İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

İmam İmam Ali kerremullahi veche'nin Hutbeleri, Mektupları Ve Hikmetli Sözleri
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
176. Hikmet'li SÖZleri ► "Önderlik işi, göğüs genişliği ile mümkündür."

177. Hikmet'li SÖZleri► "Kötüleri, iyileri mükâfatlandırmakla azarla."

178. Hikmet'li SÖZleri► "Kötülüğü, kendi gönlünden biçecek başkalarının gönlünden biç."

179. Hikmet'li SÖZleri► "İnat, insanın görüşünü gevşetir."

180. Hikmet'li SÖZleri► "Tamah, müebbet köleliktir."

181. Hikmet'li SÖZleri► "Tefritin (kusur etmenin) semeresi pişmanlıktır; Uzak görüşlülüğün semeresi ise sağlıktır."

182. Hikmet'li SÖZleri► "Cehaletle konuşmakta hayır olmadığı gibi, hikmetli sözü söylemeyip susmakta da hayır yoktur."

KaYNaKLaR;

176. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.27, Amedi; et-Teraz, c.l, s.168, Seyyid Yemani
177.Hikmetli Sözleri: Rebi'ul-Ebrar, ceza ve mükâfat babı, s.78, Zemahşeri; Ravz'ul-Ahyar, s.41, Muhammed b. Kasım
178.Hikmetli Sözleri: Sırac'ul-Muluk, s.384, Tertuşi; Gurer'ul-Hikem, s.61, Amedi; Mecmua-i Verram, s.34, Şeyh Verram
179.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, Amedi; Kenz 'ul-Fevaid, Keraceki
180.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.20, Amedi; Rebi'ul-Ebrar s.221, Zemahşeri
181.Hikmetli Sözleri: Mehazırat'ul-Udeba, c.2, s.313, Rağıb İsfahani; Gurer'ul-Hikem, s.158, Amedi; et-Teraz, c.l, s.168, Seyyid Yemani
182.Hikmetli Sözleri: Hikmet: Tuhef'ııl-Ukul, s.94, îbn-i Şube Harrani; Rebi'ul-Ebrar, Zemahşeri
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
183. Hikmet'li SÖZleri ► "Birbirine zıt olan iki davetten biri, mutlaka sapıklıktır."

184. Hikmet'li SÖZleri► "Gerçeği görüp idrak ettiğimden beri şüpheye düşmedim."

185. Hikmet'li SÖZleri► "Yalan söylemedim, bana yalan söylenmedi, sapıklığa düşmedim ve benim yüzümden sapıklığa düşülmedi."

186. Hikmet'li SÖZleri► "İlk zulmeden, yarın (kıyamet günü) parmağını ısırır."

187. Hikmet'li SÖZleri► "Dünyadan göç etmek yakındır.”

188. Hikmet'li SÖZleri► "Hakkın karşısında duran helak olur."

189. Hikmet'li SÖZleri► "Sabrın kurtaramadığı kimseyi, sabırsızlık helak eder."KaYNaKLaR;

183. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.310, Amedi
184.Hikmetli Sözleri: el-İrşad, s. 120, Şeyh Mufıd; İrşad, s. 147, Şeyh Mufıd; el-Müsterşid, s.95. Taberi
185.Hikmetli Sözleri: Kitab'ul-Cemel, Ebu Mahnef; Şerh-i İbn-i Ebi'l-Hadid, c.l, s.89; Kitab'us-Sıffın, s.315, Nasr b. Mezahim; el-Kamil, c.2, s.120 ve 140, Müberred; et-Tarih, c.6, s.3384, Taberi; Muruc'uz-Zeheb, c.2, s.443, Mesudi; el-Kamil, c.3, s. 174, ibn-i Esir; el-Bidaye ve'n-Nihaye, c.7, s.264, İbn-i Kesir; Tarih-i Bağdat, c.7, s.237, Hatib Bağdadi; Menakıb, s.185, Harezmi; Emali, 63. bab, Şeyh Saduk; Tezkire, s.104, İbn-i Cevzi; Zehair'ul-Ukba, s. 110, Taberi; Emali c.l, s.267, Şeyh Tusi; el-Mehasin, c.2, s.92, Beyhaki
186.Hikmetli Sözleri: Tefsir-u Ali b. İbrahim, s.612
187.Hikmetli Sözleri: Tefsir-u Ali b. İbrahim, s.612
188.Hikmetli Sözleri: Kitab'ul-Beyan ve't-Tebyin, c.2, s.65, Ebu Osman Cahız; en-Nihaye, c.l, s. 123, İbn-i Esir; el-İrşad, s. 139, Şeyh Mufıd; Uyun'ul-Ahbar, c.2, s.236 ve c.l, s.60, İbn-i Kuteybe; el-İkdu'l-Ferid, c.2, s. 163, İbn-i Abdurabbih; et-Tarih, c.2, s.187, Yakubi; Ravzat’ul-Kafi ve Usul-ul Kafi, c.l, s.369, Kuleyni; el-Hikmet'ul-Halide, s. 111, İbn-i Miskeveyh; Kuv¬vet'ul-Kulub, c.l, s.290, Ebu Talib Mekki; Kitab'ul-Gaybet, s. 107, Numani; İsbat'ul-Vasiyye, s. 124, Mes'udi; el-Musterşid, s. 175; el-Cemel, s.46. Şeyh Mufıd; el-Cemel, Medaini; Kitab 'ul-Huteb-i Âli (a.s), Medaini
189.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.274, Amedi
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ
Resim
190. Hikmet'li SÖZleri ► "Ne kadar tuhaf! Hilafet, sahabelikle olur da, sahabelik ve yakınlıkla olmaz mı?"

Seyyid Razi şöyle diyor: "Hz. Ali'den bu hususta bir de şu şiir nakledilmiştir:
"Eğer hilafeti şurayla elde ettiysen,
Bu nasıl bir şuraydı ki oy verenler orda değildi.
Eğer muhalifine Peygamber'e yakınlığını delil getirdiysen,
Başkası Peygamber’e daha evla ve daha yakındır."


191. Hikmet'li SÖZleri► "İnsan dünyada ölüm oklarının hedefidir; belaların yöneldiği talan edilmiş biridir. Her yudumda boğaza kaçma, her lokmada boğaza tıkanma vardır. İnsan bir nimetten ayrılmadıkça, başka bir nimete kavuşamaz. Ömründen bir günden ayrılmadıkça yeni bir güne kavuşamaz. O halde biz ölümün yardımcılarıyız, Vücudumuz ölüm oklarının hedefidir. O halde nasıl ebedi kalmayı ümit edebiliriz? Gece ve gündüz, yaptıklarını bozmadan ve topladıklarını dağıtmadan hiç bir şeyi yüceltmemişlerdir."

192. Hikmet'li SÖZleri► - "Ey Âdemoğlu, ihtiyacından fazla olarak kazandığın şeyde başkaları için bekçilik yapıyorsun."

193. Hikmet'li SÖZleri► "Kalplerin isteme, yönelme ve yüz çevirmesi vardır; o halde kalplere, meyil ve isteği üzere yaklaşın; zira kalp bir şeye zorlandığında kör (yorgun ve aciz) olur."

194. Hikmet'li SÖZleri► "Öfkemi ne zaman yeneyim; öfkelendiğimde mi? İntikamdan aciz kaldığımda ve bana: "Sabretseydin daha iyi olurdu?" dedikleri zaman mı? Yoksa intikam almaya gücüm olduğunda ve bana; "Affetseydin daha iyi olurdu?" dedikleri zaman mı?"

195. Hikmet'li SÖZleri► Çöplükteki pisliğin yanından geçince şöyle buyurdu: "İşte bu, cimrilerin cimrilik ettikleri şeydir." Diğer bir rivayetteyse şöyle nakledilmiştir: "Bu, dün onun üzerinde birbirinizle yarıştığınız şeydir!"

196. Hikmet'li SÖZleri► "Malından, (yok olmasıyla) sana öğüt veren şey boşa gitmemiştir."

KaYNaKLaR;

190. Hikmetli Sözleri: Hasais'ul-Eimme, s.85, Şerif Razi; Gurer'ul-Hikem, s.326, Amedi, Taaccub, s.13, Keraceki; es-Sakife Cevheri; et-Tarih, c.6, s.263, Taberi; Ebu Ahmed Abdulaziz Yahya Celludi (Ö.H. 332) ve Muhammed b. İmran. b. Musa Merzebani, (Ö.H. 384)
191.Hikmetli Sözleri: Ensab'ul-Eşraf, s. 188, Belazuri; Gurer ve Ürer, s.25, Vetvat; Gurer'ul-Hikem, s.57, Amedi; el-Emali, c.2, s.53, Ebu Ali Kali; el-Hisal, c.2, s.156, Şeyh Saduk; Tuhef'ul-Ukul, s. 100, İbn-i Şu'be Herrani; el-Beyan ve Tebyin, c.4, s.74, Cahiz; el-Emali, c.l, s.220, Şeyh Tusi; İrşad, s. 112, Şeyh Mufıd
192.Hikmetli Sözleri: el-Miet'ul-Muhtare, Ebu Osman Cahiz, Ensab'ul-Eşraf, s.115, Belazuri; el-Ferec-u Ba'd'eş-Şiddet, c.l, s.137, Tenimi; Muruc'uz-Zeheb, c.2, s.264; el-Hisal, c.l, s.9, Şeyh Saduk; Rebi'ul-Ebrar, c.l, s.362, Zemahşeri; el-Kamil, c.l, s.92, Müberred; Uyun'ul-Ahbar, c.6, S.371, İbn-i Kuteybe; el-İrşad, s. 111, Şeyh Mufıd
193.Hikmetli Sözleri: el-Miet'ul-Muhtare, Cahiz; Kamil, c.2, s.2, Müberred; Gurer'ul-Hikem, s.113, Amedi
194.Hikmetli Sözleri: Sirac'ul-Muluk, s. 159, Tertuşi; Gurer'ul-Hikem, s. 318, Amedi
195.Hikmetli Sözleri: Ensab'ul-Eşraf, s. 134, Belazuri; el-Menakıb, c.2, s. 102; İbn-i Şehraşub; Ravz'ul-Ahyar, S. 134, İbn-i Kasım
196.Hikmetli Sözleri: el-Kamil, c.l, s.121, Müberred; Ensab'ul-Eşraf, s. 134, Belazuri; Sirac'ul-Muluk, s.384, Vetvat; Gurer'ul-Hikem. s.256, Amedi; el-İrşad, s. 141, Şeyh Mufıd
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
197. Hikmet'li SÖZleri ► "Bu kalpler de bedenler gibi yorulur; o halde onun için hikmetli yeni sözler arayın."

198. Hikmet'li SÖZleri► Haricilerin; "Hüküm ancak Allah'ındır" sözünü duyunca şöyle buyurdu: "Bu kendisiyle batıl kastedilen, hak bir sözdür"

199. Hikmet'li SÖZleri► Ayak takımı Rezil insanların sıfatları hakkında şöyle buyurmuştur: "Bunlar öyle kimselerdir ki toplanınca üstün gelirler, dağılınca tanınmazlar."

Bazı raviler: "Hayır, İmam Ali (a.s) şöyle buyurdu" demişlerdir: "Bunlar öyle kimselerdir ki, toplanınca zarar, dağıldıklarında ise fayda verirler."

"Toplanmalarının yararlı olduğunu anladık da dağılmalarının yararı nedir?" diye sorulunca da şöyle buyurdu: "Ustanın binasına, dokumacının dokuma mahalline ve fırıncının fırınına döndüğü gibi, işi olanlar işine döner ve insanlar onlardan faydalanır."

200. Hikmet'li SÖZleri► Cinayetkar birini Hz. Ali (a.s)'ın yanına getirdiklerinde, ayak takımı bir grup Rezil insanın da onunla birlikte olduğunu görünce şöyle buyurdu: "Sadece çirkin işlerde görülen yüzler, size selam olmasın!"

201. Hikmet'li SÖZleri► "Her insanın kendini koruyan iki meleği vardır; kaderi gelince onu kendi başına bırakırlar. Şüphesiz ecel (insanın yaşam süresi) sağlam bir siperdir."

202. Hikmet'li SÖZleri► Talha ve Zübeyr kendisine; "Sana bu işte ortakların ol¬mak üzere biat ediyoruz, " dedikleri zaman şöyle buyurdu: "Hayır, güçlendirme ve yardımda ortak, acizlik ve zorluklarda ise yardımcı olun."

203. Hikmet'li SÖZleri► "Ey insanlar! Konuştuğunuzda duyan ve gizlediğinizde bilen Allah'tan korkun. Kaçtığınızda size yetişen, durduğunuzda sizi yakalayan ve unuttuğunuzda sizi unutmayan ölüme hazırlanın."


KaYNaKLaR;

197. Hikmetli Sözleri: Ensab'ul-Eşraf, s. 188, Belazuri; Gurer ve Ürer, s.25, Vetvat; Gurer'ul-Hikem, s.57, Amedi; el-Emali, c.2, s.53, Ebu Ali Kali; el-Hisal, c.2, s.156, Şeyh Saduk; Tuhef'ul-Ukul, s. 100, Ibn-i Şu'be Herrani: el-Heyan ve Teinin, c.4, s.74, Cahiz; el-Emali. el, s.220, Şeyh Tusi: İrşad, s. 112, Şeyh Mufid
198.Hikmetli Sözleri: Zehairul-Ukba, s.110. Taberi; Deaim'ul-İslam, el, s.458, Kadı Numan; Kitab'ul-imam, İmam Muhammed bin İdris Şafii. (Ö.H. 204): Tarih, c.6. s.41, Taberi: Kuvvet'ul-Kulub. c.1, s.530. Ebu Talib Mekki; Tarih, c.2, s. 136, İbn-i Vazıh; Ensab'ul-Eşrafi c.2, s.352 ve 114, Belazuri; el-Kamil, c.2, s. 153, Muberred; Tarih'ul-Yakubı, c.l. s. 167; Kitabu Sıffin, s.264, Nasr b. Mezahim; el-İkd'ul-Ferid. s.211. e. I, İbn-i Abdurabbih: et-Tezkire. s.99, İbn-i Cevzı
199.Hikmetli Sözleri: Risalet'un-Nefyi't-Teşbih. Ebu Osman Cahiz; Rehi'ul-Ebrar. c.l, s.414 ve 145, Zemahşeri; cl-İkd'ul-Ferid, c.2. s.294, İbn-i Abdurabbih: Ensab'ul-Eşraf. s. 115, Belazuri
200.Hikmetli Sözleri: Ensab'ul-Eşraf Belazuri; et-Tarih, e.2, s. 15. Yakubi; Gıırer'ul-Hikem, s.354, Amedi: el-Muhazerat, c.l. s.356; Rağıb
201.Hikmetli Sözleri: et-Tabakat, e.3. s.43. ibn-i Sa'd; el-İmame ve's-Siyase. c.2, s. 162: Usul-u Kafi. c.1. s.59. Kuleyni; Kitab'us-Sıffın, s.250, Nasrb. Mezahim; et-Tevhid. s.376. Şeyh Saduk
202.Hikmetli Sözleri: Osmaniyye, Ebu Cafer İskafi. (H.Ö. 240): el-İmame ve's-Sivase, c.l. s.51, İbn-i Kuteybe; et-Tarih, c.2, s.169, İbn-i Vazih; et-Tarih. c.2, s. 155, Yakubi;
203.Hikmetli Sözleri: Mişkat'ul-Envar. s.274, Tabersi: el-Kamil, c.l, s.223. Müberred
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
204. Hikmet'li SÖZleri ► "İyiliğine teşekkür etmeyen seni iyilikten soğutmasın; zira sana o iyilikten fayda görmeyen (Allah) teşekkür eder ve sen bu teşekkürden, o nankörün zayi ettiğinden daha fazlasını elde edersin. "Şüphesiz Allah, ihsan edenleri sever."(Al-i İmran: 134)

205. Hikmet'li SÖZleri► "Her kap, içine bir şey konuldukça daralır; ancak, bilginin kabı müstesnadır; o, bilgi konuldukça genişler."

206. Hikmet'li SÖZleri► "Hilim sahibinin hilminden elde ettiği ilk şey, halkın cahile karşı kendisine yardımcı olmasıdır."

207. Hikmet'li SÖZleri► "Halim değilsen (en azından) kendini hilimli göstermeye çalış. Çünkü bir kavme benzemeye çalışıp da onlar gibi olmayan kimse pek az olur."

208. Hikmet'li SÖZleri► "Nefsini muhasebe eden kazanır, kendinden gaflet eden zarar eder; korkan emniyete erer, ibret alan basiret elde eder ve basiret elde eden anlar, anlayan ise bilir."

209. Hikmet'li SÖZleri► Hz. Mehdi (a.s)'in zuhuru hakkında buyurmuştur. "Dünya inattan sonra yavrusuna şefkatle dönen ısırıcı deve gibi şefkatle bize dönecektir." (Daha sonra şu ayeti okudu:) "Biz yeryüzünde zayıf bırakılanlara ihsanda bulunmak, onları imamlar ve varisçiler kılmak istiyoruz.”(Kasas: 5)

210. Hikmet'li SÖZleri► "Kollarını sıvayan, kendini ilgi ve bağlardan soyutlayan, çaba gösteren, çabuk davranan, var olan süresinde boş durmayan, korkarak yola koyulan, gitmekte olduğu hedefine ve dönüş yeri olan yere doğru bakan kimse gibi Allah'tan sakının."

KaYNaKLaR;

204. Hikmetli Sözleri: Fazıl, s.94, Müberred; el-Mehasin ve'l-Mesabi, s. 124, Bcyhaki; Emali, s. 134. Şeyh Saduk; Divan'ul Metini, c.l. s. 154; Ebu Hilal Askeri: Libab'ul-Adab, s.335, Usame b. Munkiz: Gıırer'ul-Hikem. s.340. Amedi; Nihayet'ul-Ereb, e.3. s.248; Nuveyri; Edeb'ud-Dünya ve'd-Din. s.176, Maverdi
205.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem. s.239 Amedi
206.Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar, c.l, s.285. İbn-i Kuteybe, el-İkd'ul-Ferid. c.2. s.279-281; Kenz'ul-Fevaid. s. 147, Keraceki; Rebi'ul-Ebrar, s. 120, Zemahşeri; Destur-u Mealim'ul-Hikem, s.25, Kadı Kudai; Nihayet'ul-Ereb, c.4, s.48, Nuveyri; Metalib'us-Suul, c.l. s. 159; İbn-i Talha Şafii; Gurer'ul-Hikem, s.46, Amedi; el-Müstedrek c. 1 s. 156, Ebşehi
207.Hikmetli Sözleri: İ'lam'ud-Din fi Sifat'ul-Müminin, Deylemi; Bihar 'ul-Envar, c.78, s.93; Usul-u Kafi, c.2, s.l 12, Kuleyni; el-İkd'ul-Ferid, e.2, s.277
208.Hikmetli Sözleri: Gmer'ul-Hikem s.265-266, Amedi; Kcıız'ul-Fevaid, s.255 Kcraceki
209.Hikmetli Sözleri: Mecma'ul-Beyan, e.7, s.237. Tabersi; Tefsir-i Kebir, İbn-i Hicam; Hasais-u Emir'el-Müminin. s.39. Şerif Razi: Tefsir'ul-Burlıan. e.3. s.2 18. Beluani; Rebi 'ul-Ebrar, s.74. Zemahşeri
210.Hikmetli Sözleri: Uyunul-Hikem ve'l-Mevaiz. Vasiti: Bihar c.77. s.423; Tuhef'ul-Ukul, s.211. İbn-i Şu'be Hamini
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
211. Hikmet'li SÖZleri ► "Cömertlik, şeref ve haysiyetlerin koruyucusu; hilim, sefihlerin ağız bağı ve affetmek, zaferin zekâtıdır.

Sana vefasızlık edenden ayrılman senin mükâfatındır. İstişare, hidayetin kendisidir (veya gözüdür). Kendi görüşüyle yetinen, kendini tehlikeye atmıştır. Sabır, musibetleri uzaklaştırmaktadır. Sabırsızlık, zamanın (insanı yok etmedeki) yardımcılarındandır. Zenginliğin en üstünü, arzuları terk etmektir. Heva ve hevesinin emri altında esir olan nice akıllar vardır. Tecrübeyi korumak başarıdandır. Dostluk, istifade edilen yakınlıktır. Usanıp bıkmış kimseye sakın güvenme!"

212. Hikmet'li SÖZleri► "Kişinin kendisini beğenmesi, aklının kıskançlarından biridir."

213. Hikmet'li SÖZleri► "Sürekli hoşnut olman için sıkıntılara göz yum."

214. Hikmet'li SÖZleri► "Ağacı (tabiatı) yumuşak olanın dalları (dostları) çok olur."

215. Hikmet'li SÖZleri► "Muhalefet, tedbir ve görüşü yok eder."

216. Hikmet'li SÖZleri► "Bir yere (makama) ulaşan, kibirlenir."

217. Hikmet'li SÖZleri► "İnsanların cevheri, durumların değişmesinde bilinir."


KaYNaKLaR;

211. Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.98. Harrani; Ravzat'ul-Kafı, s. 16. Kuleyni; Edeb'ud-Dünya ve'd-Din: s. 162 ve 273 ve 275; Sirac'ul-Müluk, s. 185. Tertuşi; Gurer'ul-Hikem, Amedi: Destur-u Mealim'il-Hikem, s. 15. Kadı Kudai: Nihayet’ul-Ereb, e.6, s.85. Nuveyri: Metalib'ııs-Suul.c4, s. 162. İbn-i Talha Şafii; en-Nihaye fi Garib'il-Hadis. c.3. s.421, İbn-i Esir: Adab’us-Sultaniye, s. I 5
212.Hikmetli Sözleri: Tuheful-Ukul, 214, İbn-i Şu'be Harrani; Rebi'ul-Ebrar, s.295. Zemahşeri; Metalib'us-Suul, e.l, s. 160. İbn-i Talha Şafii; Ravz'u-Ahvar, s.200, ibn-i Kasım
213.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem. s.62. Amedi
214.Hikmetli Sözleri: el-Miet 'ul-Muhtare. E bu Osman Cahiz
215.Hikmetli Sözleri: Sirac 'ul-Mulıık, s.384, Tertuşi
216.Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.98, İbn-i Şu'be Harrani; Ravzat'ul-Kafı. s.20, Kuleyni
217.Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.97. Herranı; Ravzat'ul-Kafı, s.20, Kuleyni; Destur-u Mealimil-Hikem, s.29. Kadı Kudai; Sirac 'ul-Muluk, s.484, Tertuşi; Kenz'ul-Fevaid, s.34, Keraceki
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

218-224 arası söz
Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
218. Hikmet'li SÖZleri ► "Dostu kıskanmak, dostluk hastalığındandır."

219. Hikmet'li SÖZleri► "Akılların en çok ölüm yerleri, tamah ve arzularının şimşekleri altındadır."

220. Hikmet'li SÖZleri► "Güvenilir insanlara su-i zan üzere hüküm vermek, adaletten değildir."

221. Hikmet'li SÖZleri► "Kullara zulmetmek, ahiret için ne de kötü bir azıktır."

222. Hikmet'li SÖZleri► "Yüce kişinin en iyi amellerinden biri, bildiğini görmezlikten gelmesidir."

223. Hikmet'li SÖZleri► "Kim hayâ elbisesine bürünürse, halk onun ayıplarını görmez."

224. Hikmet'li SÖZleri► "Heybet ve vakar, çok susmakla oluşur. Dostlar insafa riayet ile çoğalır. Değerler ihsanla artar. Nimet tevazu ile tamamlanır. Sıkıntılara katlanmakla büyüklük ve efendilik sabit olur. Düşman, adaletli bir tavırla mağlup edilir. Cahillere karsı hilimli davranmakla insanın yardımcısı çoğalır."


KaYNaKLaR;

218. Hikmetli Sözleri: Rebi'ul-Ebrar, s.58. Zemahşeri: Gurer'ul-Hikem, s. 1 70. Amedi
219.Hikmetli Sözleri: el-Miet'ul-Muhtare, Ebu Osman Cahiz; Muhazerat. c.2, s.251, Ragib İsfahanı
220.Hikmetli Sözleri: Rebi 'ul-Ebrar. s.227, Zemahşeri
221.Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.91, İbn-i Şu'be Harrani; İrşad, s. 142, Şeyh Mufıd; Gurer'ul-Hikem, s. 150, Amedi: Kenz ul-Fevaid, Keraceki; Men La Yehzuruh'ul-Fakih, c.4. s.278, Şeyh Saduk; Emali, s.400, Şeyh Saduk
222.Hikmetli Sözleri: ed-De 'vat, Ravendi; Bihar’ul-Envar, c.75, s.49
223.Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.98. Harrani; Ravzat'ul-Kafı. s.20, Kuleyni; Rebi'ul-Ebrar, Sukut ve Killet’ul-İstirsal babı. Zemahşeri; Men La Yehzuruh'ul-Fakih, c.4, s.278, Şeyh Saduk
224.Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar, c.l, s.248, İbn-i Kuteybe; el-İkd'ul-Ferid. c.2, s.279; Rebi'ul-Ebrar, s. 103 ve c.l, s.222. Zemahşeri; Metalib'us-Suul, c.l, s. 159, İbn-i Talha Şafii
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
225. Hikmet'li SÖZleri ► "Haset edenlerin, bedenlerinin selametinden gaflet etmelerine şaşıyorum."

226. Hikmet'li SÖZleri► "Tamahkâr, zillet bağındadır."

227. Hikmet'li SÖZleri► İman hakkında sorduklarında şöyle buyurdular: "İman, kalp ile tanıma, dil ile ikrar ve azalarla da amel etmektir."

228. Hikmet'li SÖZleri► "Dünya için üzülen, Allah'ın kaza ve kaderine öfkelenmiş olur. Kendine inen bir beladan şikâyet eden, Allah'ı şikâyet etmiş sayılır. Kim bir zenginin yanma gelir de zenginliği için ona tevazu gösterirse, dininin üçte ikisi gider. Kur'an okuyup da öldükten sonra ateşe giren kimse, Allah'ın ayetleriyle alay eden kimselerdendir. Dünya sevgisine kapılanın kalbi üç şeye tutulur: Kendini bırakmayan bir hüzne, ondan ayrılmayan bir hırsa ve ulaşamayacağı bir arzuya."

229. Hikmet'li SÖZleri► "Mülk sahibi olmak için kanaat, nimet sahibi olmak için de güzel ahlak yeterlidir." ("İyi amel yapana güzel bir hayat vereceğiz"(Nahl: 97) ayetini sorduklarında ise şöyle buyurdu:) "O güzel hayat, kanaattir."

230. Hikmet'li SÖZleri► "(Alış verişte) Kendine rızık yönelenle ortak olun. Zira bu ortaklık, zenginleşmeye daha uygun ve kârın kendisine yönelmesine daha layıktır."

231. Hikmet'li SÖZleri► ("Allah adalet ve ihsanı emretmektedir."(Nahl: 90) ayetinin tefsiri hakkında şöyle buyurmuştur) "Adalet, insaftır; ihsan ise (artan) bir bağıştır."


KaYNaKLaR;

225. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s. 145 ve 147, Amedi; Sirac'ul-Muluk, s. 108, Tertuşi
226.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, s.219, Amedi
227.Hikmetli Sözleri: Emali, s.160. Şeyh Saduk; Uyun, c.l, s.227. Şeyh Saduk; el-Hisal, c.l, s.84, Şeyh Saduk; Tarih-i Bağdadi, c.l, s.224; Emali, c.l, s.379 ve c.2, s.63, Şeyh Tusi
228.Hikmetli Sözleri: Tezkiret'ul-Havas, s. 144, Sibt b. Cevzi; Kenz'ul-Fevaid, s.160, Keraceki
229.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.242, Amedi; Tefsir-i Ali b. İbrahim c.2, s.390; Tefsir-i Kebir; c.20, s. 112, Fahr'ur-Razi; el-Keşaf, c.2, s.366, Zemahşeri; Burhan, c.2, s.383, Behrani; Emali, Şeyh Tusi
230.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.200, Amedi, Rebi'ul-Ebrar, s. 150; Zemahşeri
231.Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar, c.3, s. 19. İbn-i Kuteybe, Mean'il-Ahbar, s.257, Şeyh Saduk; Tefsir-i Ayyaşi, s.l, s.267
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
232. Hikmet'li SÖZleri ► "Kısa elle ihsan edene, uzun elle ihsan edilir." Seyyid Razi şöyle diyor: "Bu sözün anlamı şudur: İnsan her ne kadar az da olsa Allah yolunda iyilik edecek olursa büyük ilahi mükâfata erişir. Buradaki iki elden maksat iki nimettir. Hz. Ali (a.s) Allah'ın verdiği nimet ile insanların verdiği nimeti uzunluk ve kısalık tabiriyle farklı beyan etmiştir. Kul tarafından ulaşan nimetleri kısa, Allah tarafından ulaşan nimetleri ise uzun olarak nitelendirmiştir. Zira Allah'ın nimeti sürekli ve kulun verdiği nimetlerden kat kat fazladır. Her şeyden önce Allah'ın verdiği nimetler bütün nimetlerin temeli ve esasıdır."

233. Hikmet'li SÖZleri► Oğlu imam Hasan (a.s)'a şöyle buyurdu: "Savaşta birini çarpışmaya çağırma; seni böyle bir şeye çağırırlarsa icabet et; çünkü ona çağıran, zalim ve asi sayılır; zalim ve asi ise yere yıkılmıştır (öldürülmüştür)."

234. Hikmet'li SÖZleri► "Kadınların en iyi sıfatları, erkeklerin en kötü sıfatlarıdır. (Örneğin) Kibir, korku ve cimrilik; Kadın kibirli olursa, eşinden başkasına teslim olmaz. Cimri olursa, kendisinin ve eşinin malını korur. Korkak olursa, kendine yönelen her şeyden korkar, uzaklaşır."

235. Hikmet'li SÖZleri► "Akıllıyı bize tarif et" dediklerinde; "Akıllı, her şeyi layık olduğu yere koyandır" buyurdu. "Cahili de tarif et" dediklerinde; "Akıllıyı tarif etmekle cahili de tarif ettim!" buyurdular.

236. Hikmet'li SÖZleri► "Allah'a andolsun bu dünyanız benim gözümde, cüzamlının elinde bulunan sıyrılmış domuz kemiğinden daha değersizdir."

237. Hikmet'li SÖZleri► "İnsanlardan bir grup, Allah'a rağbet (mükâfat) için kulluk eder; bu tüccarların ibadetidir. Bir grup da Allah'tan korkarak kulluk eder, bu da kölelerin kulluğudur. Bir grup da Allah'a şükür etmek için kulluk eder, bu da hürlerin ibadetidir."

238. Hikmet'li SÖZleri► "Kadın tümüyle zahmet ve baş ağrısıdır; ondaki en zahmetli şey ise, onsuzluğun mümkün olmayışıdır."([4])

DiPNoT;

[4]- Kadın insanı zahmete düşürse de onsuz hakkıyla yaşanması mümkün değildir.

KaYNaKLaR;
232. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.271, Amedi; Rebi'ul-Ebrar, c.2, s. 17. Zemahşeri; Mücazat'in-Nebeviyye, s.59, Şerif Razi
233.Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar c.l, s.128, İbn-i Kuteybe; Kamil, c.l, s. 121, Müberred; el-İkd'ul-Ferid. c.l, s. 102, İbn-i Abdurabbih; Muhazerat, c.2, s.57, Rağıb; Bab 'ul-Adab, s.222, Usame b. Munkiz; et-Tehzib, c.6, s. 169, Şeyh Tusi
234.Hikmetli Sözleri: Kuvvet'ul-Kulub, c.2, s.522, Ebu Talib Mekki; Rebi'ul-Ebrar, c.l, s.339, Zemahşeri; Gurer'ul-Hikem, s. 172, Amedi; Ravzat'ul-Vaizin, s.372, el-Fettal Nişaburi
235.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.48, Amedi
236.Hikmetli Sözleri: Emali, s.370, Şeyh Saduk; Gurer'ul-Hikem. s.116, Amedi
237.Hikmetli Sözleri: Kafi, c.2, s.68, Kuleyni; Tuhef'ul-Ukul, Harrani; et-Tezkire, s.134, İbn-i Cevzi; Muhazerat'ul-Udeba, c.l, s.14, Rağıb İsfahani; Usul-ıı Kafi c.2, s.84; Kafi, c.5, s.35, (Cihad babı), Kuleyni; Gurer'ul-Hikem, s. 111, Amedi; Ravz'ıd-Ahyar, s.10, İbn-i Kasım; el-Vafi, c.14, s.24, Feyz; Mirat'ul-Ukul, c.2, s.33, Meclisi; Tuhef'ul-Ukul, s.328, İbn-i Şu'be
238.Hikmetli Sözleri: Hikmet: Gurer 'ul-Hikem, s.47
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
239. Hikmet'li SÖZleri ► "Gevşek davranan, hakları zayi eder; söz taşıyana uyan da dostunu kaybeder."

240. Hikmet'li SÖZleri► "Evdeki gasp edilmiş bir tek taş, o evin yıkılmasına neden olur."

241. Hikmet'li SÖZleri► "Mazlumun zalimden hakkını alacağı gün, zalimin mazluma zulmettiği günden daha çetindir."


242. Hikmet'li SÖZleri► "Az da olsa Allah'tan sakın; kendinle Allah arasında her ne kadar ince de olsa bir perde bırak."

243. Hikmet'li SÖZleri► "Cevap çok olduğunda, doğru olan gizli kalır."

244. Hikmet'li SÖZleri► "Allah'ın her nimette bir hakkı vardır; o halde kim hakkım verirse, nimetini arttırır; kim de kusur ederse, nimetinin yok olmasıyla kendini tehlikeye sokmuş olur."

245. Hikmet'li SÖZleri► "Güç (bir şeyi elde etmek) artınca, istek azalır."

KaYNaKLaR;

239. Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, s.79, Amedi
240. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.42 ve 308, Amedi; Sirac'ul-Muluk, s.384. Tertuşi; Zehr'ul-Adab, c.l, s.43, Hasri
241.Hikmetli Sözleri: Keşf'ul-Gumme, c.3, Erbili, (İmam Cevad'ın ahvalinde); Gurer ve Ürer, s.40, Vetvat; Gurer 'ul-Hikem, s.221, Amedi
242. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.63, Amedi; Rebi'ul-Ebrar, (Hayır ve Salah babı), Zemahşeri
243.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s. 139, Amedi; Rebi'ul-Ebrar, (Ecvıbet'ul-Muskite babı) Zemahşeri; Sirac'ul-Muluk, s.372, Tertuşi
244.Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.206, İbn-i Şu'be Harrani, Gurer'ul-Hikem, s. 108, Amedi
245.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, s. 139, Amedi
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
246. Hikmet'li SÖZleri ► "Nimetlerin elden kaçmasından sakının; zira her kaçan geri dönmez."

247 . Hikmet'li SÖZleri► "Cömert insan, akrabadan daha şefkatlidir."

248. Hikmet'li SÖZleri► "Kim sana iyi zanda bulunursa, zannını doğrula."

249. Hikmet'li SÖZleri► -"En üstün amel, kendini onu yapmaya zorladığın ameldir."

250. Hikmet'li SÖZleri► Emir'ul-Mü’minin -Ali (a.s); "Allah'ı ne ile tanıdın?" diyen birisine şöyle cevap verdi: "Allah'ı azimlerin (kararların) bozulması, düğümlerin çözülmesi ve himmetlerin kırılmasıyla tanıdım."

251. Hikmet'li SÖZleri► "Dünyanın acılığı, ahiretin tatlılığıdır; dünyanın tatlılığı da ahiretin acılığıdır."

252. Hikmet'li SÖZleri► "Allah imanı, şirki temizlemek; namazı, kibirden uzak tutmak;zekâtı, rızka bir sebep; orucu, yaratıkların ihlâsını denemek; haccı, inananların din için yakınlaşmalarını sağlamak; cihadı, İslam'ı yüceltmek; iyiliği emretmeyi, cahil halkın maslahatı; kötülükten nehyetmeyi, akılsızların engellenmesi; sıla-i rahimi, akraba sayılarının artması; kısası, kanların korunması; haddi (şer'i cezayı) uygulamayı, haramların küçük görülmemesi; şarabın içilmemesini, aklın korunması; hırsızlıktan uzak durmayı, iffetin gerekliliği; zinanın terk edilmesini, soyu korumak; eşcinselliğin terkini, nesli çoğaltmak; tanıklığı, inkar edilen hakların elde edilmesi; yalan konuşmaktan sakınmayı, doğruluğu şereflendirmek; selamı, korkulardan güvende olmak; imameti, ümmetin düzene girmesi; itaati de imamet makamını ululamak için farz kıldı."


KaYNaKLaR;

246. Hikmetli Sözleri: Riyaz'ul-Ahyar, s. 146, İbn-i Kasım; Rebi'ul-Ebrar, c.l, s.403, Zemahşeri; et-Tezkire, s.135, İbn-i Cevzi; el-Miet 'ul-Muhtare, Cahiz; Menakıb, s.273, Harezmi
247.Hikmetli Sözleri: Bihar'ul-Envar, c.71, s.357, Meclisi (İmam Sadık'dan (a.s) naklen)
248.Hikmetli Sözleri: Rebi'ul-Ebrar (zan, feraset, töhmet ve şek babı), Zemahşeri
249.Hikmetli Sözleri: Tezkiret'ul-Havas, s.135, Sibt b. Cevzi; Gurer'ııl-Hikem, s.90, Amedi
250.Hikmetli Sözleri: el-Hisal, s.6, Şeyh Saduk; et-Tevhid, s.209, Şeyh Saduk; Menakıb, s.273, Harezmi
251.Hikmetli Sözleri: Ravzat'ul-Vaizin, s.441, el-Fettal Nişaburi; Gıırer'ul-Hikem, s. 168, Amedi
252.Hikmetli Sözleri: Nihayet'ul-Ereb, c.8, s.182, en-Nuveyri; Metalib'us-Suul, c.l, s. 176, İbn-i Talha Şafii; Gurer'ul-Hikem, s.230 ve 77 Amedi; Keşf'ul-Gumme, c.2, s.108; İlel'uş-Şerayi, Şerayi ve Usulul-İslam babı. Şeyh Saduk; Delail'ul-İmame, s.32, Taberi İmami; İhticac, s. 133, Tabersi
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
253. Hikmet'li SÖZleri ► "Zalime yemin ettirmek istediğinizde şöyle yemin ettirin: "(Yalan söylersem) Allah'ın kudret ve kuvvetinden beri olayım." Zira yalan yere böyle derse, çabuk cezaya uğrar. Ama "Allah'tan başka ilah yoktur." şeklinde yemin ederse, çabuk cezaya uğramaz. Zira Allah'ı birleyerek yemin etmiştir."

254. Hikmet'li SÖZleri► "Ey Âdemoğlu! Malında kendi vasin ol; kendi malında senden sonra yapmalarını vasiyet edeceğin işi kendin yap."

255. Hikmet'li SÖZleri► "Öfke, delilik hallerinden biridir; çünkü öfkeli (sonra) pişman olur; pişman olmazsa, o halde deliliği sabittir."

256. Hikmet'li SÖZleri► "Bedenin sıhhati, hasedin azlığındandır."

257. Hikmet'li SÖZleri► Kumeyl b. Ziyad en-Nehaî'ye şöyle buyurdu: "Ey Kumeyl, ailene gündüzleri güzel huy kazanmaları peşinde gitmelerini, geceleriyse uyuyanların ihtiyaçlarını gidermeleri için gayret göstermelerini emret. Bütün sesleri duyana andolsun ki, kim bir gönlü hoşnut ederse, Allah o hoşnutluktan dolayı ona bir lütufta bulunur; ona bir bela eriştiği zaman, bu lütuf, suyun çukura aktığı gibi o belaya doğru akar ve yabancı develer sürüden kovulduğu gibi bu lütuf da o belaları öylece ondan kovar."

258. Hikmet'li SÖZleri► "Çok fakir olduğunuzda, sadaka vermekle Allah ile muamelede bulunun."

259. Hikmet'li SÖZleri► "Vefasız kimselere vefalı olmak, Allah katında bir çeşit vefasızlık; vefasızlara vefasızlık ise Allah katında vfadır."


KaYNaKLaR;

253. Hikmetli Sözleri: Usul-u Kafi, c.6, s.445, Kuleyni; Mekatil'it-Talibin, s.477, Ebu'l-Ferec İsfahani; Muruc'uz-Zeheb, c.3, s.351, Mesudi; Tarih-i Bağdat, c.14, s. 111; Hatip Bağdadi; İrşad, s.304, Şeyh Mufıd; el-Heraic ve'l-Cereayih s. 124
254.Hikmetli Sözleri: Emali, s. 169, Şeyh Saduk; Tehzib, c.l, s.399, Şeyh Tusi; Tenbih'ul-Havatir, s.532, Şeyh Verram; Gurer'ııl-Hikem, s.246, Amedi
255.Hikmetli Sözleri: Gıırer 'ul-Hikem, s.52, Amedi; el-Hukm 'ul-Mensure, s.563
256.Hikmetli Sözleri: el-Miet'ul-Muhtare, Ebu Osman Cahiz; el-İkd'ul-Feric İbn-i Abdurabbih; Destur-u Mealim'ul-Hikem, Kadı Kudai; Gıırer'ul-Hikem, Amedi; Metalib'us-Suul, İbn-i Talha Şafii
257.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, s.314. Amedi; el-Müstedrek, c.l, s. 114, Ebşihi; Rebi 'ul-Ebrar, c. 1, s.206, Zemahşeri
258.Hikmetli Sözleri: Menahb, s.272, Harezmi; el-Miet'ul-Muhtare, Ebu Osman Cahiz
259.Hikmetli Sözleri: Hurer'ul-Hasais'il-Vazihe, s.39; Vetvat; Gurer ul-Hikem, s.27, Amedi; Revz'ul-Ahyar, s. 139, İbn-i Kasım
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
260. Hikmet'li SÖZleri ► "Birçok insan vardır ki ihsan edilmekle azaba yakınlaşır, günahlarının örtülmesiyle mağrur olur ve hakkında güzel söz söylenmesiyle aldanır. Allah hiç kimseyi, insana verdiği fırsat gibi başka bir şeyle imtihan etmemiştir."

İLGİNÇ SÖZLER ([5])

1- (Hz. Mehdi (a.s) 'ın azameti ve yüceliği hakkında şöyle buyurmuş:) "Onun zamanı ulaştığında, din önderi (hilafet ve saltanat makamına) oturur; derken insanlar son baharın bulut parçaları gibi onun etrafına toplanır."
2- "Bu (Sa'saa b. Savhan-i Abdi) çok usta ve fasih bir hatiptir."([6])
3- "Husumet ve düşmanlığın, helak edici dertleri vardır."([7])
4- "Kızlar kemal haddine ulaştıklarında (onu evlendirmede) babanın yakınları (annenin yakınlarından) daha evladır."
5- "İman, kalpte beyaz bir nokta gibi belirir; iman arttıkça o beyaz nokta da artar."
6- "İnsanın alıp almayacağı belli olmayan bir alacağı olursa, aldığı zaman, geçmiş olan yılın zekâtını vermelidir."
7- "Edebildiğiniz kadar kadınlardan uzak durun."([8])
8- "İlk kazanmayı bekleyen usta kumarbaz gibi (ol)."([9])
9- Resulullah (s.a.a)'in cesaret ve yiğitliği hakkında buyurmuştur. "Korku (tandırı) kızışınca, kendimizi Resulullah ile koruyorduk. Bizden hiç kimse düşmana Peygamber (s.a.a)'den daha yakın değildi."

261. Hikmet'li SÖZleri► Hz. Ali (a.s), Muaviye'nin adamlarının Enbar'ı yağmaladıklarını duyduğunda, kendisi yaya olarak Küfe'den dışarı çıkıp Nuhayle'ye([10]) geldi. Halk ona yetişip; "Ey Mü’minlerin Emiri, biz onlara karşı sana yeteriz'' deyince şöyle buyurdu:) "Kendiniz bana yetmiyorsunuz, başkalarına karşı bana nasıl yeteceksiniz! Halk, benden önce idarecilerin zulmünden şikâyet ederdi; ben ise bugün idarem altındakilerin zulmünden şikâyetçiyim. Sanki idare edilen benim de idare eden onlar; emredilen benim de emreden onlar!" Bu arada ashabından iki kişi huzuruna gelerek onlardan biri: "Ben ancak kendime ve kardeşime malikim. Ey Mü’minlerin Emiri, emret emrini yerim getirelim" dedi, İmam (a.s) da;) "İstediğim şey ikinizle nasıl gerçekleşir!" buyurdu.

262. Hikmet'li SÖZleri► Haris b. Huvt İmam (a.s)'ın yanına gelerek; "Benim Cemel ashabını sapık olarak bildiğimi mi zannediyorsun?" dediğinde İmam (a.s) şöyle buyurdu: "Ey Haris, sen kendi altına baktın, üstüne değil. Bu yüzden de şaşırıp kaldın. Sen hakkı tanımamışsın ki ehlini tanıyasın; batılı tanımamışsın ki ona yöneleni tanıyasın!" Haris; "O halde ben Said b. Malik ve Abdullah b. Ömer'le birlikte savaştan el çekiyoruz” dediğinde de şöyle buyurdu: "Şüphesiz Said ve Abdullah b. Ömer hakka yardım etmeyip batılı da terk etmediler."

263. Hikmet'li SÖZleri► "Sultanın arkadaşı aslana binen kimse gibidir; başkaları onu gıpta ederken, o ne kadar tehlikeli yerde olduğunu bilir."

264. Hikmet'li SÖZleri► "İnsanların geride bıraktıklarına (evlatlarına) iyilik edin ki, sizin de geride bıraktıklarınızı korusunlar."

265. Hikmet'li SÖZleri► "Hekimlerin sözleri doğru olursa derman, hata olursa derttir."

266. Hikmet'li SÖZleri► Bir adam; 'iman nedir?" diye sorduğunda şöyle buyurdu: "Yarın gel de insanların yanında söyleyeyim. Eğer sözümü unutursan diğerleri onu senin için ezberler. Söz ürken bir av gibidir; biri onu kapar, diğeri ise kaybeder."

Seyyid Razi söyle diyor: "Biz Hz. Ali'nin bu şahsa verdiği cevabı "31. hikmetli söz"de ver verdik."

DiPNoTLaR;

[5]- Seyyid Razi bu arada Hz. Ali'nin 9 ilginç hadisine yer vermekte, ardından yeniden kaldığı yerden devam etmektedir. Biz de merhumun bu sıralamasına riayet ettik ve aynı düzenlemeyi esas aldık.
[6]- İmam (a.s) bu sözünde, özel ashabından olan Sa'saa b. Savhan-i Abidi'yi övmektedir.
[7]- İmam (a.s) bu sözü, düşmanlığın kaçınılmaz tehlikesi ve za­rarı hakkında buyurmuştur.
[8]- İmam (a.s) bu sözü, orduyu savaşa sevk ederken buyurmuştur.
[9]- Usta kumarbaz, nasıl fırsatı kollayarak karşı tarafı yenilgiye uğratıyorsa, Müslüman bir kimse de kendisine verilmiş olan fırsattan yararlanarak rakibini yenmelidir.
[10]- Nuhayle; Küfe yakınlarında Şam yolu üzerinde bulunan as­keri üstü; askerler ve gönüllü olarak savaşmak isteyenler orada top­lanıp eğitim görüyorlardı.KaYNaKLaR;
260. Hikmetli Sözleri: 260.Hikmet: Tuhef'ul-Ukul s.203, îbn-i Şu'be Harrani; Ravzat'ul-Kafi, s. 112, Kuleyni; et-Tarih, c.2, S. 182, Yakubi
1. Garib Hikmet: Garib'ul-Hadis, c.l, s.175, Ebu Abid b. Selam; Tehzib'ul-Lügat, c.l, s. 185, Ezheri; el-Cem Beyn'el-Garibeyn, Herevi; Nihaye, c.2, s. 170, İbn-i Esir; Melahim ve'l-Fiten, s.64, îbn-i Tavus; Kitab 'ul-Fiten, İbn-i Bezzaz, H. 391 yılında yazmıştır
2. Garib Hikmet: et-Tarih, c.5, s. 195, Teberi; Garib'ııl-Hadis, s.176, Ebu Ubeyd; el-Beyan ve't-Tebyin, c.2, s.21, Cahiz; en-Nihaye, İbn-i Esir
3. Garib Hikmet: el-Cem Beyn 'el-Garibeyn, Herevi; en-Nihaye, c.4, s. 19, İbn-i Esir
4. Garib Hikmet: Garib'ul-Hadis, s. 181, Ebu Ubeyd b. Selam; Tehzib'ul-Lügat, c.4, s.378, Ezheri; en-Nihaye, c.l, s.414, İbn-i Esir; el-Cem Beyn 'el-Garibeyn, Herevi
5. Garib Hikmet: Garib 'ul-Hadis. Ebu Ubeyd b. Selam; el-Cem Beyn'el-Garibeyn, Herevi; en-Nihaye, c.4, s.271, İbn-i Esir; el-Lem', s. 130, Ebu Nasr Sarrac; Kuvvet-ul-Kulub, c.2, s.275, Ebu Talib Mekki
6. Garib Hikmet: Garib 'ul-Hadis, Ebu Ubeyd b. Selam
7. Garib Hikmet: Garib'ul-Hadis, c.2, s.183, Ebu Ubeyd b. Selam; el-Cem Beyn'el-Garibeyn, Herevi; en-Nihaye, c.3, s.190, İbn-ı Esir
8. Garib Hikmet: el-Kafi, c.2, s.294, Kuleyni; el-İkd'ul-Ferid, c.2, s. 366, İbn-i Abdurabbih; Kitab-u Sıffın, s. 10, Nasr bin Mezahim; İbn-i Vazih de Tarih kitabında bu hutbeyi nakletmiş¬tik c.2, s. 149; Rebi'ul-Ebrar, el-Kesb ve'l-Mal babı. Zemahşeri; Kenz'ul-Ummal, c.8, s.225, Muttaki Hindi; Tarih'ul-Dimeşk, İbn-i Asakir Garib'ul-Hadis, c.2, s. 183, Ebu Ubeyd bin Selam; en-Nihaye, c.3, s.468, îbn-i Esir; el-Cetn Beyn'el-Gatibeyn, Heıevi; Uyun'ul-Ahbar, c.l, s. 189; el-Kafi, c.2, s. 123, sıla-i rahim babı; el-İmame ve's-Siyaset, c.l, s.97, İbn-i Kuteybe; et-Tarih, c.2, s. 182, Yakubi
9. Garib Hikmet: Garib'ul-Hadis, c.2, s. 185, Eba Ubeyd b. Selam; en-Nihaye, c.l, s.89 ve 139, İbn-i Esir; et-Tarih, c.2, s. 135, Taberi
261.Hikmetli Sözleri: 261. Hikmet: el-Garat, İbn-i Hilal Sakafı; el-Beyan ve Tebyin, c.l, s. 170, Cahiz; el-Kamil, c.l, s. 14, Müberred
262.Hikmetli Sözleri: 262.Hikmet: Emali, s.83, Şeyh Tusi; el-Beyan ve't Tebyin, c.2, s.112; et-Tarih, c.2, s.152, Yakubi; Ensab'ul-Eşraf, s.238 ve 274, Belazuri
263.Hikmetli Sözleri: 263.Hikmet: Gurer 'ul-Hikem, Amedi; Sirac 'ul-Muluk, s.222, Terkisi
264.Hikmetli Sözleri: 264.Hikmet: ed-Deavat, Ravendi; Bihar'ul-Envar, c.75, s. 13; Tarih-i Dimeşk, İbn-i Esakir
265.Hikmetli Sözleri: 265.Hikmet: Gurer 'ul-Hikem, Amedi
266.Hikmetli Sözleri: 266.Hikmet: Tuhef'ul-Ukul, s. 162, İbn-i Şıı'be Harrani; Usul-u Kafi, c.2, s.49, Kuleyni; Zeynul-Emali, s. 171, Ebu Ali Kali; Kuvvet'ul-Kulub, c.l, s.382, Ebu Talib Mekki; Hilyet'ul-Evliya, c.l, s.74 ve 75, Ebu Naim; el-Hisal, c.l, s. 108, Şeyh Saduk; Menakıb, s.268, Harezmi; Destur-u Mealim ul-Hikem, Kadı Kudai
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
267. Hikmet'li SÖZleri ► "Ey Âdemoğlu, daha gelmemiş gününün rızık endişesini, gelmiş olan bu gününe yükleme. Eğer gelmemiş gün ömründense Allah rızkını ulaştırır."

268. Hikmet'li SÖZleri► "Dostunu ihtiyatla sev; çünkü bir gün düşmanın olabilir; düşmanına da teenni ile (düşünerek) düşman ol; çünkü bir gün dostun olabilir."

269. Hikmet'li SÖZleri► "İnsanlar dünyada amel açısından iki kısımdır: Birisi dünyada dünya için çalışır ve dünya onu ahiretten alı koyar. O geride bırakacaklarının fakirliğinden korkar, ama kendisinin (kıyamet gününün) fakirliğinden güvendedir, böylece ömrünü başkalarının menfaati için geçirir. Diğeri ise dünyadan sonrası için amel eder, kendini zahmete atmadan dünyadaki nasibi kendisine gelir, böylece her iki nasibini de elde eder, her iki dünyaya sahip olur, Allah katında değer kazanır ve Allah'tan istediği hiçbir haceti geri çevrilmez."

270. Hikmet'li SÖZleri► Ömer b. Hattab'ın hükümeti döneminde Kâbe’nin ziynet eşyalarının çoğaldığı söylendi. Bir grup; "Onları İslam ordusu için harca, bunun sevabı daha çoktur; Kâbe’nin ziynete ne ihtiyacı nardır?" dediler. Ömer onların önerisini uygulamak istedi. Bu iş hakkında Hz. Ali (a.s)'ın da görüşünü almak istediğinde Hz. Ali şöyle buyurdu:

"Kur'an Peygambere nazil olduğu zaman, mallar dört kısımdı: Biri Müslümanların malıydı ki onu varisleri arasında miras hükümlerince dağıttı. İkincisi savaş ganimetleriydi ki onu da müstahak olanlara taksim etti. Üçüncüsü humustu ki onu da Allah istediği yerde karar kıldı. Dördüncüsü de sadakalardı ki Allah onu da kendi yerinde karar kıldı. O gün de Kâbe’nin ziynet eşyaları vardı, Allah onu olduğu şekilde bıraktı, unutarak terk etmedi, yeri de Allah'a gizli değildi. O halde sen de onu Allah'ın ve Resulünün karar kıldığı yerde bırak."

271. Hikmet'li SÖZleri► Beyt'ul-Maldan hırsızlık yapan iki kişiyi Hz. Ali (a.s)'ın yanına getirdiler; onlardan birisi Beyt'ül-Maldan olan bir köle idi; diğeri ise halkın kölelerinden idi. İmam (a.s) onların hakkında şöyle buyurdu: "Bu (köle) Beyt'ül-Maldandır, ona had uygulanmaz; zira Beyt'ül-Maldan olan, Allah'ın malı olandan bir miktarını yemiştir. Ama diğerine gelince, ona şiddetli bir had uygulayın." Sonra onun elini kesti.

272. Hikmet'li SÖZleri► "Eğer ayaklarım bu sürçme yerlerinde sabit kalırsa (fitnelerden kurtulup hilafetim sarsmazsa), bir takım şeyleri değiştireceğim."

273. Hikmet'li SÖZleri► "Yakini bir ilimle bilin ki, bir kulun hilesi ne kadar büyük, talebi ne kadar şiddetli ve planı ne kadar güçlü olursa olsun, Allah'ın kitabında kendisine takdir edilmişten başkası ulaşmaz. Zayıf ve tedbirsiz birine de Allah'ın takdir ettiğinin ulaşmasına kimse engel olamaz. Bunu bilen ve amel eden kimsenin huzur ve menfaati herkesten daha çoktur. Bu hakikati görmeyen ve şek edenin ise bela ve ziyanı herkesten daha çoktur. Birçok insan hakkın nimetine mazhar olduğu halde nimet sebebiyle yavaş yavaş Allah'ın cezasına yakın olur. Birçok belaya duçar olan kimseye ise bu sıkıntıdan dolayı Allah'ın ihsanı ulaşır. Ey bu sözlerden yararlanan şükrünü arttır, acele davranma ve rızkının sonunda dur (takdire razı ol)."


KaYNaKLaR;

267. Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar, c.2, s.371, İbn-i Kuteybe; Kamil, c.l, s.92, Müberred; el-Ferec-u Ba'd'iş-Siddet, c.l, s.37, Tenuhi
268.Hikmetli Sözleri: ez-Zerf-u ve'z-Zurefa, s,32, Veşa; Tuhef'ul-Ukul, s.201, Harrani; Sıdk ve Sıdake. s.70, Tevhidi; Kuvvet'ul-Kulub, c.2, s.446, Ebu Talib Mekki, el-Cem Beyn'el-Garibeyn, Herevi; Cemheret'ul-Emsal, c.l, s.183, Ebu Hilal Askeri; Ensab'ul-Eşraf c.5, s.95, Belazuri; Cemheret'ul-Emsal, c.l, s. 132. İbn-i Hilal Askeri; Mecma'ul-Emsal, c.l. s. 107, Meydani
269.Hikmetli Sözleri: A 'lam 'ud-Din, Deylemi
270.Hikmetli Sözleri: Sahih-i Buhari, c.3, s.81; Sünen-i Ebi Davud, s.317; Sünen-i İbn-i Mace, c.2, s.269; Sünen-i Bey haki, c.5, s.159; Futuh-i Buldan, s.55, Belazuri; er-Riyaz 'ın-Nezre, c.2, s.20, Muhibuddin Taberi; Rebi'ul-Ebrar, 75. Bab, Zemahşeri; Feth'ul-Bari, c.3, s.358; Kenz'ııl-Ummal, c.l, s. 145, Muttaki Hindi
271.Hikmetli Sözleri: Furu-u Kafi, c.l, s.264, Kuleyni; Deaim'ul-İslam, c.2, s.471
272.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, Amedi
273.Hikmetli Sözleri: el-Kafi, c.5, s.81, (Bab'ul-Cihad), Kuleyni; Tuheful-Ukul, s. 154, Harrani; Emali, c.l, s. 165, Şeyh Tusi; Mecalis, s.120, ŞeyhMufıd
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
274. Hikmet'li SÖZleri ► "İlminizi cehalet, yakınınızı de şüphe haline getirmeyin. Öğrendiğiniz zaman amel edin, yakine eriştiğinizde teşebbüs edin."

275. Hikmet'li SÖZleri► "Tamah, insanı helake uğratandır, kurtaran değil; kefildir, vefa gösteren değil. Birçok su içen, suya kanmadan boğazına tıkanır. Rekabet edilen şey ne kadar büyük olursa, onu kaybetmenin musibeti daha büyük olur. Arzular basiret gözlerini köreltir ve nasip, peşinden koşmayana ulaşır."

276. Hikmet'li SÖZleri► "Allah'ım, zahirimin insanların gözünde güzel, batınımın ise senden gizlemeye çalıştıklarımla çirkin olmasından sana sığınırım. Senin de bildiğin şeyleri koruyarak zahirimin güzel, sana getireceğim amellerimin ise çirkin olmasından, böylece halka yakın, senin hoşnutluğuna uzak düşmekten sana sığınırım."

277. Hikmet'li SÖZleri► "Hayır, ardında aydın bir gün olan karanlık bir geceyi, gücü ve kuvvetiyle sona erdirdiğimiz Allah'a andolsun ki şöyle ve böyle olacaktır."

278. Hikmet'li SÖZleri► "Sürekli yaptığın az iş, usanacağın çok işten daha ümit vericidir."

279. Hikmet'li SÖZleri► "Nafileler farzlara zarar verdiğinde, onları terk edin."

280. Hikmet'li SÖZleri► "Kıyamet yolculuğunun uzaklığını düşünen hazırlıklı olur."

KaYNaKLaR;

274. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.337, Amedi; et-Tarih, c.12, s. 192, İbrı-i Asakir
275.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, Amedi; Metalib'us-Suul, c.l, s. 164, ibn-i Talha Şafii; Mecma'ul-Misal, c.2, s.454, Meydani; Nihayet 'ul-Ereb, c.3, s.336, Nuveyri
276.Hikmetli Sözleri: el-İkd'ul-Ferid, c.3, s.222, İbn-i Abdurabbih
277.Hikmetli Sözleri:
278.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.234 ve 235, Amedi; Ravz'ul-Ahyar, s.202, İbn-i Kasım
279.Hikmetli Sözleri: Tuheful-Ukul, s. 167, İbn-i Şu'be Harrani; Gurer'ul-Hikem, s.345, Amedi
280.Hikmetli Sözleri:Tuheful-Ukul, s. 167, İbn-i Şu'be Harrani; Gurer'ul-Hikem, Amedi
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
281. Hikmet'li SÖZleri ► "Düşünmek, gözlerle görmek gibi değildir; zira bazen gözler sahibine yalan söyler; ama akıl kendisinden öğüt isteyene ihanet etmez."

282. Hikmet'li SÖZleri► "Sizinle öğüt arasında, gurur ve bencillik perdesi vardır."

283. Hikmet'li SÖZleri► "Cahilleriniz gereksiz yere işi arttırır; âlimleriniz ise olması gerekeni erteler."

284. Hikmet'li SÖZleri► "İlim, bahanecilere her türlü özür kapısını kapatmıştır."

285. Hikmet'li SÖZleri► "Ölümü acele irade edilenler, mühlet istiyorlar; mühlet verilenler ise ertelenmesini diliyorlar."

286. Hikmet'li SÖZleri► "Halkın "ne mutlu ona" dediği kimseye, zaman kötü bir günü gizler."

287. Hikmet'li SÖZleri► (Kaderden sorduklarında şöyle buyurdular:) "Karanlık bir yoldur, o yola girmeyiniz; derin bir denizdir, ona dalmayınız; ilahi bir sırdır, onu keşfetmek için kendinizi zahmete düşürmeyiniz."KaYNaKLaR;

281. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.257 (Lam harfi, Leyse) Amedi
282.Hikmetli Sözleri: Tuheful-Ukul, s.167, İbn-i Şu'be Harrani, Gurer'ul-Hikem, s.238, Amedi
283.Hikmetli Sözleri: Tuheful-Ukul, s. 167, İbn-i Şu'be Harrani, Gurer'ııl-Hikem, s.238, Amedi
284.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, Amedi
285.Hikmetli Sözleri: Tuheful-Ukul, s. 167; Tuheful-Ukul, s. 167, İbn-i Şu'be Herrani, Gurer'ul-Hikem, s.238, Amedi
286.Hikmetli Sözleri: Tezkiret'ul-Havas, s. 156, Sibt b. Cevzi; Gurer'ul-Hikem, s.310, Amedi; Rebi'ul-Ebrar, c.l, s.175, Zemahşeri; Gurer ve Ürer, s.54, Vetvat; el-Müstedrek, c.2, s.66, Ebşehi
287.Hikmetli Sözleri: Tevhid, s.374, Şeyh Saduk; Fıkh-i Rıza (a.s); Bihar'ul-Envar, c.5, s.123, Meclisi; Tezkiret'ul-Havas, s.159, Sibt b. Cevzi; Tarih-i Hulefa, s. 182, Sıyuti
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
288. Hikmet'li SÖZleri ► "Allah bir kulu rezil ettiği zaman, ilmi ondan men eder (onu ilimden mahrum kılar)."

289. Hikmet'li SÖZleri► "Eskiden ilahi bir kardeşim vardı. Gözünde dünyanın küçüklüğü, onu benim gözümde büyütmüştü. Karnının esaretinden kurtulmuş, ulaşamayacağı şeyi arzu etmiyor, ulaştığı şeyde aşırıya gitmiyordu. Çoğu zaman susuyordu; konuşunca konuşmacılara üstün geliyor, soranların susuzluğunu (marifetinin berraklığıyla) gideriyordu. Görünüşte zayıf ve güçsüz sayıyorlardı. Ama ciddiyet zamanında kızgın bir aslan ve zehirli bir çöl yılanı kesilirdi. Hâkimin yanına gelinceye kadar delil ikame etmezdi. Benzerinde özür bulduğu bir işte, özrünü dinleyinceye kadar hiç kimseyi kınamazdı. Ağrısını, dindikten sonra söylerdi. Söylediği şeyi yapar, yapmadığı şeyi söylemezdi. Sözde mağlup olsa da susmakta mağlup olmazdı. Duymayı konuşmaktan daha çok isterdi. İki işle karşılaşınca, hangisinin nefsine daha yakın olduğuna bakar, ona muhalefet ederdi. Bu çeşit huylara sanlın, onları elde etmek için yarışın, onların hepsine gücünüz yetmese de, bilin ki azını elde etmek çoğunu terk etmekten daha hayırlıdır."

290. Hikmet'li SÖZleri► "Allah, kendisine karşı yapılan günaha azap vaat etmeseydi bile, nimetlerine şükretmek için isyan edilmemesi gerekirdi."

291. Hikmet'li SÖZleri► "Eş'as b. Kays'a, oğlunun ölümünden dolayı baş sağlığı dileyerek şöyle buyurdu: "Ey Eş'as, eğer oğluna üzülüyorsan, bu yakınlığın bir gereğidir. Eğer sabredersen Allah'ın her musibete karşı bir mükâfatı vardır. Ey Eş'as, eğer sabredersen hakkında ilahi takdir gerçekleşir ve ecrini alırsın; ama sabretmezsen yine ilahi takdir gerçekleşir ve sen günahkâr sayılırsın. Ey Eş'as, oğlun (dünyaya geldiğinde) seni sevindirdi; bu senin için bir imtihan ve denemeydi ve (ölümüyle) seni üzdü; bu da senin için sevap ve rahmettir."

292. Hikmet'li SÖZleri► “Defni sırasında Resulullah'ın kabri başında: "Sabır güzeldir, ancak senin için değil. Sabırsızlık kötüdür, fakat senin için olan müstesna. Senin musibetine uğramanın üzüntüsü oldukça büyüktür; (ama) senden önceki ve sonraki musibetler bunun yanında küçüktür."

293. Hikmet'li SÖZleri► "Akılsız olan ince yürekliyle arkadaşlık etme; çünkü o, yaptığı işi sana güzel gösterir; senin de kendisi gibi olmanı ister."

294. Hikmet'li SÖZleri► "Doğu ile batı arasındaki mesafe ne kadardır?" diye sorduklarında şöyle buyurdular: "Güneşin bir gün gittiği yol mesafesi kadardır."

KaYNaKLaR;

288. Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, Amedi
289.Hikmetli Sözleri: Usul-u Kafi, c.l, s.493, Kuleyni; Tuheful-Ukul, s.243, İbn-i Şu'be Harrani; Uyun-u Ahbar, c.2, s.243, İbn-i Kuteybe; Tarih-i Bağdad, c.12, s.315, Hatib Bağdadi; Rebi'ul-Ebrar, c.l, Bab-ul Hayr ve Salah, Zemahşeri; Edeb'ul-Kebir, s. 145, İbn-i Mukaffi; Mir'at'ul-Ukul, c.2, s.213, Meclisi; Mişkat'ul-Envar, s.216, Tabersi; Edeb, s.145, İbn-i Mukaffı
290.Hikmetli Sözleri: Tezkiret'ul-Havas, s. 135, Sibt b. Cevzi; Gurer'ul-Hikem, s.262, Amedi
291.Hikmetli Sözleri: Kafi, c.3, s.261, Kuleyni; el-Beyan ve Tebyin, c.3, s.175, Cahiz; Tuhe/'ul-Ukul, s.209, İbn-i Şu'be Harrani; et-Tarih, c.2, s. 185, Yakubi; el-İkd'ııl-Ferid, c.2, s.33, İbn-i Abdurabbih; Bedi', Usame b. Munkiz; Uyun-u Ahbar, c.l, s.61, İbn-i Kuteybe, Uyun-u Ahbar, c.3, s.61, Dinveri; Tuhef'ıd-Ukul, s.209, İbn-i Şu'be Harrani; el-İkd'ul-Ferid, c.3, s.304, İbn-i Abdurabbih; Kamu, c.2, s.251, İbn-i Esir; Muhazerat'ul-Udeba, c.2, s.226, Rağıb İsfahani; Sırac'ul-Muluk, s. 182, Tertuşi; Gurer'ul-Hikem, s. 121, Amedi; Nihayet 'ul-Ereb, c.5, s. 167; Nuveyri
292.Hikmetli Sözleri: Destur-u Mealim 'ul-Hikem, s. 198, Kadı Kudai; Gurer 'ul-Hikem, Amedi; en-Nihaye, c.5, s. 196, Nuveyri
293.Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar, c.3, s.79; Tuheful-Ukul, s.205, Harrani
294.Hikmetli Sözleri: Uyun-u Ahbar, c.2, s.208, İbn-i Kuteybe; el-İkd'ul-Ferid, c.2, s.268; el-Garat, İbn-i Hilal Sakafı; Bihar 'ul-Envar, c.57, s.93, Meclisi; el-Beyan ve Tebyin, c.3, s. 170, Cahiz; Emali, c.l, s.274, Seyyid Murtaza; et-Tarih, c.2, s.151, İbn-i Vazih; Rebi'ul-Ebrar, c.l, (Ecvibet'ul-Muskite babı) Zemehşeri
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
295. Hikmet'li SÖZleri ► "Dostların üçtür, düşmanların da üçtür. Dostlarına gelince... Dostların senin dostun, dostunun dostu ve düşmanının düşmanıdır. Düşmanlarına gelince... Onlar da senin düşmanın, dostunun düşmanı ve düşmanının dostudur."

296. Hikmet'li SÖZleri► "Kendisine zarar verdiği halde düşmanına saldıran birini gördüğünde şöyle buyurdular "Sen, arkasındaki birini öldürmek için kendini mızraklayan kimse gibisin."

297. Hikmet'li SÖZleri► "İbret alınacak şey ne kadar da çoktur; ibret alan ise ne kadar da azdır."

298. Hikmet'li SÖZleri► "Düşmanlıkta aşırı giden günah işler, ondan geri kalan zulme uğrar, (delilsiz) düşmanlık eden ise takvalı olamaz."

299. Hikmet'li SÖZleri► "Ardından iki rekât namaz kılmak ve Allah'tan afiyet (bağışlanma) dilemek fırsatı verilen günah, beni üzmez."

300. Hikmet'li SÖZleri► "Allah bunca insanın hesabını nasıl görmektedir?" diye sorduklarında "Onlara rızıklarını verdiği gibi." diye buyurdu. "Onlar Allah'ı görmedikleri halde onların hesabını nasıl görecektir?" diye sorduklarında ise şöyle buyurdu: "Allah'ı görmedikleri halde onlara rızık verdiği gibi."

301. Hikmet'li SÖZleri► "Elçin, aklının tercümanıdır; mektubun, senin adına en iyi konuşandır."


KaYNaKLaR;

295. Hikmetli Sözleri: el-İkd'ul-Ferid, c.2, s.306, İbn-i Abdurabbih
296.Hikmetli Sözleri: et-Tarih, c.5, s.2849, Taberi
297.Hikmetli Sözleri: Tezkiret'ul-Havas, s. 144, Sibt b. Cevzi; Gurer'ul-Hikem, s.309, Amedi; Emali, c.l, s.153; Murtaza
298.Hikmetli Sözleri: İrşad, s. 174, Şeyh Mufıd; Mecma'ul-Emsal, c.2, s.453, Meydani; Gurer'ul-Hikem, s.301, Amedi; Nihayet'ul-Ereb, c.3, s.6, Nuveyri; el-Hikmet'ul-Halide, s. 145, İbn-i Meskuye, İhtisas, s.239, Şeyh Mufıd
299.Hikmetli Sözleri: Sirac'ul-Muluk, s.372, Tertuşi; Gurer'ul-Hikem, s.313, Amedi
300.Hikmetli Sözleri: Emali, c.l, s. 149, Murtaza; el-İkd'ul-Ferid, c.4, s.206
301.Hikmetli Sözleri: Resail, Kuleyni; (bak. ) Keşf'ul-Mühecce, s. 160 Seyyid b. Tavus; Destur-u Mealim'ul-Hikem, s. 16, Kadı Kudai; Sirac'ul-Muluk, s.384, Tertuşi; Kenz'ul-Fevaid, Keraceki; Bihar'ul-Envar, c.l, s. 160, Meclisi; Mecma'ul-Emsal, s.2, s.454, Meydani; Metalib'us-Suul, c.l, s.16, İbn-i Talha Şafii; Gıırer 'ul-Hikem, s. 187, Amedi
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
302. Hikmet'li SÖZleri ► "Şiddetli belaya uğrayan kimse duaya, beladan amanda olmayan kimseden daha çok muhtaç değildir."

303. Hikmet'li SÖZleri► "İnsanlar dünyanın çocuklarıdır; insan annesini sevdiğinden dolayı kınanmaz."

304. Hikmet'li SÖZleri► "Fakir, Allah'ın elçisidir; ondan esirgeyen, Allah'tan esirgemiştir; ona veren, Allah'a vermiştir."

305. Hikmet'li SÖZleri► "Kıskanç olan, asla zina etmez."

306. Hikmet'li SÖZleri► "Ecel, insanı korumaya yeter."

307. Hikmet'li SÖZleri► "Çocuğu ölen uyur, ama malı çalınan uyumaz."

308. Hikmet'li SÖZleri► "Babalar arasındaki sevgi, oğullar arasında yakınlık sebebidir. Akrabalığın dostluğa ihtiyacı, dostluğun akrabalığa ihtiyacından daha fazladır."


KaYNaKLaR;

302. Hikmetli Sözleri: Emali, s. 159, Şeyh Saduk; Gıırer'ul-Hikem, s.313, Amedi; Destur-u Mealim 'il-Hikem, s.34, Kadı Kudai
303.Hikmetli Sözleri: Temsil ve'l-Mııhazere, s.25, Sealebi; Muhazerat'ul-Udeba, c.2, s. 169, Rağıb; Mecma'ul- Emsal, c.2, s.454, Meydanı; el-İkd'ul-Ferid, c.3, s.176, İbn-i Abdurabbih
304.Hikmetli Sözleri: Deaim'ul-İslam, c. 1, s.243 Numan Mısri; Gıırer'ul-Hikem, s. 107, Amedi
305.Hikmetli Sözleri: Mecma'ııl-Emsal, c.2, s.290, Meydani; Gıırer'ul-Hikem, s.307, Amedi; Müstedrek, c.2, s. 124, Hakim; Mean'il-Ahbar, s.\03, Şeyh Saduk
306.Hikmetli Sözleri: Tevhid, s.264, Şeyh Saduk; Tuhef'ul-Ukul, s.224, İbn-i Şu'be Harrani; Hilyet'ul-Evliya, c.l, s.75, İsfahani; Usul-u Kafi, c.2, s.58, Kuleyni; Tarih-ul-Hulefa, s. 178, Siyuti
307.Hikmetli Sözleri: el-Kamil, c.l, s.49, Müberred; Gurer'ul-Hikem, s.361, Amedi; Mecma'ul-Emsal, c.2, s.454, Meydani
308.Hikmetli Sözleri: Metalib'us-Suul, c.l, s. 162
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
309. Hikmet'li SÖZleri ► "Mü’minlerin zanlarından sakının. Çünkü Allah, hakkı onların dillerinde kılmıştır."

310. Hikmet'li SÖZleri► "İnsan, elinde olandan daha çok Allah'ın elinde olana itimat etmedikçe doğru bir imana erişemez."

311. Hikmet'li SÖZleri► (Ey Enes b. Malik, eğer Talha ve Zübeyr'e söylemen gereken şeyi unuttuğunu söylemede) Yalan söylüyorsan, Allah seni sarığın kapatamayacağı parlak bir beyazlığa (abraş hastalığına) duçar kılsın."([11])
[11]- Enes b. Malik Gadir-i Hum'da bulunup Resulullah (s.a.a)'in; "Ben kimin mevlası isem Ali de onun mevlasıdır. Allah'ım, onu seveni sev; ona düşman olana düşman ol..." şeklindeki sözünü duymuş olmasına rağmen, "Ben unutmuşum" dedi. Bundan dolayı abraş hastalığına yakalandı.

312. Hikmet'li SÖZleri► "Kalplerin yöneliş ve yüz çevirişi vardır; yönelince onu nafilelere yöneltin; yüz çevirince de farzlarla yetinin."

313. Hikmet'li SÖZleri► "Kur'an'da sizden öncekilerin haberleri, sizden sonrakilerin haberleri ve aranızdaki şeylerin hükümleri vardır."

314. Hikmet'li SÖZleri► "Taşı nereden geldiyse oraya atın; çünkü şerri, ancak şer giderir."

315. Hikmet'li SÖZleri► Kâtibi Ubeydullah b. Ebi Rafi'e şöyle buyurdu: "Hokkaya yün koy, kaleminin ucunu uzun tut, satırların arasını aç, harflerin arasını sıkılaştır; çünkü bu, yazının güzelliği için daha uygun bir yoldur."

KaYNaKLaR;

309. Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.68; Amedi; Rebi'ul-Ehrar, s.222, Zemahşeri; Ravz'ul-Ahyar, İbn-i Kasım
310.Hikmetli Sözleri: Tezkire, s. 118, İbn-i Cevzi; Mııruc'ıız-Zeheb, c.4, s.434, Mesudi
311.Hikmetli Sözleri: Miisterşed, s. 163, Taberi İmamı; Mearif, s.251, İbn-i Kuteybe; el-Hisal, c.l, s.207, Şeyh Saduk; İrşad, s. 165, Şeyh Mufıd; Hilyet'ul-Evliya, c.5, s.26, Ebu Naim
312.Hikmetli Sözleri: el-İkd'ul-Ferid, c.6, s.279, İbn-i Abdurabbih; Usul-ıı Kafi, c.l, s.48, Kuleyni: Destur-u Mealim'il-Hikem, s.23, Kadı Kudai; Rebi'ul-Ebrar, (Önsözünde), Zemahşeri; Nihayet'ul-Ereb, c.8, s. 181, Nusayri; Ravzat'ul-Vaizin , s.414, el-Fettah, Nişaburi; Gurer'ul-Hikem, s.113, Amedi; Hikmet'ul-Halide, s. 112, İbn-i Meskuye
313.Hikmetli Sözleri: Muruc'uz-Zeheb, c.3, s. 104, Mesudi; Tefsir-i Kebir, s.2, s.4, Fahr-u Razi; İcaz'ul-Kur'an, s.51, Bakelani; Uyun-u Ahbar, c.5, s.132, İbn-i Kuteybe; el-İkd'ul-Ferid, c.l, s.170, İbn-i Abdurabbih; Devlet 'ul-Kur 'an, s.64, Taha Abdulbaki
314.Hikmetli Sözleri: Rebi'ul-Ebrar, c.2, s. 17; Gurer'ul-Hikem, s. 186, Amedi; Nihayet'ul-Ereb, c.6, s.65, Nuveyri; Mecma'ul-Emsal, c.l, s.306, Meydani
315.Hikmetli Sözleri: Vuzera ve'l-Kitab, s. 14, Cehşiyari; Muhazerat'ul-Udeba, c.l, s.48, Rağıb İsfahani; Cemel, s.138, Şeyh Mufıd
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
316. Hikmet'li SÖZleri ► "Ben Mü’minlerin önderiyim, mal da günahkârların önderidir."

317. Hikmet'li SÖZleri► Yahudilerden bazısı; "Siz peygamberinizi defnetmeden onun hakkında ihtilafa diiştünüz'' dediğinde şöyle buyurdular: "Biz, ondan (Peygamber'den) bize ulaşan şeyler hususunda ihtilafa düştük, onun hakkında değil. Ama sizler (Nil denizinden kurtulur kurtulmaz) henüz ayaklarınız kurumadan Peygamberinize; "Ey Musa, onların ilahları gibi sen de bize bir ilah yap!" dediniz. O da; "Siz gerçekten cahillik etmekte olan bir kavimsiniz." dedi." (A’raf: 138)

318. Hikmet'li SÖZleri► "Hangi güçle rakiplerine galip geldin?" dediklerinde şöyle buyurdu: "Bana, kendi aleyhine yardım etmeyen birini görmedim."([12])
[12]- İmam (a.s) bu sözüyle kalplere işleyen heybetine değinmektedir.

319. Hikmet'li SÖZleri► Oğlu Muhammed b. Hanefiyye'ye: "Oğlum, fakirliğe düşmenden korkarım. Ondan Allah'a sığın; çünkü fakirlik, dini noksanlaştırır, aklı şaşkınlığa düşürür, düşmanlığa sebep olur."

320. Hikmet'li SÖZleri► "Anlamak için sor, zahmet vermek için değil. Zira öğrenen cahil, âlim; insafsız âlim de cahil gibidir."

321. Hikmet'li SÖZleri► Abdullah b. Abbas'ın bir meselede görüşüne katılmadığında şöyle buyurdu: "Sana düşen, üzerinde düşünmem için bana görüşünü söylemendir; görüşüne karşı çıkarsam bana itaat etmen gerekir."

322. Hikmet'li SÖZleri► İmam (a.s) Sıffin Savaşı'ndan dönerken Kufe'de Şebamiyan([13]) mahallesinden geçerken kadınların Sıffin ölülerine ağladığını duydu. Kavminin büyüklerinden olan Harb bin Şürahbil-i Şebami İmam (a.s)'in huzuruna vardığında İmam (a.s) ona hitaben şöyle buyurdu: "Acaba duyduğum gibi kadınlarınız sizlere musallat mı olmuşlar? Neden onları sesli ağlamaktan, çığırtkanlıktan alıkoymuyorsunuz?"

İmam (a.s) ata binmişken kendisini yaya olarak uğurlamak isteyen Harb'e ise şöyle buyurdu: "Geriye dön; senin gibi birinin benim gibi birini yaya olarak uğurlaması yönetici için fitne, Mü’min içinse zillettir."
[13]- Şebamiyan; Hemdan halkından bir kabile idi.

KaYNaKLaR;

316. Hikmetli Sözleri: Hilyet'ul-Evliya, Ebu Naim; er-Riyaz'un-Nezre, c.2, s. 177, Muhib Taberi; İstiab, c.4, s.169, İbn-i Abdulbirr; İsabe, c.4, s. 171, İbn-i Hacer; Usd'ul-Gabe, c.5, s.287, İbn-i Esir; Mecma-ıı Ravendi, c.9, s.102; Kenz'ul-Ummal, c.6, s.394. Muttaki Hindi; en-Nihaye, c.5, s.298, İbn-i Esir; Cemel, s. 138, Şeyh Mufid; İhtisas, s. 151, Şeyh Mufid; Mean'il-Ahbar, s.348. Şeyh Saduk
317.Hikmetli Sözleri: Emali, c. 1, s.274, Murtaza; el-Keşaf, c.2, s.150, Zemahşeri; Rebi'ul-Ebrar, c.l, (Ecvibet'ul-Muskite babı), Zemahşeri; Tezkiret'ul-Havas, s. 162, Sibt b. Cevzi; Nihayet'ul-Ereb, c.8, s. 168, Nuveyri; Ravz'ul-Ahycir, s. 103. İbn-i Kasım
318.Hikmetli Sözleri: Besair ve Zehair, s. 111, Ebu Hayyan Tevhidi
319.Hikmetli Sözleri: Rebi'ul-Ebrar, s.362, Zemahşeri; Gurer ul-Hesais'il-Vazihe, s.211, Vetvat; Gurer 'ul-Hikem, s. 102, Amedi
320.Hikmetli Sözleri: el-Hisal, c.l, s. 198. Şeyh Saduk; İlel'uş-Şerayi, s.390, Şeyh Saduk; Burhan, c.4, s.350, Behrani; Mecma'ul-Emsal, c.2, s.454
321Hikmetli Sözleri: et-Tarih, c.6, s.3089, Taberi; Muruc'uz-Zeheb, c.2, s.365, Mesudi
322. Hikmetli Sözleri:Kitab 'us-Sıffın, s.531, Nasr b. Mezahim; et-Tarih, c.6, s.3348, Taberi
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ
Resim
323. Hikmet'li SÖZleri ► Nehrevan savasında öldürülen Hariciler'e rastladığında şöyle buyurdu: "Haliniz kötü olsun! Şüphesiz sizi aldatan, sizi zarara uğrattı."

"Onları kim aldattı, ey Mü’minlerin Emiri?" diye sorulduğunda da şöyle buyurdu: "Saptırıcı şeytan ve kötülüğü emreden nefisleri onları ümitlerle aldattı, onlara isyan yollarını açtı, üstün geleceklerini vaat ederek onları ateşe düşürdü."

324. Hikmet'li SÖZleri► "Halvetlerde Allah'a isyandan sakının. Zira şahit, hâkimin kendisidir."

325. Hikmet'li SÖZleri► Muhammed b. Ebu Bekir'in öldürüldüğü haber kendisine ulaştığında şöyle buyurdu: "Ölümü için duyduğumuz hüzün, buna sevinenlerin sevinçleri kadardır. Onlar, bir düşmanı eksilttiler, biz ise bir dostu kaybettik,"

326. Hikmet'li SÖZleri► "Allah'ın Âdemoğlunu mazur gördüğü ömür, altmış yıldır."

327. Hikmet'li SÖZleri► "Günah kendisine galip olan, muzaffer olmamıştır; şerle galip olan ise mağlup olmuştur."

328. Hikmet'li SÖZleri► "Münezzeh olan Allah, yoksulların rızkını zenginlerin mallarında farz kılmıştır. Zengin, malı kendi zevkine harcadığından dolayı fakir aç kalmıştır. And olsun ki yüce Allah, onları bu işlerinden dolayı sorguya çekecektir."

329. Hikmet'li SÖZleri► "Özürden müstağni olmak, doğru bir özürden daha değerlidir."

KaYNaKLaR;

323. Hikmetli Sözleri: Tezkire, s. 105, İbn-i Sevci; Esrar'ul-Hukema, s.86, Yakub Musta'semi; Rebi'ul-Ebrar, Ceza ve Mükâfat babı, s.77, Zemahşeri; el-Gurer ve'l-Urer, s.283, Vetvat; Ravz'ul-Ahyar, s.41, Muhammed b. Kasım
324.Hikmetli Sözleri: Rebi 'ul-Ebrar (Hayr ve Salah babı), Zemahşeri
325.Hikmetli Sözleri: et-Tarih, c.6, s.3410, Taberi; el-Garat, İbn-i Hilal Sakafi; Muvaffakiyat, s.347, Zübeyr b. Bekkar; Muruc'uz-Zeheb, c.2, s.420, Mesudi
326.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.35, Amedi
327.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.42 ve 308, Amedi; Sirac'ul-Muluk, s.384, Tertuşi; Zehr'ul-Adab, c.l, s.43, Hasri
328.Hikmetli Sözleri: Deaim'ul-İslam, c.l, s.245, Kazi Numan; Gurer'ul-Hikem, s. 108, Amedi; Tarih-i Bağdat, c.5, s.308. Hatıb Bağdadi; Ravz 'ul-Ahyar, s.68, İbn-i Kasım
329.Hikmetli Sözleri: Deaim'ul-İslam, c.l, s.245, Kazi Numan; Gurer ul-Hikem, s. 108, Amedi; Tarihi Bağdadi, c.5, s.308, Hatıb Bağdadi; Ravz'ul-Ahyar, s.68, İbn-i Kasım
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
330. Hikmet'li SÖZleri ► "Allah için yapmanız gereken en az iş, nimetlerinden O'na karşı günah işlemeye yardım dilememenizdir."

331. Hikmet'li SÖZleri► "Allah itaati, acizlerin (zayıf iradelilerin) kusur ettikleri bir zamanda akıllılara ganimet kıldı."

332. Hikmet'li SÖZleri► "Yönetici, Allah'ın yeryüzündeki bekçisidir."

333. Hikmet'li SÖZleri► Mü’minin niteliği hakkında: "Mü’minin sevinci yüzünde, hüznü kalbindedir. Göğsü her şeyden geniş, nefsi her şeyden alçaktır. Yücelikten nefret eder, şöhrete düşmandır. Gamı uzun, himmeti yücedir. Sükûtu çoktur, vakti hep doludur. Çok şükredendir, çok sabırlıdır. Derin düşüncelidir. Kimseden bir şey istemez, tabiatı yumuşaktır, mütevazıdır. Nefsi kayadan daha serttir (tavizsizdir); ama bir köleden daha alçak gönüllüdür."

334. Hikmet'li SÖZleri► "İnsan ecel ve sonunu görürse, arzu ve gururuna düşman kesilir."

335. Hikmet'li SÖZleri► "Her kişinin malında iki ortak vardır; mirasçı ve hadiseler."

336. Hikmet'li SÖZleri► "İstenilen, söz vermedikçe hürdür."

KaYNaKLaR;

330. Hikmetli Sözleri: ------------Ravz'ul-Ahyar, s.146, İbn-i Kasım
331.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s.20 ve 106, Amedi; Ravz'ul-Ahyar, s.42, İbn-i Kasım
332.Hikmetli Sözleri: Kitab'us-Sıffin, s. 126, Nasr b. Mezahim; el-Cem Beyn'el-Garibeyn, Herevi; en-Nihaye, (Hayr ve Salah babı) İbn-i Esir; er-Resail, s. 106, Cahiz; et-Tehzib 'ul-Elfaz, c.3, s.99, Ezheri, Gurer 'ul-Hikem, s. 113, Amedi
333.Hikmetli Sözleri: Usul-u Kafi, c.l, s.220, Kuleyni; Tezkiret'ul-Havas, s. 138, Sibt b. Cevzi; Rebi'ul-Ebrar, Hayır ve Salah babı, Zemahşeri; Mecma'ul-Emsal, c.2, s.454, Meydanı
334.Hikmetli Sözleri: Emali, c.l, s.76, Şeyh Tusi
335.Hikmetli Sözleri: Ayn 'ul-Adab ve s Siyase, s. 11, İbn-i Huzeyl
336.Hikmetli Sözleri: el-Miel 'ul-Muhtare, Ebu Osman Cahiz; Hikmet 'ul-Halide, s. 112, İbn-i Meskuye
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُ


Resim
337. Hikmet'li SÖZleri ► "Amelsiz dua eden (veya davetçi), kemansız ok atan gibidir."

338. Hikmet'li SÖZleri► "İlim, iki türlüdür: Yaratılıştan gelen ve sonradan kazanılan. Yaratılıştan gelen ilim olmadığı zaman, sonradan kazanılan da fayda vermez."

339. Hikmet'li SÖZleri► "Doğru görüş, kudret ve mal ile birliktedir; onun yönelmesiyle yönelir, gitmesiyle de gider."

340. Hikmet'li SÖZleri► "İffet, fakirliğin, şükür de zenginliğin ziynetidir."

341. Hikmet'li SÖZleri► "Zalime çatan adalet günü, mazlumun zulme uğradığı günden daha çetindir."

342. Hikmet'li SÖZleri► "En büyük zenginlik, insanların elinde olanlardan ümidi kesmektir."

343. Hikmet'li SÖZleri"Allah nezdinde bütün sözler korunmuş, bütün sırlar aşikârdır ve "Her nefis kazandıklarının rehinidir." (Müddessir: 38) Allah'ın koruduğu dışında tüm insanlar nakıs ve kusurludur. Soru soranlar halka eziyet eden, cevap verenler ise cevap vermede külfet içindedir. Onların en üstün görüşlüsünü, hoşnutluk ve gazap, güzel görüşünden alıkoymaktadır. Onların en sağlamını, bir bakış kırmakta veya bir kelime değiştirmektedir."

KaYNaKLaR;

337. Hikmetli Sözleri: el-Hisal, c.2, s.164, Şeyh Saduk; Tuhef'ul-Ukul, s.158, Harrani; Hilyet'ul-Evliya, c.l, s.195, Ebu Naim; Destur-u Mealim'il-Hikem, s.25, Kadı Kudai; Gurer'ul-Hikem, s.42, Amedi
338.Hikmetli Sözleri: Keşf'ul-Gumme, s.3, s. 139, Erbili; Kuvvet'ul-Kulub, c.2, s.424, Ebu Talib Mekki; Gurer ve Ürer, s.55, Vetvat
339.Hikmetli Sözleri: Gurer'ııl-Hikem, s.292, Amedi; Mecma'ul-Misal, c.2, s.454, Meydanı
340.Hikmetli Sözleri: Tuhef'ul-Ukul, s.75, İbn-i Şu'be Harrani; Keşf'ul- Gumme, c.3, Erbili; Kenz 'ul-Fevaid, s. 138, Keraceki; Destur-u Mealim 'il-Hikem, s. 16, Kadı Kudai; Metalib 'us-Suul, c. 1, s.56; Mecma'ul-Emsal, c.2, s.454, Meydani; İrşad, s.141, Şeyh Mufıd
341.Hikmetli Sözleri: Keşf'ul-Gumme, c.3, Erbili, (İmam Cevad'ın ahvalinde); Gurer ve Ürer, s.40, Vetvat; Gurer'ul-Hikem, s.221, Amedi
342.Hikmetli Sözleri: Hilyet'ul-Evliya, c.8, s.305, Ebu Naim
343.Hikmetli Sözleri: Gurer 'ul-Hikem, s.57
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8923
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00
Konum: BURSA
İletişim:

Re: İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim İmâm-ı Alî Kerremullahi Veche'nin Hikmet'li Sözleri
Eûzu billâhi min eş-şeytâni'r-racîm!
Bi'smillâhi'r-rahmâni'r-rahîm!

Resim'' Allahümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ Muhammedin
Abdike (Muhammedîyyeti) ve
Nebîyyike (Mahmudîyyeti) , ve
Rasülûke (Ahmedîyyeti) ve
Nebîyyi’l-Ümmiyi (Habibîyyeti) ve alâ âlihi, ehl-i beytihi vessahbihi ve ümmetihi... ''Resim


Resim--- Rasûlullah SALLallahu aleyhi ve SELLem: “Ben ve Ali, ALLAH’ın kulları üzerine ALLAH’ın hüccetiyiz” buyurdu.
(Buharî, Ebu Muhammed B. İsmail. Tecrid-i Sarih Terc. Diy. İşl. Bşk. Yayın. Hz. Peygamberin Dilinden Dört Halifesi. Çev. A. Fikri Yavuz, Sönmez Neşr. S. 246.)


Hüccet: Senet. Vesika. Delil. Bir iddiânın doğruluğunu isbat için gösterilen resmi vesika. Şâhid.

Resim---Rasûlullah SALLallâhu aleyhi ve SELLem amcalarına hitâben şöyle buyurdu : "Ali benim kardeşim, vâsim ve içinizde halîfemdir, onu dinleyin ve ona itaat edin"
(Müsned Ahmet bin Hanbel c.1, s.159 / el-Askalani'nin "el-İsabe fi Temyiz es-Sahabe" c.1, cz.2, s.217 / el-Müttaki el-Hindi'nin "Muntahab'ul Kenz" c.5, s.42 ve "Kenz'ul Ummal" c.13, s.131 / El-Suyuti'nin "Cami'ül Ahadis"c.16, s.251 / Tefsir'ül Hazen c.3, s.371 / İbn-i Esir'in "el-Kamil fit-Tarih" c.1, s.487 / Tarih'üt Tabari c.2, s.63 / İbn-i Kesir'in "el-Bidayetü ven-Nihaye" c.3, s.352 / İbn-i Ebil Hadit'in "Şerh-u Nehc'ül Belağa" c.13, s.211 / Siret'ül Halebi c.1, s.311 / el-Haskani'nin "Şevahid'üt Tenzil" c.1, s.371)
ALLAHu ZÜ’L CELÂL, Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLem'e, Âilesine, Ashabına ve Ümmetine Salât ve's-SELÂMımızı ulaştırsın إِن شَاء اللَّهُ

ALLAH Celle Celâlihu’muz RÂZI OLsun..
Resulullah SALLallahu aleyhi ve SELLemimİZ HOŞNUT OLsun... إِن شَاء اللَّهُResim
344. Hikmet'li SÖZleri ► "Ey insanlar, Allah'tan sakının! Birçok arzulayanlar arzusuna ulaşamaz, birçok bina eden binasında oturamaz, birçok toplayan kısa bir süre sonra onu terk eder. Batıl yoldan topladığı, bir hakkı engelleyerek elde ettiği ve haram yoldan kazandığı mallar yüzünden günahlara girmiş, o günahlarıyla ahirete dönmüş ve Allah'ın huzuruna hüzünle çıkmıştır. "O, dünya ve ahirette zarara uğramıştır. İşte bu, apaçık bir hüsrandır." (Hac: 11)

345. Hikmet'li SÖZleri► "Günahtan beri olmak da, bir nevi ismettir."

346. Hikmet'li SÖZleri► "Yüzünün suyu donmuştur; istekte bulunmak onu eritip damlatır; o halde kimin yanında onu döktüğüne dikkat et!"

347. Hikmet'li SÖZleri► "Kişiyi layık olduğundan çok övmek yalakacılık; layık olduğundan az övmek ise ya acizlik veya hasettir."

348. Hikmet'li SÖZleri► "Günahların en şiddetlisi, sahibinin önemsemediğidir."

349. Hikmet'li SÖZleri► "Kendi nefsinin ayıbını gören başkalarının ayıbıyla meşgul olmaz. Allah'ın rızkıyla hoşnut olan, kaybettikleri için üzülmez. İsyan kılıcını sıyıran, onunla öldürülür. Kendinizi zorlayarak bütün gücünü işlere veren helak olur. Tehlike girdaplarına atılan boğulur. Kötü yerlere giren, töhmet altında kalır. Çok konuşanın, hatası çok olur; hatası çok olanın, hayâsı azalır; hayâsı az olanın takvası (günahlardan çekinmesi) azalır; takvası azalanın, kalbi ölür; kalbi ölen ise ateşe girer. İnsanların ayıbını görünce onları sevmeyen, fakat o ayıpları kendisi için beğenen kimse, ahmağın ta kendisidir. Kanaat tükenmeyen bir maldır. Ölümü çok düşünen, dünyanın az nimetine de razı olur. Sözünün de amelinden sayıldığını bilen kimse, zaruret dışında konuşmaz.

350. Hikmet'li SÖZleri► "Zalim insanların alameti üçtür: Üstünde olana (Allah'a) isyan etmekle zulmetmek; elinin altındakilere galip olmakla haksızlık yapmak; zalim toplumu desteklemek."

KaYNaKLaR;

344. Hikmetli Sözleri: Tezkiret'ul-Havas, s. 135, Sibt b. Cevzi
345.Hikmetli Sözleri: Gurer'ul-Hikem, s. 101 ve 224, Amedi
346.Hikmetli Sözleri: Rebi 'ııl-Ebrar, c.l, s.209, Zemahşeri
347.Hikmetli Sözleri: Muhazerat'ul-Udeba, c.l, s.175, Rağib İsfahani
348.Hikmetli Sözleri: Rebi'ul-Ebrar, (el-Hataya ve'z-Zunub), Zemahşeri; Ravz'ul-Ahyar, s.39, İbn-i Kasım
349.Hikmetli Sözleri: Ravzat'ul-Kafı, s.19, Kuleyni; el-İkd'ul-Ferid, c.l, s.221, İbn-i Abdurabbih; Tuhef'ul-Ukul, s.64, İbn-i Şu’be Harrani; Nihayet 'ul-Ereb, c.8, s. 186, Nuveyri; Destur-u Mealim 'il-Hikem, s.27, 28, Kadı Kudai; Mecma'ul-Emsal, c.2, s.454, Meydanı; Revz'ul-Ahyar, s. 13, İbn-i Kasım
350.Hikmetli Sözleri: Maden 'ul-Cevahir, s.233, Keraceki
Resim
Cevapla

“►Nehc'ül-Belağa◄” sayfasına dön