SÜNNETULLAH... HİZBULLAH...

Cevapla
Kullanıcı avatarı
gullale
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1295
Kayıt: 16 Oca 2008, 02:00

SÜNNETULLAH... HİZBULLAH...

Mesaj gönderen gullale »

Resim

Resim HAYYât, şu gÖZ ile SEYRedilen "BİLiniş" içinde DEVRÂN eden "BULunuş" ta CEVLÂN "OLunuş" HAYRÂN "KALınış" YAŞAmasıdır... şehâdetidir...

Renk ile, koku ile, ses ile, temas ile, tad ile (beş duyu) hissedilen işleyiş Sünnetullah... Akıl ma'rifeti ile işletilen beş duyumuza îtibar etmediğimizde ve İÇ âlemimize odaklandığımızda bambaşka bir "görüş-duyuş-tadış-temas ve koku" alanına geçilir ki bu tecrübe KurÂN-ı Kerîm'de Cennet ve içindeki yiyecekler dünyâ hayâtındakilerle tasviri yapılarak "anlayış" alanına indirilir... hâl-i hazırda öne çıkan maksadım Sünnetullah'ın anlaşılması olduğu için bu alan daha sonra yazılabilir...

Frekansların, her birinin hilkatine, murâda mebnî titreşimi, frekans aralığı var ve bu oldurucusunun işleticisinin ilmi-izni-ihsânı ile "VÂROLUŞ" izhâr ve isbât olunmakda...

Mahlûkat; kıvâmı, âyân-ı sâbitesi nisbetinde seyrine şâhid olduğu ÂLEM için kendisine bir işâret, bir iz, bir "BİLgi" olarak bellemekte, işletmekte ve şekillenmekde. Buna bağlı olarak da kendisinde işleyen bu sinyaller, dalgalar "hareket" "amel" "fikir" olarak dikey-yatay alanda (enlem-boylam) ve yay misâli spiral bir yörüngede dıştan içe-içten dışa akmakta... İşte bu etki-tepki alış verişi "aldığının" mukâbilince olduğunda, girdi-çıktı hesap hendese tuttuğunda Kul İhvânî Pîrimiz'in bellettiğince "SEVİYELENDİĞİNDE" SÜNNETULLAH ile UYumlu yaşanır.. "KÛN fe yeKÛN".. SEV-SEVİL! ÜZME-ÜZÜLME! SIRRı'nca...

ALLÂHu zu'l-celâl ve'l-ikrâm bu kıvâmın yaşanması, korunması ve işlemesi için KİTÂBlar ile desteklemiş, beslemiş, lutfetmiştir...

SÜNNETULLAHtan zerre zerre uzaklaşış, insanı kaosa, derde, hüzne, yitmeye taşımış bulunuyor. OLuştan kopuş, "OLduruş" ve "OLsun" arzusu, çabası, ihtirası Âdemoğlunu doğru etkiye yanlış tepki vermeye "KÛN fe yeKÛN" emrine itaatsizliğe, isyâna ve ifsâda çıkarıyor...

Bir çerçeve hayâl edelim. Sâdece o pencereden seyr edebildiğimizi geri kalan sathın görüşe kapalı olduğunu düşünelim... Görüş açımızda pembe ve mor renklerin enine dalgalanmasını seyredelim... bir yanda ise gittikçe koyulaşan renk geçişleri... yeşile sarıya turuncuya kırmızıya bürünen bir dalgalanma...Yeşil renkten Mor renge kadar olan "titreşim" "frekans" aralığını alabilmeye ve orada olabilmeye yetkin isek İlliyyînde "HİZBULLAH" SAFFında kıyam durmuşuz demektir...
Eğer ki Yeşil rengin altında seyrediyor geziniyorsak Esfelde, "uyurgezer" " sarhoş" "gâfil" "müşrik" ya da "küfr" kıvâmında sürünmekteyizdir...

SÜNNETULLAH işleyişi; nettir! îmâr edici-üretici-onarıcı-dönüştürücü-iyileştirici'dir... Bu şaşmaz kesin bir sebbaha ve mütekarrdır...

Ve'l-hâsılı kelâm, SÜNNETULLAH'a seviyelenen, HİZBULLAH SAFFı'nda kıyâmda durur, TEKBÎRini alır ve SALLât'a SALAVÂT'a dâhil olarak "mü'min" olur ABDullah olur... ve'dhulî fî ibâdî...

ABDiyyetine nâil olmanın anahtarı net!. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz'e tâbi olmak, itaat etmek, teslîm olmak ve emîn olmak...

bi'l-vesîle Âbdestli bulunmak, KurÂN-ı Kerîm okumak anlamak ve uygulamak, salât, salavât, zikir, fikir, şükür ve sabır hâline bürünmek...
"Bu anahtar" ile (titreşimle/frekansla) SEMÂVÂT kapıları açılır "saff saff ALLAHın dîni" ne dâhil olunur biiznillâh ve İnşâe ALLAH... Bütün bunlar 7 rengin meşkinde temâşâ edilir.

Yedilerle oturur Üçlerden olur... Üç görünür TEKdir... Derman BaBaMızın kavlince...

Âlem-i Hilkati ÂNlayışımca..


LeyLÂ


Resim
En son gullale tarafından 25 Eki 2020, 06:10 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Resim
Kullanıcı avatarı
gullale
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1295
Kayıt: 16 Oca 2008, 02:00

Re: SÜNNETULLAH... HİZBULLAH...

Mesaj gönderen gullale »

Resim

Dörtlü Sistem SÜNNETULLAHIN temel dinamik gücüdür...
KÛN fe yeKÛN emrince 4'lü sistem sinyal bağlantılarını kurarak "Sırât- Mustakîm" e götüren ANA YOLdur.
Şeriat,
Târikat,
Mârifet,
Hakîkat,
Esaslarına devreden bir sinyal bağlantı ağı çalışmaktadır.
Her bir santral birbirleri arasında dörtlülerini oluşturarak 16.000 âlem boyutu açılır tefekkür sathında... Bu AKLın uzayabileceği en en üst frekans aralığıdır ki dahası 18.000 Âlem fazında Rasûlullah Sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz'e münhasır bir zirve/derinlikdir..

SÜNNETULLAH; EmrULLAH-Şe'nULLAH-MurâdULLAH Seviyelerini himâyesinde hâvi ve hâmildir. Beş Duyu ile AKLın ihâtâ edemediği "Sonsuz-Sınırsız sinyaller ve devredişler" okyanus mesâbesinde her damlanın kendini yitirdiği ancak Okyanusun menşe'i ve menbâğı olduğu gibi ve her damla OKYANUSla devrân ettiği gibi, ALLAHu zu'l-Celâli ve'l-İkrâm'ın KUDRET-İRÂDE-EMR-MURÂD Azâmeti ile mümkünatsız CEBR u CERR'inde CEZB OLarak MümKÜN sahâyı istilâ ve istihdâm eyler... 12'li Sisteme kadar uçsuz bucaksız imkânların, kabd u bast... havf u recâ... HAYY u MEYY... sebbahasında zuhûra çıkmasına yani AKLın İLİM-İRÂDE-İDRAK ve İŞTİRAK Hudûduna vesîleliğine vâsıtalık eder...

Yüzebilmenin en ucuz yolu suya SALLınmak... "kendini bırakmak", teslîm olmakdan geçtiği gibi, varlık algısında ve BEDEN-NEFİS-KALB-RÛH cevherlerinden mürekkeb olduğu iz'ânında olan i n s a n Âlemin işleyişine bir kuş misâli bir ağaç misâli bir Ceylan misâli tâbi ve teslîm olduğunda ağırlıkları hafifliğe TEBDÎL OLacak (ABDAL) Bedelsiz, Kıyassız, Şartsız, Sebebsiz, sorgusuz, sualsiz, hesabsız olarak OLANla(KÛN fe yeKÛN) aktığında temizlenecek (EBRÂR) meshettiklerine şifâ, sekîne, huzur ve emînlik sirâyet edecek (AHYÂR) Esfeli-İlliyyîni teftîş, tahsis, teşhid ve tasdîk edecek (AHRÂR).... bir de "ledün ilmi" ile mücehhez olan HIZIR (ABDen min İBÂDinâ) Sırrı var ki, 4 duyuyu alır(GÖRME-DUYMA-TADMA-KOKLAMA) fâş eder her birini 4.lü sistemin birine teslîm eder, da'vete icâbet eder, dirilir dönerler...

Bahsettiğimiz frekansların, yedi cenahda dalgalanması yedi rengi... 7 renk =>7 Âlemi güder.
Beden,
Nefis,
Kalb,
Rûh,
Sırr,
Hâfi
Ahfâ..
.
.
Akdes..

SÜNNETULLAH'ı sûretlendirsek, bir şekil şemâil tasvir etsek, Şems ve Kamer iki ELi gibi olur...
VAHYin icbârında, Şemsin tulû'una, zuhûruna ve gurûbuna mahkûm ve me'mûriyet vardır...
Şems ve Kamer zâviyelenmeleri ile herz'imiz (NÛR) kuvvetleniyor ya da zayıflıyor. ABDiyyet vazîfeleri de bu sebeb ile ikâme edilmekte.
Şems ve Kamer (ATEŞ-SU) ZAMÂN İlmini, Kesâfet ve Letâfet (TOPRAK-HAVA) Mekân İlmini ihtivâ ediyor.

12.li sistem 3.lü sistemin BATNında reyhanlanır...

Eksiklerimi TAMMam edecek, hatâlarımı tashih edecek bir TEKe TEK PÎRim var sürûruyla yazdım. Kisb u kârım ve dahi vebâlim BİZ-BİRİZ emînliğinde...

SÎNimce... MÎMimce...

LeyLÂ


Resim
Resim
Cevapla

“Tasavvuf” sayfasına dön