EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Cevapla
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11798
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Mesaj gönderen kulihvani »

EHL-İ BEYT’TE HU…

HAKK’ın âşığı
Aşkın kaşığı
-> İlim ışığı
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Tevhidin Tacı
->Belâ Mi’racı
->Derdin ilacı
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim


Fasl-ı Muhammed
Asl-ı Muhammed
Nesl-i Muhammed
>Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

HAKK’ın tâhiri
Evvel ->âhiri
Mevlâ mâhiri
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Zevkin Zehrâ’sı
Lütfun Leylâ’sı
>Aşk Kerbelâsı
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

-> Özleri duru
Subhân’ın Sûru
Muhammed Nûru
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Kerrâr-ı Ali
Serdâr-ı Ali
>Esrâr-ı Ali
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Subhân Seferi
Sevdâ kevseri
Aşk peyğamberi
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

HAKK’ın gerçeği
Aşkın merceği
-> Çile çiçeği
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Aşkta âlâmet
Sırr-ı selâmet
Küllî melâmet
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Canlar Cevheri
Mestler Mihveri
>Sevdâ Serveri
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Aşk arkadaşı
Yolcu yoldaşı
>Yolların başı
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Şüphesiz şükür
->Kâimen fikir
->Dâimen zikir
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

Mecnun’a Leylâ
Damlada Deryâ
>“Sırr-ı Süveydâ”
Ehl-i Beyt’te Huu!..

Resim

İhvâni’m Kıtmir
->Sever – Sevilir
Kâmil-Mürşid-Pîr
Ehl-i Beyt’te Huu!..

04.11.1990 17:03
Kullanıcı avatarı
aNKa
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 2706
Kayıt: 02 Eyl 2007, 02:00

Mesaj gönderen aNKa »

HÜSEYİN
( aleyhi's-selâm )

ÂŞKa -> AŞKıyla asılmış
Muharrem kana basılmış
Ruhum gözlerim kesilmiş
Ağlar, Hüseyin! Hüseyin!...

Resim

Kurusun gülüm çiçeğim
>Ben gülşeni nideceğim
>Zerre zerre şu yüreğim
Dağlar Hüseyin! Hüseyin!...

Resim

Pâre pâre bin pâremi
Aşk derdi edip çaremi
Kanı dinmeyen yâremi
Bağlar Hüseyin! Hüseyin!...

Resim

Yağmur yağmur çile çile
Çoştu aşkım döndü sele
Gönlüm dağlarından çöle
Çağlar Hüseyin!. Hüseyin!...

Resim

Kul İhvanî’m sır serilmez
-> Çilesiz sırra erilmez
Ölüler ölmüş -> dirilmez
Sağlar Hüseyin! Hüseyin!...


Kul İhvani
9 Muharrem
24.9.1985 20:40
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11798
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

-> ReSÛLuLLAH!
>SıRr SeYFuLLAH!
AŞK >MuHARReM!.
->Ş E H Î D -i ŞÂH!..
..aleyhumu's-selâm…

HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

DEli gÖNlüm yiNE >DE-li
>Mâh-ı MuHARReM EDeli
>KÂR-ü-BeLÂ-sın >Bedeli
EBDÂL HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

Resim

Şe’EN şEHRi ->ÂDeM-HaVvâ
İkRÂR-İnKÂR-> Şükür-Şekvâ
BeZM-i BeLÂ… ->BiRRi Takvâ
->EBRÂR HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

Resim

>ÖMR ÖZeti -> ÖZ ÖZgüRü
->ÖLüm-DOĞumdan ÖTÜRü
HÂL-i HaZıR -> HÂLin HÜRü
>AHRÂR HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

Resim

TîN TaVâFı.. -> TaYFın TaYRı
“OLsun! OLmasın!”dan gAYRı
El HAKk HÜKMü HaLKın HaYRı
-> AHYÂR HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

Resim

“ŞeHÂDEt ÂLeMi”n -> “PîR”i
ÂLeMin -> ÂDeMin -> “BİR”i
EZeL-> EBeD -> el ÂN ->DiRi
>HAYDÂR HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

Resim

KûN feyeKûN -> devrÂN DİLi
MuhaMMMedî -> MîM MENzİLi
>SEVen -> SEVilen -> SEVgiLi
->HAYyÂR HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…

Resim

Kul ihvÂNi -> DERd DÂRemİZ!
>cihÂN İÇRe ->cÂN ÇÂRemİZ!
>KANı DİNnmeyeNn YÂRemİZ!
-> HAYzÂR HUSeYiN!. HUSeYiN!..
aleyhi's-selâm…


05.11.13 18:18
brsbrss..mksmcâmisi..sÖZo ki;
EBDÂL: en bedel olan.
EBRÂR: en iyi olan.
AHRÂR: en hürolan.
AHYÂR: en hayırlı olan.
HAYDÂR: en diri olan.
HAYyÂR: en yâr olan.
HAYzÂR: en zâr-ü zâr olan…


EBDal: (Bedil veya Bedel. C.) Evliyâdan, ziyâde nuraniyyet kazanmış olanlar. Evliyâ zümresinden bir cemaat. Mâsivâ alâkasından mücerret ve Cenab-ı Hakk'ın muhabbetinde fâni ve müstağrak olan zâtlar.
EBRaR: (Berr. C.) Özü sözü doğru olanlar, hamiyetliler. Sâdıklar. İyiler.
AHYâR: Hayırlılar. Dostlar. İyilik sevenler. (Eşrar'ın zıddı)
AHRâR: (Hür. C.) Hürler. Esir veya köle olmayan kimseler. Silsilesinde esir veya köle bulunmayanlar. Hürriyetçiler.
HaYDâr: Yiğit, cesur, kahraman. Arslan, gazanfer. Hep diri..
HAYyÂR: En güvenilir YâR olan-YâR EDen.
HAYzÂR: Kanı dinmeyen Ehl-i Beyt aleyhumu's-selâm-i ZâR olan..


Hamm Akıl sahibi olarak doğan Âdemoğlunun Nefs ve AKIL Kemâlatı sonucunda;

Kimisi; halkı halk olarak seyrederken AVAM adını alır.
Kimisi; halkın (eşyânın) hakikatini (Hakku'l-HAKK'ı) Mutlak Vücûd-i AHAD'ı, Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem'in gözleriyle seyreder HABİBÎ'lerden olur...
Kimisi; nisbetler, izâfetler ve kesretler giyinip meydana gelen halkı (mevcûdu) tek ve gerçek olan "VÜCÛD"dan bilip; tecellî tezgâhının, tezgâhtarını küllî seyreden EHLuLLAH ve EVLiYâuLLAH olur...
Kimisi; halkı görmeksizin HAKK'ı görür sükran (sarhoş) yaşar, AHRÂR (hürler) olur.
Kimisi; halk içinde HAKK'la hayrân yaşar AHYÂR (Yârin yâri) olur.
Kimisi; halk içinde Ebeden DİRilir Diriltici Hasbî Hizmetçi HaYDâr (dârda hayy kılar) olur.
Kimisi; halk içinde habli’l- VERîdde AKRABa HAYyÂR (YâRle hep DİRİ) olur.
Kimisi; halk içinde cÂN Bedeli KAN öder ZÂR-üZÂRinde DİRİlir HAYzÂR (ZÂRi hep DİRİ) olur.
Kimisi; HAKK'ta-HAKK'tan-HAKK'a- HAKK'la yürüyüşte halkın hasbî hizmetçisi ve MuhaMMedî EBDÂL'leri olup halden hale tebdil eder, gezer ve çocukla çocuk, deli ile deli, velî ile velî ve herşeyle o şeyce olur...
Olur da olur ve's Selâm...


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11798
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim ALLAH...

LÂLe -> ALLAH
GÜL
-> RaSÛLü
->EHL-i BeYT-i
-> Şe’ÂN TÜLü!.
aleyhumu's-selâm..


ZEVK 5809

GEÇmeyen GÜN OLmaz ->GEÇer! BU da GEÇer! GEÇer Yâ HUu!
>AKIL TASIn ÇATtlayacaKk!. -> BUnca TASA -> BUnca KAYgUu!
-> ÂŞIKlar BAK-IŞIN-da GöR!.. -> NÂKKÂŞ-ın NAKIŞı-nda GÖRr!
->KÂİNÂT-ın -> KALBi-ndeki.. -> LÂ İLâHe ki -> İ L L Â H Uu!.


14.01.14. 11.32
brsbrs..İçmdkayışğMm..
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11798
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

HaYy DOSTt!.

FiiL-e HUu!. -> FÂiL-e HUu!.
HaKkın SÖZü RameyteHuu!
KeVN-i KeReM -> KÂiL-e HUu!.
->ÂL-ine.. EHL-i BeYT-e Huu!.
..aleyhumu's-selâm..

ihvÂNim!.

HasAN Dağ TÜRKÜm OKUyor!
YÜREğİM ->YÂR-e >dOKUyor!
DÜŞümde HASsrett kOKUyor!
>G Ü L L ü ÇALI-sı ->ihvÂNim!.


*

“VAR OL!”mak “VAR”ın VARında
->DÜNü ->buGÜNü<- YARINda
->“ER-iŞ – ARKAÇ ISTARI”-nda
-> HAYyDâR HALI-sı ->ihvÂNim!.


*

ŞiRKin ->ŞÜPHEsi >ŞâYeti
-> KîNât -> KuR'ÂN ÂYET-i
->NüBüVvet-in ->VeLÂyeti
>HAYyDâR ÂLİ-sı >ihvÂNim!.


*

KÂR-beLÂ’ya >FıRaTt OLmuŞş!
>SıRR-ı SıFıR >SıRaTt OLmuŞş!
KıTMÎR OLmuŞş! KıRaTt OLmuŞş!
->D i v  N D E L İ -si >ihvÂNim!.


*

Kıtmîr>HaYyDâR ÂLİ ŞÂH-a!
RAVZA-da >RASûLuLLAH-a!
ELDen >ELe -> EL ALLAH-a!
>vUSLÂt ->VELİ-si ihvÂNim!.


*

DİRİLer hep >HAYydâr YÂR-da!
cÂN’da -> cÂNÂN >İNtiZÂR-da!
ÖLÜLer -> ÖLdü!. ->MeZÂR-da!
N E F S -in Ö L Ü -sü ->ihvÂNim!.


*

HEP OL-AN >HaYy!. sEN bir HİÇsin!
“ÖLme-den >ÖL!” -> KEFen BİÇsin!
>GEL-eN İÇ-sÎn!. ->GEÇ-eN İÇ-sÎn!.
->D O S T -un DOLU-SU ->ihvÂNim!.


*

“HaYy ALLAH!” dE “SÖZ”ünü BiL!
HaYy MuhaMMed ->“ÖZ”ünü BiL!
->HaYyDÂR  L İ >“KÖZ”ünü BiL!
->A Ş K -ın U L U -su!. ->ihvÂNim!.


14.03.14 10:11
brsbrs..tktktrstkkmdssszıssşirrlrmm..


hİÇ KİMseler ki >SİLemeZz!
SÎNE-mdeki >SeRrHoŞşluğu!.
DOST-tan gAYRısı >BİLemeZz!
YÜREĞİM-deki -> “BOŞş”luğu!..


Resim

DEmem O ki;
FÂiL: İşi yapan. Fiili işleyen. gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir.
KÂiL: Söyleyen. Anlatan. Nakleden. Söz sahibi. İnanmış. Boyun eğmiş. Rıza göstermiş, razı olmuş..
ÂL: Sülâle, soy, hânedan. Akrabâ ve taallukat.. ÜMMet-i MuhaMMed aleyhi's-selâm..
HAYydâr: DİRilme NOKtası.. Yiğit, cesur, kahraman. İmam Ali kerremullahi veche'nin bir nâmı.. Arslan, gazanfer.
İNtiZÂR: (Nazar. dan) Gözlemek. Ümidederek beklemek. Can adamak..
ISTAR: YÖRÜKlerin dokuma TEZgÂHı.. Çile eğirir çile dokur çile OKUrLardı bir zamanlar Hayy Dost!..
HALI:Yedi rengin Hayat hikâyesidir yüreğimde her seher bir halı IYIlır ve ve KESilir..
ŞâYet: f. ("lâyık, yaraşır, şâyân" mânâsına gelen "şâyesten" mastarından) şart veya ihtimal gösterir: "eğer, belki, olur ki" gibi.

“ÖLme-den >ÖL!”:
Resim---Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Mûtû kable en temûtu: Ölmeden önce ölünüz!...” '' buyurmaktadır. (Keşfu’l-Hâfâ II-291-2669)

HaKkın SÖZü “Rameyte” Huu!:
Fâil-i Mutlaksın el HAKK ALLAH celle celâluhusun..


فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلاء حَسَناً إِنَّ اللّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
Resim---“Fe lem taktulûhum ve lâkinnallâhe katelehum, ve mâ rameyte iz rameyte ve lâkinnallâhe ramâ, ve li yubliyel mu’minîne minhu belâen hasenâ(hasenen), innallâhe semîun alîm: Onları siz öldürmediniz (Bedir’de o kâfirleri kendi kuvvetinizle öldürmediniz), ama onları Allah öldürdü; (Ey Rasûlüm, bir avuç toprak) attığın zaman sen atmadın, ama ALLAH ATTI. Mü'minleri kendinden güzel bir imtihanla imtihan etmek için (yaptı.) Şüphesiz Allah, işitendir, bilendir.” (Enfâl 8/17)
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4864
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Mesaj gönderen Gul »

Resim

EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm!.

ÇİLe MuHABBet MihENgi
->ACıLar ->AŞKın ÂhENgi
YÜZümüzün >YEDi RENgi
ALLarımız EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

AHADu’s- SAMeD SÖZünden
AHMED’in GÖNüL GÖZünden
FaTMatü’z- ZEHRÂ >Özünden
->BALLarımız EhL-i Beyt DOSt!.
Celle celâlihu..
Aleyhumusselâm..

*

hEM GEÇmiş>hEM GELeceğiz
->ŞİMdi GÖRüLen >gERçeğiz
->YERde KÖK >GÖkte ÇiÇeğiz
->BALLarımız EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

BedENden AYRı BAŞ BİZiz
->BAŞa ATıLan >TAŞ BİZiz
GiZLi DÖKüLen >YAŞ BİZiz
HALLarımız EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

EhL-i Beyt>HaKk Âşığı HAYy
“HAKk KAPIsı Eşiği” -> HAYy
“SıRR-ı SubhÂN BEşiği” HAYy
->SALLarımız EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

cÂN çARŞısı ->KÛN KEFesi
->cÂNEVi -> cÂNÂN KÂFesi
RAHMÂN’ın -> RıZA NEFesi
YELLerimiz EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

ÂŞIK ABd’in ->ÂHiDi cÂN
şU ÂN Şe’ÂN ->şÂHiDi cÂN
İMÂM-ı ŞÂH -> şEHiDi cÂN
ÇÖLLerimiz EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

ZÂHiRî >ZüLF-ü LeYyLÂyız
BÂTıNî -> SıRR-ı SEVdÂyız
EVVeL-ÂHiRî -> ŞEYydÂyız
GÜLLerimiz EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

ÇiLe çARKımız ->ÇEVriLsÎn
cÂNÂN İÇİn cÂN KAVruLsun
SıRR SAHrasına >SAVruLsun
KÜLLerimiz EhL-i Beyt DOSt!.
Aleyhumusselâm..

*

HASsretİZ ÖZdEN ÖZLeriz
KıtMÎR-İZ ->“İZİ’n İZLe!.”riz
İhvÂNim -> SIRRın gİZLEriz
TÜLLerimiz EhL-i Beyt DOSt!.

Aleyhumusselâm..


17.10.01 21:06 antlya..BedENden AYRı BAŞ BİZiz:

EMevî Kralı İsmine yazık, zâlim-kâfir-münafık Yazid Hâininin, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellemin GÖZ BeBeği Huseyin aleyhisselâmı, KerBeLÂ ÇÖLünde SU-SU-z Bırakıp 72 cÂNLa Şehid edip, bedeni ÇÖLde bırakıp, mübârek Başını Bal Tulumuyla Şam’a götürtüp sapıkça, alçakça ayak ucuyla iteleyip hakeret etmiştir.. ve KaderuLLAHa bakın ki, mübârek BAŞı ŞAMda, Bedeniyse KÂR-ü-BeLÂ ÇÖLünde MahŞERi BEKLemektedir..
EhL-i Beyt aleyhumusselâm’a SALL-ü-SELL ve BİZe de HİMMetLeri OLsun İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.

3. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâm-ı Alî kerremullahi vecheye ait salâvâtı şerîfe

Resim

TÜRKÇESİ: Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ’deyke Resim Salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Resim Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Resim Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Resim Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Resim Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Resim Ve Resûli Rabbü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Resim Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.

MÂNÂSI:
“Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum), RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşım) olsun!”
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11798
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: EHL-İ BEYT’te HU…u!.

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

Yâ HAYyu’L- HUu AZîZ ALLAH
DUYmaya DOst>KELÂMuLLAH
=>Itreti ==>EHL-i BEYti HAYy
UYmaya DOst =>KELÂMuLLAH!.


ZEVK 8606

bEN bedENi =>NÛR-u MahMûd =>EHL-i BEYtin KANı =>AHMED
NÜBÜVVet DERc=>VELÂyete=>RÛH-u RAHMÂN CANı =>AHMED
ÖMRünün ÖZü ->HAYyu’L- HAKk
ÖZünün SÖZ-ü ->HAYyu’L- HAKk
ŞEFÂat Şİfâ GÖZü HAYyu’L- HAKk
=>E Z E L î ŞEHÂDet Ş E R e f i==>E B E D î İ M A N ı =>AHMED!.

celle celâlihu..
aleyhumusselâm..

19.12.17 17:36
brsbrsm..tktktrstkkmdmhmtkdry


Resim


حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحَسَنِ هُوَ الْأَنْمَاطِيُّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّتِهِ يَوْمَ عَرَفَةَ وَهُوَ عَلَى نَاقَتِهِ الْقَصْوَاءِ يَخْطُبُ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ أَخَذْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا كِتَابَ اللَّهِ وَعِتْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي

…Cabir b. Abdullah radiyallahu anhu dedi ki: “Rasûlullah’ı aleyhisselâm Hacta Arefe günü Kasvâ isimli devesine binmiş hutbe verirken gördüm: “Ey İnsanlar! Size iki şey bırakıyorum onlara uyarsanız asla sapıtmazsınız, Allah’ın kitabı ve Itretim Ehl-i Beytim.” buyuruyordu.

قَالَ وَفِي الْبَاب عَنْ أَبِي ذَرٍّ وَأَبِي سَعِيدٍ وَزَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ وَحُذَيْفَةَ بْنِ أَسِيدٍ قَالَ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ

Tirmizî: Bu konuda Ebu Zerr, Ebu Said, Zeyd b. Erkam, Huzeyfe ve ibni Esid’den de hadis rivâyet edilmiştir. Bu hadis bu şekliyle hasen garibtir.
(Tirmizî, Sünen, Menâkıb, hadis 3786)

Aynı hadisi diğer ehl-i sünnet muhaddisi Taberanî de rivâyet etmiştir.
(Taberanî, Mucem el-Kebir, 3/66, hadis 2680)

Resim

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمُنْذِرِ الْكُوفِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَالْأَعْمَشُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِ لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي أَحَدُهُمَا أَعْظَمُ مِنْ الْآخَرِ كِتَابُ اللَّهِ حَبْلٌ مَمْدُودٌ مِنْ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ وَعِتْرَتِي أَهْلُ بَيْتِي وَلَنْ يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضَ فَانْظُرُوا كَيْفَ تَخْلُفُونِي فِيهِمَا

…Ebu Said el-Hudri ve Zeyd b. Erkam'dan dediler ki: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Ben size bir şey bırakacağım ki buna sarıldığınızda benden sonra asla sapıklığa düşmezsiniz bu şeylerin ikisini de birbirinden büyüktür. Gökten yere uzanan bir ip gibi olan İlahî Nizam olan ALLAH’ın kitabı ve Itretim Ehl-i Beytim. Bu iki şey kıyamet günü havuz başında bana gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır. Bu iki şey hakkında bana nasıl uyacağınıza dikkat ediniz.” buyurmuştur.

قَالَ هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ
bu hadis hasen garibtir.
(Tirmizî, Sünen, Menâkıb, hadis 3788)

Tirmizînin kitabını tahkik eden İmam el-Elbanî hadisten sonra diyor ki:
صحيح
sahih..

Itret: Zürriyet. Nesil. Ehl-i beyt..

Resim

حدثنا عبيد بن غنام ثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثنا عمر بن سعد أبو داود الحفري ثنا شريك عن الركين بن الربيع عن القاسم بن حسان عن زيد بن ثابت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين من بعدي كتاب الله عزوجل وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

…Zeyd b. Sabitden dedi ki: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Size iki emânet bırakıyorum ALLAH azze ve celle’nin kitabı ve Itretim Ehl-i Beytim. bu ikisi Havz başında bana kavuşuncaya kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır.” buyurdu.
(Taberanî, Mucem el-Kebir, 5/154, hadis 4923)

حدثنا علي بن عبد العزيز ثنا عمرو بن عون الواسطي ثنا خالد بن عبد الله عن الحسن بن عبيد الله عن أبي الضحى عن زيد بن أرقم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي وإنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

…Zeyd b. Erkamdan dedi ki: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem buyurdu ki: “size iki emânet bırakıyorum Allah azze ve cellenin kitabı ve Itretim Ehli Beytim. bu ikisi Havz başında bana kavuşuncaya kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır.”
(Taberanî, Mucem el-Kebir, 5/169-170, hadis 4979-4980)

Resim

حدثنا أبو بكر محمد بن الحسين بن مصلح الفقيه بالري ثنا محمد بن أيوب ثنا يحيى بن المغيرة السعدي ثنا جرير بن عبد الحميد عن الحسن بن عبد الله النخعي عن مسلم بن صبيح عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله و أهل بيتي و إنهما لن يتفرقا حتى يردا علي الحوض

…Zeyd b. Erkamdan dedi ki: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “size iki emânet bırakıyorum ALLAH azze ve celle’nin kitabı ve Itretim Ehl-i Beytim. bu ikisi Havz başında bana kavuşuncaya kadar asla birbirinden ayrılmayacaklardır.” buyurdu.
Hadisten sonra Hâkim en-Nişaburî ve kitabın tahkik eden ez-Zehebî diyor ki:

هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين و لم يخرجاه
تعليق الذهبي قي التلخيص : على شرط البخاري ومسلم


Hâkim: “Bu hadisin isnadı Şeyheynin şartına göre sahihtir fakat rivâyet etmemiştirler.”
Zehebî: Buharî ve Müslim şartlarına göre sahih.

(Hâkim en-Nişaburî, “el-Müstedrek”, 3/160, hadis 4711)

Resim

Ehl-i Sünnetin büyük tefsir, tarih ve hadis âlimi hafız İbni Kesirin “Tefsir el- Kurani’l- azîm” adlı kitabıdır. işaretlenmiş yerde şu ifâdeler var:

في الصحيح : أن رسول الله – صلى الله عليه وسلم – قال في خطبته بغدير خم : إني تارك فيكم الثقلين : كتاب الله وعترتي ، وإنهما لم يفترقا حتى يردا علي الحوض

Şu husus sahihtir ki, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Gadiri Hum’da: “Size iki emânet bırakıyorum: ALLAH’ın kitabı ve Itretim Ehl-i Beytim. Ve onlar Havz başında bana kavuşuncaya kadar ayrılmayacaklardır” buyurmuştur.
(İbni Kesir, “Tefsir el-Kuranil Azim”, 7/201)

Resim

يا أيها الناس ! إني قد تركت فيكم ما إن أخذتم به لن تضلوا , كتاب الله و عترتي أهل بيتي

“Ey insanlar! size iki emânet bırakıyorum ki, onlara tutundukca asla sapıklığa düşmezsiniz: “ALLAHın kitabı ve Itretim Ehl-i Beytim.”
(el-Elbanî, “Silsileti ahadis es-Sahiha”, 4/355, hadis 1761)


Resim

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...Resim MuhaMMedi MuHABBEtLerimİZLe!....
Resim
Cevapla

“Ehl-i Beyt (A.S.)” sayfasına dön