DOSTu BULDUK

Post Reply
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

DOSTU BULDUK..
(Tasavvufî Şiirler)

Fȃni ol ki kendinden, Bȃki olan görünsün,
Hicȃb kalksın gözünden, sadece Hakk görünsün...


Mehmet Emin BAY..
(Dost Emin)


Kemaliye’li bir âilenin çocuğu olarak 1947 yılbaşı günü Malatya’da doğdu. Gaziantep Lisesini bitirene kadar babasının işi gereği Elâzığ ve Batman’da da bulundu. 1964 de üniversite tahsili için Trabzon’a gitti ve beş yıl sonra mezun olup Ankara’ya yerleşti. Kentsel altyapı planlamasında serbest proje mühendisi olarak çalıştı. 2002 de mühendisler için bir el kitabı hazırlayıp emekli oldu. Bu kitap dışında “Dostu Bildik” ve “Gönül Gözü” isimli tasavvufî temalı kitapları mevcuttur..

Image ÖNSÖZ.:

Cümle güzelliklerin sâhibi, cemȃliyle, celȃliyle mümin kullarına kemȃlȃt veren, rahmetiyle istediğine hidâyeti nâsib eden, muhabbetiyle aşkının ateşini kalblere atan, nuruyla gönülleri aydınlatan, ȃlemlerin Hȃlık’ı ve Rabb’i olan, sonsuz esmȃsıyla, sıfatıyla, evvel, âhir yegȃne var olan, Cenȃb-ı Mevlâ’mız, ulu padişahımız, sâhibimiz, Maşukumuz, Allah Teȃlȃ (celle celâlihu)’ya sonsuz hamd-ü senȃlar olsun...
Peygamberim, rehberim, hatem-i enbiyâ, Resûl-ü Kibriyâ, hem Nûru’l- Hudâ, Hazreti Fahr-i Ȃlem Muhammed Mustafa (sallallahu aleyhi vesellem) Efendimize salȃt-ü selȃm olsun... Ehl-i beyt-i Mustafa’ya ve Şehîd-i Kerbelâ’ya dahi selâm olsun, Rahmet olsun, aşk olsun...

Image

Rüya gördüm düşümde; şehirdeyim, kırdayım, dahası bir dağdayım ama hep ayaktayım, yürüyorum... Trafiğin ortasında ışıksız caddelerden, karanlık sokaklardan geçtim de kırlara gittim... Bağ bahçe içlerinden bir dağa tırmanmaya başladım ki daracık bir patika, bir yanında uçurum... Aman dikkat diyorum aman ayak kaymasın... Adım adım ilerledim hedefe, aydınlık bir tepeye... Uyandım da bu nedir diye sordum, akibet hayra yordum... Kalemi aldım, bir şeyler yazdım, bakalım kalem neler dedi, bu rüyayı bildi mi?.
En kolayı bir Anka ile uçmaktır ama bazıları yalnız gider Kaf Dağı’na, doğru yönü takip eder çıkarlar doruğuna...

Engeller seni durdurmasın, yürü...
Zorluklar seni yıldırmasın, yürü...
İnsanlar yolun şaşırtmasın, yürü...
Dikkatin sakın dağılmasın, yürü..
.

Doğru yoldan ayrılma, adımla her koşulda, yükseleceksin inan, rehberin Yüce Mevlâ...
Kendine çektiyse seni, engebeler vız gelir, dağ yolları düz gelir, ulaşırsın doruğa...
Gücü verendir O, yolu açandır sana, yürü sen yukarıya, yürürken sakın yılma...
Çıkacağın dorukta “hakikat” seni bekler, “hakikat” nedir dersen, târifsizdir târifler... İşte belki şöyle denebilir;
Kalbini temizlersen, mȃsiva denen kirden, pasparıldak bir ayna olur, parlar senin içinden. Bu ayna neye yarar? Yansıtır “hakikati”..
Özetle bütün varlık bir “TEK” dir. Varlığın birliğini (Vahdet-i Vücȗd ) anladıysan şaşmazsın artık. Tek olan burada çokluk gibi görünüyor, (Vahdet, Kesret oluyor...) sakın ola aldanma, bu birlikte kendini ayrı bir varlık sanma...
Şimdi başa dönelim. Yokuşu çıkacaksın, çıktıkça Kaf Dağı’na biraz ferahlayacaksın. Yaklaştıkça gerçeğe sen de nurlanacaksın, ayna olacak kalbin O’ndan yansıyacaksın...
Çıkmaya devam et sen, O’nda yok olacaksın, işte o anda dostum gerçek var olacaksın... Gönül gözün açılıp neleri göreceksin, kulak olup her yerin, neleri duyacaksın... “ALLAH” adıyla coşup “DOST”unu bulacaksın...

Dost Eminim diyor ki;
Yaratan O, tek O var.
Yaratılan her şeyde görünendir tek O var.
Ayrı yoktur gayrı yok başkalık yok tek O var.
Gelen döner kendine Zȃhir, Bȃtın tek O var..
.

Image

Tasavvufta, yakîn (hakikat bilgisi) mertebelerinin önemli yeri vardır. Kısaca, bilmek, bulmak ve olmak şeklinde özetlenebilecek, ilme’l-yakîn, ayne’l-yakîn, hakka’l-yakîn mertebeleri.
2002 Yılından bu yana çekti beni Ulu Yaratan ve bir ummana daldım ki uçsuz bucaksız...
2006 Yılında yayınlanan “Dostu Bildik “ isimli kitapta ilk düzey bilgilere dayalı şiirler yer alıyordu. Bu kitapta ise kitabın adına “Dostu Bulduk” diyerek (biraz iddialı) ayne’l-yakîn seviyesini çağrıştıran bir isim seçtik. Haddi aştıysak affola...

Dostu bildik bulduk derken,
O’nu bulduk içimizde..
Biz dışarda arar iken,
O taht kurmuş kalbimizde..

O’ndan gayrı yokmuş bildik,
Mȃsivayı gözden sildik,
Her cemȃlde O’nu gördük,
Dostu bulduk gönlümüzde..


Kitap içeriğinde 2006 yılından bu yana içe doğuş (ilham) şeklinde gelen Tasavvufî Şiirler tarih sırasına göre verilmektedir.
Bu âciz kuluna en büyük ödülü yani aşkını veren Allah’a nasıl şükretmeliyim bilemiyorum...

Image

Yaradansın yaşatansın,
Biz sadece şükür deriz..
Hem verensin hem alansın,
Biz sadece şükür deriz..

Gerçekleri bilen sensin,
Her olanı gören sensin,
Semî’ sensin, Basîr sensin
Biz sadece şükür deriz..

Bizler kuluz bilemeyiz,
Göstermezsen göremeyiz,
Hikmetine eremeyiz,
Biz sadece şükür deriz..

Senden gelir tüm güzellik,
Mülk senindir sensin Mâlik,
Bȃki sensin hem mutlak ilk,
Biz sadece şükür deriz..

Her ni’mete şükür deriz,
Her hikmete şükür deriz,
Hakk’a dâim şükür deriz,
Biz sadece şükür deriz..

Dost Emin der şükrederiz,
Boyun eğer hamd ederiz,
Hakk’tan gelir kaderimiz,
Biz sadece şükür deriz..


Image

Okumaya başlamadan dilimizle, kalbimizle “Allah!” diye zikredelim ve fiili, sıfatı, vücȗdu Hakk’a verelim, yani zikrederken fikredelim ki, manevî iklimin esintileri gönül telimizi şöyle bir titretsin de tevhide girelim, inşâeallah...

Her nefeste yeniden gelip dünyaya,
Nice güzellikleri görür gözümüz..
Hamd-ü senȃ eyleyip Yüce Mevlâ’ya,
Yâ Rabb şükür demeye yetmez sözümüz..


Mehmet Emin Bay..
(Dost Emin)

Şubat 2013- Ankara

Tüm sufî kardeşlerime candan saygılarımla...
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

ȂŞIK..

Aşkı bilen beri gelsin,
Sevsin Hakk’ı dâim sevsin..
Mâşukunu her dem görsün,
Sevsin Hakkı dâim sevsin..

Hudâ ona kulum desin,
Mis kokulu gülüm desin,
Ne tatlısın balım desin,
Sevsin Hakkı dâim sevsin..

Ȃşık olan vecde gelsin,
Düğün dernek Hakk’a gitsin,
Vuslât bulsun zevke ersin,
Sevsin Hakk’ı dâim sevsin..

Aşk ateşi hiç sönmesin,
Allah bize aşkı versin,
Dost Eminim bayram etsin,
Sevsin Hakkı dâim sevsin..


23/07/2006..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

DEST!.

Desti veren desti bulur,
Dest dolusu altın bulur,
Desti ver sen bir veliye,
İntisab et Şah Ali’ye..

Şah’dan sana ilham gelir,
İşte budur sonsuz gelir,
Bu geliri dağıtırsan,
Hiç tükenmez sonsuz gelir..

Dünya malı hep emânet,
Sâhibi kim sen akıl et,
Kime niyet kime kısmet,
Malı unut sen zikir et..

Allah vermiş doğru yolu,
Ne edecen para pulu,
Namaz eyle niyaz eyle,
Rızayı bul Hakk’ın kulu..

Hakk yolunun bir erisin,
Mȃsivadan gönlün geçsin,
Gerçek mü’min Dost Eminsin,
Nur içinde yürü gitsin..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

NELER OLUR..

İster ise ol Padişâh,
Neler olur neler olur..
Ol der ise yüce Allah,
Neler olur neler olur..

Gece biter sabah olur,
Mevsim döner bahar olur,
Baht açılır kader olur,
Neler olur neler olur..

Çokluk gider Bir’lik olur,
Zȃhir, Bȃtın tek Hakk olur,
Hakk Teȃlȃ dostun olur,
Neler olur neler olur..

Lütuf olur ihsân olur,
İlham gelir şiir olur,
Dost Emin’e mȃlum olur,
Neler olur neler olur..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

LȂ İLȂHE İLLÂ ALLAH!.

Kalbinle söyle Allah,
Olursun fenafillȃh,
Lâ mevcûde illallah,

LȂ İLȂHE İLLÂ ALLAH!.

Image

Tek var olandır Allah,
Zȃhir Bȃtındır Allah,
Senden işleyen Allah,

LȂ İLȂHE İLLÂ ALLAH!.

Image

Elestte beli’ dedim,
Orda Rabb’imi bildim,
Kulluk sırrına erdim,

LȂ İLȂHE İLLÂ ALLAH!.

Image

Ezel ebed tek ilâh
Rabbimiz yüce Allah,
Dost Emine dost Allah,

LȂ İLȂHE İLLÂ ALLAH!.
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

KEMÂLÂTA ERENLER..

Tohumdan tohum çıkar,
İlk tohum nerden çıkar!.


İşte bunu bilenler,
Kemâlâta ererler,
Kemâlâta erenler,
Menşe’ine dönerler..


Ol demeseydi Hȃlık,
Nasıl olurdu mahluk!.


İşte bunu bilenler,
Kemâlâta ererler,
Kemâlâta erenler,
Menşe’ine dönerler..


İlk tohuma “ol!.” Dedi,
Çiçekler meyve verdi,
Tohumdan tohum geldi,
Vahdete kesret dendi..


Çokluk sanma BİR’i gör,
Vahdetin sırrına er,
Senden görünendir BİR,
Dost Eminim bunu der..


İşte bunu bilenler,
Kemâlâta ererler,
Kemâlâta erenler,
Menşe’ine dönerler..


Kemâlât.: (Kemal. c.) Faziletler, iyilikler, mükemmellikler. Ahlâk ve huy güzellikleri. Terbiyelilik, edeblilik..
Menşe’.: (Neş'et. den) Esas. Kök. Bir şeyin çıktığı, neş'et ettiği yer. Beslenip yetişilen yer..
Vahdet.: Birlik. Yalnızlık. Teklik. (Kesretin zıddıdır.) Tas: Allah'a yakınlık. Gönlünü, kalbini tamamen Allah ile meşgul etme hali..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image KÂMİL..

Gördüğün her kişiyi insan mı sanıyorsun,
İnsan diyerek ona belki aldanıyorsun..

Aldanma sen şekline gördüklerin beşerdir,
İnsanı sorar isen mahlȗkata şereftir..

İnsanı bulursan sen kȃmil insanı ara,
Bendesi ol sen onun erersin hakikata..

Dost Eminim inşallah sen de kȃmil olursun,
Yaradanı içinde ta kalbinde bulursun..Image GEL..

Bahçe bizde gül bizdedir, mȃsivayı bırak gel,
Görünmeyiz biz zȃhirde sen bȃtına koş da gel..
Hakk bizimle beraberdir eksik kalma sen de gel,
HAKk’ın eli, hem koluyuz, mȃnȃ eri ol da gel..

Misler kokan gülşendeyiz, bir goncasın aç da gel,
Durma haydi bekliyoruz kucak açtık uç da gel..

Zȃhir, bȃtın hepsi birdir tevhidi bil sen de gel,
Dost Eminim ayrı kalma HAKk yoluna koş da gel..


Image HİKMET..

Hikmet nerde diye sorsan hikmet biçim içindedir,
Biçimine aldanma sen hikmet hikmet içindedir,
Bir hikmet yok bin hikmet var gönül gözü içindedir,
Biçimine aldanma sen hikmet hikmet içindedir..

Hikmetleri görmek için gönül gözü açılmalı,
Tefekkürle Hakkı anıp mȃsivadan kaçılmalı,
Hikmeti çok Yaradan’ın esrarına ulaşmalı,
Biçimine aldanma sen hikmet hikmet içindedir..

Mahlȗkatın işlevi ne, görevi ne, sıfatı ne,
Hȃlık bilir hikmetini enfüste ne, ȃfȃkta ne,
Hikmet vardır her ef’alde, O’dur bilen hikmeti ne,
Biçimine aldanma sen hikmet hikmet içindedir..

Hikmet nedir diye sorma onu ancak MEVLÂ bilir,
Her oluşta hikmet vardır hikmetini ALLAH bilir,
Lütuf eder sır verirse bir de kȃmil insan bilir,
Biçimine aldanma sen hikmet hikmet içindedir..

Hikmetinden sual olmaz hikmet bin bir biçimdedir,
Neden böyle denilemez hikmet hikmet içindedir,
Her işte bir hikmet vardır hepsi başka biçimdedir,
Dost Eminim aldanma sen hikmet hikmet içindedir..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image NİYE?.

HAKk yaratmış aceb niye,
İbâdettir esas gâye,
Kulluğun bil zikir eyle,
Niye geldin bu dünyaya..

Kul olduğun bilmez isen,
İbâdetin yapmaz isen,
Yüce HAKk’a tapmaz isen,
Niye geldin bu dünyaya..

Image

İyiyi gör, gör güzeli,
Çünkü onlar HAKk’tandır,
Görme kötü, çirkini,
Onlar yaratıktandır..


ImageDost Emin..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

ŞÜKÜR..

Yaradansın yaşatansın,
Biz sâdece şükür deriz,
Hem verensin hem alansın,
Biz sadece şükür deriz..

Image

Gerçekleri bilen Sensin,
Her olanı gören Sensin,
Semi’ Sensin, Basîr Sensin,
Biz sadece şükür deriz..

Image

Bizler kuluz bilemeyiz,
Göstermezsen göremeyiz,
Hikmetine eremeyiz,
Biz sadece şükür deriz..

Image

Senden gelir tüm güzellik,
Mülk Senindir Sensin Mâlik,
Bȃki Sensin hem mutlak ilk,
Biz sadece şükür deriz..

Image

Her ni’mete şükür deriz,
Her hikmete şükür deriz,
HAKk’a dâim şükür deriz,
Biz sadece şükür deriz..

Image

Dost Emin der şükrederiz,
Boyun eğer hamd ederiz,
HAKk’tan gelir kaderimiz
Biz sadece şükür deriz..


ImageDost Emin..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

YAŞIYORUM SENİNLE..

Sabah akşam demeden yaşıyorum SENinle,
Çok şükür ki ALLAH’ım yaşıyorum SENinle,
Aşk ateşim sönmeden yaşıyorum SENinle,
Çok şükür ki ALLAH’ım yaşıyorum SENinle..

Image

Başka şey düşünmeden mȃsivâyı bilmeden,
Bu dünyayı görmeden yaban ses işitmeden,
Gayrısını sevmeden karşılık düşünmeden,
Çok şükür ki ALLAH’ım yaşıyorum SENinle..

Image

En büyük zevki verdin el açıp istemeden,
Aşka düştüm eridim aşk neymiş bilemeden,
Özleminle titrerim kimseye diyemeden,
Çok şükür ki ALLAH’ım yaşıyorum SENinle..

Image

Verdin bana her şeyi şükür SANA ALLAH’ım,
Yetersizdir kulluğum affet beni ALLAH’ım,
Dost Eminim ne desin hamd SANAdır ALLAH’ım,
Çok şükür ki ALLAH’ım yaşıyorum SENinle!.

ImageDost Emin..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

AŞKk GELİNCE!.

Şimşek çakar gök ışıldar yağmur yağar rahmet olur,
Benzeri yok bir duygudur aşk gelince akıl durur..
Aşka düşen zevkten erir târifsiz bir huzur bulur,
Benzeri yok bir duygudur aşk gelince akıl durur..

Image

Bir ceryana kapılırsın istesen de kaçamazsın,
Çok güzellik yaşasan da kimselere açamazsın,
Yaradanın bir lütfudur satılmaz o alamazsın,
Benzeri yok bir duygudur aşk gelince akıl durur..

Image

Her âşığın aşkı başka târifleri bir başkadır,
Ȃşık mâşuk bir tanedir aceb neden his başkadır,
Hikmeti çok Yaradan’ın yaratılan hep başkadır,
Benzeri yok bir duygudur aşk gelince akıl durur..

Image

Dost Emin’im bu ne haldir, aşk gelince akıl durur,
Anlatılmaz bir duygudur zȃhir ilim orda durur,
O İlâhî bir duygudur lügat biter sözler durur,
Benzeri yok bir duygudur aşk gelince akıl durur!.


ImageDost Emin..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

SEN'İN..

Evvel SEN’in âhir SEN’in an SEN’in,
Cümle âlem her şey SEN’in eserin,
Zȃhir SEN’in bȃtın SEN’in ŞE’N SEN’in,
Cümle âlem her şey SEN’in eserin..

Image

Bu yer SEN’in şu gök SEN’in arş SEN’in,
Canlı SEN’in cansız SEN’in mülk SEN’in,
Ef’âl SEN’in sıfat SEN’in zȃt SEN’in,
Cümle âlem her şey SEN’in eserin..

Image

Hiçbir zerre SEN’den ayrı değil ki,
Kaplamışsın her bir yeri illâ ki,
SEN’den gayrı başka varlık yoktur ki,
Cümle âlem her şey SEN’in eserin..

Image

Dost Emin der cümle ȃlem hep SEN’in,
Ezel Ebed SEN’in olan hep SEN’in,
SEN’ mâşuksun ȃşık SEN’in aşk SEN’in,
Cümle âlem her şey SEN’in eserin..

03/01/2007..

Image Dost Emin..

Ef’âl.: (Fiil. c.) Fiiller, işler, ameller.
ŞE’N.: İş, yeni olan hal. * Şan. her ÂN Yeniden yaratış..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

SEN'SİN..

"Gülüm, gülüm Dostun benim,
SANA aşkı veren benim,
Merak etme geleceği,
Nasıl, neden bilen benim
.."

Her bir şeyi bilen SENsin,
Yapan SENsin çatan SENsin,
Bana aşkı veren SENsin,
Nedenini bilen SENsin..

Dost Emin’den işleyensin,
Ben yokum ki varlık SENsin,
Ȃşık mâşuk bir tanesin,
Ben de SENim, SEN de SENsin..

Image

SEN, ben demek fazla laftır,
Bilen bilir büyük gaftır,
Bilmeyenler biraz saftır.
Tek var olan Yüce HAKk’tır..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

HAKk BİLİR..

İlahî bir gidiştir,
Hedefini HAKk BİLir..
Hareket her yerdedir,
Hedefini HAKk BİLir..

Görünen görünmeyen,
Bilinen bilinmeyen,
Hareket var bitmeyen,
Hedefini HAKk BİLir..

Ol deyince Mevlâmız,
Bir nokta oldu sonsuz,
Olamaz bir şey O’nsuz,
Hedefini HAKk BİLir..

Zerre titrer HAKk’tandır,
Evren döner HAKk’tandır,
Her hareket O’ndandır,
Hedefini HAKk BİLir..

Tevhid-‘i Ef’âl O’nun,
Madde mȃnȃ hep O’nun
Her an değişim O’nun
Hedefini HAKk BİLir

Dost Emin’im HAKk BİLir,
Her oluşu HAKk BİLir,
Ne hikmet var HAKk BİLir,
Hedefini HAKk BİLir..
Last edited by dostemin on 31 May 2021, 23:26, edited 1 time in total.
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

İLİM..

SENsin bana ilim veren,
Başka ALÎM tanımam ben..
Akıl, mantık, felsefe boş,
Gerçek ilmi verensin SEN..

Kalbe gelir nice duyum,
Gönül ehli olun duyun,
Ledün İlmi dinleyene,
Felsefeyle olmaz oyun..

Filozof der aşk da nedir,
Aşkı veren aceb kimdir,
Aşkı duyan sırrı bilir,
Zirâ Mâşuk ona verir..

ALLAH sana aşk vermişse,
İLahî bir yol çizmişse,
Mâşuku’na gel demişse,
Sırlarımı bil demişse,
Zȃhir bilgi yalan olur,
Dost Emin’e mâlum olur,
Çokluk gider BiR’lik olur,
TEVHİD SIRRI a’yân olur..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

VÜCȖD

Bir “Zȃhir” var, bir de “Bȃtın” , ikisi de “HAKk” olur..
Bir Ef’âl var, bir de Sıfat, Fail, Mevsuf “Zȃt” olur..

Sen kendini ayrı sanma Zȃhirdeki “HAKk” sensin,
HAKk Zȃhirse ayrı sanma Bȃtındaki “Halk” sensin..

Zȃhirinde, Sıfatıyla Ef’âliyle görülür,
Basîretle bakan için “Zȃt” burada görülür..

Eksi artı birleşirse “nötür” diye bilinir,
Zȃhir, Bȃtın ayrı olmaz TEK VÜCȖDdur bilinir..

Ef’âl sende, sıfat sende sen burada Zȃhirde,
Bȃtındaki “HAKk” burada görünüyor Zȃhirde..

Dost Emin der dikkatle bak ayrı olan yok HAKk’tan,
Ha burada, ha orada her şey yansıyor HAKk’tan..


celle celâlihu..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

KÖTÜ YOKTUR!.

Dedim şu iş neden kötü,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.
Hayır vardır oluşanda,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.

HAKk’tan bize hayır gelir,
Şer yolunu Şeytân verir,
Mü’min olan bunu bilir,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.

Dikkatle bak olanı gör;
Olanların sırrına er,
Nefsini yen bâtılı yer,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.

HAKk gelince bâtıl gider,
Karanlıklar nûra döner,
Her olanı ALLAH eder,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.

Ayrı olup vehim etme,
HAKk’tan ayrı sanıp bilme,
Ef’âl, Sıfat, Zȃt’tan gelme,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.

Dost Emin der sen aldanma,
Vücȗd tektir ayrı sanma,
OL!. deyince olur ÂN’da,
Kötü yoktur hiç bir ŞÂ’Nda!.

ŞÂ’N.: Şe'n.Şe'ân..Her ÂN yeniden yaratış..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

KAPINA GELDİM Yâ RESÛLULLAH!.
sallallahu aleyhi vesellem..

Gönül Yolu ile Sana bağlıyken,
Kapına geldim ben yâ Resûlullah!.
Şefaatin bekler duâ ederken,
Kapına geldim ben yâ Resûlullah!.

Nurlu Cemȃlin’le aydınlat bizi,
HAKk Yolu üzere ilerlet bizi,
Rehberimiz Sensin Sen yükselt bizi,
Kapına geldim ben yâ Resûlullah!.

HAKk nâsib etmezse Kâbe bulunmaz,
Lebbeyk çekilmeden tavaf yapılmaz,
Salȃvât olmadan namaz kılınmaz,
Kapına geldim ben yâ Resûlullah!.

Senin Nûrun ile yarattı ALLAH,
Ȃleme güneşsin yâ Habîbullah,
El ver Dost Emin’e yâ Nebîyullah,
Kapına geldim ben yâ Resûlullah!.
sallallahu aleyhi vesellem..

05.03.2007..
Image
User avatar
dostemin
Saygın Üye
Saygın Üye
Posts: 381
Joined: 19 May 2007, 02:00

Re: DOSTu BULDUK

Post by dostemin »

Image

... HAKk VARDIR!.

Beni benden benim gibi işleyen,
Hem zȃhirde hem bȃtında HAKk vardır..
Seni senden senin gibi işleyen,
Hem zȃhirde hem bȃtında HAKk vardır..

Beden verip ruhu ona üfleyen,
Türlü esmâsıyla bizi bezeyen,
Perde yapıp şu cihanı süsleyen,
Hem zȃhirde hem bȃtında HAKk vardır..

Akıllı ol perdeleri kaldır sen,
Bizi bizden işleyen kim düşün sen,
Neden, niçin, nasıl diye sorma sen,
Hem zȃhirde hem bȃtında HAKk vardır..

Ayrı yoktur, gayrı yoktur HAKk vardır,
Ef’âliyle sıfatıyla HAKk vardır,
Mutlak Hakîm, Bâki olan HAKk vardır,
Hem zȃhirde hem bȃtında HAKk vardır..

Dost Emin der işleyen O ÂN’dadır,
Her an işler çeşit çeşit Şe’ÂN’dadır,
Celȃliyle cemȃliyle CÂN’dadır,
Hem zȃhirde hem bȃtında HAKkvardır..


celle celâlihu..
Image
Post Reply

Return to “Dost Emin”