KULİHVANİ VIII DEFTER

Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1184

Bir kurtulsa garib aklım, Eşya-Olay batağından
Rıza Çarşısına çıksa, geçip de çile çağından
Melâmi meşrebiz şükür, Muhabbette Muhammedi
“BİZ” i sarhoş eden şarab, Şe’en Şahı’nın Bağından…


13.11.1995 12:31
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1185

“AKL”ın Kur’ân Okulu’na kaydettir gâfil İhvâni
“Hıra”da “İkra!” okusun, sînesi Sefil İhvâni
Şartsız şart olan Tevhidi dinle: Rasûlün sesinden
“AHMED” i duyup-uyana, “AHAD” dir Kefil İhvâni…


13.11.1995 12:38

Mütekellim Muhatab
TEBLİĞ Resim NAKİL Resim AKIL
HAKK (cc) Halk
Tevhid : İslama giriş şartıdır. Ancak; Tevhid için hiçbir şart yoktur. Her yerde her zaman her hâlde herkeseTevhid serbest…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1186

İyi bak ey iki gözüm, HAKK Kur’ânı’n harfi Tevhid
Özün Özü : El HAKK, AHAD! Zuhuratta “Zarf”ı Tevhid
Himmet eyle sırrı kutlu Gavsü’l- Azam Abdülkadir
Başım eşiğinde toprak, Âriflerin “Sarf” ı Tevhid…


13.11.1995 12:44

Sarf : Metağ, fazl, harcama, ikram.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1187

Biz garib başka bilmeyiz, Tevhide Tevhid ekleriz
Kıtmiriyiz Muhammed’in Tevhid buyruğun bekleriz
Ehl-i Beyt Kerem Elinde Tevhid Tasmamızın ipi
“Üzme!-Üzülme!-Sev!-Sevil!” Halk içinde HAKK’la… deriz..


13.11.1995 12:58
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1188

Ocağa sokulan demir değil âşık olmak Hocam
Buz gibi eriyip gitmek Dost Muhammed Kevserinde
HAKK’la boşalmak “Benlik”ten HAKK’ta HAKK’la dolmak Hocam
HAKK’ın Hakikatı? Sükut… Sevdâ var ise “SER” inde…


13.11.1995 13:13
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1189

Gece uykusuz gündüz susuz, benzi soluk Derviş nerde?
Arıyorum… Soruyorum… Belki çârem olur derde…
Câhil –Kâmil, Nekreyle – Nûr, İnkâr – İkrâr tevhidinde
“Benlik” başımın “Belâ”sı, Bende Benden Bana perde…


13.11.1995 13:43

“KÜN!” ün “Kâf”ı, Cehâlet-Kemâlât..

“KÜN!” ün “Nun”u, Nekre- Nûr..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1190

Her canın bir çağıranı, her yolun bir yolcusu var
Esmâ cünbüşünde Cihan, sağcısı var-solcusu var
Bırak “Olsun!-Olmasın!”ı, Hükm-ü HAKK’a razı ol Sen
Gözün aç Garib İhvâni, kayda geçen kolcusu var!..


14.11.1995 12:59

Kayda geçen kolcusu : İki omuzdaki Kiramen Kâtibin (İnsanların iki tarafında bulunup, sevablarını ve günahlarını yazan meleklerin adı.) melekleri..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1191

Kendinde: Kâinât-Kur’ân, Ârif ol oku “A’raf” ı
Adı güzel Muhammed’in sırr sahibi söz sarrafı
Âyet-âyet Arzdan-Arşa, imanın âmelde yaşa
Zikir-Fikir-Şükür-Sabır, Kalbinde Tevhid Tavafı…


14.11.1995 14:44


Âlem’de : Zât Resim Sıfat Resim Esmâ Resim Eşya

Âdem’de : Eşya Resim Olay Resim Zaman Resim Zann
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1192

Yandıran – donduran “Âlet”, “Ev” e giren bir tek “Ceryan”
Bitki – hayvan – insan’da olan, HAKK’ın HAYY’ ı Cihanda CAN
Tevhid Hattın HAKK’a bağla, Nûr-u Muhammed’e kavuş
Dört âlemde sekiz Cennet, “Es-Selâm”ın versin Kur’ân…


14.11.1995 17:50

Âlet : Varlıklar.

Bir tek “Ceryan” : Tevhid-i HAYY Dirilik…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

GEL DOST!..

Mızrab hasta sazda tel kırık hâlde
Kahkahanın içi hıçkırık hâlde
Boynum bükük gönlüm çok kırık hâlde
Gurbet geceleri… özlüyorum gel…

*

Âşığın kesrette teklediğisin
Gurbetin hasrete eklediğisin
Yavrunun yuvada beklediğisin
Umut yollarını gözlüyorum gel…

*

Ehl-i Beyt Eliyle AŞK diyârına
Varımı yok ettim… vardım varına
Alevsiz-dumansız yandım nârına
Yüreğim korunu közlüyorum gel…

*

İkimiz bir tende gibi güzelim
Ben sende sen bende gibi güzelim
Ben eridim “Sen”de gibi güzelim
“Ben” beni Yâr Sana sözlüyorum gel…

*

Aklımı erittin akmasın diye
Senden başkasına bakmasın diye
Kul İhvâni Sefil kokmasın diye
Beş vakit aşkınla tuzluyorum gel…


14.11.1995 16:13
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

AŞKLA…

Ağlama Ben bunca güldüm diyerek
Benlik Batağına daldım diyerek
Buz dağları gibi kaldım diyerek
Erirsin - erirsin - erirsin Aşkla…

*

Üzüp – Üzülmeye, Sevip – Sevile
Fâili tanıya fiili bile
Gökte uçan – yerde sürünen ile
Yürürsün - yürürsün - yürürsün Aşkla…

*

Hele bir uyanıp kendine gel de
Sende yersiz-yurtsuz uçarsın yelde
Başsız-ayaksızsın sahile selde
Sürürsün - sürürsün - sürürsün Aşkla…

*

Meğer Mevlâm üryan… Görünen gerçek
Ben miyim Cihanda gözü bağlı tek
Tohumun doğurur çatlayan çiçek
Çürürsün - çürürsün - çürürsün Aşkla…

*

Dışta katı kabuk içte özü var
Er Rahmân – Er Rahîm va’di sözü var
Sende senden sana bakan gözü var
Görürsün - görürsün - görürsün Aşkla…

*

Kimler mülkü sandı bu Aşk Hanı’nı
Kimi şâhid oldu döktü kanını
Şunu bunu bırak. Tatlı canını
Verirsin verirsin verirsin Aşkla…

*
kendi ateşinde yârinle pişti
Tûva Vâdisinde Tûr dağın aştı
İhvâni’m Muhammed Yoluna düştü
Varırsın varırsın varırsın Aşkla…


14.11.1995 15:17

Fâil : İşi yapan. Fiili işleyen. * Gr: Masdarın mânasını meydana getirene denir.

Fiil : (Fi'l) Müessirin te'siri. Amel, iş. *Gr: Hâdiseye veya zamana delâlet eden kelime.

Üryan :çıplak.

Va’d : Söz verme. Söz verilen şey. Bir kimsenin yapacağına veya yapmayacağına dâir söz vermiş olduğu husus. Bir şeyi yapmak veya bir şey için söz vermek va'ddır.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

TAVAF…

HAKK’a Âşık sarhoşlarız
Kemâlle câhil hoşlarız
Akın-karaya koşlarız
Devr ederiz Devranında…

*

Dost Muhammed Tevhid Dini
“O”nda - “O”nu - Beni – Seni
Kün! Fe yekun Şe’enini
Seyrederiz Seyranında…

*

ALLAH-Rasûl-Kur’ân-İnsan
Eşya-Olay-Zamanla-Zann
Hükm-ü HAKKtır elan “Olan”
Cevl ederiz Cevlanında…

*
Ağaç-odun-Ateş-Sükut
Akıl ResimTebliğ yolunu tut
Kul içindir Korku-Umut
Hayr ederiz Hayranında…

*

Kul İhvâni’m sözün tülsüz
Şakır şeydâ Bülbül gülsüz
Yandım deme korsuz-külsüz
Hâl-i hazır Harmanında…


14.11.1995 10:39
otbs..


Şe’en : İş, yeni olan hal. * Şan. * Tavır. * Hâdise. * Vâkıa. * Kasdetmek. * Emr ü hal. Bir şeyin hususiyetinin fiilî tezâhürü, neticesi ve eseri. Tasavvufta kısacası Rabbülâlemin’in her an var edip-yokedip-tekrar yenisini var etmesi işi…

Cevl : Tavaf etme.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1193

“Halk”tan halî eyle kalbin, “HAKK” ın Halili olmak için
Benliğin boşalt içinden HAKK’ta HAKK’la dolmak için
Bağsız bağla bağlan Âşık adı güzel Muhammed’e (sav)
Kazığı “BEN”de çakılı “Benlik Bağı”n yolmak için…


16.11.1995 12:26


Halil : Hıllun. Dost.

Halî : Boş olmuş, boşalmış, tenha kalmış, sadece Yâr var…

Halvet : Baş başa kalmak, birlikte bilelik…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1194

“Ben” dediğin “Lâ ilâhe!”… “İllâ ALLAH!” sonsuz sükut!..
ŞeraittenResimHakikata, AkılResimTebliğ.. MevcûdResimVücûd…
Aklın kemâliyle Kur’ân: Tevhiddir Kitabın harfi
Baş öğretmenim Muhammed İhvâni’m ilk sözünü tut!..


16.11.1995 13:03

Akıl ilimle vardır, ilimle yaşar ve yaşatır…
Akıl Kemâlâtla Ulviyet (yücelik, yükseklik, ululuk.) kazanır, Cehâletle ise süfliyata (Fâni dünya ile alâkalı işler. Nefsâni, heva ve hevese tabi olan kimselerin işleri.) düşer..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1195

Geçen yılki sanma sakın, Gülde gördüğün yaprağı
Her nefeste Tevhid eyle! Geçmeden CAN, Cennet Çağı
Tekevvünde tekrar olmaz, Şe’en neşesini yaşa!..
Yürü Kul İhvâni Kıtmir: Boynumuzda Tevhid Bağı…


20.11.1995 12:26
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1196

Bu nasıl Hacı Babalık, yılanı-çıyanı yiyen
Karnı haramın yuvası, sırtına yalanı giyen
Gönül Kulağıyla duyduk Ehlullahtan bir ER sesin
Kendi kendin bilmezlere: “Kulumun Kulları!” diyen…


20.11.1995 16:44

“Kulumun Kulları!” : Yemende kendi âleminde yaşamakta olan bir Hak Dostuna devrin ham softaları imtihan etmek için toplanıp gittiklerinde onları karşılarken buyurmuştur. Erenlerden olan bu değerli zât; kendi nefsi kendine tâbi-kul olduğu ve gelenlerde kendi nefislerinin kulları olduğu için nükte etmiştir…
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

BİR GÜN…

Kul İhvâni sefil HAKK’a gelirsen
Her yerde olanı “Sen” de bulursan
Tecellî tahtında kendin bilirsen
Dost’a tatlı canın adarsın Bir gün…

*

Kendinde kendini pek merak edip
İlm ü iradede HAKK’ı idrak edip
Zehir mi- zemzem mi iştirak edip
Tevhidin tadını adarsın Bir gün…

*

Buz-Su-Buhar-Bulut? Söyle sen nesin?
Gel – geçir delikten Tevhid Devesin
Kâmil Tezgâhında azgın hevesin
Tevhid makasıyla budarsın Bir gün…

*

Gam yeme Dost sesin sende duyarsın
Tevhid tebliğini duyar uyarsan
“Sîret” in sırtından “Sûret” soyarsan
“Meğer Mevlâm üryan!...” edersin Bir gün…

*

Kul İhvâni gârib gökte uçma gel!
Âşığa ahmağa “esrâr” açma gel!
Halka, HAKK’tan HAKK’a HAKK’ı saçma gel!
Boş sözün bedelin ödersin Bir gün…


20.11.1995 15:10


Tecellî : Görünme. Bilinme. * Kader. * Allah'ın (C.C.) lütfuna uğrama. * İlâhi kudretin meydana çıkması, görünmesi. Hak nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

EĞER…

Âşık, Aşk Dağında Yâr’ini ünler
İner sahillere zârini dinler
Bulut saçın yolar-rüzgâr iniler
Sazımı elime alırsam eğer…

*

Kol kola Bey Dağı üç yanım sarmış
Kıblemiz Ak Deniz… mahpusluk varmış
Ağyâre ağlamak Âşığa armış
Hâl içinde hâlde alırsam eğer…

*

Baş yüce Buz Dağı, Yâr’e bakmağa
Aşkın aşk alevi saçım yakmağa
Gönlüm var Güzelim sana akmağa
Bir bulut bir güneş bulursam eğer…

*
Aşk ü Cezbe - Zühd ü Takva olurum
Sıdk ü Huşû’sunda burda ölürüm
Havf ü Recâ eyler diri gelirim
Korku ucunda umut olursam eğer…

*

Kul İhvâni’m Mecnun… Lütf ü Leyl⒠ya
“Hep” imi “Hiç” ettim kadir Mevl⒠ya
Sırr Testim tarlaya – Suyum semâya
Desinler: “Ölmedi!..” Ölürsem eğer…


20.11.1995 16:23


Ağyâr: Yabancılar. Başkaları. * Rakipler. (Bak: Gayr)
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1197

Bir hâl üzre olmaz Derviş, gâh ayân gâh nihandır
Yusuf’un Kuyusu kayıp, kokusu cümle cihandır…
Oğlu kayıp Yakub gibi, gözümüz bağlar ağlatır
“EMRİ” n duyarız – uyarız!…”MURADI” bize nihandır…


21.11.1995 13:41

EMRİ : Tebliğ – Kulluk teklifi..

MURADI : Hükm-ü İrade..

Ayân : (İyân) Aşikâr. Belli. Herkesin bilebileceği ve görebileceği. * Çiftçi âletlerinden olan saban okunun bileziği.

Nihan : f. Gizli, saklı. Bulunmayan. Mevcut olmayan. * Sır.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1198

Hem kesret hem Vahdet olmaz, İkilik İklimi içinde
Aklın bir yanı teslimde, bir yanı “Nasıl-Niçin?” de
Akıl, ocaktaki DEMİR! Nakil, suya düşen BUZ dur!
Tevhid ile Fenâ ResimBekâ… “Heplik” in “Benlik Hiçi”nde..


21.11.1995 13:57

Lâ ilâhe! : Hiçlik – Fenâ

İllâ ALLAH! : Heplik – Bekâ

Lâ ilâhe illâ ALLAH! : Tevhiddir. Cehâletten Kemâlâta geşişi yaşayış şehâdetidir.
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1199

“SÖZ” ü bizden bilme – dinle! Saça-sakala bürünen
“SU”ya hasret çatlak testi, olduğun gayrı görünen
Zehir mi – Zemzem mi İçin? Dışın Dünyaya divâne!
Sen Bülbül mü – Karga mısın?.. GÜL kokar, suyun sürünen…


21.11.1995 14:10

Bu Zevkte :


SÖZ : Tebliğ

SU : İlmullah

GÜL: Resûlullah Sav - Aşk

GÜL kokar, suyun sürünen : Resûlullah Sav ile sıla eden hiç değilse
gül ün tam kokusu olmasa da gülsuyu kokusunda olur..
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1200

Âşıkları kovalama gücün varsa Ahmaktan kaç
Gel Gül-Gübre Diyârına, biri mecbur – biri muhtaç
“Ayn” ü “Şey” in iki yüzü… Ara kesit Resimİnsan ResimTevhid
Anahtar sen… Kilit sensin… Tevhidinle Tevhidin aç!..


21.11.1995 14:49
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1201

Aşkın yırttı yakamızı, “Can”ı – “Ten”i veren güzel
“GÖZ” ler kaynar gönlümüzde, “Gül”lerimiz deren güzel
“Tav’en” geldik eşiğine, “Kerhen” gidene yanarız!..
Toz-toprak edip “BAŞ” ımız, Aşk Yoluna seren güzel


21.11.1995 13:41
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1202

Salyangozlar gibi çık-git, kabuğun kalsın geride
Kaplumbağa gibi olma! “Bu bir Tevhid Seferi!” de…
Aşk Suyu’n testisi “BUZ”dan, Dört âlem= Dört Hece Hocam..
Başsız – ayaksız “Bilye” ol!.. “Burası Meydan Yeridir!..” de…21.11.1995 15:04
Resim
Kullanıcı avatarı
Hakan
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4290
Kayıt: 08 Eki 2006, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen Hakan »

ZEVK 1203

Bu “Bâde-yi mârifet”ten içenler kırar şişesin
Ahmak, ham aklının kulu! Âşıklar, anlar neşesin
Bir “Nal”a bir “Mıh”a vurma! Kul İhvâni Kıtmir göster,
Sistemin Sahibi, Subhân Saltanatın temâşesin…


21.11.1995 15:10
Resim
Cevapla

“Kul İhvâni ŞİİR ve ZEVKleri” sayfasına dön