1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

MÜRŞİD-i MUTLAK

Gönderilme zamanı: 22 Tem 2010, 13:08
gönderen kulihvani
Resim

MÜRŞİD-i MUTLAK
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem


Yüce Yaradılış RUHuna İlmullah kadar sonsuz, sınırsız, sebebsiz ve bedelsiz es Selâmımız OL-sun inşaallah!..

Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem: "Ey insanlar! Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, en sağlam tutunacak kulp ise Kelime-i şahadettir. En hayırlı millet İbrahim'in (as) milletidir. Yolların en hayırlısı Muhammed'in (sav) yoludur. Sözlerin en değerlisi Allah'ı ZİKRetmektir. Kıssaların en güzeli Kur'an'dır. Amellerin en hayırlısı farz amellerdir. İşlerin en şerli olanı da farz ve sünnetlerin yerine konulan sonradan uydurma adetler olan bid'alardır. Davetlerin en güzeli peygamberin İRŞÂDıdır. Ölümlerin en şereflisi ŞEHİD olarak ölmektir. Körlüğün en kötü olanı da hidayetten sonra dalalete sülûk etmektir. İlmin en iyisi faydalanılan İLİMdir."
(Celalettin-i Suyuti, Camiü's-Sağir, 1:435)

Re: MÜRŞİD-i MUTLAK

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2010, 11:05
gönderen kulihvani
Resim

Dün-Bu Gün-Yarın AN
OL
-muş OL-acaktır OL-AN
NEFSini BİL
-irse İNS-AN
cAN
-a CERR-y-AN GEL-ir BiR AN!..


Resim

ZEVK 4160

HAKKta HAKKtan HAKKa HAKKla, HaLK İÇinde HAKKla OL-mak!
OL-sun!. OL-masın!” OL-madan, Her AN OL-AN lar Hükm-ü HAKK
gÖZ-ünü GÖR-meyen İNS-AN!.. ÖZ SESİ-ni DUY da U Y A N !
RAHMETENLİL ÂLEMÎN H A Y Y Y Y!.. Şu AN-da MÜRŞİD-i MUTLAK!..

05.08.10 12:02
G e m l i k
-bck nur-ye!...

Re: MÜRŞİD-i MUTLAK

Gönderilme zamanı: 05 Ağu 2010, 17:17
gönderen HAYY-DOST
Resim


Göz'ünü görmeye ayna lâzım,
Yüz'ünü görmeye ayna lâzım,
ÖZ'ünü görmeye ayna lâzım
Buldunsa Gülizâr Mirât-ı Hakk'ı,
Sana bu âlemde daha ne lâzım
?

Re: MÜRŞİD-i MUTLAK

Gönderilme zamanı: 05 Eyl 2010, 18:23
gönderen kulihvani
Resim

Yâ RASÛLALLAH sallallahu aleyhi vesellem

Yâ Rasulallah cemâl-i pâkinin meftuniyem
Sen habib-i haknümânın ebdal ü ‘uryaniyem
Nice şahlar geldi gitdi sana hep kul oldılar
Sen habib-i haknümânın ebdal ü ‘uryaniyem


Yâ Rasulallah, ben senin tertemiz, saf, katıksız GÜL yüzüyün belâya tutulmuş tutkununum.
Ben, Hakk’ı getiren ve gösteren RABBımın Sevgilisi olan SENin çırılçıplak tebdil etmiş sırılsıklam abdal aşığınım.
Dünyayı yöneten ve titreten nice Sultanlar ve yüksek mevki makam sahipleri geldiler-gittiler de gönüllü gönülsüz sana Kul-Bende olup bağlandılar, toprak oldular..
Ben, Hakk’ı getiren ve gösteren RABBımın Sevgilisi olan SENin çırılçıplak tebdil etmiş sırılsıklam abdal aşığınım!Çün ezelden cur’a-yı sahbayı sundun sen bana
Canım içre senden artık bir muhabbet yok bana
Yanarım yandım Rasulallah şefa’at kıl bana
Sen habib-i haknümanın ebdal ü ‘uryaniyem


Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!
Nurundan yaratılmışım ki, Bezm-i ELESTte “BEL” SAHİPLİK Kadehini SENde SEN Sundun Bana!
Şah Damarım gibi en İÇ Muhabbet Çemberimsin!
SENden daha Yakın-önde-değerli MuHABBet Kaynağım yoktur Bana!
Kevserinden, Kereminden İkramınla Yandım, Yanıyorum ve Yanarım Şefâ-Şifâ Kıl!
Özümden de AKRABA OL-AN RABBımız ALLAH celle celâlihu ya Şefaatımızda “BİZ BİRİZ” eyle..
Ben, Hakk’ı getiren ve gösteren RABBımın Sevgilisi olan SENin çırılçıplak tebdil etmiş sırılsıklam abdal aşığınım!Nur-i Zâtından tecelli kıldı Hak Âlemlere
Bu meraya vech-i pakindir kamu mahremlere
Cem’ u tafsil-i kemalindir düşen hep dillere
Sen habib-i haknümanın ebdal ü ‘uryaniyem


Senin ZÂTıyın Nurundan Nur-U MİM’inden, Mim Masdarından, Mim Mazharından sudur ve zuhur edip ortaya çıktı El ZÂHİR OL-AN Yerin Göğün NURU RABBülâlemin ALLAH celle celâlihu …
“Rahmetenlilâlemin!” sîn SIRRIsın SEN Yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem!
Bu Kâinat Aynasında görülenlerin;
MADDÎ Sûretlerin tümü de Senin ANaltılamaz AHMED aleyhisselâm OLuşuyun sekiz yüzüdür, VECHindir.
MÂNÂ Sîretlerin, düşünülen, konuşulanların hepisi de KEMÂLiyin tafsilatı, aralanması açıklanmasıdır.
Ben, Hakk’ı getiren ve gösteren RABBımın Sevgilisi olan SENin çırılçıplak tebdil etmiş sırılsıklam abdal aşığınım!.Zülfüne berdar olan şahım senin mahvoldılar
İhtiyar-ı mevt idenler nur ile defnoldılar
Hay olub Rif’at bekada nice sultan oldılar
Sen habib-i haknümanın ebdal ü ‘uryaniyem


Ey her Madde ve Mânânın ŞahDamarı ŞAHIM!
Kimler ki SENin ZITların Zevki Zülfüne El atıp Teslim olup ASıL-dılar,
Muhammedi Mahviyette Benlik kölelikleri mahvoldular.
Ölmeden ölüp dirilme EMRini DUYup-Uyanlar ve de Şehâdet Şehrinde TEVHİDi Tercih edip YAŞAyanlar, Beden-Cehl-Nar LEŞlerinde ÖLdüler de Ruh-Nur-Kemâllerinde Gark OLdular.
Ey Rif’at!
Sanma ki Onlar bu Fenâda Öldüler de YOK OLdular,
Oysa Onlar Bekâ SON-suzluğunda KUL iken SULTAN Oldular,
Dârüs’- Selâm.. Es Selâm SıRRın ER-diler
Ben, Hakk’ı getiren ve gösteren RABBımın Sevgilisi olan SENin çırılçıplak tebdil etmiş sırılsıklam abdal aşığınım!


Sâlih Rif’at Efendi
AÇıklama: Kul İhvanî

Re: MÜRŞİD-i MUTLAK

Gönderilme zamanı: 14 Haz 2011, 09:34
gönderen NuruM
kulihvani yazdı:Resim

MÜRŞİD-i MUTLAK
Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem


Yüce Yaradılış RUHuna İlmullah kadar sonsuz, sınırsız, sebebsiz ve bedelsiz es Selâmımız OL-sun inşaallah!..

İnşaALLAH kıymetli Hocam