ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Peygamber Efendimizin (sav) mübarek sözleri ve Kudsi Hadisler.
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4927
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ KİŞİnin Gıybeti Haram DeğiLdir.:
1-) Fâsık,
2-) Zâlim idâreci,
3-) Bid’at ehli..

(İ. Ebiddünya.)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -12.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
12-)

TÜRKÇESİ.:
Allahümme salli aleyhi ve alâ âlihi mâlahe bârikun ve zerre şârikun ve vekabe gâsıkun ve’nhemere vâdikun. Ve salli aleyhi ve alâ âlihi mil'el levhi ve’l- fezai ve misle nücûmi’s- semâi ve adede’l- katri ve’l- hasa. Ve salli aleyhi ve alâ âlihi salâten lâ tüaddü ve lâ tuhsa. Allahümme salli aleyhi zinete arşike ve meblağa rizâike ve midade kelimâtike ve müntehâ rahmetike. Allahümme salli aleyhi ve alâ âlihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi. Ve bârik aleyhi ve alâ âlihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi kemâ salleyte ve bârekte alâ Seyyidünâ İbrahîme ve alâ âli Seyyidünâ İbrahîme inneke hamidün mecîdün ve câzihi.:


MÂNÂSI.:
ALLAhım!.
O’na ve O’nun ÂLine; sarkıp inen şimşeklerce, güneş gibi ışık zerrelerince, çöküp gelen gecenin karanlığınca, gözyaşları gibi dökülen yağmur damlalarınca SALL-ü-SELL et!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine; Levhin ve fezânın dolusunca ve semâların yıldızlarının mislince ve suların damlalarınca ve toprakların tozlarınca SALL-ü-SELL et!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine; adetsiz ve hesabsızca SALL-ü-SELL et!.
Ve O’na; SENin Arşıyın ağırlığınca, SENin Rızayın yeterince, SENin kelimeleriyin adedince, SENin Rahmetiyin nihâyetince SALL et!.

ALLAhım!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine, O’nun zevcelerine, O’nun Necib Nesline/zürriyetine SALL et!.
Ve O’na ve O’nun ÂLine, O’nun zevcelerine, O’nun Necib Nesline/zürriyetine bereketler ver.. Efendimiz İbrahîme ve Efendimiz İbrahîm’in ÂLine salat-ü-Selâm edip bereketli kıldığın gibi.. Şüphesiz ki SEN, el Hamîd ve el Mecîdsin celle celâlihu!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

El Hamîdu:
Resim

El Mecîdu:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4927
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
DUÂ eden, ŞU ÜÇ ŞEYden Birine Kavuşur.:
1-) Günahı affedilir,
2-) İyilikleri artar,
3-) Kabul edilmiş ibâdet sevâbı alır..

(Deylemî..)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -14.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
14-)

TÜRKÇESİ.:
Es-sadiki’l- emini’l- hakkı’l- mübini’r- raûfi’r- rahîmi’l- hâdî ilâ sırati’l- müstakim ellezi âteytehü seb'an mine’l- mesânî ve’l- kur’ÂNi’l- azîme nebîyyi’r- rahmeti.
Ve hâdî’l- ümmeti evvelü men tenşakku anhü’l- ardu ve yedhulü’l- cennete el müeyyedi Seyyidünâ Cibrile ve Seyyidünâ Mikâilel mübeşşeri bihi fi’t- tevrati ve’l- incil. el mustafâ’l- müctebâ’l- müntehebi ebi’l- kâsımi Seyyidünâ Muhammed ibni Abdullah ibni Abdi’l- Muttalib ibni Hâşimin. Allahümme salli alâ melâiketike ve’l- mukarrebinellezine yusebbihûne’l- leyle ve’n- nehâre la yefturûne. Velâ ya'sûnâllahe mâ emrehüm ve yef'alûne mâ yü'merûne ALLAH.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
ÜMMeti için Sırati’l- Müstakîm ERişte; Es Sadıku’l- Emîn, HaKku’l- Mübîn, Er Raûfu’r- Rahîmi’l- Hâdî Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme.. ki O’na seb'an mine’l- mesânî/ çiftlerden yediyi ve Büyük Kur'an'ı verdin.. Nebîyyi’r- Rahmet/Rahmet Peygamberi, Ve hâdî’l- ümmeti/ÜMMetinin Rıza Rehberi, Dost delili, Hidâyet yolunu göstereni.. ARZın-yeryzünün var oluş çatlama sebebi-ilk anası ve cennete giriş kapısına..
Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikâil aleyhumusselâmlarca te'yid edilmiş, doğrulanmış ve Kudsal Tevrat ve İnciliçinde tebşir olunmuş/müjdelenmiş olan, el Mustafâ/elenip üstte TEK Kalana, el Müctebâ/ kıymetli olup seçilmişe, el münteheb/küllî şeyden ayırılıp beğenilen, Kâsım aleyhisselâmın Babası, Efendimiz-Dinimizin Sahibi Hâşimin oğlu Abdi’l- Muttalibinoğlu Abdullah aleyhumussselâmın oğlu MuhaMMed Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme SALât ve SeLÂM EYyLe!.

ALLAHım!.
Mukarreb/Zâtına yakîn Meleklere ki, onlar gece gündüz asla usanıp bıkmadan SEBbeHada tesbih eden, onlara emirlerinden başkasını yapmayan ve üzerlerine yüklenenden başka fiil işlemeyen yakîn Meleklerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

Es Sâdiku :

Resim

El Hakku:
Resim

El Mübîn:
Resim

Er Raufu:
Resim

er RahîM:
Resim

El Hâdî:
Resim

Elhamdülillahi rabbi’l-âlemîn..
Hamd âlemlerin RABB’ı ALLAH’a mahsustur!
ÂLemLerin RABBına HamdoLsun!.


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4927
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ÜÇ DUÂ Reddolmaz.:
1-) Ana babanın evlâdına DUÂsı,
2-) Oruçlunun DUÂsı,
3-) Yolcunun DUÂsı..

(Beyhekî..)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -15.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
15-)

TÜRKÇESİ.:
Es-sadiki’l- emini’l- hakkı’l- mübini’r- raûfi’r- rahîmi’l- hâdî ilâ sırati’l- müstakim ellezi âteytehü seb'an mine’l- mesânî ve’l- kur’ÂNi’l- azîme nebîyyi’r- rahmeti.
Ve hâdî’l- ümmeti evvelü men tenşakku anhü’l- ardu ve yedhulü’l- cennete el müeyyedi Seyyidünâ Cibrile ve Seyyidünâ Mikâilel mübeşşeri bihi fi’t- tevrati ve’l-
incil. el mustafâ’l- müctebâ’l- müntehebi ebi’l- kâsımi Seyyidünâ Muhammed ibni Abdullah ibni Abdi’l- Muttalib ibni Hâşimin. Allahümme salli alâ melâiketike ve’l- mukarrebinellezine yusebbihûne’l- leyle ve’n- nehâre la yefturûne. Velâ ya'sûnâllahe mâ emrehüm ve yef'alûne mâ yü'merûne ALLAH.:


MÂNÂSI.:
Yâ RABBenâ!.
ÜMMeti için Sırati’l- Müstakîm ERişte; Es Sadıku’l- Emîn, HaKku’l- Mübîn, Er Raûfu’r- Rahîmi’l- Hâdî Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme.. ki O’na seb'an mine’l- mesânî/ çiftlerden yediyi ve Büyük Kur'an'ı verdin.. Nebîyyi’r- Rahmet/Rahmet Peygamberi, Ve hâdî’l- ümmeti/ÜMMetinin Rıza Rehberi, Dost delili, Hidâyet yolunu göstereni.. ARZın-yeryzünün var oluş çatlama sebebi-ilk anası ve cennete giriş kapısına..
Efendimiz Cibril ve Efendimiz Mikâil aleyhumusselâmlarca te'yid edilmiş, doğrulanmış ve Kudsal Tevrat ve İnciliçinde tebşir olunmuş/müjdelenmiş olan, el Mustafâ/elenip üstte TEK Kalana, el Müctebâ/ kıymetli olup seçilmişe, el münteheb/küllî şeyden ayırılıp beğenilen, Kâsım aleyhisselâmın Babası, Efendimiz-Dinimizin Sahibi Hâşimin oğlu Abdi’l- Muttalibinoğlu Abdullah aleyhumussselâmın oğlu MuhaMMed Resûlullah sallallahu aleyhi veselleme SALât ve SeLÂM EYyLe!.

ALLAHım!.
Mukarreb/Zâtına yakîn Meleklere ki, onlar gece gündüz asla usanıp bıkmadan SEBbeHada tesbih eden, onlara emirlerinden başkasını yapmayan ve üzerlerine yüklenenden başka fiil işlemeyen yakîn Meleklerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

Es Sâdiku :

Resim

El Hakku:
Resim

El Mübîn:
Resim

Er Raufu:
Resim

er RahîM:
Resim

El Hâdî:
Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4927
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
Şu ÜÇ KİŞİden KALEM-SORUMLuLuk KALDIRıLmıştır.:
1-) Uyanana kadar uyuyandan,
2-) İyileşene kadar deliden,
3-) Âkil bâliğ olana kadar çocuktan..

(Taberânî, el-Mu’cemu’l-Kebir, XI, 89..)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -16.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
16-)

TÜRKÇESİ.:
Mâ emerehüm ve yef'alûne mâ yü'merûne. Allahümme ve kemâstafeytehüm süferâe ilâ rüsulike ve ümmenâe alâ vahyike ve şühedâe alâ halkike ve harrakte lehüm künüfe hucubike. Ve etla'tehüm alâ meknûni gaybike. Vahterte minhüm hazeneten li cennetike. Ve hameleten li arşike ve cealtehüm min eksere cünûdike. Ve faddeltehüm ale’l- vera ve eskentehümü’s- semâvâti’l- ula ve nezzehtehüm anilmeasi veddenâati ve kaddestehüm anin nekaisi ve’l- afati. Fasalli aleyhim salâten dâimeten tezidühüm bihâ fadlen. Ve tec'alünâ listigfarihim bihâ ehlen.:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Sefirlerini-elçilerin ki, onları halkından eleyip elçilerin olarak, ve vahyine emînler olarak, ve halkına şâhidlerin olarak seçtiğin ve nefsî pedelerini yaktığın, SENin Gaybindeki örtülü, gizli, saklı sırlarına muttali kıldığın, Senin Cennetiyin bekçileri kıldığın, Arşıyın taşıyıcıları ve çoğunu ordun kıldığın, ve yarattığın varlıklar üzerine faziletli kıldığın, semâlarına ilk iskan ettiğin, ve mâsiyyetten/itaatsizlik, günah ve isyan münezzeh kıldığın ve nakiseler/noksanlıklardan ve afatlardan mukaddes kıldığın mukarreb meleklerin üzerine, fazlınlar artıracağın salâtımız olsun!.ve onların bizim için olan istiğfarlarını saf'alı ve hoşça eyle!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4927
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.: Borç, o borcun sahibine ödettirilir. Yalnız şu üç hal hariç.:
Şu ÜÇ BORCu KıYaMette-ALLAH ÖDeR.:
1-) Düşmanla mücâdeleden geri kalmamak için borç etmiş ve ödeyemeden ölmüş ise,
2-) Bir fâkir adama garib bir misâfir gelmiş ve o evde ölmüş, cenâzeyi kaldırmak için o fâkir adam borç etmiş fakat ödeyememiş ise,
3-) Bekâr bir adam harama girmemek için borçla evlenmiş ödeyememiş ise, bunların borcunu kıyamette ALLAH (celle celâlihu) öder.." buyurmuştur.

(İbni Amr radiyallahu anhu'dan; Gümüşhânevî, Ramuzu'l- Ehadisi).)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -17.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:
Resim
17-)

TÜRKÇESİ.:
Allahümme ve salli alâ cemii enbiyâike ve rüsulikellezine şerahte sudûrehüm ve evda'tehüm hikmeteke. Ve tavvektehüm nübüvveteke. Ve enzelte aleyhim kütübeke. Ve hedeyte bihim halkake. Ve deav ilâ tevhidike ve şevveku ilâ vâdike ve havvefu min vâidike. Ve erşedû ilâ sebilike. Ve kamû bi hüccetike ve delilike. Ve sellimillâhümme aleyhim teslimen. Veheb lenâ bi’s- salâti aleyhim ecren azîmen. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidünâ Muhammedin salâten dâimeten makbûleten tüeddi bihâ annâ hakkahü’l- azîme. Allahümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin...:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Tüm Nebîlerine Resûllerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.
Ki onların; SADRlarını-göğüslerini şerh ettin/açıp, genişlettin, onlara himetini tevdi’ ettin/ emânet bıraktın, ve nübüvvetine muvafık/uygun kıldığın, ve kendilerine kitablarını indirdiğin, ve onlarla halkına hidâyet ettiğin, onlarla güzel vâadlerine dâvet ettirip şevkli/çok sitekli ve arzulu kıldığın ve istemediğin yanlış veîd/negatif ateş uyarılarınla korkuttuğun, sırat-ı mustakîm YOLuna mürşid kılıp doğru gösterttiğin, ve onlara delil ve hüccetlerini ayağa kaldırdığın Tüm Nebîlerine Resûllerine SALât ve SeLÂM EYyLe!.
ALLAHım!.
Tamm-tümm teslim olarak onlara SeLÂM EYyLe!.
Ve onlara sonsuz SALâtımız sebebiyle bize büyük ecirler/mükâfatlar hibe et/bağışla!.
ALLAHım!. Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a ve yüce ÂLine, dâimen, kabul olunandan SÂLâtımız olarak, SALL-ü-SELLimizi Ulaştır ve O’nun yüzü suyu hörmetine bize O’nun muazzam hakkından nâsib eyle!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4927
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: ÜÇLü HADİS- i ŞERİFLer

Mesaj gönderen Gul »

Resim

Resim---RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:
ŞU ÜÇ ŞEYi yapan =>Dünya ve Âhirette Bol Ni’metlere Kavuşur.:
1-) Belâya karşı sabreden,
2-) Kadere razı olan,
3-) Refâh ve bollukta duâ eden.." buyurmuştur.

(Deylemî).)

Resim
Yâ RASÛLULLAH sallallahualeyhi vesellem!.

51. SALÂVÂT-I ŞERÎFE -18.:
SALÂVÂtu’-L HAYyu LâYemût..
ÖLümsüz El HAYy celle celâlihu’ya ULAŞım SALÂVÂtımız..


ARAPÇASI.:

Resim
18-)

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme salli alâ Seyyidünâ Muhammedin sahibi’l- hüsni ve’l- cemâli ve’l- behceti ve’l- kemâli ve’l- behâi ve’n- nûri ve’l- vildani ve’l- hûri ve’l- gurefe ve’l- kusûri ve’l- lisani’ş- şekûri ve’l- kalbi’l- meşkûri, ve’l- ilmi’l- meşhûri ve’l- ceyşi’l- mansûri ve’l- benine ve’l- benâti ve’l- ezvâci’t- tâhirati ve’l- ulûvvi aledderecati ve’z- zemzemi ve’l- makami ve’l- meşari’l- harami vectinâbi’l- asami veterbiyeti’l- eytami ve’l- hacci ve tilâveti’l- kur'ÂNi ve tesbihi’r- rahmâni: Vesiyami ramazane ve’l- livâi’l--makudi ve’l- keremi. Ve’l- cûdi ve’l- vefai bi’l- uhudi. Sahibi’l- rağbeti ve’t- tergibi. Ve’l- bağleti ve’n- necîbi.:


MÂNÂSI.:
ALLAHım!.
Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.
Ki O;
Hüsn/eksizsiz güzellik ve iyilik,
Cemâl/muhteşem cemâl güzelliği,
Behcet/güler yüzlülük,
Kemâl, mutlak olgunluk,
Behâ, şirinik ve letâfetli oluş,
Nûr, Nûrun alâ Nûrluk,
Ve’l- vildani ve’l- hûri ve’l- gurefe ve’l- kusûri.. CeNNetin genç çocuklarının, kızlarının, çardaklarının ve köşklerinin,
Ve’l- lisani’ş- şekûri ve’l- kalbi’l- meşkûri.. Şükreden lisanların, şükre lâyık kalblerin,
Ve’l- ilmi’l- meşhûri ve’l- ceyşi’l- mansûri.. meşhur İlimlerin ve muzaffer askerlerin,
Ve’l- benine ve’l- benâti ve’l- ezvâci’t- tâhirati.. Oğulların ve kızların ve tertemiz eşlerin,
Ve’l- ulûvvi aledderecati ve’z- zemzemi ve’l- makami ve’l- meşari’l- harami.. yüce derecelere yükselişin, Zemzem’in, Makamın ve Meşari’l- Haramin/Hac fecrinde dua yerimizin,
Ve’ctinâbi’l- asami ve terbiyeti’l- eytami.. Günahlardan çekinip, sakınıp, uzak olmakta, yetimlerin/babaları ölmüş çocukların,
Ve’l- hacci ve tilâveti’l- kur'ÂNi ve tesbihi’r- rahmâni.. Haccımızın, anlayarak-inleyerek Kur'ÂN okumamaızın, er RahmÂN ALLAH celle celâlihu’yu tesbihimizin,
Ve siyami ramazane ve’l- livâi’l-makudi ve’l- keremi.. Ramazan orucumuzun, bize ma’kud/akdolunmuş, bağlanmış Livâi’l- Hamd Sancağımızın ve mutlak ikramın,
Ve’l- cûdi ve’l- vefai bi’l- uhudi. Sahibi’l- rağbeti ve’t- tergibi. Ve’l- bağleti ve’n- necîbi.. cömertliğin, ahde vefanın, rağbetin/ ihlasla dua edip teveccüh etmenin, tergibin/şevklendirmenin, ümidlendirmenin, El Kerîm ALLAH celle celâlihu cömertliğinin ELi aslen kerim olan Efendimiz MuhaMMed aleyhisselâm’a SALL-ü-SELLimizi Ulaştır!.


(7 letâifimizin sallini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla!)
Âmin!.

Resim

ResimGÜL
Resim
Cevapla

“►Hadis-i Şerifeler◄” sayfasına dön