RAMUZ EL-EHADİS

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 722
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Şeytan Ademoğlunun damarında kan dolaşır gibi dolaşır. (Bırakmaz peşini.)
Hz. Safiyye (r.anha)

2- Şeytan senden korkuyor ya Ömer (r.a.)
Hz. Büreyde (r.a.)

3- Şeytan dedi ki: "Yarabbi! İzzetin hakkı için canı çıkıncaya kadar onları iğfal edeceğim". Rab da buyurdu ki: "İzzetim Celâlim hakkı için istiğfar ettikçe, Ben de onları affedeceğim."
Hz. Ebû Said (r.a.)

4- Şeytan önümden geçmek istedi, boğazını sıktım. Hatta dilinin soğukluğunu elimde duydum. Süleyman (a.s.)ın duası olmasaydı, bu mescidde onu direğe bağlardım. Çocuklar da gelir, seyrederlerdi.
Hz. Câbir İbni Semure (r.a.)

5- Şeytan, besmele çekilmemiş taamı kendine helâl görür. Bir arabi geldi. Yemeğe besmelesiz, uzanan elini tuttum. Yemin ederim ki, şeytanın eli de onunki ile beraber elimin içindeydi.
Hz. Huzeyfe (r.a.)

6- Sizden birisine namazda iken şeytan gelir, maksadının teline dokunur. Bu ona yel gibi gelir. Böyle olunca, koku veya ses olmadıkça namazını bozmasın.
Hz. Ebû Said (r.a.)

7- Şeytan namaz ezanını duyunca zartayla kaçar, sonra tekrar gelir, vesvese yapar. Kamette kaçar ve tekrar gelir, gene vesvese yapar.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

8- Sizlerden birine şeytan gelir ve içinizden sorar: "Seni kim yarattı?" "Allah" dersin. "Peki, Allah'ı kim yarattı?" der Böyle olunca: "Amentü Billâhi ve Resûlihi" dersin. O durmaz kaçar.
Hz. Âişe (r.anha)

9- Şeytan hortumunu ademoğlunun kalbinin üstüne koymuştur. O kimse Allah'ı anarsa, hortumu kalkar, unutursa, kalbi hortumunun içine düşer. (O zaman yürek sıkıntısı vaki olur. Bunu zikir giderir.)
Hz. Enes (r.a.)

10- Şeytan gelir, namazda mak'adı hareket ettirir. Böyle olunca açık bir ses veya koku duymadıkça namazdan dönmesin.
Hz. İbni Abbas (r.anhüma)

11- Muhakkak ki şeytan, insanın kurdudur, koyunun kurdu gibi. Kurdun, sürüden ayrılan koyunu yakaladığı gibi, o da cemaatten ayrılanı kollar. Çokluk arasında bulunan Cemaate ve mescide devam edin. (Burnunuzun doğrusuna gitmeyin)
Hz. Muaz (r.a.)
Sayfa 102
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 722
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Şeytan bir kişiye kast eder, iki kişiye de kast eder. Ama üç kişi olunca kast edemez.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

2- Büyük bir kaya cehennem kenarından bırakılır. Yetmiş yıl düşer, dibini bulamaz.
Hz. Ukbe İbni Ğazvan (r.a.)

3- Sabır sadmeyi ulâdadır. (İlk karşılaşmada)
Hz. Enes (r.a.)

4- Doğruluk insanı iyiliğe, iyilik ise Cennete sevkeder. İnsan doğru söyleye söyleye Allah'ın indinde "Sıddîk" yazılır. Yalancılık insanı fücura, fücur da Cehenneme düşürür. İnsan yalan söyleye söyleye Allah'ın indinde "Yalancı" yazılır.
Hz. İbni Mes'ud (r.anhüma)

5- Sadaka Rabbın gadabını söndürür. Ve fena ölümden de korur.
Hz. Enes (r.a.)

6- Zengin, sağlam ve kuvvetli sadaka kabul edemez. Ancak sıkışık ve borçlu durumda olursa sadaka kabul edilebilir. Bir insan, malı çoğalsın diye ötekinden berikinden bir şey isterse kıyamette yüzünün eti yenmiş olarak haşrolur ve Cehennemden yiyeceği de kızgın taş olur. İstiyen bunu az yapsın, istiyen çok yapsın.
Hz. Habeşi İbni Cumade (r.a.)

7- Akrabaya verilen sadakanın sevabı iki olur. (Biri sıla, biri sadaka)
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

8- Sadaka ile Allah'ın vechi kast olur. Hediye ile Rasulullah'ın rızası ve kazayı hacet kast olunur.
Hz. Abdurrahman İbni Nikame (r.a.)

9- Sadaka, sahibinin kabir hararetini (azabını) söndürür. Ve mü'min kıyamette ancak sadakasının gölgesinde gölgelenecektir.
Hz. Ukbe İbni Amir (r.a.)

10- Taun, Rabbinizin rahmeti, Resulullah'ın duası, sizden evvelki salihlerin ölümü ve şehidliktir.
Hz. Muaz (r.a.)

11- Ar, insana kıymette o kadar musallat olur ki, o kimse: "Yarabbi! Beni bu halde tutacağına Cehenneme sok" der. (Cehennemin vaziyetini bildiği halde.)
Hz. Câbir (r.a.)

12- Kul bir şeye lânet ettiğinde, o lânet göğe çıkar. Gök kapıları kapanır, giremez, yere döner. Yerin kapıları kapanır, giremez. Sağa sola gider. Kalacağı yere giden bir yol bulamayınca, edilene gider. Lâikse onda kalır, lâik değilse sahibine gelir gelir.
Hz. Ebud Derda (r.a.)

13- Bir kul, bir kelimeyi söyler, ne söylediğini fark etmez. (Sözün ne netice vereceğini) Bu yüzden Cehennemde şark ile garb arasında daha uzak bir yere düşer.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

14- Kul bir günah yapar, sonra bunu hatırladıkça üzülür. Onun bu üzüntüsü üzerine Allah, namaz ve oruç gibi, ona kefaret olacak bir amel yapmadan kendisini mağfiret eder.
Hz. Ebû Hüreyre (r.a.)

15- Kul namaza durunca, günahları başına ve omuzuna konur. Rükû ve secdeye kapandıkça dökülür.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)
Resim
Kullanıcı avatarı
tamersah tarik
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 722
Kayıt: 19 Eyl 2008, 02:00

Re: RAMUZ EL-EHADİS

Mesaj gönderen tamersah tarik »

1- Bir müslüman, lâyıkı ile abdest aldığında ve namazını da lâyıkı ile kıldığında, namazdan çıkarken annesinden yeni doğmuş gibi çıkar. (Bütün günahları dökülür.)
Hz. Osman (r.a.)

2- Kulun uykusunda ruhu kabzolur. Ve geri verilip verilmeyeceğini de bilmez. Vitir namazını kılıp yatması onun için daha hayırlıdır. Ayda üç gün oruç tutan, ayın hepsini oruçlu geçirmiş gibi olur. Çünkü Allah bire on sevap verir. Kul, kendisinden her "Sülâmâ"sının bir zekâtı olduğu halde sabahlar. "Sülâmâ nedir? Ya Resulallah" denildi. Buyurdu ki: "Ceseddeki her kemiğin mafsalıdır. Eğer o kul, dört secde ile iki rek'at namaz kılarsa (İşrak veya duha namazı) cesedinin zekâtını ödemiş olur.
Hz. Ebud Derda (r.a.)

3- Kul namaza durduğunda, ona Cennet kapıları ve Rabbi ile arasında bulunan perdeler açılır. Huriler ona karşı bulunurlar, tükürmedikçe ve sümkürmedikçe.
Hz. Ebû Ümâme (r.a.)

4- Kul bir çok zamanlar, bir çok zamanlar, bir çok zamanlar müslüman yaşar. Fakat sonunda Allah'ın gazabına uğrayabilir. Yine, ömrünü hep küfürle geçirir. Fakat sonunda Allah'ın Rahmetine uğrayabilir. Kim ki herkese gıybet ederek ve fena lâkap takarak ölürse, kıyamette, burnu ile iki dudağı arasına damga vurulur.
Hz. İbni Amr (r.a.)

5- Kul, her harcadığından me'cur olur. Yalnız binaya harcadığından olmaz.(Fazlasına giderse)
Hz. Habbab (r.a.)

6- Kulun, eğer azmi, meramı (tasası) dünya olursa, Allah onun meşgalesini, ihtiyacını açar, yayar. Ve ihtiyacını iki gözü arasına koyar. Akşam yatar fakir, sabah kalkar fakir. Eğer, azmi ve meramı ahiret olursa, Allah onun meşgalesini toplar. İhtiyacını kaldırır. Zenginliği kalbine verir. Zengin yatar zengin kalkar.
Hz. Enes (r.a.)

7- Kul hasta olur, kalbi rikkat kesbeder. Günahlarını hatırlar, sinek kadar yaş döker. Bunun yüzü suyu hürmetine kendisine mağfiret olunur. Eğer kalkarsa günahlarından sıyrılıp kalkar. Ölürse mağfiret olunur.
Hz. Enes (r.a.)

8- Kula, duadan üç şeyden biri şaşmaz; Ya günahı affolunur, ya hayrı çoğaltılır. Veyahutta işlenmiş amel ecri alır.
Hz. Enes (r.a.)

9- Kul zulme uğradığında, intikam alamamış, yardımcı da bulamamış olduğu halde, ellerini göğe kaldırmış dua ederse, Allah ona; "Lebbeyk kulum: Ben sana dünyada ve ahirette yardım edeceğim." buyurur.
Hz. Ebud Derda (r.a.)

10- Kul namaza durduğunda sağa sola bakarsa, ona Rabbi buyurur ki: "Ey kulum, Ben senin iltifat ettiğin şeylerden hayırlıyım." 2'inci ve 3'üncü defa bakarsa yine aynı şekilde buyurur. 4'üncü defa bakarsa ondan yüz çevirir.
Hz. Huzeyfe (r.a.)

11- Kul bir yalan söyler ki, melek onun ağız kokusundan bir mil öteye kaçar.
Hz. İbni Ömer (r.anhüma)
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön