İKRA

Cevapla
Kullanıcı avatarı
MBurak
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 415
Kayıt: 12 Ağu 2007, 02:00
İletişim:

İKRA

Mesaj gönderen MBurak »

“İKRA!”


Söyle! İkra’ Kur-ân ‘da yalnız “OKU” emri mi?
Böyle mi yorumlamak gerekir bu terimi?


*ikra: Oku anlamında kur-ân vahyinin başlangıcını teşkil eden, Alâk Sûresi’nin ilk sözcüğüdür. 1. OKU! Yaratan Rabbinin ismi ile 2. (O,) insan’ı Alak’ (kan pıhtısı; yaş, yapışkan yani hayatiyeti ve manyetizması olan kan; genetik) tan yarattı. 3. Oku!... Rabbin ekremdir (Ekrem:Çok cömert, daha kerim, en kerim kerem ;Cömertlik, lütuf, ihsan, inâyet, izzet, şeref.)Anla ve bilinçli bir şekilde aklına ve gönlüne nakşeyle.


Bir kerre de sor kendine “okumak” tan kasıt ne?
Okurken neyle sâdık kalacaksın sen metne?


*kasıt: niyet
*sâdık: doğru, gerçek, bağlılıkMutlak bir metin gerek harflerden müteşekkil;
Önce gözünle olur harfler zihnine nakil.


*müteşekkil: meydana gelmiş


Bu mürekkep eşkâl de yorumlanır aklınla;
İdrakine yerleşen medlûlleri sen anla!


*mürekkep:iki veya daha çok şeylerin karışmasından meydana gelen, bileşik
*eşkal: biçimler, sûretler, şekiller, tarzlar
*idrak: anlamak
*medlûl: delil getirilmiş şey, gösterilen şey, bir kelimeden veya işaretten anlaşılanSetreder cümle harfi tulû’ ederek medlûl,
Harfleri de örterek idrake eder hulûl.


*Setretmek: örtmek, gizlemek,kapamak
*cümle: tümü, hepsi
*tulû': doğma, doğuş
*Hulûl: bir nesnenin içine girme, nüfuz etme
*idrak:alglamaBu mükevvenat dahi kıraat edilmeli!
Fakat meçhulse harfler, medlûlü olmaz celi.


*mükevvenat: oluş alemi, Cenab-ı Hakk’ ın kün(ol)! Emrine tâbi her şeyi oluşturduğu alem.
*kıraat: okumak, düzgün ve çabuk okumak
*meçhul:bilinmeyen
*celi: parıldayarak kendini belli eden, meydanda, açık, belliBu âlemin harfleri, bil ki Esma-ül Hüsna!
Bunların terkibinin mânâ’sı da müstesnâ.


*müstesna: ayrı tutulan, kural dışı bırakılan, benzerlerinden üstün
*mana:anlam, içyüzNasıl ki okuyanda harfleri sırrlar medlûl.
Zahirler de esmayı fehmetmemekle mâlul.


*zahir:görünen, açık, dış yüz-Ez-Zâhir:”Kendini kullarının idrâkine tecellileri aracığı ile gösteren”
*sırr:gizli tutulan, kimseye söylenmeyen
*malûl:illetli,sakat
*fehmetmemek: hemen anlayamamakBir metnin kıraati harflerle mümkün ancak;
İdrakse harfe değil, medlûle açar kucak.


*medlûl: delil getirilmiş şey, gösterilen şey, bir kelimeden veya işaretten anlaşılan


Nefs-i emmâre yalnız eşyaya nazâr eder.
Harfler misali esmâ gözden silinir gider.


*nefs-i emare: kötülüğü emreden nefs anlamına gelen Arapça bir tamlama.Kâşâni, bu nefsin, bedeni tabiata meylettiğini, lezzet ve hissi şehvetleri körüklediğini söyler.Yani, insanı ûlvi değil, sûfli(alçak,aşağılık) şeye/kuvvete nefs-i emmâre denir.Yusuf sûresinin 53. ayetinde bu nefse işaret edilmiştir ve meâlen:” Ben nefsimi temize çıkaramıyırum, zira, nefs kötülüğü emreder…”
Nefs-i emmare, şer yuvası, kötü fiillerin, yerilmiş huyların kaynağıdır.
*Nâzar:bakma, göz atma,itibar, iltifatNebi’ nin vasfındadır bu elif-ba’ yı bilmek;
Aslında “ikra” emri:” Harfi idrak et!” demek.


*elif-ba:28 harften ibaret olan Arap alfabesi, bir şeyin başlangıcı
*idrak:alglama
*vasıf:nitelik, özellik, bir kimse veya şeyin taşıdığı halBundan naşi Nebi de Rab’ ba dua ederdi:
“Eşya hakkında benim ilmimi arttır!” derdi.


*naşi:ötürü, dolayı, sebebiyle


İlm-i hurûf İsa’ da celi olan ilimdi;
Bu ilim İsa-meşrep evliyanındır şimdi.


*ilm-i huruf: Harfler İlmi
*meşrep: âdet, huy, yaratılış, ahlâk; takip edilen usûl, yol.
*İsa-meşrep:Hz. İsa(a.s)’ nın tavrını, neş’esini yansıtan.
*evliya:veli kelimesinin çoğuluYa Rabbi, bu fâkir müdrik-i Esma’ dan kıl!
Fehmetsin Ruh’um Sen’i, eşyanı da bu Akıl.


*fâkir:Kendinde gördüğü her şeyi kendinde değil Allah’ a ait ve Allah tarafından olduğunu bilen ve bunu zinde tutan kimsenin niteliği
*müdrik:idrak eden, anlayan


Ganiyy-î Muhtefî
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/brk.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

''İKRA!''

Mesaj gönderen nur-ye »

''İKRA!'' ''OKU!''

SÖYLE! ''İKRA!'' KUR'ÂN'DA YANLIZ ''OKU!'' EMRİ Mİ?
BÖYLE Mİ YORUMLAMAK GEREKİR ''TERİMİ?''

BİR KERRE SOR KENDİNE ''OKUMAK''TAN KASIT NE?
OKURKEN NEYLE ''SADIK'' KALACAKSIN SEN ''METNE!''

MUTLAK BİR METİN GEREK HARFLERDE MÜTEŞEKKİL!
ÖNCE GÖZÜNLE OLUR HARFLER ZİHNE NAKİL

BİR MÜREKKEP EŞKALDE YORUMLANIR AKLINLA;
''İDRAK''İNE YERLEŞEN MEDLÜLLERİ SEN ANLA!

SETREDER CÜMLE HARFİ TULU' EDEREK MEDLUL
HARFLERİDE ÖRTEREK İDRAKE EDER HULUL

BU MÜKEVVENAT DAHİ KIRAAT EDİLMELİ!
FAKAT MECHULSE HARFLER, MEDLULÜ OLMAZ CELİ.

BU ÂLEMİN HARFLERİ BİL Kİ ''ESMA-Ü HÜSNA!''
BUNLARIN TEKİBİNİN MANASI DA MÜSTESNA.

NASIL Kİ OKUYANDA HARFLERİ SIRRIL MEDLUL
ZAHİRDE DE ESMAYI FEHMETMEMEKLE MALUL.

BİR METNİN KIRAATİ HARFLERLE MÜMKÜN ANCAK;
''İDRAK''SE HARFE DEĞİL, MEDLULE AÇAR KUÇAK

NEFS-İ EMMARE YANLIZ EŞYAYA NAZAR EDER.
HARFLER MİSALİ ESMA, GÖZDEN SİLİNİP GİDER.

NEBİ'NİN ''VASFI''NDANDIR,BU ''ELİF-BA!''YI BİLMEK.
ASLINDA ''İKRA!'' EMRİ;-- ''HARFİ İDRAK ET!''--DEMEK.

BUNDAN NASİ NEBİ DE RAB'BA DUA EDERDİ.
''EŞYANIN HAKKINDA BENİM İLMİMİ ARTTIR!'' DERDİ.

İLM-İ HURUF İSA'DA CELİ OLAN İLİMDİR;
BU İLİM İSA-MEŞREP EVLİYANINDIR ŞİMDİ.

YA RABBİ BU FAKİR MÜDRİK-İ ESMADAN KIL !
FEHMETSİN ''RUH''UM ''SEN''İ ''EŞYA''NIDA BU ''AKIL!''.


ALLAH'IM -C.C- RAZI OLSUN YAZANDAN --AKTARANDAN BİZDE DİYELİM DUA'SINA! --ÂMİN YÂ MUİN -C.C---


MUHAMMED BURAK YÜREĞİNE BEREKET DOLSUN!
YAZIN --ÇOK ÖZEL--LERİMİN ARASINDAYDI !
BİRAZINI PAYLAŞALIM İSTEDİM.

--''96 (96!) ALAK''--
ALAKADAN!= EMBRİYO!
YARATTIM!= YÂRETTİM!
İSTİKAMET!=TESLİMİYET!
19!'NCU ÂYET'DE (SECDE ÂYETİ)!
RAHMÂN VE RAHİYM OLAN ALLAH'A SECDE!
--ZÂT--SIFAT--ESMÂ VE EŞYÂ
--İLİM--İRADE--İDRAK VE İŞTİRAK
-- İLÂHE İLLÂ ALLAH
--MUHAMMEDE'R RESULULLAH--
SONSUZ YÜZLÜ SEVGİ
--SEVEN SEVİLEN SEVGİLİ

MUHAMMEDİ MUHABBETLERİMLE ! ! ! ! + ! !
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

İKRA! = OKU!

Mesaj gönderen nur-ye »

KARDEŞİM OKU!

--SENİ YARATAN RABB'İNİN ADIYLA ''OKU!''

--SANA KALEMLE ÖĞRETEN VE BİLMEDİĞİNİ BİLDİREN KEREM SAHİBİ RABB'İNİN YÜCE İSMİNİ ANARAK ''OKU!''
(ALAK/1-2-3-4-5)

--BÜTÜN İNSANLIĞA İSLAMIN İLK EMRİ ''OKU!'' OLDUĞU İÇİN ''OKU!''

--KÂİNÂTIN ESRARINI ÇÖZMEK, HAKK'A KULLUK ETMEK,
HEMDE KENDİNİ BİLMEK İÇİN ''OKU!''

--DÜNYA MİSAFİRHANESİNİ ŞENLENDİRMEK, EBEDİ ÂLEME HAZIRLANMAK İÇİN ''OKU!''

--ÖNCE YÜCE HAKK'IN KELÂMINI ÖĞRENMEK, SONRADA AMEL ETMEK İÇİN ''OKU!''

--ALLAH RESUL'ÜNÜN HADİS'LERİNİ BELLEMEK, SONRADA AMEL ETMEK İÇİN ''OKU!''

--NEREDEN GELDİĞİNİ,
NİÇİN GELDİĞİNİ,
NEREYE GİDECEĞİNİ
VE BU ALEMDEKİ ''ASL'' GÖREVİNİN NE OLDUĞUNU ÖĞRENMEK İÇİN ''OKU!''

--HAYR VE İYİLİK YOLLARINI ÖĞRENMEK, ŞER VE KÖTÜ YOLLARDAN KORUNMAK GERÇEK MANADA ''İNSAN'' OLMAK İÇİN ''OKU!''

--HAKK'I VE HAKİKATI ANLAMAK VE YAŞAMAK HEMDE YAŞATMAK İÇİN ''OKU!''

--YAŞIN,
CİNSİYETİN,
MAKAMIN VE MEVKİN
AYNI ZAMANDA İŞ VE MEŞGULİYETİN NE OLURSA OLSUN HER İMKAN VE FIRSATTA ''OKU!''

EVET MUTLAKA '' OKU!'' KARDEŞİM!.

--ALINTIDIR--
Resim
Kullanıcı avatarı
sdemir
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 487
Kayıt: 24 Mar 2008, 02:00

Mesaj gönderen sdemir »

Resim
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/sdemirimza.gif[/img]
Kullanıcı avatarı
NuruM
Saygın Üye
Saygın Üye
Mesajlar: 350
Kayıt: 22 Mar 2008, 02:00

Mesaj gönderen NuruM »

Allah-u Teala Hazretleri Razı olsun. İçimizden geçenleri ifade etmekte zorlanıyoruz. Paylaşımlarınızla sizlerden istifade ediyoruz.
Yolumuz açık olsun inşaallah
Selam ve sevgilerimle
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/cicekler/NuruMimza.gif[/img]
Kullanıcı avatarı
MBurak
Kıdemli Üye
Kıdemli Üye
Mesajlar: 415
Kayıt: 12 Ağu 2007, 02:00
İletişim:

Mesaj gönderen MBurak »

Resim
Resim

Rahman Rahim olan Allah'ın adıyla1.Yaratan Rabbin adıyla oku.
2.O, insanı bir alak'tan yarattı.
3.Oku, Rabbin en büyük kerem sahibidir;
4.Ki O, kalemle (yazmayı) öğretendir.
5.İnsana bilmediğini öğretti.
6.Hayır; gerçekten insan, azar.
7.Kendini müstağni gördüğünden.
8.Şüphesiz, dönüş yalnızca Rabbinedir.
9.Engellemekte olanı gördün mü?
10.Namaz kıldığı zaman bir kulu.
11.Gördün mü? Ya o (kul) doğru yol üzerinde ise,
12.Ya da takvayı emrettiyse.
13.Gördün mü? Ya (bu engellemek isteyen) yalanlıyor ve yüz çeviriyor ise.
14.O, Allah'ın gördüğünü bilmiyor mu?
15.Hayır; eğer o, (bu tutumuna) bir son vermeyecek olursa, andolsun, onu perçeminden tutup sürükleyeceğiz;
16.O yalancı, günahkar olan alnından.
17.O zaman da meclisini (yakın çevresini ve yandaşlarını) çağırsın.
18.Biz de zebanileri çağıracağız.
19.Hayır; ona boyun eğme (Rabbine) Secde et ve yakınlaş.
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/brk.jpg[/img]
Kullanıcı avatarı
safa-merve
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 649
Kayıt: 16 Eki 2008, 02:00

Mesaj gönderen safa-merve »

Resim

hatt sanatından anlamam ama yorumsamada bulunuyorum.

1-lam
2-kaf
4-elif

elif- lam -elif - kaf === dörtlüsü alak


4-elif
2-kaf
3-r
4-6 elif

=== olursa da ikra


ama ikra daha baskın, bunu yazan hattat alak kısmını düşünmüştür. O mantıktan bakınca "alak" olarak da okunuyor bence!
ALINTIDIR
[img]http://www.muhammedinur.com/resimler/safa_merve.jpg[/img]
Cevapla

“Şiirler” sayfasına dön