ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Konu başlıkları sadece Kul İhvani'ye aittir.
Post Reply
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image İÇim-DIŞım..
ÇıLgın ÇoCuk-umm..


İÇimdeki ÇıLgın ÇoCuk
İNLiYOR İÇim DAĞLıYOR
GÖZ YAŞLarı Boncuk Boncuk
->ÖKSÜZüm YETiM AĞLıYOR..Image

Ve DE!.

CÂNda CÂNÂN YAŞAr MiM MeZÂRında
->“Mutu KaBLe >En Temutu” ZÂRında
VAR-ıyLa>YOK-uyLa >AŞK BÂZÂRında
->ENİK-im ->EZELden >MuhaBBet ERi!.


*


ÖZ-ünde sÖZ-ünde ->gÖZü LEYyLÂda
ÖKSüZüm>YeTiMim ->kARA SEVdÂda
->ELESt MeCLiSinden >KÂR-u-BeLÂda
>ÇiLLe ÇÖLümüzdEN GEL!.miYOR bERi!.

*

->ELEStte ATLamış ->AŞK AT-EŞine
->MaHŞERi YAŞA!.mış ->EŞi >EŞine
->KIRATı ->KıtMÎRi >TAKmış PEŞine
->“feyeKÛN KÂRBÂNı”-n ÇiLLeLi çERi!.


*

YOK-Luk ÇOK-Luk BİL!.mez ->ELi “TEK”tedir
->ReSûLuLLAH HAVZ-ı ->“TEK GERÇEK”tedir
->DÖKüLen gÖZ YAŞı -->“GÜL – ÇiÇEK” tedir
->YAVRUmun -->YüREği -->MuhaBBBet yERi!.


*

KuL İhvÂNim ->ASLı ->AŞKtan ->DEsem de
KeHRiBÂR KALBinde ->KÖŞKten >DEsem de
“ÇEK ELini >AŞKtan-MEŞKten!.” ->DEsem de
->sÖZüm DİNLemiYOR!. >SıRRda SER-ü-SERi!.


24.02.17 11:27
brsbrsm tktktkkmdtkLkvedeçLLçÖLümdecumÂseLâsı..ENİK: KıtMÎR-Köpek yavrusu..
çERi.: kıdemli asker asker sınıfından olan er.. yeniçeri de var..
KÂRBÂN: f. KervÂN.
HAVZ.: Cem' etmek. Bir şey ilâve etmek.
KeHRiBÂR.: Cevher saçan. * Güzel sözler söyleyen.
KÂR-u-BeLÂ: KÂR ve BeLÂ BÂZÂRı.. KERBELÂ..
MaHŞER.: Toplanma yeri. Kıyametten sonra insanların tekrar dirilip toplanmaları ve toplandıkları yer. Haşir meydanı.
SER-ü-SERi.:
HaLkça: f. Ötede beride gezen, başı boş. İşi gücü olmayıp boşta dolaşan, haylaz, derbeder, avare.
HAKkça: SERini-BAŞını Sırat-ı Mustakîme SERen MuhaMMedî HAKk EREN..


ELESt MecLisi.:

Cenab-ı Hak ruhları yarattığında: "Ben Rabbiniz değil miyim?” diye sorduğunda, ruhlar: "Evet Rabbimizsin" diye cevab vermeleri ÂNına "Elest Meclisi" veya "Bezm-i Elest" tâbir edilir.

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
"Ve iz ehaze rabbuke min benî âdeme min zuhûrihim zurriyyetehum ve eşhedehum alâ enfusihim, e lestu birabbikum, kâlû belâ, şehidnâ, en tekûlû yevme’l- kıyâmeti innâ kunnâ an hâzâ gâfilîn (gâfilîne).: Hani Rabbin, Adem oğullarının sırtlarından zürriyetlerini almış ve onları kendi nefislerine karşı şahidler kılmıştı: "Ben sizin Rabbiniz değil miyim?" (demişti de) onlar: "Evet (Rabbimizsin), şahid olduk" demişlerdi. (Bu,) Kıyamet günü: "Biz bundan habersizdik" dememeniz içindir.”
(A'râf 7/172)

KÛN feyeKÛN.:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
"İnnemâ emruhû izâ erâde şey’en en yekûle lehu kun fe yekûn (yekûnu).: O (Allah), bir şey irade ettiği (dilediği) zaman O’nun emri, sadece ona: "Ol!" demektir. O, hemen olur.”
(YâSîn 36/82)

Mutu KaBLe >En Temutu.:

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Mutu kable en temutu: ÖLmeden ÖNce ÖLünüz!” buyurmuştur. (Aclunî, Keşfü’l-Hâfâ II-291-2669)
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

YEDi RENgin ÜFÜRüYOR
BAŞım>BELÂya SÜRüYOR
şU ÂNım ->ŞEÂNuLLAH-ta
ELEStten MAHŞER GÖrüYOR!.

ZEVK 8102

İÇimdeki ÇILGıN ÇOCuk >ISLık ÇALıYOR SESSizce
AĞRILarım ->AĞLatıYOR ->İÇimde >İÇLi>GİZLice
GÜNEŞ>TERK Etti DÜNYÂyı
MecNÛN>BULamaz LEYLÂyı
HâLâ ->SABAH-ın ARIYOR ->BIRAKıp Gittiğin GEce!.


15.04.17 04:05
brsbrsmm..tktktrstkkmdÂLemmm..


RABBın KULu TEK GERÇEKte
->ELEStü?. ->KâLû BeLÂ-da
BEKLiYORum >TEKe TEKte
ÖZüm GÖZüm>Es SELÂ!.da.. HAYy DOst celle celâlihu..
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image


DAMLada DENİZ OLANa
SıRR-ı SIFIR SEDEFi Var!.
KABı KaDAR AŞK DOLANa
HERKESin BİR HEDEFi Var!.


ZEVK 8189

ÖMÜR BOYu ÇÖZemedim ->BİLdiğim BİLMECELeri
KÂBEmi KüRRe EYyLedim ->NOKta Ettim HECELeri

HAK ÂŞIKLara ÖZ ->SÖZüm
YÂR YANgınına KÖZ ->SÖZüm

İÇİMdeki ÇILgıN ÇoCuk ->YILDIZ TOPLar GECELeri!.


08.06.17 11:51
brsbrsmm..tktktrstkkmdzmÂNn..HaCRrirfÂN..
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

HAVF-u-RECÂ SIDK-u-HUŞum
BİZ BİR-İZ >BeLÂ BERDUŞum
GELmeyEN SABAHı --->BEKLe
gECELer AYdın -->BAYKUŞUm!.

yiNE ISSız ->SESsiz tERas
yiNE>TEK-NEFESsiz tERas
CÂN KUŞum ARŞa UÇurdu
CÂN KANLı KAFESsiz tERas!.

ZEVK 8119

DERdimin DermÂNı ->DERdim.. -->İLÂÇ YOK ki ->SAD PÂREme
TEKe TEKte >TEK-BİR YURdum.. ->DermÂNım YÂR>YÂR YÂREme
YÜReğim YÂD’a YAKamam
BAŞım KALdırıp BAKamam
->CEVR-i CihÂNda ->GÜLerim!. ->Ç A R K -ı Ç İ L L e’de ->ÇÂREme!.


29.04.17 04:58
brsbrsmm..tktktrstkkmdecâncÂnÂn..


->İÇimdeki ->ÇILGIN ÇOCUK
NÂZ-NiYÂZda NEYy ÜFfLüYOR
GÖZ YAŞLarı BONcuk BONcuk
>“LÂ HUve İLLâ HUu!.” DiYOR!.

DE BUyur!.
Image
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image
TEKe TEKten GÖK YÜZüm..

->TEKe TEK ÇİLLe ÇINARım
İÇİmdeki ->GÖK YÜZümsün
Bakar BAKar da ->YANARım
SEN DÖNüLmeyEN SÖZümsün!.

KEŞİŞ DAĞda CEYLÂN MELer
->SESi ->KEŞİŞ DAĞı>DELer
->BEN GiBi -->YÂRin Yİtirmiş
AŞK DERdin BİLmez KİMseLer!.

EYy YÂRr!.
AVım->AVCIm->KORKum>OKtan
-->MUHİT ->MERKEZ MİLİndesÎn
-->UNUTurdum ->SENi ->ÇOKtan
--->“ÇILGIN ÇOCUK DİLİ”-ndesÎn!.

ZEVK 8238

->O VeFÂsız ->O İNSAFsız ->ARA SIRA ->ANıYORmuŞş!
BİR ELim YAĞ BiRi BALda ÇOKk RAHATım SANıYORmuŞş!
KALB KAZaN KaFA TASI-nda
Etme ->BULMa DÜNYASI-nda
KENDi GiBi Bir ZÂLİMin ->ELin DÜŞşmüŞş YANıYORmuŞş!..


01.07.17 18:08
brsbrsmm.. tktktrstkkmzdHAYyrÂNN..


ÇILGIN ÇOCUK>AŞKta HÜRdür
->ÖZÜ->ÖZÜMde ->ÖZGÜRdür
-->ELİn SIKı TUT --->İHVÂNim
->AŞKa ULAŞ ->SIRRın SÜRdür!.
ve DE DE BUyur!.

Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image SEVgi!.

YÂR YÂRem->YARıYOR İÇim
“ATEŞ”-Le -->SARıYOR İÇim
ÖKSÜZ-YETİM ÇILGIN ÇOCuK
->“SEVGİ”yi -->ARıYOR İÇim!.


ZEVK 8284


İLLiYYîN-den ->ESFELİN-e -->DERMÂNsız DERde İNdirdin
SENden gAYRısı-n GÖRmüYOR ->GÖZÜMe PERde İNdirdin
YEDi İKLİM SÜRdün YÂRim
ARŞ-a ÇIKtı ->AH-ü-ZÂRim
İN-CİN GEÇmez!. RüzGÂR ESmez!. Bir GaRiB YURda İNdirdin!.
HAYy DOstt celle celâlihu..


16.07.17 21:35
brsbrsmm..tktktrstkkmdfigÂNnn..


İÇİMdeki --->ÇILGIN ÇOCuK
->GİZLi GİZLi -->HIÇkırıYOR
GÖZ YAŞLarı BONCuK BONCuK
->UMUT BAĞLARIM ->KIRıYOR!.
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

GÂhi ÇOCuk Gâh BÜLBÜLdür
BÜLBÜLüm AĞLatan GÜLdür
ÇıLGıN ÇOCuk YANARDAĞdır
->DIŞı YEŞiL -->ÖZü KÜLdür!.


ZEVK 8323

İÇİMdeki ->ÇıLGıN ÇOCuk ->“AŞK AYNAm”a ->TAŞ ATıYOR!
GÖZ YAŞLarı BONcuk BONcuk ->GÖZ KIRpıYOR KAŞ ATıYOR!
ÇIRILÇIPLak İĞNE UCUnda
->SEBEBLerin->SonUCUnda
BURa ->BURSA’m BÂZÂRI-nda ->AŞK ALıp -->AŞKı SATıYOR!.


07.08.17 13:39
brsbrsmm.. tktktrstkkmdylnzLıkk..


YÂD EL BAĞIn YOLANLara
BOŞALıp->AŞK DOLANLara
SÖZü YOKtur->HERGELE’ye
SÖZü ------>ÂŞIK OLANLara!.


HERGELE.: Henüz bineğe ya da yük taşımaya alıştırılmamış at, eşek sığır, manda gibi işe yaramayan yoz ve karışık hayvan sürüsü.. AŞKtan bî-haber insan gözüken nefisperestler..
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

GeL GeL!.

NERedesin CeyLÂN gÖZLüm
CihÂNda CÂN-CÂNAN ÖZLüm
TATLı DİLLim SEVd sÖZLüm
OLur!.OLMaz!.>OLdu GeL GeL!.

*

ŞU ÂŞIKLık ->DELi DUYu
HAK ÂŞIkLar HÂL-i HUYu
YÂR ->SİNEmin ACı SUyu
gÖZLerime dOLdu GeL GeL!.

*

->İÇimdeki ->ÇıLgın ÇoCuk
gÖZ YAŞLarı Boncuk Boncuk
Ya GERÇEK->ya da OYUNcuk
BİLmiYORum n’OLdu GeL GeL!.

*

ELESt SÖZÜm ->KâLû->BeLÂM
MecNÛNLuk ÇÖLÜnde LEYyLÂM
->SENin YÜREĞİNdi ->SEVdÂM
>GÜZ GÜLLerim sOLdu GeL GeL!.

*

KuL İhvÂNi’n SARPa SARdı
->“YÂRin KAPIsı”na VARdı
->KıtMÎRim ÇULun ÇIKardı
KIRAT GEMin yOLdu GeL GeL!.


22.02.17 10:49
brsbrsm tktktkkmdtkLk..
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

AŞK MEMe BULut Ağarım
->KEŞiŞ Dağı-na Sağarım
MuhaMMedinur>CENNetim
GÖZ YAŞım DÖKer Yağarım!.

->İÇİmdeki->ÇILgın ÇoCuk
->ÇığLıl ÇığLık ->ÜFürüYOR
GÖZ YaşLarı Boncuk Boncuk
BAŞım “BEL”ya->SürüYOR!.


ZEVK 8602

“EHL-i BEyt DELik TAŞı”ndan =>hER CÂN GEÇerim SANmakta
CÂNda CÂNÂN DOSt BULanLar=>CÂNdan-GÖNüLden ANMakta
CihÂNda CEFâ’yı BİLse
CİNÂNda SEFâ’yı BİLse
İnsÂNLar VEFâ’yı BİLse
GEÇmiş<->GELecek=>şU ÂNda=>GÖZ YAŞLarım BOŞANmakta!.


16.12.17 20:42
brsbrsm..tktktrstkkkmdnahnuu..


İŞte MAHŞER ==>KÂLû BeLâ
SEVDâ ÇÖLü MecNÛN-LEYyLâ
KUL İhvÂNim =>UNUt!.ma ki
MÜFtî =>MüfettİŞi =>MEVLâ!.
celle celâlihu..

CİNÂN.: (Cennet. c.) Cennetler..

Image

DERd-di DEL-i DEL-ikLi TAŞş.:

Çark-ı ÇİLLe çAVuş kuŞu ANLAtmıştı..
Hacı Bektaşî VeLî kaddesallahu sırrahu, CeLvetten HâLvet GEÇiş BedEN ÇiLLehÂNesine;
hER-kiMseye açık HaLK Kapısından ISSızca GİRer..
ER-kiM?.seye AÇık KaLB Kapısından, DELîLik-VELîLik Penceresinden; ki, DELikLi TAŞtan ÇIKar ve de, SESsizce UÇar gİdermiş SIRR-ı SIRf sAHrasına.. SİL BAŞtan;

DEVRÂN DEVrine
SEVRÂN>SEYrine
CEVLÂN CEVLine
HAYRÂN HAYRına..
hER YERde
hER zamÂN
hER HÂLLde
hER NEFeste.. MuhaMMedi HASBî-HABîBi HİZmetine.. İNŞâe ALLAHu TeÂLÂ..

nOt:
Çark-ı ÇİLLe çAVuş kuŞu’muzu, Fî Tarihinde =>Kırat İLe KıtMÎR’imİZ de, dİNLEmişş..DUYmuşş UYmuşş..muşş..mışş..mişş.. BİZ BİR-İZzz Hamd OLsun RABBınız TeÂLÂ’mıza.!.
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

YÜREğimin YÂRısı->bEN
KıPKıZıL KORku SONSUZu

YÜREğimin YÂRısı =>SEN
>MASMaVi UMUtLar BUZu..


SEVgi NEFEStir HAyy GÜLüm
YÜREkte SEStir HAyy GÜLüm
CÂNımda =>CÂNÂN KUŞuma
KANLı KAFEStir HAyy GÜLüm!.


ZEVK 8631

ÇILgın ÇOcuk ÇIĞLığı-nda =>ÇİÇek AÇar GECELerim!
BOĞAZımda DÜĞÜMLenir =>BİLdiğim BİLMECELerim!
UYUturum UYKULarım
DELirdikçe DUYGULarım
SEHER SEYRin ISsızLığı =>YALNIZ İSMinn HECELerim!.


30.12.17 20:45
brsbrsm.. tktktrstkkmdmhmtkdryelhmdd..


DAMLandı DEnİZinde YÂR
BİZ BİR-İZin BİZinde YÂR
Gİttiğin YERde=>PEŞinde
ÇILgın Çocuk İZi-nde YÂR!.
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

SeheR YÂR SESin DUYmuşLar
DUYmuşLar YÂRe UYmuşLar
HİÇ SUSmamışş>KANat SESi
EZEL Bu =>EBED BU-ymuşLar!.


BEN’i BEN’de AŞan IŞIk
BEN KABI’mı tAŞan IŞIk
YEDi YÖNe RAKs EDiYOR
=>İÇİMde>UÇUŞan IŞIk!.


ZEVK 8923

hER ÂN =>yENidEN VAR OL!.an =>SÂBit gibi DURUŞLarı
=>SIRR-ı SUBHÂN SEBBEHAsı =>ÇİFte KANat VURUŞLarı
EŞYâ =>OLayLa=>ZAN BİL!.mez
GEÇMiş-GELecek =>ÂN BİL!.mez

MekÂN BİL!.mez ZamÂN BİL!.mez ÇILGIN ÇOCUk’un KUŞLarı!.


01.07.18 12:37
brsbrsm..tktktrstkkmdsensizzz..


YÂR İKLİMin=>YEDi rENgi
MÎM’in MEŞKi AŞK âhENgi
hERkES ÖZÜ’nün EMRinde
MuhaMMedî MEŞk MihENgi!.


Image nOt.:

SENn Image
VAR!.kEN..
YOK!.kEN…


BAŞım GÖKLere DEGERdi
BULUTLar=>BAŞın EGERdi
DERt Etme =>SEFîL İhvÂNi
MEŞELer ÇOKktan GÖGERdi!.


Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

ŞüKüR!.

İÇİMdeki =>ÇILgıN ÇOCuk
HİÇİMdeki->ÇILgıN ÇOCuk
ÇİLLeLerden YILgıN ÇOCuk
İLMek İLMek ÖRdük ŞüKür!.


*

YÂReLendi =>KANLı KAFes
SıRRr SOYundu Hevâ-Heves
İĞNe UCUnda>YARım NEFes
CÂN BÂZÂRIn GÖRdük ŞüKür!.


*

ÇOk-YOk>TEKLik DenİZi-yLe
=>“EL BÂRi ALLAH BİZi”-yLe
==>“ReSûLuLLAH’ın İZi”-yLe
=>HAKk KAPIsın İRdik ŞüKür!.


*

YUVAmız=>KeŞiŞ DAĞına
BÜLBÜLüz->ÇiLLe ÇAĞına
GİRdik SULTÂNım BAĞına
->GÜLLerini DİRdik ŞüKür!.


*

MecNÛNuz KÂR-ü-BELÂmız
CÂNda CÂNÂNız LEYyLÂmız
SIRAT SıRTına=>SEVdÂmız
LiVECHiLLAH>SERdik ŞüKür!.


*

EZELî<->EBEDî==>BUyduk
ReSûLuLLLAH SESin DUYduk
“ÖLMeden ÖL!.” EMRin UYduk
=>YÂRimize =>VERdik ŞüKür!.


17.01.17 04:13
brsbrsm tktktkkmdtkLk..

El Bâriu celle celâlihu.:
Image
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image KARA+AK=>SEVgi..

İÇİMdeki==>ÇILGıN ÇOCUk,
=>ÇİLLELeRe==->ALIŞıYOR!.
GÖZ YAŞLarı BONcuk BONcuk,
=>YAŞA!.maya==>ÇALIŞıYOR!.


İÇİMdeki==>ÇILGıN ÇOCUk,
=>ÇİLLELeRin KUTLu OLsun!.
KORKULardan>YILGıN ÇOCUk,
=>YÜREĞİN=>UMUTLu OLsun!.
GÖZ YAŞLarın BONcuk BONcuk,
NAHNU HAKk’ta>MUTLu OLsun!.


A’dan=>Ze’yedir=>bU OYUN,
=>VAR’ını-YOK’unu=>sOYUN,
CÂN’da>NAHNU BİZ BİR-İZde,
ÖLüM-DOĞuM>KURTLa-kOYUN!.


ZEVK 9514

EVVEL-ÂHiR=>BÂTıN-ZÂHiR RABB’ın==>ALLAH=>KUL İHVÂNİm,
EDEB-İLİM==>İRFÂN-ERKÂN=>MîM MENZİLİ-n BUL=>İHVÂNİm!.
HASBî HİZMEt=>BEBELeRe,
SÖZün GERÇmez DeDeLeRe,
DÜNYÂ=>AV İkEN=>AVCI OLmuş=>İNSÂNLar MEŞGUL İHVÂNİm!.


29.12.19 02:19
brsbrsm.. tktktrstkkmdhayrânnn..


HAKk ERENLer=>ERLik GÜNü,
BİZ BİR-İZ-Lik=>BİRLik GÜNü!.
KESREtte==>HeR CÂN ÇİLLEde,
VASHDEtte=>TEK-BİRLik GÜNü!.


İÇİMdeki==>ÇILGıN ÇOCUk,
=>ÇEMBERinde==>GÜL Oya!.
GÖZ YAŞLarı BONcuk BONcuk,
->GÜLmedim YÂR DOYa DOYa!.MESt-i MuHABBet MaSALLım!.
ÇİLLe ÇeMBeRİ-mde GÜL OYa!.


AYŞem ile ZeyNeL’in Bir Yörük OBAsında, YARBAŞı YAYLasında SEBEBi var sonUÇu YOKk bir KaRa SEVd Hikâyesi..
ZeyNeL, Yörük AGAsının Aylıkçı Çobanı..
AYŞem, Yörük AGAsının tek kızı ve Amcaoğlu Kanber’in beşik kertmesi sözLüsü..

Aylıkçı Çoban ZeyNeL İLe AYŞem’in İÇine Ateş düşünce AYŞem’e.: “AYŞemGÜLüm kaçalım gideli ADANA’ya kaybolalım!.” DEmiş..miş..
AYŞem de.: "Oba kalkan da çadırlar sökülen de hee!.” DEmiş..miş..

MaSALL bU!. NE VAR ki;
YAYLada iş-güç herkes içli dışlı iken, AYŞem ile ZeyNeL’in AŞk ATEŞi ALEVLenince Yörük AGAsı Osman Emmi durumu çakmış ve Biricik Kızını kara çadıra zikkelercesine hapsetmiş..miş...

Aylıkçı Çoban ZeyNeL, gece gündüz demez kavalına üflermiş KaRa SEVDÂsını.. Sürüsü söküne kalkınca dağlar kaval sesiyle İNLermiş.. AYŞem ise ZeyNeL’in kaval sesini İÇinde DİNLermiş.. miş..

İÇinde KaRa SEVDÂsını İŞLediği OYAsının GöNüL Gergefinde/ÇİLLe Çemberinde;
AŞKını simgeleyen simsiyah saçları ve o her ÂN ağlayacakmış gibi bakan YeMYeŞiL GÖZLeriyLe ZeyNeL’ine diyeceklerini Oya Oya İŞLer ACILarını Nakış Nakış NAKŞedermiş!. AŞKını MEŞKedermiş!.miş.. miş..
ZARFsız Mektubunu ve de, HARFsiz OYASını bitirince Çadırın Kapısından EsEN DELi RüzGÂRa bırakırmış ve Meşe Ormanına savrulan ve ÇobAN ZeyNeL’i BULan bu MuhaBbet MektubLarı.: “Çemberimde GÜL Oya!”ymış.. Oya Oya!. GÜL KOKarmıŞş dOya dOya!.


nOt.:
Ne zaman Ceme Yere düşerse, Hayatın Gargaşasında süklüm büklüm olan ZeyNeL EMMi Karlı dağlara bakmaya ve ardında iki emlik kuzu bırakıp giden GeLin AYŞem’ini Kavalına üfler Kendi İNLer Kendi DİNLermiŞş!.
BiR de KITMîR =>ULURmuŞş =>ÜNLermiş masmavi göklere KeŞiŞ Dağında SESsizce-KİMSEsizce.:

“ÇeMBeRİmde GÜL Oya!”Samandağ Âdem Nural Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Öğrenci ve Öğretmenleri tarafından hazırlandı. Meslek Lisesi İçin Çal-ÇeMBeRİmde GÜL Oya.:ÇeMBeRİmde GÜL Oya,
GÜLmedim Doya Doya.
Dertlere Karıyorum,
Günleri Saya Saya.
AL Beni Kıyamam Seni.

Pembe GÜL İdim Soldum,
Ak Güle İbret Oldum.
Karşı Karşı Dururken,
Yüzüne Hasret Kaldım.
AL Beni Kıyamam Seni.

Avlu Dibi Beklerim,
Vay Benim Emeklerim.
Dümbeleği Çala Çala,
Yoruldu Bileklerim.
AL Beni Kıyamam Seni!.
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

İÇİmdeki =>ÇILGıN ÇOCUk
AHh ANAm!. TÜRkü Tutturur
GÖZYAŞLarı BONCUk BONCUk
=>KİM OLduğum=>UNutturur
=>BANA =>BENi=>UNutturur!.


ZEVK 9131

HASAN DAĞın KARTALıydım,
SIRRım SIFıR SIRILdı YÂRr!.
BeN de GoncaGÜL DALıydım,
KANATLarım KIRILdı YÂRr!.
KEŞİŞ DAĞda ÇIRILÇIPLAk,
KARAKIŞta =>HÂLime BAk!.
KANATLarım =>AÇaBİLsem,
KALKa BİLsem>UÇaBİLsem,
SABIR TAŞım YÂRILdı YÂRr!.


23.01.19 04:23.
brsbrsm..tktktrstkkmdHAYyrett..


ImageKUL İHVÂNİ

Lazca Dido nanina.: Çok yaşlı anam..Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

SEVgi ===>GÖZLeRin SÖZüdür,
AŞKKsa ==>SÖZLerin=>ÖZüdür,
=>GÖZLeRi =>ÖZündEN BAKan,
=>CEYLÂNLa==>SIPA GÖZüdür!.


ZEVK 9655

=>İÇİMdeki===>ÇILGIN SIPA ===>GEMLemİŞş==>AŞKk KIRAT-ımı!
GÖNLün ALmış>GÖNLün VERmiş=>YEMLemİŞş=>AŞKk KIRAT-ımı!

“HEDEFimİZ ==>YAKîN!.” DiYOR!
“GÖKLerdEN=>YERe İN!.” DiYOR!
“SIRTıma SEN de>BİN!.” DiYOR!.
=>GEÇecekmiŞş=>“SIRAT”-ımı!.


10.06.2020 06:10
Brsbrsam..tktktrstkkmdecvLÂNnn..


KUL İHVÂNİ’me===>AŞKk OLsun!
=>AŞKk’ımız Mest-i MEŞKk OLsun!
MECNÛN SESsLesÎn==>LEYyLÂ’sın,
GÖNLÜMüZz VUSLÂt KÖŞKk OLsun!.


Image

ImageKuLu OLmaya SULTÂN İÇiN.:

وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ
Image---"Va’bud rabbeke hattâ ye’tiyeke’l- yakîn (yakînu).: Ve sana “yakîn” gelinceye (son yakîne, Hakk’u’l- Yakîne ulaşıncaya) kadar RABBine kul ol!”(Hicr 15/99)


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Image KUL İHVÂNİm..
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

İÇİMdeki==->ÇILGıN ÇOCUKk,
=->NAHNU DUÂmız AĞLıYOR!.
GÖZ YAŞLarı BONcuk BONcuk,
KULLuKk ÇİLLEmiz ÇAĞLıYOR!.


SEHERde DİZ ÇÖK!.üp DERViŞ,
YÂDEL BAĞI’n SÖK!.üp DERViŞ,
=>BİZ BİR-İZ==->NAHNU DUÂsı,
AĞLa BOYNuN BÜK!.üp DERViŞ!.


ZEVK 9887

ÖLÜM UYKUSUn UYANmak.. AKL-ı SİLM AYIKk’ı=->DUÂ,
TEVHİDin TEKEMMüL TÂCı.. AŞKk’ın ŞAKAYIKk’ı=->DUÂ,
İLM-ü-İRADEYLe=>İDRAKk,
Şu ÂN=ŞEHÂDEte İŞTİRAKk,
RAZİYyeten<->MERZİYyeten.. LÂZıM ve LÂYIKk’ı=>DUÂ!.


28.02.2021 02:28
brsbrsm...tktktrstkkmizdduâmızzz...


==>DUÂ==->DÎN’in DİREĞİ’dir,
===->MUHAMMEDî YÜREĞİ’dir,
TERCiH->TEVHİD KuL İHVÂNİm,
KULLuKk ŞARTI”n>GEREĞİ’dir!.


Image

DUÂ =>KULLuğumuzun ALLAHu zü’L- CELÂL’e ARZıdır..
İnsÂN YARATILış SeBeBi<->SonUÇu OLarak=>DUÂ Etmeye;
=>Muhtaçtır<=>Mecburdur<=>Me’murdur<=>Mahkumdur!.


قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ فَقَدْ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا
Image---“Kul mâ ya’beu bikum RABBî lev lâ duâukum, fe kad kezzebtum fe sevfe yekûnu lizâmâ (lizâmen):De ki: "Sizin DUÂnız olmasaydı RABBim size değer verir miydi? Fakat siz gerçekten yalanladınız; artık (bunun azabı da) kaçınılmaz olacaktır." (Furkân 25/77)

“DUÂnız olmasa neye yarardınız?!.”
“Namaz kılmasaydınız neye yarardınız!.” değil.
“Hacca gidip hacı olmasaydınız!." da değil!
İyi DİNLeyin
DUÂ DUÂ DUÂ..
Duâ=>ÖZümüzdeki Ayân-ı Sabitemizi/aynîyyetimizi VüCûD’a getirmek, MevCûD’a Çıkartmak!. OLduğun gibi YAŞAmak ALLAH’ın Lütf ü Keremini fiilen ALLAH’ın NÛRu OLarak YAŞAmak ve YAŞAtmak!.

ALLAHu zü’L- CELÂL;


وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ
Image---“Ve kâle RABBukumud’ûnî estecib lekum, innellezîne yestekbirûne an ibâdetî se yedhulûne cehenneme dâhırîn (dâhırîne).: Ve RABBimiz, şöyle buyurdu.: "BANA DUÂ ediniz ki size icâbet edeyim. Bana kul olmaktan kibirlenenler, muhakkak ki hâkir ve zelîl olarak cehenneme girecekler." (Mü'min 40/60)

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
Image---“Ve izâ seeleke ıbâdî annî fe innî karîb (karîbun) ucîbu da’vete’d- dâi izâ deâni, fe’l- yestecîbû lî ve’l- yu’minû bî leallehum yerşudûn (yerşudûne).: (Ey Rasûlüm) Ve kullarım sana, BENden sorduğu zaman, muhakkak ki BEN, (onlara) yakınım. BANA DUÂ edilince, DUÂ edenin DUÂsına (dâvetine) icâbet ederim. O halde onlar da BANA (BENİM dâvetime) icâbet etsinler ve Bana iman etsinler. Umulur ki böylece onlar irşada ulaşırlar (irşad olurlar).” (Bakara 2/186)

RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem;

Image---İmam Ali kerremallahu vechehu.: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: Ed DUÂ silahu’l- mü’mini ve imâdu’d- DÎNi ve NÛru’s- Sermâvâti ve’l- ARZi.: DUÂ mü'minin silâhı, DÎNin direği, Göklerin ve Yerin NÛRudur." buyurdu.
(Hâkim, Müstedrek, II, 692; Suyutî, Camiu’s-sağir - 4258)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Sizden her kime DUÂ kapısı açılmış ise ona Rahmet Kapıları açılmıştır. ALLAH 'tan istenilen şeyler arasında O'na en sevimli geleni, âfiyettir.” buyurduktan sonra.: “DUÂ, başa gelen ve henüz gelmeyen belâya karşı fayda sağlar. Ey ALLAH 'ın kulları, DUÂ ya sarılın!.”buyurmuştur..
(Tirmizî, Deavât, 101.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: "ALLAH'a kabul edileceğine gerçekten inanarak DUÂ ediniz. Biliniz ki ALLAH, ciddiyetten uzak ve umursamaz bir kalb ile yapılan DUÂları kabul etmez."buyurmuştur..
(Tirmizi, Deavât, 65)

Image

DUÂ.: Çağırmak, seslenmek, dâvet etmek, istemek ve yardım taleb etmek..
DUÂ.: Dinî deyim olarak; ALLAHu zü’L- CELÂL’in yüceliği karşısında insanın aczini ve za’fiyetini i’tiraf etmesi, sevgi ve saygı ile O'nun lütuf ve yardımını, dünyâ ve âhirette ni’metler ve iyilikler ihsân etmesini dilemesidir. Kişinin üzerindeki sıkıntı, dert ve belâyı gidermesi, günah, hata ve kusurlarını bağışlaması için ALLAHu zü’L- CELÂL’e yalvarıp yakarması ve O'na hâlini arz edip niyazda bulunmasıdır.

(Râğıb ve İbn Manzûr, d'av md.)

DUÂ; sınırlı, sonlu ve âciz olan insanın, bu halinin bilinci ile ve bütün benliğiyle sınırsız, sonsuz ve Kudret sâhibi olan ALLAHu zü’L- CELÂL’e yönelip O'nunla arasında bir köprü ve diyalog kurmasıdır. Bu bilinçle yapılan DUÂ, insanın YARATANIna olan inancının, güveninin ve O’na teslim oluşunun bir göstergesidir.

DUÂ; insanda doğuştan var olan fıtrî bir duygudur. İnsan, üstesinden gelemeyeceği birçok olay, üzüntü ve sıkıntı ile karşılaşır. Böyle ÂNLarda, ALLAHu zü’L- CELÂL’e sığınma ve O'ndan yardım isteme ihtiyacı hissiyle DUÂ eder. Bu sebeple bütün dinlerde DUÂ mevcûddur. Normal zamanlarda DUÂ etmeyen veya ALLAH celle celâlihu'ya inanmayan insanlar bile, darda kaldıkları ve sıkıntıya düştükleri zamanlarda DUÂya ihtiyaç duyarlar..

ALLAHu zü’L- CELÂL, bu durumu;


وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَآئِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَى ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
Image---“Ve izâ messel insâne’d- durru deânâ li cenbihî ev kâiden ev kâimâ (kâimen), fe lemmâ keşefnâ anhu durrehu merre ke’en lem yed’unâ ilâ durrin messeh (messehu), kezâlike zuyyine li’l- musrifîne mâ kânû ya’melûn (ya’melûne).: Ve insana bir darlık (musîbet, sıkıntı) isabet ettiği (dokunduğu) zaman, yatarken, otururken veya ayaktayken Bize DUÂ etti (eder). Fakat onun sıkıntısını ondan giderdiğimiz zaman ona isâbet eden darlıkta (sıkıntıda) Bize DUÂ etmemiş gibi döndü (döner). İşte böylece müsriflere, yapmış oldukları şeyler süslendi.” (Yûnus 10/12)

ALLAHu zü’L- CELÂL, bu ve benzeri âyetlerde sıkıntı zamanlarında insanların DUÂ ettiklerini bildirmekte ve böylece DUÂ etmenin, insanın fıtrî bir özelliği olduğuna vurgu yapmaktadır.

İnsÂN YARATILış SeBeBi<->SonUÇu OLarak=>DUÂ Etmeye;
=>Muhtaçtır<=>Mecburdur<=>Me’murdur<=>Mahkumdur!.

DUÂ yaptıktan sonra insan, gönlünde bir ferahlık ve rahatlık hisseder, isteğinin yerine getirileceği hususunda ümit var olur. Bu yönü ile DUÂ, Ruhî Bunalımlara karşı koruyucu sağlık tedbiri konumundadır..

DUÂ=>ALLAHu zü’L- CELÂL’in İLâHî EMRİdir.:
DUÂ etmeyi===>ÖVmüş ve Teşvik Etmiştir.:


قُلْ مَن يُنَجِّيكُم مِّن ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ تَدْعُونَهُ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً لَّئِنْ أَنجَانَا مِنْ هَذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ
Image---“Kul men yuneccîkum min zulumâti’l- berri ve’l- bahri ted’ûnehu tedarruan ve hufyeh (hufyeten), le in encânâ min hâzihî le nekûnenne mine’ş- şâkirîn (şâkirîne).: “Sizi karanın ve denizin karanlıklarından kim kurtarır?” de. Gizlice ona yalvararak.: “Eğer bizi bundan kurtarırsan biz mutlaka şükredenlerden oluruz.” diye DUÂ edersiniz.” (En'âm 6/63)

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
Image---“Ud'û RABBekum tedarruan ve hufyeh (hufyeten), innehu lâ yuhıbbu’l- mu'tedîn (mu'tedîne).: RABBinize yalvararak ve gizlice DUÂ edin. Muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez.” (A’râf 7/55)

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
Image---“Ve lâ tufsidû fî’l- ardı ba'de ıslâhıhâ ved'ûhu havfen ve tamaâ (tamaân) inne rahmetallâhi karîbun mine’l- muhsinîn (muhsinîne).: Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın. ALLAH'a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki ALLAH'ın rahmeti muhsinlere yakındır.” (A’râf 7/56)

وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ
Image---“Ve lillâhi’l- esmâu’l- husnâ fed’uhu bihâ ve zerûllezîne yulhıdûne fî esmâih(esmâihî), se yuczevne mâ kânû ya’melûn(ya’melûne).: En güzel isimler ALLAH'ındır, artık O'na onunla (esmaları ile) DUÂ ediniz! ALLAH'ın isimlerini (mânâsını) saptıranları terket! Yapmış oldukları şeyden dolayı yakında cezâlandırılacaklar.” (A’râf 7/180)

قُلِ ادْعُواْ اللّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاَتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً
Image---“Kulid’uLLÂHe evid’u’r- RAHMÂN (rahmâne), eyyen mâ ted’û fe lehu’l- esmâu’l- husnâ, ve lâ techer bi salâtike ve lâ tuhâfit bihâ vebtegı beyne zâlike sebîlâ (sebîlen).: De ki: “ALLAH diye çağırın veya RAHMÂN diye çağırın. Nasıl çağırırsanız hepsi O'nun Esmaü’l- Hüsnası'dır (ALLAH'ın en güzel isimleridir).” Namazında (sesini) yükseltme ve onu (sesini) alçaltma. Bu ikisi arasında bir yol tut.” (İsrâ 17/110)

فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
Image---“Fed’ûllâhe muhlisîne lehu’d- dîne ve lev kerihe’l- kâfirûn (kâfirûne).: Öyleyse, dini yalnızca O'na hâlis kılanlar olarak ALLAH'a DUÂ (kulluk) edin; kâfirler hoş görmese de.” (Mü’min 40/14)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: Ey ALLAH’ın kulları! Size DUÂ etmenizi tavsiye ederim.”
buyurmuştur..
(Hâkim, De’avât, I, 493; Tirmizî, De’avât, 102)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “ALLAH’ın fazlından isteyin, çünkü ALLAH kendisinden bir şey istenmesini sever. En faziletli ibâdet (DUÂ edip) bir sıkıntının kalkmasını beklemektir.” buyurmuştur..
(Tirmizî, De’avât, 116)

DUÂ, MuhaMMedî Mü’minin İbâdetidir.:

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:DUÂ, ibâdetin özüdür.”buyurmuştur..
(Tirmizi, Daavât, 1)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “En faziletli ibâdet DUÂdır.”buyurmuştur..
(Hâkim, De’avât, I, 491)

DUÂ Etmemek ALLAHu zü’L- CELÂLL’in Gazâbını ÇEKer.:

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kim ALLAH’a DUÂ etmezse, ALLAH ona gazab eder”buyurmuştur..
(İbn Hıbbân, Zikir ve DUÂ, No: 890; Hâkim, De’avât, I, 491; Tirmizî, De’avât, 2; İbn Mâce, DUÂ, 1)

DUÂ, MuhaMMedî Mü’minin Manevî SiLahıdır.:

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.:DUÂ, mü’minin silahıdır; dinin direğidir; göklerin ve yerin nurudur”buyurmuştur..
(Hâkim, De’avât, No: 1812; Heysemî, Ed'ıye, 5, No: 17198)

Buradaki “silah” izafî anlamdadır. İnsan, “silah” ile düşman saldırılarına karşı kendini korur. Hadiste DUÂ da silaha benzetilmiştir. Çünkü insan DUÂ ederek ALLAHu zü’L- CELÂL’den kendisini görünür görünmez kazalardan, belâlardan ve âfetlerden korumasını ister.
Eğer şartlarına uygun ve İhLâs ile DUÂ edebilirse, ALLAHu zü’L- CELÂLL onu korur. Böylece DUÂ, mü’minin manevî siLahı OLur..

DUÂya Eûzü Besmele, Hamdele ve Salvele İle Başlanmalıdır.:

DUÂ öncesinde Müslüman, ruhen ve bedenen DUÂya hazır hâle gelmeli, mümkünse abdest alıp kıbleye dönmelidir..
(Buharî, De’avât, 24; İbn Mâce, DUÂ, 13)

فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ
Image---“Fe izâ kare’te’l- Kur’ÂNe festeız billâhi mine’ş- şeytâni’r- racîm (racîmi).: Öyleyse Kur'ÂN-ı Kerim'i okuduğun zaman recmedilmiş (taşlanmış) şeytandan hemen ALLAH'a sığın.” (Nahl 16/98)

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
Image---“Ikra’bismi RABBikellezî halak (halaka).: Yaratan RABBinin İsmi ile oku.” (Alak 96/1)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, DUÂya.: “SubhÂNe RABBiye’l-ale’l- VeHHÂB.: Yücelerin yücesi ve bağışlayıcı olan RABBimi, bütün noksanlıklardan tenzih ederim!.”diyerek başlamıştır.
(İ. Ahmed, Müsned, IV, 54; Hâkim, DUÂ, I, 498)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Biriniz DUÂ ettiği zaman, ALLAH'a hamd ve övgü ile başlasın, sonra Peygambere salât etsin, sonra dilediği DUÂyı yapsın.”buyurmuştur.
(Tirmizî, De’avât, 66; Ebu Dâvûd, Salât, 358)

Image---Ömer radiyallahu anhu.: “Peygambere salât getirilinceye kadar DUÂ, yer ile gök arasında durur, hiçbir DUÂ O’na yükselmez (kabul olmaz)”buyurmuştur.
(Tirmizî, Salât, 347)

Azîz kardeşlerim;
Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e saLât-ü seLâm/saLâvât okumamız kendi Nefsimizin, =>RESÛLü’ne=>ALLAH’a ULAŞım SALLımızdır. Ve EMRuLLAHtır. Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem de ÜMMEt-i MuhaMMedi SaLât-ü SeLâm hususunda şiddetle UYARmıştır.:


Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Şüphesiz insanların en ziyâde cimrisi İSMİMi işitip de bana SaLât-ü SeLâm göndermeyen kimsedir.”buyurmuştur.
(Tirmizî)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bir kimse İSMİMi işitir de BANA SaLât-ü SeLâm getirmezse BANA cefâ etmiş olur.”buyurmuştur.
(Süyûtî, Camiu's- Sağir)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bir kimse yanında İSMİM zikrolunur da BANA SaLât-ü SeLâm göndermezse o kimse şâkidir.”buyurmuştur..
(Münâvî)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bana salâvât vermeyi unutan kimse cennetin yolunu şaşırır.”buyurmuştur..
(İbn-i Mâce)
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image

Image DUÂdan Önce Tövbe ve İstiğfar Edilmelidir Günah işleyen, haramlardan uzak durmayan bir kulun DUÂsı kabul edilmeye Lâzım ve Lâyık değildir.:

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH yolunda seferler yapmış, üstü başı tozlanmış bir adam, ellerini semâya kaldırarak.: “Yâ RABBî Yâ RABBî!.” diye DUÂ ediyor, yalvarıyor. Hâlbuki yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdır. Böyle birisinin DUÂsı nasıl kabul olur?” buyurmuştur..
(Müslim, Zekât, 19)

Image DUÂ ederken eLLer Semâya AçıLmaLı ve DUÂ Sonunda Yüze SürüLmeLidir.:

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
DUÂ ettiği zaman koltuk altları görünecek kadar ellerini semâya kaldırmıştır. Sahabeden Ebu Musa el-Eş'arî, Peygamber aleyhisselâm’ın DUÂ ederken koltuk altları görünecek kadar ellerini kaldırdığını bildirmiştir..
(Buharî, De’avât, 22)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
DUÂda parmaklarını omuz hizâsına kadar kaldırdığı da rivâyet edilmiştir..
(Hâkim, De’avât, I, 536)

Image---Ömer radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, DUÂda ellerini semâya kaldırdığında yüzüne sürmeden indirmezdi” buyurmuştur..
(Tirmizî, Deavât, 11.)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
ALLAHu zü’L- CELÂL’den bir şeyin olmasını istediği zaman ellerinin içini yukarıya çevirirdi. Ancak bir şeyden sakınacağı zaman ise ellerinin içini aşağıya çevirirdi… (Ahmed b. Hanbel, Müsned, c. 4, s. 56; Cemu’l-Fevaid, c. 5, s. 237, h. 9242-43. el-Fethu’l-Kebir, II/357.)

Image Yağmur DUÂnda eLLerin konumu diğer DUÂLardan farkLıdır. ResûLuLLah sallallahu aleyhi vesellem’in Yağmur DUÂnda;

Ellerini fazlaca kaldırdığı..
(Buharî, İstiska, 21),
Şehâdet parmağını kaldırdığı.. (Taberanî, el-Mu’cemü’l-Evsat, No: 5981),
Ellerinin üst kısmını yüzüne, iç kısmını yere çevirerek DUÂ ettiği.. (İ. Ahmed, Müsned, No: 12239)

Image---Aişe radiyallahu anha vâlidemiz .: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem her gece yatağına girdiği zaman avuçlarını birleştirir, sonra avucuna üfler sonra (e’ûzü besmele çekip) İhlâs, Felak ve Nâs Sûrelerini okur, sonra elleri uzanabildiği yere kadar vücûdunu mesh ederdi. Bu işlemi yapmaya önce başından başlar, yüzüne ve vücûdunun ön taraflarına mesh ederdi. Bunu üç defa yapardı.” buyurmuştur..
(Tirmizî, De’avât, 21; Ebu Dâvûd, Edeb, 107.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Va’lemu ennALLAHe lâ yestecibu duâen min kalbin gâfilin lâhin.: Biliniz ki, ALLAH gafil bir kalbden gelen DUÂyı kabul etmez” buyurmuştur..
(Tirmizî, De’avât, 66)

Image DUÂnın İhLâsLı, ŞûurLu KabuL OLacağına İnanıLarak DUÂ EdiLmeLidir ALLAHu zü’L- CELÂL'ın güzeL isimLerinden birisi de.: Es SEMî'u'd-DUÂ ceLLe ceLâLihudur.:

هُنَالِكَ دَعَا زَكَرِيَّا رَبَّهُ قَالَ رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
Image---“Hunâlike deâ zekeriyyâ RABBeh (RABBehu), kâle RABBi heblî min ledunke zurriyyeten tayyibeh (tayyibeten), inneke semîud duâ’ (duâi).: Zekeriyya (aleyhisselâm), işte orada RABBine DUÂ etti: "RABBim, bana Senin katından temiz bir nesil bağışla, muhakkak ki sen DUÂyı en iyi işitensin" dedi.” (Âl-i İmrân 3/38)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: U’dullâhe ve entüm mûkinûn bi’l-icâbeti.: Kabul edileceğine kesin bir şekilde inanarak ALLAH’a DUÂ edin.” buyurmuştur..
(Tirmizî, De’avât, 66.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Biriniz, DUÂ ettiği zaman, isteğinde azimli olsun (Talebini kesin olarak dile getirsin). “ALLAH’ım!. Dilersen bana ver!.” demesin. Çünkü ALLAH’ı zorlayacak herhangi bir güç yoktur.” buyurmuştur..
(Buharî, De’avât, 21; Müslim, Zikir, 7; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No: 977)

Image DUÂnın; Yüksek sesLe bağırıp çağırarak riyâ iLe değiL de, kısık bir sesLe ve yaLvararak yapıLması ALLAHu zü’L- CELÂL’in ve RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem’in EMRidir.:

ادْعُواْ رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ لاَ يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ
Image---“Ud'û RABBekum tedarruan ve hufyeh (hufyeten), innehu lâ yuhıbbu’l- mu'tedîn (mu'tedîne).: RABBinize yalvararak ve gizlice DUÂ edin. Muhakkak ki O, haddi aşanları sevmez.” (A’râf 7/55)

وَاذْكُر رَّبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعاً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالآصَالِ وَلاَ تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ
Image---“Vezkur RABBeke fî nefsike tedarruan ve hîfeten ve dûne’l- cehri mine’l- kavli bi’l- guduvvi ve’l- âsâli ve lâ tekun mine’l- gâfilîn (gâfilîne).: RABBini, sabah akşam, yüksek olmayan bir sesle, kendi kendine, ürpertiyle, yalvara yalvara ve için için zikret. Gaflete kapılanlardan olma.” (A’râf 7/205)

قَالَ كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّي سَيَهْدِينِ
Image---“Kâle kellâ, inne maiye RABBî seyehdîn (seyehdîni).: (Musa aleyhisselâm): “Hayır, muhakkak ki RABBim benimle beraber, O, beni hidâyete (kurtuluşa) ulaştıracaktır.” dedi.” (Şu’arâ 26/62)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Image---“Ve lekad halakne’l- insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh (nefsuhu), ve nahnu akrebu ileyhi min habli’l- verîdi.: Ve andolsun ki insanı BİZ yarattık. Ve nefsinin ona ne vesveseler vereceğini biliriz. Ve BİZ, ona şah damarından daha yakınız.” (Kâf 50/16)

هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ
Image---“Huvellezî halaka’s- semâvâti ve’l- ardafisitteti eyyâmin summestevâ ale’l- arş (arşi), a’lemu mâ yelicu fî’l- ardı ve mâ yahrucu minhâ ve mâ yenzilu mine’s- semâi ve mâ ya’rucu fîhâ, ve huve meakum eyne mâ kuntum, vallâhu bi mâ ta’melûne basîr (basîrun).: Gökleri ve yeri 6 günde yaratan O'dur. Sonra arşın üzerine istivâ etti. Arza gireni ve ondan çıkanı ve semâdan ineni ve orada uruç edeni (yükseleni) bilir. Ve siz nerede iseniz O, sizinle beraberdir. Ve ALLAH, sizin yaptıklarınızı en iyi görendir.” (Hadîd 57/4)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ
Image---“E lem tere ennellâhe ya’lemu mâ fî’s- semâvâti ve mâ fî’l- ard (ardı), mâ yekûnu min necvâ selâsetin illâ huve râbiuhum ve lâ hamsetin illâ huve sâdisuhum ve lâ ednâ min zâlike ve lâ eksere illâ huve me’ahum eyne mâ kânû, summe yunebbiuhum bi mâ amilû yevme’l- kıyâmeh (kıyâmeti), innellâhe bi kulli şey’in alîm (alîmun).: ALLAH'ın göklerde ve yerde olan herşeyi bildiğini görmedin mi? Üç kişi arasında gizli bir konuşma olmaz ki, onların dördüncüsü O (ALLAH) olmasın. Ve beş kişi (arasında gizli bir konuşma) olmaz ki, onların altıncısı O (ALLAH) olmasın. Ve bundan daha azı veyâ daha çoğu, nerede olurlarsa olsunlar, mutlaka O (ALLAH), onlarla beraberdir. Sonra kıyâmet günü, yaptıklarını onlara haber verecektir. Muhakkak ki ALLAH; her şeyi en iyi bilendir.” (Mücâdele 58/7)

Image---Ebu Musa el-Eş’arî radiyallahu anhu.: Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem ile birlikte bulunduğumuz bir seferde, tepelere çıktıkça, derelere indikçe yüksek sesle tekbir ve tehlil getiriyorduk. Bunun üzerine Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Ey İnsanlar! Kendinizi yormayınız. Çünkü sizler sağır ve uzaktaki birine değil, her an sizinle olan, her şeyi duyan ALLAH’a DUÂ ediyorsunuz” buyurmuştur..
(Buharî, Cihâd,131.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH celle celâlihu.: “BENi zikrettiği, ve dudaklarını benim için kımıldattığı/hareket ettirdiği zaman BEN kulumla beraberim!.” buyurdu.” buyurmuştur..
(Hâkim, De’avât, I, 496.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH celle celâlihu.: BANA DUÂ ettiği zaman onunla beraberim!.” buyurdu.” buyurmuştur..
(Müslim, Zikir, 19.)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem,
DUÂlarda veciz ve kapsamlı sözler ile DUÂ etmeyi tercih eder, bunların dışındakileri terk ederdi.. (Ebu Dâvûd, Salât, 358)

Image DUÂ SamimîyyetLe SadakatLa ve IsrarLa DUÂ EdiLmeLidir ve sonUÇ ALLAHu zü’L- CELÂL’in takdiridir ve HAYRdır.:

Image---Abdullah ibn Mes'ûd radiyallahu anhu.: “Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem, DUÂ ettiği zaman üç sefer tekrar eder ve bir şey istediği zaman yine üç sefer tekrar ederdi” buyurmuştur..
(Müslim, Cihâd, 107.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: RABBime DUÂ ettim de kabul edilmedi, diyerek acele etmediğiniz sürece ALLAH DUÂlarınızı kabul eder.” buyurmuştur..
(Buharî, De’avât, 22; Müslim, Zikir, 92.)

ALLAHu zü’L- CELÂL’e DUÂ ettikten sonra sonucu ALLAH'a havâle etmek gerekir. ALLAH celle celâlihu, kulunun istediğini hemen verebileceği gibi, daha sonra da verebilir veyâ kulun isteği, kendisi için hayırlı değildir, ona daha hayırlı olanı verir veyâ mükâfatını âhirete bırakır.. (Tirmizî, De’avât, 133) 7 10)

Image DUÂ =>HAVf-ü-RECâ=>Korku ve Ümit ARAsında YapıLmaLıdır.:

وَلاَ تُفْسِدُواْ فِي الأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ
Image---“Ve lâ tufsidû fî’l- ardı ba'de ıslâhıhâ ved'ûhu havfen ve tamaâ (tamaân) inne rahmetallâhi karîbun mine’l- muhsinîn (muhsinîne).: Islâh olduktan sonra yeryüzünde fesad çıkarmayın. ALLAH'a korkarak ve umutla yalvarın. Şüphesiz ki ALLAH'ın rahmeti muhsinlere yakındır.” (A’râf 7/56)

وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُم بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ
Image---“Vektub lenâ fî hâzihi’d- dunyâ haseneten ve fî’l- âhıreti innâ hudnâ ileyk (ileyke), kâle azâbî usîbu bihî men eşâu ve rahmetî vesiat kulle şey’ (şey’in), fe se ektubuhâ lillezîne yettekûne ve yu’tûne’z- zekâte vellezîne hum bi âyâtinâ yu’minûn (yu’minûne).: Bize bu dünyada ve ahirette (yevm'i’l- âhirde, kıyâmet gününde, hayat gününde) haseneler (güzel ameller, derecat kazandıran ameller) yaz (pozitif derecelerimizi, negatif derecelerimizden daha çok kazandır). Gerçekten biz tövbe edip, SANA döndük. ALLAHû TeALÂ, şöyle buyurdu: “Azâbımı dilediğime isabet ettiririm. Ve rahmetim herşeyi kuşattı. Böylece onu (haseneyi) takva sahiblerine ve zekâtı veren kimselere yazacağım. Ve onlar ki; onlar, âyetlerimize îmân ederler (mü'minlerdir).” (A'râf 7/156)

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ
Image---“Festecebnâ leh (lehu), ve vehebnâ lehu yahyâ ve aslahnâ lehu zevceh (zevcehu), innehum kânû yusâriûne fi’l- hayrâti ve yed’ûnenâ regaben ve rehebâ (reheben), ve kânû lenâ hâşiîn (hâşiîne).: Bunun üzerine ona icâbet ettik (DUÂsını kabul ettik). Ve ona, Yahya (A.S)'ı hibe (armağan) ettik. Ve onun için, zevcesini de ıslâh ettik (çocuğu olabilecek duruma getirdik). Muhakkak ki onlar, hayırlarda yarışırlardı. Ve Bize, rağbet ederek ve korkarak DUÂ ederlerdi. Ve onlar, Bize huşû’ duyanlardı.” (Enbiyâ 21/90)

تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ
Image---“Tetecâfâ cunûbuhum ani’l- medâcıi yed’ûne RABBehum havfen ve tamaan ve mimmâ razaknâhum yunfikûn (yunfikûne).: Yanlarını yataktan uzaklaştırırlar (yan üstü yatarken kalkarlar). RABB'lerine korku ve ümitle DUÂ ederler. Ve onları rızıklandırdığımız şeylerden infâk ederler (verirler).” (Secde 32/16)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH celle celâlihu.: “Sebakat rahmetî gzabî.: Rahmetim gazabımı geçmiştir” buyurdu.”
buyurmuştur..
(Beyhakî, Şu'abü'l-iman, er-Ricâ MinALLAH, No: 1037.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: ALLAH celle celâlihu.: “Enâ inde zanni abdî bî ve enâ ma’ahu izâ deânî.: BEN, kulumun BANA olan zannı üzereyim ve BANA DUÂ ettiği zaman BEN onunla beraberim” buyurdu.” buyurmuştur..
(Müslim, Zikir, 19.)

Image DUÂda diLenenLer/istenenLer DiNen meşru’ şeyLer oLmaLı. İstenmeyecek şeyLeri istemek, dinen haram ve yasak oLan konuLarda DUÂ ediLmemeLidir.:

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Kul, günah taleb etmedikçe veyâ Sıla-i Rahmin kopmasını istemedikçe DUÂsı icâbet görmeye/kabul edilmeye devam eder.” buyurmuştur..
(Müslim, Zikir, 25; İbn Hıbbân, Ed'ıye, No:881, 976.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Sıkıntılı ve musibete uğradığı zamanlarda ALLAH'ın DUÂsını kabul etmesini isteyen kimse, rahat zamanlarında çok DUÂ etsin.” buyurmuştur..
(Tirmizî, De’avât, 9.)

Image Salih Amel ve Hayırlı İşler DUÂda Vesile Edilmelidir Mü’min, DUÂnın kabul olması için işlediği salih ve hayırlı amelleri vesile etmelidir. Bunun örnekleri hadislerde vardır..
Örneğin.:
Bir yolculuk esnâsında yağmura tutulan ve bir mağarada 9 mahsur kalan üç arkadaş, hayırlı amellerini vesile kılarak ALLAH’a yalvarmışlar ve neticede mağaradan kurtulmuşlardır.. (Müslim, Zikir ve DUÂ, 100)
Hâkim'in Müstedrek adlı eserinde Peygamberimizin de DUÂda vesile edilebileceği ile ilgili şöyle bir rivâyet vardır.:


Image---Osman b. Huneyf’ten şöyle rivayet edilir: Kör bir adam Peygamberimiz aleyhisselâmın yanına geldi ve dedi ki.: “Bana şifa vermesi için ALLAH’a DUÂ et.” Peygamberimiz aleyhisselâm ona buyurdu ki: “Eğer istersen, senin için yapacağım DUÂ yı sonraya bırakayım; çünkü bu senin için daha iyidir. Ama istersen şimdi DUÂ edeyim.” Adam.: ALLAH’a DUÂ et!” dedi. Peygamberimiz aleyhisselâm adama bütün gereklerini yerine getirerek abdest almasını ve iki rekât namaz kıldıktan sonra şu DUÂyı yapmasını buyurdu.: “ALLAH’ım! Rahmet Peygamberi MuhaMMed vasıtasıyla SENden istiyorum ve SANA yöneliyorum. Ey MuhaMMed! Şu ihtiyacımı gidersin diye SENin vasıtanla RABBim’e yöneldim. ALLAH’ım! Onu benim için şefaatçi kıl.” buyurmuştur..
(İbn-i Mace, 1/144, No: 1385; Müsned, Ahmed, 4/138, No: 16789; Hâkim Nişaburî, 1/313; Cami’us-Sağir, Suyutî, 59; Minhac’ul-Cami, 1/286.)

Bu hadisin sahihliği hususunda hiçbir problem yoktur. Hatta İbn-i Teymiyye de bu hadisin sahih olduğunu kabul eder ve şu değerlendirmede bulunur.: “Hadisin rivayet zincirinde adı geçen Ebu Câfer’den maksat, Ebu Cafer el-Hatmî’dir ve bu adam, güvenilir (sıka) biridir.”

Er-Rufaî ise, bu hadis hakkında şu değerlendirmede bulunur.: “Hiç kuşkusuz bu, sahih ve meşhur bir hadistir. Ayrıca Peygamber aleyhisselâm’ın DUÂsıyla kör adamın yeniden görmeye başladığında da en küçük bir kuşku yoktur.”

(Sübhanî, et-Tevessül, er-Rufaî’nin “et-Tavassul İlâ Hakikat’it-Tevessül” adlı eserinin 158. sayfasından naklen.)
Bu hadisi, Nesaî, Beyhakî, Taberanî, Tirmizî ve Hâkim el-Müstedrek adlı eserinde rivayet etmişlerdir. (Tirmizî, 5/531; Nesaî, 6/169, No:10495.)


Image

Görme özürlü biri gelip Peygamberimizden iyileşmesi için kendisine DUÂ etmesini ister. Peygamberimiz, bu kimseye güzelce bir abdest almasını ve iki rekât namaz kılmasını ve şöyle DUÂ etmesini emreder.:

TÜRKÇESİ.:
ALLAHümme innî eselüke ve eteveccehu ileyke binebiyyike MuhaMMedin sallallahu aleyhi veselleme Nebiyyü’r-Rahmeti Yâ MuhaMMedu innî eteveccehu bike ilâ RABBike fî hâcetî hâzihi fetakzihâ lî. ALLAHümme şeffiğhu fiyye ve şeffiğnî fîhi..:

MÂNÂSI.:
ALLAH'ım!. SENden (bana şifa vermeni) istiyorum, Rahmet Peygamberi olan Resûlün MuhaMMed’i (aleyhisselâm'ı vesile ederek SANA yöneliyorum. Yâ MuhaMMed!. Ben, şu ihtiyacımı gidermesi için SENinle RABBin’e yöneliyorum. ALLAH'ım!O'nu (peygamberini) bana şefaatçi kıl ve ihtiyacım konusunda onu bana şefaatçi eyle.”

(Hâkim, De’avât, No: 1909, 1929-1930, I, 519, 526)

Image---Atiye el-Avfî, Ebu Said el-Hudrî radiyallahu anhum kanalıyla Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Bir kimse namaz kılmak amacıyla evinden çıksa ve.: ALLAH’ım! SENden isteyenlerin hakkı için, şu yürüyüşüm hakkı için -ki ben kötülük, azgınlık, riyakârlık veyâ desinler için evimden çıkmış değilim. SENin gazabından korktuğum ve rızanı arzuladığım için çıktım- istiyorum ki, beni ateşten koruyasın ve benim günahlarımı bağışlayasın. Çünkü SENden başka günahları bağışlayan kimse yoktur.” dese, ALLAH ona vechini (rızasını) yöneltir ve yetmiş bin melek de onun için mağfiret diler.” buyurmuştur..
(İbn Mâce, 1/256.)

Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’den bir şey istenmiyor; istekler doğrudan ALLAHu zü’L- CELÂL’e arz ediliyor; sâdece ALLAHu zü’L- CELÂL’in Abduhu/en sevgili kulu ve Resûlühu/son peygamberi olan MuhaMMed sallallahu aleyhi vesellem’i sının kabulü için vesile ediliyor.

Konu ile ilgili üç rivâyetten ikisinde, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’den bu DUÂyı öğrenen kişinin DUÂ ettiği ve iyileştiği bildirilmektedir..
(Hâkim, De’avât, No: 1929-1930, I, 526) 15)

Image DUÂnın Sonunda “Âmin!.” denilmeli, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’e Salât-ü Selâm getirilmeli ve Fâtiha Sûresi Okunmalıdır. “Âmin!.” Denilmeli ve;

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّيَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاء
Image---“RABBic’alnî mukîma’s- salâti ve min zurriyyetî RABBenâ ve tekabbe’l- DUÂ (duâi).: RABBim, beni ve zürriyetimi namazı ikâme edenlerden kıl. RABBimiz, DUÂmı kabul buyur.” (İbrahîm 14/40)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem.: “Biriniz “âmin!.” dediği zaman gökteki bir melek de “âmin!.” der. İkisinden biri diğerinin “âmin!.” demesine denk gelirse o kişinin geçmiş günahları bağışlanır” buyurmuştur..
(Hemmâm b. Münebbih, Sahîfetü Hemmâm, No: 10.)

Image---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem. “Bir farz namazı kılan kimsenin bir makbul duâ hakkı vardır. Kur’ÂN’ı hatmeden kimsenin de bir makbul duâ hakkı vardır.” buyurmuştur..
(Feyzü’l-Kadîr, c. 6, s. 211, h. 8818.)

Image

SALÂTMÜNCİYE/SALÂTEN TÜNCİNÂ..

Image Ülkemizde uzun yıllardır namazlardan sonra okunan “Salât-ı Münciye” diye bilinen DUÂ, Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem’den bize ulaşan bir DUÂ değildir. Ancak çeşitli hadislerde kısım kısım geçmektedir..
(Ebu Dâvûd, Salât, 183, No: 978; Ebu Dâvûd, Salât, 183, No: 976)

Image Kur’ÂN-ı Kerim'deki Peygamberimize salât ve selâm getirmeyi emreden Âyet-i Celîlenin emrine uyup sevâbına ulaşmak ve sıkıntılı ve tehlikeli zamanlarda OKUnmak için İslâm Bilginleri tarafından derlenen bir Salâvât-ı Şerife/DUÂdır.:

ARAPÇASI.:
Image

TÜRKÇESİ.:
ALLAHumme salli alâ seyyidinâ MuhaMMedin, salâten tüncînâ bihâ min cemîil ehvâali ve’l- âfât, ve takdî lenâ bihâ cemî’a’l- hâcât, ve tutahhirunâ bihâ min cemî’i’s-seyyi’âat ve terfe’unâ bihâ a’le’d-derecâat, ve tübelliğunâ bihâ aksa’l- gayât, min cemîi’l- hayrâti fi’l- hayâti ve ba’de’l- memâat.:

MÂNÂSI.:
ALLAH’ım! Peygamber Efendimiz Hazret-i Muhammed Mustafâ aleyhisselâm’a salât eyle. Öyle bir salât ki; o salât vesîlesiyle bizi bütün korku ve âfetler-den kurtar, bütün ihtiyaçlarımızı gider, bizi bütün günahlardan temizle, bizi derecelerin en yücesine yükselt ve onun vesîlesiyle bizi, hayâtta ve ölümden sonra bütün hayırların en son noktasına ulaştır. Şüphesiz SEN her şeye KÂDİRsin!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...ImageKUL İHVÂNİmImage
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12239
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: ÇILGIN ÇOCUK ZEVKLerim

Post by kulihvani »

Image O bENim İşte!.

AŞKk BaBası==>SEVgi AnAsı,
İÇİMdeki==>ÇILGıN ÇOCUKk!.
==->ÇARk-ı ÇİLLe ÇARPANAsı,
GÖZYAŞLarı BONCUk BONCUk!.

=>AYNAnın ÖNÜ’nde=>DeDe,
=>AYNAnın ARD’ında=>BeBe,
İHVÂNİ’m=>DERdin BİLSe De,
SoNUÇu=>MAHKuM->SeBeBe!.


ZEVK 10.109

BiR ÇOCUKk SEVdim=>DÜŞümde..==>YAŞıt/YEdi YAŞIndaydık,
ZÜMRÜD-ü ANKA KUŞUydu.. ====>KAF DAĞI’nın BAŞIndaydıkı,
===>ALTıN RENKkLi KANAtLarı==>GÜNEŞin IŞIğı GiBi,
UMUt UFKuna UÇuYORduKk=>SAVURduKkÇa BİZi SEVgi,
==>İĞNE UCU’na YUVa YAPtıKk..==>YÂRin YÜZÜK KAŞIndaydık!.
ARŞ’ta UYANdıKk->ARZ’a KONduKk!. AŞKın MEZÂR TAŞIndaydık!.


12.09.2021.. 00:34..
brsbrsm... tktktrstkkmizdesessizlik..


SIRR-ı SIFIRI’nı===>SIRsa,
=>BAŞıma İŞLeR AÇacaKk!.
KANLı KAFESi’ni==->KIRsa,
MELEi’L- A’LÂ’ya>UÇacaKk!.
->SESim DUYuLmuYOR Dİye,
kOKUsun=->ARŞ’a SAÇacaKk!.


Image
ÇARPANA.: Sahan kapağını andıran ve birbirine vurularak çalınan büyük Halaka-yı ZiKiR ZiLi.. Zilli def..
MeLe-i A‘Lâ/Meleü’l-a‘lâ..: Mücerred NûRLanmış AkıLLar ve KüLLî NeFiSLer..
Mücerred.: Hâlis, saf, katışıksız, karışık olmayan. Tek başına..
MeLe.: Bir görüş ve düşünce/Kur'ÂN-ı Kerîm etrafında birleşen topluluk..
A‘Lâ.: Çok yüce, çok şerefli.. Daha iyi. Pek iyi. En yüksek. Ziyâde ve mürtefi’ olan..


لَا يَسَّمَّعُونَ إِلَى الْمَلَإِ الْأَعْلَى وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جَانِبٍ
Image---“Lâ yessemmeûne ile’l- melei’l- a’lâ ve yukzefûne minkulli cânib (cânibin).: MeLei A'Lâ'ya kulak verip dinleyemezler ve her taraftan atılırlar (kovulurlar).” (Sâffât 37/8)

مَا كَانَ لِي مِنْ عِلْمٍ بِالْمَلَإِ الْأَعْلَى إِذْ يَخْتَصِمُونَ
Image---“Mâ kâne liye min ilmin bi’l- melei’l- a’lâ iz yahtesımûn (yahtesimûne).: MeLei’L- AL'â'da onlar tartışırlarken benim bir bilgim yoktu./(De ki ey MuhaMMed.:.) "(İnsanın yaratılışına) karşı çıktıklarında yüce topluluk(ta neler olup bittiği) hakkında bilgi sahibi değildim;” (Sâd 38/69)

...M.M.M. MuhaBBetLerimLe...


ImageKUL İHVÂNİmImage

Image
Post Reply

Return to “►Kul ihvâni ZEVKleri◄”