Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Konu başlıkları sadece Kul İhvani'ye aittir.
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Y EKSERİ’N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ’L-KIYÂMETİ
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


ResimRasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem her iki eliyle (Hz. Hasan veya Hz. Hüseyin’in) iki avucundan tutmuştur. Torunun ayağı Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mübarek ayağı üzerine çıkmıştır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona söyle demiştir: ““Çık!.” Çocuk ayaklarını Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in göğsüne koyuncaya kadar çıkmıştır. Sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem ona “Ağzını aç!” demiştir. Sonra çocuğu öpmüş ve ondan sonra: “Allah’ım, bunu sev, çünkü ben bunu seviyorum” buyurmuştur.
(Buhârî, “Hüsnü’l-Hulk”, Edebü’l-Müfred, Hadis no: 249, 270)

ZEVK6456Resim

çOKk ÇİLE ÇEKti EHL-i BeYt ->SaBıR SıRATı’nda DURdu
İ’tiDÂLsiz ->Tefrit – İfrad ->SAĞcı VURdu>Solcu VURdu
MuhaMMedî MeŞK MAHŞeri ->UYkuSUz->SUSUz KerbeLÂ
->ÇİLE ÇÖLÜ-n GÖBEĞİ-ne ->TEVHİD ÇADIRImız KURdu!..

aleyhumu's-selâm


19.11.14. 05:26Resim 26.mHRRm.1436..
brsbrsmm..tktktrstkkmdynssizz..

Azîz kardeşlerim;
Bu sistemin (imtihÂN) tümü maddî-mânevî "BENlik" üzerine kurulmuştur.
Varlık; canlı, cansız buna mecbur ve mahkûmdur. İmtihÂN ise, benliğin hududundadır.
İfrat edip (maksimum) ilâhlık ilân etmek..
Tefrit edip (minimum) "kulluktan istifâ ettim!..." demek..
Anormal olandır. Muradullah ve Emrullah bu değildir.
İnsan ve kâinâtın yaratılışının hikmeti asla bu değildir...

İtidal (optimum) ise, normal, doğru, HaKK ve HaYR olup, Emredilen ve Murad edilen (dilenen) dir. Adam gibi "Abd" (kul) olmaktır..
Aklı olan ve insan kılığına giren her nefs için kuLLuğun kuralları, ellerinin içinde, gözlerinin önündedir..


ve DE beN:

YÂRim BÂKi ->bEN fÂNiyem
YÂRLe BİZ BİR-İZ >KÂNİyem
YANıp SÖNen ->GÜLün >KÜLü
GÜL GÖNLÜndeResim yemm!.


Ve DE dERim ki; Ey Ezelî-Ebedî hayrı ve birr-u-ihsânı bol ve sonsuz ve şânı yüce olan RABBü'l-Âlem’imiz:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şu DUÂsını BİZim için de, muHaRRem hürmetine kabul buyur İnşeâ ALLAHu TeÂLA:


ALLAHumme islâh ümmet-i Muhammed,
ALLAHumme Ferec ummet-i Muhammed,
ALLAHumme irham ummet-i Muhammed rahmeten ammeten!”

ALLAHım ummet-i Muhammed’i islâh et!
ALLAHım ummet-i Muhammed’e ferec ver! (çıkış yolu, kurtuluş sebebi)
ALLAHım ummet-i Muhammed’e merhâmet et! Umûmen hepsine Yâ RABB’imiz!”


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


Resim Rivâyete göre sahabeler tarafından Rasûlullah sallallahu aleyhi ve selemle: “Ehl-i Beyti’nden hangisi sana daha sevimlidir?” diye sorulmuştur.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de: “Hasan ve Hüseyin’dir.” buyurmuştur. Ardından Hz. Fâtıma’ya “çocuklarını çağır” buyurmuş ve onları koklayarak bağrına basmıştır."
(Tirmizî, Sünen, V, 657)Resim

ZEVK 6463

HayrÂN-CevLÂN-SeyrÂN SeYrin >DevrÂNında DEM EYyLedik
şU ÂNda ->“Şe’ÂN ŞuÛRu”n ->“ŞeHR-i MuHARREM” EYyLedik
->Mü’MİN ki ->“HaYRı UM”uLan ->“ŞeRRinden EMîN OL”unan
->Y E Ş İ L C Â M i CeNNetinde -> CUMÂmızı ->CEM’ EYyLedik!..


21.11.14. 12:44
Resim 27.mHRRm.1436..
brsbrsmm..yeşilcâmimizde..


Resim

Bir gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem oturmakta olan bir grup insanın yanına gelir ve onlara: “Size hanginizin hayırlı, hanginizin şerli olduğunu söyleyeyim mi?” diye sorar. Oradakiler, “Söyleyin Yâ Rasûlullah!” dediklerinde Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Hayırlınız kendisinden hayır umulan ve şerrinden emin olunandır. Şerliniz ise kendisinden hayır beklenmeyen ve şerrinden de emin olunmayandır.” buyurdu.
(Tirmizî, Fiten, 76.)


Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-Selâmet
İZZet-i İhsÂNınla LûTFet-CEM’ et CUMÂMIza İnşae ALLAH!..


Kul İhvÂNi

Resim

ve DE beN:

YÂRim BÂKi ->bEN fÂNiyem
YÂRLe BİZ BİR-İZ >KÂNİyem
YANıp SÖNen ->GÜLün >KÜLü
GÜL GÖNLÜndeResim yemm!.


Ve DE dERim ki; Ey Ezelî-Ebedî hayrı ve birr-u-ihsânı bol ve sonsuz ve şânı yüce olan RABBü'l-Âlem’imiz:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şu DUÂsını BİZim için de, muHaRRem hürmetine kabul buyur İnşeâ ALLAHu TeÂLA:


ALLAHumme islâh ümmet-i Muhammed,
ALLAHumme Ferec ummet-i Muhammed,
ALLAHumme irham ummet-i Muhammed rahmeten ammeten!”

ALLAHım ummet-i Muhammed’i islâh et!
ALLAHım ummet-i Muhammed’e ferec ver! (çıkış yolu, kurtuluş sebebi)
ALLAHım ummet-i Muhammed’e merhâmet et! Umûmen hepsine Yâ RABB’imiz!”


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Y EKREMEL EVVELÎNE VE’L-AHİRÎN
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


Resim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:“Benim Ehl-i Beyt'im sizin aranızda aynen Nuh'un gemisine benzer. Her kim o gemiye bindiyse kurtuldu ve her kim ondan geriye kaldıysa boğulup helâk oldu. Onlardan öne geçmeyin helâk olursunuz. Onlardan geri kalmayın (yine) helâk olursunuz. Onlara bir şey öğretmeye kalkmayın, çünkü onlar sizden daha çok biliyor!.” buyurmuştur.
(Savaiku'l Muhrika, s.136 ve 227 Cami'us Sağir, c2, s.132;Müsned-i Ahmed, c.3 s.17 ve c.4, s366;Hilyet'yl Evliyâ, c.4, s3O;Müstedrek'us Sahiheyn, c.3, s.151;Talhis-i Zehebi-EI-Mu'cem'us Sağır-i Tabaranî, c2, s22)Resim

UMUT GÖTÜRür MENzİLE
GÜNü>GÜNe EKLiYORum!.
GeCe>GÜNdüz SABIR İLE
“ECEL”imi ->BEKLiYORum!.


ZEVK6464

cÂN-cÂNÂN ÇİLE ÇçÖLünde!. ->MecNÛNLar ->LeYyLÂ-Lar GÖRdük!
->S ı R r-ı ÂLi!. ->S I R r-ı SIFIR!. ->S I R r-ı SÜveydÂ-Lar GÖRdük!
İnKÂR<->İkRÂR! GüBRe<-de->GÜL ki ->Çift kANat kARga<->BüLBüL!.
“K A R A SEVd”-Lar ->Y A Ş A-dık!. ->Nice “A K SEVd”--LAr GÖRdük!.


22.11.14. 05:26
Resim 28.mHRRm.1436..
brsbrsmm..maksemcâmimİzdeBZBRZz..


İnKÂR<->İkRÂR!. GüBRe< de >GÜL ki->Çift kANat kARga<->BüLBüL!. MaSALLımız ki;

Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLeme bir soru sorulmuştu bir kenara çekti soranı konuşurken, yakınındaki sahebeler de aralarında böyle hususlarda münakaşa ediyor, işte ifrat ve tefrit konuşuyorlar.
“Öyle olmaz böyle olur şöyle olur! vs.”
Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem buna çok üzüldü. Dönüşünde hemen yere çömeldi.
Eliyle mübarek eliyle kumları düzeltti, asâsıyla ortaya bir çizgi çizdi. “Benim ve bana uyanların sahib çıktıklarımın sahib çıkanların yolu budur. Ve başında Allah vardır. Allah’a gider bu yol diyor yani. “SEBİLİLLAH”.
Sağ tarafa çiziyor çizgiler paralel çizgiler, başlarında şeytan vardır, sola çiziyor, çiziyor çok. Başlarında şeytan vardır.
Ne demektir bu?
“İfrat ve tefrit istemiyorum, i’tidal istiyorum” demek. “Orta yol istiyorum” demektir.
Sağa çizilen çizgiler Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem sanki buyuruyor ki: “Benden daha dindarlar daha coşkunlar gelecektir” böyle hadisler de var. Çok. Ama başlarında şeytan vardır.”
Sola çizilen çizgilerde de: “Ya da dini hafife alan küçümseyen daha basit görenlerin de onlarında başında şeytan vardır.

MuhaMMedî Melâmette-Tasavvufta uydur kaydır İŞ yoktur hâşâ, konuşacaksak MESNEDli konuşmalıyız İnşâ Allah!

Resim---Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Ebu Zer (ra)'e: "Cin ve insan şeytânlarından ALLAH'a sığındın mı?" buyurunca Ebu Zer: "İnsanın da şeytânları var mıdır?" diye sordu. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) : "Evet, onlar cin şeytânlarından daha şerlidir!..." buyurdu.
(İ. Ahmed,Müsned I/178,179,265)


Resim---İbni Mes'ud (ra): "Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) bize düz bir çizgi çizdi ve: "Bu rüşd yoludur." dedi. Sonra bunun sağından ve solundan bir çok çizgiler daha çizdi: "Bunlar da bir takım yollardır ki her birinde bir şeytân vardır, ona (kendisine) çağırır!" buyurdu ve En'âm 6/151-153 Âyetlerini okudu." dedi.
(Buhârî , Rikak 4;Tirmizî, Kıyâmet 22; Ibn. Mâce, Mukaddime 1; Darimî , Mukaddime 23)

ALLAH celle celâluhunun SALLat YOLU tektir:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Resim---Ve enne hâzâ sırâtî mustekîmen fettebiûh(fettebiûhu), ve lâ tettebiûs subule fe teferreka bikum an sebîlih(sebîlihi), zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne) : Bu benim dosdoğru olan yolumdur. Şu halde ona uyun. Sizi O'nun yolundan ayıracak (başka) yollara uymayın. Bununla size tavsiye etti, umulur ki korkup sakınırsınız.” (En’âm 6/153)

ALLAH celle celâluhunun Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLeminin YOLuda TEKtir ve O dur İ’tidaldir ZÂTen..

İ’tidal; YOKluğun Tefritinden, ÇOKLuğun İfratından kurtulup, TEKliğin TEVHİDine ULAŞımın Anası, Esası ve Temeli ve ALLAH’ın YOLUdur..

Bir başka rivâyette:

Resim---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem kumu düzleyip asası ile ortaya bir dikey çizgi çizdi ve: “Bu ALLah’ın yoludur” buyurdu. Sonra o çizginin sağına ve soluna başka çizgiler çizdi ve “Bunlar da yollardır ve her yolun başında oraya çağrıda bulunan bir ŞEYTÂN vardır!” buyurdu. Sonra da şu âyeti okudu: “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Bana uyun. (Başka) yollara uymayın. Zîrâ o yollar sizi ALLah’ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için ALLAH size bunları emretti.” (En’âm 6/153) “buyurmuştur.
(İbni Kesir 2/190)

Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem; ALLAH Teâlânın yolu olan orta yol, Fırka-i Nâciye, İ’tidal Yolu olan Sırat-ı Müstakîmin sağına çizgiler çizerek ifratçıları, aşırı dincileri ve bidadçıları; soluna çizgiler çizerek tefritçileri, dini ve Sünnet-i Seniyyeyi ibtale (hükümsüz bırakma, bozma) çalışan benlikçileri ve her ikisinin de başlarındaki şeytânları ne güzel târif buyurmuştur.

İfratsız, tefritsiz; i'tidal üzere, Fırka-i Nâciye ki sırât-ı müstakîm olan interkollekte (ortak) sisteme bağlamak esastır...

İnsanoğlunun hevâsı, aklını bastırdı mı hayvandan hatta İblisten dahi alta düşer.
İnsanoğlunun aklı hevâsını bastırdı mı melekten de üstün olur... Mesele MuhaMMedî Şuûr edebilmekte...

Şuûr: İnsana verilen maddî, mânevî tüm nimetleri (göz, kulak, beyin, kalb, akıl, hafıza v.s.) organize edip, tevhid ettirip, birlikte i’tidal (optimum) üzere hakta ve hayırda kullanabilme kabiliyeti yeteneği ve gücüdür...

Şuûr: İnsana yüklenen esma TÜMMü AKIL Nimetini selamete erdirerek Akl-ı Silm edip, Akıldan Nakile, Zâhirden Bâtına, Maddeden Mânâya geçişte NEFSin İlk Aslen Anlayış, İnceliklerini iyice İdrak ve Şahsî Vicdan Hissidir.


Şuûr: Emânet ve Ni’meti en hayırlı bir şekilde (optimum, i’tidal üzere) kullanabilme melekesidir. Şahdamarından da YAKIN olan RABBul’- ÂLEMine MuhaMMedî İman, Amel, Aklâk ve Hâlde Şehadet Yaşayışıdır.

MuhaMMedî ŞuûRu BİL
MuhaMMedî NuûRu BUL
MuhaMMedî SüRûRda OL
MuhaMMedî O-NuûRu YAŞAyış Şefâat Şerefidir SüNNetuLLAH ve de SüNNet-i ResÛLULLAH Üzere şu ÂN da Şe’ÂNuLLahta ve de ŞehÂDetuLLAHa ŞÂHİD OLUŞ MaHViyyetidir ve’s- SELÂMm!.

MuhaMMedî ŞuûRu BİLiş BesMeLesi ise;

Denge-Düzen, Sükûn ve Sükût -> Sırat-ı Müstakîm üzere ->Tefritsiz-İfratsız HâLis-MuhLis-Sıddık-ÂDiL bir MuhaMMedî KıtMÎR OLarak İ'TİDÂL üzere Olmaktadır:

عن جابر بن عبدالله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا أمامه فقال: هذا سبيل الله عز وجل وخط خطا عن يمينه وخط خطا عن شماله وقال هذه سبل الشيطان ثم وضع يده في الخط الأوسط ثم تلا هذه الآية :
وَ أَنَّ هَـذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Resim---Câbir İbni Abdillah radiyallahu anhu: Bir gün Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yanında otururken parmağı ile kumlar üzerine bir çizgi çekti, sonra : “İşte bu Allah’ın dosdoğru yoludur” dedi. Daha sonra o çizginin sağına ve soluna çizgiler çizdi ve tekrar şöyle buyurdu:“Bu da şeytanın yoludur, bunların her birinin kavşağında bir şeytan oturuyor ve o yollara davet ediyor “Ve daha sonra Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şu âyet-i celîleyi okudu:

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Resim---''Ve enne hâzâ sırâtî mustekîmen fettebiûh(fettebiûhu), ve lâ tettebiûs subule fe teferreka bikum an sebîlih(sebîlihi), zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne): Ve muhakkak ki; bu, Benim mustakîm olan yolumdur. Öyleyse ona tâbî olun. Ve (başka) yollara tâbî olmayın ki; o taktirde sizi, onun yolundan ayırır. İşte böyle size onunla vasiyet etti(emretti). Umulur ki böylece siz takva sahibi olursunuz.” (En’âm 6/153)
(Darimî, Sünen 1.c. 208.n – İ. Ahmed, Müsned 1 / 435 – 465 - Hakim : 2 / 318 - M. Zevaid : 7 / 22 - Es – Sünne :16 .17. n; Bezzâr : 2210 –2211)

Resim---İbni Mes'ud (ra): "Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bize düz bir çizgi çizdi ve: "Bu rüşd yoludur." dedi. Sonra bunun sağından ve solundan bir çok çizgiler daha çizdi: "Bunlar da bir takım yollardır ki her birinde bir şeytân vardır, ona (kendisine) çağırır!" buyurdu ve En'âm 6/151-153 Âyetlerini okudu."dedi.
(Buhârî, Rikak 4;Tirmizî, Kıyâmet 22; Ibn. Mâce, Mukaddime 1; Darimî, Mukaddime 23)

قُلْ تَعَالَوْاْ أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلاَّ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَلاَ تَقْتُلُواْ أَوْلاَدَكُم مِّنْ إمْلاَقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
Resim---'' :“De ki: “Gelin, Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım; O'na bir şeyi ortak koşmayın. Anne, babaya ihsanla davranın. Yokluk (fakirlik) sebebiyle çocuklarınızı öldürmeyin. Onları da, sizi de yalnız Biz rızıklandırırız. Kötülüğün açığına da, gizlisine de yaklaşmayın. Haklı olmanız hariç kimseyi öldürmeyin ki; onu Allah haram kıldı. İşte bunları size vasiyet (emir) etti. Böylece siz, akıl edersiniz.” (En'âm 6/151)

وَلاَ تَقْرَبُواْ مَالَ الْيَتِيمِ إِلاَّ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُواْ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ لاَ نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُواْ وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَبِعَهْدِ اللّهِ أَوْفُواْ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ
Resim---''Ve lâ takrebû mâlel yetîmi illâ billetî hiye ahsenu hattâ yebluga eşuddeh(eşuddehu), ve evfûl keyle vel mîzâne bil kıst(kıstı), lâ nukellifu nefsen illâ vus’ahâ ve izâ kultum fa’dilû ve lev kâne zâ kurbâ, ve bi ahdillâhi evfû, zâlikum vassâkum bihî leallekum tezekkerûn(tezekkerûne) :“Yetimin malına, o en kuvvetli çağına gelinceye kadar, en güzel şekliyle olmadıkça yaklaşmayın. Ölçü ve tartıyı adaletle yerine getirin. Kimseyi gücünün dışında (bir şey ile) sorumlu tutmayız. Söylediğiniz zaman, yakınınız olsa bile, artık adaletle söyleyin. Allah'ın ahdini yerine getirin (ifa edin). Böylece tezekkür edersiniz diye, (Allah) işte böyle, size onunla vasiyet (emir) etti.” (En'âm 6/152)

وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلاَ تَتَّبِعُواْ السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
Resim---''Ve enne hâzâ sırâtî mustekîmen fettebiûh(fettebiûhu), ve lâ tettebiûs subule fe teferreka bikum an sebîlih(sebîlihi), zâlikum vassâkum bihî leallekum tettekûn(tettekûne) : “Şüphesiz bu, benim dosdoğru yolumdur. Buna uyun. (Başka) yollara uymayın. Zira o yollar sizi Allah'ın yolundan ayırır. İşte sakınmanız için Allah size bunları emretti.” (En'âm 6/153)ve DE beN:

YÂRim BÂKi ->bEN fÂNiyem
YÂRLe BİZ BİR-İZ >KÂNİyem
YANıp SÖNen ->GÜLün >KÜLü
GÜL GÖNLÜndeResim yemm!.


Ve DE dERim ki; Ey Ezelî-Ebedî hayrı ve birr-u-ihsânı bol ve sonsuz ve şânı yüce olan RABBü'l-Âlem’imiz:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şu DUÂsını BİZim için de, muHaRRem hürmetine kabul buyur İnşeâ ALLAHu TeÂLA:


ALLAHumme islâh ümmet-i Muhammed,
ALLAHumme Ferec ummet-i Muhammed,
ALLAHumme irham ummet-i Muhammed rahmeten ammeten!”

ALLAHım ummet-i Muhammed’i islâh et!
ALLAHım ummet-i Muhammed’e ferec ver! (çıkış yolu, kurtuluş sebebi)
ALLAHım ummet-i Muhammed’e merhâmet et! Umûmen hepsine Yâ RABB’imiz!”


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke Y NEBİYYİ’R-RAHMETİ
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


Resim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mescidde ashabının arasında oturuyordu. O sırada Hz. Ali(Keremullahiveche) içeri girdi. Oturacak bir yer aradı bulamadı. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem hangisi ona yer verecek diye ashabının yüzüne bakıyordu. Resulullah’ın sağında oturmakta olan Hz. Ebubekir: “Ya Ebu Hasan gel buraya otur” dedi. Ali (Keremullahiveche) Ebu Bekir (r.a.)’le Hz. Peygamberin arasına oturdu. Peygamberimizin yüzü birdenbire ışıdı ve Ebu Bekir’e dönerek: “Ya Ebu Bekir büyüklerin kadrini büyükler bilir.” dedi.
(Enes (r.a.)’den; Hadislerle Müslümanlık - M.Yusuf Kandehlevî S. 1048.)Resim

YÂRimin KALBi..

GaribÂNca
kÂNda cÂNca
GüLLe-GüBRe
cÂN-cÂNÂNca!.

SUyun KÂBı
ÇÖL TurÂBı
GÖRmek->
->BAKmak
AŞKk KitÂBı!.ZEVK 6470 Resim

GÖNLüm Şe’EN NEŞ’esÎNde ->“ANA RAHMi”mde MeZÂRim!.
ReSÛLULLAH’ın SESÎnde -> SENsÎn Yâ-SîN-Tâ-Hâ’m YÂRim!
ŞÂH damARdAN YAKîN YÂRim ->NEŞ’e-SEVinç ÂH-ü-ZÂRim!
ÇİLE ÇÖLÜmde ->İÇ-İÇe!. ->NÛRun ->VuSLât VâHâ’m YÂRim!.


23.11.14. 12:34

Resim 29.mHRRm.1436..
brsbrsmm.. maksemcâmimİzdeBZBRZz..


ve DE beN:

YÂRim BÂKi ->bEN fÂNiyem
YÂRLe BİZ BİR-İZ >KÂNİyem
YANıp SÖNen ->GÜLün >KÜLü
GÜL GÖNLÜndeResim yemm!.


Ve DE dERim ki; Ey Ezelî-Ebedî hayrı ve birr-u-ihsânı bol ve sonsuz ve şânı yüce olan RABBü'l-Âlem’imiz:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şu DUÂsını BİZim için de, muHaRRem hürmetine kabul buyur İnşeâ ALLAHu TeÂLA:


ALLAHumme islâh ümmet-i Muhammed,
ALLAHumme Ferec ummet-i Muhammed,
ALLAHumme irham ummet-i Muhammed rahmeten ammeten!”

ALLAHım ummet-i Muhammed’i islâh et!
ALLAHım ummet-i Muhammed’e ferec ver! (çıkış yolu, kurtuluş sebebi)
ALLAHım ummet-i Muhammed’e merhâmet et! Umûmen hepsine Yâ RABB’imiz!”


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim Es-Salâtü ve’s-selâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED

Sâlâvât-ı Şerife 44.ncü; SALÂVÂT-I FETHİYYE

Rasûlullah Sallallahu aleyhi ve sellem'in kâinâtı şereflendirdiği güneş gibi doğduğu gecemizde 41 kerre ikram olsun!

Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ RESÛLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HABÎBALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HALÎLALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SAFÎYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NECİYYALLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HAYRE HALKİLLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN İHTÂREHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ZEYYENEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ERSELEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN ŞERREFEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN AZZEMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MEN KERREMEHULLÂH
Essalâtü vesselâmü aleyke Y SEYYİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y İMÂMi’L-MÜTTEKÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y HATEME’N-NEBİYYÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y ŞEFÎİ’L-MÜZNİBÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y RESÛLE RABBİ’L- ÂLEMÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y SEYYİDİ’L-EVVELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y SEYYİDİ’L- AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y KÂİDİ’L-MÜRSELÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke Y ŞEFÎİ’L-ÜMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke Y AZÎMİ’L- HİMMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke Y HÂMİLE LİVÂİ’L-HAMD
Essalâtü vesselâmü aleyke Y SÂHİBE MAKÂMİ’L-MAHMÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke Y SÂKİYİ’L-HAVZİ’L-MEVRÛD
Essalâtü vesselâmü aleyke Y EKSERİ’N-NÂSİ TEBEAN YEVMİ’L-KIYÂMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ VELEDİ ÂDEM
Essalâtü vesselâmü aleyke Y EKREMEL EVVELÎNE VE’L-AHİRÎN
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ BEŞÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ NEZÎR
Essalâtü vesselâmü (aleyke) Y DÂİYELLÂHİ BİİZNİHÎ VE’S-SİRÂCİ’L-MÜNÎR
Essalâtü vesselâmü aleyke Y NEBİYYİ’R-RAHMETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke Y NEBBİYYİ’T-TEVBETİ
Essalâtü vesselâmü aleyke Y MUKAFFİ’S-SALÂTİ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ ÂKIB
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ HÂŞİR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MUHTÂR
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ MÂHÎ
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ AHMED
Essalâtü vesselâmü aleyke YÂ SEYYİDİ MUHAMMED
Salavâtullâhi ve melâiketihî ve rüsülihî ve hameleti arşihî ve cemîi halkıhî aleyke
Ve alâ âlike ve eshâbike ve rahmetullâhi ve berekâtühû.


Resim Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “Ali’yi anmak bir ibâdettir” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 250.)3. SALÂVÂT-I ŞERÎFE
İmâm-ı Alî (keremullahi veche)’ye ait salâvâtı şerîfe:

BİSMİLLAHİRRAHMANİRRAHİM
Resim
TÜRKÇESİ: Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ’deyke salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Ve Resûli Rabbü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.
MÂNÂSI: “Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum) , RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşim) olsun!”

http://www.muhammedinur.com/forum/viewt ... 158&t=3141

ve DE beN:

YÂRim BÂKi ->bEN fÂNiyem
YÂRLe BİZ BİR-İZ >KÂNİyem
YANıp SÖNen ->GÜLün >KÜLü
GÜL GÖNLÜndeResim yemm!.


Ve DE dERim ki; Ey Ezelî-Ebedî hayrı ve birr-u-ihsânı bol ve sonsuz ve şânı yüce olan RABBü'l-Âlem’imiz:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şu DUÂsını BİZim için de, muHaRRem hürmetine kabul buyur İnşeâ ALLAHu TeÂLA:


ALLAHumme islâh ümmet-i Muhammed,
ALLAHumme Ferec ummet-i Muhammed,
ALLAHumme irham ummet-i Muhammed rahmeten ammeten!”

ALLAHım ummet-i Muhammed’i islâh et!
ALLAHım ummet-i Muhammed’e ferec ver! (çıkış yolu, kurtuluş sebebi)
ALLAHım ummet-i Muhammed’e merhâmet et! Umûmen hepsine Yâ RABB’imiz!”


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-Âlemîn!.
Yâ RAHMetenli’l- Âlemîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhiraBBu’l-ÂleMîNN!.
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11779
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim KÂR-ü-BELÂmmm..

EHL-i BEYt YOLU -->ÇİLEdir
SEVen
<->SEViLen ->BİLEdir
RESÛLuLLAH
->KELÂMuLLAH
KÜLLî ŞEYy
--->ALLAH İLEdir!.

hER NEFS ÖMRün SÖKer BirgüN
->ZamÂN ->hER DEFteri DÜRER
->ZULÜM KISIR ->ÇÖKer BirgüN
->KÜFÜR ->KIYAMete -->SÜRER!.


ZEVK 8448

Yezid bin Mervân->İBLİS’in ->ŞEYtÂN’a KuL->KÜFRün DÖLü
ZULMün ->ZÂHİRde ZUHURu -->VAR GÖZüken ->KALBi ÖLü

ŞERRin ->BÂTıL KURTKAPANı
HUSEYiN ŞÂH ->HAKka TAPANı
BAŞı ->ŞAM ŞEHRinde ŞEHîD ->BEDENi ->KÂR-ü-BELÂ ÇÖLü!.


celle celâlihu..
aleyhisselâm..

23.09.17 08:24
03 muharrem 1439
kozyatğısümersitealperistANbuL..Resim

ELESttendir YÂR YÂResi
mAHşerdedir CÂN ÇÂResi
ÂŞIK GÖNLü GÜL-i ZÂResi
KuL İhvÂNim>NÛR-NÂResi!.


Resim

KuL İhvÂNim->ÂHir KeLÂM
EHL-i BEYt'edir ->Es SELÂM
->KüFüR-İMÂN->KERBELÂsı
DEvâm Etmekte ves-SELÂM!.


Resim

47. SALÂVÂT-ı ŞERÎFE: FÂTİMÂTüz- ZEHRÂ ANNE'mizin SALÂVÂTı:

Resim


الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ رُحُهُ مِحْرَبُ الْاَرْوَاحِ وَ الْمَلاَئِكَةِ وَ ألْكَوْنِ
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُوَ إمَامُ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْ مُرْسَلِين
الّلهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنْ هُو إمَامُ أهلِ الْجَنَّةِ وَ إبَادِاللّهِ الْمُؤْمِنِين


ResimTÜRKÇESİ :
ALLAHümme salli alâ men rûhuhu mihrâbü'l- ervâhi ve'l- melâiketi ve'l- kevni
ALLAHümme salli alâ men hüve imâmü
'l- enbiyâi ve'l- mürselin,
ALLAHümme salli alâ men hüve imâmü ehli'l- cenneti ve ibâdillahi'l- 'minin...


ResimMÂNÂSI :
ALLAHım!. Rûhu, kâinâtın, meleklerin ve rûhların Mihrâbı olan O yüce Zâta (sav) salât ü selâm et!.
ALLAHım!. Katından gönderilenlerin ve peygamberlerin İmamı olan O yüce Zâta (sav) salât ü selâm et!.
ALLAHım!. Cennet ehlinin ve ALLAHın mümin kullarının İmâmı olan O yüce Zâta (sav) salât ü selâm et!.


(7 letâifimizin sâllini-isalini-sılasını-ulaşımını sağla! Âmin!.)


Resim

Fâtımâtuz-Zehrâ (aleyhasselâm) ANNemiz'in NÛR DuÂsı:

Bismillâhin Nûr!
Bismillâhi NûRi'n- NûR!
Bismillâhi NûRun alâ NûR!
Bismillâhillezî huve mudebbiru'l- umûr!
Bismillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Elhamdu lillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Ve enzelen NûRa alet- tûr, fî kitâbin mestûr, fi rikkin menşûr,
Bi kaderin makdûr, alâ nebiyyin mahbûr!
Elhamdu lillâhillezî huve bil-izzi mezkûr
Ve bi
l- fahri meşhûr ve ales- serrâî vez- zarrâi meşkûr!
Ve sallallâhu alâ MuhaMMedin ve âlihit- tâhirîn!.

Resim

ResimMÂNÂSI:

NûR olan ALLAHın adıyla,
NûRun NûRu olan ALLAHın adıyla,
NûR üstüne NûR (her NûRdan daha üstün) olan ALLAHın adıyla,
Bütün işleri-emirleri-ömürleri tedbirle yapan ALLAHın adıyla,
NûRu NûRdan yaratan ALLAHın adıyla;
NûRdan NûR yaratan ve NûRu Tûr Dağındaki yazılmış kitâba, yayılmış kâğıda, belli oranda, faziletlerle dolu Peygamberine (Hz Musâya) nâzil eden ALLAHa hamd olsun!
Hamd, izzetle anılan, övgüyle tanınan, darlıkta ve genişlikte şükürle yâd edilen ALLAHa mahsustur!
ALLAHın salâtı MuhaMMede ve Onun pâk Ehl-i Beytine olsun!

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.
Resim
ON MUHARREM BAHçamızı
YEDi RENkLi GÜLLe GÜLüm
HAKktır ->OLÂN BOHçamızı
HAZIR EYyLe TÜLLe GÜLüm!.


Yâ RABBenâ ALLAHımız celle celâlihu!.
Biz, FAKRiYyet-ACZiYYet-ZiLLet-İLLet İçinde, MuHTaÇ-MECBÛr-ME’MuR-MAHKuM KULLarınız,
BİZe, ZÂTuLLAH, KELÂMuLLAH, RASÛLuLLAH, EHL-i BEYtuLLAH ve ESMÂuLLAH Hörmetine,
İLMuLLAH’ındaki HAK ve HAYRını NÂSiB ve KISMet BUyur ve,
BİZi, SENden başka kimslere MuHTaÇ ve MaHCûB etme ALLAHımız celle celâlihu!.
BİZi, SENden RAZı OLan ve RAZı OLduğun KULLarından KıL!. İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.

Âmin!. Yâ KEFîLu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VEKîLu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VELîYyu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VEDûDu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ LATîFu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ HABîRu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ MUHEYMiNu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ ALLAH!. ALLAH!. ALLAH celle celâlihu!.

Âmin!.. Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


ResimKÂR-ü-BeLÂ KıtMÎRi kul İhvÂNi
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11779
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

İMâM HÜSEYiN GERÇeği
Şu ÂN GEÇmiş GELeCeği
TEK-BİR OLAN
GÖZ YAŞImda
ÇÖLde AÇan CÂN ÇİÇEği!.


ZEVK 8997

DERTLerim DERMÂNı DERtte =>Şu ÂN ŞE’ÂN DEM Bu DEMi
KÜLLî ŞEYy ÖZÜnde>CÂNÂN =>CÂN CihÂNı CÜMMLe CEM’i
ŞEHîD-i ŞÂH->KÂR-ü-BELÂsı
FATMATü’z-ZEHRÂ Es SELÂsı
“KÛN feyeKÛN =>KaDERi”nde =>MuHABBetin MUHARREM’i!.

aleyhumusselâm..


11.09.18 16:15Resim 01.mHRRm.1440..
brsbrsm..kozaHANnn..

Azîz kardeşlerim;
Bu içinde YAŞAmakta Olduğumuz KULLuk İmtihÂNı Sisteminin tümü maddî-mânevî "BENlik" üzerine kurulmuştur.
Varlık; canlı, cansız buna; Muhtaç-Mecbur-Me’mur ve Mahkûmdur. İmtihÂN ise, “ben”liğin hududununu BİLmektir.
İfrat edip/Maksimumda İlâhlık ilân etmek..
Tefrit edip/Minimumda: "RABb’a Kulluktan istifâ ettim!." demek..
İ’tidal/Normal olan/Optimumda: "RABb’a Kulluğa devamm!." demektir..

Muradullah ve Emrullah HAKk TeÂLÂ’ya Halife oluştur, muhalefet etmek değildir.
İnsan ve kâinâtın yaratılışının Fıtrî Hikmeti budur..

İ’tidal, normal, doğru, HaKK ve HaYR olup, Emredilen ve Murad edilen/istenendir. HAKk TeÂLÂ’ya Adam gibi "Abd"/KuLu OLmaktır..
Aklı olan ve insan kılığına giren her nefs için kuLLuğun kuralları, ellerinin içinde, gözlerinin önündedir..


ve DE beN:

YÂRim BÂKi =>bEN fÂNiyem
YÂRLe BİZ BİR-İZ=>KÂNİyem
YANıp SÖNen =>GÜLün=>KÜLü
GÜL GÖNLÜndeResim yemm!.Ve DE dERim ki;
Ey Ezelî-Ebedî hayrı ve birr-u-ihsânı bol ve sonsuz ve şânı yüce olan RABBü'l- Âlem’inimiz:
Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem Efendimizin şu DUÂsını BİZim için de, muHaRRem hürmetine kabul buyur İnşâe ALLAHu TeÂLA:


ALLAHumme islâh üMMet-i MuhaMMed,
ALLAHumme Ferec üMMet-i MuhaMMed,
ALLAHumme irham üMMet-i MuhaMMed rahmeten aMMeten!.:
ALLAHım üMMet-i MuhaMMed’i islâh et!
ALLAHım üMMet -i MuhaMMed’e ferec ver! (çıkış yolu, kurtuluş sebebi)
ALLAHım üMMet -i MuhaMMed’e merhâmet et! Umûmen hepsine Yâ RABB’imiz TeÂLÂ!.”


Âmin yâ Latîf ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Rahîm ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ VeDÛD ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Vehhâb ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Fettâh ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ Settâr ALLAH celle celâluhu
Âmin yâ ALLAH!. yâ ALLAH celle celâluhu!..

ÂMiNe yâ MuÎn!.
Yâ RaBBu’l-ÂLeMîn!.
Yâ RAHMetenli’l- ÂLeMîn!.

Ve'l-HaMduliLLÂhi RABBu’l- ÂLeMîNN!.Resim HİCRİ YILBAŞI..:

Miladî Takvim.: 11 Eylül 2018
Hicrî Takvim.: 1 Muharrem 1440


Peygamberimiz Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’in, Mekke'den Medîne'te hicretinin başlangıç kabul edildiği seneye "Hicrî Yıl" denir. Burada, ayın hareketi esas tutulduğu için, "Hicrî-Kamerî Sene" veya "Sene-i Kameriyye" de denir. Hicrî Takvim, Miladî Takvim gibi 12 ay esasına dayanır. Hicri takvimin başlangıcı Muharrem ayı, sonu ise Zilhicce ayıdır.
Hicrî Takvimde geçen ay isimler şöyledir: Muharrem, Safer, Rebîul-evvel, Rebiülahir, Cemazilevvel, Cemazilahir, Receb, Şaban, Ramazân, Şevval, Zilkade, Zilhicce..

Muharrem ayı 2018 yılında 11 Eylül Salı günü başlıyor. Bugün aynı zamanda Hicri yılın ilk günüdür. Müslümanlar için bir dönüm noktası olan hicret, tarihte yeni bir sayfa açmıştır. Hz. Ömer radiyallahu anhu'n halifeliği döneminde hicretin gerçekleştiği gün, Hz. Ali kerremallahu vechehu'nin teklifiyle hicrî takvimin başlangıcı sayılmıştır. O günden itibaren de İslam âleminde 1 Muharrem Hicrî Takvimin başlangıcı olarak kabul görmüştür..
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Bu sene Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk geliyor..

Muharrem Ayı, Hicri Takvime göre yılın birinci ayıdır. Muharrem Arapça bir kelime olup, kelime kökü itibarıyla "haram"dan türemiştir. Sözcük karşılığı, haram olan, yasaklanan, hürmeti şart olan anlamındadır. Araplar, İslamiyet öncesi dönemde (Câhiliye Döneminde) dahi, kabile yaşantısının bencilliklerinden kaçınarak, Arabi ilk ay olan "Muharrem" ayında birbirlerine savaş açmak gibi "yasaklanan" fiillerden kaçınır ve uzaklaşırlarmış..ResimKÂR-ü-BeLÂ KıtMÎRi kul İhvÂNi
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11779
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen kulihvani »

ResimTEKe TEK TEKKEmm..

İhvÂNim BURSAm>BURAsı
KaDERin =>YAZı =>TURAsı
KÜLLî ŞEYy=>ALLAH’ın NÛRu
CEMMü’L- CEMMde CEM' CURAsı..


ZEVK 9007


SoM ALTıNdandır =>AŞK KÖŞKü =>TEVHiD RENgi TEPE-DİBi
SOMut<->SOYut=>ARA KESit.. SEVen<->SEViLendir=>SEVgi
AKSARAY ZÂHİRde SİLÂm
BÂTıNda BURSAm Es SELÂm
CİHÂNda EŞi-BENZERi YOKk!. =>AŞK BAŞKENti BURSAm GİBi!.


20.09.18 09:10Resim 10.mHRRm.1440..
brsbrsm..tktktrstkkmdylnzLıkk..

CURA.: bağlama türünden çalgıların en küçüğü olan, iki ya da üç telli, tezene denilen bir mızrapla çalınan bir halk sazı..

=>DİVÂNe ÂŞIKız ŞÜKüR
=>ARŞ’a KANat AÇıYORuz
SEYRÂNe ZEVKinde =>ZİKiR
HAKk’tan HAKk’a KAÇıYORuz
HALK İÇİnde HAKkLa =>FİKiR
==>AŞKk kOKusun SAÇıYORuz!.


YÂ HAYyu’L- HUuu!. ALLAH celle celâlihuu!.

Resim


Resim

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- UMMîyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâmet
İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et 10 MuHARReM ŞÛURuna İnşâe ALLAH!..


Resim

MuhaMMedi MuHABBEtLerimİZLe!....bEN bU ŞeHiRde YAŞAdım
HAKk AŞKın>YEDi RENgini
TEKe TEKte->ADım ADım
MuhaBBet MEŞk HeNgini!.


Resim BUrasıBUrsada YAŞAmak =>SEVgi...
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11779
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen kulihvani »

ResimTEKe TEK TEKKEmm..

İhvÂNim BURSAm>BURAsı
KaDERin =>YAZı =>TURAsı
KÜLLî ŞEYy=>ALLAH’ın NÛRu
CEMMü’L- CEMMde CEM CURAsı..


ZEVK 9007

SoM ALTıNdandır =>AŞK KÖŞKü =>TEVHiD RENgi TEPE-DİBi
SOMut<->SOYut=>ARA KESit.. SEVen<->SEViLendir=>SEVgi
AKSARAY ZÂHİRde SİLÂm
BÂTıNda BURSAm Es SELÂm
CİHÂNda EŞi-BENZERi YOKk!. =>AŞK BAŞKENti BURSAm GİBi!.


20.09.18 09:10Resim 10.mHRRm.1440..
brsbrsm..tktktrstkkmdylnzLıkk..

=>DİVÂNe ÂŞIKız ŞÜKüR
=>ARŞ’a KANat AÇıYORuz
SEYRÂNe ZEVKinde =>ZİKiR
HAKk’tan HAKk’a KAÇıYORuz
HALK İÇİnde HAKkLa =>FİKiR
==>AŞKk kOKusun SAÇıYORuz!.


Resim


bEN bU ŞeHiRde YAŞAdım
HAKk AŞKın>YEDi RENgini
TEKe TEKte->ADım ADım
MuhaBBet MEŞk HeNgini!.


Resim BUrasıBUrsada YAŞAmak ->SEVgi...
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11779
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

AGLar AGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

GELdik KULLuk KemÂLine
CÂNda>CÂNÂN CemÂLine
=>KuL İhvÂNimin HÂLine

AGLar AGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

*

TESLİMim RESÛLuLLAH’a
AHh!.ım AĞLArım ALLAH’a
EL=>ELe EL=>YEDuLLAH’a

BAGLar BAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

*

AŞK YÜZÜğün KAŞı OLur
AŞK MeZÂRın>TAŞı OLur
İKİ GÖZüm =>YAŞı OLur

ÇAGLar ÇAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

*

DERMÂNı =>DERDin ÇÂResin
Bir “AHh!.”ta BiNBiR PÂResin
=>YÜReğimde=>YÂR YÂREsin

DAGLar DAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

*

KUL İHVÂNim SIRR SERiLmez
=>SERiLse =>SIRRa ERiLmez
=>ÖLÜLer =>ÖLÜ!. DİRİLmez

SAGLar SAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

04.04.18 04:04
brsbrsm..tktktrstkkmdhssrettt..Resim

Fâtımâtuz-Zehrâ (aleyhasselâm) ANNemiz'in NÛR DuÂsı:

Bismillâhin Nûr!
Bismillâhi NûRi'n- NûR!
Bismillâhi NûRun alâ NûR!
Bismillâhillezî huve mudebbiru'l- umûr!
Bismillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Elhamdu lillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Ve enzelen NûRa alet- tûr, fî kitâbin mestûr, fi rikkin menşûr,
Bi kaderin makdûr, alâ nebiyyin mahbûr!
Elhamdu lillâhillezî huve bil-izzi mezkûr
Ve bi
l- fahri meşhûr ve ales- serrâî vez- zarrâi meşkûr!
Ve sallallâhu alâ MuhaMMedin ve âlihit- tâhirîn!.

Resim

ResimMÂNÂSI:

NûR olan ALLAHın adıyla,
NûRun NûRu olan ALLAHın adıyla,
NûR üstüne NûR (her NûRdan daha üstün) olan ALLAHın adıyla,
Bütün işleri-emirleri-ömürleri tedbirle yapan ALLAHın adıyla,
NûRu NûRdan yaratan ALLAHın adıyla;
NûRdan NûR yaratan ve NûRu Tûr Dağındaki yazılmış kitâba, yayılmış kâğıda, belli oranda, faziletlerle dolu Peygamberine (Hz Musâya) nâzil eden ALLAHa hamd olsun!
Hamd, izzetle anılan, övgüyle tanınan, darlıkta ve genişlikte şükürle yâd edilen ALLAHa mahsustur!
ALLAHın salâtı MuhaMMede ve Onun pâk Ehl-i Beytine olsun!

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.
Resim
ON MUHARREM BAHçamızı
YEDi RENkLi GÜLLe GÜLüm
HAKktır ->OLÂN BOHçamızı
HAZIR EYyLe TÜLLe GÜLüm!.


Yâ RABBenâ ALLAHımız celle celâlihu!.
Biz, FAKRiYyet-ACZiYYet-ZiLLet-İLLet İçinde, MuHTaÇ-MECBÛr-ME’MuR-MAHKuM KULLarınız,
BİZe, ZÂTuLLAH, KELÂMuLLAH, RASÛLuLLAH, EHL-i BEYtuLLAH ve ESMÂuLLAH Hörmetine,
İLMuLLAH’ındaki HAK ve HAYRını NÂSiB ve KISMet BUyur ve,
BİZi, SENden başka kimslere MuHTaÇ ve MaHCûB etme ALLAHımız celle celâlihu!.
BİZi, SENden RAZı OLan ve RAZı OLduğun KULLarından KıL!. İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.

Âmin!. Yâ KEFîLu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VEKîLu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VELîYyu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VEDûDu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ LATîFu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ HABîRu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ MUHEYMiNu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ ALLAH!. ALLAH!. ALLAH celle celâlihu!.

Âmin!.. Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


ResimKÂR-ü-BeLÂ KıtMÎRi kul İhvÂNi
Resim
Kullanıcı avatarı
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Mesajlar: 11779
Kayıt: 02 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Re: Mest-i MUHARREM ZEVKLerim..

Mesaj gönderen kulihvani »

Resim

AGLar AGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

GELdik KULLuk KemÂLine
CÂNda>CÂNÂN CemÂLine
=>KuL İhvÂNimin HÂLine

AGLar AGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

Resim

TESLİMim RESÛLuLLAH’a
AHh!.ım AĞLArım ALLAH’a
EL=>ELe EL=>YEDuLLAH’a

BAGLar BAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

Resim

AŞK YÜZÜğün KAŞı OLur
AŞK MeZÂRın>TAŞı OLur
İKİ GÖZüm =>YAŞı OLur

ÇAGLar ÇAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

Resim

DERMÂNı =>DERDin ÇÂResin
Bir “AHh!.”ta BiNBiR PÂResin
=>YÜReğimde>YÂR YÂREsin

DAGLar DAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

Resim

KUL İHVÂNim SIRR SERiLmez
=>SERiLse =>SIRRa ERiLmez
=>ÖLÜLer =>ÖLÜ!. DİRİLmez

SAGLar SAGLar
HÜSEYiN HÜSEYiN!.

aleyhisselâm..

04.04.18 04:04
brsbrsm..tktktrstkkmdhssrettt..Resim

Fâtımâtuz-Zehrâ (aleyhasselâm) ANNemiz'in NÛR DuÂsı:

Bismillâhin Nûr!
Bismillâhi NûRi'n- NûR!
Bismillâhi NûRun alâ NûR!
Bismillâhillezî huve mudebbiru'l- umûr!
Bismillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Elhamdu lillâhillezî halakan NûRa minen- NûR!
Ve enzelen NûRa alet- tûr, fî kitâbin mestûr, fi rikkin menşûr,
Bi kaderin makdûr, alâ nebiyyin mahbûr!
Elhamdu lillâhillezî huve bil-izzi mezkûr
Ve bi
l- fahri meşhûr ve ales- serrâî vez- zarrâi meşkûr!
Ve sallallâhu alâ MuhaMMedin ve âlihit- tâhirîn!.

Resim

ResimMÂNÂSI:

NûR olan ALLAHın adıyla,
NûRun NûRu olan ALLAHın adıyla,
NûR üstüne NûR (her NûRdan daha üstün) olan ALLAHın adıyla,
Bütün işleri-emirleri-ömürleri tedbirle yapan ALLAHın adıyla,
NûRu NûRdan yaratan ALLAHın adıyla;
NûRdan NûR yaratan ve NûRu Tûr Dağındaki yazılmış kitâba, yayılmış kâğıda, belli oranda, faziletlerle dolu Peygamberine (Hz Musâya) nâzil eden ALLAHa hamd olsun!
Hamd, izzetle anılan, övgüyle tanınan, darlıkta ve genişlikte şükürle yâd edilen ALLAHa mahsustur!
ALLAHın salâtı MuhaMMede ve Onun pâk Ehl-i Beytine olsun!

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!..

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.
Resim
ON MUHARREM BAHçamızı
YEDi RENkLi GÜLLe GÜLüm
HAKktır ->OLÂN BOHçamızı
HAZIR EYyLe TÜLLe GÜLüm!.


Yâ RABBenâ ALLAHımız celle celâlihu!.
Biz, FAKRiYyet-ACZiYYet-ZiLLet-İLLet İçinde, MuHTaÇ-MECBÛr-ME’MuR-MAHKuM KULLarınız,
BİZe, ZÂTuLLAH, KELÂMuLLAH, RASÛLuLLAH, EHL-i BEYtuLLAH ve ESMÂuLLAH Hörmetine,
İLMuLLAH’ındaki HAK ve HAYRını NÂSiB ve KISMet BUyur ve,
BİZi, SENden başka kimslere MuHTaÇ ve MaHCûB etme ALLAHımız celle celâlihu!.
BİZi, SENden RAZı OLan ve RAZı OLduğun KULLarından KıL!. İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!.

Âmin!. Yâ KEFîLu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VEKîLu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VELîYyu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ VEDûDu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ LATîFu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ HABîRu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ MUHEYMiNu ALLAH celle celâlihu!
Âmin!. Yâ ALLAH!. ALLAH!. ALLAH celle celâlihu!.

Âmin!.. Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn Celle Celâluhu.


ResimKÂR-ü-BeLÂ KıtMÎRi kul İhvÂNi
Resim
Cevapla

“►Kul ihvâni ZEVKleri◄” sayfasına dön