RAMUZ EL-EHADİS

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

Resim
Ramuzu'l- Ehadîs.:
Ahmed Ziyauddin Gümüşhanevî kaddesallahu sırrahu’nun,
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in veciz ve hikmetli hadîslerini alfabetik sırasına göre tasnif edip derlediği Hadis-i Şerîf Kitabıdır..
Resim
1. Kıyamet günü Cennetin kapısına, açtırmak için geleceğim. Kapıcı Hâzin sorar: "Sen Kimsin?" Ben de: "Muhammed (s.a.s.)'im" derim. Kapıyı açar ve: "Senden önce hiç bir kimseye açmamakla, ancak sana açmakla emrolundum" der.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

2. Bit, pire, çekirge, at, katır, sığır vs. gibi bütün hayvanların ecelleri tesbihlerine bağlıdır. Tesbihleri bitince Allah (z.c.hz.) onların ruhunu kabzeder. Azrail (a.s.)'ın bu kabzla alakası yoktur
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

3. Bu ümmetten en son ölecek olan Kureyş'ten iki kişidir.
Ravi: Hz. Kays İbni Ebi Hazim (r.a.)

4. Hz. İbrahim (a.s.)'ın ateşe atılırken söylediği son söz: "Hasbiyellahu ve ni'mel vekîl" (Bana Allah kafidir. O, ne güzel vekil)dir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5. Eski Peygamberlerin kelamlarından insanların son idrak ettiği şudur: "Haya hissetmedikten sonra, istediğini yap."
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.a.)

6. Ayın son Çarşamba'sı "Nahsi müstemir" günüdür. (Bu günde Ad kavmi ortadan kaldırıldığı için ayın son Çarşamba'sını iyi saymazlar.)
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.a.)

7. İslam karyelerinden (şehirlerinden) en son harab olacak belde Medine'dir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8. En son ölecek olan Müzeyne kabilesinden iki çobandır. Bir gün dağlarda Medine'ye gelmek için davarlarını toplamak üzere bağırırlar. Fakat görürler ki hayvanları vahşileşmiştir. Seniyetül Veda'ya geldiklerinde yüz üstüne düşüp ölürler.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


Sayfa-3
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Cennete gireceklerin sonuncusu Cüheyne kabilesinden biridir. İsmi de Cüheyne'dir. Cennet halkı: "Sorun" derler. "Son haber nedir?" Sorarlar: "Halktan azab olan var mı?" "hayır" der. "Son olan benim" (Cehennemden en son çıkacak müslüman)
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

2. Adem (a.s.) dünya semasındadır. Kendisine ümmetinin (zürriyetinin) amelleri arz olunmaktadır. Yusuf (a.s.) ikinci semada, teyze çocukları olan Yahya (a.s.) üçüncü semada. İdris (a.s.) dördüncü semada, Harun (a.s.) beşinci semada, Musa (a.s.) altıncı semada. İbrahim (a.s.) da yedinci semadadır.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

3. İlmin afeti unutmak, onu zayi etmek de ehli olmayana söylemektir.
Ravi: Hz. Ameş (r.a.)

4. Zarafetin afeti sakf (övünmek ve manasız sözler)dir. Şecaatin afeti serkeşliktir. Semahatin (hoşgörünün) afeti minnet etmek, güzelliğin afeti kibir göstermek, ibadetin afeti fetrettir (Gayretten sükuna düşmek.), sözün afeti yalandır. İlmin afeti unutkanlıktır. Hilmin afeti hoppalıktır. Asaletin afeti tefahurdur. Cömertliğin afeti israftır. Dinin afeti ise hevadır(Nefsine uymak).
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

5. Dinin afeti üçtür: Fasık alim, cahil ve zalim reisler, cahil sofular. (İbadete çalışıyor, fakat cahil. Bu zümreler din namına yıkımdır.)
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

6. Faiz yiyene, yedirene, faiz senedini yazana, bu senede şahid olana (farkında olarak yaparsa), dövmeyi de yapan ve yaptırana, sadakayı geciktirene, hicretten sonra İslam camiasından çıkıp gidenlerin hepsine birden, kıyamet gününde Muhammed (s.a.s.) dilinden lanet edilmiştir.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

7. Bir kulun yediği gibi yerim. Nefsim Yed'i Kudretinde olan Zata yemin ederim ki, bu dünyanın Allah'ın indinde sivrisinek kanadı kadar bir kıymeti olsa idi, kafire bir yudum su vermezdi.
Ravi: Hz. Amr (r.a.)

8. Ehli Kur'an Ehlullahdır.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

9. Her muttaki insan Ehlibeyttendir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

10. Size dört şeyi emrediyor ve dört şeyden de sizi nehyediyorum: Size, sadece Allah'a iman etmenizi emrediyorum. Allah'a iman nedir bilir misiniz? Allah'tan başka ma'bud olmadığına ve Muhammed (s.a.s.)'in O'nun Peygamberi olduğuna şahid olmaktır. Ayrıca size namaz kılmayı, zekat vermeyi ve Ramazan orucunu tutmayı emrediyorum. Ganimet olarak aldığınızın beşte birini Allah için yerine vermenizi de emrediyorum. Ve sizi kabaktan kap yapmaktan, ağaçtan oyma kaptan, ziftlenmiş kap kullanmaktan ve çömlek kap kullanmaktan (Bütün bu kablar içki için kullanılırdı) men ediyorum. Bu bildirdiklerimi muhafaza ediniz ve onları sizin arkanızda olanlara bildiriniz.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)


Sayfa-4
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Size şu üç şeyi emrediyor ve üç şeyi men ediyorum: Size, Allah'a kulluk etmenizi ve O'na hiçbir şeyi ortak etmemenizi, toplu olarak Allah'ın ipine (dinine ve kitabına tutunup birbirinizden ayrılmamanızı ve Allah'ın size veli kıldığı kimselere itaat edip onları dinlemenizi emrediyorum. Ve sizi dedikodudan, çok sual sormaktan ve malı zayi etmekten de men ediyorum.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2. Kadınları evlenmelerinde hüküm sahibi ediniz. Bu hususta dul kadın arzusunu açıklar; kızın rızası ise susmasıdır.
Ravi: Hz. Urs İbni Amire (r.a.)

3. İmanın alameti Ensarı sevmek , nifakın alameti ise Ensara buğz etmektir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

4. Münafığın alameti üçtür: Söylediği vakit yalan söyler, vaadinde durmaz ve emanete hıyanet eder.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5. İzzet ayeti şu (mealdeki) ayettir. "Ve söyle, Hamd O Allah içindir ki, O evlad edinmedi. Mülkünde de O'na kimse ortak olmadı. O ihtiyaca düşüp yardımcı edinmekten de münezzehtir. Ve O'nu tekbirle daima ulula."(İsra 111)
Ravi: Hz. Muaz (r.a.)

6. Bizimle münafıklar arasındaki ayırıcı bir alamet, yatsı ile sabah vakti cemeatte hazır bulunmaktır. Onlar buna muktedir olamazlar.
Ravi: Hz. Said İbni Müseyyeb (r.a.)

7. Bizimle münafıklar arasındaki ayırıcı bir alâmet, onların zemzemden kana kana içememeleridir.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

8. Marufu yap, mekruhtan kaçın ve kavminin, senin gıyabında, şahsın hakkındaki hoşuna gidecek sözlerine dikkat et ve öyle hareket et. Hoşuna gitmeyecek sözlerine de dikkat edip onları yapmaktan da kaçın.
Ravi: Hz. Abdullah İbni Üveys (r.a.)

9. Tarlanı istediğin gibi ek. (Helaline helal yoldan dilediğin gibi yakın ol) Sen yediğin vakit ona da yedir. Sen giyindiğin gibi onu da giydir. Yüze hakaret etme ve vurma.
Ravi: Hz. Behz İbni Hakim (r.a.)

10. Filan kabileye var. Onların (evlenmek istediğin) kızına bak. Zira onu görmen ikinizin arasındaki muhabbetin teessüsü için daha elverişlidir. Eğer ona razı olursan sana nikahlarım.
Ravi: Hz. Muğire (r.a.)

11. Bana bir divit ve yazacak şey getirin. Size bir şey yazayım ki ondan sonra ebedi olarak dalalete düşmeyesiniz. Sonra buyurdu ki: "Allah ve mü'minler ancak Ebu Bekir (r.a.) için razı olurlar.
Ravi: Hz. Abdurrahman İbni Ebu Bekir (r.a.)

12. Namaza sekinet ve vekarla geliniz. Yetiştiğinizi cemaatle kılınız. Yetişemediğiniz kısmını da tamamlayınız.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

13. Camilere baş açık olarak da, sarıklı olarak da geliniz. Ancak sarıklı olmak mü'minlerin alametlerindendir.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

14. Zeytinyağını katık ediniz ve onunla yağlanınız. Çünkü o bereketli bir ağacın meyvesinden çıkarılmaktadır.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)


Sayfa-5
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Amelde ittika ediniz. Muhakkak sizin geçmişteki günahlarınız mağfiret olundu. ( Bu hadisi Peygamberimiz (s.a.s.) bir hac ibadetinden sonraki tavaf esnasında buyurmuşlardır.)
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

2. Kadınların gece camiye gitmelerine izin veriniz.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

3. Sizden, "Âllah'a şerik koşmamanız, hırsızlık etmemeniz, zina yapmamanız, çocuklarınızı öldürmemeniz, elleriniz ve ayaklarınız arasına ait bir iftirada bulunmamanız ve marufta Bana asi olmamanız üzere"biat alıyorum. Sizden kim bu ahde vefa gösterirse, onun mükafatı Allah'ın üzerinedir. Kim bunlardan birini bozar da bu sebepten dünyada cezalandırılırsa, bu ceza onun için kefaret ve temizliktir. Ve her kimin yaptığını Allah örtmüşse onun durumu Allah'a aittir. İsterse ona azab eder, isterse mağfiret eder.
Ravi: Hz. Ubâde (r.a.)

4. Allah mü'min kulunu ancak ummadığı yerden rızıklandırmayı diledi.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

5. Allah, bid'at sahibinin amelini, bid'atini bırakıncaya kadar kabul etmez.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

6. Allah, mü'min kulunun bedeni üzerinde, belayı sultan (hakim) kılmayı istemedi.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

7. Cuma gününde duaların icabet buyurulduğu o vakti, ikindi namazı ile güneşin batması arasında arayınız. Ve o da bu kadardır. (buyurup elini kapayıp açtı.)
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

8. Ezana koşunuz, İmamlığa atılmayınız.
Ravi: Hz. Yahya İbni Ebi Kesir (r.a.)

9. Allah indinde "Yükseklik" isteyiniz. "Ya Resulallah bu nedir?" denildi. Buyurdular ki: "Sana karşı cahilane hareket eden kimseyi hilm ile karşılayıp geçersin ve seni mahrum edene de ihsanda bulunursun."
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

10. Büyüklerinizle başlayın. Zira bereket büyüklerinizle beraberdir.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

11. Öğleyi tehir ediniz. Zira o sıcağın şiddesi cehennemin nefesindendir.
Ravi: Hz Ebu Said El Hudri (r.a.)

12. Yemeği soğutunuz. Zira soğumanın bereketi daha büyüktür.
Ravi: Hz. Esma Binti Ebu Bekir (r.anha)

13. Müjde olsun sana. Zira Cenabı hak: "Bu humma benim ateşimdir. Onu mü'min kuluma ahiretteki ateş hissesini dünyada savuşturması için musallat ederim"buyurur. (Peygamberimiz humma veya sıtmaya tutulan bir zatı ziyaretlerinde böyle buyurmuşlardır.)
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

14. Müjde olsun sana. Bizim pazarımıza mal getiren, Allah yolunda savaşan mücahid gibidir. Ve bizim pazarımızda ihtikar yapan da Allah'ın kitabından sapan kimse gibidir.
Ravi: Hz. El Yesa (r.a.)


Sayfa-6
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Size müjdeler olsun. Ancak Allah'a yemin ederim ki, sizin için (dünyalık) bir şeyin azlığından ziyade çokluğundan korkarım. Yine Allah'a yemin ederim ki, bu hal (Allah ve dinine hizmet) sizde, İran, Rum ve Yemen toprakları feth edilinceye ve siz Şam, Irak ve Yemen'de birer bölük olmak üzere üç bölük oluncaya ve birinize yüz altın (dinar) verildiğinde onu az görerek kendinde öfkelenme hali doğuncaya kadar devam eder.
Ravi: Hz. Abdullah İbni Havale (r.a.)

2. Ey mü'minler topluluğu müjdeler olsun, müjdeler olsun size. İşte Rabbiniz sema kapılarından bir rahmet kapısını size açtı. Ve sizinle meleklerine karşı iftihar ederek onlara şöyle buyuruyor: "Benim kullarıma bakınız. Bir farzı eda ettiler, diğerini bekliyorlar"
Ravi: Hz. Abdullah İbni Amr (r.a.)

3. Müjdeler olsun size, ey ashabı Suffe. Ümmetimden her kim ki, sizin bulunduğunuz hal üzerinde, ona razı olarak sebat ederse, işte o kimse kıyamet gününde Benim arkadaşlarımdan biri olur.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

4. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Benim O'nun elçisi olduğuma şehadet ediyorsunuz değil mi? Öyle ise müjdeler olsun. Bu Kur'an öyle bir iptir ki, bir ucu Allah'ın elinde, bir ucu da sizin elinizdedir. Ona yapışınız. Ondan sonra dalalet ve tehlikeye asla düşmezsiniz.
Ravi: Hz. Ebû Şureyh El Huzai (r.a.)

5. Müjdeleniniz ve sizden sonrakilere de müjdeleyiniz ki, her kim sıdk ile Allah'tan başka ilah olmadığına şehadet ederse Cennete girer.
Ravi: Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

6. Ey Muhacirinin fıkara topluluğu! Kıyamet gününde tam bir nura mazhar olmakla müjdelenin. Siz Cennete halkın zenginlerinden (kıyamet günüyle), yarım gün evvel gireceksiniz ki, bu dünya senesi ile beşyüz senedir.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

7. Mehdi ile müjdelenin. O Kureyş'ten ve Ehlibeytimden bir kişidir. O insanların ihtilaf ve içtimai sarsıntılar içinde bulundukları bir sırada çıkar. O yeryüzünü, kendinden önce zulüm ve baskı ile doldurulduğu gibi, adalet ve insaf ile doldurur. Ondan yer ve gök ehli razıdır. Ve O malı "Sahâhan" olarak taksim eder. Dediler ki: "Sahâhan nedir?". Buyurdu ki: "Seviye üzere" demektir. Ve ümmeti Muhammed (s.a.s.)'in kalblerini zenginlikle doldurur ve adaleti onları ihata eder. O kadar ki bir munadiye: "Kimin ihtiyacı varsa bana gelsin" diye nida etmesi emrolunduğunda, bir kişiden başka kimse gelmez. O kimse istekte bulunur. O da "Sâdin'e (hazinedara) git, sana versin" der. O da gider ve: "Ben Mehdi tarafından kendisine istediği verilmesi için gönderilen kimseyim" dediğinde hazinedar: "Al " der. O da alır. Fakat aldığını taşımaya gücü yetmez. Bunun üzerine taşıyabileceğini alır, fazlasını geri bırakır. O malla çıkar ama sonra pişman olur ve: "Ümmeti Muhammed'den (s.a.s.) nefis cihetinden en aç gözlüsü herhalde benim. Onların hepsi de bu mala davet olundukları halde benden başkası buna icabet etmedi" diyerek aldığı malı iade etmek ister. Hazinedar da: " Biz verdiğimizi katiyyen geri almayız" der. Bu devir altı, yedi, sekiz veya dokuz sene devam eder. Bundan sonraki hayatta ise hayır yoktur.
Ravi: Hz. Ebû Said el Hudri. (r.a.)

8. Halkın içinde Allah'dan en uzak olan iki kimsedir: Birincisi, umeranın meclisinde oturur da zulme ait sözlerinde onları tasdik eder. Diğeri ise çocukların muallimidir. Fakat onların hepsini aynı derecede eşit tutmaz. Ve yetimin hakkı hususunda Allah'dan korkmaz.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.).


Sayfa-7
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Kıyamet gününde 'insanların Allah'dan en uzağı, kendisinin emrettiği şeye muhalif hareket eden vaizdir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2. Allah'ın hiç sevmediği helal; talaktır.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

3. Allah'ın hiç sevmediği kişiler, düşmanlıklarında çok şedid olanlardır.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

4. Allah'ın kullarından en sevmediği kişi, giyinişi amelinden daha hayırlı olan bir kimsedir ki, onun elbiseleri Peygamberlerin elbiseleri gibi ,amelleri ise cebbarların ameli gibidir.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

5. Allah'ın insanlar içerisinde hiç sevmediği üç kişi vardır: 1- Haremin hürmetine riayet etmiyen. 2- İslam'da cahiliyet adetlerini ihya etmeye kalkışan. 3-Haksız yere bir kimsenin kanının akıtılmasına yol arayanlar.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

6. Allah'ın insanlardan en nefret ettiği kişi, sığırın diliyle ağzını karıştırdığı gibi (yanlışı doğru, doğruyu yanlış göstermek için) konuşurken dilini dolaştırıp duran belağat sahibi kimsedir.
Ravi: Hz. Abdullah İbni Amr (r.a.)

7. Kıyamet gününde Allah'ın mahlukatı içinden en çok buğz ettiği kimseler şunlardır: Yalancılar, kibirliler ve din kardeşlerine karşı kalblerinde (gizli) kin besledikleri halde, onlarla buluştuklarında kendilerine (zahiren) iyi muamele yapanlar. Bir de Allah ve Resulüne çağrıldıklarında yavaş davranan, fakat şeytan ve onun emrine çağrıldıklarında ise süratle hareket edenlerdir.
Ravi: Hz. Vazin İbni Ata (r.a.)

8. Benim için zaiflerinize talib olun. Zira onlar sebebiyle rızıklanır ve yardım görürürsünüz.
Ravi: Hz. Ebud Derda (r.a.)

9. Ağlayınız, fakat şeytanın çığırtkanı olmaktan sakınınız. Zira ağlamak göz ve kalbten oldukça Allah'tandır ve Rahmettendir. El ve dille oluduğu zaman ise şeytandandır.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

10. Mekkelilere ve mücavirlere tebliğ edin; Tavaf yerini, Hacer'i Esved'i, Makam'ı İbrahim ve ön safı, Zilkadenin 20'inci gününden itibaren bayram gününe kadar, hacılar için serbest bıraksınlar.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

11. Hacetini arz edemeyen kimsenin hacetini siz tebliğ ediniz. Her kim ki, ihtiyacını arza muktedir olamayan bir kimsenin hacetini Sultana bildirirse, Allah, onun ayaklarını kıyamet gününde sırat üzerinde sabit kılar.
Ravi: Hz. Ebud Derda (r.a.)

12. Şu dört hususu tarafımdan onlara tebliğ ediniz: Bir satışta iki şartın koşulması, satış ve ödünç akdinin birleştirilmesi, malik olunmayan bir şeyin satılması, tazminle mükellef olunmayan bir şeyin satılması, tazminle mükellef olunmayan (henüz teslim olunmamış) bir şeyin kazancının alınması, sahih olmaz.
Ravi: Hz. İbni Amr (r.a.)

13. Bedenlerinizi açlık ve susuzlukla zaifletiniz, etlerinizi azaltınız, yağlarınızı eritiniz. Böylece onları Cennette misk ve kafur ile karıştırılmış temiz etle değiştirmiş olursunuz.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)


Sayfa-8
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Ey Adem oğlu! İhtiyacına yetecek olan yanında varken, kendini azdıracak olan fazlasını aramaktasın. Adem oğlu, aza kanaat etmiyorsun, çok ile de doymuyorsun. Ey Adem oğlu! Vücudun afiyette, nefsin emniyette ve günlük nafakan da yanında olarak sabahladığında, artık dünya kendi haline kalsın.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.a.)

2. Ey kardeşim oğlu! Bu arefe günü öyle bir gündür ki, kim bu günde kulağına, gözüne ve diline sahip olursa mağfiret olunur.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

3. (Allah Teala buyurur ki): "Ey Adem oğlu, günün evvelinde benim için iki rek'atı deruhde et, sana o günün sonu için kafi olayım."
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

4. Adem oğlunda üçyüz altmış mafsal vardır. Hergün her mafsal için sadaka vardır. Denildi ki: "Ya Resulallah buna kim güç yetirebilir?" Buyurdu ki: "Kişinin kardeşine söylediği güzel bir söz sadakadır. Keza kişinin bir hususta kardeşine yardımı sadakadır. İçirdiği bir içim su sadakadır. Yol üzerinden eza verecek bir şeyin giderilmesi de sadakadır. (İki rek'at duha namazı bunu karşılar)
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

5. Mescidler bina edin ve onlardan toz toprağı çıkartıp temiz tutunuz. Her kim Allah için bir mescid bina ederse, Allah ona Cennette bir köşk yapar. Denildi ki: "Ya Resulallah bunlara yol kenarlarında yapılan namazgahlar da dahil mi? "Evet" buyurdu. Mescidlerden toz-toprağı çıkarmak hurilerin mehirleridir.
Ravi: Hz. Ebû Kırsafe (r.a.)

6. Bununla mı emroldunuz? (Kader mevzuunda münakaşa etmekle mi?) Sizin yaratılmanızdan kast olunan bu mudur? Sizden evvelkiler ancak bu gibi şeylerle, Allah'ın kitabının bir kısmını diğer kısmı ile karşılaştırmak yüzünden helak oldular. Allah size birşeyi emretti mi ona tabi olun. Ve birşeyden de nehyetti mi ondan sakının.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

7. Ebu Bekir (r.a.) ve Ömer (r.a.), Nebiler ve Murseller müstesna, evvelki ve sonraki ümmetler dahil, Cennet ehlinin olgunlarının seyyidleridir.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

8. Ebu Bekri Sıddık (r.a.) vezirimdir ve Benden sonra ümmetim üzerine halifemdir. Ömer (r.a.) Benim lisanım üzerine konuşur. Ali (r.a.) amcamın oğludur, kardeşimdir, bayrağımın hamilidir. Ve Osman (r.a.) Bendendir ve Ben de Osman (r.a.)'danım.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

9. Size Yemenliler geldi. Onlar pek ince gönüllü ve çok yumuşak yüreklidirler. İman Yemenlidir ve Hikmet de Yemenlidir. Öğünme ve kibirlenme deve sahiplerinde, sükunet ve vekar ise koyun sahiplerindedir.
Ravi: Hz. Ebû Hureyye (r.a.)

10. Size Ramazan ayı geldi. O bereket ayıdır. O ayda tam hayır vardır ve Allah sizi gaşyeder. Rahmetini inzal eder, hataları siler, duaları kabul eder. Sizin rağbetinize bakar ve sizinle meleklerine iftihar eder. Onun için Allah'a kendi tarafınızdan hayır ödeyin (Çok hayır yaparak Ramazanın hakkını verin). Zira şaki, o ayda Allah'ın Rahmetinden mahrum kalan kimsedir.
Ravi: Hz. Ubâde (r.a.)


Sayfa-9
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Size Ramazan ayı geldi. O mübarek bir aydır. Allah size Ramazan ayı orucunu farz kıldı. O ayda gök (rahmet) kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır ve azılı şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki bin aydan daha hayırlıdır. Kim o gecenin hayrından mahrum kalmışsa, o kimse hakikaten (bütün hayırlardan) mahrum kalmıştır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2. Rabbim katından bana bir melek geldi de: "Ümmetimin yarısının Cennete konulması ile şefaat arasında" beni muhayyer kıldı. Ben de "Şefaati" seçtim. Bu şefaat, hiçbir şeyi Allah'a ortak koşmadan ölen kimse içindir.
Ravi: Hz. Avf İbni Malik (r.a.)

3. Cibril (a.s.) Bana humma ve taun ile geldi. Hummayı Medine'de alıkoydum ve taunu da Şam'a gönderdim. Taun ümmetim için şehidlik ve rahmet, kafirler için ise azabtır.
Ravi: Hz. Ebû Asiyb (r.a.)

4. Cibril (a.s.) Bana geldi: "Ümmetinden Allah'a bir şeyi ortak koşmadan ölen kimse muhakkak Cennete girer" müjdesini verdi. Bunun üzerine dedim ki: "Zina etmiş veya hırsızlık yapmış olsa da mı?" Buyurdu ki: "Zina etse de, hırsızlık yapsa da."
Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

5. Cibril (a.s.) Bana geldi: "Ya Muhammed (s.a.s.) hasta mısın? dedi. "Evet" dedim. "Allah adıyla başlar. Sana eza veren her şeyden, her bir nefsin şerrinden ve hased eden gözden Seni korumasını Allah'dan dilerim. Allah adıyla başlar, Seni korumasını dilerim. Sana şifa verecek olan Allah'dır" dedi.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

6. Cibril (a.s.) Bana geldi ve tebessüm ediyordu. "Seni güldüren nedir" dedim, buyurdu ki: "Bir akrabalık Arşa yapışmış, kendisinden kat'ı münasebet eden kimse aleyhinde davada bulunuyor." "Aralarındaki yakınlık ne derecede?" dedim. Buyurdu ki "Beş baba." (Buna gülüyorum.)
Ravi: Hz. Habib İbni Eddahkak (r.a.)

7. Cibril (a.s.) Bana geldi ve: "Allah Sana, eshabına telbiye esnasında seslerini yükseltmelerini bildirmeyi emrediyor. Zira o haccın şiarındandır" dedi.
Ravi: Hz. Zeyd İbni Halid (r.a.)

8. Cibril (a.s.) Bana: "Kufeyt" denilen bir kabla geldi. Ondan bir sefer yedim. Bununla Bana cimam hususunda kırk er gücü verildi.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9. Biraz önce Cibril (a.s) Bana geldi ve: "İnnâ lillah ve innâ ileyhi râci'ûn" dedi. Ben de: "Evet, biz Allah'ınız ve ona dönücüyüz. Fakat ne sebeble böyle söyledin Ya Cibril?" dedim. Buyurdu ki: "Senin ümmetin, çok değil, Senden az bir zaman sonra fitneye düşecektir." Ben de: "Küfür fitnesi mi, yoksa dalalet fitnesi mi?" diye sordum. Buyurdu ki: "Bunların hepsi olacak." "Ben onlara Allah'ın kitabını bırakıyorum, bu fitne nereden doğar?" dedim. Dedi ki: "Allah'ın kitabını bırakmaları sebebiyle dalalete düşerler. Ve bu onların Uleması ve Umerası ile başlar. Umera halkın haklarını kendilerine vermez ve aralarında kıtal vaki olur. Ulema da umeranın arzu ve heveslerine tabi olur ve onların dalalette devamlarına sebep olurlar. Sonra da bu hallerinden çekinmezler." Ben de: "Ya Cibril! Onlardan kurtulmak isteyen kimse ne ile kurtulur?" dedim. Buyurdu ki: "Çekinmek ve sabır etmekle ki, hakları verilirse alırlar, verilmezse vazgeçerler"
Ravi: Hz. Amr İbni As (r.a.)


Sayfa-10
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Cibril (a.s.) Bana geldi ve buyurdu ki: "Ya Muhammed (s.a.s.) Rabbin Sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: "Kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak zenginlikle salah bulur. Eğer onu fakir kılsa idim o küfranı nimet ederdi. Ve yine kullarımdan öyle kimse vardır ki, onun imanı ancak fakirlikle salah bulur. Eğer onu zengin kılsa idim o küfrederdi. Kullarımdan öylesi de vardır ki onun imanı ancak sıhhatta olması ile tamam olur. Eğer ona hastalık versem, o küfrederdi. (Diğer bir nüshada şu ilave vardır) Kullarımdan öyle kimse de vardır ki, onun imanı ancak kendisinin hastalık içinde bulunması ile tamam olur. Eğer onu sıhhatte kılsam, o küfranı nimet ederdi"
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

2. Cibril (a.s.) Bana geldi ve dedi ki: "Ya Muhammet (s.a.s.) Allah içkiye, onu yapana, yaptırana, içene, taşıyana, kendisine taşınılan kimseye, satana, satın alana, sakiliğini yapan ve onu içene lanet etti."
Ravi: Hz. Abbas (r.a.)

3. Cibril (a.s.) Bana geldi ve dedi ki: "Allah azze ve celle sana şu kelimelerle dua etmeni emrediyor. Onlardan birini muhakkak sana verecektir: "Allahım ben Senden acil afiyetini, belalarına karşı sabrı ve dünyadan Senin Rahmetinle çıkmayı dilerim."
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

4. Cibril (a.s.) Bana geldi ve dedi ki: "Cinnilerden bir ifrit sana desise kurmak istiyor. Yatağına girdiğinde Ayetül Kürsi'yi oku."
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)

5. Şimdiye kadar yeryüzüne hiç inmemiş bir melek. Bana Rabbimden bir risalet (vazife) ile geldi. Ayağının birini dünya semasının üzerine koymuş ve diğer ayağı da arz üzerinde hiç kımıldamadan sabit bulunuyordu.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

6. (Bir Yahudiye hitaben) Misk ağacına inanıyor ve onu kitabınızda buluyor musun? Bevl ve cünüplük bir terdir; insanın şakaklarından ayaklarına kadar misk olarak akar. ( Cennette)
Ravi: Hz. Zeyd İbni Erkam (r.a.)

7. Alimlere tabi olunuz. Zira onlar dünyanın çerağı ve ahiretin kandilleridir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

8. Ey Cübeyr! Bir sefere çıktığında, arkadaşlarının hal itibariyle en iyisi ve azık itibariyle de en çoğa sahip olanı olmaktan hoşlanır mısın? Şu beş sureyi oku: Kul Ya eyyühel kafirun, İzâcâe nasrullahü vel fethu, Kulhuvallahü ehad, Kul euzubirabbil Felak ve Kul euzubirabbinnas. Her sureye Bismillahirrahmanirrahim ile başla ve Bismillahirahmanirrahim ile bitir.
Ravi: Hz. Cubeyr İbni Mut'im (r.a.)

9. Kalbinin yumuşamasını ve hacetinin görülmesini sever misin? Yetime merhamet et, onun başını okşa ve ona yediğinden yedir. Kalbin yumuşar ve hacetine erişirsin.
Ravi: Hz. Ebud Derda (r.a.)

10. Ey insanlar! Duada cehd etmeyi sever misiniz? Öyle ise, "Allahümme e'innâ alâ şükrike ve zikrike ve hüsnü ibâdetike." (Allahım verdiğin nimete şükretmemiz, Seni zikretmemiz ve Sana güzelce ibadet edebilmemiz için bize yardım et) deyiniz.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

11. Allah, Hz. İbrahim (a.s.)'ı "Halil". Hz. Musa (a.s.)'ı "Neciy" ve Beni de "Habib" ittihaz etti. Sonra buyurdu ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için Habibimi, Halilim ve Neciyyim üzerine tercih ederim."
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

12. Beyaz horoz edininiz. Zira kendisinde beyaz horoz olan eve şeytan ve büyücü yaklaşamaz. Ve o evin etrafındaki evlere de.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)


Sayfa-11
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Evlerinizde kanatları kesilmiş güvercin bulundurunuz.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

2. Evlerinizde bu kanatları kesilmiş güvercinlerden edininiz. Zira o cin taifesini oyalayarak cocuklarınızdan alıkor.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

3. Fakirler nezdinde eller ediniz. Zira kıyamet gününde devlet onlarındır.
Ravi: Hz. Hasan İbni Ali (r.a.)

4. Koyun edinin. Zira o hayırla gelir; hayırla gider. Hz. Aişe r.anha'dan rivayette ise: "Koyun temin edin. Zira o berekettir."
Ravi: Hz. Ümmühani (r.anha)

5. Ümmetim üzerine şirk ve gizli şehvetten korkarım. Denildi ki: "Ya Resulallah, ümmetin Senden sonra şirk eder mi?" Buyurdu ki: "Evet, ama onlar ne güneşe, ne aya, ne taşa ve ne de puta taparlar. Lakin onlar insanlara amellerle riyakarlık yaparlar. Gizli şehvete gelince: Onlardan biri oruçlu olarak sabahlar, sonra ona, hevai arzularından bir şehvet arız olur. Ve isteğine uyarak orucunu terk eder.
Ravi: Hz. Şeddat İbni Evs (r.a.)

6. Ümmetim üzerine iki şeyden korkarım: Bolluk olan (ve rahat) yerlere göçüp, şevhetlerine tabi olurlar ve namazı ve Kur'an'la ilim ehliyle mücadele ederler.
Ravi: Hz. Ukbe (r.a.)

7. Bilir misiniz gıybet nedir? Kardeşini hoşlanmadığı şeyle zikretmendir. Denildi ki: "Dediğim şey kardeşimde mevcut olsa da mı öyle görürsün?" Buyurdu ki: "Söylediğin onda varsa gıybet ettin. Eğer onda yoksa ona iftira ettin."
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8. Bilir misiniz insanların Cennete girmelerini en çok sağlayan şeyler nelerdir? Allah korkusu ve güzel ahlaktır. Bilir misiniz, insanların cehenneme girmelerine en çok sebeb olan şey nedir? İki aralıktır; Ağız ve bacak arasıdır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9. Bilir misiniz İzzet ve Celal sahibi Allah'ın gölgeliğine ilk koşacaklar kimlerdir? Şu kimselerdir ki: Hakkı verildiğinde onu kabul ederler. Kendilerinden hak istendiğinde de onu bezlederler (verirler). Ve insanlar için, kendi nefislerine hükmettikleri gibi hükmederler.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

10. Bilir misin seninle niçin bu şekilde yürüdüm? Namaza giderken adımlarının sayısı artması için.
Ravi: Hz. Zeyd İbni Sabit (r.a.)

11. Bilir misin, nimetin tamamı nedir? Nimetin tamamı Cennete girmek ve Cehennemden kurtulmaktır.
Ravi: Hz. Muaz (r.a.)

12. (Ey ümmetim) Cennet ehlinin dörtte biri olmaya razı olur musunuz? Cennet ehlinin üçte biri olmaya razı olur musunuz? Cennet ehlinin yarısı olmaya razı olur musunuz? Muhakkak ki Cennete ancak Müslüman kimse girer. Sizler ehli şirkin içinde sadece siyah bir öküzün cildi üzerindeki beyaz bir tüy, veya kırmızı bir öküzün cildi üzerindeki kara bir tüy kadarsınız.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

13. İnsanlar onu tanıyacak diye faciri anmaktan çekiniyor musunuz? Facirden, bulunduğu hal üzere bahsedin ki, insanlar ondan sakınsınlar.
Ravi: Hz. Behz İbni Hakim (r.a.)


Sayfa-12
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Habeşiler sizi bıraktıkça siz de onları bırakınız. Zira Kabe'nin hazinesini ancak Habeşilerden iki bacağı ince bir kimse çıkaracaktır.
Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

2. Dünyayı ehline terkediniz. Zira kim ki dünyadan, kendisine yetecek olandan fazlasını alacak olursa, farkına varmadan ölüm sebebini almış olur.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

3. Çocuğuna çok merhametli olan şu kadını görüyorsunuz değil mi? Nefsim (kudret) elinde olan Allah'a yemin ederim ki, Allah Teala mü'minlere, şu kadının çocuğuna olan merhametinden çok daha merhametlidir.
Ravi: Hz. İbni Ebi Evfa (r.a.)

4. Nerede olursan ol Allah'tan kork. Bir kötülük yaptığında arkasından onu giderecek bir iyilik yap. İnsanlarla güzel ahlak sahibi olarak muâşeret et.
Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

5. Allah'tan kork. Bir mecliste bulunup da, oradan kalktığında hoşuna gidecek şeyler söylendiğini işitmişsen oraya tekrar git. Şayet hoşuna gitmeyen şeyler söylendiğini işitmişsen (bir daha) oraya gitme.
Ravi: Hz. Darğâme İbni Uleybeh (r.a.)

6. Allah'tan kork. Namazı dosdoğru kıl, zekatı ver. Beytullah'a hac ve umre yap, ana ve babana iyilik yap, yakınlarını ziyaret et, misafirine ikram et, emri bil marut nehy'i anil münker yap. Hak nerede ise sen de onunla beraber ol.
Ravi: Hz. Essülemi (r.a.)

7. Haramlardan sakın ki, insanların en abidi olasın. Allah'ın taksimine razı ol ki, halkın en zengini olasın. Komşuna iyilik yap ki, ( Kamil) mü'min olasın. Nefsin için sevdiğini insanlar için de sev ki, (halis) müslüman olasın. Bir de sakın çok gülme. Zira fazla gülme kalbi öldürür.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8. Allah'tan korkun. Aranızı ıslah edin. Muhakkak ki Allah Teala müslümanların arasını ıslah eder.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

9. Şu sabırlı ve mütehammil hayvanlar hakkında Allah'tan korkun. Onlara salih olarak binin ve onları salih olarak yeyin.
Ravi: Hz. Sehl ibni Hanzele (r.a.)

10. Allah'tan korkun. Evladınız arasında adaletle muamele edin. Diğer rivayette, Allah'tan korkun. Çocuklarınızın sizlere itaatli olmalarını istediğiniz gibi siz de onların aralarında adaletle davranınız.
Ravi: Hz. Numan (r.a.)

11. Namaz husususunda Allah'tan korkun. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Köleleriniz hakkında da Allah'tan korkun. Şu iki zaif hakkında da Allah'tan korkun; Dul kadın ve yetim çocuk.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

12. Zulümden sakının. Zira zulüm, kıyamet gününde karanlıklardır. Cimrilikten de sakının. Zira cimrilik, sizden öncekileri helak etmiş, onları birbirilerinin kanlarını akıtmağa ve haram olan haklarını helal saymaya sevketmiştir.
Ravi: Hz. Câbir İbni Abdullah (r.a.)

13. Gücünüz yettiği ölçüde zulümden sakının. Zira bir insan kıyamet günü hasenatı ile gelir ve öyle zanneder ki, bir hasenatı onu kurtaracaktır. (O sırada) denir ki: "Filanın senin üzerinde hakkı vardır." Bunun üzerine buyurulur ki: "Onun hasenatından silin." Öyle ki, hiçbir hasenatı kalmaz. Bunun misali, bir çöle inen yolcuların hali gibidir ki, yanlarında odunları yoktu. O insanlar ateş için odun toplamak üzere dağıldılar. Derledikleri odunları yakıp istediklerini pişirdiler. İşte günahlar da böyledir. (Hasenatı yakar kül eder.)
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)


Sayfa-13
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Binada haram taş kullanmaktan sakınınız. Zira haram taş harabiyet sebebidir.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

2. Benden, bildiğinizin haricinde hadis naklinden sakının. Zira her kim kasden yalan bir hadis söylerse ateşten oturacağı yeri hazırlasın. Ve her kim de, Kur'an'ı kendi rey'i ile tefsir ederse, gene ateşten oturacağı yeri hazırlasın.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

3. Dünyadan sakının. Kadınlardan da sakının. Zira şeytan çok aldatıcı, yanıltmak için gözetici ve netice alıcıdır. O, takva sahiplerini avlamakta kadınlardan daha uygun bir tuzağa sahip olmamıştır.
Ravi: Hz. Muaz (r.a.)

4. Allah'tan korkun. Beş vakit namazınızı kılın. (Ramazan) ayınızda orucunuzu tutun. Malınızın zekatını eda edin. Emir sahiplerinize itaat edin ve Rabbinizin Cennetine girin. (Hulaî, Fevaid adlı kitabında şu ilaveyi zikretmiştir: Ve Rabbinizin Beytini hac edin. Zekatınızı nefsiniz razı olarak eda edin.)
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

5. Dünyadan sakının. Nefsim kudret elinde olan Allah'a kasem ederim ki, muhakkak O, Harut ile Marut'tan daha büyüleyicidir.
Ravi: Hz. Abdullah ibin Büsr el Mazini (r.a.)

6. Laneti celbedici iki şeyden sakının; İnsanların yolları üzerine veya gölgelenecekleri yerlere def'i hacet yapmaktan sakının.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7. Laneti celbedici şu üç şeyden sakının; İnsanların gelip geçeceği yerlere, yol ortasına ve gölgelere def'i hacetten sakının.
Ravi: Hz. Muaz İbni Cebel (r.a.)

8. Velev ki bir yarım hurma ile de olsa, ateşten korununuz. Eğer (onu da) bulamazsanız bir güzel sözle.
Ravi: Hz. Adiy İbni Hâtim (r.a.)

9. Sultan ve maiyetindekilerin kapılarından sakının. Çünkü insanlardan onlara en yakın olanı, Allah'tan en uzak olanıdır. Her kim Sultanı, Allah Teala üzerine tercih ederse, Allah o kimsenin kalbinde gizli ve açık fitne yaratır. Ondan Vera'ğı giderir. Ve o kimseyi şaşkınlık içinde terkeder. (Verağ, takvanın ileri derecesidir.)
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

10. Allah yolundaki mücahide eza etmekten sakının. Zira Allah Teala, Peygamberine eza edenlere gadap ettiği gibi, onlara eza edenlere de gadap eder. Ve (Peygamberlerinin) dualarına icabet ettiği gibi (mücahidlerin) dualarına da icabet eder.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

11. Alimin sürçmesinden sakının ve onun hatasından dönmesini bekleyin.
Ravi: Hz. Amr İbni Avf (r.a.)

12. Mü'minin ferasetinden sakınınız. Çünkü O, Allah'ın nuru ile bakar.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

13. Mazlumun bedduasından sakının. Zira o bulutlara yüklenir. Allah Teala buyurur ki: "İzzetim ve Celalim hakkı için, bir müddet sonra da olsa muhakkak sana (mazluma) yardım ederim."
Ravi: Hz. Huzeyme bin Sabit (r.a.)

14. Mazlumun bedduasından sakının. Zira o bir şerâre gibi semaya yükselir.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

15. Kafir de olsa, mazlumun bedduasından sakının. Zira o bedduanın (ulaşmasına mani olacak) bir perde yoktur.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

16. Ey Fatıma! Allah'tan takva üzere ol. Rabbinin farzını yerine getir. Ehlinin işini yap. Yatağına girince; otuz üç kere tesbih, otuz üç kere tahmid, otuz dört kere de tekbir et. Böylece yüz eder. Bu senin için bir hizmetçiden daha hayırlıdır.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)


Sayfa-14
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Namazınızda imam okurken siz de mi okuyorsunuz? Öyle yapmayınız. Siz Fatiha'i şerifi kendi içinizden okuyun.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

2. Öndeki saffı tamamlayın, sonra onu takip edin. Öndekinde noksanlık yoksa, sonraki safta yer alın.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

3. Rükû ve secdeleri tam yapın. Nefsim yed'i kudretinde olan Allah'a yemin ederim ki Ben sizi, rükû ve secde yaptığınızda, arka tarafımdan görüyorum.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

4. "İsra" olunduğum gece Kesîbi Ahmer'de (Kudüs'e yakın bir yer) Hz. Musa (a.s.)'a uğradım. Kabrinde ayakta namaz kılıyordu.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

5. İsra gecesi bir kavme uğradım. Onların dudakları ateşten makaslarla kesiliyordu. Dudakları her kesilişde yeniden tamamlanıyordu. " Ya Cibril! Bunlar kimlerdir?" dedim. Buyurdu ki: "Bunlar ümmetinin hatipleridir ki, yapmadıklarını söylerler ve Allah'ın kitabını okurlar, fakat onunla amel etmezler."
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

6. İsra gecesi bir kavme uğradım. Karınları evler gibi idi ve içi yılanlarla dolu idi. Ve bu yılanlar karınlarının dışından görünüyordu. Dedim ki: "Ya Cibril! Bunlar kimlerdir?" Buyurdu ki: "İşte bunlar faiz yiyenlerdir."
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7. Sırat üzerinde ayağı sabit olanınız Ehlibeytimi ve Ashabımı sevmekte en üstün olanınızdır.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

8. Ey Hıra, sakin ol. Muhakkak ki senin üzerinde bir Peygamber, bir Sıddık ve bir Şehid var.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

9. Müminin mizanında en ağır basacak şey, güzel ahlaktır. Muhakkak ki Allah Teala işi ve sözü çirkin olan ve hayasızca konuşan kimseye buğz eder.
Ravi: Hz. Ebud Derda (r.a.)

10. İki kimse vardır ki, Allah Teala Kıyamet gününde onlara bakmaz; Sılai Rahmi kesene ve kötü komşuya.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

11. İki (kişi) bir'den hayırlıdır. Ve üç iki'den hayırlıdır. Ve dört de üç'ten hayırlıdır. Öyle ise siz cemaatle birlikte olunuz. Muhakkak ki Allah'ın eli (Rahmet ve yardımı) cemaat üzerindedir. Aziz ve Celil olan Allah ümmetimi ancak hidayet üzerinde birleştirir. Biliniz ki, cemaaten uzak olan her kişi için ateşe düşme vardır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

12. İki kimse vardır ki, Cennette mekan edinirler. Kim ki iki çene arası ile iki bacak arasını korursa Cennete girer.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

13. Kardeşinize mukabelede bulunun. Ona bereketle dua edin. Zira bir kimsenin yemeği yenir, içeceği içilir de sonra ona bereketle dua edilirse işte bu misafirleri tarafından ona bir mukabeledir.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

14. Kardeşinin davetine icabet et. Zira kardeşin için, sen iki durumda bulunursun: Ya o hayır üzeredir. Ve sen o davette hazır olmaya layıksın, veya o şer üzerinedir. Ve sen onu ondan men eder ve hayırla emredersin.
Ravi: Hz. Ya'lâ İbni Murre (r.a.)

15. Yemeğinizi toplu halde yeyiniz. Ve (başlarken) Allah'ın ismini zikrediniz. Bu takdirde sizin için onda bereket olur.
Ravi: Hz. Vahşi (r.a.)

16. Kur'an üzerinde anlayışta birlik olduğunuz müddetçe toplanın, ihtilaf ettiğinizde kalkın.
Ravi: Hz. Cündüb (r.a.)

17. Helak edici şu yedi şeyden kaçınınız: Allah'a ortak koşmaktan, sihirden, haklı durum hariç Allah'ın haram kıldığı cana kıymaktan, faiz yemekten, yetim malı yemekten, savaş günü harpten kaçmaktan ve namuslu, mü'min, habersiz hanımlara iftira etmekten.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


Sayfa-15
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Şu yedi büyük günahtan kaçınınız: Allah'a şirk koşmaktan, adam öldürmekten, harpten kaçmaktan, yetim malı yemekten, faiz yemekten, namuslu kadınlara iftiradan, hicretten sonra bekar kalmaktan.
Ravi: Hz. Sehl ibni Ebu Hayseme (r.a.)

2. İçkiden kaçının. Zira o her şerrin anahtarıdır.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

3. Tekebbürden kaçının. Zira kul, kibirlenmekte o kadar devam eder ki, Allah Teala: "Bu kulumu Cebbarlar'dan yazın" buyurur.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

4. Aşiret (malayani) meclislerinden kaçınınız.
Ravi: Hz. Eban ibni Osman (r.a.)

5. Allah Teala'nın nehy ettiği kötü şeylerden kaçının. Bunlardan bir şeye kim düşerse, Allah'ın örttüğünü o da gizli tutsun. Ve Allah'a tevbe etsin. Zira, her kimin durumu bize açıklanırsa Allah'ın kitabının hükmünü o kimse üzerine tatbik ederiz.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

6. İmamlarınızı en hayırlı olanlarınızdan yapın. Zira onlar sizinle Rabbınız arasında öncü ve aracıdırlar.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

7. Haramla aranızda helalden bir sütre edinin. Kim bunu yaparsa, dinini ve iffetini korumakta çok ihtiyatlı davranmış olur. Kim de kendi dilediği gibi yer, içerse, koru kenarında otlayan bir hayvana benzer ki, o koruluğa düşmesi yakındır. Her hükümdarın bir korusu vardır. Allah Teala'nın yer yüzündeki korusu ise haramlarıdır.
Ravi: Hz. Numan ibni Beşir (r.a.)

8. Namazlarınızdan bazılarını evlerinizde kılın. Ve onları kabir haline getirmeyiniz.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

9. Evet, Ben Kur'an'ı fehm ile okuyorum. Siz ise zahiri ile okuyorsunuz . Dediler ki: "Ya Resulallah, zahir ile batın (fehm)'in farkı nedir?" Buyurdu ki: "Ben Kur'an'ı okuyorum ve tefekkür ediyorum. Ve ahkamı ile amel ediyorum. Halbuki siz şöyle okuyorsunuz, buyurdu ve elini süratle geçirerek işaret etti. (Bu hadis-i şerif Ashabın peygamber Efendimize şöyle demeleri üzerine varid olmuştur: "Ya Rasülallah! Siz Kur'an-ı Kerim'i okuduğunuz zaman öyle bir manevi haz duyuyoruz ki, kendi kendimize okuduğumuzda bu halaveti duyamıyoruz.")
Ravi: Hz. Umeyr İbni Hani (r.a.)

10. Dünyayı talebte güzel davranın. Zira Allah Teala rızıklarınızı katiyetle tefekkül etmiştir. Herkese yapmakta olduğu kolaylaştırılmıştır. İşlerinizde Allah'tan yardım dileyiniz. Zira o dilediğini mahveder ve dilediğini de sabit kılar. Esasen Ana kitab O'nun nezdindedir.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

11. Davet edene icabet edin. Hediyeyi reddetmeyin ve müslümanları dövmeyin.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

12. Amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı, vaktinde kılınan namazdır. Sonra anaya ve babaya iyilik, sonra da Allah yolunda cihattır.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

13. Amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı, aç bir fakiri yediren, yahud onun borcunu ödeyen veyahud da ondan bir sıkıntıyı gideren kimsenin amelidir.
Ravi: Hz. Hakem ibni Umeyr (r.a.)

14. Amellerin Allah Teala'ya en sevimli olanı, Allah'a imandır. Sonra sıla-i rahim, sonra da emr'i bil Maruf ve Nehyi anil münker yapmaktır. Allah Teala'nın en çok buğz ettiği ameller ise, Allah'a şirk koşmak, sonra sıla-i rahimi kesmektir.
Ravi: Hz. Katade (r.a.)

15. Beldelerin Allah Teala'ya en sevimli olan yerleri, mescidleridir. Ve beldelerin Allah'a en sevimsiz olan yerleri de çarşı-pazarlarıdır.
Ravi: Hz. Cubeyr ibni Mut'im (r.a.)

16. Allah'a isimlerin en sevimlisi Abdullah, Abdurrahman ve Haris'tir
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

17. Allah Teala'ya cihadın en sevimli olanı, zalim hükümdara söylenen hak sözdür.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)


Sayfa-16
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Allah'a en sevimli yemek, çok elin uzandığı yemektir.
Ravi: Hz. Câbir ibni Abdullah (r.a.)

2. Allah'a en sevimli kelam, kulun: "Sübhanellahi ve bihamdihi" demesidir.
Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

3. Allah Teala'ya en sevimli gelen şu dört sözdür: "Sübhanellahi, Velhamdülillahi, Ve lâ ilâhe illallahu, Vallahu ekber." Onların hangisinden başlarsan mahzuru yoktur. Erkek çocuğuna "Yessar, Rebbah, Necid ve Eflak" diye isim verme. Zira bir yerde (Bu isimlerden birisi için) "Orada var mı?" diye sorarsın. O çocuk da orada yoktur. Cevaben "Hayır" denir. Böylece ismin manasının aksine olarak hoş olmayan bir mana belirir.
Ravi: Hz. Semure ibni Cündüb (r.a.)

4. Aziz ve Celil olan Allah'a kullarının en sevimli olanları: Etkiya ve Ahfiyalardır. Ki, onlar gözden gaib oldukları zaman (aranıp) bulunmazlar. Hazır olduklarında ise bilinmezler. İşte bunlar hidayet önderleri ve ilim kandilleridir.
Ravi: Hz. Muaz (r.a.)

5. İnsanların Allah Teala'ya en sevimli ve kıyamet gününde O'na en yakın olanı, Adil hükümdardır. Kıyamet gününde Allah'ın en buğz ettiği ve azabı en şiddetli olan insan ise, zalim hükümdardır.
Ravi: Hz. Ebû Said el Hudri (r.a.)

6. Allah Teala'ya en sevimli kimseler, dinleri sebebiyle yurdlarını terkeden gariblerdir. Allah Teala, kıyamet gününde onları Meryemoğlu İsa (a.s.) ile baas eder.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

7. Sizin Allah Teala'ya en sevimli olanınız, yemesi en az ve bedenen en hafif olanınızdır.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

8. Sizin Allah'a en sevimli geleniniz, ahlakça en güzel olanlarınızdır. Onlar öyle mütevazi kimselerdir ki, başkaları ile ülfet ederler ve kendileri ile de ülfet olunur. Sizin Allah Teala'ya en sevimsiz olanlarınız ise, insanlar arasında laf taşıyan, onların hatalarını araştıran ve kardeşler arasını ayıran kimselerdir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

9. Allah Teala şu kulu sever: Sattığında müsamahalı, aldığında müsamahalı, borcunu ödeme müsamahalı ve alacağı talebte de gene müsahamalıdır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

10. Kendi nefsin için sevdiğini insanlar içinde sev.
Ravi: Hz. Esedul Karsi (r.a.)

11. Allah Teala'yı nimetleri ile sizi rızıklandırdığı için seviniz. Beni de, Allah Beni sevdiği için seviniz. Ehlibeytimi de Allah ve Ben onları sevdiğim için seviniz.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

12. Şu üç sebebden dolayı Arabı sevin: Ben arabım, Kur'an Arabçadır ve Cennet ehlinin lisanı da Arabçadır.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

13. Fakirleri sevin ve onlarla oturup kalkın. Arabı kalbden sev. Kendi nefsin hakkında bildiğin şeyler, seni diğer insanlardan men etsin. (Kendi kusurları ile meşgul olup diğer insanların ayıbları ile uğraşmamalı)
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

14. Arabı ve onların bekasını da sevin. Zira onların bekası İslam'da nurdur. Son bulmaları ise İslam'da zulmettir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

15. Fakirleri seviniz ve onlara yakın olunuz. Siz onları severseniz Allah da sizi sever. Siz onlara yakın olursanız. Allah da size yakın olur. Siz onları giydirirseniz, Allah da sizi giydirir. Siz onları yedirirseniz, Allah da sizi yedirir. Siz cömerd olunuz ki, Allah Teala da size karşı cömerd olsun.
Ravi: Hz. Selman Farisi (r.a.)

16. Marufu ( iyiliği) ve ehlini sevin. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bereket ve afiyet onlarla beraberdir.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)
Sayfa-17
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Mal sahipleri hakkında şu hususlarda dikkatli davranın. Damızlık veya iş yapan hayvanlar, develer ve hurmadan vacip olan hak.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

2. Ey insanlar! Alemlerin Rabbına hüsnü zanda bulunun. Zira rab, kulunun zannına göre ona muamele eder.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

3. Kanınızı kameri ayın onbeş, onyedi, ondokuz veya yirmi birinde aldırın. Zira fazla kan icabında insanın ölümüne sebep olur.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

4. Cennet ile Cehennem ihticacda bulundular. (Her biri haklılığı için delil ileri sürdü.) Cennet: " Bana zaifler ve miskinler girer" dedi. Cehennem de: "Bana da cebbarlar ve kibirliler girer" dedi. Bunun üzerine Allah Teala Cehennem için: "Sen Benim azabımsın, dilediğim kimseleri seninle cezalandırırım." Ve Cennet için de: "Sen Benim Rahmetimsin, dilediğim kimseye seninle Rahmetimi ikram ederim." (Ey Cennet ve Cehennem) sizden her birinizin doldurulması Bana aittir" buyurdu.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5. Meddahların yüzlerine toprak atın.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

6. Uhud öyle bir dağdır ki, Bizi sever Biz de onu severiz. Siz ona geldiğinizde meyvasından yiyiniz. Oradaki "İdah" ağacının meyvesinden olsa bile, (İdah, dikenli büyük bir ağaçtır.)
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

7. Uhud, Cennet rukünlerinden bir rukündur.
Ravi: Hz. Sehl İbni Said (r.a.)

8. Size şu üç sözü kasemle söyleyeyim: Bir kulun malı sadakadan dolayı katiyyen noksanlaşmaz. Bir kul bir zulme uğrar da, o zulme sabrederse Allah Azze ve Celle o sebeble o kulun izzetini arttırır. Bir kul da isteme kapısını açarsa ( Devamlı olarak başkanlarından isteklerde bulunursa), ona da fakirlik kapısı açılır.
Ravi: Hz. Ebû Kebşe (r.a.)

9. Gizli şehvetten sakının. Bu, alimin, insanların kendi etrafında toplanmalarından hoşlandığ için ilmi tahsil etmesidir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

10. Yüzleri sararmış olanlardan sakının. Bu sararma bir hastalık veya uykusuzluktan değilse, onların kalblerinde müslümanlara karşı besledikleri kindendir.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

11. Şu iki şöhretten sakının: Sof (yünlü) ve ipek (giyinmek)tir. ( Yani sofilere ve zenginlere benzemeye çalışmak)
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

12. Sizleri Benden sonra vuku bulacak yedi fitneden sakınmaya davet ederim. Medine'den çıkacak bir fitne, Mekke'den çıkacak bir fitne, Yemen'den çıkacak bir fitne, Şam'dan çıkacak bir fitne, Şark'tan çıkacak bir fitne Garb'tan çıkacak bir fitne. Bir fitne'de Şam'ın merkezinden zuhur eder ki, işte bu Süfyan'nın fitnesidir. (Mehdi (a.s)'dan bir sene evvel çıkacak bir fitne.)
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

13. Kur'an okuma bakımından insanların en güzeli, okuduğu zaman Allah'dan haşyet ettiğini gördüğün kimsedir.
Ravi: Hz. Halid ibni Fadale (r.a.)

14. Kıraat cihetinden insanların en güzeli, Kur'an'ı okuyunca hüzünlenen kimsedir.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

15. Bir hadiseyi "uğursuz" olarak yormaktansa, yapılacak en iyi şey tefe'ul (iyiye yormaktır.)dür. Esasen bu davranış, Allah'ın takdirinden de hiç bir şeyi müslümandan geri çevirmez. Sizden biriniz hoşuna gitmeyen uğursuzluk zannettiği bir şey görünce şöyle desin: "Yarabbi! İyilikleri getirecek, kötülükleri de def edecek ancak sensin. Lâ havle velâ kuvvete illâ bike."
Ravi: Hz. Urve ibni Amir (r.a.)

16. Yolların en güzeli Hz Muhammed (s.a.s.)'in yoludur. İşlerin en şerlisi ise sonradan (bu yolun dışında) ihdas edilenlerdir. Her bid'at sapıklıktır. Kim ölür de geriye mal bırakırsa, onun varislerine aiddir. Kim de geriye borç, yahudi (bakıma muhtaç) çoluk-çocuk bırakırsa, o aile ve çocukların bakımı ve borcun tediyesi Bana aittir. (Yani devlete.)
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)


Sayfa-18
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Ölülerinizin kefenlerini güzelleştiriniz. Zira onlar kabirlerinde kefenleri ile övünürler ve birbirlerine ziyarette bulunurlar.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

2. Kefeni güzelleştiriniz. Ölülerinize, arkalarından feryad etmekle, fena tezkiye ile, vasiyetlerini tehirle ve yakanlarını ve kabirlerini ziyareti terk ile eza vermeyiniz. Onlaran borçlarını ödemede acele ediniz. (Kabirde) kötü komşudan uzak tutunuz. Kabir kazdığınızda, onu derinleştirip güzelleştiriniz.
Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.a.)

3. Avret mahallini, hanımın ve cariyen müstesna, ( herkesten) koru.
Ravi: Hz. Behz İbni Hakim (r.a.)

4. Ashabım ve akrabalarıma hürmet ederek Bana hürmetinizi muhafaza ediniz. Kim ki, onlara hürmetle Bana olan hürmetini teyid ederse, Allah da onu dünya ve ahirette korur. Her kim de onlara hürmet etmeyerek, Bana olan hürmetini muhafaza etmezse, Allah ondan yüz çevirir. Ve bir kimseden de Allah yüz çevrir ise onun (azab için) yakalanması yakındır.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

5. Ashabıma, sonra arkadan gelenlere, sonra da onları takib edenlere hürmet ederek, Bana olan hürmetinizi muhafaza ediniz. Daha sonra yalan yayılır. Öyle ki, kişi kendisinden istenilmeden şahidlik yapar ve yemin teklif edilmeden yemin eder.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

6. Sekerat (ölüme yaklaşma) halindekilerin yanında hazır olun. Ve onlara "Lâ ilahe İllallah'ı" telkin edin. Ve onları Cennetle de müjdeleyin. Zira erkeklerden ve kadınlardan halim olanlar bile böyle bir durumda şaşkınlık içinde kalır. Ve şeytanın da, Adem oğluna en yakın olduğu zaman bu vakittir. Nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, ölüm meleğinin görülmesi bin kılıç darbesinden daha müthiştir. Gene nefsim kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, mü'min bir kulun, her bir damarının dolaştığı yerde acı duymadıkça, nefesi çıkmaz.
Ravi: Hz. Vasile (r.a.)

7. Cuma namazında hazır olun ve imama da yakın bulunun. Zira insan Cuma'dan geri kalmakla, Cennet ehli olduğu halde, Cennetten geri kalmış olur.
Ravi: Hz. Semure (r.a.)

8. Benden sonra ümmetim üzerine şu üç dalaletten korkarım. Hevalara uymak, karın ve şehvetlere uymak ve marifetten sonra gaflete düşmek.
Ravi: Hz. Eflah (r.a.)

9. Benden sonra ümmetim üzerine şu üç şeyden korkarım. Devlet reisi ve vekillerinin zulmünden korku duyulması (Hükümde tesir altında kalmak), yıldızların (tesirine) itikad ve kaderi tekzib etme.
Ravi: Hz. İbni Muhaccir (r.a.)

10. Sizin üzerinize şu altı şeyden korkarım. Sefihlerin amirliğinden, kan dökmekten, hükmü satmaktan, sıla-i rahmi kesmekten, Kur'an'ı musiki eğlencesine vesile yapmaktan ve askerlerin çoğalmasından.
Ravi: Hz. Avf ibni Malik (r.a.)

11. Bıyıkları kesin, sakalı affedin. Yahudilere benzemeyin.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)


Sayfa-19
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Hz. İbrahim(a.s.) yüzyirmi yaşında iken sünnet oldu. Ondan sonra seksen sene daha yaşadı.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2. Benim nezdimde, müslüman cinniler ile müşrik cinniler muhasamada bulundular ve Benden kendilerini iskan etmemi istediler. Ben de müslüman olanları mamur yerlere, müşriklerini ise harap yerlerde iskan ettim.
Ravi: Hz. Bilal İbni Hars (r.a.)

3. Kına ile kınalanınız. Zira o, güzellliğinizi, gençliğinizi ve nikah muhabbetinizi arttırır.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

4. Emirin hediye alması haramdır. Hakimin rüşvet kabul etmesi ise (rüşveti helal kabulu) küfürdür.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

5. Kader hakkında konuşma ahir zamanda bu ümmetin şerlilerine bırakıldı. (Ancak şerli kimseler bu mevzuda ileri geri konuşur.)
Ravi: Hz. Ebû Hureyye (r.a.)

6. Aziz ve Celil olan Allah, diğer Peygamberlerden misaklarını aldığı gibi Benden de misak aldı. Meryem oğlu Mesih İsa (a.s.) Beni müjdeledi. Ve Peygamberinizin (s.a.s.) Annesi rüyasında, iki ayağının arasından bir nur çıktığını ve o nur ile Şam'ın köşklerinin aydınlatıldığını gördü.
Ravi: Hz. Ebû Meryem el Gassani (r.a.)

7. Müşrikleri Arab yarımadasından çıkarınız. Gelen heyetlere Benim ikram ettiğim gibi ikram ediniz.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

8. Hicaz yahudilerini ve Necran ehlini Arab yarımadasından çıkarınız. Biliniz ki, insanların en şerlileri, Peygamberlerinin kabirlerini mescid ittihaz edenlerdir. (Ravi: Resuli Ekrem (s.a.s.)'in son sözünün bu olduğunu söyleyerek hadisi rivayet etmiştir.)
Ravi: Hz. Ubeyde ibni Cerrah (r.a.)

9. İnsanların hüsranı en şiddetli olanı; ellerini boş ümidlerle yıpratmış, günleri onun arzusuna ermesine yetmemiş ve böylece dünyadan azıksız ayrılıp Allah Teala'nın huzuruna hüccetsiz çıkan kimsedir.
Ravi: Hz. Abdullah ibni Amir (r.a.)

10. Ümmetimin üzerine korktuklarının en korkuncu; Karnının büyüklüğü, uykuya devam, tembellik ve yakînin zayıflığıdır.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

11. (Kızlar için) Sünnet et, fakat aşırı gitme. Zira bu sünnet hem yüzü parlatıcı, hem de zevci için haz vericidir.
Ravi: Hz. Dahhak ibni Kays (r.a.)

12. Dininde halis ol, az amel sana kafi gelir.
Ravi: Hz. Muaz ibni Cebel (r.a.)

13. Amellerinizi Allah için halis kılınız. Zira Allah Teala ancak kendisi için ihlasla yapılan ameli kabul eder.
Ravi: Hz. Dahhak ibni Kays (r.a.)

14. Yemek esnasında ayakkabılarınızı çıkarınız. Zira bu güzel bir sünnettir (yoldur.)
Ravi: Hz. Ebû Abs ibni Cabir (r.a.)

15. Ümmetim için korktuklarım arasında en çok korktuğum şey, saptırıcı önderlerdir.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

16. Ümmetim için korktuklarım arasında en ziyade şu üç şeyden korkarım; Yıldızlardan yağmur umma. Sultanın zulmü ve kaderi tekzib etme.
Ravi: Hz. Câbir ibni Semure (r.a.)


Sayfa: 20
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Ümmetim için korktuklarım arasında en ziyade şu üç şeyden korkarım. Nefsi hevanın dalaleti, midenin iştihasına ve şehvete tabi olmak, ve ucub. (Dini hususlarda kendini beğenmişlik.)
Ravi: Hz. Eflah (r.a.)

2. Ümmetim için korktuklarım arasında en ziyade korktuğum şeyler; kendisine itaat edilen cimrilik (zekatı vermemek gibi), tabi olunan heva ve heves ve her rey sahibinin kendi fikrini beğenmesi.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

3. O köle senin islamda kardeşindir. Ona ancak gücünün yettiği işi yükle. Yediğinden yedir, giydiğinden ona da giydir. Eğer kendisinden hoşlanmıyorsan onu sat.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

4. Allah telâlanın sana farz kıldığı şeyleri eda et ki, insanların en abidi olasın. Allah'ın sana haram kıldığı şeylerden kaçın ki, insanların en vera sahibi olasın. Allah'ın senin için yaptığı taksime razı ol ki, insanların en zengini olasın.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

5. Farz olan zekatı eda et. Zira o zekat seni arındıran bir temizliktir. Sıla-i rahmi yerine getir. Ve dilencinin, komşunun ve fakirin hakkını tanı.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

6. "Burr" ve " kamh" denilen iki cins buğdaydan bir sa' (1040 dirhem kadar), yahut hurmadan bir sa', veyahut arpadan bir sa', hür veya köle, küçük veya büyük olsun, her bir şahıs için bir sa' veriniz. (sadaka-i fıtır için.)
Ravi: Hz. Abdullah ibni Salebe (r.a.)

7. Bir adam kabrine konulduktan sonra yanına iki melek geldi. Ve ona: "Biz sana şiddetli bir darbe vuracağız" dediler. Ve vurdular da. Bundan dolayı adamın kabri ateşle doldu. Ayılıncaya kadar melekler onu bıraktılar. Adam ayılıp da korkusu gidince meleklere dedi ki: "Neden bana vurdunuz?" Bunun üzerine melekler: "Sen temiz olmadığın halde namaz kılmıştın ve mazlum bir adama rastladığın halde ona yardım etmemiştin" dediler.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

8. Dünya meşakkatlerine (tedbirini alarak) gir. Ve sabır ve kanaat ile nefsini dünyanın sıkıntı ve kederlerinden çıkar. Bir de kendi nefsin hakkında bildiklerin, insanlardan (onları ayıplamaktan) seni men etsin
Ravi: Hz. Hasan (r.a.)

9. (Miraç gecesi) Cennete dahil edildim. Cennet ehlinin çoğunun, mü'minlerin çocukları ile fakirler olduğunu ve azının da kadınlar ile zenginler olduğunu gördüm.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

10. Gücünüz yettiği ölçüde, müslümanlardan hadleri (cezaları) kaldırın. Şayet müslüman için bir çıkış yolu bulursanız onu tatbik edin. Zira imamın (hakimin) afv etmekte hata etmesi, ceza vermekte hata etmesinden daha hayırlıdır.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

11. Şüpheli durumlarda hadleri kaldırın. Ve kerim insanların zelle (sürçme)lerini muahaze etmeyin. Ancak Allah'ın hududundan belli bir had ise o müstesnadır.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

12. Hadleri kaldırın. Bununla beraber imamın (devlet reisinin) belli hadleri terketmesi caiz olmaz.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

13. Siz, kabul edileceğine yakınen inanarak, Allah'a dua ediniz. Ve biliniz ki Allahü Teala, kalbi gaflet ve boş şeylerle dolu olan bir kimsenin duasını asla kabul etmez.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)
Sayfa: 21
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Kardeşlerinizi isimleri ile çağırınız. Onları lakapları ile çağırmayınız.
Ravi: Hz. Abdullah İbni Cerad (r.a.)

2. Abdestinizdeki şüpheyi, yakın bilginizle def edin. Namazda ise zannınıza göre hareket edin. (Abdestten şüphelendiğinde zanna göre değil, kat'i bilgiye dayanılır. Halbuki namazda ise tereddüde düşüldüğünde galip zanna göre hareket edilir.)
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

3. Ölülerinizi salih insanların arasına defnediniz. Zira ölü, kötü komşudan eza görür. Nasıl ki hayattaki bir kimse de kötü komşudan eza duyar.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

4. Siz, kan, saç ve tırnaklarınızı toprağa gömünüz ki, büyücüler onlarla sihir yapmasınlar.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

5. Süt ile yağlanınız. Zira bu sizin için hanımlarınızın nezdinde daha haz vericidir. Menekşe yağı da sürünüz. Zira o yazın serinlik ve kışında hararet verici vasıftadır.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

6. Hac ve Umreye devam ediniz. Zira demirci ocağının, demirin pasını temizlemesi gibi, hac ile umre de fakirliği ve günahları yok eder.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

7. Yetimi kendine yakın tut. Başını elinle okşa ve onu sofrana oturt. Böyle yaparsan, kalbin yumuşar ve hacetin görülür.
Ravi: Hz. Ebû İmran (r.a.)

8. Cennet ehlinden derecesi en az olan kimse için, seksen bin hadim ve yetmiş iki zevce vardır. Onun için, büyüklüğü Cabiye (Şam) ile San'a (Yemen) arası kadar olan inci, zebercet ve yakuttan bir kubbe kurulur.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

9. Her hak sahibine hakkını veriniz. Çocuk yatağındır(yatak sahibinin). Zani için de recm vardır. Kim ki, efendisinden başkasını veli edinirse, yahud başkasına nisbet iddia ederse Allah'ın meleklerinin ve insanların hepsinin laneti onun üzerine olsun. Böylesinin ne nafile, ne de farz ibadeti kabul olunur.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

10. Allah'ı çok zikretmekle meclislerin hakkını verin. Doğru yolu gösterin ve gözlerinizi indirin. (Haramdan sakının).
Ravi: Hz. Sebi İbni Huneyf (r.a.)

11. Azimetleri yerine getirin ve ruhsatları da kabul edin. (Din kolaylıktır icabında faydalanın.) İnsanları bırakın (gizli hallerini ve ayıblarını araştırmayın). Onlara böyle yapmanız sizin için yeterlidir (şerlerinden emin olursunuz.)
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

12. Şu maldan (dünyadan) istemeksizin ve tamah etmeksizin Allah Teala sana verdiğinde onu al ve ye, Onu mal edin.
Ravi: Hz. Ebud Derda (r.a.)

13. Allah sana bir mal verdiği zaman, Allah'ın bu nimet ve ikramının eseri senin üzerinde görülsün.
Ravi: Hz. Ebud Derda (r.a.)

14. Bir kimse ile kardeşlik kurduğunda onun adını ve babasının adını sor. Onun gaybutinde aile efradını korursun, hasta olursa ziyaret edersin, vefat ederse cenazesinde hazır olursun.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

15. Sizden biriniz bir hadim (köle) satın aldığında ona ilk yedireceği şey helva (tatlı) olsun. Onun alışması için bu daha iyidir.
Ravi: Hz. Muaz ibni Cebel (r.a.)

16. Marufu (iyilik) istediğiniz zaman onu güzel yüzlülerden taleb ediniz.
Ravi: Hz. Abdullah İbni Cerad (r.a.)

17. Sizlerden biri, müslümanlar hakkında hüküm vermek durumunda kaldığı zaman öfkeli iken hüküm vermesin. Onlara (davacı ve davalıya) bakışta, oturtma yerinde ve işaret etmede kendilerine eşit davranılmasını temin etsin.
Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.anha)


Sayfa-22
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Sizden biri, müslümanlar arasında hüküm vermek durumunda kaldığı zaman, sesini iki hasımdan birine yükselttiğinden daha fazla diğerine yükseltmesin.
Ravi: Hz. Ümmü Seleme (r.anha)

2. Allah Teala müslim bir kulunu, bedenine bir musibetle ibtilaya maruz bıraktığı zaman, Aziz ve Celil olan Allah meleklerine şöyle buyurur: "Onun için evvelce işlemekte olduğu amelin en iyisini yazın." Eğer Allah o kuluna şifa verirse onu günahtan yıkar ve temirler. Eğer ruhunu kabz ederse onu bağışlar. Ve rahmetine nail kılar.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

3. Allah teala bir kula buğz ettiği zaman, ondan hayayı soyup alır. Hayayı alınca da o kimseyi sen sevmeyen ve sevilmeyen bir şahıs olarak görürsün. Allah, emaneti de ondan alır. Emanet alınınca, merhameti de alır. Merhamet alınınca da İslam'ın esasını da o kimseden alır. İslam'ın esası alınınca da, o kimseyi artık kovulmuş bir şeytan olarak görürsün.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

4. Müslümanlar alimlerine buğz ettikleri, çarşı pazarlarını süsledikleri ve para toplamak için evlendikleri (Kadınla malı için evlenmek) zaman, Allah onları şu dört hususla mubtela kılar. Zamandan kıtlık, sultandan zulüm, hakimlerden hıyanet, düşman saldırısına maruz kalma.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

5. Köle kaçtığı zaman, tekrar efendisine dönünceye kadar namazı kabul olunmaz.
Ravi: Hz. Cerir (r.a.)

6. Sizden biriniz yatmağa geldiği zaman şöyle desin: "Ey göklerin ve yerlerin Rabbi olan Allahım! Sen bizim ve herşeyin Rabbisin. Herşeyin tasarrufu Senin elindedir. Evvel sensin, Senden önce bir şey yok. Ahir de sensin, Senden sonra da bir şey yok. Sen Batınsın. Senin gizliliğinden öteye bir şey yok. Bizi fakirlikten zenginliğe eriştir. Borcumuzu bize ödettir Allahım".
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7. Sizden biri yatağına gireceği zaman, gömleğini çıkarıp onunla yatağını silsin, temizlesin. Zira o bilmez ki yatağından kalktıktan sonra yatağına bir şey oldu mu? (böcek, akreb v.s girdi mi?) Sonra sağ yanı üzerine yatsın ve şöyle dua etsin: "Ya Rabbi! Senin adını anarak sağ yanımı yere koydum. Ancak senin yardımınla kaldırabilirim. Eğer ruhumu kabzedersen ona merhamet eyle. Eğer onu geri verirsen salih kullarını muhafaza ettiğin şekilde onu koru Allahım".
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8. Sizden biri bir meclise gelince selam versin. Oturma gözüküyorsa otursun. Kalkıp gitmek isterse yine selam versin. Zira birinci selam ikinci selamdan evla değildir. (İkinci selama da ihtiyaç vardır.)
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

9. Sizden biri helaline yakın olduktan sonra tekrar yaklaşmak isterse, önce abdest alsın.
Ravi: Hz. Ebû Said (r.a.)

10. Sizden biri helaline yakın olduktan sonra tekrar yakın olmak isterse, taharet alsın.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

11. Sizden biri helaline yakın olmak istediğinde örtünsün, helalini de örtsün. Onlar merkeb çıplaklığı gibi üryan olmasınlar. (Allah'dan haya, meleklerden edep, şeytandan da kaçınmak için.)
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

12. Sizden biri helaline yakın olduğu zaman örtünsün. Vahşi merkeblerin çıplaklığı gibi soyunmasın.
Ravi: Hz. Utbe (r.a.)

13. Sizden biri defi hacet esnasında kıbleyi önüne almasın ve arkasını da döndürmesin. Batı veya doğu cihetine dönsün.
Ravi: Hz. Ebû Eyyub (r.a.)


Sayfa-23
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Erkek erkeğe tekarrüb ettiği takdirde her ikisi de zanidir. Kadın kadına yakın olmuş ise her ikisi de zaniye hükmündedir.
Ravi: Hz. Ebû Mûsa (r.a.)

2. Kişi bir kavme geldiğinde kendisine "Merhaba" (yerin geniş olsun) denirse, kıyamet günü Rabbına kavuştuğu günde kendisine "Merhaba" denir. Kişi gene bir kavme geldiğinde ona "Kahtan" (şiddet darlık sana olsun) denirse, kıyamet gününde ona "Kahtan" denir.
Ravi: Hz. Dehhak (r.a.)

3. Kişi (hasta) kardeşini ziyarete gelip de oturuncaya kadar Cennet yollarında yürümüş olur. Oturunca rahmet o kimseyi kuşatır. Eğer bu ziyareti sabah yapmışsa, yetmiş bin melek onun için akşama kadar dua eder. Bu ziyareti akşam yapmışsa yetmiş bin melek onun için sabah oluncaya kadar dua eder.
Ravi: Hz. Ali (r.a.)

4. Sizden birisine hizmetçisi yemeğini getirdiğinde, onu hazırlamak için kafi meşakkat çekmiş olabileceği için, yemeğe onunla birlikte otursun. Eğer böyle yapmaz ise, ona bir veya iki lokma yedirsin. Böylece onun açlık ve meşakkatini (bir miktar) gidermiş olur.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

5. Bir kavmin kerimi size geldiğinde ona ikram edin.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

6. Namaza geldiğin zaman, vakar ve sekinetle gel. Yetiştiğini kıl, yetişemediğin kısmını tamamla.
Ravi: Hz. Saad (r.a.)

7. Sizden birine bir hediye getirildiğinde, yanında oturanlar o hediyeye ortaktırlar.
Ravi: Hz. Abbas (r.a.)

8. Rıdanız (elbisenin üst kısmı) geniş olunca omuzlarınıza sarın. Sonra namazınızı kılın. Eğer bu kadar geniş değilse, onu beline bağla, sonra rıdasız olarak namazını kıl.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

9. Hastalarınız ağırlaştığında onları "Lâ ilâhe illallah" sözüne zorlamayın, lakin telkinde bulunun. Münafığın sonu asla kelimei tevhid ile nihayete ermez.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

10. Komşuların seni övdüklerinde sen iyilerdensin. Komşuların seni kötü olarak vasıflandırdığında ise sen kötülerden olursun.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

11. Seni iki kişi aynı zamanda davet etmişlerde kapısı sana yakın olana icabet et. Zira kapısı yakın olan, komşuluk bakımından sana daha yakındır. İkisinden biri daha önce çağırmış ise önceden çağırana icabet et.
Ravi: Bir Racülden

12. Sırat üzerinde alim ile abid bir araya geldiğinde, abide denir ki: "Cennete gir. Ve ibadetin sebebiyle oradaki nimetlerden faydalan." Alime de denir ki: "Sen burada dur ve sevdiklerine şefaat et. Senin şefaatin mutlaka kabul olunur." Böylece o alim Nebiler makamına yükseltilir.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

13. Bir kavim bir seferde bir araya gelirlerse, yiyeceklerini içlerinden birinin yanında toplasınlar. Zira böyle yapmaları hem nefisleri için daha iyi ve hem de ahlakları için daha güzeldir.
Ravi: Hz. Şuayb (r.a.)

14. Bir seferde üç müslüman buluşursa, Allah'ın kitabını en iyi okuyan (Fakih olan), en küçükleri de olsa onlara imamlık etsin. İmamlık edince de onların emiri de olur.
Ravi: Hz. Ebû Seleme İbni Abdurrahman (r.a.)

15. Allah Teala bir kulunu severse, o kulun yalvarmasını işitmek için, kendisini ibtilaya maruz bırakır.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


Sayfa-24
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Allah Teala bir kulu sevdiğinde, onu kendisini ittihaz eder (Kulu kendisi ile meşgul eder.), zevce ve çocukları ile meşgul etmez.
Ravi: Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

2. Allah Teala bir kulu sevdiğinde, onu dünyadan korur; sizden birinizin hastasını sudan koruması gibi.
Ravi: Hz. Katade ibni Numen (r.a.)

3. Allah Teala bir kulu sevdiğinde ona dünya işlerini kapar, ahiret işlerini ise açar.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

4. Allah Teala bir kulu sevdiğinde, onun sevgisini meleklerin kalblerine de ilka eder. Bir kula buğz ederse, onun da buğzunu meleklerin kalblerine ilka eder. Sonra da o sevgi veya buğzu insanların kalblerine yerleştirir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

5. Allah Teala bir kavmi sevdiği zaman onları ibtilaya uğratır. Kim sabrederse ona sabrının karşılığı verilir. Kim de sabretmez şikayete bulunursa, ona da karşılığı verilir.
Ravi: Hz. Mahmud İbni Lebib (r.a.)

6. Allah Teala bir kulu sevdiğinde Cebrail (a.s.)'a şöyle seslenir: "Ben filanı sevdim, sen de onu sev." Cebrail (a.s.) da ayın şeyi semada nida eder. O kimsenin muhabbeti sonra arz ehline indirilir. İşte bu, Allah Teala'nın şu mealdeki kavlinin ifadesidir: "O kimseler ki, iman edip iyi ameller işlediler. Rahman onlar için bir muhabbet kılacaktır." Allah, bir kula buğz ederse Cebrail (a.s.)'a şöyle nida eder: "Ben filana buğz ettim." Cebrail (a.s.) da aynı şeyi semada nida eder. Sonra o kimse için buğz arza indirilir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

7. Allah Teala bir kulu sevdiğinde, onu, henüz yapmamış olduğu yedi türlü hayırla sena ettirir. (Sonra da ona tevfik ihsan edip o amelleri yapmaya muktedir kılar.) Bir kula da gadap ettiğinde, ondan, henüz yapmamış olduğu yedi türlü şer ile bahs ettirir.
Ravi: Hz. Ebû Said el Hudri (r.a.)

8. Sizden biriniz kardeşini sevdiği zaman onu sevdiğini kendisine bildirsin.
Ravi: Hz. Mikdad (r.a.)

9. Sizden birisi kardeşini Allah yolunda sevdiği zaman kendisine bildirsin. Zira bu, ülfette daha kalıcı, muhabbette sebat vericidir.
Ravi: Hz. Mücahid (r.a.)

10. Bir kimseyi sevdiğin zaman onunla mücadele (ve münazaa) etme. Ona zulmetme ve zarar verme. Kendisi hakkında kimseye bir şey sorma. Olur ki, ona düşman olan bir kimseye rastlarsın da, o da sana, onda olmayan şeyleri varmış gibi anlatır. Böylece seninle sevdiğin kimsenin arasını açmış olur.
Ravi: Hz. Muaz (r.a.)

11. Bir günah işlediğin zaman derhal tevbe et. (Günah) gizli ise gizli, aleni ise aleni.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

12. Sizden biriniz, müslümanlık görevini güzel yaptığı zaman, amel ettiği her hasene için, kendisine on mislinden yedi yüz katına kadar sevap yazılır. Yaptığı her bir seyyie için ise misli kadar yazılır. Allah'a kavuşuncaya kadar bu böyledir.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

13. (Helal, haram veya diğer hususlarda) Çeşitli şeylerde ve hadis-i şeriflerin çoğaldığı zamanda doğru yol, sana tereddüt vereni bırakman ve sana itminan vereni almandır.
Ravi: Hz. İbni Ömer (r.anhüma)

14. Bir yolun genişliği hususunda ihtilafa düştüğünüzde, yolun genişliğini yedi zir'a (arşın) yapınız.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

15. Müezzin ezan okumaya başladığı zaman Rab, rahmet elini onun başının üzerine koyar. Ezan bitinceye kadar bu böylece devam eder. Sesinin eriştiği yer vus'atınca ona mağfiret eder. Ezanı bitirdiğinde de Allah teala: "Kulum doğru söyledi. Ey kulum Hakka şehadet ettin. Sana müjde olsun" diye buyurur.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)
Sayfa-25
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Sizden biriniz, uyumak için yatağına girdiğinde, Fatiha ile birlikte bir süre okusun. Bu takdirde Allah Teala o kimse için bir melek görevlendirir ki, o kimse nereye gitse melek de onunla beraber gider.
Ravi: Hz. Şeddad İbni Evs (r.a.)

2. Yatağına girdiğinde şöyle dua et: "Allahım! Tamam olan kelimelerine sığınırım. Onun gazab ve ikabından, kullarının şerrinden, şeytanların vesveselerinden ve yanıma gelmelerinden."
Ravi: Hz. Velid İbni Muğire (r.a.)

3. Sizden biri, yağ sürünmek istediği zaman kaşlarından başlasın. Zira böyle yapması baş ağrısını giderir. Kaşlar, Ademoğlunun vücudunda ilk biten tüylerdendir.
Ravi: Hz. Katade (r.a.)

4. Malının zekatını verdiğinde onun şerrini kendinden gidermiş olursun.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

5. Malının zekatını verdiğinde üzerinde olan borcunu ödemiş olursun. Kim haram mal toplasa ve sonra da onu tasadduk etse, kendisi için o sadakada bir ecir yoktur, üstelik de o malın günahı ve ağırlığı kendi üzerinde kalır.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

6. Müezzin ezan okuduğunda o Aziz ve Celil olan Allah'ın direğidir. İmam öne geçtiğinde o Allah'ın nurudur ve saflar hizaya girince o saflar Allah'ın rukünleridir. Öyle ise Allah'ın direğine koşunuz. Allah'ın nurundan alınız ve yer yüzünde Allah'ın rukünleri olunuz.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

7. Müezzin ezan okuduğu zaman şeytan mescidden sür'atle çıkar, müezzin sükut edince de geri döner. Müezzin kamet alınca, şeytan sesli bir şekilde yellenerek yine mescidden çıkar, sükut edince tekrar döner de namazda bulunan müslüman kişi ile nefsi arasına girer. Böylece o şahıs namazını fazla mı, yoksa noksan mı kıldı bilemez olur. Sizden biriniz böyle bir durumla karşılaştığında, otururken, selam vermeden önce, iki secde yapsın ve sonra selam versin.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8. Aziz ve Celil olan Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu: "İsti'mal eder". Denildi ki: "İsti'mal etmesi ne demektir?" Buyurdu ki: "Onu ölümden önce salih amele hidayet buyurur, sonra da onun ruhunu bu hal üzere kabz eder."
Ravi: Hz. Amr ibni Hamik (r.a.)

9. Kul günah işlediği zaman kalbinde siyah bir nokta meydana gelir. Eğer tevbe ederse o leke kaldırılır. Tekrar günaha dönerse o leke büyür ve kalbini tamamı ile örter.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

10. Aziz ve Celil olan Allah bir kula hayır murad ettiğinde, onu "ballandırır". Denildi ki: "ballandırma nedir?" Buyurdu ki: "Onu komşularına sevdirir."
Ravi: Hz Amr ibni Hamık (r.a.)

11. Allah Teala bir kula hayır murad ettiğinde onu dinde fakih ve dünyada zahid kılar ve ona ayıblarını görecek basireti verir.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

12. Allah Teala bir kula hayır murad ettiğinde, onun günahının cezasını dünyada acele verir. Allah bir kula da şer murad ederse, günahının cezasını kıyamette verinceye kadar geciktirir. Bu yüzden o kimse de kendi reyini beğenmiş biri (veya yaban eşekleri gibi) olur.
Ravi: Hz. Ammar (r.a.)

13. Allah bir kula hayır dilediği zaman onun güzel işlerini ve iyiliklerini emanete ehil kimseler (iyiliğin kadir ve kıymetini bilip teşekkür edenlere) isabet ettirir. Allah bir kula da şer murad ederse, onun güzel ve iyi işlerini emanete ehil olmayan kimselere rastlatır.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

14. Allah bir kula hayır murad ettiğinde, onun zenginliğini nefsinde ve takvasını kalbinde kılar. Bir kula da şer murad ederse, onun fakirliğini gözleri önüne koyar.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)


Sayfa: 26
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 695
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00
Konum: Ankara

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1. Allah bir kula hayır murad ettiğinde, onun kalbinin kilidini açar. Ve onun kalbinde yakın ve sıdk hasıl eder. Onun kalbini, içine girenleri koruyan, bir mahfaza kılar ve o kimsenin kalbini selim, lisanını sadık, ahlakını müstakim, kulağını işitici ve gözünü de görücü kılar.
Ravi: Hz. Ebû Zerr (r.a.)

2. Allah bir kula hayır murad ettiğinde, o kulu için yaptığı taksime kendisini razı eder ve onda bereket kılar.
Ravi: Hz Ebu Hureyye (r.a.)

3. Allah bir kula şer murad ettiğinde, ona kerpiç ve çamuru ve bunlarla bina yapmayı güzel gösterir.
Ravi: Hz. Câbir (r.a.)

4. Allah bir kula zilleti murat ettiğinde, ona malını binada, suda ve çamurda harcatır.
Ravi: Hz. Muhammed ibni Beşir (r.a.)

5. Allah kullarına hayır murad ettiğinde, onları maişetlerinde kolaylıkla rızıklandırır. Kullarına şer murad ettiğinde ise, onları maişetlerinde zorlukla karşılaştırır.
Ravi: Hz. Âişe (r.anha)

6. Aziz ve Celil olan Allah, nutfeden bir insan yaratmak murad ettiğinde, Rahimler meleği şöyle sual arzeder: "Ya Rabbi bu Said midir? Şaki midir? Erkek midir? Dişi midir? Ey Rabbim kırmızı mı, yoksa siyah mıdır? Allah Teala da emrini bildirir. Sonra o insanın iki gözü arasına ( alnına) karşılaşacağı iyilik ve kötülük, hatta göreceği meşakkate kadar hepsi yazılır.
Ravi: Hz. Ömer (r.a.)

7. Allah bir kula hayır murad ettiğinde onu "ballandırır" "Ballandırmak" nedir bilir misiniz? Ölümünden önce, komşuları kendisinden razı oluncaya kadar, iyi işler yapmaya onu muvaffak kılar.
Ravi: Hz. Amr ibni Hamık (r.a.)

8. Allah teala bir insanı yaratmak dilediğinde, erkek hanımına yakın olur. Ve onun suyu kadının her damar ve sinirinde cereyan eder. Yedinci gün olunca Allah o cenini birleştirir. Sonra onu hazırlayıp insan biçiminde terkib eder. Dedi ve şu mealdeki ayeti okudu: "Rabbın seni dilediği şekilde terkib etti".
Ravi: Hz. Malik ibni Hureyris (r.a.)

9. Allah Teala, emrini vayhetmek murad ettiği zaman, o vahyi tekellüm eder. Vahyi tekellüm ettiğinde, Allah Teala'nın korkusundan gökleri şiddetli bir sarsıntı alır. Gök ehli bunu duyunca hepsi birden düşüb secdeye kapanırlar. Başını secdeden ilk kaldıran Cebrail (a.s.) olur. Allah Teala dilediği vahyini Cebrail (a.s.)'a bildirir. Cebrail (a.s.) da o vahyi meleklere intikal ettirir. O her semaya uğradıkça gök ehli ona sorar: "Rabbımız ne buyurdu" Cebrail (a.s.) da: "Rabbımız hak olanı buyurdu. O pek yüce ve büyüktür" der. Bunun üzerine gök ehlinin hepsi Cebrail (a.s.)'ın söylediği gibi söyler. Cebrail (a.s.) emrolunduğu ilahi vayhi böylece semadan yere getirir.
Ravi: Hz. Nevvas (r.a.)

10. Allah bir ev halkına hayır murad ettiğinde, onları dinde fakih kılar. Küçükleri, büyüklerine hürmet eder. Onlara rızıkları hususunda kolaylık verir ve nafakalarında iktisadlı kılar. Kedilerine ayıplarını gösterir ve onlar da hemen tevbe ederler. Allah Teala bir ev halkına da hayırdan başkasını murad ederse, onları kendi hallerine bırakır.
Ravi: Hz. Enes (r.a.)

11. Allah bir yer halkına azab murad ettiğinde, onlara gelmiş olan açlık ve susuzluğa bakar da, kendilerine azabdan sarfınazar eder.
Ravi: Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

12. Allah, yumuşaklık ihtiva eden bir emri, mukarrebin olan meleklere vahyetmek murad ettiğinde onu Farsça, vahyeder. Şiddet ihtiva eden bir emri vahyetmek dilediğinde ise, onu açık bir Arapça ile bildirir.
Ravi: Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

13. Allah Teala halkını korkutmak murad ettiğinde, korkutucu bir şeyden pek azını arz'da izhar ede de mahlukat ondan ürperir. Onları helak etmeyi dilediği zaman ise, o şeyin hepsini birden izhar eder.
Ravi: Hz. İbni Abbas (r.anhüma)


Sayfa-27
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön