GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

Resim

HâLden HâLe
AŞK MerHâLe
CâNâN CeM’i
cÂN GüL-LâLe

ZEVK 4340

Mustekarrin lehâ HaYYat!.. GüN Gruba AY HâLe-ye
DöNer DURur DeVR-i DeVR-ÂN.. HâLden HâLe MerHâLe-ye
AŞK AŞI AteŞ-te PİŞmez!. NûRu DOĞurÂN NâR AnA
Kara KIŞta BiNBiR bAHar.. GöNüL bAHçe GüL-LâLe-ye


01.02.11 16:45
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında..HâLe: Ayın etrafında bazen görünen parlak dâire.
MerHâLe: Menzil. Konak. Aşama.وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ
Resim---“Veş şemsu tecrî li mustekarrin lehâ, zâlike takdîrul azîzil alîm(alîmi) : Güneş de, kendisi için (tesbit edilmiş) olan bir müstakarra doğru akıp gitmektedir. Bu, üstün ve güçlü olan, bilen (Allah)ın takdiridir.” (YâSîn 36/38)
Resim
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

Resim

ZEVK 4343

GÜL NiYaZı Lâle NAZı, ARZdan ARŞa AŞK AVaZ-ı
SıDK u HuŞû SöZ SoHBeTi, HaVF u Recâ ZEVKi HAZ-ı
RABB (cc) Nefesi Rasûl (sav) SeSi
, ELEST-in BeLâ BûSesi
GÜN GeCEyle BULuşurken
.. SALL-ınAN AKşaM NaMaZ-ı..


09.02.11 17:57
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında..Resim
En son safa-merve tarafından 10 Şub 2011, 21:08 tarihinde düzenlendi, toplamda 1 kere düzenlendi.
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

Resim

AŞK YOLu..

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Fırka-yı NâCiYYe YOLunda,
MuHaMMeDî MeLâMeT TaSaVVuFunda;


BeDeL-sizi BİLmek
SeBeB-sizi BULmak
KıYaS-sızla OLmak
ŞaRT-sız ŞaRT OL-AN TeVHiD-i YAŞAmaktır, Şehâdet Âleminde HaKK ÂŞIKlık..

ZEVK 4341

ÂLiM-in İLaHî İLMi, KâMiL-in KeMâL EDeBi
ÂRiF-in MâRiF İRFANı, ÂŞıĞın SıRRsız SeBeBi
RüzGâR Gibi Yersiz-Yurtsuz, BiLye Gibi BaŞ-Ayaksız
AVuÇlarında KOR ATEŞ!.. ızda DeMiR LeB-LEB-i


03.02.11 16:08
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında ..

ResimYâ RABBu'l-âlemîn!
HÂLlerimizin hayâle döndüğü,
AHLÂklarımızın enkaza dönüştüğü
AMeLlerimizin fısk u Fucr olduğu şu zamANımızda en korkunç dönemece geldik
!
İtikad-İnanç ÎMaNlarımız İçten Dıştan Yıkılıp YOK edilmekte ve etmekteyiz..
Âhirimiz, Zâhire geldi!
Rahmeten li'l-âlemîn Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine Bu ZOR günümüzde BİZe, Sırat-ı Mustakîme Ulaştırıp Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selleme Teslîmiyyet ve ZÂT-ı ÂLine İstikâmete vesîle olacak Muhammedî hİZmetçiler nasib u müyesser kıl!
BiZe merhâmet buyur! ÂMiN!..

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Dîni yaşamak, avuçta kor ateş taşımak kadar zor olacak. ” buyurdu
(Tirmizi, Fiten: 73)

Ebu Umeyye eş-Şa'bânî anlatıyor:
Resim---"Ey Ebû Sa'lebe dedim, şu âyet hakkında ne dersin?"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
Resim---“Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yadurrukum men dalle izehtedeytum ilallâhi merciukum cemîân fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn (ta’melûne) : Ey îman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü ALLAH'adır. O, size yaptıklarınızı haber verecektir.” (Mâide 5/105)

Bana şu cevâbı verdi:
"Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zîra ben aynı şeyi Rasûlullah (aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'a sormuştum: buyurmuştu ki:
"Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, tâkip edilen bir hevâ, (dine, âhirete) tercih edilen dünyâlık görür, rey sâhiplerinin kendi reylerini beğendiklerini müşâhede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı) dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir."
(Ebû Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014)


Ma'ruf: Bilinen, tanınmış. Belli, meşhur. Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği. Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muâmele.
Münker: ALLAH'ın (C.C.) râzı olmadığı şey. İnkâr edilmiş olan. Şeriatın kabahat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan. Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise "Nekir" dir.
El-EMR-i bi’l- Ma’ruf ve'n-NEHYi Ani’l- Münker: Dînin emirlerini, Kur'ânî ve İslâmî Hakîkatleri NEŞRetmek ve BİLdirmek, MEN'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları EMRetmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamaya sevketmek..
Hevâ: İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.
Müşâhede: Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek. Muâyene, kontrol.


Resim---Ali kerremullâhi veche rivâyetinde, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “ümmetinin on beş şeyi yapmaya başlayınca, büyük belânın yâni kıyâmetin veya öncesinde gerçekleştirilecek bir takım cezâların gelmesinin vâcib olacağını” haber vermiştir.
Bu on beş olayın neler olduğu sorulunca da şöyle sıralamıştır:


1 – Devlet malının belirli kimselere verilip diğerlerinin mahrum bırakılması
2 – Emânetin ganîmet sayılması
3 – Zekâtın verilmesi zorunlu olan bir cezâ olarak düşünülmesi
4 – Erkeğin her hususta hanımının emri altına girmesi
5 – Kişinin annesine isyan etmesi
6 – Arkadaşına iyi veya kötü her hususta itaat etmesi
7 – Evlâdın babasına sıkıntı vermesi
8 – Mescidlerde yüksek sesle konuşulması
9 – Aşağılık kimselerin milletin başına geçip idare etmesi
10 – Bir kimseye kötülüğünden korkulduğu için ikramda bulunulması
11 – İçkilerin çokça ve serbestçe içilmesi
12 – Erkekler tarafından ipek elbiseler giyilmesi
13 – Şarkıcı kadınların çoğalması
14 – Çalgı aletlerin yaygınlaşması
15 – Ümmetin sonradan gelen nesillerinin, önceden gelip geçenlere hakaret veya lânet etmesi.

Hadisin bundan sonraki bölümünde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem :
“Bunlar gerçekleştiği zaman “kızıl rüzgârı (zelzeleyi), yere batmayı, gökten taş yağmasını veya sûret değişiklikleri ile cezâlandırmaları bekleyin” buyurmuştur.
(Tirmizi, Fiten 39, (2211); İbn-i Mace, Fiten, 29.)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Âhir zamanda İslâm’ı yaşamak o kadar zorlaşacak ki, dünya Müslümanlara sırt çevirecek, insanlarda cimrilik ve hırs artacak. ” buyurdu
(Müslim, İmare, 176; İbn-i Mace, Fiten, 24)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İnsanlar dünyâya hırsla bağlanacak ve ALLAH’tan uzaklaşacaklar. ” buyurdu
(Camiu’s-Sağir, II, 57)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Sapık ve bâtıl yollara sevk eden bir zümre çıkacak. ” buyurdu
(Buhari, Fiten, 11; Müslim, İmare, 51; İbn-i Mace, Fiten, 13)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İdâreciler öldürülecek, inananlar birbirleriyle savaşacak, bir takım kötü kimseler mallara zorla el koyacak. ” buyurdu (Tirmizi, Fiten, 9; İbn-i Mace, Fiten, 25)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İlim kaldırılacak, cehâlet hâkim olacak, zîna yaygınlaşacak, haram kılınan içkilerin içilmesi ve kadınlar çoğalacak, bir erkeğe elli kadın düşecek kadar erkekler azalacak. ” buyurdu
(Müslim, İlim, 9; Tirmizi, Fiten, 34)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Obur kimselerin yemeğe üşüştükleri gibi, üstelik çoğunlukta olunduğu bir zamanda, ölüm korkusu ve dünyâ sevgisi gibi hastalıklar yüzünden, birtakım milletler, Müslümanların ellerindeki imkânları almak için üzerlerine üşüşecekler. ” buyurdu
(Ebu Davud, Melahim, 5)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Peygamber olduklarını iddia eden otuz kadar deccal çıkacak, depremler çoğalacak, zaman ve mesâfeler teknolojik âletler sâyesinde kısalacak, fitneler çoğalacak, ölümler artacak, mal çoğalacak, katliamlar artacak, mal sâhipleri zekât verecek kimse bulamayacak, yüksek bina yapma yarışı başlayacak, nihâyet bir kimse kabristandan geçerken, ”Keşke ben şu yatanın yerinde olsaydım” dilek ve temennîsinde bulunacaktır.” Buyurdu
(Buhari, Fiten, 25; Müsned, II, 313)

Resim---Huzeyfetu'l-Gifarî’den (r.a.) rivâyet edilmiştir:
Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize, "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de, "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyâmet kopmayacaktır" dedi ve "Deccal'ı, dumanı (duhan), Dâbbetu'l-Arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, Îsâ’nın (a.s.) yere inmesini, Ye'cüc ve Me'cüc'ü, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını” söyledi.
(Müslim, Fiten, 39)
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

GİTtin
BiTtin
YİTtin
SANma
!
SeNi SEVeriz
HAKKta BİZ BİR-iZ DER-İZ..

Resim

ZEVK 4342

ÇiGan ÇıĞlığında İÇim, İÇli Tok SESin DeRiNden
Yine SORular SORuyor
, SıRR-ı SEVdâ SeHeRinden
AŞK
-ta KÖRDüĞüM-üz, AŞK-ta GÖRDüĞüM-üz!
Değişen bir ŞEY Yok ZÂHİD! NeŞEsinden-Kederinden!..

07.02.11 00:12
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında..


Çigan müziği, macaristan kökenli, hareketli, yaylı sazlarla yapılan bir tür müzik...
Barboros ve seninle parelel dinlediğimizde derin dalgalar doğardı içimizde...
Çingene umursamazlığında delice ağlamak kaplardı geceleri zahid can...
Bilirsin sen sessiz-ıssız gecelerin sözsüz-sesli, yay ve düdük feryatlarını ah canım..Resim
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

BeN: Elif-LâM-MîM-de CiM-iM
AYN-ımdaki AKL İKLİ-MîM
NErden
-NEre-Nİçin-NAsıl?
KİM-den KİM-e KİM-le KİM-iM?..

Resim

AKL KİM-liğiM..

ÂDEM’e Bir Avuç Toprağın VERdim
SıRRına SECDettim “Melek” DEdirdim
HaVVa Bahçesinden ELMa YEdirdim
EREN-lere NaMuS AR-dım ERENler…


*

NeSiMî-ye BıÇaK OL-dum YÜZdür-düm
HaLLaC’a “Ene’l-Hakk!” Destân DÜZdür-düm
ARABÎ-yi İnce ELEK-ten SÜZdür-düm
İSÂ-ya (as) Çarmıhtım DÂR-dım ERENler…


*

MERYEM-e Sadakat-Sıdk u Huşû’ydum
Ruhu’l-Kudûs SıRRı, KalB VURuşuydum
Dört DAĞ-dan ÇaĞrılan Çile KUŞUydum
İbrahim’e (as) GülBaĞ-HÂR-dım ERENler…


*

KaDeR-Kadarımca ZeVKi ZoR İdim
Nazlı YâR YOLunda Yalnız-ToR İdim
Yüreğim YaNar-DaĞ Kızıl KoR İdim
HaSaN DaĞ Başında KAR-dım ERENler…


*

“Lâ İLâHe” İnkâr, “İllâllah” İKRâR
KâR ü Belâ ÇÖLÜ.. Hüsrân İle KâR
Şey-tÂN-ı MeLeĞi, Bir İNCE ESrâR
Her NÛR-un ANA-sı NÂR-dım ERENler…


*

SU-daki SEPET-te “BeN” UYU-tulduM
FiRaVuN EL ET-ti.. NİL-den KURT-ulduM
TÂiF-ten KOV-uldum.. TAŞ-a TUT-ulduM
YARA-mı “AT-EŞ” le SAR-dım ERENler…


*

TeVHiDle GEM-ledim AŞK KırATı-nı
ELeST ü MaHŞeR-i.. SıRR SıRRatı-nı
EVVeL ü ÂHiR ü ZâHiR ü BâTıN-ı
YoK-ÇoK Değil, TEK-te.. VAR-dım ERENler…


*

ÂDEM’in(as) HaVVa-sı, TeN-ToPRaK İdiM
ZAHR-ında ZüRRiYYeT, RUH-u PâK İdiM
HAKK’ta HAKK’tan HAKK’a HAKK’la HAKK İdiM
RABBu’l- HaYYu’l- HUVe!.. YÂR-dım ERENler…


*

LâLeZâR-a DÜŞ-tüm.. SüMBüL-e YAN-dıM
SULTÂN GüLBAĞı-nda AL GÜL-e YAN-dıM
AL AL-EV-le YAN-ÂN BüLBüL-e YAN-dıM
BiR NeFeS SESi-nde ZÂR-dım ERENler!..


08.02.11 17:023
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında..

akşm ezânı…


Resim
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

ES-diğinde..
İÇ İÇ-iM
O BiÇiM
SıRR
-sızıM
HiÇ hİÇiM


Resim

ZEVK 4336

İÇ-imdeki Çılgın ÇoCuK! Çığlık Çığlık HıÇKıRRıyor
GÖKten GELen gÖZ YaŞları
, cAN CaMlarımı KıRRıyor
SEVdiklerim
!. SEVenlerim!. GÜL YaĞmuruna TUTarlar
ÇÖL KıTMiRi Deli Gönlüm
!.. YARA-sın gİZli SIRRıyor!..


30.01.11 03:46
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında


Resim
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen safa-merve »

ZEVK 4342

Bir YaNdan EMELler ÇEKer!. Bir YaNdan ECEL ÇAĞırır
İkİ A R A -da Bir D E R E -de!.. YaPaYaLNıZ-lık BAĞırır
AY Otuz çEKmez İhvanî!.. MUTsuz Günleri ÇIKar BaK!
YoL YOKuş YoRulur İNSAN!.. Simsiyah SAÇlar Ağarır!..10.02.11 15:39
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında..


Resim
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
habibi
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 1059
Kayıt: 26 Eki 2008, 02:00

Re: GöKlerin Kuşağında>YERlerin Kucağında…

Mesaj gönderen habibi »

safa-merve yazdı:Resim

AŞK YOLu..

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in Fırka-yı NâCiYYe YOLunda,
MuHaMMeDî MeLâMeT TaSaVVuFunda;


BeDeL-sizi BİLmek
SeBeB-sizi BULmak
KıYaS-sızla OLmak
ŞaRT-sız ŞaRT OL-AN TeVHiD-i YAŞAmaktır, Şehâdet Âleminde HaKK ÂŞIKlık..

ZEVK 4341

ÂLiM-in İLaHî İLMi, KâMiL-in KeMâL EDeBi
ÂRiF-in MâRiF İRFANı, ÂŞıĞın SıRRsız SeBeBi
RüzGâR Gibi Yersiz-Yurtsuz, BiLye Gibi BaŞ-Ayaksız
AVuÇlarında KOR ATEŞ!.. ızda DeMiR LeB-LEB-i


03.02.11 16:08
GöKlerin Kuşağında
YERlerin Kucağında ..

ResimYâ RABBu'l-âlemîn!
HÂLlerimizin hayâle döndüğü,
AHLÂklarımızın enkaza dönüştüğü
AMeLlerimizin fısk u Fucr olduğu şu zamANımızda en korkunç dönemece geldik
!
İtikad-İnanç ÎMaNlarımız İçten Dıştan Yıkılıp YOK edilmekte ve etmekteyiz..
Âhirimiz, Zâhire geldi!
Rahmeten li'l-âlemîn Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem yüzü suyu hürmetine Bu ZOR günümüzde BİZe, Sırat-ı Mustakîme Ulaştırıp Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve selleme Teslîmiyyet ve ZÂT-ı ÂLine İstikâmete vesîle olacak Muhammedî hİZmetçiler nasib u müyesser kıl!
BiZe merhâmet buyur! ÂMiN!..

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Dîni yaşamak, avuçta kor ateş taşımak kadar zor olacak. ” buyurdu
(Tirmizi, Fiten: 73)

Ebu Umeyye eş-Şa'bânî anlatıyor:
Resim---"Ey Ebû Sa'lebe dedim, şu âyet hakkında ne dersin?"

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ إِذَا اهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ
Resim---“Yâ eyyuhellezîne âmenû aleykum enfusekum, lâ yadurrukum men dalle izehtedeytum ilallâhi merciukum cemîân fe yunebbiukum bimâ kuntum ta’melûn (ta’melûne) : Ey îman edenler, üzerinizdeki (yükümlülük) kendi nefislerinizdir. Siz doğru yola erişirseniz, sapan size zarar veremez. Tümünüzün dönüşü ALLAH'adır. O, size yaptıklarınızı haber verecektir.” (Mâide 5/105)

Bana şu cevâbı verdi:
"Gerçekten bunu, iyi bilen birine sordun. Zîra ben aynı şeyi Rasûlullah (aleyhi's-salâtu ve's-selâm)'a sormuştum: buyurmuştu ki:
"Ma'rufa sarılın, münkerden de kaçının! Ne zaman uyulan bir cimrilik, tâkip edilen bir hevâ, (dine, âhirete) tercih edilen dünyâlık görür, rey sâhiplerinin kendi reylerini beğendiklerini müşâhede edersen, o zaman kendine bak. İnsanlarla uğraşmayı bırak. Zîra (bu safhaya gelince) arkanızda sabır günleri var demektir. O günler avuçta ateş tutmak gibi (sıkıntılı) dır. O günlerde, sizin kadar amel yapabilen bir kimseye elli kişinin ecri verilecektir."
(Ebû Davud, Melahim 17, (4341); Tirmizî, Tefsir, Mâide, (3060); İbnu Mace, Fiten 21, (4014)


Ma'ruf: Bilinen, tanınmış. Belli, meşhur. Şeriatın makbul kıldığı veya emrettiği. Adl, ihsan, cud, tatlı dil, iyi muâmele.
Münker: ALLAH'ın (C.C.) râzı olmadığı şey. İnkâr edilmiş olan. Şeriatın kabahat ve haram diye bildirdiği şey. Makbul ve müstehab olmayıp, günah ve kabahat olan. Mezardaki suâl meleklerinden birisinin ismi. Diğerinin ise "Nekir" dir.
El-EMR-i bi’l- Ma’ruf ve'n-NEHYi Ani’l- Münker: Dînin emirlerini, Kur'ânî ve İslâmî Hakîkatleri NEŞRetmek ve BİLdirmek, MEN'edilen şeyleri de yaptırmamak. İyiliği, İslâmi hususları EMRetmek ve teşvik etmek, kötülüğü men'edip yaptırmamaya sevketmek..
Hevâ: İstek. Nefsin isteği. Düşkünlük. Gelip geçici olan heves. Nefsin zararlı ve günah olan arzuları.
Müşâhede: Gözle görmek. Seyrederek anlamak. Seyretmek. Muâyene, kontrol.


Resim---Ali kerremullâhi veche rivâyetinde, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, “ümmetinin on beş şeyi yapmaya başlayınca, büyük belânın yâni kıyâmetin veya öncesinde gerçekleştirilecek bir takım cezâların gelmesinin vâcib olacağını” haber vermiştir.
Bu on beş olayın neler olduğu sorulunca da şöyle sıralamıştır:


1 – Devlet malının belirli kimselere verilip diğerlerinin mahrum bırakılması
2 – Emânetin ganîmet sayılması
3 – Zekâtın verilmesi zorunlu olan bir cezâ olarak düşünülmesi
4 – Erkeğin her hususta hanımının emri altına girmesi
5 – Kişinin annesine isyan etmesi
6 – Arkadaşına iyi veya kötü her hususta itaat etmesi
7 – Evlâdın babasına sıkıntı vermesi
8 – Mescidlerde yüksek sesle konuşulması
9 – Aşağılık kimselerin milletin başına geçip idare etmesi
10 – Bir kimseye kötülüğünden korkulduğu için ikramda bulunulması
11 – İçkilerin çokça ve serbestçe içilmesi
12 – Erkekler tarafından ipek elbiseler giyilmesi
13 – Şarkıcı kadınların çoğalması
14 – Çalgı aletlerin yaygınlaşması
15 – Ümmetin sonradan gelen nesillerinin, önceden gelip geçenlere hakaret veya lânet etmesi.

Hadisin bundan sonraki bölümünde Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem :
“Bunlar gerçekleştiği zaman “kızıl rüzgârı (zelzeleyi), yere batmayı, gökten taş yağmasını veya sûret değişiklikleri ile cezâlandırmaları bekleyin” buyurmuştur.
(Tirmizi, Fiten 39, (2211); İbn-i Mace, Fiten, 29.)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Âhir zamanda İslâm’ı yaşamak o kadar zorlaşacak ki, dünya Müslümanlara sırt çevirecek, insanlarda cimrilik ve hırs artacak. ” buyurdu
(Müslim, İmare, 176; İbn-i Mace, Fiten, 24)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İnsanlar dünyâya hırsla bağlanacak ve ALLAH’tan uzaklaşacaklar. ” buyurdu
(Camiu’s-Sağir, II, 57)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Sapık ve bâtıl yollara sevk eden bir zümre çıkacak. ” buyurdu
(Buhari, Fiten, 11; Müslim, İmare, 51; İbn-i Mace, Fiten, 13)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İdâreciler öldürülecek, inananlar birbirleriyle savaşacak, bir takım kötü kimseler mallara zorla el koyacak. ” buyurdu (Tirmizi, Fiten, 9; İbn-i Mace, Fiten, 25)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ İlim kaldırılacak, cehâlet hâkim olacak, zîna yaygınlaşacak, haram kılınan içkilerin içilmesi ve kadınlar çoğalacak, bir erkeğe elli kadın düşecek kadar erkekler azalacak. ” buyurdu
(Müslim, İlim, 9; Tirmizi, Fiten, 34)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Obur kimselerin yemeğe üşüştükleri gibi, üstelik çoğunlukta olunduğu bir zamanda, ölüm korkusu ve dünyâ sevgisi gibi hastalıklar yüzünden, birtakım milletler, Müslümanların ellerindeki imkânları almak için üzerlerine üşüşecekler. ” buyurdu
(Ebu Davut, Melahim, 5)

Resim---Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “ Peygamber olduklarını iddia eden otuz kadar deccal çıkacak, depremler çoğalacak, zaman ve mesâfeler teknolojik âletler sâyesinde kısalacak, fitneler çoğalacak, ölümler artacak, mal çoğalacak, katliamlar artacak, mal sâhipleri zekât verecek kimse bulamayacak, yüksek bina yapma yarışı başlayacak, nihâyet bir kimse kabristandan geçerken, ”Keşke ben şu yatanın yerinde olsaydım” dilek ve temennîsinde bulunacaktır.” Buyurdu
(Buhari, Fiten, 25; Müsned, II, 313)

Resim---Huzeyfetu'l-Gifarî’den (r.a.) rivâyet edilmiştir:
Biz bir gün kendi aramızda konuşurken, Hazreti Peygamber yanımıza çıkageldi. Bize, "Ne konuşuyorsunuz?" dedi. Biz de, "Kıyâmet gününden konuşuyoruz" diye cevap verdik. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Şüphesiz on alâmet görülmedikçe kıyâmet kopmayacaktır" dedi ve "Deccal'ı, dumanı (duhan), Dâbbetu'l-Arz'ı, güneşin batıdan doğmasını, Îsâ’nın (a.s.) yere inmesini, Ye'cüc ve Me'cüc'ü, doğuda, batıda ve Arap yarımadasında olmak üzere üç yer çöküntüsünü, son olarak da Yemen'den çıkarak insanları mahşere sürecek ateşin vuku bulacağını” söyledi.
(Müslim, Fiten, 39)

AMİN YA MUÎN..

Resim

Akıl ümitsizlik yolunu tutar mı hiç?
Aşk gerek ki o yana başını ayak etsin de koşup gitsin,
Hiçbir şeye aldırmayan Aşktır, akıl değil...
Akıl, fayda elde edeceği şeyi arar,
Aşk yılmaz, yanar-yakılır, erir, utanma-sıkılma nedir, bilinmez...
Değirmen taşının altındaki buğday gibi
O da belalara düşer de gık bile demez
Öyle pek yüzlüdür ki ardına dönmez bile....
Gönlündeki fayda arama isteğini öldürmüştür O ...
Varını-yoğunu ortaya döker, oynar, yutulur, kar aramaz.....
Allah'tan aldığı gibi hepsini gene Allah'a verir.
Aşk mezhebinde her şey AŞK'a kurbandır.

Hz.MEVLANA
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/hbbi.jpg[/img]
Cevapla

“Kul İhvâni ŞİİR ve ZEVKleri” sayfasına dön