*** İlahi ikaz ***

Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu yüreğin pır, pır **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Altı Nisan Cuma, Hak meyini sun saki,
**
Nice hayır cem olur, her ruhta inşirah,
Dualar kabul bulur, şenlenir her dergâh,
**
Dervişler zikir çeker, tefekkür eyle bir,
Gök ve yer Nur’a kanar, tezekkür söyle pir.
**
Ecdat kubbeler serpmiş, çil, çil altın misal,
Minareler bir elif, Hak yoluna visal,
**
Ezanlar çın, çın çınlar, iblise bir azap,
Mümin feraha erer, gönlünde yok gazap.
**
Nesimi bir yel eser, ürperir her yaprak,
Arza bereket yağar, gül fışkırır toprak.
**
Yer bahara uyanır, mavi boyanır gök,
Yeryüzü çiçeklenir, bağrından pası sök.
**
Eş ve dosta bir uğra, hâl ve hatırı sor,
Gönülleri hoş eyle, rüyayı hayra yor.
**
Bugün Haftanı gülü, Nur rayiha saçar,
Kokusu gönlü bayar, nice kapı açar.
**
Erenler meclis bu, Rahmet yağmuru var,
Siler ruh ve ten pası, gözde mahmuru ar.
**
Uslu yüreğin pır, pır, duruşu pek yakın,
Semavi ukbaya uç, masivadan sakın.
**
Zübeyir Güngör Uslu 05.04.2012-04.45 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu halin derbeder **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yedi Nisan Cumartesi, mey sunmaz saki.
**
Sevdiğim konuşmuyor, pek küskünmüş meğer,
Gül yüzü sirke satar, pahası kaç değer,
**
Kaşları yay çekiyor, kirpikler birer ok,
Nazarı şimşek gibi, savaşa sefer çok.
**
Şu halim pek perişan, aşkıma vefa yok,
Devasız derde düştüm, ömrümce sefa yok.
**
Hal ve gidiş pek vahim, gönlüme gam çöker,
Sevda çölüne düştüm, bağrıma sam döker.
**
Mecnunun bir adı var, azabım bin çeşit,
O yâr beni beğenmez, olmadım hiç reşit.
**
Güya ben pek yalancı, boş keseden atar,
Söz verir, yarın cayar, gurbette keyf çatar,
**
Bilmez şu halim nice, muzdarip gün, gece,
Dört nurlu evlat vermiş, yâr ufkumda ece.
**
Hasreti yakan bir kor, özlemi dağ misal,
Firak beni bitirir, olmuyor hiç visal.
**
Bereket sofrası hoş, şükür ki kovmuyor,
Bir an şeytana uyup, pek kızıp boğmuyor.
**
Mualla mevkili can, damarda akan kan,
Çok haşince bir insan, hakkımda eyler zan.
**
Kabul hakkı ödenmez, neylesem ben fakir,
Nasıl helal ettirsem, bilmez ki ten hakir.
**
Uslu halin derbeder, böyle yazmış kader,
Dua eyleyin dostlar, bitmiyor hiç keder
**
Zübeyir Güngör Uslu 07.04.2012-08.59 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu kalbi yüz pare **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Sekiz Nisan Pazar, Bahar mevsimi vaki,
**
Sılada ikinci gün, yolcu var yarına,
Halim ehline ayan, kim doymuş varına.
**
Niksar yem yeşil ova, sarp dağlar kuşatır,
Şaire ilham verir, öz ümit yaşatır.
**
Niksar kaleli şehir, bağrında gür nehir,
Yamaçları pür çiçek, pahası çok mehir.
**
Dilberi fidan boylu, siması gül pembe,
Şair kelamı gergef, mücessem tül nağme.
**
Fani olana kanma, Bakiye gönül ver,
Ham isen pişmek gerek, yanışta külün ser.
**
Ellerin yana düşer, gözleri yaş bürür,
Dil dönmez, diz bükülür, can bekaya yürür.
**
Hatırla o günü ki, söz pişdarı “Evet”,
Hak bir demiştin hani, ten vakarı nöbet.
**
Her bahar bir diriliş, kışa elveda der,
Ağlayıp nalân eyle, semavi seda ver.
**
Şükür artık farz oldu, tazarru hem namaz,
Ser secdeye serilsin, öz eylesin niyaz.
**
Uslu kalbi yüz pare, göz ve gönül kara,
Özlem mevte denk gelir, hasret özde yara.
**
Zübeyir Güngör Uslu 08.04.2012-11.55 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu sadık söz ayan **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Dokuz Nisan Pazartesi, nefis şer şaki,
**
Şu nefsim hiç uslanmaz, ne sözümü dinler,
Tokadı peşin gelir, hep yüreği inler.
**
Gözünü haram çeler, dem işreti arar,
Nefis doymak bilmiyor, kem şehveti yalar.
**
Gül beden bir emanet, hesabı pek ağır,
Uyan gülüm gafletten, Hak yoluna çağır.
**
Hak kelama kulak ver, ahirin bir kabir,
Gönülleri hoş eyle, bal damlasın tabir.
**
Geçmişe bak tövbe et, anı sermaye bil,
Atiye ümitle bak, şükür himaye dil.
**
Zahire aldanma can, batına nazar et,
Boy ve endam yıkılır, istikbal mezar set.
**
Belalar bir sel gibi, peş peşine gelir,
Mal ve mülkün faydasız, kir döşüne kalır.
**
Dün doğdun ağlayarak, gün yine gözyaşlı,
Ağlayarak gidersin, akıbet köz taşlı.
**
Madem ömür pek kısa, önemli işler çok,
Gül siman solar bir gün, dökülmez dişler yok.
**
Uslu sadık söz ayan, doğruluk gül beyan,
Bir düzen ver hâline, bak kalırsın yayan.
**
Zübeyir Güngör Uslu 09.04.2012-07.05 Niksar
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu uykun pek ağır **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On Nisan gül Salı, El baki hüve Baki,
**
Salan verilir yakın, mevti tadar nefis,
Gassal tenin gasleder, hür olacak hapis.
**
Ruh hürriyete erer, yıkılır ten kafes,
Ruh kanatlanır uçar, can bozda nefes.
**
Son tahtın teneşirdir, saltanat pek kısa,
Tahtı revan bir tabut, icrası hak yasa.
**
Dört omuz sırtlar seni, gömleğin ak kefen,
Yakasız hem cebi yok, aciz ilim ve fen.
**
Mirasçın mal derdinde, mülk düşünür varis,
Amel seninle gider, pişmandır her haris.
**
Kabir ya cennet bağı, ya cehennem nârı,
Her nefis tadar mevti, görürmüş ne kârı.
**
Ölüm zahiri nahoş, inkâra mahal yok,
Şah ve köle denk düşer, hünkâra cevval ok.
**
Pehlivan olsan ne ki, yer yiyecek seni,
Zaman bir değirmendir, tez öğütür teni.
**
Gül sima solar bir gün, toprak dolacak yüz,
İnci dişer dökülür, ahirin kış ve güz.
**
Uslu uykun pek ağır hem kulağın sağır,
Sur burusu çalacak, kahreder bak kahır.
**
Zübeyir Güngör Uslu 10.04.2012-13.30 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu isen nazar et **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On bir Nisan Çarşamba, Hak Rahmeti vaki,
**
Yeryüzü pek neşeli, şakıyan bülbül hoş,
Arz çiçeklerle güler, keyfince düldül koş,
**
Mahlûkat şen ve şakrak, gökyüzü berk çakar,
Yağmurun sesi enfes, semadan saf akar.
**
Bazen yıldırım düşer, Hak Celali âyan,
Yeryüzü renk cümbüşü, Hak Cemali beyan.
**
Her çiçek bin bir çeşit, ser halinde reşit,
Üzümler salkım saçak, kahrolur şah Cemşit.
**
Kanlar delice kaynar, dilberler pek şirin,
Kerem Aslı’ya koşar, Leyliler pek narin.
**
Nice gönül mecnundur, bahar coşkusu aşk,
Her şiir gül nakışlı, Şair tutkusu meşk.
**
Mısralar gergef işler, yandırır beyit köz,
Kelam ki ruha işler, dirilir meyyit söz.
**
Gül mevsimi göz okşar, Hak mührünü vurmuş,
Cümle gök ehli hayran, melekler saf durmuş.
**
Rüya değil bir gerçek, gel gafletten uyan,
Ağaçlar pek süslüdür, kalmamış fert üryan.
**
Uslu isen nazar et, gönül gözünü aç,
Tefekkür eyle gülüm, Hakk’a özünü aç.
**
Zübeyir Güngör Uslu 11.04.2012-10.30 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Ay Yıldız rüzgâr bekler **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On iki Nisan Perşembe, gül mevsim vaki.
**
Ay Yıldız’ım nefessiz, üfleyen ses kısık,
Yelkeni rüzgâr bekler, gül siması asık.
**
Ay Yıldız’ım ses verdi, Hû nüktesi derdi,
Yirmi yıllık hür soluk, Nur mâkesi serdi.
**
Ay ve Yıldız çilekeş, kör ve topal sekti,
Sırtında teşvik eli, Nur tohumu ekti.
**
Ay ve Yıldız parlardı, aydındı nice dün,
Eyvah talihi makûs, karardı gece, gün.
**
Ay Yıldızım çok ağlar, halini bilen yok
Damlalar sele dönmüş, yaşını silen yok,
**
Ay Yıldız bir Radyo, lahuti ses verir,
Kulaklardan pas gider, kasvetin pes erir.
**
Ay Yıldız sohbeti hoş, dinleyen pek mayhoş,
Hayali cihan değer, himmet eylemek hoş,
**
Ay Yıldız bir bayrak, dalgalan ey sancak,
Yelkenler fora desin, canlansın mey ocak.
**
Ay Yıldız can çekişir, göversin yine gül.
Hamiyet ehli himmet, hür şakısın bülbül,
**
Ay Yıldız kan kaybında, kan aranır acil,
Abdullah garip bir can, derdine ol mail.
**
Ay Yıldız Hak mesajı, bütün dünyaya ses,
Gülen neslin ahfadı, hoş görülü nefes.
**
Uslu namı kaç beher, Ay Yıldız’a nefer,
Ses ve soluk canlansın, Hak gayeye sefer.
**
Zübeyir Güngör Uslu 12.04.2012-11.04 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu hece ve aruz **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On üç Nisan Cuma, şiirde nizam baki.
**
Eski nazım Hak nizam, eskimez bir cevher,
Zaman geçtikçe genç O’, her beyit mücevher.
**
Şiirde ahenk olur, denk gelir terazi,
Hece nazmın ecesi, serbest boş farazi.
**
Serbest nazımda neymiş, her cümle başıboş,
Sanki dağınık ordu, akıbet pek nahoş.
**
Aruz nazmın sultanı, şiirde bir zirve,
Her söz nizam tahtında, serbesti boş yave.

Kökü mazide âti, Yunus’ta akış bak,
Heceler gergef işler, bezenmiş nakış hak.
**
Akif Aruzda seyit, “Safahat” pek nezih,
Fuzuli çağlar aşar, Necip Fazıl tarih.
**
Ya Süleyman Çelebi, Mevlidi bir dinle,
Mısralar birer inci, yaş döküşte inle.
**
Baki kalan hoş seda, Davudi bir avaz,
Şiir, aruz ve hece, serbeste yok cevaz.
**
Her beyitte emek var, mısralar ter döker,
Mevlana’yı bir dinle, yürekten pas söker.
**
Uslu hece ve aruz, gül cemali aşkın,
Aruz küheylan misal, zül kemali taşkın.
**
Zübeyir Güngör Uslu 13.04.2012-10.01 Samsun

Not: Hece ve aruz veznine “Eski” diyene, “Eskimez” bir cevap...
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu yeis hoş değil **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On dört Nisan Cumartesi, Gül bahar vaki.
**
Evvel sonbahar dedik, kış pek ağır geçti,
Afetler bir çığ fibi, nice canlar göçtü.
**
Beyaz mührünü vurdu, siması pek soğuk,
Kış nefesi kesti, soluklar pek boğuk.
**
Rivayet pek muhtelif, denirki buz devri,
Beşer panik atakta, feryatlar söz fevri.
**
Kötümser bakışı şer, ümitsiz nice can,
Sanki kıyamet kopar, dizlerde yok derman
**
Hasretiz mavi göğe, kar ve buz dolu,
Zemheri otağ kurmuş yakıcı tıuz yolu.
**
Rahmetten sual olmaz, elbet hikmeti var,
Rabbim herşeye Kadir, azim haşmeti kâr.
**
Cemreler düştü bir bir, ikin havaya nâr,
Sular hâla pek soğuk, yer ısınmaz zinhar.
**
Sabreyle hele deviş, murada erer iş,
Kışın sınu bahardır, tatlıyı derer diş.
**
Yeryüzü zümrüt yeşil, gül bezenir bağlar,
Çay ve ırmaklar coşar, sur çağaltır dağlar.
**
Uslu yeis hoş değil, her kemale engel,
Tez vakit tövbe eyle, dökülsün şer çengel.
**
Zübeyir Güngör Uslu 14.04.2012-08.01 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu halden ibret al **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On beş Nisan Gül Pazar, Hak nazarı vaki.
**
Şubat soğuğu geçti, kırıldı şer kasnak,
Kaderin hülmü adil, ahmaklar pek bunak.
**
Zalim zulmüne doymaz, mazluma hor bakar,
Devranı baki sanır, kör mıhını çara.
**
Çivi çiviyi söker, keserde sap döner,
Bakarsın hesap döner, kem ateşi söner.
**
Çevik erler diz çöker, kibiri yer yeksan,
Ava giden avlanır, çift dünyası hüsran.
**
Hiçbir Hak yerde kalmaz, masumlar Hak alır,
Her suçun cezası var, münkir baka kalır.
**
Ayar çektim sanmıştı, bir ayarı bozuk,
Mekanı mahpus oldu, gör halini yazık.
**
Çeri yolu şaşırmış, çok kazan kaldırdı,
Keyfine diyecek yok, her sefer saldırdı.
**
Ama devran ters döndü, tuzaklar faş oldu ,
Hakim hükmünü verdi, şer gözü yaş doldu.
**
Sırma libas sıyrılır, kalmaz rütbe ve şan,
Ne paşalık ve ünvan, yıkılır nice han.
**
Uslu hâlden ibret al, nefsine hakim ol,
Allah için çık yola, İslam müstakim yol,
**
Zübeyir Güngör Uslu 15.04.2012-06.01 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu can alıcı var **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On altı Nisan Pazartesi, mey sun saki.
**
Dostun gönlü hoş olsun, sunmalı demli çay,
Hak için hürmet göster, ikramı infak say.
**
Tatlılıkla gönül al, gül tebessüm sevap,
Derdi neymiş sor hele, hoş olmalı hitap.
**
Mümkünse bir yer göster, aç ise sofra ser
Belki bir marazı var, hastaya ilaç ver.
**
Muhabbetle kapı aç, sevgiyle yolcu et,
Daim merhamet eyle, kazancın pak servet.
**
Madem bu dünya fani, ecelin pek ani,
Sadakalar set olur, her belaya mani.
**
Zengin isen cömert ol, Hak sahiyi sever,
Minnet almadan ver ki, Hak katında över.
**
Kibrine yenik düşme, gel bırak gururu,
Mütevazi pek kârlı, tez bulur süruru.
**
Her canı kardeşin bil, sevgiyi rehber kıl,
Hepimiz Ademoğlu, sevdalı sefer kıl.
**
Tek Hak önünde eğil, secdeye koy başı,
Hakk'a kul olmak şeref , gözlerden yay yaşı.
**
Uslu can alıcı var, feryat eylesen boş,
Aklını başa devşir, Rabbin yoluna koş,
**
Zübeyir Güngör Uslu 16.04.2012-22.01 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu isen gel uyan **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On yedi Nisan Salı, arz coşması vaki.
**
Şu yağan yağmura bak, çağlıyor çok nehir,
Arza bereket iner, gülümser bak şehir.
**
Taşlara baş vurur su, yer yüzünde akar,
Bulutlar raks halinde, göklerde berk çakar.
**
Mahlukât şen ve şakrak, kuşlar cıvıl cıvıl,
Kanlar delice kaynar, her göz pırıl pırıl.
**
Çağlayanlar muhteşem, ses cümbüşü makam,
Gözünü çevirde bak, semada zümrüt dam.
**
Yıldızlar göz kırpıyor, gökte ay sim sini,
Güneş bir altın tepsi, göğe çakmış Sani.
**
Ağaçlar çiçek dökmüş, donanmış gül libas,
Rengarenk gök kuşağı, zerre yok iltibas.
**
Göz kamaştıran sanat, akıllar pek şaşkın,
Afak ve enfüse bak, Nur ziyade aşkın.
**
Rabbin Rahmeti ayan, mühür var nakışta,
Hak esması tecelli, gör beyan akışta.
**
Ferasetle bak hele, açılır nice sır,
Gönül ilhama doyar, bülbül gece şakır.
**
Uslu isen gel uyan, Hak yoluna koyul,
Ruh miraca yükselsin, ten cisminden soyul.
**
Zübeyir Güngör Uslu 17.04.2012-23.05 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu geçmişi oku **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On sekiz Nisan Çarşamba, himmet Ya Baki.
**
Muhteşem yüzyıl deyip, şer oyunu kurar,
İnceden hile yapar, kem soyunu karar.
**
Aynası iş kişinin, lafına bakma hiç,
Seneryo tuzak dolu, ok yayından hariç.
**
Güya ecdadı över, kadına düşkün der,
Şeytan rolünü oynar, gülüşü pişkin ser.
**
Hareme iblis girmiş, kadınlar hep uryan,
Herkes makam peşinde, pek bozulmuş zaman.
**
Maziye şaşı bakar, çarpıtır her şeyi ,
Sofralar bir mezbele, şaraptır ser meyi.
**
Milletin bağrı yanık, gözleri yaş bürür,
Gönül beddua eder, meydana taş yürür.
**
Ciğeri yansın dedik, dizilmiş şer dizi,
Senaristi berk çarptı, silinir her izi.
**
Tenkit etmek pek kolay, gücün varsa atıl,
Sende bir perdeyi aç, bu pazarda satıl.
**
Tarihine sahip çık, sinema pak gerek,
Zehir saçar nice film, çok yapım engerek.
**
Uslu geçmişi oku, sende bir roman yaz,
Her sözün sadık olsun, ritmini bulsun saz.
**
Zübeyir Güngör Uslu 18.04.2012-13.05 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu kendine bir bak **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
On dokuz Nisan Perşembe, tetikte şaki.
**
Kurtlar vadisi pusu, tuzağı kurmuş kurt,
Haydut pusuda bekler, isterki çöksün yurt.
**
Polat bir yürek ister, Hak yolda Alemdar,
Göz budaktan sakınmaz, korkutmaz şer ve nâr.
**
Cengaver ekip gerek, akıncı ruh lazım,
Öz ve sözü bir ola, lüzumlu şah nazım.
**
Ama öldürmek niye, diriltsek her canı,
Hepimiz kardeş olsak, dökmesek hiç kanı.
**
Üç, beş kuruşa değmez, madem ki ten fani,
Dünya kimseye kalmaz, ün ve makam hani.
**
Pişman olursun bir gün, bakarsın an geçmiş,
"Keşke" dersin faydasız, ömrünü kan biçmiş.
**
Hesap sorulur bir bir, masuma kıyma hiç,
Hasım olma kimseye, kalbinden kini biç.
**
Bunca sözü kim dinler, dersini alan yok,
Nedamet mazi olmuş, yollarda kalan çok.
**
Zalim zulmüne doymaz, mazlum zillet çeker,
Adalet sözde kalır, cinnet illet eker.
**
Uslu kendine bir bak, haline düzen ver,
Hiçbir canı incitme, helale izan ser.
**
Zübeyir Güngör Uslu 19.04.2012-15.03 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu evvel abdet al **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi Nisan gül Cuma, Nur bayramı vaki.
**
Bülbüller hu çekiyor, ehline sır ayan,
Zakir zikrine durur, Hak esması beyan.
**
Dualar kabul görür, yürekten bir el aç,
Mükerrem bir kulsun sen, cümle günahtan kaç.
**
Tövbe ve istiğfar eyle, bu bayram gününde,
Camilerde cem olsak, Nur parlar ününde,
**
Rahmet yağar her yana, nimete erer can,
Yürekler toplu vurur, kalbe iner iman.
**
Huzura bulur ülkemiz, tek kıbleye döner,
Düşmanlıklar son bulur, kin ateşi söner.
**
Birlikte dirilik bul, bir elin nesi var,
İnzivaya çekilme, kasvet kafesi dar.
**
El, ele yardım eder, el döner yüz yıkar,
Namaz ve niyaza koş, ruh miraca çıkar.
**
Bu gün sıradan sanma, Nurlanır her vakti,
Hak yoluna revan ol, sağlamca tut akti.
**
Müslümanca hayat sür, Gül nebiye tabi,
Dökülür cümle günah, yüreğin saf sabi.
**
Uslu evvel abdest al, seri secdeye ser,
Rabbine niyaz eyle, gözlere gelsin fer.
**
Zübeyir Güngör Uslu 20.04.2012-11.02 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu akşam gün döner **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi bir Nisan Cumartesi, mey sun saki.
**
Tatil diye sevinme, tembellik hoş değil,
Hayırlı bir işe koş, miskinlik boş meyil.
**
Bu sabah erkenden kalk, evvel namazı kıl,
Rabbine niyaz eyle, Hak yoluna takıl.
**
"Oku" emerini düşün, eline kitap al,
Müspet şeyleri oku, gerçek deryaya dal.
**
Kur'an oku gün, gece, bir tefsir takip et,
İblise fırsat verme, gayretin necip set.
**
Allah bizden ne ister, rızası ne yönde,
Hayırlı kanal izle, araştır bir dönde.
**
Ya hakikati dinle, bir ilme talip ol,
Talebe olmak güzel, ilmine galip ol.
**
Bir şey öğren saklama, eş ve dostla paylaş.
Gezerken tefekkür et, dağ ve bağı dolaş.
**
Alemi bir seyreyle, zarif sanata bak,
Kuşlar nasıl uçuyor, icaz var muhakkak.
**
Ya güneşin doğuşu, ışıktan taç giymiş,
Hava ve su uyumlu, hayreti saç neymiş.
**
Uslu akşam gön döner, pek koyu geceler ,
Yıldızlar ışıl ışıl, tek Hakk'ı heceler.
**
Zübeyir Güngör Uslu 21.04.2012-19.02 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu başı boş değil **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi iki Nisan Pazar, bir tatil vaki.
**
Dünden bugüne geçtik, çok yorulduk sahi,
Gün, geceyi takipte, kim çözerse dahi,
**
Her şey nizama tabi, mizan tahtında şey,
Hayretle nida eyle, haşmet bahtında hey.
**
Allah-u ekber bir ses, ezeli gür nefes,
Fesubhanallah der dil, ikrarı pek enfes,
**
Elhamdülillah dedik, Rahmete erdik biz,
Şükrü ziyade kılsak, her nefeste caiz.
**
Maşallah deyin dostlar, emsalsiz bir kelam,
İnşallah hayır olur, Hak katına selam.
**
Her zerrede zikir var, hele dinleyip gör,
Nasıl aşkın dönüştür, lahuti fikir ör.
**
Hak Nakkaş nakşeylemiş, pir gergef dokumuş,
Her bir mahluk pek güzel, sehhar dil okumuş.
**
İnkarın imkanı yok, Hak mührünü vurmuş,
Saat gibi ayarlı, has zemberek kurmuş.
**
Yaratılır her defa, yenilenir her an,
Hak "ol deyince olur", imana yol ihsan.
**
Uslu başı boş değil, Şah'ına bağlı baş,
Hak yolunda bir derviş, gönülden döker yaş.
**
Zübeyir Güngör Uslu 22.04.2012-06.02 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu hayat kederli **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi Üç Nisan Pazartesi, gel hey saki.
**
Bu gece pek bunaldım, sabahı zor ettim,
İçimde bir volkan var, yıkıldı kor setim.
**
Nâr kaynar bir çöldeyim, ararım bir vaha,
Mecnun gibi avare, yüreğim dar saha.
**
Su, su deyip gezerim, kurur dil ve dudak,
Suyun pahası pek ağır, gül tenimiz adak.
**
Su dedikse saf aşktır, hem lekesiz duru,
sevdalara aldı beni, göz pınarım kuru.
**
Ağlarım içten içe, yaş gelmiyor göze,
Ya Rabbi Rahmet eyle, Nur damlasın öze.
**
Yıkansın ruh ve tenim, silinsin kir ve pas,
Günahtan arınsın kalp, olsun berrak ve has.
**
Çileler yordu beni, kalmadı hiç takat,
Düşe, kalka yol aldım, el ve ayak sakat.
**
Dilim bekayı ister, fenaya gider ten,
Hakim hikmeti böyle, eskir beden ve yen.
**
Zaman bir değirmen ki, öğütür an be an,
Şu dünyadan bağ kopar, azrail alır can,
**
Uslu hayat kederli, kim asude yaşar,
Bu hamur çok su çeker, söz haddini aşar.
**
Zübeyir Güngör Uslu 23.04.2012-09.02 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu vakit çok paha **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi dört Nisan Salı, müstakim yol Baki.
**
Az gittik uz gittik, baktık bir arpa boyu,
Yol uzun ömür kısa, tüketti yol soyu.
**
Kış derken bahar geldi, yer yüzü renklendi,
Eridi kar ve buzlar, kış yükü denklendi.
**
Çay ve nehir pek coşkun, dağları sis bürür,
Bağ ve ova şenlenir, toy düğünler yürür.
**
Ağaçlar sündüz misal, çiçek donanır dal,
Bal arısı keyifli, kovanlar taşar bal.
**
Arz ve sema pek şirin, bahçeler türlü renk,
Cıvıldaşır nice kuş, seslerde gür ahenk.
**
Dünya seyir mekanı, gül mevsimi enfes,
Varıp temaşa eyle, zikrini sal nefes.
**
Aslını bir sor hele, faslına nazar et,
Hak dergaha bir yönel, ameli pazar et
**
Düşün ki hiç yok idin, sonra bir damla su,
Gül bedenin dokundu, nasıl bir imla bu.
**
Her zerre bir talimde, eğitir gizli el,
Güller goncaya durur, savurur nazlı yel.
**
Uslu vakit çok paha, mizana gelmez söz,
Zaman varken yola gel, saykal vurulsun öz.
**
Zübeyir Güngör Uslu 24.04.2012-07.02 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu gafletten Uyan **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi beş Nisan Çarşamba, himmet ya Baki.
**
Adil hüküm kurulur, mahpus olur vahşi ,
Neşeye diyecek yok, keyifler pek yahşi.
**
Aydınlık günler vaki, hesap verir şaki,
Bir fincan kahve getir, demlensin öz saki.
**
Gün ve gece Nur serper, .Gül baharı ayan,
İfadem pek zayıftır, aciz kalır beyan.
**
Keser döner, sap döner, gör ki hesap döner,
Adil bir devran gelir, fitne nârı söner,
**
Mazlum siması güler, zalimde asık yüz,
El, pençe divan durur, şakiyi yakar köz.
**
Hayali cihan değer, gerçekleşir çok düş,
Zirveler yer ve yeksan, haksızda hâl rüküş.
**
Arif tarif istemez, arifan tez anlar,
Bak rütbeler sökülür, yıkılır yoz hanlar.
**
Bir zamanlar şen şakrak, kibre diyecek yok,
Gurur yüz üstü düşer, tokat yiyecek çok.
**
Şükreyle bu günlere, titre, kendine dön,
Hak ki haklının olur, Kıbleye döner yön.
**
Uslu gafletten uyan, kapıyı çalan var,
Can alıcı can alacak, tapuyu alan var.
**
Zübeyir Güngör Uslu 25.04.2012-18.02 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu bu ten emanet **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi altı Nisan Perşembe, Ya Hak Baki.
**
Bu gece bir sermaye, bire bin veriyor,
Ertesi Nur Bayramı, kalbe gül seriyor.
**
İhlas ile kıyam dur, secdeye seri ser,
Duan ziyade olsun, gözyaşı teri fer.
**
Bir hayırlı vakit var, ilk ilkindi vakti,
El açıp niyaz eyle, yenile Nur akti.
**
Gün ve gece hazır ol, hissi uyanık tut,
Yürek dahi Hak desin, silinsin pas ve put.
**
Şimdiden tebrik eyle, günler pek mübarek,
Madde ve manası hoş, bolca ikram gerek.
**
Tebessüm dahi sevap, hatır ve gönül al,
Teveazu ehlinden ol, sadaka ödül bal.
**
Helalinden ye ve iç, haramdan uzak dur,
Abur ve cubur yeme, nefsine tuzak sur.
**
Haftada çift gün oruç, bedene rahat ver,
Her hücren yenilensin, açlıkla sıhhat ser.
**
Kem alışkanlık zarar, cümle is ve duman,
Ciğerler kurum kaplar, ahirin pek yaman.
**
Öksürük sık sık gelir, tık nefes olursun,
Hâl maraza müptela, hep zehir solursun.
**
Uslu bu ten emanet, hem ilahi ihsan,
İhanet zulüm olur, akil ol ey insan.
**
Zübeyir Güngör Uslu 26.04.2012-14.14 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu isen oruç tut **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi Temmuz gül Cuma, medet ey Hak Baki.
**
Ramazan biri gülüm, hoş ve sefa geldi,
Yıkanıp, paklan gözüm, koş bak vefa geldi.
**
Melekleşir her bir fert, ruh miraca çıkar,
Bu ay ikram mevsimi, Nur âlemi yîkar.
**
Evveli Rahmet bu ay, ortası mağfiret,
Ortası nârdan necat, her oruç marifet.
**
Aç ve susuz kalmak değil, dil haramdan uzak,
Gözler Kur'an sürmeli, gül tenlere burak.
**
Süzülür servi misal, incelir her beden,
Her gönül kanatlanır, kalp ipekli sâten.
**
Zengin ve fakir farksız, her makam müsavi,
Tok, aç halini bilir, Hak hikmeti havi.
**
Kalp ve mide dinlenir, melekler el çıpar,
Cemiyet huzur bulur, semavat göz kırpar.
**
Allah için oruç tut, Hak böyle buyurur,
İlahi nefes çınlar, kutsi ses duyurur.
**
Oruç pek ağır değil, az bir gayret yeter,
Oruçtan kaçma sakın, oruçsuz hâl beter.
**
Uslu isen oruç tut, Ramazan pek mühim,
Üç aylar nasip oldu, Hak Gâni ve Rahim.
**
Zübeyir Güngör Uslu 20.07.2012-09.44 Samsun
En son aşık uslu tarafından 21 Tem 2012, 10:09 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu Ramazan pek hoş **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi bir Temmuz Cumartesi, Nurlu ay vaki.
**
Ramazan iki gülüm, her günü pek latif,
Oruçlu melek misal, hâl beyanı zarif.
**
Beden biraz incelir, ruh pek ağır gelir,
Oruç tutmayan gafil, münkir sağır gelir.
**
Oruç tut ki şifa bul, mideni aç bırak,
Göz ve dil oruç tutsun, kul günahtan ırak.
**
Oruç isen sakin ol, kavgadan uzak dur,
"Oruçluyum" deyip geç, her niza tuzak sur.
**
İftar vakti ne hoştur, geç kalma sahura,
Aman gülüm oruç farz, velev nâr kavura.
**
Bir namı Kur'an ayı, her günü cüz oku,
Furkan'ı tefekkür et, bülbülce söz doku.
**
Fakirin halini bil, fitreni tezce ver,
Eş ve dost davet eyle, cömertçe sofra ser.
**
Her namaz miraç olsun, gönülden niyaz kıl,
Teravihe devam et, gör bak beyaz akıl.
**
Kubbeler tekbir çınlar, her minare elif,
Seccade alnı öper, arife hâl tarif.
**
Uslu Ramazan pek hoş, oruçsuz hal nâhoş,
Namazları kaçırma, camiye tezce koş.
**
Zübeyir Güngör Uslu 21.07.2012-11.07 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu isen açlık çek **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi iki Temmuz Pazar, himmet Ey Baki.
**
Merhaba hoş gelmişsin, Ramazan hoş sefa
Bu gün orucun üçü, kul eylermiş vefa.
**
On bir aylık yol almış, pek yorgundur zahir,
İkram cömertçe olsun, iltifat et şair.
**
Aç ve susuz kalmıştır, aş ve suyunu ver,
Sen aç kal ki o doysun, gün boyu sofra ser.
**
Misafir memnun gerek, iltifat bekler bak,
Bereket yüklü gelmiş, alnını eyler ak.
**
Ramazana saygı duy, el-pençe divan dur,
Her anı binler sevap, cennete sefer tur.
**
Aç ve susuz kaldın ya, Hak doyurur seni,
Açlık temizler seni, bak kayırır teni.
**
Mide fesada gitti, tıkındı nice ay,
Artık dinlenmek gerek, tokluk işkence say.
**
Bedene ağır bir yük, cefası çektiren yük
Abur, cubur tıkındık, vebali çok büyük,
**
Oruç yükünü alır, gül beden hafifler,
Hem Rabbin razı olur, kârda ten zaifler.
**
Uslu isen açlık çek, haramdan nazar yok,
Her âzân oruç tutsun, iblise gersin ok.
**
Zübeyir Güngör Uslu 22.07.2012-09.13 Samsun
Kullanıcı avatarı
aşık uslu
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 332
Kayıt: 10 Eyl 2011, 18:23

Re: *** İlahi ikaz ***

Mesaj gönderen aşık uslu »

** Uslu olanlar oruç **
**
Selamünaleyküm dost, iki bin on iki,
Yirmi üç Temmuz Pazartesi, mey sun saki.
**
Oruç ne tez dörtledi, evveli daha dün,
Günler su gibi akar, manası gül düğün.
**
Cinnetten cennet yol, Nur'a dönüşür nâr
Ramazan mübarek ay, bilene her gün kâr.
**
Zihin duru ve berrak, nefsin eli bağlı,
Şeytan hüzün yudumlar, bağ kaçkını dağlı.
**
Ağız emre amade, Hak emrine mûti,
Lahûti bir yel eser, kalp asude kati.
**
Yeni bir şafak söker, aydınlık gök ve yer,
Müminler mutlu nefer, gün, gecesi sefer.
**
Sıradan açlık değil, saflaşır öz ve söz.
Harama keskin sınır, ahir sönecek köz.
**
Huzur solusun zaman, sekine bulsun can,
Oruç derlere derman, aheste geçer an.
**
Açlık dahi bir sınav, mükafat pek azim,
Zahir ve batını hoş, oruca kıl tâzim.
**
Sanma oruç bir diyet, pek önemli niyet,
Açlıktan öte gaye, çok manalı ayet.
**
Uslu olanlar oruç, tutmayan fert müflis,
Merhaba ey Ramazan, garibi kıl halis.
**
Zübeyir Güngör Uslu 23.07.2012-11.13 Samsun
Cevapla

“Kendi Şiirleriniz” sayfasına dön