FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 234
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

ÇİLLe>YEL OLur dOKUnur,
=>FATıMa AnA YÜREğinde!.
=>EHL-i BEYt İSMİ OKUnur,
MESCiDin ON İkİ DİREginde!.


RESÛLuLLAH=>TENi<->KANı,
RESÛLuLLAH=>KALBi<->CANı,
=>EHL-i BEYtLe==>ÜMMEtine,
RESÛLuLLAH=>AMEL<->İMANı!.


ZEVK 9788

EHL-i BEYt SEVgisi=>BİZim.. BİZ BİR-İZ==>TASAsı-GAMı,
=>İLİM ŞEHRi’n=>ŞEHîDLeri.. EDEBin=>TÜMü<->TAMAMı,
SÜNNEtuLLAH<->ŞE’ÂNuLLAH,
>KELÂMuLLAH<->RESÛLuLLAH,
SEVginin==>MERKEZ<->MUHİTi.. AŞKk’ın=>ON İKİ İMAMı!.


01.11.2020. 01:11
brsbrsmd..tktktrstkkmdehlibeytimizzzas..


ALtı YÜZLü=>SEKiz KÖŞe,
KÂBe==->On İkİ KeNÂRLı!.
ÇİLLe=>EHL-i BEYte NEŞe,
>ON İkİ İMÂM BERGÜZÂRLı!.

KUL İHVÂNİm=>ABDuLLAH’a,
=->EHL-i BEYt-i HABîBuLLAH’a,
RESÛLuLLAH=->KELÂMuLLAH’a,
=>EL=>ELe=>ELLer=->ALLAH’a!.

celle celâlihu..
aleyhimu's-selâm..


Resim MeSCiD-i NeBeVî'nin DİREKLeiRiNde EHL-i BEYt-i NeBeVî'nin İMâMLaRı.:

el- Murtazâ..
el- Müctebâ..
eş- Şehîd..
ez- Zeynû's-Seccâd..
el- Bâkır..
es- Sâdık..
el- Kâzım..
el- Rızâ..
el- Cevâd Takî..
el- Hâdî Nakî..
el- Askerî..
el- Mehdî..
Resim aleyhimu's-selâm ve't-tahiyyât ve'r-rıdvân..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 234
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
ON İKİ İMÂM aleyhumusselâm***
Resim BİRİNCİ İMÂM.:
İMÂM ALİ kerremallahu vechehu.:


Doğum Tarihi.: (m) 29.07.599, (h) H.Ö. (23) 3 Receb.
Şehâdeti.: (m) 24.01.661, (h) 22 Ramazan 40.
Kabr-i Şerîfinin OLduğu Yer.: Necef/Irak.
Yaşı.: 64.
Çocuk Sayısı.: 12 erkek, 15 kız.
Kâtili.: İbni Mülcem.
Künyesi: Ebu’l- Hasan.
Babası.: Ebu Tâlib.
Annesi.: Esed Kızı Fatıma
Yüzüğünün Yazısı.: Kuluna sâhib ALLAH'tır
İMÂMet Süresi: 30 yıl..

İMÂM ALİ kerremallahu vechehu, Kâbe’de doğan hiç puta tapmadan 8 yaşında iken Müslümanlığı kabul eden Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in amca oğlu, aynı zamanda damadı olan ALLAH’ın Aslanı ALİye’l- MÜRTEZÂ 4. halife idi.

Resim---"Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem imam Ali'yi omzuna alır Mekke'nin dağlarında, vadilerinde ve sokaklarında dolaştırırdı
(Zemahşerî, Hilyetü'l- Ebrâr, C.1 S.232)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem İmam Ali kerremallahu vechehu için şu Hâdisleri söylediği rivâyet edilir.:

Resim

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:

* Her nebînin nesli kendinden gelmiştir, benim neslim Ali’den gelecektir..
* Benim SIRRımın sâhibi Ebu Tâlib oğlu Ali’dir..
* Ali benim dünya ve âhret kardeşimdir..
* Ali’nin dostu benim dostum, Ali’nin düşmanı benim düşmanımdır..
* Ben ilmin şehriyim Ali de kapısıdır.. buyurmuştur..

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimiz, İmam Ali kerremullâhi veche’ye hitâben.: “Yâ Ali, seni ancak mümin olanlar sever; sana ancak münafıklar buğzeder.” buyurmuştur.
(Müslim, iman, 131; Tirmizî, Menâkıb, 20; Nesâî, iman, 19.)

Bu güzel sözlere muhatap olan İMÂM ALİ kerremallahu vechehu, cesâreti, adaleti, hitâbeti, İslâm Dini hakkındaki bilgileri ile kitablara sığmaz.


Resim

İmâm-ı Alî keremullahi veche.:
“Belimi iki kişi kırar.: Şerefinin zedelenmesine aldırmayan âlim ve zâhid olan câhil!” buyurmuştur.
(Fahreddin er Razi, Tefsir-i Kesir, cilt 2/479)


DeLi VeLi!
YÂRin YELi
..SEVgi ELi
SEVdâ SELi
nESL-i ALİ!.
kerremullahi veche ..

Resim
***** ZEVK 5013

DERdLerimi ZeVk eYyLedim!. DeRdim=>DâR-ü DâR diye SEVdim!
=>HiMMet HİZMEti =>HAKk
!. =>"HaYYDâR-ı DâR" =>diye SEVdim!
GEL-diM GEÇ-tiM ==>ESen YeLLe!. =>ÇİLE ÇÖLÜ-nde =>GüzeLLe!..
=>TEK-BİR SENi SEVdim ÖZden!. eYy YÂR-ü-YâR!” diye SEVdim!


08.08.12 23:28..
brsbrs.tmmtktktrstkkmz…20-rmzn


ÜMM: zÂHİR-Bâtın Hakikat-ı MuhaMMediyye ANAlığı..
ÜMMet: Nebiyyü’l-ÜMMiyy’e BİZ BİR-İZ bağsız BAĞLIları..
HiMM: zÂHİR-Bâtın Hakikat-ı MuhaMMediyye Hakikatını YAŞAma EDEBi
HiMMet: bu kaynağa SALL-ULAşım yolu..
DâR: Yer, mekân, konak. İdam sehpası.. cÂN çıkma noktası..
DâR: f. Sâhib, mâlik, tutan (mânasındadır.)
HaYYDâR: Diriltici.. Nefsi HAYY kılan MuhaMMedî Hasbî Hizmet Kaynağı, İmam Ali kerremullahi veche..
YâR: ReSûLî-RuBuBîyyet YAŞAyışı BİZ BİR-İZ-i… cisimde CÂN-CÂNda CeRRyÂN…KuLLa-SULtÂNNN..


Resim

Cabir bin Abdullah el-Ansari'den naklen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Resim--- "ALLAH, her peygamberin zürriyetini kendi sulbünden kıldı, benim zürriyetimi ise Ali'nin sulbünden kıldı "

(el-Zehebi'nin "Mizan'ül İtidal" Kısım 3, s.398 / Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.3, s.43 / Tarih-i Bağdat c.1, s.316 / Sevaik'ul Muhrika s.124 / Fayd'ul Kadir c.2, s.223)

Ali kerremullâhi veche şöyle buyurdu :
"Ben, ALLAH’ın kulu ve Rasûlunun kardeşiyim. En büyük Sıddık benim, bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım."

(Sünen İbn-i Mace c.1, s.57 / el-Hasais en-Nisai s.3 / Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17 / el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.112 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.1, s.61 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.3, s.257 /Tarih-i Tabari c.2, s.56 / İbn-i Kesir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.2, s.22 / Tabari'nin "Zehair'ul Ukba" s.60 ve "Riyad'ul Nadara" c.2, s.155 / el-Hamvini eş-Şafii'nin "Feraid es-Simtayn c.1, s.248)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Ali kerremullâhi veche'ye hitâben şöyle buyurdu:
Resim---"Ey Ali, sen dünyâda ve âhirette dost ve yardımcımsın"

(Sahih-i Müslim c.2, s.24-Hz.Ali'nin faziletleri babında / el-Ha-kim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s. 109 / Tabari'nin "Riyad'ul Nadara" c.2, s.203 / Tirmizi"Kenz'ul Ummal" c.6, s.152'den tahric etti. / İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s. 107 / Talhis el-Müs-tedrek s.26 / Müsned el-Bezzar / Müsned-i Ahmet bin Hanbel)

İmran bin Husayn'dan naklen, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
Resim--- "Ali benden, ben de Ali'denim, kendisi tüm müminlerin Veli'sidir"

(el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.2, s.607 / el-Münâvi' nin "Künüz el-Hakâik" c.1, s.71 / El-Zehebi'nin "Talhis el-Müstedrek")

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
Resim---"Ey Ali, sen müminlerin Veli'sisin" buyurdu

(Sünen-i Tirmizi c.6, s.267 / Müsned-i Ahmet bin Hanbel c.4, s.468)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
Resim---"Sırrımın sâhibi Ali bin Ebi Talib'tir" buyurdu

(İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.311 / el-Münâvi'nin "Kü-nüz el-Hakâik" c.1, s.155)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
Resim---"Her kim benim gibi yaşamayı, benim gibi ölmeyi ve ALLAH’ın bana vaadettiği ebedî cennette olmayı isterse Ali'nin velâyetini kabul etsin, çünkü Ali, sizleri hidâyetten çıkarmaz ve sapıklığa sürüklemez "

(el-Hakim Nişaburi'nin "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.139, Ha-dis no : 4642 / Ebu Naim'in "Hilyet'ül Evliya" c.4, s.350 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.611 Hadis no: 32959 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.32 / Tabarani'nin "Mucem el-Kebir" c.5, s.194 Hadis no:5067 / el-Heysemi'nin "Mecma'üz Zevaid" c.9, s.108 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.98 / el-Hamvi-ni'nin "Feraid es-Simtayn" c.1, s.55)

İbn-i Abbas'tan naklen, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Resim--- "Ali bin Ebi Tâlib mağfiret kapısıdır, her kim içinden geçerse mümin, her kim dışında kalırsa kâfirdir."

(el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.2, s.56 / el-Müttaki el-Hindi' nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.153 ve "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.20 / el-Nebehani'nin "Feth'ül Kebir" c.2, s.242 / İbn-i Hacer'in "Seva-ik'ül Muhrika" s.75 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Meved-de" s.247,284 / el-Bedhaşi'nin "Miftah'ün Neca fi Menakıb al Aba" / Esn'el Metalip s.37 / ed-Derakutni'nin "el-Afrad" / ed-Deylemi'nin "Firdevs'il Ahbar" )

Ümmü Seleme radiyallâhu anha'dan naklen, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
Resim---"Ali Kur'ân’ladır, Kur'ân da Ali'yledir, ikisi havuz başına varana dek birbirinden ayrılmazlar"

(el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.124 / Tabarani'nin "Mucem el-Sağir" c.1, s.55 / el-Künci eş-Şafii'nin "Kifayet üt-Ta-lip" s.399 / İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.76 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.6, s.153 / el-Münavi'nin "Fayd'ül Kadir" c.4, s.358 / eş-Şeblenci'nin "Nur'ül Absar" s.73 / el-Suyu-ti'nin "Tarih'ül Hulefa" s.173 / el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.2, s.66 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.185 / İs'af er-Rağıbin s.147)

Fatma aleyha's-selâm'dan naklen, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem vefat ettiği hastalığı esnâsında yanında bulunanlara şöyle buyurdu :
Resim---"Ey insanlar kısa bir süre içinde rûhumu teslim eder, aranızdan ayrılırım, mâzeretiniz olmasın diye size bir daha hatırlatıyorum: Aranızda iki halife bırakıyorum. Biri RABBimin kitabı, öbürü de Ehlibeytimdir."
Daha sonra Ali'yi elinden tutarak şöyle buyurdu:
"Ali Kur'ân'ladır, Kur'ân da Ali'yledir, ikisi Kevser havuzunun başına varana dek birbirinden asla ayrılmazlar"

(İbn-i Hacer el-Heytemi'nin "Sevaiku'l-Muhrika" s.124 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabiu'l-Mevedde" s.40)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
Resim--- "Ben ilmin kentiyim, Ali de kapısıdır, her kim ilim isterse kapıya gelsin" buyurdu.

(el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.126 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Kenz'ul Ummal" c.11, s.600 / el-Münavi'nin "Fayd'ül Kadir" c.3, s.46 / İbn-i Hacer'in "Lisan'ül Mizan" c.1, s.191 / el-Suyuti'nin "Cami us-Sağir" c.1, s.108 / el-Bağdadi'nin "Tarih-i Bağdat" c.4, s.348 / İbn-i Asakir'in "Tarih-i Dimaşk" c.2, s.459 / İbn-i Hacer'in "Sevaik'ül Muhrika" s.120 / İbn-i Kesir'in "el-Bida-ye ven-Nihaye" c.7, s.358 / Menakıb-ı Hüvarezmi s.40 / el-Mes' udi'nin "Müruc el-Zeheb" c.2, s.437 / İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.4, s.100)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem:
Resim--- "Ali'yi sevmek îmân, onu buğzetmek nifaktır" buyurdu

(Sahih-i Müslim c.1, s.61 / Sünen-i Tirmizi c.8, s.306 / Sünen-i Nisai c.6, s.117 / el-Kunduzi el-Hanefi'nin "Yenabi'ül Mevedde" s.55)

Abdullah bin Abbas'tan naklen, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu :
Resim---"Ey Ali, seni sevip doğrulayana ne mutlu ve seni yalanlayıp sana buğzedenin vay hâline!"

(el-Hakim'in "Müstedrek es-Sahihayn" c.3, s.145 Hadis no: 4657 / İbn'ül Esir'in "Üsd'ül Gabe" c.4, s.101 Hadis no : 3783 / İbn-i Sabbağ el-Maliki'nin "Füsul el-Mühimme" s.127)

Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem amcalarına hitâben şöyle buyurdu :
Resim---"Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"

(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 234
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
ALiyyu'L- VELî
kerremallahu vechehu..CÂN ALİmmm..
YÂR ALİmmmm..
Resim
Cân ALİmmm ALLAH'ın ARSLAN’ı,
Savaş Meydanında Şaha KaLkan DeLikanLı,
MüşrikLer Seni Görünce Döner Şaşkına,
YiĞit ALİminnn YiĞit ZüLFiKâRı..
Resim
SENkii RaSûLuLLAH'ın KıymetLisi,
FATIMAtü’z- ZEHRÂ’mın GÖZbebeği,
ÖNderisin EhL-i BEYtinn,
Ciğerpârendir HaSaN ve HüSeYiN..
Resim
RaSûLuLLAH Buyurdu.: “FATIMA’yı SEVerim,
Ama ALİm'de KıymetLimdir Benim!."
NasıL Bir AŞKk Bu Kara SEVdâ
SENsin bu GüzeLLik EYy ALiYyü’L- MüRTeZâ..
Resim
HaYBeRi Fethettin Sancak ELinde
HaBeŞistan'dan GeLdi Kardeşin CaFeR'de
RaSûLuLLAH Çok Sevindi BuyurduLar GüLümseyip
"HaYBeR'e mi SEVineyim CaFeR'’in GeLişinemi?."
Resim
KeReMuLLahu VeChe'sin YÂR ALİmmmm,
HAYDÂR u KERRÂR'sın GüL ALimmmm,
RaSûLuLLAH buyurdu.: "KaLk Eyyy Ebû TuRâB!."
Bu İsmi Çok SEVerdin HAYDÂR ALimmmmm!.

Resim
ResimResim

solingen.. 09.10.2020 saat: 00:10


En Büyük SEVgiLinin,
EN Büyük SEVgiLisine,
Bir Demet GÜLLe SEVgiLerimizLe!....


MuhaMMedî MuhaBBetLerimLe...

ResimZEHRÂ
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 234
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Mesaj gönderen Zehra »

Resim
Es Selâmu aleyke Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!.

ResimBİRİNCİ İMAM
ALİ kerremallahu vechehu.:

ALİ kerremallahu vechehu 599 yılında, KÂBE'nin içinde doğdu.. Ebu Talib'in küçük oğlu idi. Annesi HAŞİM oğlu ESED'in kızı Fâtıma'dır. 12 yaşında MÜSLÜMAN oldu.. Bir kıtlık münasebetiyle geldiği PEYGAMBER aleyhisselâm’ın evinde FATMA aleyhasselâm ile evleninceye kadar kaldı.. HİCRET sırasında MuhaMMed aleyhisselâm’ın hırkasına sarınıp yatağına yattı, saldırganları şaşırttı.. O tarihte 23 yaşında idi. BEDİR, UHUD, HENDEK Savaşlarında bulundu. UHUD'da 16 yara aldı. Bu savaşta MuhaMMed aleyhisselâm kendisine BEDİR Savaşında ganimet olan düşen ZÜLFİKÂR adlı kılıcı vermişti.. HAYBER'in ve MEKKE'nin fethinde İSLAM sancağını taşıdı. UŞAYRA Savaşında toza toprağa bulanmış vaziyette yerde yatarken MuhaMMed aleyhisselâm kendisine.: “Kalk ey toprak babası!.” diye hitâb ettiği için “EBU’L- TURÂB” diye anılırdı. PEYGAMBER aleyhisselâm, TEBUK Savaşına giderken, ALİ kerremallahu vechehu'yi arkada bırakmak istedi.
Bunun üzerine ALİ kerremallahu vechehu.: “Yâ Resûllullah!. Beni kadınlarla çocuklara mı halife ediyorsun?” Deyince,
MuhaMMed aleyhisselâm.: “Razı değil misin? HARÛN, MUSÂ katında ne mertebedeyse, sen de benim katımda o mertebedesin. Yalnız şu var ki, benden sonra peygamber yok!.” buyurdu..
Bunun üzerine ALİ kerremallahu vechehu.: “Razı oldum, Razı oldum!.” cevâbını verdi ve ondan sonra “MURTAZA” diye anılmaya başladı.

HENDEK Savaşında müşriklerin meşhur kahramanı VUDOĞLU AMR'a karşı teke tek döğüşe çıkmak istemiş; bunun üzerine MuhaMMed aleyhisselâm kendisine İMAME'sini (sarıklı börk), zırhını verdi. ALİ kerremallahu vechehu, ZÜLFİKÂR ile vuruştu, AMR'ı öldürdü. Bunun üzerine PEYGAMBER aleyhasselâm.: “ZÜLFİKÂR gibi KILIÇ, ALİ gibi YİĞİT yoktur!.” buyurdu.

ALİ kerremallahu vechehu, bir gün ZÜLFİKÂR'ı denemek için TAŞ'a çalmış. Hem TAŞ ikiye yarılmış, hem de ZÜLFİKÂR !. Bu kılıç şimdi KONYA'da KOYUNOĞLU müzesindedir. Pek çok taklidi yapılmıştır, ama hakiki ZÜLFİKÂR'ın eşi benzeri yoktur!.

MEKKE alındığında MuhaMMed aleyhisselâm KÂBE'deki bütün putları kırmış, ancak bir tanesine yetişememişti. En üstteki o son putu da ALİ kerremallahu vechehu’yi omuzuna alarak ona kırdırtmıştı!. ALEVÎLER bu olaya çok önem verirler.

Güler yüzlü idi. Mizâhı, lâtifeyi severdi. Bilgide, tevâzu’da, merhamette, yiğitlikte, takvada eşi benzeri yoktu. HALİFE iken bile, gece sırtına erzâk torbası yüklenir, kapı kapı dolaşıp yoksullara yiyecek taşırdı.. Bu işi kimin yaptığı bilinmediğinden, vefâtında KUFE'nin 300 hânesi aç kaldı!.

Zamanının çoğu MuhaMMed aleyhisselâm ile geçerdi. Yalnız kaldıklarında MANEVî konularda sohbet ederler, iyice derinleşirlerdi. Bu sebepledir ki, MuhaMMed aleyhisselâm.: “BEN İLM'in şehri isem ALİ de kapısıdır!.” buyurmuşlardı. Bu husus ile ilgili başka pek çok HADİS vardır.

PEYGAMBER aleyhasselâm'in vefâtında yanıbaşında idi. O yıkadı, kefenledi, yatağının bulunduğu yere defnetti. Rivâyete göre bu oda AYŞE radiyallahu anha'nın odası idi..

FATMA aleyhasselâm 'nın vefâtına kadar (632) başka kadınla evlenmediği rivâyet edilirse de, 626'da Mahzum Oğulları'ndan ÜMMÜ SALAMA'yı aldığı bilinmektedir. FATMA aleyhasselâm ile evliliği 624 yılındadır. Ayrıca vefâtından sonra geriye dört karısı kaldı: UMAME, SEYLA, UMM-AL BANİN ve ESMÂ.. Toplam 33 çocuğu oldu ki, bunların 17'si erkekti.

ERKEK EVLÂDLARI’nın Adları Şöyledir.:

HASAN, HÜSEYİN, HÂDİ, ABDÜLVÂHİD, EBUBEKİR, ÖMER, OSMAN,
MUHAMMED, ABDURRAUF, ALİ EKBER, ABDÜLVEHâB, ABDÜLCELİS,
ABDÜRRAHİM, ABDÜLMUİN, ABDULLAH, ABDULKERİM, ABDUSSAMED..


Bu muhterem zâtlar ALEVÎLER ve BEKTAŞÎLER tarafından 17 KEMERBESTEGÂN/17 olarak bilinirler ki, kemerden (belden, dölden) ALİ kerremallahu vechehu'ye bağlı demektir. ABBAS, CÂFER, ABDULLAH, OSMAN, MUHAMMED ve EBUBEKİR KERBELÂ'da ŞEHÎD düşmüştür.

ALİ kerremallahu vechehu'nin soyu HASAN (5 İMAM), HÜSEYİN (12 İMAM), MUHAMMED ve ÖMER'den sürmüştür.
HASAN aleyhisselâm soyundan gelenlere “ŞERİF”,
HÜSEYİN aleyhisselâm soyundan gelenlere SEYYİD,
MuhaMMed aleyhisselâm soyundan gelenlere ise HÂCE denir..
SEYYİDLER daha çok ORTA ASYA'ya yayılmışlardır.
ŞERİFLER ise daha çok MEKKE EMİRİ olmuştur.
HÂCE AHMED YESEVÎ ise ALİ kerremallahu vechehu'nin OĞLU MUHAMMED'in soyundandır.. ÖMER soyundan gelenlerin sonradan HÜSEYİN'ın torunları gibi SEYYİD diye adlandırıldığını sanıyoruz.

Alevîlerin bilmediği, ve şimdi duyunca hayrete düşecekleri bir husus daha vardır. ALİ kerremallahu vechehu, PEYGAMBERimiz MuhaMMed aleyhisselâm’ın damadı idi. Ama bilindiği gibi, tek damadı değildi. OSMAN radiyallahu anhu da MuhaMMed aleyhisselâm’ın damadı idi, hem de Rukayya ve Ümmü Gülsüm adlı iki kızıyla peşpeşe evlenmişti.. Peki, ALİ kerremallahu vechehu'nun 16 kızından dolayı damatları kimdi?. İkisini söyleyelim: Biri ÖMER radiyallahu anhu, biri de OSMAN radiyallahu anhu idi!.

İMAM ALİ kerremallahu vechehu bir gün hutbesinde.:
“Ey ALLAH'ın kulları! Sorun bana! Andolsun ALLAH'a ki, hiç bir âyet yoktur ki, ben o âyet gece mi indi, gündüz mü?. Düzlükte mi indi, dağda mı? Hükmü nedir, bilmiyeyim (mümkün değil)!.” demişti.
Bu derin bilgi MuhaMMed aleyhisselâm ile geçen beraberliğinden geliyordu. BEKTAŞÎLİK'te MUHAMMED-ALİ Beraberliğinin;
NÛR'una =>CEMÂL-i MUHAMMED ALİ,
İLMİ'ne de =>KEMÂL-i İMAM HASAN, İMAM HÜSEYİN denir..

İMAM ALİ kerremallahu vechehu, 62 yaşında iken Haricî fedâîsi İbni Mülcem Hâini tarafından zehirli bir hançerle alnından yaralandı. 661 yılının Ramazan ayının 21. günü HAKk'kın rahmetine kavuştu.
ALİ kerremallahu vechehu, “HAYDAR, ESEDÂLLAH/ALLAH'ın ARSLANI, ŞÂH” diye de bilinir.. Kendisine atfedilen “ALİ DİVÂNI” diye bir şiir kitabı vardır. Ayrıca hutbeleri, mektupları “NECH'ÜL BELÂGA” adlı bir kitapta toplanmıştır. Ne yazık ki, Alevîler'in pek çoğu bu eserlerden habersizdirler, haberdâr olanlardan da bu kitapları okumuş olanlar pek azdır.

Bir savaşta kendisine saldıran kâfiri altetmiş, tam kellesini uçurmak üzere kılıcını kaldırdığında kâfir onun yüzüne tükürmüş.. Bunun üzerine kılıcını indirip kâfiri bağışlamış.
Şaşıran kâfir sebebini sormuş. de şu cevâbı vermiştir.: “Ben seni ALLAH adına öldürmek üzereydim ki, sen bana hakaret ettin. Eğer o an seni öldürsem, nefsime uymuş olurdum.”
Bu cevâb üzerine kâfir MÜSLÜMAN olmuş!.

Yine bir gün MuhaMMed aleyhisselâm ile yaptıkları derin sohbetten sonra, yüklendiği manevî bilginin ağırlığı ile ne yapacağını bilememiş, kendini çöllere atmış. O bilgileri birilerine anlatıp rahatlamak istiyormuş ama, tabii ki gönlündekiler öyle herkese söylenecek şeyler değilmiş. Kör bir kuyu bulmuş. İçindekileri, bağırarak kuyuya anlatmış.. Kör kuyu o bilgilerin kudretinden tekrar su kaynamış, kabarıp taşmış!.

Uzuna yakın orta boyluydu. rengi esmere yakındı. Yüzü uzunca, kaşları kavisli ve birbirine yakındı. Gözleri iri ve açık elâ idi. Başı büyükçe, burnu iri ve muntazam, alnı açıktı. Saçları dökülmüştü. Sakalı kumraldı, göğsünü doldururdu. Göğsü geniş, kolları baldırları kalın pazuları güçlü idi. Parmakları uzundu. Şişman değildi. Kardeşi çoktu. İkisinin adı UKAYL ve CÂFER'dir.

Elinde bir değnek olduğu halde çarşı pazarda dolaşır.: “ALLAH'tan korkun, doğru söyleyin, doğru tartın, ey ALLAH'ın kulları!.”
derdi. Kendi ne yer içerse, adamlarına da onu yedirir içirirdi. Ne giyerse onu giydirirdi. Bu davranış iyi müslüman zenginler arasında âdet haline gelmiştir..


İMAM ALİ kerremallahu vechehu’n BAZI VECÎZ-GÜZEL SÖZLERİ.:

ResimİMAM Ali kerremullahi veche:

“Şu gönülleri zaman zaman dinlendirerek kuvvetlendiriniz. Zira bedenin yorulduğu gibi, gönüller de yorulur.”
(Münavî, Muhammed Abdurrauf, Feyzu’l-Kadir Şerhu’l-Camiı’s-Sağîr, Beyrut, ts.,IV, 41.)

* İNANÇ'la uyumak, ŞÜPHE içinde NAMAZ kılmaktan yeğdir!.
* DÜNYA İŞLERİ ile ilgili bir sıkıntın olduysa, tasalanma! Çünkü bu bir müjdedir. Arkasından hemen FERAHLIK vardır!.
* Düşmanına gücün yetti mi, buna bir ŞÜKÜR olarak bağışla onu!.
* Eğer ÖLdükten sonra öyle kalsaydık, ÖLÜM herkesin RAHAT ettiği bir HÂL olurdu!.
* İnsanların en âcizi, DOST kazanamıyan insandır!. Ondan daha âcizi de kazandığı DOST'u kaybedendir!.
* Seni üzen, nedâmete düşüren KÖTÜLÜK, sana BENLİK veren İYİLİK'ten daha makbuldür ALLAH katında!.
* Muhtaç olduğun şeyi elde edememek, ehil olmayandan istemekten yeğdir!.
* ZAMAN; bedenleri yapar, dilekleri yeniler, ölümü yaklaştırır, istekleri uzaklaştırır.. Ondan faydalanmayı bilmeyen, zahmete düşer! Onu yitiren (boşa harcayan) yorulur, gider!.
* İnsanın NEFES alışı, ÖLÜM'e doğru adım atışıdır!.
* Dünya halkı, gemiden UYURKEN giden yolculara benzer!.
* Birbirine AYKIRI DAVÂ'ya düşüldü mü, iki itaraftan biri mutlaka SAPIKLIK'tadır!.
* DÜNYA kendisi için değil; başkaları için yaratılmıştır!.

(Ali Haydar Başveren'in Araştırma Yazısından yararlanılmıştır..)


“Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum!.”
“İlim servetten üstündür. Çünkü sen serveti korursun, ilimse seni.”

ResimAli kerremullahi veche
İMAM ALİ kerremallahu vechehu EŞ ve ÇOCUKLarı.:
1-) Fâtıma aleyhasselâm.: Fâtıma aleyhasselâm'dan olan çocukları Hasan Hüseyin ve Muhsin, Zeyneb ve Ümmü Gülsüm'dür..
2-) Âmir b. Kilâb Kabilesinden Ümmü'l-Benin bint-i Hizam.: Abbas, Câfer, Abuddullah ve Osman..
3-) Temim Kabilesinden Leyla bint-i Mes'ud'dur. Abdullah ve Ebû Bekir..
4-) Has'amî Kabilesinden Esma bint-i Umeys: Yahya ve Muhammedul-Asgar (Küçük Muhammed) dünyaya gelmiştir..
5-) Cu'şem b. Bekir Kabilesinden Sahba bint-i Rabia adlı kadın da, onun eşlerindendir. Bu, Tağlibli bir câriye/köle kadındı. Ali kerremullahi veche'nin bu cariyeden Ömer ve Rukiyye adlı iki çocuğu olmuştur..
6-) Peygamber aleyhisselâm'ın damadı Ebû'l-As b. Rebi'nin kızı Ümâme Ali kerremullahi veche'nin hanımlarından birisidir. Muhammedu'l-Evsat da (Ortanca Muhammed) bu hanımdan olmuştur..
7-) Havle bint-i Câfer el-Hanefiyye. "İbn-i Hanefiyye" diye bilinen Muhammed, bu hanımından olmuştur..
8-.) Urve b. Mes'ud es-Sekafi'nin kızı Ümmü Said. Ali kerremullahi veche'nin bu hanımından Ümmü Hüseyin ve Büyük Remle adlı kızları olmuştur..
9-) Bunlardan başka, Ali kerremullahi veche'nin edindiği cariyelerden olma kızları ve çocukları vardı. Ali kerremullahi veche on dört erkek çocuk, on sekiz kız çocuk sahibiydi. Fakat nesli, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Muhammed (İbn-i Hanefiyye), Abbas ve Ömer adındaki oğullarından türemiştir. Oğullarından çoğu Hicretin 60. Yılında Kerbela’da şehid edilmiştir..
(Doç. Dr. Murat Sarıcık, Hz. Ali, Dört Halife Dönemi)
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 234
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

İKİNCİ İMAM HASAN aleyhisselâm.:

Doğum Tarihi.: (m) 12.03.624, (h) Ramazan 3.
Şehâdeti.: (m) 25.03.670, (h) 28 Sefer 50.
Kabr-i Şerîfinin OLduğu Yer.: Medine.
Yaşı.: 50.
Çocuk Sayısı.: 8 erkek, 7 kız.
Kâtili.: Cü’de.
Lâkabı.: Müctebâ.
Künyesi: Ebu-Muhammed.
Babası.: ALİ kerremallahu vechehu.
Annesi.:Fatıma aleyhasselâm.
Yüzüğünün Yazısı.: Üstünlük ALLAH'ındır.
Zamanındaki kralllar ve Halifeler.: Muaviye.
İMÂMet Süresi.: 10 yıl..

Resim--- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, İMAM Hasan ve İMAM Hüseyin aleyhumu's-selâm için: “Bunlar benim evlâdımdır; evlâdımın çocuklarıdır. ALLAHım! Ben onları seviyorum, sen de sev. ALLAHım, onları sevenleri de sev!” diye duâ etmiştir.
(Tirmizî,Menâkıb, 50; Beğavî, Mesâbihu’s-Sünne, IV, 194. (No: 4829))

İMÂM Hasan aleyhisselâm, o sırada Şam Vâlisiyken iktidarı türlü oyunlarla elde etmiş olan Muaviye’ye mektublar yazarak, yola getirmeye çalıştıysa da başaramadı. Çevresindekilerin ihâneti yüzünden halifeliği ona bırakmak zorunda kaldı. İkinci imâmdır. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e benzerdi. Halîm ve selîm bir zâttı. Dedesi tarafından çok sevilirdi. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem onu severken dudaklarına yakın yerden öper ve gözyaşı dökerdi. Soranlara.: “Ölüm Hasan’ın ağzından girecektir!.” derdi. Dediği gibi de olmuş; karısı Cu’de, Muaviye’nin kışkırtması.: “Seni oğlum Yezid’e alacağım, sen halife karısı olacaksın!.” kandırması ile İMÂM Hasan aleyhisselâm’ın İÇtiği SUyu’na zehir katmıştır (670)..
Resim
Kullanıcı avatarı
Zehra
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 234
Kayıt: 10 Ağu 2007, 02:00
Konum: Almanya

Re: FATIMATü’z- ZeHRâ ANNEMiz as.

Mesaj gönderen Zehra »

Resim

ÜÇÜNCÜ İMÂM HÜSEYİN aleyhisselâm.:

Doğum Tarihi.: (m) 25.02.625, (h) 5 Şaban 5.
Şehâdeti.: (m) 10.10.680, (h) 10 Muharrem 58.
Kabr-i Şerîfinin OLduğu Yer.: KeRBeLâ..
Yaşı.: 57.
Çocuk Sayısı.: 4 erkek, 3 kız.
Kâtili.: Şimr..
Lâkabı.: Şehîd.
Künyesi: Ebu-Abdullah..
Babası.: ALİ kerremallahu vechehu.
Annesi.: Fatıma aleyhasselâm.
Yüzüğünün Yazısı.: ALLAH'ın EMRi OLur.
Zamanındaki kralllar ve Halifeler.: Muaviye, Yezid.
İMÂMet Süresi.: 11 yıl..

Resim--- Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem, İMAM Hasan ve İMAM Hüseyin aleyhumu's-selâm için: “Bunlar benim evlâdımdır; evlâdımın çocuklarıdır. ALLAHım! Ben onları seviyorum, sen de sev. ALLAHım, onları sevenleri de sev!” diye duâ etmiştir.
(Tirmizî, Menâkıb, 50; Beğavî, Mesâbihu’s-Sünne, IV, 194. (No: 4829))

İMÂM ALİ kerremallahu vechehu’nun en küçük oğludur. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem torunları için birçok Hâdis vardır.:

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Her nebînin nesli kendinden gelir, benim neslim ve Fatıma’dan gelecektir” buyurarak Hasan ve Hüseyin aleyhumusselâm’ı evlâdları yerine koymuş ve öyle sevmiştir..

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, Vedâ Hutbesi’nde.: “Size iki emânet bırakıyorum. Biri Kur'ÂN-ı Kerîm diğeri de EHL-i BEYt’imdir” buyurduğu emânetlerden EHL-i BEYt aleyhumusselâm, bütün Müslümanların şefâat bekledikleri Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ahfâdı, torunları; Muaviye’nin oğlu lâin Yezid’in askerleri tarafından KeRBeLâ ÇÖLÜ’nde şehîd edildiler. (72 kişi). Hakkı olan hilâfeti almak için değil, Müslümanlığın, dedesinin ve babasının yolundan, asıl İSLÂM’dan saptırıldığı için isyanda olan İMÂM HÜSEYİN aleyhisselâm ve EHL-i BEYt aleyhumusselâm Müslümanlık uğruna ŞeHîD OLmuştur.. (m) 10.10.680, (h) 10 Muharrem 58..
Resim
Cevapla

“Ehl-i Beyt (A.S.)” sayfasına dön