Günün Hadisi -5-

Hergün bir Hadis-i Şerif.
Post Reply
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Ashâbımdan kimse bana bir başkasından söz ulaştırmasın! Zîrâ ben sizin karşınıza (peşin hükümlerle değil) selîm bir kalple çıkmak istiyorum.” buyurmuştur.. (Ebû Dâvûd, Edeb, 28/4860)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


...Bize Mâlik, İbn Şihâb'dan; o da Abdullah ibn Âmir'den haber verdi ki, Umer (R) Şam'a doğru yola çıkmış. Serğ denilen yerde bulunduğu zaman kendisine Şam'da veba hastalığı çıkmış ol­duğu haberi ulaşmıştır. Bu sırada Abdurrahmân ibn Avf, Umer'e şu hadîsi haber vermiştir: Rasûlullah (SAV): "Sizler bu hastalığın bir yer­de çıktığını işittiğiniz zaman, o hastalık üzerine gitmeyiniz. Eğer bu hastalık sizin bulunduğunuz yerde meydana gelirse, hastalıktan kaç­mak için bulunduğunuz yerden çıkmayınız" buyurmuştur.. (Sahih-i Buhari: Bu da geçen Abdurrahmân ibn Avf hadîsinin başka yoldan bir rivayetidir.)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Güvenilir hazine bekçisi, emrolunduğu şeyi gönül itmi’nânı ile tasadduka muhtaç birine verendir. Kulların elleri Allah’ın hazineleridir. Kimin eli Allah’ın kasası gibi kılınmışsa, onun lisanı da kalp rızıklarının hazinesi gibidir. Allah o kimseye bu sıfatı da katmıştır.” buyurmuştur.. (Buhârî, İcare 1. Vekale 16; Müslim, Zekat 79)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:"Kime dua kapısı açılmış ise ona rahmet kapıları açılmış demektir. Allah'a taleb edilen (dünyevî şeylerden) Allah'ın en çok sevdiği afiyettir. Dua, inen ve henüz inmeyen her çeşit (musibet) için faydalıdır. Kazayı sadece dua geri çevirir. Öyle ise sizlere dua etmek gerekir." buyurmuştur.. (Tirmizî, Daavât 112)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Allâh’ı zikreden kimseyle zikretmeyenin misâli, diri ile ölü gibidir.” buyurmuştur.. (Buhârî, Deavât, 66)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Herhangi bir müslümana verdiğin sadaka tek sadakadır. Fakat yakın akrabana verdiğin bir sadaka iki sadaka yerine geçer. Bunlardan birisi sadaka, diğeri ise sıla-i rahîmdir.” buyurmuştur.. (Tirmizî, Zekât, 26; Nesâî, Zekât, 82; İbn Mâce, Zekât, 28, Müsned, IV, 214)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:Hz. Ali’nin rivâyetine göre Rasûlullah (sav):

“–Cennet’te birtakım köşkler vardır. Dışları içlerinden, içleri de dışlarından görülür.” buyurmuştu.

Bunu işiten bir bedevî ayağa kalkıp:

“–Bu köşkler kimler içindir ey Allah’ın Rasûlü?” diye sordu.

Fahr-i Kâinât (sav) Efendimiz:

“–Sözünü güzel ve hoş söyleyen, tatlı dilli, yemek yediren, oruca devâm eden ve gece herkes uyurken kalkıp Allah için namaz kılan kimseler içindir!”
buyurmuştur..
(Tirmizî, Zekât, 26; Nesâî, Zekât, 82; İbn Mâce, Zekât, 28, Müsned, IV, 214)Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Ey insanlar!.. Rabbiniz birdir. Babanız da birdir; hepiniz Âdem’in çocuklarısınız. Âdem ise topraktandır. Allah yanında en kıymetli olanınız, O’na karşı en çok takvâ sahibi olanınızdır. Arab’ın Arap olmayana -takvâ ölçüsünden başka- bir üstünlüğü yoktur.” buyurmuştur.. (Müslim, Hac, 147)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Kendisine bir musîbet gelen Müslüman: Biz Allâh’a âidiz ve ancak O’na döneceğiz. Allâhım! Bana bu musîbetten dolayı ecir ver ve bana bundan daha hayırlısını ihsân eyle! derse, Allâh o musîbeti alır ve mutlaka daha hayırlısını verir.” buyurmuştur.. (Müslim, Cenâiz, 3)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Allah korkusuyla gözyaşı döken kişi, sağılmış süt memeye dönmedikçe cehenneme girmez.”(Tirmizî, Zühd 9.)“Başka bir gölgenin bulunmadığı kıyamet gününde Allah Teala, yedi sınıf insanı arşın gölgesinde barındıracaktır.” buyurur ve “Tenhada Allah’ı anıp gözyaşı döken kişi.”yi onların arasında sayar. (Buhari, Ezan, 36)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Altın, gümüş, kumaş ve abâya kul olanlar helâk oldular. Eğer onlara istedikleri verilirse hoşnut olur, verilmezse hoşnut olmazlar..” buyurmuştur.. (Buhârî, Rikak 10. İbni Mâce, Zühd 8)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Elbette Allah Teâlâ yeri size mûtî ve âmâde yaptı. Siz yerin omuzlarında yürürsünüz. Mütevâzı ve alçak gönüllü olmaları için de Âdemoğullarını topraktan yarattı. Ancak onlar övünüp, böbürlenip kibirlendiler. Kalbinde zerre kadar kibir olan kişi asla cennete giremez.” buyurmuştur.. (Müslim, Îman, 147.)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Şâyet mes’ûd, mutlu ve bahtiyar insanlar gibi yaşamak, şehîdler gibi ölmek, mahşer günü kurtuluş, sıcak günde gölge ve gölgelik, sapıklık gününde hidâyet isterseniz Kur’ÂN’ı öğreniniz. Zirâ o, RahmÂN TeâLâ’nın kelâmıdır. ŞeytÂNdan koruyucudur ve mizÂNda ağır gelir.” buyurmuştur.. (Hîndî, Kenzü’l-ummâl, hadis no: 2439, Süyûtî, Câmiu’l-ehâdîs, XXIII, 385)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“En azılı düşmanın nefsindir.” buyurmuştur.. (Aclûnî, Keşfü’l-hafâ, I, 143)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“ALLAH’ım! Beni, SEN’in muhabbetinle ve sevgisi SEN’in katında fayda verecek olan kimsenin muhabbetiyle rızıklandır. ALLAH’ım! Bana ihsân ettiğin ve benim de kendilerini sevdiğim nîmetleri, SEN’in sevdiğin ve râzı olduğun amelleri işleyebilmem husûsunda bir kuvvet kıl. ALLAH’ım! İstediğim hâlde bana vermediğin şeyleri de, zihnimi SEN’in sevdiğin şeylerle meşgul etmeme ve tamâmen SEN’in tâatine yönelmeme bir sebep kıl.” buyurmuştur.. (Tirmizî, Deavât, 73/3491)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Sizden hiçbiriniz, ben kendisine malından, çocuğundan ve bütün insanlardan daha sevimli olmadıkça iman etmiş olmaz.” buyurmuştur.. (Buhârî, İman, 8; Müslim, İman, 70)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:"Gecede bir saat vardır ki, Allah'tan dünya veya âhiretle alâkalı bir hayır taleb eden bir Müslüman o saate rastlarsa, Allah istediği şeyi ona mutlakâ verir. Bu saat, her gecede vardır." buyurmuştur.. (Müslim, Müsâfirîn, 166)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Nerede olursa olsun, Allah Teâlâ’nın yanında olduğunu bilmesi, kişinin îmânının üstünlüğünden kaynaklanır.” buyurmuştur.. (Beyhakî, Şuab, I, 470)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Size iyilik yapanlara karşı iyilik yapmak, fenâlık yapanlara da fenâlık yapmak meziyet değildir. Asıl meziyet, size fenâlık yapanlara karşı aynı şekilde mukâbelede bulunmayıp iyilik yapabilmektedir.” buyurmuştur.. (Tirmizî, Birr, 63)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Bismillâh! Allâh’a tevekkül ettim. Allâh’ım! Dalâlete düşmekten ve başkaları tarafından dalâlete sürüklenmekten, kaymaktan ve kaydırılmaktan, haksızlık yapmaktan ve haksızlığa uğramaktan, câhilce davranmaktan ve câhillerin davranışlarına muhâtap olmaktan Sana sığınırım.” buyurmuştur.. (Ebû Dâvûd, Edeb, 102-103/5094; Tirmizî, Deavât, 35)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Allah Teâlâ’nın benden önceki her bir ümmete gönderdiği peygamberin, kendi ümmeti içinde sünnetine sarılan ve emrine uyan ihlâslı ve seçkin yakın çevresi ve ashâbı vardı. Bu samimi çevre ve ashâbından sonra, yapmadıklarını söyleyen ve emrolunmadıklarını yapan kimseler onların yerini aldı. Böyle kimselerle eliyle cihad eden mü’mindir, diliyle cihad eden mü’mindir; kalbiyle cihad eden de mü’mindir. Bu kadarcığı da bulunmayanda hardal tanesi ağırlığında bile iman yoktur.” buyurmuştur.. (Müslim, Îmân 80)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Bir kimse son nefeste (hâlis bir kalb ile) kelime-i tevhîd getirirse, cennete girer…” buyurmuştur.. (Hâkim, Müstedrek, I, 503)


Image
Image
User avatar
tahaakb
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1216
Joined: 20 Jan 2010, 02:00

Re: Günün Hadisi -5-

Post by tahaakb »

Image


Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimiz buyurdular:“Kim Kur’ân-ı Kerîm’i okur ve onunla amel ederse, kıyâmet günü ebeveynine bir tâc giydirilir. Bu tâcın ışığı, güneş dünyâdaki bir eve konulduğunda onun vereceği ışıktan daha güzeldir. Öyleyse, Kur’ân-ı Kerîm ile bizzat amel edenin ışığı nasıl olur, düşünebiliyor musunuz?” buyurmuştur.. (Ebû Dâvûd, Vitir, 14/1453)


Image
Image
Post Reply

Return to “►Günün Hadisi◄”