ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“ALLAHu zü’L- CELÂL ÜÇ KİMSEyi SEVer, ÜÇ KİMSEye de Buğz Eder:.:

SevdikLeri KimseLer.:
1-) FisebiLLâh gaza eden, sabırla ve ihtisabLa /ecrini ümid ederek ÖLünceye kadar harb eden,
2-) Ezâ eden komşusuna, ALLAH celle celâlihu onu, elinden kurtarıncaya kadar sabreden,
3-) Bir cemaatle sefere çıkan, geceleyin uyku bastırıp inip uykuya yattıklarında kalkıp temizlenen ve ALLAH'dan ümid ve korku ile namaz kılan..

Buğz ettiği KimseLer.:
1-) Başa kakıcı, Hasisler,
2-) Böbürlenen Kibirli Kimseler,
3-) Çok Yemin Eden TüccâLar..


(Ebû Zerr radiyallahu anhu’dan; G. Ahmed Ziyâuddin, Ramuzu'l- Ehadis.)

ResimŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI
GAYÂTÜ'L-HAYRÂT.. 8.inci BEyit..

Resim
ResimResim
Es SaLâtü ve's- SeLâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve SeLâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.Resim

Resim
Ve salli Rabbi adde mâ fi'l-arşi ve'l-kürsiyyi ve's-sidreti ve'l-cinâni
Mine'l-melâiketi ve'l-hûri ve'l-kusûri ve't-tuyûri ve'l-vildâni
Ve adde vezni mesakilihim bimâ fihim kezâ mâ'a's-sebi't-tıbâki
Ala menillezî karrabtehü kabe kavseyni ve kellemtehü bi ebleği'l-beyâni


Resim

- Yâ RABBİ!
- ARŞ'da, Kürsî'de, Sidre'de ve Cennet'te olan,
- Melekler, Hurîler, Saraylar, Kuşlar ve Vildânların (ağırlığınca) ve içlerindekilerin sayısınca...
- Ve kezâ yedi tabakâ (yedi kat semâ) ağırlığınca...
- Kâbe Kavseyn'e yaklaştırıp en belâğâtlı sözle konuştuğun Zât'a salât et!..


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ KİMSE =>BAŞA BELÂdır.:

1-) İyilikten anlamayan, kötülüğü affetmeyen Âmir,
2-) Hayrı görmeyip, kusuru yayan Zâlim,
3-) Yanındayken, eziyet eden, yokluğunda hıyanet eden Kadın..


(Taberanî.)

ResimŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI
GAYÂTÜ'L-HAYRÂT.. 9.uncu BEyit..

Resim
ResimResim
Es SaLâtü ve's- SeLâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve SeLâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.


Resim

Resim
Ve salli Rabbi adde mâ'fil ardı mine'l-insi ve'l-cinni ve'l-envâi'l-hayevâni
Ve adde mâ'fi'l-enhari ve'l-uyuni ve'l-buhuri kezâ mea mâ fi'n- nirâni
Ve adde vezni mesekilihim bimâ fihim mea adde eczâ' i cem'i'l-halâiki
Alâ menillezî isteğraka fi cemâlîke ve hatabeke bi efsahi'l-lisâni


Resim

-Yâ RABBİ!
- Yeryüzünde bulunan insan, cin ve her çeşit hayvan sayısınca...
- Ve nehirlerde, kaynaklarda, denizlerde, niranda (narlar-nurlarda) olan şeyler sayısınca...
- Bunların ve içlerindekilerin ağırlıklarıyla beraber onların ve onların her zerresi ve bütün varlıkların da sayısınca...
- Senin Cemâline gark olan (dalan) ve Sana en güzel hitâbda bulunan Zât'a salât et!..MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.: CENNETLİKLer ÜÇ KISIMdır.:

1-) Adaletli, yardımsever ve başarılı yetki sâhibi,
2-) Her akrabaya ve Müslümana karşı yufka yürekli, MERHAMetli kişi,
3-) İffetli, namuslu, çoluk çocuk sahibi olan kişi..


(Müslim, Cennet, 63.)

ResimŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI
GAYÂTÜ'L-HAYRÂT.. 10.uncu BEyit..

Resim
ResimResim
Es SaLâtü ve's- SeLâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve SeLâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.


Resim

Resim
Ve salli Rabbi adde mâ fi'l-levhi'l-mahfûzi kezâ mea mâ fi'l-Kur'ânî.
Mine'l-âyâti ve'l-lügâti ve'l-hurûfi ve'l-elfâzi ve'l-meânî.
Ve adde eczâi cüz'iyyâti'l-ekvâni vemâfihâ minne'l-iberi ve'l-esrâri.
Ala nûri'l-kevneyni sirrü'l-vücûdi Muhammedin seyyidi ehli'l-cinâni..


Resim

-Yâ RABBİ!
- Levh-i Mahfuz'da bulunan ve kezâ Kur'ân'da bulunan,
- Âyetler, lugâtlar, harfler, lâfızlar ve mânâlar sayısınca..
- Kâinâtın en küçük zerresi ve onun içindeki (taşıdığı-gösterdiği) ibâre, ibret ve sırları sayısınca..
- İki âlemin nuru, varlığın sırrı ve Cennet ehlinin Efendisi olan Zât'a salât et!..MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ALLAHu teÂLÂ =>SİZi şu üç FELÂKETten KORUdu.:

1-) Peygamberiniz, size bedduâ edip, topyekûn helâk olmaktan,
2-) Ehl-i Bâtıl’ın, Ehl-i Hakk’a gâlib gelmesinden,
3-) Sapıklık üzere ittifaktan..


(Ebu Davûd)

ResimŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI
GAYÂTÜ'L-HAYRÂT.. 11.inci BEyit..

Resim
ResimResim
Es SaLâtü ve's- SeLâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve SeLâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.Resim
Resim
Ve salli RABBî adde mesâkîli cemi'i mâ zekertü fil ebyâti bi'l-mekâli
Mea adde mâ kad hasale min darbi'l-mecmui fi'l-mecmu'i-bi'd-devâmi ve'l-kemâli
Alâ ruhi'l-vücûdi şemsi'd-duhâ MuhaMMedin Ve'l-enbiyâ-i cemi'an,
Ve Ebi Bekri's-sıddık ve Ömere ve Osmânâ ve Alîyyi ve's- Sahâbeti ve'l- Âli..

Resim
-Yâ RABBİ!
- Beyitlerde sözlü olarak zikrettiğim (söylediğim) şeyler sayısınca...
- Ve bunların kat kat fazlasıyla, devâmları ve kemâlleri sayısınca...
- Varlığın ruhu, kuşluk vaktinin (Duhâ) güneşi,
- Hazreti MUHAMMED sallallahu aleyhi ve sellem'e ve tüm peygamberlere,
Ebu Bekir'e, Ömer'e, Osman'a ve Alî'ye... Ashabına ve Âilesine de SALât et!.MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEYi Yapan, Büyük Günah İşLemiş OLur.:

1-) Haksız yere açılmış bir bayrak etrafında toplanan,
2-) Ana babaya isyân eden,
3-) Zâlime yardım eden..

(Taberanî)

ResimŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI
GAYÂTÜ'L-HAYRÂT.. 12.inci BEyit..

Resim
ResimResim
Es SaLâtü ve's- SeLâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve SeLâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.


Resim
Resim
Ve salli Rabbi adde mesâkîli küllü mâ halaktehü fi hâze'l-kevni vefi'lkevni'l-bekâi
Alâ nûri'l-hudâ MuhaMMedini'l-meb'ûsi rahmeten li'l-âlemîne hatemi'l-enbiyâi
Ve şeffi'hi ilâhi fi'l-hakîri'l-fakîril müsemmâ bi ismihi'l-Hâzînî
Vefinâ ve fi cemi'il müznibîne kemâ şeffe'tehu fi ehli'l-ibâi..


Resim
-Yâ RABBİ!.
- Bu âlemde ve Beka âleminde yarattıklarıyın sayısınca...
- Hidâyet nuru ve âlemlere rahmet olarak gönderdiğin, Peygamberlerin sonuncusu MuhaMMed sallallahu aleyhi vesellem'e salât et!..
- O'nu bu fakîr ve hâkir, HÂZÎN ismiyle müsemmâ olana (isimlendirilene) şefâatçi kıl.
- Bize ve bütün günâhkârlara, abâ ehline şefâatçi kıldığın gibi şefâatçi kıl YÂ RABBİ!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEYden KORKARIM.:

1-) Hakkı tanıdıktan sonra dalalete düşmekten,
2-) Dalâlete sürükleyen fitnelerden,
3-) Boğazına ve cinsi şehvete düşkün olmaktan..

(Deylemî)

ResimŞEYHÜL HAZİN HAZRETLERİN'İN SALÂVATI
GAYÂTÜ'L-HAYRÂT.. SaLâvat SONu..

Resim
ResimResim
Es SaLâtü ve's- SeLâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve SeLâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.Resim
Resim

Salavâtullahi ve cemii'l- halki bi'd-devâmi Adde mâ kad ehâta bihi ilmüke yâ Allâmi!
Alâ Seyyidinâ Muhammedini'l-meb'ûsi rahmeten li'l-âlemîne ve âlihi ve's-sahbihi ve'l-enbiyâi aleyhimu's- selâmi..

Resim

-ALLAH'ın ve bütün mahlûkatın salât ve selâmı; devâmla ve ilminin kuşattığı şeyler sayısınca, Efendimiz Rahmetenlil âlemin olarak gönderilen MUHAMMED sallallahu aleyhi ve sellem'e, âline, ashabına ve bütün peygamberlere oLsun!. Âmin!. !.


Resim Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu..
Resim Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“ÜÇ ŞEY İMÂNdandır.:
1-) Hayâ,
2-) Haramdan sakınmak,
3-) Haklı olsa da ısrar etmemek..

(Süyûtî, Câmiʿu's-Sagir)


Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.


43. SALÂVÂT-I ŞERÎFE.: SALÂVÂT-I TESLİMAT..
Resim
Es SaLâtü ve's- Selâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve Selâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.

ResimEs-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.


TÜRKÇESİ.:
Essalâmü aleyke yâ imâmi’l-haremeyn!
Essalâmü aleyke yâ imâmi’l- hâfikeyn!
Essalâmü aleyke yâ Resûli’s-sakaleyn!
Essalâmü aleyke yâ men fi’l-kevneyn ve şefîi men fi’d-dêrayn!
Essalâmü aleyke yâ sâhibi’l- kıbleteyn!
Essalâmü aleyke yâ nûri’l-meşrikayn ve ziyâi’l-mağribeyn!
Essalâmü aleyke yâ ceddi’s-sibtaynî el Hasani vel Hüseyn!
Aleyke ve alâ itretike ve isretike ve evlâdike ve ahfâdike ve ezvâcike ve efvâcike ve hulefâike ve hulesâike ve eshâbike ve ehzâbike ve etbâike ve eşyâike
Selâmullâhi vel melâiketihi ve’n-nâsi ecmaîne ilâ yevmeddîn,
Ve’l-hamdüllahi RABBi’l- ÂLeMîn!


MÂNÂSI.:

ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey müşrik ve kâfirlere yasak iki mukaddes Harem olan Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere’nin İmamı! ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey iki ufkun-doğu ve batının İmamı! ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey insanların ve cinlerin Resûlü! ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey iki âlemdekilerin dünya ve âhirette şefâatçısı! ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey iki kıblenin sahibi! ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey iki doğunun nûru, iki batının ışığı! ALLAH TeÂLÂ’ nın Selâmı sana olsun!
Ey iki torunun Hasan ve Hüseyin’in ceddi! ALLAH TeÂLÂ’ nın, meleklerinin ve bütün insanların Selâmı kıyamete kadar Sana, Ehl-i Beyt’ine, yolunu yürütenlere, çocuklarına, torunlarına, eşlerin annelerimize, cemâatına, halifelerine, önde giden hâlislerine, sahabelerine, Fırka-yı Nâciye yolunda gidenlere, onları tâkib edenlere ve seninle ilgili her şeye olsun!.
Hamd, âlemlerin RABBi ALLAH TeÂLÂ’ ya mahsustur ve O’na olsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“ÜÇ ŞEY Kalbe Sıkıntı VERir.:
1-) Yemeği sevmek,
2-) Uykuyu sevmek,
3-) Rahatı sevmek..

(Deylemî)


Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.


44. SALÂVÂT-I ŞERÎFE.: SALÂVÂT-I FETHİYYE..

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in kâinâtı şereflendirdiği güneş gibi doğduğu gecemizde 41 kerre ikram olsun!.

Resim
Es SaLâtü ve's- Selâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve Selâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.

ResimEs-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.


TÜRKÇESİ.:
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ İMÂMi’L-MÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HATEME’N-NEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-MÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLE RABBİ’L- ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L-EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ’L- AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ KÂİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ŞEFÎİ’L-ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AZÎMİ’L- HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ’L-HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂHİBE MAKÂMİ’L-MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SÂKİYİ’L-HAVZİ’L-MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKSERİ’N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ’L-KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ EKREMEL EVVELÎNE VE’L-AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) YÂ DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VE’S-SİRÂCİ’L-MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBİYYİ’R-RAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEBBİYYİ’T-TEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUKAFFİ’S-SALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.
Ve’l-hamdüllahi RABBi’l- ÂLeMîn!.


MÂNÂSI.:

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Elçisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Sevgilisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın Dostu!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın en tertemizi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın her an kendisine teveccüh edeni!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın yaratıklarının Hayr Kapısı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın seçtiği!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın süslediği-ziynetlendirdiği!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın gönderdiği Resûlü!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın şereflendirdiği şeref kaynağımız!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın güç ve kuvvet verdiği Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın keremli kıldığı Resûl-ü Ekrem!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey takvâ ehlinin İmamı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin sonuncusu!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey suçlu-günahkârların şefâatçısı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey âlemlerin Rabbı’nın elçisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey evvelin seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey âhirin seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Peygamberlerin baş çekeni!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey ümmetin şefâatçısı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey büyük himmet sahibi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Livâi’l-Hamd Sancağını taşıyan!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Makâmi’l- Mahmûd Sahibi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Havzi’l-Mevrûd Sâkisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey kıyamet gününde insanların pek çoğunun tâbi olacağı Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Âdemoğlunun seyyidi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey geçmişin ve geleceğin en keremlisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey bize müjdeli haberler getiren!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey insanları hakka ve hayra uyarıcı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ın izniyle kullarını dâvet edici ve Nûrullahı saçıcı Nur-u Mim kaynağı!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Rahmet Peygamberi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Tevbe Peygamberi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Allah’ı görerek namaz kılan!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey her bir şeyin başı olduğu gibi âkibeti de olan Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey iki âlemde insanları izinde toplayan Efendimiz!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Hakkın ve hayrın seçilmiş hürü!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey bâtılın ve şerrin mahvedicisi-yok edicisi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Ahad (cc) nun ilk hamd eden Ahmedi!

ALLAH Teâlâ’ nın salâtı ve selâmı sana olsun!
Ey Şeriâtın, Tarikatın, Mârifetin Hakikat Hayatı ve Nur-u Mim’i Muhammed!

ALLAH Teâlâ’ nın, meleklerinin, peygamberlerinin, arşını taşıyanların ve bütün yarattıklarının selâmları sana, azîz ailene, ehl-i beytine, annelerimize ve sahabelerine olsun!.

ALLAH Teâlâ’ nın rahmeti ve bereketi de üzerinize olsun!

Âmin Yâ Muîn Celle Celâlihu!..
Hamd, âlemlerin RABBi ALLAH TeÂLÂ’ ya mahsustur ve O’na olsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ KİŞİye AcıkLı Azâb VARdır.:
1-) Eteklerini yerde sürüyerek yürüyen kibirli,
2-) Verdiğini başa kakan,
3-) Malını yalan yere yeminle satan..

(Müslim)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

45. SALÂVÂT-I ŞERÎFE.: MUHİDDİN-İ ARABÎ (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı:

SALÂVÂT-I FEYZÎYYE


صلوة الفيضية

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.
Resimبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Es SaLâtü ve's- Selâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve Selâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.

ResimEs-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.


ARAPÇASI.:

َاللَّهُمَّ اَفِضْ صِلَةَ صَلَوَاتِكَ وَسَلاَمَةَ تَسْليِمَاتِكَ عَلىَ اَوَّلِ التَّعَيُّناَتِ الْمُفاَضَةِ مِنَ الْعَمَاءِ الرَّباَّنىِ * وَ ﺁخِرُ التَّنَزُّلاَتِ الْمُضَافَةِ اِلىَ النَّوْعِ اْلاِنْساَنِىِّ * اَ لْمُهاَجِرِ مِنْ مَكَّةَ كَانَ اللهُ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهُ شَـْئٌ ثاَنٍ * اِلىَ الْمَدِينَةِ وَهُوَ اْلاۤنَ عَلىَ ماَ عَلَيْهِ كاَنَ مُحْصىِ عَوَالِمَ الْحَضَرَاتِ الْخَمْسِ فىِ وُجُودِهِ وَ كُلَّ شَـْئٍ اَحْصَيْنَاهُ فىِ اِمَامٍ مُبِينٍ * وَرَاحِمَ ساۤئِلىِ اسْتِعْدَادَاتِهَا بِـنِداۤءِ وُجُودِهِ وَماَ اَرْسـلْناَكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ * نُقْطَةُ الْبَسْمَلَةِ الْجَامِعَةِ لِمَا يَكُونُ وَكَانَ * وَ نُقْطَةُ اْلاَمْرِ الْجَوَّالَةِ بِدَوآئِرِ اْلاَكْواَنِ * سِرّ ِ الْهُوِيَّةِ فىِ كُلّ ِ شَـْئٍ سَارِيَةٌ * وَ عَنْ كُلّ ِ شَـْئٍ مُجَرَّدَةٌ وَ عَارِيَة ٌ* اَمِينِ اللهِ عَلىَ خَزآئِنِ الْفَواَضِلِ * وَمُسْتَوْدِعِهاَ وَمُقْسِمِهاَ عَلىَ حَسَبِ الْقَوَابِلِ * وَمُوَزِّعِهَا كَلِمَةِ اْلاِسْمِ اْلاَعْظَمِ * وَفَاتِحَةِ الْكَنْـزِ الْمُطَلْسَم ِالْمَظْهَرِ اْلاَتَمِّ * اَلْجَامِعِ بَيْنَ الْعُبُودِيَّةِ وَ الرُّبُوبِـيَّةِ وَ الْمَنْشَأِ اْلاَعَمِّ * اَلشَّامِلِ لِـْلأِمْكَانِيَّةِ وَالْوُجُوبِيَّةِ الطَّوْدِ اْلأَشَمِّ الَّذِى لاَ َيُزَحْزِحُهُ التَّجَلّىِ عَنْ مَقَامِ التَّمْكِينِ * وَالْبَحْرِ الْحِضَمِّ الَّذِى لَمْ تُعَكِّرْهُ جِيَفُ الْغَفَلاَتِ عَنْ صَفآءِ الْيَقِينِ * الْقَلَمِ النُّورَانِىِّ الْجَارِي بِمِداَدِ الْحُرُوفِ الْعاَلِياَتِ * وَالنَّفْسِ السَّارِي بِمَوآدِّ الْكَلِماَتِ التّاۤماَّتِ * اَلْفيْضِ اْلاَقْدَسِ اْلأَقْدَسِ الذَّاتيِ الَّذِى تَعَيَّنَتْ بِهِ اْلأَعْياَنُ وَاسْتِعْداَداَتُهاَ * مَطْلَعِ شَمْسِ الذَّاتِ فىِ اَسْمآءِ اْلأَسْماَءِ وَالصِّفاَتِ * وَمَنْبَعِ نُورُ اْلإِفَاضَاةِ فىِ رِيَاضِ النَّسَبِ اْلإِضَافَاةِ * خِطِّ الْوَحْدَةِ بَيْنَ قَوْسَىِ اْلأَحَدِيَّةِ وَالْوَاحِدِيَّةِ * وَوَاسِطَةِ التَّـنَزُّلِ اْلإِلۤهِىِّ مِنْ سَماۤءِ اْلأَزَلِـيَّةِ اِلىٰ اَرْضِ اْلأَبـَدِيَّةِ * النُّسْخَةِ السُّغْرَى الَّتىِ تَفَرَّعَتْ عَنْهَا الْكُبْرَى وَالدُّرَّةِ الْبَيْضۤاءِ الَّتىِ تَنَزَّلَتْ اِلىَ يَاقُوتَةِ الْحَمْراۤء * جَوْهَرِ الْحَوَادِثِ اْلإِمْكَانِيَّةِ الَّتىِ لاَ تَخْلوُا عَنِ الْحَرَكَةِ وَ السُّكُّونِ * وَ مَادَّةِ الْكَلِمَةِ الْفَهْوَانِيَّةِ الطَّالِعَةِ مِنْ كِنِّ كُنْ اِلىََ شَهَادَةِ فَيَكُونَ * هَيُولىَ الصُّوَرِ الَّتىِ لاَ تَبْخَلىِ بِاَحَدٍ اِلاَّ مَرَّ ةً لاَ اِثْنَيْنِ * وَلاَ بِصُورَةٍ مِنْهَا ِلأَحَدٍ مَرَّتَيْنِ قُرْاَنِ الْجَمْعِ الشَّامِلِ لِلْمُمْتَنِعِ وَالْعَدِيمِ * وَ فُرْقَانِ الْفَرْقِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَادِثِ وَالْقَدِيـمِ * صۤائِمِ نَهَارٍ اِنّىِ اَبِيتُ عِنْدَ رَبّىِ * وَ قآئِمِ لَيْلٍ تَنَامُ عَيْنَاىَ وَلاَ يَـنَامُ قَلْبِى * وَاسِطَةِ مَا بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ يَلْتَقِياَنِ * وَ رَابِطَةِ الْحُدُوثِ بِالْقَدِيمِ بَيْـنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَبْغِياَنِ * فَذَالِكَ دَفْـتَرُ اْلأَوَّلِ وَاْلآخِرِ* وَ مَرْكَزُ اِحَاطَةُ اْلبَاطِنِ وَ الظَّاهِرِ * حَبِيبُكَ الَّذِى اسْتَجْلَبْتَ بِهِ جَمَالَ ذَاتِكَ عَلىَ مِنَصَّةِ تَجَلِّـيَاتِكَ * وَ خَلَعْتَ عَلَيْهِ خِلْعَةَ الصِّفَاتِ وَ اْلأَسْمۤاءِ * وَتَوَجْـتَهُ بِتَاجِ الْخِلاَفَةِ الْعُظْمىَ * وَ اَسْرَيْتَ بِجَسَدِهِ لَيْلاً مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلىَ الْمَسْجِدِ اْلاَقْصىَ * حَتىَّ انْـتَهىَ اِلىَ سِدْرَةِ الْمُنْـتَهَا * وَ تَرْقىَ اِلى َ قَابَ قَوْسَيْنِ اَوْ اَدْنىَ * فَأَسَرَّ فُـؤَآدَهُ بِشُـهُودِكَ حَيْثُ لاَ صَبَاحَ وَ لاَ مَسۤاءَ * مَا كَذَبَ الْفُؤَآدُ مَا رَأَىٰ * وَ اُقِرَّ بَصَرَهُ بِوُجُودِكَ حَيْثُ لاَ خَلاَ وَ لاَ مَلاَ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَ مَا طَغىٰ * صَلِّ اللَّهُمَّ عَلَيْهِ صَلوَةً تُصَلِّ بِهَا فَرْعىِ اِلىَ اَصْلىِ * وَ يَصِلُ بَعْضىِ اِلىََ كُلّىِ * لِتَـتَّحِدَ ذَاتىِ بِذَاتِهِ وَصِفَاتىِ
بِصِفَاتِهِ وَتُـقِرُّ الْعَيْنُ بِالْعَيْنِ
* وَ يَفِرُّ الْبَيْنُ مِنَ الْبَيْنِ وَ سَلِّمْ عَلَيْهِ سَلاَماً اَسْلَمُ بِهِ فىِ مُتَابِعَتِهِ مِنَ التَّخَلُّفِ * وَ فىِ طَرِيقِ شَرِيعَتِهِ مِنَ التَّعَسُّفِ * ِلاَفْـتَتِحَ بَابَ مَحَـبَّتِكَ اِيَّاىَ بِمِفْتاَحِ شَرِيعَتِهِ وَ اَشْهَدَكَ فىِ حَوَاسّىِ وَ اَعْضۤائيِ مِنْ مِشْكَاةِ شَرْعِهِ وَ طَاعَتِهِ * وَ اَدْخُلَ وَرۤاءَ حِصْنِ لآ اِلۤهَ اِلاَّ اللهُ وَ فىِ اَثـَرِهِ خِلْعَةُ لىِ مَعَ اللهِ * اِذْ هُوَ بَابُكَ الَّذِى مَنْ لَمْ يَقْصُدْكَ مِنْهُ سُدَّتْ عَلَيْهِ الطُّرُقُ وَاْلأَبْوَابُ * وَرُدَّ بِعِصَاةِ اْلأَدَبِ اِلىَ اصْطَـبْلِ الدَّوَابِّ اَللَّهُمَّ يَا رَبِّ يَا مَنْ لَـيْسَ حِجَابُهُ اِلاَّ الّنُورُ وَلاَ خَفاَهُ اِلاَّ شِدَّةُ الظُّهُورِ * اَسْأَلُكَ بِكَ فىِ مَرْتَـبَةِ اِطْلاَقِكَ عَنْ كُلِّ تَقْيِيدٍ * اَلَّتىِ تَفْعَلُ فِيهَا مَا تَشۤاءُ وَ مَا تُرِيدُ وَ بِكَشْفِكَ عَنْ ذَاتِكَ بِلْعِلْمِ النُّورِيِّ * وَتَحَوُّلـِكِ فىِ حَضْرَتِ صُوَرِ اَسْمۤائِكَ وَ صِفَاتِكَ بِلْوُجُودِ الصُّوَرِيِّ * اَنْ تُصَلِّىَ عَلىَ سَـيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَكْحَلُ بِهاَ بَصِيرَتىِ بِالنُّورِ الْمَرْشُوشِ فىِ اْلأَزَلِ ِلأَشْهَدَ فَنآءَ مَا لَمء يَكُنْ وَ بَقۤاءَ مَنْ لَمْ يَزَلْ * وَ أَرَى اْلأَشْياَءَ كَمَا هِىَ فىِ اَصْلِهاَ مَعْدُومَةً مَفْقُودَةً * وَكَوْنِهاَ لَمْ تَشُمُّ رَايِحَةَ الْوُجُودِ فَضْلاً عَنْ كَوْنِـهاَ مَوْجُودَةً * وَ اَخْرِجْنىِ اللَّهُمَّ بِالصَّلاَةِ عَلَيْهِ مِنْ ظُلْمَةِ أَناَنِـيَّتىِ اِلىَ النُّورِ * وَ مِنْ قَـبْرِ جِسْماَنِـيَّتىِ اِلىَ جَمِيعِ الْحَشْرِ وَ فَرْقِ النُّشُورِ * وَ اَفِضْ عَلَىَّ مِنْ سَمۤاءِ تَوْحِيدِكَ اِيَّاكَ مَا تُطَهِّرُنىِ مِنْ رِجْسِ الشِّرْكِ وَ اْلإِشْرَاكِ * وَاَنْعِشْنىِ بِالْمَوْتَةِ اْلاُولىَ وَالْوِلاَدَةِ الثّاَنِيَةِ * وَاَحْيِنىِ بِالْحَياَةِ الْباَقِيَةِ فىِ هۤذِهِ الدُّنياَ الْفاَنِيَةِ * وَ اجْعَلْ لىِ نُورًا اَمْشىِ بِهِ فىِ النّاَسِ * فَأَرَى بِهِ وَجْهَكَ اَيْنَمَا تَوَلَّيْتُ بِدُونِ اِشْتِباَهٍ وَ لاَ اِلْتِباَسٍ * ناَظِرًا بِعَيْنىِ الْجَمْعِ وَ الْفَرْقِ * فاَصِلاً بَيْنَ الْباَطِلِ وَ الْحَقِّ* دَالاًّ بِكَ عَلَيْكَ وَهاَدِيًا بِاِذْنِكَ اِلَيْكَ ياَ اَرْحَمَ الرّاَحِمِينَ *صَلِّ وَ سَلِّمْ عَلىَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلاَةً تَتَقَبَّلُ بِهاَ دُعاَئىِ وَ تُحَقِّقُ بِهاَ رَجۤائىِ* وَ عَلىَ اَلِهِ اَلِ الشُّهُودِ وَ الْعِرْفاَنِ *وَ اَصْحاَبِهِ اَصْحاَبِ الذَّوْقِ وَ الْوِجْدَانِ *
مَا انْتَشَرَتْ طُرَّةُ لَيْلِ الْكِياَنِ * وَ اسْـتَفَرَ جَبِينَ الْعِياَنِ* آمِينْ وَ سَلاَمٌ عَلىَ الْمُرْسَلِينَ *
وَ الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعاَلَمِينَ


TÜRKÇESİ.:
* ALLAHümme efiz salâte salavâtike ve selâmete teslimâtike alâ evveli’t-taayünâti’l- mufâzati mine’l-a’m’ai’r- RABBânî..
* Ve âhirü’t-tenezzülâti il’a’n-nev’in insâniyyî..
* El muhaciri mi’m-MEKKEte KâneALLAHu velem yekun ma’ahu şey’un sâni..
* İle’l-MEDİNEti ve hüve’l-ÂNe al âmâ aleyki kâne muhsî avâlime’l-hazarati’l-hamsi fî vücûdihi ve külle şey’i ahseynâhu fî imâmi mubîn..
* Ve râhime sâili isti’dâdâttiha binidâ’i vücûdihi ve mâ erselnâke illâ rahmetenli’l-âlemîn..
* Noktatü’l-besmeleti’l- câmiati limâ yekunu vekâne..
* Ve Noktatü’l-emri’l-cevvâleti bidevâiri’l-ekvâni..
* Sırrı’l-hüviyyeti fî küllî şey’in sâriyyetün..
* Ve an küllî şey’in mücerredetün ve âriyetün..
* Âmîn!. ALLAHi alâ hazâini’l-fevâzili..
* Ve müstevdi’hâ ve muksimihâ alâ haseni’l- kavâbili..
* Ve müvezzihâ kelimeti’l-ismi’l-a’zami..
* Ve fâtihati’l-kenzi’l-mutalsemi’l-muzheri’l etemmi..
* El Câmi’i beyne’l-ubûdiyyeti ve’r-RuBûBiyyeti ve’l-menşe’i’l- ea’mmi..
* Eş şemâili li’l-imkâniyyeti ve’l-vücûbiyyeti’t-tavzi’l-eşemmi’llezi lâ yuzaehzihu’t tecelli an makami’t-temkîni..
* Ve’l-bahri’l-hızammi’llezi lem taakkirhu ciyefü’l-gafelâti an sefâi’l-yakîni..
* El kalemi’n-nûrâniyyu’l-cârî bimidâdi’l-hurûfi’l-âliyâti..
* Ve’n-nefsi’s-sârî bi mevâddi’l-kelimâti’t-tâmmâti..
* El feyzi’l-akdesi’l-akdesi’z-zâti’llezi teayyenet bihi’l-a’yânu ve’stiti’dâdütühâ..
* Matla’ı şemsi’z-zâti fî esmâi’l-esmâi ve’s-sıfat..
* Ve menba’i nûru’l-ifâzâti fî riyâzi’n- nesebi’l-izâfâti..
* Hıttı’l-vahdeti beyne kavsi’l-ahadiyyeti ve’l-vâhidiyyeti..
* Ve vâsitatti’t-tenezzüli’l-ilâhiyyînin semâi’l-ezeliyyeti ilâ arzi’l-ebedîyyeti..
* En nusheti’s-sugra’l-leti teferreat anhâ’l-kübrâ ve’d-dürreti’l-beyzai’l-leti tenezzelet ilâ yâkûteti’l-hamrâi..
* Cevheri’l-havâdisi’l-imkâniyyeti’l-leti lâ tahlû ani’l-hareketi ve’ssükûni..
Ve maddeti’l-kelimâti’l-fehvâniyyeti’t-tâli’ati min kinni kûn ilâ şehâdeti feyekûne..
* Hayulâ’s- suveri’l-leti lâ tebhali biadedi illâ merreten lâ isneyni..
* Ve lâ bisûreti minhâ li ahadin merreteyni Kur'ÂNi’l-cemi’ş-şâmili li’l-mümteni’i ve’l adîmi..
* Ve FurkÂNi’l-farki’l-fâsili beyne’l-hadisi ve’l-kadîmi..
* Sâimi nehari innî ebitu inde RABBî..
* Ve kâmim leyli tenâmi aynâye ve lâ yenâmu kalbî..
* Vâsitati mâ beyne’l-vücûdu ve’l-ademi merace’l-bahreyni yeltekiyâni..
* Ve rabitatü’l-hudûsi bi’l-kadîmi beyne humâ berzahun yebgiyâni..
* Fe zâlike defterü’l-evveli ve’lâhiri..
* Ve merkezü ihatatû’l-bâtini ve’z-zâhiri..
* Habîbuke ellezi’s-isteclebte bihi CEMÂLi ZÂTike alâ mine’s-sate tecellîyâtike..
* Ve hala’te aleyhi hilâte’s-sıfâti ve’l-esmâi..
* Ve fevectehu bi tâci’l-hilâfeti’l-uzmâ..
* Ve esreyte bi cesedihi leylen mine’l-Mescidi’l-Harâmi ilâ Mescidi’l-Aksâ..
* Hatta entehâ ilâ Sidreti’l-Müntehâ..
* Ve terkâ ilâ KÂBe Kavseyni ev ednâ..
* Fe eserres fuâdehu bi şühûdike haysü lâ sabâha velâ mesâe..
* Mâ kezebe’l-fuâdu mâ reâ..
* Ve ukîrra basarahu bi vücûdike haysü lâ halâ mâzâga’l-basaru ve mâ tagâ..
* Salli ALLAHümme aleyhi salavâte tusalli bihâ fer’i ilâ aslî..
* Ve yusalli ba’di ilâ külli..
* Li tettehide zâtî bi zâtihi ve sıfati bi sıfatihi ve tukirru’l-aynu bi’l ayni..
* Ve yuferü’l-beyni mine’l-beyni ve sellim aleyhi selâmen eslemu bihi fî mutâbiatihi mine’t-tahallufi..
* Ve fî tariki şerîatihi mine’t-taasufi..
* Li eftetihâ bâde mahabbetike iyyâye bi miftâhi şerîatihi ve eşhedeke fî havassî ve a’zâî min misketi şer’ihi ve tâ’atihi..
* Ve edhule verâe hısni LÂ İLÂHE İLLÂ ALLAH ve fî eserihi hil’atü lî Ma’a ALLAH..
* İz hüve bâbûke ellezi men lem yaksudke minhu suddet aleyhi’t-turuku ve’l-ebvâbu..
* Ve ruddu bi i’sâti’l-edebi ilâ istabli’d-devâbbi ALLAHumme Yâ RABBi!.
* Yâ Men leyse hicâbuhu illâ En NÛRu velâ hafâhu illâ şiddetü’z- zuhuri..
* Eselüke bike fî mertebeti ıtlâike an küllî takyidi..
* Elleti tef’alü fihâ mâ teşâü ve mâ turîdu ve bi keşfike an ZÂTike bilmin nûriyyi..
* En tusâlliye ilâ seyyidinâ MuhaMMedin salâten tehalü bihi basîretî bi’n-nûri’l-merşuşi fi’l-ezeli’l-eşhede fenâe mâ lem’i yrkun ve bekâ men lem yezel..
* Ve erâ el eşyâe kemâhiye fî aslihâ ma’dumeten mefkudeten..
* Ve kevnihâ lem teşummü râyihate’l-vücûdi fazlen en kevnihâ mevcûdeten..
* Ve ahricnî ALLAHumme bi’s-salâti min zulmeti enâniyyeti ile’n-nûrî..
* Ve min kabrî cismâniyyeti ilâ cemi’i’l-haşri ve farkı’n-nuşûri..
* Ve efiz aleyye min esmâ’i TEVHİDike iyyâke mâ tutahhirunî min ricsi’ş-şirki ve işrâki..
* Ve enişeyni bi’l-mevteti’l-ûlâ ve’l-vilâdeti’l-sâniyyet..
* Ve ahyinî bi’l-hayati’l-bâkiyyeti fî hâzihi’d-dünyâ el fâniyyeti..
* Ve’cal lî nûren emşi bihi fi’n-nâsi..
* Fe erâ bihi vecheke eynemâ tevelleytü bi duni iştibâhi velâ iltibâsi..
* Nâziren bi ayni’l-cem’i ve’l-farkı..
* Fâsilen beyne’l-bâtili ve’l-hakkı..
* Dâllen bike aleyke ve hâdiyen bi iznike ileyke Yâ Erhame’r-Râhimîne..
* Salli ve sellim alâ Seyyidinâ MuhaMMed’in salâten tetekabbelu bihâ DUÂî ve tuhakkkiku bihâ RECÂî..
* Ve alâ âlihi eş-şuhûdi ve’l-irfÂNi..
* Ve ashâbi’z-ZEVKi ve’l-vicdÂNi..
* Mâ inteşeret turretu leyli’l-kiyÂNi..
* Âmîn!.Ve selâmun ale’l-mürselîn..
* Ve’l-hamdulillahi rabbi’l-âlemîn!.


MÂNÂSI.:

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
En evvel RABBanî yaratılma basamağından bereketlenen varlıkların İlki!..
İnsan türüne ilişkilendirilen Subhânî inişlerin Sonuncusudur!..


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!..
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
“ALLAH vardı ve beraberinde ikinci bir şey yoktu!..” Mekke’sinden,
“Şu ÂNda da öyledir!..” Medine’sine göç etmiştir!..


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
“Zâten her şeyi apaçık bir kütükte ayrıntılı olarak kaydetmişizdir!.” âyet-i kerîmesince varlığındaki beş tecellî basamağını anlamak isteyenlere karşı cömert ve esirgeyici, gerçekten lütfedici ve Merhamet Saçıcı’dır!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
OLmuş ve OLacağı kuşatan, toplayıcı besmelenin Kudsal Noktası, “OLuş” dairelerinde dönen “Kûn.: OL!.” emrinin Gizemli-Sırrlı Sözü’dür!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Her şeye yayılmış ve her şeyden soyut, ârî “O OLma” Hüvelik-Hüviyyet Sırrıdır!...


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
İlâhî bolluk Hazineleri’ni elinde tutan, o hazinelerin eğilimlere ve yeteneklere göre bölüştürücüsü, dağıtıcısıdır!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
En büyük İsmin Sözcüğü!.
Tılsımlı Hazine’nin açıcısı, “KuLLuk” ve “RABBLık”ı birleştiren eksiksiz görünme yeri!.
İmkân ve büyüklükleri kapsayan genel sığınak!.
Kendisini tecellîlerin sarsamadığı Tûr Dağı!.
Yakînlik Neşesi’ni gaflet leşlerinin bulandıramadığı en büyük denizdir!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Yücelik Harflerinin mürekkebi kendisinden akan İlâhî Işıklı Kalem!.
Tüm sözcüklerin maddelerine yayılan RahmÂNî SoLuk’tur!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Varlıkların yaratılmadan saptanmış-belirlenip tâyin edilmiş biçimleriyle,
Anılan varlıklardaki çeşitli eğilimlerin gerçekleşme dayanağı olan “En Kudsal Bağış” ÖZü!.
Varlıklar ve onlarda bulunan türlü türlü eğilimlerin biçimlenme nedeni olan “Kudsal Bağış” niteliğidir!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Sayısal olmayan yeğânelik ve teklik yayları arasındaki Birlik Çizgisi!.
Başlangıçsızlık göğünden sonrasızlık yerine gerçekleşen İlâhî İniş’in Yakınlık Aracısı’dır!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Büyük Nüsha’nın doğum nedeni olan Küçük Nüsha’dır!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
“Kûn.: OL!.” Perdesi’nin “Feyekûn.: OLuVERdi!.” tanıklığına doğan anlamsal-mânevî sözcüğün maddesidir!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Hiçbir kimse için iki kez belirmesine imkân bulunmayan, belki her insan için bir kez görünen biçimin ilk maddesi, Büyük Rûh’udur!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
OLmazı da OLmayanı da kapsayan-yutan-ihata eden Kur’ÂN-ı Kerîm’i toplayıp bir araya getiren!.
Sonradan OLma “Mevcûd” ile Hep OLan “Vâcibü’l- Vücûd” arasında bölümleyen Farkların Farkı’dır!.
“Ev halkım RABB’imin yanındadır!.” gündüzün oruçlusu-Sâimidir!.
“Gözlerim uyur ama kalbim uyumaz!.” gecesinin ayakta duranı-Kâimidir!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
“İki denizin birbirisine karışmaması” ölçüsünce “VarLık” ve “YokLuk” arasında aracıdır!.
“Birbirlerine karışmalarını önleyen ara” mantığınca “Sonradan OLan”ın “Hep OLan” ile ilişkilenmesi için Tek Bağ’dır!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
“Önce” ve “Sonra” defteri’nin ÖZü, ÖZeti!.
İÇteki ve DIŞtaki kuşatmanın Merkezi’dir!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’in (aleyhisselâm) ki;
Tecellîlerin sığınağı üzerinde yüzü ve güzelliği, İlâhî ÖZ’ün Tedbir Kıblesi’dir!.
Nitelik ve İsimler Elbisesi kendisine giydirilmiş!.
Ulu Halife’lik tâcıyla Taçlandırılmış!.
Şerefli bedeniyle Mescid-i Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya yakaza durumundayken yolculuk yapıp, Siddretü’l- Münteha’ya ulaşarak.: “İki yay gibi belki daha da yakın!.” sırrına yükselmiş ve sabah-akşam OLmayan yerde İlâhî ÖZ’ü görüp O’na tanıklık etmekle gönlünde sevinç meydana gelmiş!.
Gönlünün görüşündeki tecellîlerde bir kusur olmamış!.
Sayısal olmayan “Yegânelik” aşamasında gözü aydın olmuş!.
Keskin görüşünde ve gönlünde bir sapma olmamıştır!.


İşte Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Yukarıdaki ULu ve GüzeL ÖzeLLiklerLe nitelenen Yüce SevgiLin’e-HabîbuLLAH’a salâvat bağışını, selâmet verişlerini artır!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
O MuhaMMed’ine (aleyhisselâm) öyle bir salât et ki;
Benim ikincilliğim “ASL”ıma, parçam bütünüme birleşerek ÖZüm MuhaMMed (aleyhisselâm)’ in ÖZü ile, niteliğim MuhaMMed (aleyhisselâm)’in niteliği ile birleşsin!.
Ve Varlığıyla varlığım sevinç içinde kaynaşarak aramızda “Ara” kalmasın!..


Ey perdesi ışık ve gizliliği, görünüşünün şiddetinden başka bir şey olmayan ALLAH’ım!.
İstediğin-irade ettiğin her şeyi yaptığın ve her bellilikten uzak tuttuğun “Itlak” Aşamasında Senin ile Senden;
İlim aydınlığıyla ÖZün’e ait keşiften, biçimlerin varlığı ile biçimleri isim ve niteliklere dönüştürmenden, MuhaMMed (aleyhisselâm)’a öyle bir salât ile salât etmeni dilerim ki, o salât sâyesinde başlangıçta serpilen ışık ile görüşüme olgun-kâmil gerçeklik çekilerek “VaR OLuş” a girmeyen şeylerin yokluğunu ve Senin başlangıçsız kalıcılığını görmeye güç yetirebileyim!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Yüce Sevgilin’e olan o salât sâyesinde, “Şey”lerin “Varlık Kokusu” koklamadığını, aslında “Yok ve Kayıp” olduklarını anlayarak, böylece “Şey”leri oldukları gibi görebileyim!.
Bu anılan Büyük Kaynağı istediğim gibi, benin Benlik Karanlıklığından kurtararak aydınlığına, bedensellik mezarından kurtararak; “Cem”i =>Haşre ve “Fark”ı =>Neşre kavuşturmanı dilerim!.


Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Anlayış şâhidliğine ehil, zevk ve vicdân sahibi yakınlarıyla dostlarına da salât ve selâm eyle!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Şanlı Nebîn ile O’nun yakın ve dostlarına olan salât ve selâm, tabiâtın gece saçları dağıldıkça, görünmek için alnı parladıkça kesintisiz OLsun!.
Hamd âlemlerin RABB’i ALLAH’adır ve selâm O’nun ResûLLeri üzerine OLsun!.


Âmin Yâ Muîn celle celâlihu!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
İnşâe ALLAH sâdık bir MuhaMMedî Lâtif Yıldız KuLun ve Kudsal Kervân’ın sâdık ve samimî KuL İHVANÎ Kıtmiri olarak, Şeyhü’l-Ekber’imin bu Ledünnî ULaşım DİLEğine katılma yalvarışımı tüm kardeşlerim adına da, SENin El Latîf, El Kerîm, El Rahîm, El Vedûd celle celâlihu İsimlerin için SENden DUÂ eder-diLerim!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ KİŞİye Kıyamette Elim Bir Azâb VARdır.:
1-) Yetimi okuturken ezen hoca,
2-) İhtiyacı yok iken dilencilik yapan,
3-) Sultana dalkavukluk yapan..

(Rafîi)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

46. SALÂVÂT-I ŞERÎFE.: SALÂVÂT-I SEYYİDİNÂ

Kerkük Türkmenlerinden Arapça Hocam kâmil insan Fatih Bayraktar’ın BUYurduğu ve her namaz sonunda 1 defa çekilmesinde faydalar olan SALÂVÂT..

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.
Resimبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Es SaLâtü ve's- Selâmü aLeyke YÂ HÂMİLE LİVÂİ'L-HAMD..
ALLAHu TeÂLÂ'nın SaLâtı ve Selâmı Sana OLsun!.
Ey Livâi'L- Hamd Sancağını Taşıyan
!.


ResimEs-selâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuhu.

Eûzubillâhi's-semî'u'l-alîmu mine'ş-şeytânirracîm.

Bismillâhirrahmânirrahîm.


Resim

ARAPÇASI.:

بِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى قَاءِدِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى رَاءِدِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى بَدْرُ الدُّجَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى شَمْسُ الضُّحَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَىنُورُ الحُدَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى عَبْدِكَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلى نَبِيِّنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى رَسُولِنَا وَ أَكْرَمِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى شَافِعِنَا وَ شَافِعِ الذُّنُبِنَا سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِه ِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ
بِعَدَدَ مَا فِي عِلْمُ الّلهِ صَلَاةً دَاءِمَةَ بِدَوَامِ مُلْكُ الّلهِ وَ عَلَى آلِه ِوَ اَصْحَبِهِ وَ أُمَّةِهِ أجْمَاءِينَ
الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا الْأوَّلِينَ وَ الْآخِيرٍ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ صَلَاوَاتُ الرَّحْمَانَ
الْحَمْدُ لِلًّلهِ رَبِّ الْعَلَمِينْ


TÜRKÇESİ.:
* ALLAHumme salli alâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed...
* ALLAHumme salli alâ Kâidinâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Râidinâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Bedrü’d- Dücâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Şemsü’d- Duhâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Nûru’l- Hudâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Abdike Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Nebiyyinâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ ResûLinâ ve Ekreminâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* ALLAHumme salli alâ Şefî’inâ ve Şefîi’z- Zünübinâ Seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi Seyyidinâ MuhaMMed..
* Bî adade mâ fî İlmiLLAHi salâten dâimeten bi devâmi MülkiLLAHi ve alâ âlihi ve Ashabihi ve ÜMMetihi ecmâîn..


MÂNÂSI.:

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!..
Biz Müslümanları çekip götüren Başkomutanımız, Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Dünyada, dinde ve âhirette doğru duraklarımızı göstermek için önceden gönderdiğin ÖNderimiz, Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Bizi kandırıcı ve yutucu zulmet ve karanlıkların Dolunay’ı Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Maddî-Mânevî en parlak zamanın ve beyânın tek ve eşsiz Güneşi Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
NÛRun’dan NÛRu’nu yarattığın Hudâ Nûru Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Sana dönük hâliyle=>RESÛLULLAH, bize dönük yüzüyle=>ABDULLAH Kulun Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Bize Hakkın ve Hayrın haberlerini getiren Peygamberimiz Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Risâlet Tâcı giydirdiğin ve tek Kerem ve İkram kaynağımız Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Günahlarımızın affı için tek yardımcımız ve her hususta Şefâatçımız Efendimiz MuhaMMed’e ve Efendimiz MuhaMMed’in âilesine salât ve selâm et!.

Ey Allah'ım, Yâ Rabbî!.
Sonsuz İlminde var olanlar adedince ve muhteşem Mülküyün devâmınca Efendimiz MuhaMMed’e,
Azîz ÂiLesine,
Kendisine sahib çıkan ve sahib çıktığı SahabeLerine,
ÇİLEkeş ÜMMetinin CümLesine-hepsine saLât ve seLâm et!.


Es Salâtü ve’s-Selâmü alâ seyyide’l- EvveLin Ve’l- Âhirin Seyyidinâ MuhaMMedin SaLâvâtü’r-RahmÂN...
ALLAHu zü’l- CELÂL’in Salât ve Selâmı,
Er RahmÂN’ın salâvâtları Evvel ve Âhirin SeçiLmiş Efendisi
ve Efendimiz olan MuhaMMed’e olsun!


Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ KİŞİ HeLâk OLdu.:
1-) Çok kibirli,
2-) ALLAH’tan şüphe eden,
3-) O’nun rahmetinden ümit kesen..

(Buharî.)


Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.


47. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .:FATİMATÜZ- ZEHRÂ ANNEMİZİN SALÂVÂTI


Resim

ARAPÇASI.:

الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رُحُهُ مِحْرَبُ الْاَرْوَاحِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ ألْكَوْنِ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْ مُرْسَلِين
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُو إمَامُ أهلِ الْجَنَّةِ وَ إبَادِاللّهِ الْمُؤْمِنِين


TÜRKÇESİ.:

Allahümme salli alâ men ruhuhu mihrabü'l- ervâhi ve'l- melâiketi ve'l- kevni
Allahümme salli alâ men hüve imâmü
'l- enbiyâi ve'l- mürselin,
Allahümme salli alâ men hüve imâmü ehli'l- cenneti ve ibâdillahi'l- 'minin...


MÂNÂSI.:

Allahım!
Ruhu, kâinâtın, meleklerin ve ruhların Mihrabı olan O yüce Zâta (sav) salât ü selâm et!
Allahım!
Katından gönderilenlerin ve peygamberlerin İmamı olan O yüce Zâta (sav) salât ü selâm et!
Allahım!
Cennet ehlinin ve Allahın mümin kullarının İmamı olan O yüce Zâta (sav) salât ü selâm et!


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!...

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ Kişiye CeNNet Haramdır.:
1-) İçki mübtelâsı,
2-) Ana babaya âsi,
3-) Deyyus..

(İ. Ahmed, Müsned.)

Deyyus..: Derâre. Karısının kötü hâllerine göz yuman ve ses çıkarmayan adam..

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.


48. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .: Muhyiddin İbni Arabî'nin SALÂVÂT-ı KÜBRÂsı..

Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHumme salli ve sellim alâ Seyyidinâ MuhaMMedini’n- Nebiyyi’l-ÜMMiyyi’l- Arabiyyi’l- Kureyşiyyi’l- Hâşimiyyi’l- Mekkiyyi’l- Medeniyyi.
Sâhibi’t- Tâc ve’l- Mi’râc.
Sâhibi’l- Şeriat ve Atâyâ.
Sâhibi’l- Makâmi’l- MahMûdi ve’l- Havdi’l- Mevrûd.
Sâhibi’s- Sucûdi lî RABBi’l- Ma’bûd..


MÂNÂSI.:
ALLAHım Efendimiz MuhaMMed'e;
Nebiyyil-Ummî, Arabî, Kureyşî, Haşimî, Mekkî, Medenî olana,
Tâc ve Mirâcın Sâhibine,
Şeriat ve Atâ Sâhibine,
Makâm-ı MahMûd ve Havz-ı Mevrûd Sâhibine,
Tek Mabud-İbâdet edilen RABB celle celâluhu için SECDEler Sâhibine,
Salât ve Selâmımızı ulaştır.
Teslimiyet ve Sılâ ulaşımımızı sağla İnşâe ALLAH..
Âmin Yâ Muîn celle celâlihu


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!...

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ ŞEYy’den Uzak Olan, Sorgusuz Cennete Girer.:
1-) Kibir,
2-) Kul borcu,
3-) Hıyânet..

(Nesaî.)


Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.


49. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .: Muhteşem BiR SALÂVÂT..


Resim

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik verham alâ seyyidinâ MuhaMMedin hüve seyyidü’l- Arabi ve’l- Acem. Ve İmâm-i Mekkete’l- Mükerremeti ve’l- Medîneti’l- Münevvereti ve’l- Harem. Alleme’l- insâne mâlem ya'lem..
Aslühû nurun ve neslühû Âdem. Ba'sühû müahharun ve halkuhû mukaddem..
İsmihü’ş- şerîfü mektûbün ale’l- Levhi’l-Mahfûzi biyâkûti’l- Kalem..
Ve cismühü’ş-şerîfü medfûnün fi’l- Medîneti’l- Münevvereti ve’l- Harem..
Yâ leyte ektehilü türâbellezî tahte’l- kadem..
Fetûbâ sümme tûbâ limen deâ ve tebiahû ve limen esleme Sâhibe’ş- şefâati li’l- âlemîn..
Kâilen yâ RABBî! Sellim ümmetî, ümmetî vâ ümmetâ yâ ze’l- lutfi ve’l- kerem..
Feyünâdi’l- münâdî min kıbeli’r- RAHMÂN..
Kabiltü şefâateke yâ Nebiyye’l- Muhterem..
Ve Üdhulü’l- Cennete, lâ havfün aleyküm velâ huznün velâ elem..
Sümme Radıyallahü Teâlâ an Ebî Bekrin ve Ömera ve Osmâne ve Aliyyin zi’l- kerem..
Ve sallallahü alâ seyyidinâ MuhaMMedin ve’l- hamdü leke yâ RABBe’l- ÂLEMîn.. Ve bihürmeti Seyyidi’l- Mürselîn!.


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Efendimiz dinimizin sahibi kıldığın MuhaMMed aleyhi's-selâm’a;
Salât et, ULAŞımımızı sağla! Ve selâm et teslimiyetimizi sağla! Ve berkereketli kıl! Ve rahmet et!.
Ki O; Acem-Arab olmayanların ve Arabın seyyididir. Ve Haram-ı Şerîfin, ve Mekke-yi Mükerreme’nin ve de Medine-yi Münevvere’nin İmamıdır. İnsâna bilmediğini öğretmekle görevlendirdiğin Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selemdir..
O’nun ASLı NÛRuLLAH-SENin NÛRun ve O’nun nESLi Âdemoğludur ki O’nun NÛRundan yaratılmıştır küllî Şey’.. En son gönderilen Peygamberin iken, SENin NÛRundan en evvel Yaratılandır! Şerîf-Şerefli İsmi, Levhi’l- Mahfûzün üzerine yâkût kalemle yazılmıştır!.
O’nun berketli bedenini toprak altına almasaydı!.
Ne mutlu, sonra yine ne mutlu o kimseye ki çağrısın DUYup, UYmuş ve ÂLEMlerin Şefâat Sahibine teslim olup müslümÂN OLaBİlmiştir!.
Yâ RABBî! Hesab gününde SANA: “Yâ RABBî! ÜMMetimi seLÂMete çıkar! ÜMMetim! Vah ÜMMetim ey lütuf ve kerem sahbi olan RABBîm!.” diyen RASÛLULLAH sallallahu aleyhi ve sellem!.
Ey RAHMÂN ALLAH celle celâluhu kıblesinden çağıranın çağırıcısı RASÛLULLAH sallallahu aleyhi ve sellem!
Seyyidimiz dinimizn sahibi MuhaMMed aleyhi's-selâma salât et!
Ve el hamd SANAdır yâ RABBe’l- ÂLEMîn.
Ve Seyyidi’l- Mürselîn olan RASÛLULLAH sallallahu aleyhi ve sellem hörmetine yâ RABBe’l- ÂLEMîn!. Âmine yâ Muîn ALLAH celle celâluhu!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!...

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“ŞU ÜÇ KİMSE, İmanın Tadını ALır.:
1-) ALLAH ve Resûlünü her şeyden çok seven,
2-) Sevdiğini, yalnız ALLAH için seven,
3-) İmana kavuştuktan sonra, küfre düşmeyi, ateşe düşmekten tehlikeli bilen..

(Buharî.)


Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

50. SALÂVÂT-I ŞERÎFE .: Muhteşem BiR SALÂVÂT..


Resim

Kadı İyaz' ın Şifâ-i Şerif Kitabından, Zeydülhab radiyallahu anhu'dan rivayetle.:
Resim---"Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem.: " Kim bu salavatı okursa benim şefaatim ona vacib olur." buyurdu.


TÜRKÇESİ.:
Allâhümme salli alâ Muhammedin ve enzilhül münzelel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.


MÂNÂSI.:
Ey ALLAH'ım! Hz. MuhaMMed aleyhisselâm'a Salâtu selâm et, ve onu kıyamet gününde sana yakın bir yere (Makam-ı MahMud'a) indir!.


Resim

İmam-ı Mâlik Hazretlerinin Muvattâ' sında, İmam Ahmed ibni Hambel Hazretlerinin Müsnedi'nde bulunan ve Ruveyfâ bini Sâbiti'l- Ensârî radiyallahu anhu'dan rivâyetle.:
Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Her kim bana salâvat verirse sonunda bunu okusun." buyurdu.


TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme enzilhül mak'adel mukarrebe ındeke yevmel kıyâmeti.


MÂNÂSI.:
Ey ALLAH'ım!. Beni Kıyamet Gününde Mukarrebler Makamına oturt!.(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!...

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“ŞU ÜÇ HUY, Kişiye Ayıp Olarak Yeter.:
1-) Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmesi,
2-) Kendi utanç verici halini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duyması,
3-) Oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi..

(Taberanî.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -1.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


Resim

TÜRKÇESİ.:
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede men sebbehâke ve kaddeseke ve secede leke ve azzameke min yevme halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin.
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede külli senetin halaktehüm fihâ min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin.
Ve en tusalli aleyhi ve alâ âlihi adede’s- sehâbi’l- câriyeti.
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede’r- riyahi’z- zâriyeti min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin.
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ hebbeti’r- riyahu.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Bu SALL-ü-SELL SALÂVÂtımız;
Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar tüm günlerin İçinde binlerce kerre SENi ta’zimeden/yücelten, SANÂ secde eden, SENin Kudsîyyetini ve SENin her ÂN yENiden Yaratış SubhÂNlığını ikrar eden kulllarıyın sayısınca Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve Dünyâyı halkettiğin günden kıyâmet gününe kadar tüm senelerin içinde, binlerce kerre yarattıklarıyın adedince Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve o gündür bu gündür gökyüzünde savrularak akıp duran BULutların adedince Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar durmadan inleyip duran RüzGÂRların sayısınca Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve RüzGÂRların OLUŞ-Vuku’ BULuş sayısınca Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ KİŞİ de İHLÂS YOKsa HELÂK OLur.:
1-) Cömert,
2-) Cesur,
3-) Âlim..

(Hâkim.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -2.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


Resim

ARAPÇASI.:
Resim

TÜRKÇESİ.:
Aleyhi ve harreketu mine’l- ağsani ve’l- eşcari ve evraki’s- simari ve’l- ezhari ve adede mâ halakte alâ karari ardike ve ma beyne semâvâtike min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede emvaci bihârike min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede’r- remli ve’l- hasa ve külli hacerin ve mederin halaktehü fi meşârıkı’l- ardi ve megaribihâ sebliha ve cibâliha ve evdiyetiha min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin..


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Ve RüzGÂRların OLUŞ-Vuku’ BULuş sayısınca Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme üzerine,
Ve sayısız ağaçların SALLanan dallarının hareketlerince, yapraklarının, meyvelerinin ve çiçeklerinin sayısınca..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar yeryüzü ve gökler arasında SüNNetuLLAH kararınca yarattığın/yaratmakta olduğun herşey sayısınca her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar Denizlerin dalgalarının sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye....


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ KİŞİ İNSÂLarın en KÖTÜsüdür.:
1-) Ana babaya karşı kibirli olup, onlara hakaret eden,
2-) Fitne, fesad çıkaran,
3-) Karı kocanın arasını açıp sonra, o kimsenin karısına sahib olan..

(Ebu Nuaym.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -3.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim

TÜRKÇESİ.:
elfe merretin.
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede nebati’l- ardi fi kıbletiha ve cevfi ha ve şarkıha ve garbihâ ve sehliha ve cibâliha min şecerin ve semerin ve evrakın ve zer'in ve cem’i mâ ahrecet vemâ yahrücü minhâ min nebâtihâ berekatiha min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin.
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede mâ halakte mine’l- insi ve’l- cinni ve şeyâtini vemâ ente hâlikuhu minhum ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin.
Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi kulli şa‘retin fi ebdanihim ve vucuhihim ve alâ ruusihim münzü


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Ve yeryüzünün bitkilerinin; dışta sûret kıblesinde, içte sînelerimizdeki sîret sonsuzluğunda, doğusunda, batısında, ovasında, dağlarında, ağaçların yaprakları, meyveleri ve tohumlarınca.. ve ekilen ve ekilenden çıkan bitkilerin bereketlerince, Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar her ÂN içinde binlerce kerre..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, yarattığın insanlar, cinler, şeytanlar ve SENin halk ettikleriyin sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre..
Ve onların vücudundaki, yüzlerindeki, başlarındaki kılları/saçlarınca Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, yarattığın insanlar, cinler, şeytanlar ve SENin halk ettikleriyin sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre..


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ KİŞİ İHeLâk OLdu.:
1-) Çok kibirli,
2-) ALLAH’tan şüphe eden,
3-) O’nun rahmetinden ümit kesen..

(Buharî.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -4.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede enfasihim ve elfâzihim ve elhâzıhim min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede tayarani’l- cinni ve hafakani’l- insi min yevmi halakte’d- dünyâ ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede külli behimetin halaktehâ alâ ardike sagireten ve kebireten fi meşârıkı’l- ardı ve megaribihâ mimmâ ulime ve mimmâ la ya'lemu ilmehu illâ ente min yevmi halakte’d- dünyâ


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar yarattıklarıyın nefeslerince/soluklarınca, sözlerince, göz ucu ile bakışlarınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..

Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, yarattığın insanlar, cinler, şeytanlar ve SENin halk ettikleriyin sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, uçuşan cinler ve debelenen insanlar sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, yer yüzünde, yeryüzünün doğusunda batısında, küçük ve büyük insan ilmince bilinen, ancak SENden başkasının onun ilmini bilmesine imkan olmayan dört ayaklı hayvanların sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye....


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
“Şu ÜÇ HUY=>KİŞİye Ayıb OLarak Yeter.:
1-) Kendi kusurunu görmeyip, başkalarındaki aynı kusuru görmesi,
2-) Kendi utanç verici halini görmeyip, başkalarının aynı durumundan utanç duyması,
3-) Oturup kalktığı kimselere sıkıntı vermesi..

(Taberanî.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -5.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:
ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede men salla aleyhi ve adede men lem yusalli aleyhi ve adede men yusalli aleyhi ilâ yevmi’l- kıyâmeti fi külli yevmin elfe merretin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi adede’l- ahyai ve’l- emvati ve adede mâ halakte min hitanin ve tayrin ve nemlin ve nâhlin ve haşeratin. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi fi’l- leyli izâ ya‘şa vennehâri izâ tecellâ. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi fi’l- âhireti ve’l- ûla. Ve en tusalliye aleyhi ve alâ âlihi münzü kâne fi’l- mehdi sabiyyen ilâ en sâre kehlen mehdiyyen


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar yarattıklarıyın nefeslerince/soluklarınca, sözlerince, göz ucu ile bakışlarınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..

Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, yarattığın insanlar, cinler, şeytanlar ve SENin halk ettikleriyin sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, uçuşan cinler ve debelenen insanlar sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye..
Ve Dünyâyı halk ettiğin günden kıyâmet gününe kadar, yer yüzünde, yeryüzünün doğusunda batısında, küçük ve büyük insan ilmince bilinen, ancak SENden başkasının onun ilmini bilmesine imkan olmayan dört ayaklı hayvanların sayısınca, her ÂN içinde binlerce kerre Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız Ulaşsın diye....


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
Şu ÜÇ ŞEYden KORKarım.:
1-) Hakkı tanıdıktan sonra dalâlete düşmek,
2-) Dalâlete sürükleyen fitneler,
3-) Boğazına ve cinsî şehvete düşkün olmak..

(Deylemî.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -6.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
6-)

TÜRKÇESİ.:
fekabadtehu ileyke adlen marziyyen li teb'asehu Şefian.
Ve en tüsalliye aleyhi ve alâ âlihi adede halkike ve rizâe nefsike ve zinete arşike ve midade kelimâtike.
Ve en tu'tiyehü’l- vesilete ve’l- fazilete vedderecete’r- refi ate ve’l- havze’l- mevrûde ve’l- makâme’l- mahmude ve’l- izze’l- memdûde.
Ve en tüazzime bürhanehu. Ve en tüşerrife bünyanehu.
Ve en terfea mekanehu.
Ve en testa'milnâ yâ Mevlânâ bi sünnetihi.
Ve en tümitenâ alâ milletihi.
Ve en tahşürenâ fi zümretihi ve tahte livâihi.
Ve en tec'alnâ min rüfekaihi.
Ve en tûridenâ havzahu.
Ve en teskıyenâ bike'sihi.
Ve en tenfeanâ bi mehâbbetihi. Ve en..


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Ve Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme ve ÂLine salât ve selâmımız; halk ettiklerince, ve SENin NEFSiyin razı olduklarınca, ve ARŞıyın değer ve kıymet ağırlığınca ve kelimeleriyin sayısınca Ulaşsın diye..
Ve O’na; el Vesileyi/Cennet'te MîM Menzilini, ve el fazileti, ve dderecete’r- refiatı/ ZÂTına yükseliş basamaklarını, ve el havze’l- mevrûde/şu ÂNda Şe’ÂNuLLAH’ta BİZ BİR-İZ OLduğumuz Yüreğinde, ve el makâme’l- mahmude/SANA Mutlak HAMD Ediş Makamımızda, ve’l- izze’l- memdûde/geçmiş-gelecek-şu ÂNı kapsayan İZZetince Ulaşsın diye..

Ve Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin; eşsiz bürhan/İslam Dinin delili, hücceti ve isbat vasıtası oluşunu ta’zim/yüceltip hürmet etmek için..
Ve O’nun binâ edip beyân ettiği yüceliklerden-DİNimizden şereflenip ulvîyyete erişmek için..
Ve O’nun, Zâtına mahsus Hakikat-ı MuhaMMediyye MekÂNı kalbine yükselmek için..
Ve O’nun yüce SüNNetini KULLuk Hayatımızda kullanabilmekiçin yâ Mevlânâ celle celâlihu..
Ve O’nun İslâm Milletiyle Ezel-Ebed TÜMMLenmek için..
Ve O’nun livâu’l- HAMd sancağı altında O’nun Zümresi içinde haşr olmak için..
Ve bizi, O’nun yüce Sırat-ı mustakîm YOLunda YOLdaşı KILman için..
Ve bizi, O’nun Havz-ı Kevserini murad edenlerden KILman için..
Ve bizi, O’nun Havz-ı Kevserinden kâse kâse içenlerden KILman için..
Ve bizi, O’nun MuhaMMedî MuhaBBetinde fâni kılıp yok etmen için..


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ALLAHu zü’L- CELÂL buyuruyor ki.:

Kıyâmet Günü Şu ÜÇ KİŞİnin HASMIyım.:
1-) BENim adımı anarak söz verip, sözünden dönen,
2-) Hür insanı köle diye satan,
3-) İşçinin ücretini vermeyen..

(Buharî.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -7.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
7-)

TÜRKÇESİ.:
tetûbe aleynâ. Ve en tüafiyenâ min cemii’l- belâi ve’l- belvai ve’l- fi teni mâ zahare minhâ vemâ batane. Ve en terhamenâ ve en ta'füve annâ ve tağfirlenâ ve li cemii’l- mü'minine ve’l- müminâti ve’l- müslimine ve’l- müslimati’l- ahyai minhüm ve’l- emvati. Ve’l- hamdü lillâhi rabbi’l- âlemine. Ve hüve hasbi ve ni’mel vekil ve lâ havle ve la kuvvete illha billâhi’l- âliyyi’l- azîm. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin mâ sece'ati’l- hamaimi ve hameti’l- havaimü ve serehâti’l- behâimü ve nefeatit temaimü ve şüddeti’l- amâimü ve nemetin nevaimü..


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Ve O’nun MuhaMMedî MuhaBBetiyle MuhaMMedî mutluluğunun bizimde üzerimize olması ve tûbâ gurebâ içinde olmamız için..
Ve bize; zâhirden bâtından gelebilecek her türlü KuLLuk imtihÂNı fitnesinden, çillesinden, derdinden ve tümm belâlarından kurtuluş afiyyeti vermen için..
Ve O’nun yüüzüsuyu hürmetine, hayatta ya da ölmüş kadın erkek MuhaMmedî Müslim/Müslime, Mü’min/Mü’mine CÜMMLesiyle bizi bağışlaman, afv ve merhamet etmen için..
Şüphesiz ki, MuhaMMedî Hamd, Âlemlerin RABBı olan ALLAHu zü’L- CeLÂL’e mahsusutur.
Ve O, küüllî şeyini hasbî/karşılıksız veren ve O, eşsiz ni’me/ne iyi, ne âlâ, ne güzel Vekildir.
İnsan gözüyle görülen Azamet Kuvveti ve görülemeyen potansiyel Kudret havli ancak ve ancak el Âliyyi’l- Azîm olan ALLAH celle celâlihuya mahsustur..


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
Öyle bir zamÂN GELecek ki o zamÂN ŞU ÜÇ ŞEYy'den daha kıymetli bir ŞEYy OLmayacaktır: .:
1-) Helâl para,
2-) Cân u gönülden arkadaşlık yapılacak bir kardeş,
3-) Kendisiyle amel edilecek bir SÜNNEt..

(Heysemî, I, 172)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -8.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
8-.)

TÜRKÇESİ.:
ve nemetin nevaimü. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin mâ eblece’l- isbahü ve hebbeti’r- riyahü ve debbeti’l- eşbahü ve teakabe’l- gudüvvü ve’r- revahü ve tukullideti’s- sifahü va'tukıleti’r- rimâhü sahhati’l- ecsadü ve’l- ervahü. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin mâ dareti’l- eflakü ve deceti’l- ehlakü ve sebbehâti’l- emlakü. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin kemâ salleyte alâ Seyyidünâ İbrahîm ve bârik alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin kemâ bârekte alâ Seyyidünâ İbrahîm fi’l- âlemin inneke hamidün mecîd..


MÂNÂSI.:
ALLAhım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ve Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâmın ÂLine; söken sabah şafaklarınca, uyanıp esen rüzgârlarca, debellenen şahıslarca, ardı sıra gelen/takib eden sabah vaktince, öğleden akşama kadar olan vakitlerce, öz birleşim taklidlerince, hayat mücâdelelerince, cesedlerin ve ruhların sıhhatince salât ve selâmımız OLsun!.

ALLAhım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ve Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâmın ÂLine; feleklerin görevince, halk edilenlerin cem’ dâimiyyetince ve MüLkuLLAHın sonsuz yeniden yaratış sebbehasınca salât ve selâmımız OLsun!.

ALLAhım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ve Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâmın ÂLine; Efendimiz İbrahîm aleyhisselâma SALL ettiğin gibi salât et! Efendimiz İbrahîm aleyhisselâma SALL ettiğin gibi salât et!. Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma da Efendimiz İbrahîm aleyhisselâma âlemler içinde bereketli kıldığın gibi bereketli kıl!. Şüphesiz ki SEN El Hamîdsin el Mecîdsin!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hamîdu:
Resim

El Mecîdu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ALLAHu TeÂLÂ size ÜÇ ŞEYi HARAM KILdı.:
1-) Annelerin hakkına riayet etmeyip, onlara isyan etmenizi,
2-) Kız çocuklarını (diri diri) gömmenizi,
3-) Verilecek borcun verilmemesini, verilmeyen bir şeyin alınmasını..


ÜÇ ŞEYi de MEKRUH KILdı.:
1-) Dedi-koduyu,
2-) Lüzumsuz soru sormayı,
3-) Mal zâyiatını/isrâfını..


(Buhârî, İstikrâz, 19, Edeb, 6, Zekât, 53; Müslim, Akdıye, 10-14; Mâlik, Muvatta, Kelam, 2; Ahmed b. Hanbel, Müsned, II, 337, 360, IV, 246, 249, 254)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -9.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
9-)

TÜRKÇESİ.:
alâ Seyyidünâ İbrahîm fi l âlemin inneke hamidün mecîd. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin mâ taleati’ş- şemsü ve mâ sulliyeti’l- hamsü ve mâ teallaka berkun. Ve tedeffaka vedkun ve mâ sebbehâ ra'dün. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin mil'e’s- semâvâti ve’l- ardı. Ve mil'e mâ beynehümâ ve mil'e mâşi'te min şey'in ba'dü. Allahümme kemâ kâme bi abâi’r- risâleti. Vestenkaze’l- halka mine’l- cehâleti.
Ve câhede ehle’l- küfri ve’d- dalaleti. Ve deâ ilâ tevhidike ve kase’ş- şedâaide fi irşâdi abîdike


MÂNÂSI.:
ALLAhım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ve Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâmın ÂLine; güneşin doğuşunca, beş yıldızı akıp gidişince, şimşeklerin çakışınca, yağmurların gökten dökülüşünce ve gökleri yırtarak giden gök gürültülerince salât ve selâmımız OLsun!.

ALLAhım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ve Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâmın ÂLine; yeryüzü ve gökler dolusunca, ve ikisinin arasındakilerce ve bundan başka izninle yarattığın şeyler dolusunca salât ve selâmımız OLsun!.

ALLAhım!.
Risâletini ayakta tutuşunca/kâim kılışınca, halkın cehâlleten kutulması için çabasınca, küfür ehli ve dalalette kalanlara karşı cihadınca ve SENin Tevhidine Davet edişince ve SENin KULLarını can u gönülden irşadınca salât ve selâmımız OLsun!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hamîdu:
Resim

El Mecîdu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4904
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
Şu ÜÇ KİŞİYE ŞiDDettLi AZâB EDiLiRı.:
1-) Zinâ eden ihtiyar,
2-) Yalancı idâreci,
3-) Kibirli fâkir..

(Müslim.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -10.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
10-)

TÜRKÇESİ.:
Fe'atıhil-lahümme sü'lehü. Ve bellighü me'mûlehü ve atıhi’l- vesilete ve’l- fazilete vedderecete’r- refâate. Veb'ashü’l- makâme’l- mahmudellezi ve'adtehü inneke la tuhlifü’l- miâde. Allahümme vec'alnâ mine’l- müttebiine li şeriatihi’l- nüttesıfi ne bi mehâbbetihi’l- mühtedine bi hedyihi ve siretihi. Ve teveffenâ alâ sünnetihi. Velâ tahrimnâ fadla şefaatihi. Vahşürnâ fi etbaihi’l- gurri’l- muhacceline. Ve eşyaihi’s- sabikıyne. Ve eshabi’l- yemini. Ya erhame’r- rahîmîne. Allahümme salli alâ melâiketike ve’l- mukarrebine. Ve alâ enbiyâike ve’l- mürseline. Ve alâ ehli tâatıke ecmâine vec'alnâ bi’s- salâti aleyhim mine’l- merhûmine.:


MÂNÂSI.:
ALLAhım!. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin istediklerini, tebliğini ve emellerini O’na ki ZÂTına ulaşım sebeblerini, yükseliş dereclerinin faziletini ver.. Ve O’nu va’dettiğin Makâme’l- MahMud’a ba’s et/gönder ki SEN Vâdinden asla dönmezsin..

ALLAhım!.
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin Şeriat-ı Garrasının vasıflarına, hidayetine ulaşım muhabbetine sîreten ve hedyen tâbi olup uymayı bize nâsib kıl!. Bizi sünneti üzere ölmeyi nâsib kıl!. Ve bize şefâat faziletini haram kılma!. Ve bizi de O’na tâbi olan bembeyaz nur hüccetleri olanlar içinde, geçen küllî şey güzellikleri ve eshabi’l- yemin/Elest Bezmi ahid ve yeminlerinde sebât edenler içinde haşr et Ey Merhametlilerin en Merhametlisi!.

ALLAhım!.
Meleklerine, en yakınlarına, nebîlerine, mürselllerine, SANa itâat edenler ehlinin ve SENin Rahmetine kavuşmuşların cümlesine salât ve selâmımız OLsun!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hamîdu:
Resim

El Mecîdu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön