2. sayfa (Toplam 2 sayfa)

Re: MîM DUÂmız CeM' DUÂmız

Gönderilme zamanı: 22 Ağu 2013, 19:34
gönderen sev-guzel
Resim

ZEVK 1817

Bu GüN CUMÂ -> CEMi Yaşa -> Sistemin Sahibi İle
HaBiB ini Her ZeRRenle sen de Selâmla İhvÂNi..
ÖZündeki NûR-u AHMED KAYNAsın DÖKülsün DİLe
DÜŞÜR ARTık Telefonu -> KeMâL -> KeLâMla İhvÂNi


28.09.01 11:27
antalya..


Tasavvuf: -> Zevk -> Şevk -> AŞK

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ
Resim---Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne) :Ey iman edenler, cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ı zikretmeye koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz, bu sizin için daha hayırlıdır.(Cuma 62/9)

Re: MîM DUÂmız CeM' CUMâmız Kul ihvani ZEVKleri

Gönderilme zamanı: 20 Oca 2014, 08:16
gönderen kulihvani
Resim

HaYYat -> bir Tiyatro giBi
Tekmil Tevhid TÖRENdeyiz
!.
-> DENİZin dOLusu SEVgi
-> AK DENİZde.. ÖRENdeyiz!..

ZEVK 5518

OLsun!.. OLmasın!. -> OL-ANı.. ZIDların ZeVKi ZİLLerde!
-> UÇAN KUŞ MisÂLi İnsÂN!.. -> DERunî DUYgu DİLLerde!
YeRsiz-YuRtsuz YELLer giBi!.. ->BaŞ-Ayaksız SELLer giBi!
CuMA CEMMinde -> cÂN-cÂNÂN.. Esen Meltem sAHiLLerde!..


30.08.13. 10:59
mğl-mls-ören..


Resim

her CUMÂ CeM’-diR
her CeM’ DeM-diR
KeMMâL HeMHâL
her DeM HeM-diR!..

cumâmız MuhaMMedî BeRReketli olsun!

Re: MîM DUÂmız CeM' DUÂmız

Gönderilme zamanı: 18 Eki 2016, 15:49
gönderen kulihvani
Resim


HÂL-i HaZıR hASLI DUÂ
->FiiLLerin fASLI ->DUÂ
->DÂiMiyyet ->AYNiyyeti
->KULLuğumuz ASLI DUÂ..


ZEVK 7860

->KÂİNÂtın GÖZ BeBeği ->TEVHiD TAHtı-na ->TÂÇ İNSÂN
YARım LOKmaya ToK GEZer -->YARım LOKmaya AÇ İNSÂN

MuKaDDDes TUVÂ DUHÂsı
->RABBına ->KULLuk DUÂsı
MaHKUM İNSÂN Me’MUR İNSÂN MeCBUR İNSÂN MuHTÂÇ İNSÂN..


18.10.16 15:33
voiciistnbL..FatihdervişalimahllsiMstfmm..türkan…


->KULLuğumuz ASLI DUÂ..:

قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
Resim---“Kul mâ ya’beu bikum rabbî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ(lizâmen): De ki: "Sizin DUÂnız olmasaydı RaBBim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır."
(Furkân 25/77)

Resim

Resim

Resim---Abdullah bin Evfa (radiyallahu anhu)’dan rivâyet edildiğine göre Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Kimin Allah’tan bir dileği olursa, yahut insanlardan birinde görülecek bir ihtiyacı bulunursa, güzelce abdest alsın. Sonra iki rekât namaz kılsın. Sonra Azîz ve Yüce olan Allah’a hamd etsin ve Peygambere salâtu selam getirsin. Sonra (aşağıdaki duâyı) desin.” Buyurdu.
(Tirmizî, Salât, 479; İbni Mâce, İkametü’s- salât, 1384)

Hacet Duâsının Arapça Okunuşu:

Lâ ilâhe illallahü’l- halimü’l- kerimü. Sübhânellahi Rabbi’l- arşi’l- azîm. El Hamdü lillahi Rabbi’l- âlemîn. Es'elüke mûcibâti rahmetike. Ve'azâime mağfiretike. Ve’l-ganîmete min külli birrin. Ve’s- selâmete min külli ismin. Lâ teda'lî zenben illâ gafertehü. Ve lâ hemmen illâ ferrectehü. Ve lâ hâceten hiye leke ridan illâ kadaytehâ yâ Erhame’r- Râhimîn..

Hacet Duâsının Türkçe Anlamı:


Halim ve Kerim olan Allah'tan başka hiçbir ilâh yoktur. Büyük Arş'ın Rabbi Allah, noksanlıklardan münezzehtir. Hamd, âlemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Senden rahmetinin gereği olan şeyleri istiyorum. Yine mağfiretinin çeşitlerini, her iyilikten elde edinmeyi ve her günahtan selâmeti de SENden isterim. Bağışlamadığın bir günah ve gidermediğin bir üzüntü bende bırakma. Rızana uygun olan benim dilek ve hacetimi de yerine getir, ey merhamet edenlerin en merhametlisi..


Hâcet: (C.: Hâcât) İhtiyaç, lüzum, muhtaçlık.
İhtiyac: Çaresiz kalıp istemek. Muhabbetle meyletmek. Acz, fakr ve yoksulluk. Zaruret hâli.
Vesile: (vâsile) Bahane, sebeb. Fırsat. Elverişli durum. Vasıta. Yol. Pâye, rütbe. Baba. Kurbiyet. Kendisi ile başkasına yaklaşılan şey. Cennet'te bir menzil-konulacak yer adı.


Hacet dilet ve istek anlamına gelir. Dünya ve âhiret için bir ihtiyacı olan biri ihtiyacı için Allah’ın yarattığı sebeplere yapışır ve bu çerçevede yapılması gerekenleri yapar. Bununla birlikte dünyevî ve uhrevî tüm ihtiyaçlarını karşılayanın Allah olduğunu bilir ve dua kapısını çalar ve dua eder. Hacet namazı da bu tür bir ihtiyacı için kılınan namaza denir.
Böyle bir ihtiyacı olan bir kimse yatsı namazından sonra 2 veyâ 4 rekat namaz kılar, sonra Allah’u Teâlâ’ya senâ ve Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem Efendimize salât ve selâm getirdikten sonra hacet duasını okur ve istediğinin yerine gelmesi için Allah’a duâ eder.


Es sâlatu ve's-selâmu aleyke Yâ Dâin
Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem


Resim

ed Dâin sallallahu aleyhi ve sellem..

HALKını HaKk'a çağırıcı-DUÂcısı, davet EDicisi AZîZ EfendimİZ aleyhisselâm..

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Bizim ezel-ebed DUÂcımız-DÂİmiz-Dâvetçimiz-DEVÂ DİLeyicimiz Efendimizdir elhamduLiLLAHiraBBilâlemînn!..

Resim

Bir bAŞKa Hacet Duâsı Arapçası:

اللهم انّى أسألك و أتوجّه إليك بنبيّك محمّد يا محمّد إنّى أتوجّه بك إلى ربّى فى حاجتى هذه لتقضى لى اللهم فشفّعهفى

Hacet Duâsı Okunuşu:

Allahümme innî es'elüke ve teveccehü ileyke nebîyyike MuhaMMedin Nebiyyi’r- Rahmeti, Yâ MuhaMMedü innî eteveccehü bike ilâ Rabbî fî hâcetî hâzihî litugdâ lî Allahümme feşebbiğhu fî..

Hacet DuÂsı Anlamı:

Allah'ım, SENden istiyor ve rahmet peygamberi elçin Hz. MuhaMMed aleyhisselâm'ı vesîle ederek Rabbime yöneliyorum. Allah'ım, O'nu hakkımda şefaatçi eyle...
Âmin Yâ Muîn ALLAH celle celâlihu..


Resim

Hacet Namazı Nasıl Kılınır.:

Hacet namazının perşembeyi cumaya bağlayan gecelerde veya kandil geceleri gibi duaların makbul olduğu gecelerde kılınması daha iyidir. Fakat bütün gecelerde kılınabilir. Önce boy-gusl abdesti alınır. Sonra hacet namazına niyet edilir.
Hacet namazında şart olmamakla beraber namazda aşağıdaki âyetler okunur:


1. Rekâtta: Subhâneke + Fatiha + 3 Âyetel Kürsî.
2. Rekâtta: Fatiha + İhlâs + Felâk + Nas.
Rekâtin sonunda : Ettehiyyâtü
3. Rekâtta: Subhaneke + Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas.
4. Rekâtta: Fatiha + Ihlâs + Felâk + Nas…


'' Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedîn
Abdike (MuhaMMedîyyeti) ve
Nebiyyike (Mahmudiyyeti) , ve
Rasûlike (Ahmediyyeti) ve
Nebiyyi’l-Ummîyyi (Habîbiyyeti) ve alâ âlihi, ve sahbihi ve ehl-i beytihi ve ummetihi... ''


subhâneke allâhumme ve bi hamdike,
eşhedu en lâ ilâhe ente vahdeke lâ şerike leke estağfiruke ve etûbu ileyke

Velhamdulillâhi RaBBul âlemin ALLAH hepimize hayırlı gecler ve gündüzler versin hakta hayrda ve rızasında kılsın cümlemize essalamü aleyküm ve rahmetullah ve berakatühü..