ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ KİŞİnin Gıybeti Haram DeğiLdir.:
1-) Fâsık,
2-) Zâlim idâreci,
3-) Bid’at ehli..

(İ. Ebiddünya.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -12.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
12-)

TÜRKÇESİ.:
Allahümme salli aleyhi ve alâ âlihi mâlahe bârikun ve zerre şârikun ve vekabe gâsıkun ve’nhemere vâdikun. Ve salli aleyhi ve alâ âlihi mil'el levhi ve’l- fezai ve misle nücûmi’s- semâi ve adede’l- katri ve’l- hasa. Ve salli aleyhi ve alâ âlihi salâten lâ tüaddü ve lâ tuhsa. Allahümme salli aleyhi zinete arşike ve meblağa rizâike ve midade kelimâtike ve müntehâ rahmetike. Allahümme salli aleyhi ve alâ âlihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi. Ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi kemâ salleyte ve bârekte alâ Seyyidünâ İbrahîme ve alâ âli Seyyidünâ İbrahîme inneke hamidün mecîdün ve câzihi.:


MÂNÂSI.:
ALLAhım!.
O’na ve O’nun ÂLine; sarkıp inen şimşeklerce, güneş gibi ışık zerrelerince, çöküp gelen gecenin karanlığınca, gözyaşları gibi dökülen yağmur damlalarınca SALL-ü-SELL et!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine; Levhin ve fezânın dolusunca ve semâların yıldızlarının mislince ve suların damlalarınca ve toprakların tozlarınca SALL-ü-SELL et!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine; adetsiz ve hesabsızca SALL-ü-SELL et!.
Ve O’na; SENin Arşıyın ağırlığınca, SENin Rızayın yeterince, SENin kelimeleriyin adedince, SENin Rahmetiyin nihâyetince SALL et!.

ALLAhım!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine, O’nun zevcelerine, O’nun Necib Nesline/zürriyetine SALL et!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine, O’nun zevcelerine, O’nun Necib Nesline/zürriyetine bereketler ver.. Efendimiz İbrahîme ve Efendimiz İbrahîm’in ÂLine salat-ü-Selâm edip bereketli kıldığın gibi.. Şüphesiz ki SEN, el Hamîd ve el Mecîdsin celle celâlihu!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hamîdu:
Resim

El Mecîdu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
DUÂ eden, ŞU ÜÇ ŞEYden Birine Kavuşur.:
1-) Günahı affedilir,
2-) İyilikleri artar,
3-) Kabul edilmiş ibâdet sevâbı alır..

(Deylemî..)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -14.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
14-)

TÜRKÇESİ.:
Es-sadiki’l- emini’l- hakkı’l- mübini’r- raûfi’r- rahîmi’l- hâdî ilâ sırati’l- müstakim ellezi âteytehü seb'an mine’l- mesânî ve’l- kur’ÂNi’l- azîme nebîyyi’r- rahmeti.
Ve hâdî’l- ümmeti evvelü men tenşakku anhü’l- ardu ve yedhulü’l- cennete el müeyyedi Seyyidünâ Cibrile ve Seyyidünâ Mikâilel mübeşşeri bihi fi’t- tevrati ve’l- incil. el mustafâ’l- müctebâ’l- müntehebi ebi’l- kâsımi Seyyidünâ Muhammed ibni Abdullah ibni Abdi’l- Muttalib ibni Hâşimin. Allahümme salli alâ melâiketike ve’l- mukarrebinellezine yusebbihûne’l- leyle ve’n- nehâre la yefturûne. Velâ ya'sûnâllahe mâ emrehüm ve yef'alûne mâ yü'merûne ALLAH.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
ÜMMeti için Sırati’l- Müstakîm ERişte; Es Sadıku’l- Emîn, HaKku’l- Mübîn, Er Raûfu’r- Rahîmi’l- Hâdî Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme.. ki O’na seb'an mine’l- mesânî/ çiftlerden yediyi ve Büyük Kur'an'ı verdin.. Nebîyyi’r- Rahmet/Rahmet Peygamberi, Ve hâdî’l- ümmeti/ÜMMetinin Rıza Rehberi, Dost delili, Hidâyet yolunu göstereni.. ARZın-yeryzünün var oluş çatlama sebebi-ilk anası ve cennete giriş kapısına..
Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikâil aleyhumusselâmlarca te'yid edilmiş, doğrulanmış ve Kudsal Tevrat ve İnciliçinde tebşir olunmuş/müjdelenmiş olan, el Mustafâ/elenip üstte TEK Kalana, el Müctebâ/ kıymetli olup seçilmişe, el münteheb/küllî şeyden ayırılıp beğenilen, Kâsım aleyhisselâmın Babası, Efendimiz-Dinimizin Sahibi Hâşimin oğlu Abdi’l- Muttalibinoğlu Abdullah aleyhumussselâmın oğlu MuhaMMed Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme SALât ve SeLÂM EYyLe!.

ALLAHım!.
Mukarreb/Zâtına yakîn Meleklere ki, onlar gece gündüz asla usanıp bıkmadan SEBbeHada tesbih eden, onlara emirlerinden başkasını yapmayan ve üzerlerine yüklenenden başka fiil işlemeyen yakîn Meleklerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

Es Sâdiku :

Resim

El Hakku:
Resim

El Mübîn:
Resim

Er Raufu:
Resim

er RahîM:
Resim

El Hâdî:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ÜÇ DUÂ Reddolmaz.:
1-) Ana babanın evlâdına DUÂsı,
2-) Oruçlunun DUÂsı,
3-) Yolcunun DUÂsı..

(Beyhekî..)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -15.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
15-)

TÜRKÇESİ.:
Es-sadiki’l- emini’l- hakkı’l- mübini’r- raûfi’r- rahîmi’l- hâdî ilâ sırati’l- müstakim ellezi âteytehü seb'an mine’l- mesânî ve’l- kur’ÂNi’l- azîme nebîyyi’r- rahmeti.
Ve hâdî’l- ümmeti evvelü men tenşakku anhü’l- ardu ve yedhulü’l- cennete el müeyyedi Seyyidünâ Cibrile ve Seyyidünâ Mikâilel mübeşşeri bihi fi’t- tevrati ve’l-
incil. el mustafâ’l- müctebâ’l- müntehebi ebi’l- kâsımi Seyyidünâ Muhammed ibni Abdullah ibni Abdi’l- Muttalib ibni Hâşimin. Allahümme salli alâ melâiketike ve’l- mukarrebinellezine yusebbihûne’l- leyle ve’n- nehâre la yefturûne. Velâ ya'sûnâllahe mâ emrehüm ve yef'alûne mâ yü'merûne ALLAH.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
ÜMMeti için Sırati’l- Müstakîm ERişte; Es Sadıku’l- Emîn, HaKku’l- Mübîn, Er Raûfu’r- Rahîmi’l- Hâdî Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme.. ki O’na seb'an mine’l- mesânî/ çiftlerden yediyi ve Büyük Kur'an'ı verdin.. Nebîyyi’r- Rahmet/Rahmet Peygamberi, Ve hâdî’l- ümmeti/ÜMMetinin Rıza Rehberi, Dost delili, Hidâyet yolunu göstereni.. ARZın-yeryzünün var oluş çatlama sebebi-ilk anası ve cennete giriş kapısına..
Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikâil aleyhumusselâmlarca te'yid edilmiş, doğrulanmış ve Kudsal Tevrat ve İnciliçinde tebşir olunmuş/müjdelenmiş olan, el Mustafâ/elenip üstte TEK Kalana, el Müctebâ/ kıymetli olup seçilmişe, el münteheb/küllî şeyden ayırılıp beğenilen, Kâsım aleyhisselâmın Babası, Efendimiz-Dinimizin Sahibi Hâşimin oğlu Abdi’l- Muttalibinoğlu Abdullah aleyhumussselâmın oğlu MuhaMMed Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme SALât ve SeLÂM EYyLe!.

ALLAHım!.
Mukarreb/Zâtına yakîn Meleklere ki, onlar gece gündüz asla usanıp bıkmadan SEBbeHada tesbih eden, onlara emirlerinden başkasını yapmayan ve üzerlerine yüklenenden başka fiil işlemeyen yakîn Meleklerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

Es Sâdiku :

Resim

El Hakku:
Resim

El Mübîn:
Resim

Er Raufu:
Resim

er RahîM:
Resim

El Hâdî:
Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
Şu ÜÇ KİŞİden KALEM-SORUMLuLuk KALDIRıLmıştır.:
1-) Uyanana kadar uyuyandan,
2-) İyileşene kadar deliden,
3-) Âkil bâliğ olana kadar çocuktan..

(Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebir, XI, 89..)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -16.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
16-)

TÜRKÇESİ.:
Mâ emerehüm ve yef'alûne mâ yü'merûne. Allahümme ve kemâstafeytehüm süferâe ilâ rüsulike ve ümmenâe alâ vahyike ve şühedâe alâ halkike ve harrakte lehüm künüfe hucubike. Ve etla'tehüm alâ meknûni gaybike. Vahterte minhüm hazeneten li cennetike. Ve hameleten li arşike ve cealtehüm min eksere cünûdike. Ve faddeltehüm ale’l- vera ve eskentehümü’s- semâvâti’l- ula ve nezzehtehüm anilmeasi veddenâati ve kaddestehüm anin nekaisi ve’l- afati. Fasalli aleyhim salâten dâimeten tezidühüm bihâ fadlen. Ve tec'alünâ listigfarihim bihâ ehlen.:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Sefirlerini-elçilerin ki, onları halkından eleyip elçilerin olarak, ve vahyine emînler olarak, ve halkına şâhidlerin olarak seçtiğin ve nefsî pedelerini yaktığın, SENin Gaybindeki örtülü, gizli, saklı sırlarına muttali kıldığın, Senin Cennetiyin bekçileri kıldığın, Arşıyın taşıyıcıları ve çoğunu ordun kıldığın, ve yarattığın varlıklar üzerine faziletli kıldığın, semâlarına ilk iskan ettiğin, ve mâsiyyetten/itaatsizlik, günah ve isyan münezzeh kıldığın ve nakiseler/noksanlıklardan ve afatlardan mukaddes kıldığın mukarreb meleklerin üzerine, fazlınlar artıracağın salâtımız olsun!.ve onların bizim için olan istiğfarlarını saf'alı ve hoşça eyle!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.: Borç, o borcun sahibine ödettirilir. Yalnız şu üç hal hariç.:
Şu ÜÇ BORCu KıYaMette-ALLAH ÖDeR.:
1-) Düşmanla mücâdeleden geri kalmamak için borç etmiş ve ödeyemeden ölmüş ise,
2-) Bir fâkir adama garib bir misâfir gelmiş ve o evde ölmüş, cenâzeyi kaldırmak için o fâkir adam borç etmiş fakat ödeyememiş ise,
3-) Bekâr bir adam harama girmemek için borçla evlenmiş ödeyememiş ise, bunların borcunu kıyamette ALLAH (celle celâlihu) öder.." buyurmuştur.

(İbni Amr radiyallahu anhu'dan; Gümüşhânevî, Ramuzu'l- Ehadisi).)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -17.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
17-)

TÜRKÇESİ.:
Allahümme ve salli alâ cemii enbiyâike ve rüsulikellezine şerahte sudûrehüm ve evda'tehüm hikmeteke. Ve tavvektehüm nübüvveteke. Ve enzelte aleyhim kütübeke. Ve hedeyte bihim halkake. Ve deav ilâ tevhidike ve şevveku ilâ vâdike ve havvefu min vâidike. Ve erşedû ilâ sebilike. Ve kamû bi hüccetike ve delilike. Ve sellimillâhümme aleyhim teslimen. Veheb lenâ bi’s- salâti aleyhim ecren azîmen. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin salâten dâimeten makbûleten tüeddi bihâ annâ hakkahü’l- azîme. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin...:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Tüm Nebîlerine Resûllerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.
Ki onların; SADRlarını-göğüslerini şerh ettin/açıp, genişlettin, onlara himetini tevdi’ ettin/ emânet bıraktın, ve nübüvvetine muvafık/uygun kıldığın, ve kendilerine kitablarını indirdiğin, ve onlarla halkına hidâyet ettiğin, onlarla güzel vâadlerine dâvet ettirip şevkli/çok sitekli ve arzulu kıldığın ve istemediğin yanlış veîd/negatif ateş uyarılarınla korkuttuğun, sırat-ı mustakîm YOLuna mürşid kılıp doğru gösterttiğin, ve onlara delil ve hüccetlerini ayağa kaldırdığın Tüm Nebîlerine Resûllerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.
ALLAHım!.
Tamm-tümm teslim olarak onlara SeLÂM EYyLe!.
Ve onlara sonsuz SALâtımız sebebiyle bize büyük ecirler/mükâfatlar hibe et/bağışla!.
ALLAHım!. Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a ve yüce ÂLine, dâimen, kabul olunandan SÂLâtımız olarak, SALL-ü-SELLimizi Ulaştır ve O’nun yüzü suyu hörmetine bize O’nun muazzam hakkından nâsib eyle!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEYi yapan =>Dünya ve Âhirette Bol Ni’metlere Kavuşur.:
1-) Belâya karşı sabreden,
2-) Kadere razı olan,
3-) Refâh ve bollukta duâ eden.." buyurmuştur.

(Deylemî).)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -18.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
18-)

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin sahibi’l- hüsni ve’l- cemâli ve’l- behceti ve’l- kemâli ve’l- behâi ve’n- nûri ve’l- vildani ve’l- hûri ve’l- gurefe ve’l- kusûri ve’l- lisani’ş- şekûri ve’l- kalbi’l- meşkûri, ve’l- ilmi’l- meşhûri ve’l- ceyşi’l- mansûri ve’l- benine ve’l- benâti ve’l- ezvâci’t- tâhirati ve’l- ulûvvi aledderecati ve’z- zemzemi ve’l- makami ve’l- meşari’l- harami vectinâbi’l- asami veterbiyeti’l- eytami ve’l- hacci ve tilâveti’l- kur'ÂNi ve tesbihi’r- rahmâni: Vesiyami ramazane ve’l- livâi’l--makudi ve’l- keremi. Ve’l- cûdi ve’l- vefai bi’l- uhudi. Sahibi’l- rağbeti ve’t- tergibi. Ve’l- bağleti ve’n- necîbi.:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.
Ki O;
Hüsn/eksizsiz güzellik ve iyilik,
Cemâl/muhteşem cemâl güzelliği,
Behcet/güler yüzlülük,
Kemâl, mutlak olgunluk,
Behâ, şirinik ve letâfetli oluş,
Nûr, Nûrun alâ Nûrluk,
Ve’l- vildani ve’l- hûri ve’l- gurefe ve’l- kusûri.. CeNNetin genç çocuklarının, kızlarının, çardaklarının ve köşklerinin,
Ve’l- lisani’ş- şekûri ve’l- kalbi’l- meşkûri.. Şükreden lisanların, şükre lâyık kalblerin,
Ve’l- ilmi’l- meşhûri ve’l- ceyşi’l- mansûri.. meşhur İlimlerin ve muzaffer askerlerin,
Ve’l- benine ve’l- benâti ve’l- ezvâci’t- tâhirati.. Oğulların ve kızların ve tertemiz eşlerin,
Ve’l- ulûvvi aledderecati ve’z- zemzemi ve’l- makami ve’l- meşari’l- harami.. yüce derecelere yükselişin, Zemzem’in, Makamın ve Meşari’l- Haramin/Hac fecrinde dua yerimizin,
Ve’ctinâbi’l- asami ve terbiyeti’l- eytami.. Günahlardan çekinip, sakınıp, uzak olmakta, yetimlerin/babaları ölmüş çocukların,
Ve’l- hacci ve tilâveti’l- kur'ÂNi ve tesbihi’r- rahmâni.. Haccımızın, anlayarak-inleyerek Kur'ÂN okumamaızın, er RahmÂN ALLAH celle celâlihu’yu tesbihimizin,
Ve siyami ramazane ve’l- livâi’l-makudi ve’l- keremi.. Ramazan orucumuzun, bize ma’kud/akdolunmuş, bağlanmış Livâi’l- Hamd Sancağımızın ve mutlak ikramın,
Ve’l- cûdi ve’l- vefai bi’l- uhudi. Sahibi’l- rağbeti ve’t- tergibi. Ve’l- bağleti ve’n- necîbi.. cömertliğin, ahde vefanın, rağbetin/ ihlasla dua edip teveccüh etmenin, tergibin/şevklendirmenin, ümidlendirmenin, El Kerîm ALLAH celle celâlihu cömertliğinin ELi aslen kerim olan Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ HÜRMEti GÖZETENin =>DiNi ve DüNyası Muhafaza EdiLir.:
1-) İslâmiyet'e hürmet,
2-) Resûlullah’a hürmet,
3-) Resûlullahın Nesline/Ehl-i Beyti’ne (seyyidlere ve şerîflere) Hürmet.." buyurmuştur.

(Taberanî)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -19.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
19-)

TÜRKÇESİ.:
Ve’l- havzi ve’l- kadibin nebîyyi’l- evvabin nâtıkı bi’s- sevabi’l- menûti fi’l- kitabin nebîyyi abdillâhin nebîyyi kenzillâhih nebîyyi hüccetillâhin nebîyyi men etaahü fekad etaallahe ve men esahü fekad asallahen nebîyyi’l- arabiyyi’l- kureşiyyi’z- zemzemiyyi’l- Mekkiyyi’t- Tihamiyyi. Sahibi’l- vechi’l- cemîli, ve’t- tarfi’l- kehili, ve’l- haddi’l- esili, ve’l- Kevseri ves selsebili, kâhiri’l- mudaddine, mübidi’l- kafirine, ve katili’l- müşrikine. Kaidi’l- gurri’l- muhacceline ilâ cennâti’n- nâimi ve civari’l-kerimi. Sahibi Seyyidünâ Cibrile.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Havz-ı Kevserin ve üMMetine Rahmete hırs Sahibine,
Evvabin/tevbe edip günahlardan dönenlerin, sevâbların söyleyeni, beyân edici NEBÎsine,
KitabuLLAH’ıın âşikâre görünme merkezini Abdullah NEBÎme,
Allahın hakikat hazinesi NEBÎme, Allahın hidâyet dedili NEBÎme,
Verdiğini mutlaka Allah’ın verdiği, kısdığını mutlaka Allah’ın kısdığı NEBÎme,
O NEBÎn ki; Tüm Arabın, Kureyşin, Zemzemin, Mekkenin, Tihaminin NEBÎsine,
O NEBÎn ki;
Güzelliklerin mutlak ve tek ciheti kıble yönünün, cemâle bakan sürmeli gözlerin göz ucu bakışına,
Şerefli, şanlı, namlı, haysiyetli, itibarlı oluşun sevdâ sınırı ve habîbî hududuna, Kevseri Havuzuna ve Cennet Çeşmelerine,
Zıtlıkların-İKİLiklerin kahredicisine, küfrün ve kâfirlerin uzaklaştırıcısına, müşriklerin yok edicisine,
Kerem diyarına-civârına, Nâim Cennetine, vuslât gerdeğine bembeyaz şefâat sevk edicisi Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEYİ GİZLEMEK =>İyİLik HAZİNEsidir.:
1-) Hastalığı,
2-) Musibeti,
3-) Sadakayı.." buyurmuştur.

(Taberanî)

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -20.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
20-)

TÜRKÇESİ.:
Sahibi Seyyidünâ Cibrile aleyhisselâmü ve Resûli Rabbi’l- âlemine ve şefi i’l- müznibine ve gayeti’l- gamâmi ve misbahi’z- zalami ve kameri’t- tamâmi. Sallallahü aleyhi ve alâ âlihi’l- Mustafeyne min ethari cibilletin. Salâten dâimeten ale’l- ebedi gayre mudmehilletin. Sallallahü aleyhi ve alâ âlihi salâten yeteceddedü bihâ hubûrühü ve yüşerrefü bihâ fi’l- miadi basühü ve nüşûrühu fesallallahü aleyhi ve alâ âlihi’l- encümi’t- tavâlii. Salâten tecûdü aleyhim ecvede’l- guyûsi’l- hevamii erselehü min ercehi’l- arabi mizânen ve evdahiha beyanen ve efsahiha lisanen ve eşmehiha imânen ve aglaha makamen ve ehlaha kelâmen ve evfaha zimâmen ve esfaha regamen.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
Cibrile aleyhisselâmın vahy arkadaşı-sahibi ve Rabbi’l- âleminin Resûlüne,
Günahkârların şefâat kucağına ve umut bulutuna ve zülmün karanlığının LütfuLLAH Lambasına, ve semâmızın batmayan AYına SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.
O’na ve O’nun elenerek üstte kalan azîz ÂLine, en temiz cibibilliyetine, çöküp darmadağın olmadan, ebediyyet üzere dâimî SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.
ALLAHım!.
O’na ve O’nun azîz ÂLine, her ÂN tazelenip, yenilenmiş, yüz sevinci, göz süruru, gönül ferahlığıyla, Vaad edilen gelecek zamanda SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!. Ve bâ’sinin-dirilişiyle bizi de şereflendir!.
ALLAHım!.
O’na ve O’nun azîz ÂLine yıldızların doğuşunca, yağan cömerliğiyin yağmur damlalarınca SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.
Ki SEN O’nu Arablar içinde, İlahî ölçünle, vâzıh/açık, ayan, âşikâr beyânıyla, fasih/açık ve güzel konuşan lisânıyla, imanı yüceltişiyle, üstün makamıyla, KelâmuLlahın mutlak ehli oluşuyla, zimâmına/ahdine, sözüne, yeminine, emânına vefasıyla ve toprak gibi en saf, pek safi, pek temiz kılınışıyla tercih ettiğin Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEYİ GİZLEMEK =>Seni Arkadaşına SEVdirir.:
1-) Karşılaştığında selâm vermek,
2-) Bir toplulukta otururken, gelince ona yer vermek,
3-) Onu sevdiği ismiyle çağırmak.." buyurmuştur.

(Taberanî)

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -22.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
22-)

TÜRKÇESİ.:
erselehü min ercehi’l- arabî mizânen ve evdahiha beyanen ve efsahiha lisânen ve eşmehiha imânen ve aglaha makamen ve ehlaha kelâmen ve evfaha zimâmen ve esfaha regamen.. makâmen ve ehlaha kelâmen ve evfaha zimâmen ve esfaha regamen..* fe evdaha’t- tarikate ve nasaha’l- halîkate ve şehere’l- islâme ve kessere’l- esnâme ve izhera’l- ahkâme ve hazara’l- harame ve amme bi’l inâm.* sallallahu aleyhi ve alâ âlihi fî kullî mahfilin ve mekamin efzale’s- salâti ve’s- selâm. * sallallahu aleyhi ve alâ âlihi avden ve bed'en salâten tekunu zâhîraten ve virda. sallallahu aleyhi ve alâ âlihi salâten tammeten zâkiyeten.* ve sallallahu aleyhi ve alâ âlihi salâtene yetbeuha ravhun ve reyhanun ve ya’kubuhâ mağfiretun ve rıdvanun. ve sallallahu alâ efdali men tâbe minhu’n-nicâru....:


MÂNÂSI.:
Ki SEN O’nu Arablar içinde, İlahî Ölçünle, vâzıh/açık, ayan, âşikâr beyânıyla, fasih/açık ve güzel konuşan lisânıyla, imanı yüceltişiyle, üstün makamıyla, KelâmuLlah'ın mutlak ehli oluşuyla, zimâmına/ahdine, sözüne, yeminine, emânına vefâsıyla ve toprak gibi en saf, pek sâfi, pek temiz kılınışıyla tercih ettiğin Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.

Tarikatı-Hak Yolu açıkça aşikâr sûrette açıklayan, güzel ahlâkı nasihat eden, İslâm Dinini teşhir edip izhar eden, putları kıran, hükümleri ortaya koyan, ni’metler içinden haram/yasak olanları hatırlatan Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem'e, âline, makam ve mahfillerin/toplanılacak yerlerin en faziletlisince salâtce selâmımızı ulaştır!.

O’na ve Âline; O’ndan başlayıp O’na dönen ve sürekli ihtiyacımız olan bir virdimiz devamlı ulaşım dileyişimiz olarak ALLAHu zü’L- CeLÂL’in selâmını SALLını ulaşımını ulaştır!.
O’na ve Âline; salâtın en tamı-noksansızı ve en güzelince ALLAHu zü’L- CeLÂL’in selâmını SALLını ulaşımını ulaştır!.
O’na ve âline; Tâbi olduğumuzda rahmet rızkımız ve sefâmız, ve sonunda bağışlanma ve razılık kazanacağımız ALLAHu zü’L- CeLÂL’in selâmını SALLını ulaşımını ulaştır!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEY =>İMÂNdandır.:
1-) Az olandan da vermek,
2-) Tanıdığı, tanımadığı, her Müslümana selâm vermek,
3-) Kendi aleyhine de olsa, âdil davranmak.." buyurmuştur.

(Bezzâr)

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -23.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
23-)

TÜRKÇESİ.:
Ve sallallahu alâ efdali men tâbe minhu’n-nicâru.. Ve semâ bihi’l-fehâru ve’stenâret binuri cebînihi’l- akmâru ve tedaelet inde cûdi yemînihi’l- gamâimuve’l- bihâru seyyidinâ ve nebiyyinâ MuhaMMedinillezî bibâhiri âyâtihi edâeti’l- encâdu ve’l- agvâru ve bimu’cizâti âyâtihi nateka’l- kitabuve tevâtereti’l- ahbâru.* sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi’llezîne hâcerû linusretihi ve nasaruhu fî hicretihi feni’mel muhâcirûne veni’mel- ensâru salâten nâimeten dâimeten mâ şecaat fî eykiha’l-atyâru ve hemaat biveblihâ’d- dîmetü’l- midrâru dâafallahu aleyhi dâime salâvâtihi.i.:(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEY'i YAPaN =>İMÂN'ının TADInı ALır.:
1-) İhLâsLa =>“Lâ İLâHe İLLâ ALLAH!.” diyen,
2-) SEVerek zekâtını veren,
3-) Nefsini tezkiye eden/temizleyen , yâni, nerede oLursa oLsun, ALLAH celle celâlihu’nun kendisi iLe beraber OLduğunu BİLen, buyurmuştur.

(Hâkim)

Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -24.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
24-)

TÜRKÇESİ.:
Allahümme salli alâ seyyidinâ MuhaMMedin ve alâ âlihi’t- tayyibîne’l-kirâmi salâten mevsûleten dâimete’l- ittisâli bidevâmi zi’l- celâli ve’l- ikram.* Allahümme salli alâ seyyidinâ MuhaMMedini’llezî hüve kutbu’l- celâleti ve şemsü’n- nübüvveti ve’r-risâleti ve’l- hâdi mined’- dalâleti ve’l- münkızü mine’l- cehâleti.* sallallahu aleyhi veselleme salâten dâimete’l- ittisâli ve’t- tevâlî müteâkibeten biteâkubi’l- eyyâmi ve’l- leyâl’i.:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ve âline; Celalinden ikram sahibi Zü’l- Celâli ve’l- İkram ALLAH celle celâlihu’ya ulaşımı devamlı, dâimi, bitişik, ikramların en ayıplardan arınmış en güzelinden salât ve selâmımız OLsun!.

ALLAHım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâma ki; O, Celâliyyet kutbu, risâlet ve nübüvvet güneşi, sapıklıklardan hidâyete çıkarıcı, cehâletleri yıkıcı olandır.
ALLAHu zü’L- CeLÂL’in SALLı ulaşımı ve SELLi selâmı; ulaşımı dâimen, ulaşarak, sürekli olarak, geceler gündüzlerce birbirini takib ederek O’na olsun!. İnşâe ALLAu Teâlâ!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEY =>ALLAH Katı'nda GüzeL HUYLardandır.:
1-) Zulmedeni affetmek,
2-) Vermeyene vermek,
3-) İrtibatını kesenle, iyi ilişkiler kurmak.. buyurmuştur.

(Taberanî)


Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

52.inci SALÂVÂT-ı ŞERÎFE.:

SALÂVÂT-ı BEŞÂİRU'L- HAYRAT

ARAPÇASI.:

Resim

TÜRKÇESİ.:

BiSMiLLaHi’r- RaHMâNi’r- RaHîM..
Elhamdülillahi Rabbi’l- âlemin..
ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedi’l- beşîri’l- mübeşşiri li’l- mü’minîne bimâ kâlallahu’l azîmu:
"Ve beşşiri’l- mu’minîne” “ve ennallâhe lâ yudîu ecre’l- mu’minîne”
ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’z- zâkirîne bimâ kalâllahu’l- azîmu: “Fezkurûnî ezkurkum” “ûzkurûllâhe zikran kesîrân” “ve sebbihûhu bukraten ve asîlân” “Huvellezî yusallî aleykum ve melâiketuhu li yuhricekum mine’z- zulumâti ilâ’n- nûr, ve kâne bi’l- mu’minîne rahîmâ” “Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selâmun, ve eadde lehum ecran kerîmâ”
.:

MÂNÂSI.:
Rahmân ve Rahîm olan ALLAH'ın adıyla.
Hamd, âlemlerin RABBi ALLAH'a mahsustur..
Azîm olan ALLAH’ım, şu mübârek sözlerinle; mü’minlere müjde getiren, müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selâm eyle:
Ve mü’minleri müjdele.. Ve "Allah'ın mü'minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceğini"

Azîm olan ALLAH’ım, şu mübârek sözlerinle; zikreden kalbleri müjdeleyen Efendimiz Muhammed'e salât ve selâm eyle:
"Öyle ise Beni zikredin ki Ben de sizi zikredeyim.. , Allah'ı çokça zikredin.. Ve O’nu, sabah akşam tesbih edin.. O'dur ki, sizi karanlıklardan nura çıkarmak için size rahmet etmekte; melekleri de (size dua etmektedir). O, mü'minleri çok esirgeyicidir.. O’na (Allah’a) kavuştukları gün onların tehiyyeti (karşılanma mükâfatı) "selâm"dır. Ve onlara kerim (ikram edilen) bir ecir (mükâfat) hazırlanmıştır..


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ HASLETe sâhib OLan =>ALLAHü TeÂLÂ'nın
=>Himâyesinde OLur.:
1-) Bir şey verene teşekkür eden,
2-) Güçlü iken affeden,
3-) Öfkesine hâkim olan.. buyurmuştur.

(Beyhekî)


Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

52.inci SALÂVÂT-ı ŞERÎFE.:

SALÂVÂT-ı BEŞÂİRU'L- HAYRAT


Resim

SALÂVÂT-ı BEŞÂİRU'L- HAYRAT


ARAPÇASI.:

صلوات بشائر الخيرات
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَللّٰهُمَّ صَّلِ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَنَّ ا للّهَ لاَ يُضِيعُ اَجْرَ الْمُؤمِنِينَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلذَّاكِرِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ فَاذْكُرُونئٓ اَذْكُرْكُمْ اَذْكُرُوا ا للّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَاَصِيلاً هُوَ الَّذ۪ي يُصَلّ۪ي عَلَيْكُمْ وَمَلٰٓئِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِۜ وَكَانَ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَح۪يماً تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلاَمٌ وَاَعَدَّ لَهُمْ اَجْراً كَرِيماً * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْعَامِلِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ
اَنّ۪ي لَٓا اُض۪يعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى
وَمَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حِسَابٍ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْاَوَّاب۪ينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْاَوَّاب۪ينَ غَفُوراً لَهُمْ مَا يَشَآؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذٰلِكَ جَزٰٓءُ الْمُحْسِن۪ينَ* اللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلتَّوَّابِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ التَّوَّاب۪ينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّر۪ينَ وَهُوَ الَّذ۪ي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِه۪ وَيَعْفُوا عَنِ السَّيِّـَٔاتِ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُخْلَصِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَٓاءَ رَبِّه۪ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّه۪ٓ اَحَداً مُخْلِص۪ينَ لَهُ الدّ۪ينَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُصَلِّينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ اَقِمِ الصَّلٰوةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَاصْبِرْ عَلَى مَآ اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ ا لْأُمُورِ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْخَاشِعِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَاسْتَع۪ينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۜ وَاِنَّهَا لَكَب۪يرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِع۪ينَ اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلٰى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ ف۪ي خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِۚ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاًۚ سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلصَّابِرِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ اُو۬لٰٓئِكَ الَّذ۪ينَ هَدٰيهُمُ اللّٰهُ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمْ اُو۬لُوا الْاَلْبَابِ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْخَائِفِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ جَنَّتَانِۚ وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه۪ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوٰى * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُتَّقِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَرَحْمَت۪ي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍۜ فَسَاَكْتُبُهَا لِلَّذ۪ينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكٰوةَ وَالَّذ۪ينَ هُمْ بِاٰيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْاُمِّيَّ لَهُمْ جَزَٓاءُ الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ اٰمِنُونَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَّمَدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُخْبِتِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَبَشِّرِ الْمُخْبِت۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالَّذ۪ينَ يُؤْتُونَ مَٓا اٰتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ اَنَّهُمْ اِلٰى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلصَّابِرِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَبَشِّرِ الصَّابِر۪ينَ اَلَّذ۪ينَ اِذَٓا اَصَابَتْهُمْ مُص۪يبَةٌۙ قَالُٓوا اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّٓا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ اُو۬لٰٓئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَاُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ اِنّ۪ي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَبَرُٓوا اَنَّهُمْ هُمُ الْفَٓائِزُونَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْكَاظِمِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْظَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِۜ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ فَمَنْ عَفَا وَاَصْلَحَ فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِۜ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُحْسِنِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَاَحْسِنُوا اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ مَنْ جَٓاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَاۚ وَمَنْ جَٓاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزٰٓى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُتَصَدِّقِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَاَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّق۪ينَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُنْفِقِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَمَٓا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ
* اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلصَّالِحِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اَنَّ الْاَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ اُو۬لٰٓئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَۙ اَلَّذ۪ينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَۜ هُمْ ف۪يهَا خَالِدُونَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ و سَلَّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُصَلِّينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّۜ يَٓا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يماً يُؤْتِكُمْ كِفْلَيْنِ مِنْ رَحْمَتِه۪ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُوراً تَمْشُونَ بِه۪ وَيَغْفِرْ لَكُمْۜ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَح۪يمٌ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مَحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُبَشِّرِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَبَشِّرِ الَّذ۪ينَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِۜ لَا تَبْد۪يلَ لِكَلِمَاتِ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظ۪يمُۜ * اَللّٰهُمّو صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْفَائِزِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يُطِـعِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظ۪يماً * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلزَّهِدِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اَلْمَالُ وَالْبَنُونَ ز۪ينَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَاۚ وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَاباً وَخَيْرٌ اَمَلاً * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْأُمِّيِّينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ
كُنْتُمْ خَيْرَ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُصْطَفِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ ثُمَّ اَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذ۪ينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَاۚ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِه۪ۚ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِاِذْنِ اللّٰهِۜ ذٰلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَب۪يرُ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُذْنِبِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ اَسْرَفُوا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِۜ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَم۪يعاًۜ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّح۪يمُ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمِ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُسْتَغْفِرِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ وَمَنْ يَعْمَلْ سُٓوءاً اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللّٰهَ يَجِدِ اللّٰهَ غَفُوراً رَح۪يماً * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِالْمُبَشِّرِ لِلْمُقَرَّبِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اِنَّ الَّذ۪ينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنٰٓىۙ اُو۬لٰٓئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ لَا يَسْمَعُونَ حَس۪يسَهَاۚ وَهُمْ ف۪ي مَا اشْتَهَتْ اَنْفُسُهُمْ خَالِدُونَ لَا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الْاَكْبَرُ وَتَتَلَقّٰيهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ هٰذَا يَوْمُكُمُ الَّذ۪ي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ * اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ الْبَشِيرِ الْمُبَشِّرِ لِلْمُؤْمِنِينَ بِمَا قَالَ اللّهُ الْعَظِيمُ اِنَّ الْمُسْلِم۪ينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِن۪ينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْقَانِت۪ينَ وَالْقَانِتَاتِ وَالصَّادِق۪ينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِر۪ينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَاشِع۪ينَ وَالْخَاشِعَاتِ وَالْمُتَصَدِّق۪ينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّٓائِم۪ينَ وَالصَّٓائِمَاتِ وَالْحَافِظ۪ينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِر۪ينَ اللّٰهَ كَث۪يراً وَالذَّاكِرَاتِ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَاَجْراً عَظ۪يماً
وَاَنْ لَيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى وَاَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرٰى ثُمَّ يُجْزٰيهُ الْجَزَٓاءَ الْاَوْفٰى * اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ صَلاَةً تُشْرَحُ بِهَا الصُّدْورُ وَتَهُونُ بِهَا ا لْاُمُورُ وَتَنْكَشِفُ بِهَا السُّتُورُ وَسَلِّمْ تَسْلِيماً كَثِيراً دَائِماً اِلَى يَوْمِ الدِّينِ دَعْوٰيهُمْ ف۪يهَا سُبْحَانَكَ اللّٰهُمَّ وَتَحِيَّتُهُمْ ف۪يهَا سَلَامٌ وَاٰخِرُ دَعْوٰيهُمْ اَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَم۪ينَ.


Resim

SALÂVÂT-ı BEŞÂİRU'L- HAYRAT

TÜRKÇESİ.:

Bismillâhirrahmânirrahîm..
Elhamdülillahi RABBi’l âlemîne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedil beşiri’l- mübeşşiri li’l- mü’minîne bimâ kâlALLAHu’l- azîmu ve beşşiri’l- mü’minîne ve ennALLAHe lâ yudîu ecre’l- mü’minîne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri lizzekirîne bimâ kalâllahu’l- azîmu fezkurunî ezkurküm üzkürullahe zikren kesiren ve sebbihuhu bükraten ve esilen hüvellezî yusallî aleyküm ve melâiketühü liyuhriceküm minezzulumâti ilâ’n-nuri ve kâna bi’l- mü’minîne rahîma tahiyyatühüm yevme yelkavnehü selâmün ve eaddelehüm ecren kerimen..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l- âmilîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ennî leaüdîu amele âmilin minküm min zekerin evünsâ ve men âmile sâlihan min zekerin ev ünsâ ve hüve mü’minun feülâike yedhulune’l- cennete yurzakune fihâ bigayri hisâbin..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l- evvebîne bima kâlâllahü’l- azîmu feinnehu kâne li’l- evvebîne gafuren lehüm mâyeşâune inde RABBi’him zalike hazâu’l- muhsinîne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri littevvabîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu innALLAHe yuhibbuttevvabîne ve yuhibbu’l- mütetahhirîne ve hüvellezî yekbeluttevbete an ibâdihi ve ya’fu anisseyyiati..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-muhlasîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu femen kâne yercû likâe RABBi’hi felya’me’l- amelen sâlihan ve lâ yüşrik biibâdeti RABBi’hi ehâden muhlisîne lehüddîne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-musallîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve ekimi’s-salâte inne’s-salâte tenha ani’l-fehşâi ve’l-münkeri ekimi’s-salâte ve’mur bi’l-ma’rufi venha ani’l- münkeri vesbir alâ meâ esabeke inne zalike min azmi’l- umuri..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-hâşiîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu vestainu bi’s-sabri ve’s-salâti ve innehâ lekebiratün illa alâ’l- haşiîne ellezîne yezunnune ennehum mülâku RABBi’him ve ennehum ileyhi raciune ellezîne yezkurunALLAHe kıyamen ve kuuden ve alâ cunubihim ve yetefekkerune fî halki’s-samâvati ve’l- ardi RABBenâ mâ halakte haze bâtilen subhâneke fekınâ azabe’n-nâri..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’s-sâbirîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu innemâ yüveffe’s-sâbirune ecrehüm bigayri hisâbin ülâikellezîne hedahümüllahü ve ülâike hüm ulu’l- el bâb..
ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-hâifîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu velimen hâfe Mekâme RABB i’hi cennetâni ve emmâ men hâfe mekâme RABBi’hi venehe’n-nefse ani’l- hevâ fe inne’l-cennete hiye’l- me’vâ..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-müttakîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve rahmeti vesiat külle şeyin fesaktubuhâ lillezîne yettakune ve yu’tunezzekâte vellezînehum biâyetinâ yü’minunellezîne yettâbiune’r-rasûlennebiyye’l- ümmiyye lehüm cezââüddi’fi bimâ âmilu vehüm fî’l- ğurufâti âminune..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-mühbitîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve beşşiri’l- mühbitînellezîne izâ zükirâllahü vecilet kulûbühüm vellezîne yü’tune mâ atev ve kulûbühüm veciletün ennehüm ilâ RABBi’him raciune..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri lissabirîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve beşşiri’s-sâbirînellezîne izâ esâbethüm müsîbetün kâlu innâ lillahi ve innâ ileyhi râciune ülâike aleyhim salâvâtün min RABBi’him ve rahmetün ve ülâike hümü’l- mühtedune innî cezeytühümü’l- yevme bimâ Sabarû ennehüm hümü’l- fâizune..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-kâzimîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve’l- kâzimîne’l- ğayze ve’l- âfîne ani’n-nâsi vALLAHü yühibbu’l- muhsinîne femen afâ ve aslaha ve ecruhü alâllahi innehü la yühibbu’z-zâlimîne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l- muhsinîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve ehsinu innALLAHe yuhibbu’l- muhsinîne men câe bi’l- haseneti felâhü aşrü emsâlihâ vemen câe bi’s-seyyiati felâ yühzâ illâ mislehâ vehüm lâ yüzlemune..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-mütesaddikîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve entesaddakû hayrün leküm inküntüm ta’lemune innALLAHe yeczi’l- mütesıddıkîne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-münfikîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve mimmâ razaknâhüm yünfikune vemâ enfaktüm min şey’in fehüve yühlifühü..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- Mübeşşiri li’l-şâkirîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu veşkürü ni’metALLAHi inküntüm iyyâhu ta’budune lein şekertüm laezîdeneküm velâin kefertüm inne azâbî leşedidun..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri lissâilîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu feinnî karîbun ucîbu da’vete’d-dâi izâ daânid unî estacib leküm..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’s-sâlihîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu enne’l- arda yerisuhâ ıbâdiye’s- sâlihûne ülâike hümü’l- vârisunellezîne yerisune’l- firdevse hüm fîhâ hâlidûne..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-musallîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu innALLAHe ve melâiketühü yusallune ale’n-nebî yâ eyyühellezîne amenu sallü aleyhi ve sellimu teslimen yü’tikum kifleyni min rahmetihi ve yec’al leküm nûren temşune bihi ve yağfir leküm vALLAHü ğafürün rahîmun..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-mübeşşirîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve beşşirillezîne âmenu ve âmilu’s-sâlihâti lehümü’l- büşrâ fî hayâti’d- dünyâ ve fi’l- âhireti lâ tebdîla likelimâtillahi zâlike hüve’l- fevzu’l- azîmu..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l- fâizîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu vemen yütiillahe ve rasûlehu fekad fâza fevzân azîman..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’z-zahidîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu elmâlu ve’l-banune zînetü’l- hayâti’d- dünyâ ve’l- bâkiyâtü’s-sâlihâtü hayrün inde RABBi’ke sevâben ve hayrün amelen..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-ümmiyyîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu küntüm hayra ümmetin uhricat li’n-nâsi te’murune bilma’rufi ve tenhevne ani’l- münkeri..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-mustafîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu sümme evrasnâ’l- kitâbellezînestafeynâ min ibâdînâ feminhüm zâlimun linefsihi ve minhüm Muktesiddun ve minhüm sâbikun bi’l- hayrâti biiznillahi zâlike hüve’l- fadlü’l- kebîru..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-müznibîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ku’l- yâ ibâdiyellezîne esrafü alâ enfüsihim lateknetû min rahmetillâhi innellâhe yağfiru’z-zunube cemiân innehü hüve’l- ğafuru’r-rahîm..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l- mustağfirîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu ve men ya’me’l- suvâen evyezlim nefsehu sümme yestağfirillâhe yecidillâhe ğafuren rahîmen..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-mukarrebîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu innellezîne sebakat lehüm minnâ’l- hüsnâ ülâike anhâ müb’adune la yes’maune hasîsehâ vehüm fî mâştehât enfüsühüm hâlidune la yahzünühümü’l- fezâü’l- ekberu ve tetelekkâhümü’l- melâiketü hâzâ yevmükümüllezî küntüm tuadune..
* ALLAHümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedi’l- beşiri’l- mübeşşiri li’l-mü’minîne bimâ kâlâllahü’l- azîmu inne’l- müslimîne ve’l-müslimâti velmü’minîne velmü’minâti ve’l-kânitîne ve’l-kânitâti ve’s-sâdikîne ve’s-sâdikâti ve’s-sâbirîne ve’s-sâbirâti ve’l-hâşiine ve’l-hâşiâti ve’l-mütesaddikîne ve’l-mütesaddikâti ve’s-sâimîne ve’s-sâimâti ve’l-hâfizîne furucehüm ve’l-hâfizâti ve’z-zâkirînallâhe kesiren ve’z-zâkirâti eaddallâhü lehüm mağfiraten ve ecran azîmen ve enleyse li’l-insâni illâ mâseâ ve enne sa’yehü sevfe yürâsümme yüc’zâhü’l- cezâe’l- evfâ..
* ALLAHümme salli aleyhi salâten tüşrahu bihâ’s-suduru ve tehunu bihâ’l- umuru ve tenkeşifu bihâ’ş-şuturu ve sellim tesliman kesîran daimân ilâ yevmi’d-dîni da’vehüm fihâ subhânekellahümme ve tahiyyetühüm fihâ selâmün ve âhiru da’vehüm eni’l-hamdülillâhi RABBi’’l- âLemin..


Resim

SALÂVÂT-ı BEŞÂİRU'L- HAYRAT

MÂNÂSI.:

RAHMÂN ve RAHÎM OLan ALLAH’ın AdıyLa..
Hamd, âlemlerin RABBi’ ALLAH’a mahsustur..

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle mü’minleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“mü’minleri müjdele.”
ALLAH’ın, mü’minlerin mükâfatını zâyi etmeyeceği müjdesiyle sevinirler.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle zikreden kalbleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
BENi anın ki BEN de sizi anayım.”
“Ey iman edenler! ALLAH’ı çokça zikredin, onu sabah akşam tesbih edin. O sizi karanlıktan aydınlığa çıkarmak için size merhamet edendir, melekleri de sizin için bağışlanma dileğindedir. ALLAH mü’minlere çok merhamet edendir. ALLAH’a kavuşacakları gün mü’minlere yönelik esenlik dileği selâmdır. ALLAH onlara bol bir mükâfat hazırlamıştır.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle sâlih amel işleyenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Ben erkek olsun, kadın olsun sizden hiçbir amel edenin amelini zayi kılmam.”
“Kadın ve erkek kim mü’min olarak sâlih bir amel işlerse, işte onlar cennete girerler ve orada hesâbsız olarak rızıklandırılırlar ”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle çokça tövbe edenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Şübhesiz ki ALLAH, çokça tevbe eden kimseleri bağışlayıcıdır.”
“Onlar için RABBleri katında diledikleri her şey vardır, işte bu muhsinlerin mükâfatıdır.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle tövbe edenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Şüphesiz ALLAH çok tövbe edenleri sever, çok temizlenenleri sever.”
“Kullarından tövbeyi kabul eden, kötülükleri bağışlayandır.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle ihlâs sâhiblerini müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Kim RABBi’ne kavuşmayı umuyorsa yararlı bir iş yapsın ve RABBi’ne ibâdette kimseyi ortak koşmasın.”
“Dinde ihlâs sâhibleri olarak,”
“Namazı dosdoğru kıl, iyiliği emret, kötülükten alıkoy, başına gelen musibetlere karşı sabırlı ol. Çünkü bunlar kesin olarak emredilmiş işlerdir.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle RABBi’nin emirlerine itaat eden huşû’ sâhiblerini müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Sabrederek ve namaz kılarak (ALLAH’tan) yardım dileyin. Şüphesiz namaz ağır bir şeydir, ancak huşû’ duyanlar için değil. Onlar RABB’lerine kavuşacaklarını ve gerçekten ona döneceklerini çok iyi bilirler.”
“Onlar ayaktayken, otururken ve yanları üzerine yatarken ALLAH’ı anarlar. Göklerin ve yerin yaratılışı üzerinde düşünürler. RABBi’miz bunu boş yere yaratmadın, seni eksikliklerden uzak tutarız, bizi ateş azabından koru derler.”
“işte onlar ALLAH’ın hidâyete erdirdiği kimselerdir. İşte onlar akıl sâhiblerinin ta kendileridir.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle RABBi’nin huzurunda hesâb vermekten korkan kimseleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
RABBi’nin huzurunda (hesâb vermek üzere) duracağından korkan kimseye iki cennet vardır.”
“Kim de RABBi’nin huzurunda duracağından korkar ve nefsini arzularından alıkoyarsa şüphesiz cennet onun sığınağıdır.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle muttâkileri (takvâ sâhiblerini) müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Rahmetim ise her şeyi kapsamıştır. Onu, BANA karşı gelmekten sakınanlara, zekâtı verenlere ve âyetlerimize inananlara yazacağım. Onlar Resûle, ÜMMî Peygamber’e uyan kimselerdir.”
“İşte onların amellerine karşı kendilerine kat kat mükâfat vardır. Onlar cennet köşklerinde emniyet içindedirler.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle itaatkâr ve tevâzû’ sâhiblerini müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
ALLAH’a itaat eden alçak gönüllüleri müjdele ki ALLAH anıldığı vakit onların kalbleri titrer.”
RABB’lerine dönecekleri için, verdiklerini kalbleri ürpererek verirler.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle sabredenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Sabredenleri müjdele. Onlar başlarına bir musibet gelince, biz şüphesiz (her şeyimizle) ALLAH’a âidiz ve şüphesiz O’na döneceğiz, derler. İşte RABB’leri katında rahmet ve merhamet onlaradır. Doğru yola ulaştırılmış olanlar da işte bunlardır.”
“Şübhesiz ki BEN, sabretmelerine karşılık bugün onları mükâfâtlandırdım; gerçekten kurtuluşa erenler, ancak onlardır”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle öfkelerini yenenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Onlar öfkelerini yenenler, insanları affedenlerdir. ALLAH iyilik edenleri sever.”
“Kim affeder, bağışlarsa onun mükâfatı ALLAH’a âittir. Şüphesiz ki ALLAH, zâlimleri sevmez…”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle güzel davranışlarda bulunan kimseleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“İyilik edin, şüphesiz ALLAH iyilik edenleri sever.”
“Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır. Kim de bir kötülük yaparsa, o da sadece o kötülüğün misliyle cezâlandırılır ve onlara zulüm edilmez.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle sadaka verenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Borcu sadaka olarak bağışlamanız, eğer bilirseniz, hakkınızda daha hayırlıdır…”
“Şüphesiz ALLAH sadaka verenleri mükâfatlandırır.”


AZîM OLan ALLAH’ım!. Şu mübârek sözlerinle kazançlarını hayır yollarında sarf edenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Kendilerine rızık olarak verdiğimizden de ALLAH yolunda harcarlar.”
“Her neyi hayra harcarsanız O, onun yerine başkasını verir.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle şükredenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Eğer yalnız O’na ibâdet ediyorsanız, ALLAH’ın ni’metine şükredin.”
“Eğer şükrederseniz elbette size ni’metimi artırırım; eğer nankörlük ederseniz hiç şüphesiz azâbım çok şiddetlidir.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle DUÂ edenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
BEN onlara çok yakınım. BANA DUÂ edince, DUÂ edenin DUÂsına karşılık veririm.”
BANA DUÂ edin, DUÂnıza karşılık vereyim.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle sâlih kullarını müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Muhakkak yeryüzüne BENim iyi kullarım vâris olacaktır.”
“İşte vâris olanlar, onlardır. Onlar ki, Firdevs (Cennetin)e vâris olurlar. Onlar orada ebedî olarak kalıcıdırlar.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle Peygamber Efendimize salât edenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Şüphesiz ALLAH ve melekleri Peygambere salât ederler. Ey iman edenler! Siz de O'na teslimiyetle salât ve selâm edin.”
“Sizlere rahmetinden iki pay versin; size bir nûr bahşeylesin ki, onunla (yolunuzu görüp) yürüyesiniz, hem de sizi bağışlasın. ALLAH çok bağışlayan, çok merhamet edendir.”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle dünyâ ve âhiret hayırlarıyla müjdelenenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“İnanıp yararlı işler yapanları müjdele.”
“Dünyâ hayatında da âhirette de onlara müjde vardır. ALLAH’ın sözlerinde asla değişme yoktur. İşte bu, büyük kurtuluşun kendisidir…”


AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle kurtuluşa erenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Kim ALLAH’a ve Resûlü’ne itâat ederse, o takdirde gerçekten büyük bir kurtuluşa ermiş olur.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle âhiret hayatını dünyâ ni’metlerine tercih edenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Mallar ve evlâdlar dünyâ hayatının süsüdür. Baki kalacak sâlih ameller ise RABBi’nin katında sevâb olarak da, ümit olarak da daha hayırlıdır.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle kendi ümmetine tâbi olanları müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Siz insanlar için çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz, iyiliği emreder kötülükten men’ edersiniz.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle seçilmiş kimseleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Sonra BİZ o kitabı, kullarımızdan süzüp seçtiğimiz kimselere miras olarak verdik. Onlardan kendilerine zulmedenler vardır. Onlardan ortada olanlar vardır. Yine onlardan ALLAH’ın izniyle hayırlı işlerde öne geçenler vardır, işte bu büyük lütuftur.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle günahkâr mü’minlere mağfireti müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“De ki: “Ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! ALLAH’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü ALLAH bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle tövbe edip bağışlanma dileyenleri müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Kim bir kötülük yapar yahut nefsine zulmeder de sonra ALLAH’tan mağfiret dilerse, ALLAH’ı çok yarlığayıcı ve esirgeyici bulur.”

AZîM OLan ALLAH’ım!.
Şu mübârek sözlerinle SANA en yakın kullarını müjdeleyen Efendimiz MuhaMMed’e salât ve selâm eyle.:
“Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükâfat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin uğultusunu duymazlar. Canlarının istediği ni’metler içerisinde ebedî olarak kalırlar. O büyük korku onları tasalandırmaz ve melekler onları.: “İşte bu size vaad edilen (mutlu) gününüzdür.” diyerek karşılarlar.”
“Şüphe yok ki müslüman erkeklerle müslüman kadınlar, mü’min erkeklerle mü’min kadınlar, itaat eden erkeklerle itaat eden kadınlar, sâdık erkeklerle sâdık kadınlar, sabreden erkeklerle sabreden kadınlar, mütevâzi’ erkeklerle mütevâzi’ kadınlar, sadaka veren erkeklerle sadaka veren kadınlar, oruç tutan erkeklerle oruç tutan kadınlar, ırzlarını koruyan erkeklerle ırzlarını koruyan kadınlar, ALLAH’ı çok zikreden erkeklerle ALLAH’ı çok zikreden kadınlar var ya, işte onlar için ALLAH, bir mağfiret ve büyük bir mükâfat hazırlamıştır.”
“Ve şüphesiz ki, insan için kendi çalıştığından başkası yoktur. Ve elbette ki, çalışmasını yakında görecektir. Sonra (onun çalışması) en tamam bir mükâfaat ile mükâfaatlandırılacaktır..”


ALLAH’ım!
Efendimiz MuhaMMed’e gönüllerin açılmasına, müşküllerin kalkmasına, perdelerin açılmasına vesile olan salât ile salât eyle. Hesâb ve Cezâ Günü’ne dek dâim ve çokça selâm eyle.:
“Orada onların DUÂsı.: “Ey RABBi’miz olan Yüce ALLAH! SEN, bütün noksan sıfatlardan münezzehsin!” demeleridir. Orada birbirlerine temennîleri de.: “Selâm!.” dır. DUÂlarının sonu ise.: “Hamd, âlemlerin RABBi’ olan ALLAH’a mahsustur.” demeleridir..”


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ALLAH bir lokma ekmek, bir avuç hurma ve yoksulun faydalanacağı buna benzer bir şey vesîlesiyle ÜÇ KİŞİyi CeNNet’ine koyar.:
1-) Evin sâhibi ve onun (sadakanın) verilmesini emreden kişi,
2-) Verilecek şeyi hazırlayan evin hanımı,
3-) Sadakayı yoksulun eline veren hizmetçi..
Bunları ifade ettikten sonra Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Hiçbirimizi unutmayan ALLAH TeÂLÂ’ya hamd olsun!”
buyurmuştur.

(Heysemî, III, 112)


Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

53.üncü SALÂVÂT-ı ŞERÎFE.:

Resim

SALÂVÂT FÂTİH..

ARAPÇASI.:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَــيِّــدِنَا مُحَمَّدِ ۨالْفَاتِحِ لِمَا اُغْلِقَ وَالْخَاتِمِ لِمَا سَبَقَ نَاصِرِ الْحَقِّ بِالْحَـقِّ وَالْهَادِى اِلٰى صِرَاطِكَ الْمُسْتَقِيمِ وَعَلٰى اٰلِه۪ وَاَصْحَابِه۪ حَقَّ قَدْرِه۪ وَمِقْدَارِهِ الْعَظِيمِ


TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedini’l- Fâtihi limâ uğlika ve’l- hâtimi li mâ sebeka Nâsırı’el- Hakkı bî’l- Hakkı ve’l- Hâdî ilâ Sıratıke’l- Müstekîmi ve alâ âlihi ve Ashâbihi Hakka Kadrihi ve Mikdârihi’l- Azîm.

MÂNÂSI.:
ALLAH’ım! Kapalı olanı (İsâ aleyhisselâm ile kapanan vahiy kapısını) açan, geçmişte tüm gelip geçen (bütün enbiyânın nübüvvetine) son veren, hak ve hakikatle hakka destek olan, (insanları) senin dosdoğru yolun- Sıratıke’l- Müstekîm’e ileten Efendimiz MuhaMMed’e, onun âline ve ashâbına, Onun yüce Kadr-u Kıymetince salât eyle, selâm eyle ve Onu mübârek kıl!.


ALLAH celle celâlihu.:
Resim

El Hâdî celle celâlihu.:
Resim

El Hakku celle celâlihu.:
Resim

En Nasîru celle celâlihu.:
Resim


Resim

M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ResimGÜLResim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ HASLET Sâhibi CENNEt’e GİRer.:
1-) Zayıflara, güçsüzlere merhamet eden,
2-) Ana babaya şefkat gösteren,
3-) Emri altındakilere iyilik eden.. buyurmuştur.

(Tirmizî)


Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

54.üncü SALÂVÂT-ı ŞERÎFE.:


Resim

SALÂVÂt-i TIBBi’L- KULÛB
KALBLerin ŞİFÂSALÂVÂtı


Resim ARAPÇASI.:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى ىسَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ طِبِّ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَافِيَةَ الْاَبْدَانِ وَشِفَائِهَا وَنُورِ الْاَبْصَارِ وَضِيَائِهَا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ
.


Resim TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli alâ seyyidinâ MuhaMMedin tıbbi’l-kulûbi ve devâiha ve âfiyeti’l- ebdâni ve şifâiha ve ve nûri’l- ebsâri ve ziyâiha ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi ve sellim.:

Resim MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Kalblerin tabibi ve devâsı, bedenlerin âfiyeti ve şifâsı, gözlerin nuru ve ziyâsı/ışığı OLan Sâhibimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a âline ashâbına ve ehl-i beytine salât ve selâm EYyLe!.


Resim

El Hayyu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4969
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ HUY ALLAH'ın GAZÂBI'nı GEREKtirir.:
1-) Acıkmadan yemek yemek,
2-) Uykusuz kalmadan uyumak,
3-) Lüzumsuz yere gülmek.. buyurmuştur.

(Ramuz El Ehâdis, C.1. H.no:3340)


Resim

Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

İbni Hacer el Heytemî’nin, Salâvât-ı Şerîfe Câmi’ası'nda,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den vârid bütün salâvâtları kendisinde toplayan Hadis-i Şerîf mesnedli ve en fâzilletli salâvât olduğunu belirttiği salâvât..


1. inci SALÂVÂT-ı ŞERÎFE.:


Resim

SALÂVÂtu'L- HEYTEMî.:

Resim

ARAPÇASI.:


Resim

Resim TÜRKÇESİ.:

ALLAHümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ MuhaMMedîn Resim abdike ve nebîyyîke ve Resûlike ve'n nebîyyil-ümmiyyi Resimve alâ alî seyyidinâ MuhaMMedin ve ezvâcihi ümmühâtil-minîne ve zürriyetihi ve EHL-i BEYtihi ve Sâhbihi Resim Kemâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fil-âlemîn Resim İnneke Hamîdun Mecîd..:


Resim MÂNÂSI.:

ALLAHım! Kulun, Nebîn, Resûlün ve Nebîyyil-ÜMMîn olan Efendimiz ve sahibimiz MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz ve Sâhibimiz MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine ve müminlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve EHL-i BEYtine ve Sâhabelerine salât ve selâm eyle! Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’ın ailesine âlemler içinde salât ve selâm ettiğin gibi salât ve selâm eyle! Çünkü Sen Hamîdsin-Mecîdsin!.

Resim

El Hayyu:
Resim

ElhamdüLiLLahi RABBi’l-ÂLEMîn..
Hamd ÂLEMLerin RABB’ı ALLAH’a Mahsustur!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön