHD ü TaKVâ Ehlidirler.
AHYÂR-lar: En Hayırlılar, En zor yolun Rehberleri. SıDK u HuŞû Ehlidirler.
AHRÂR-lar: En HüRRler, halka karşı fütursuzlar. Havf u Recâ Ehlidirler..
HARRe.: Şe’ÂNuLLAHta her ÂN OLmakta OLÂN KÛN feyeKÛN HıLkıYyetinde;
=>RuBuBiYyet =>RûSuLiYyet =>UbuDiYyet
NÛRuLLAH =>NÛR-u ReSûLuLLaH =>KULLuk KÂiNâtı.. HAKiKatı…
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!..

Es SALÂTü ves- SeLÂMu aleyKE!
Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!

gONCa tÖMÜR GÜLLe
-> divÂNen >BÜLBÜLLe
MüDDesir
-MüZeMMiLLe
-> TEVHiDiM-İZ ->TÜLLe!
Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!.

AŞK GÜLünü AÇsın gÖNLüm-üz!
AŞK kOKUsun sAÇsın gÖNLüm-üz!
-> Ş e F Â a t Yâa RASÛLULLAHh!.
>UMUT UFKun UÇsun gÖNLüm-üz!..
Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!.

ResimZEVK 6046

ULU DAĞ-ın ZİRvesÎnde.. ->SeHeRde RüzGÂR SeSÎnde!
sÖZledim Yâ RASÛLULLAH!. >ÖZledim Yâ RASÛLULLAH!.
GuRBeTte SON NEfeSÎnde -> HIRÂ-da İKRÂ! SeSÎnde!
RaBB-ü-RaHMÂN NEfeSÎnde şu ÂN ->ŞeÂN NEŞeS Înde!
kÖZledim Yâ RASÛLULLAH!. >sÖZledim Yâ RASÛLULLAH!.
BeZM-i ELeST BeSTeSÎnde.. >TEKmiL TeVHiD TEPESÎnde..
->KALdım kANLı KÂFeS Înde -> EZEL-ü-EBED NE-SÎnde
->ÖZledim Yâ RASÛLULLAH!. ->gÖZledim Yâ RASÛLULLAH!..
Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!.
Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!..


09.04.14 04:04
brsbrsbzr..tktktrsttkmdsszısszsnszshrlrr..RaHMÂNur- RaHÎM RAHMETi
MuHABBet MenBÂĞı
->SENsÎn!.
AHADüs- SAMED ->“AHMET i
SeLÂMet S A N Ç A Ğ ı
->SENsÎn!.
Yâ RASÛLULLAH!.. sallallahu aleyhi ve sellem!..

Resim

SeLLim.. SeLÂMet ve TeSLimiyyet Noktamız Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem..
SaLLim.. İstikÂMet ve SILamıza ULaŞım YOLumuz Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem..

ALLAHu Zü’l CeLÂL, tÜMm Esmâlarını Mükerrem yarattığı İnsÂNoğlu'nun AKIL ANA KARTına yükleyerek HalifetULLAH EYylemiş ve Hakikat-ı MuhaMMediYYesinde;

MuhaMMedî Edeb,
MuhaMMedî İLim,
Muha MMedî İrfÂN,
MuhaMMedî ErkÂN YOLUnda;
MuhaMMedî İLim,
MuhaMMedî İrade,
MuhaMMedî İdrakLe,
MuhaMMedî İştirakte Hakkı ve Hayrı tercihle bâtıl ve Şerden kaçış Basarı/Basîreti bAHşetmiştir-BAĞışLamıştır..

Tevhid TekeMMüLünde SELL ü SALL ZincirimİZin İLK/SON HALKası.. SEN/SÎN aleyhi's-selâm..
Muradullah.. Emrullah.. Sünnetullah..İÇİnde Şe’ÂNuLLaHta ŞâhiDuLLAHsÎN Yâ RASÛLULLAH!.
MevCÛDatın İLK/SoN Noktası, NÛRUllah Masdarı/Mazharı MuhaMMed Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemsÎN Yâ RASÛLULLAH!.
NeBiYYu’l-UMMî.. HaTMM-i HalkıYyet.. TAMMlayanı.. TüMMLeyeni.. Tebliğ-i TeslimiYyetsÎn ve de İstikÂmetsÎn Yâ RASÛLULLAH!. sallallahu aleyhi ve sellem!.


إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خلَا فِيهَا نَذِيرٌ
Resim---“İnnâ erselnâke bil hakkı beşîren ve nezîrâ(nezîren), ve in min ummetin illâ halâ fîhâ nezîr: Biz seni hak üzere müjdeleyici ve korkutucu olarak gönderdik. Hiç bir ümmet yoktur ki içinde bir uyarıcı geçmiş olmasın.”
(Fâtır 35/24)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Resim

“Ve erselnâke illâ rahmeten li’l- âlemîn (âlemîne) : (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ 21/107)

Resim Kur'ân-ı Kerimimizde;
Resûl: Peygamber. Yeni bir kitap ve yeni bir şeriat ile bir ümmete veya bütün beşeriyete Allah tarafından Peygamber olarak gönderilmiş olan zât. Mürsel de denir. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettirirse, ona Nebî denir. Haberci.
Nebî: Haber getiren. Peygamber. Yeni bir kitap ve şeriatla gelmeyip kendinden evvelki Resülün getirdiği kitap ve şeriatı devam ettiren Peygamber.
Peygamber: farsça Peyamber.. Allah'tan haber getiren. Allah'ı, âhireti, zararlı ve faydalı şeyleri tanıtan. Nebî.

ASLın fASLı, MevCÛDat MaSDarı/MaZHarı.. ÜMMetin ÜMMî.. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hem Nebî hemde Resûldür:


الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَآئِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَغْلاَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُواْ بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُواْ النُّورَ الَّذِيَ أُنزِلَ مَعَهُ أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Resim---“Ellezîne yettebiûner resûlen nebiyyel ummiyyellezî yecidûnehu mektûben indehum fît tevrâti vel incîli ye’muruhum bil ma’rûfi ve yenhâhum anil munkeri ve yuhıllu lehumut tayyibâti ve yuharrimu aleyhimul habâise ve yedau anhum ısrahum vel aglâlelletî kânet aleyhim, fellezîne âmenû bihî ve azzerûhu ve nasarûhu vettebeûn nûrellezî unzile meahu ulâike humul muflihûn(muflihûne).: Onlar ki, yanlarındaki Tevrat'ta ve İncil'de (geleceği) yazılı bulacakları ümmi haber getirici (Nebi) olan elçiye (Resul) uyarlar; o, onlara marufu (iyiliği) emrediyor, münkeri (kötülüğü) yasaklıyor, temiz şeyleri helal, murdar şeyleri haram kılıyor ve onların ağır yüklerini, üzerlerindeki zincirleri indiriyor. Ona inananlar, destek olup savunanlar, yardım edenler ve onunla birlikte indirilen nuru izleyenler; işte kurtuluşa erenler bunlardır.”
(A’râf 7/157)

HÂL-i HAZIR iğreti-izâfi-gelgeç-ğÖLge ÖMRümüzün ÖZü-ÖZeti..
SistemULLAHın BAŞ/SON-UÇu Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:


مَّا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا
Resim---Mâ kâne muhammedun ebâ ehadin min ricâlikum, ve lâkin resûlallâhi ve hâtemen nebiyyin(nebiyyine), ve kânallâhu bi kulli şey’in alîmâ: Muhammed, sizin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildir; ancak o, Allah'ın Resûlü ve peygamberlerin sonuncusudur. Allah, her şeyi bilendir.”
(Ahzâb 33/40)

SENden SANa SALL-ü-SELLim
ÂL-ü-ÂBÂ -> ve EHL-i BeYTe
Ve.. ->AShÂB-ı güzÎn -> ELLim
HAKKtan ->HaKka HaKk Rameyte..
aleyhumu's-selâm ..

KÛN KeReMi -> DELi gÖNLüm!
ASLım ALLAH!. fASLım SENsÎn!
"feyeKÛN OYUNu" -> ÖMRüm!
VARım.. YOĞumm.. hASLı SENsÎn!.

ALLAHu Zü'l-Celâl: “Kâinâtı ben yarattım! Bedenini ben yarattım! Fiillerini ben yaratmaktayım! Düşüncelerinizi de ben yaratırım..” buyurmaktadır.


Sizi..


وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ
Resim---“Ve mâ halaktul cinne vel inse illâ li ya'budûni.: Ve Ben, insanları ve cinleri (başka bir şey için değil, sadece) Bana kul olsunlar diye yarattım.”
(Zariyat, 51/56 )

Fiillerinizi..


فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Resim---“Fe lem taktulûhum ve lâkinnallâhe katelehum, ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ, ve li yubliyel mu’minîne minhu belâen hasenâ(hasenen), innallâhe semîun alîm: Onları siz öldürmediniz (Bedir’de o kâfirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz), ama onları Allah öldürdü; (Ey Rasûlüm, bir avuç toprak) attığın zaman sen atmadın, ama Allah attı. Mü'minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.”
(Enfâl 8/17)

DÜŞÜNcelerinizi..

وَمَا تَشَاؤُونَ إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ
Resim---“Ve mâ teşâûne illâ en YEŞÂALLÂHu RaBBul âlemîn(âlemîne): Ve âlemlerin RaBBi Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz.”
(Tekvîr 81/29)

BAŞ/SON-UÇç..

“RABB-e RucÛ” SıRRın SAÇ-mak:

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
Resim---“İRCİÎ ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh (mardıyyeten) : dön Rabbine, sen O'ndan O senden hoşnut olarak!”
(Fecr 89/28)

“Fe Firru!” ALLAH-a KAÇ-mak:

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ
Resim---“Fe FİRRû ilâllâh(ilâllâhi), innî lekum minhu nezîrun mubîn(mubînun) : (Ey Rasûlüm, de ki: ) O halde hemen ALLAH’a kaçın, (küfrü bırakıb hemen imana gelin). Gerçekten ben, size, ALLAH tarafından (azab ile) korkutan açık bir peygamberim.”
(Zâriyât 51/50)Resim

6. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Ebu Bekir (radiyallahu anhu)’nun rivâyet ettiği
Rasûlullah
(sallallahu aleyhi ve sellem)’in buyurduğu salâvât:


TÜRKÇESİ:
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'l- evvelin
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin fi'l-âhirîn
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'n- nebiyyîn
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'l-mürselîn
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'l-meleil alâ ilâ yevmiddîn
Vefi küllü vaktin ve hîn.

MÂNÂSI:
ALLAH'ım! Geçmiş nesiller içinde Efendimiz MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Sonraki nesiller içinde Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Peygamberler içinde Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Resûller içinde Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Hesab ve karar gününe kadar yüce toplanma yerinde
(mele'i-a'lâ içinde),
her vakit ve her zamanda
Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât-ü-selâm eyle!
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim ŞefÂat Yâ ReSûLULLAH!.
sallallahu aleyhi ve sellem


ResimResimYâ RaSûLULLAH Resim
sallallahu aleyhi ve sellem.. Resim

SeLLü <-> SaLLu ->es SeLÂMı
ALLAHumme ENTe’s- es SeLÂMı
Ve minKE’s- es SeLÂM >SENsÎn
->SENsÎn ->“feyeKÛNKeLÂMı!.


Resim

ResimŞeFÂat y Yâ RaSûLULLAH
..sallallahu aleyhi ve sellem…Resim

RüCÛ’ SENLe.. SENLe FiRRu
SıRR-ı SIFIR SeBBâH SiRRu
“VâCibu’L- VüCÛD”un NÛRu
“MevCÛD”u SEN RaSûLULLAH!.

..Yâ sallallahu aleyhi ve sellem…

Resim

HÂNNÂN-ü-MeNNÂN’dan MiNNet
cÂNda ->cÂNÂN ->SENde CeNNet
DOĞum<->ÖLüm >OL-ÂN SüNNet
->“ŞüHÛD”u ->SEN RaSûLULLAH!.

..Yâ sallallahu aleyhi ve sellem…

Resim

SENsÎn ->“VAR”Lığın tÂHiRi
->EVVeLi ->SENsÎn <- ÂHiRi
“NÛR”un ->BÂTINın ->zÂHiRi
“SüCÛD”u ->SEN RaSûLULLAH

..Yâ sallallahu aleyhi ve sellem…

Resim

“SıRR”a ->“es SeLÂ!.” Dİyen SENsÎn
“ELESt” ->“BeLÂ!.” Dİyen -> SENsÎn
“gAYR”a ->“ve LÂ!.” Dİyen ->SENsÎn
->“U H Û D”u ->S E N ->RaSûLULLAH!.

..Yâ sallallahu aleyhi ve sellem…

Resim

VÂLİD<-> VÂLİDesi ->SENsÎn
->“VeLâdet NEFesi” -> SENsÎn
“İLK’in ->İKRâ!.” SEsi >SENsÎn
“MevLÛD”u ->SEN RaSûLULLAH!.

..Yâ sallallahu aleyhi ve sellem…

Resim

ihvÂNi’n -> “SEVen BİRi”ndir!
->“HaSBî HiZMet KıtMÎRi”ndir!
->“hER NEFes ÖL!.en DİRi”ndir!
“TevLÛD”u ->SEN RaSûLULLAH

..Yâ sallallahu aleyhi ve sellem…


02.01.15 18:48
brsbrs..tktktrsınmksemcâmimİZzz..
Resim


وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Resim


Resim---“Ve erselnâke illâ rahmeten li’l- âlemîn (âlemîne) : (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ 21/107)

NAKLen TeŞRiFinle Resim AKLımıza HoŞ GELdin!..
Resim Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem


VeLûD: Nebiyyul- ÜMMî aleyhi's-selâm.. Kâinâtın İlk-Tek-Son İlahî Nurullah BİLElik Bağı
UhûD-AHDen,
SüCûD-NAKlen,
ŞüHûD-AKLen,
VüCûD-ŞEKLen
MîM-i Münteşir MüMKiNât: -SİVâ KEVNiyyetinin NEŞR Menbağı, Zâhir-Bâtın MuhaMMedî Hakikat Kemâli-Cemâli aleyhi's-selâm..


ESFELİN: AYNiyyet Ezâsı..
İLLİYÎN: ASLiyyet Fezâsı
“Lâ ilâhe” Diyârul- KeLâMından, “İllâ ALLAH” Diyârus- SeLâMına,
şu AN Şeenullahta Şehâdetullahta GEÇişin SıRRat Köprüsü MuhaMMed Rasûlullah GÜNEŞimiz,
Sonsuz-Sınırsız Salât u Selâm OLsun BİZ BİR-İZ RUHumuz-a inşae ALLAH!..Resim

"Allahumme bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin Resim abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ve'n nebîyyi’l-ummiyyi Resim ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ummihâti’l-mu’minîne ve zurriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Resim Kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîm’e ve alâ seyyidinâ İbrâhîm’e fi’l-âlemînResim İnneke Hamîdun Mecîd."

MÂNÂSI:
ALLAH’ım!
Kulun, Nebîn, Rasûlun ve Nebiyyi’l-Ummî’n olan Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed sallallâhu aleyhi ve sellem’e ve Efendimiz ve Sâhibimiz Muhammed salallâhu aleyhi ve sellem’in âilesine ve mü’minlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahâbelerine;
Efendimiz İbrâhim aleyhi’s-selâm’a ve Efendimiz İbrâhim aleyhi’s-selâm’ın âilesine âlemler içinde bereket ihsân eylediğin gibi bereket ihsân eyle!
Şüphesiz ki Sen Hamîdsin-Mecîdsin

(bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saadetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl!..)


CeMM'üL- CeMMinde MîMM-de DOĞuşumuz Murek OLsun İNŞae ALLAH!..

Âmin Yâ BÂRİÜ celle celâluhu
Âmin Yâ BÂRRU celle celâluhu
Âmin Yâ BERRU celle celâluhu!..


YeŞiL KuBBeNi ÖZ-lediM
HâLde HaBBeNi ÖZ-lediM
SıRR-ı SILAm Rasûlullah!..
İRCİRaBBE!ni ÖZ-lediM…

MuhaMMedî MuHABBEtLe..


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim
Resim

ResimYâ ŞeFâat Yâ RaSûLuLLAH sallallahu aleyhi vesellem…
Şe'ÂN-da >şU ÂN-da >Es-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.


NÛR-u MîM->İZz
CEM’de >CiM-İZz
CÜMMLe CEM’-İZz
CEM’de ->KiM-İZz?!.

->ŞeFâat et ->yâ RaSûLuLLAH
SENden MEDet yâ RaSûLuLLAH
>SıRR SeLÂMet yâ RaSûLuLLAH
HaYr-u-HiDÂyet yâ RaSûLuLLAH sallallahu aleyhi vesellem!.


ZEVK 6797

RABBu’L- ÂLEMîn-in SESi.. ->TEVHİD TÂCım RaSûLuLLAH!
ÂLEMin ->RAHMet NEFeSi… ->AŞK İLÂCım ->RaSûLuLLAH!
->MeRHaMet-in ->MuHABBet-in -> HAKiKAt-ına -> HİZMEte
MAHkumum>Me’MuR>MECBuRum ve MuHTÂCım RaSûLuLLAH!.


06.05.15 04:44
brsbrs..ynsszvdısszbrsbrsshrlrmmmyrr..Resim

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.
Bismillâhirrahmânirrahîm.
Es-selâtu ve's-selâmu aleyke Ya Rasûlullah!.

''Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin

Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve ummetihi...''

Dâimen ebeden
İn şâe ALLAH.

Subhâneke Allâhumme ve bihamdike eşhedu en Lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyke. Ve'l-hamdu li'llâhi RABBi'l-âlemîn.


Rabbimiz BİZleri Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin
TEVBEsinde DUÂsında RIZAsında ve ŞEHÂDETinde
İLMinde EDEBinde İRFÂNında ve ERKÂNında
İLMinde İRADEsinde İDRAKında ve İŞTİRAKinde
ZİKRinde FİKRinde ŞÜKRünde ve SABRında
SADAKATında, SAMÎMİYETinde, SABRında ve SELÂMETinde BİZ BİR - İZ eylesin inşe ALLAH.


Resim

''Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve ummetihi...''


Âmin! Âmin!
Yâ Muîn! celle celâluhu
Yâ Lâtif! celle celâluhu
Yâ Kerîm! celle celâluhu
Yâ Rahîm! celle celâluhu
Yâ Rahmân! celle celâluhu
Yâ Hannân! celle celâluhu
Yâ Mennân! celle celâluhu
Yâ Deyyân! celle celâluhu
Yâ Furkân!celle celâluhu
Yâ Sultân! celle celâluhu
Yâ ALLAH! celle celâluhu
Âmin! Âmin Ya MÛİN celle celâluhu!..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11778
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: SALAVAt-ı MUHAMMEDiYye

Mesaj gönderen kulihvani »

ResimResim


ARZUHÂL
ŞEFÂAt YÂ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..
Resim

GURBet ELde GARiB KALdım
>HASRet ÇÖLLerine DALdım
ESEN YELden KOKUn ALdım..


ŞEFÂAt YÂ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..


Resim

HAKk KERVÂNIn KITMİRİyim
“İZ”-in İZLEyen ==>BİRİyim
=>NÛRun OLURsa=>DİRİyim..


ŞEFÂAt YÂ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..


Resim

SIRRımız SAZLa SÖZLerim
RÛH’un=>ÖZÜMde ÖZLerim
HeR NEFES YOLUn GÖZLerim..


ŞEFÂAt YÂ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..


Resim

KULLuk KEMÂLÂt KUYU-nu
KEVSER HAVUZU’n SUYU-nu
YÜCE AHLÂKın =->HUYU-nu..


ŞEFÂAt YÂ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..


Resim

İNSÂNLar KAYBEtti İZ-i
DAĞILDILar=>DİZi DİZi
BENLikLer YOk Etti>BİZ-i..


ŞEFÂAt YÂ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..


06.02.06 16:36.. Beşiktaş..İstanbuL..وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ Resim

Resim--- “Ve erselnâke illâ rahmeten li’l- âlemîn (âlemîne) : (Resûlüm!) Biz seni ancak âlemlere rahmet olarak gönderdik.” (Enbiyâ 21/107)


Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike ve
Nebîyyike, ve
Rasülûke ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi...

ALLAH'ım =>BİZi MuhaMMedî OLuş Şuûruna ULAŞtır:

AkvâL-i MuhaMMed’'e =>İ'’tikad ve Söz =>Şerîat-ı MuhaMMed’'ine,
AmâL-i MuhaMMed’'e =>FiiL ve SüNNet-i Seniyye =>Tarikat-ı MuhaMMed’'ine,
AhLâk-ı MuhaMMed’'e =>HuLuku'L- Azîm ve HuLûkuLLah =>Mârifet-i MuhaMMed’'ine,
AhvâL-i MuhaMMed’'e =>Söze GeLmez HâLLer =>Hakikat-ı MuhaMMed’'ine ULAŞtırıp Gark Et!.
İnşâe ALLAHu Teâlâ!.Resim

ALLAHu zü'L- CELÂL'imİZ, ÜMMet-i MuhaMMed'e;
MuhaMMedî gAYRette
MuhaMMedî Merhamette
MuhaMMedî MuHaBBette

=> MuhaMMedî HAKikatte
MuhaMMedî Hasbî HizMett BİZ BİR-İZ-Liği SağLasın ve SaBBRını LUTFetsin!..

Resim
ALLAHu zü'L- CELÂL'imİZ:
BİZi =>HaLis-MuhLis-Sıddık-ÂdiL MuhaMMedî KıLsın!.
GençLerimize => HayırLı İŞ=> HeLÂL AŞ => SâLih/SâLiha EŞ => MuhaMMedî BAŞ Nâsib-ü-MüyeSSer KıLsın!.
BİZi => AYRı-gAYRıya Muhtaç ve Mahcup Etmesin İnşâe ALLAH!..

ÜMMet-i MuhaMmedin VeLeDine, VELİDine, VeLÛDuna, VâLiDine ve VÂLiDEsine NÂZ-NİYÂZ =>NAHNU MecLisleri DİLerim teketekterstkkmdeResim Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke ve alâ âlike ve ehl-i beytike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


Resim

GEÇENde>TEVBE BİRLİĞİMİZ
ŞU ÂNda ==>RIZA BİRLİĞİMİZ
GELENde ==>DUÂ BİRLİĞİMİZ
SON NEFESte ŞEHÂDET BİRLİĞİMİZ

YÂ RESÛLULLAH!. sallallahu aleyhi vesellemde =>BİZ-BİR-İZ OLsun İNŞÂe ALLAH!.


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe Yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.


MuhaMMedî MuHABBEtLerimLe..

Resim
Resim
Cevapla

“Divanında Muhammedi Tasavvuf” sayfasına dön