GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Aşıklarımız ve Aşıklarımızdan ilhamlar ve ilahiler.
Post Reply
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

ImageHAYy DOstt..

KALBim yiNE SANCIlarda.....

ne başı dumanlı, yüce mor dağların,
ne gülü fermanlı, kokulu bağların,
ne derdi dermanlı, medenî çağların,
hiçbir şey gönlüme ver miyor teselli....

Image

içilmiş sulardan yudumlaDIM içtim,
seçilmiş havadan, soluklaDIM geçtim,
ekilmiş tarladan, dualaDIM biçtim,
sevdalı gönlüme yetmiyor tecellî....

Image

seçen sensin işte sevdaya kulunu,
açan sensin elbet, kuluna yolunu,
versen kovanıma, dünyanın balını,
illâ da yalnızca SEN diyor besbelli...

Image

SENi anlattılar-"eşi benzeri yok,
KERÎMdir, RAHÎM dir, merhameti çok,
herkes O'na muhtaç, her an, aç veya tok",
VELÎler tanıdım, nur yüzlü aktelli....

Image

SENi anlattılar-"hem SETTAR, hem GAFFAR,
çok bağışlayandır, suç örter affı var,
yeter ki tövbe et, secdeye var, yalvar",
AKERler tanıdım, gül kalbli, paktelli....

Image

gül-i zâr, kullukta huzurlu ve mutlu,
SENde ikrâm diler, korkuyla umutlu,
dertde derman saklı, acı ile tatlı,
VUSLÂTı bekliyor, hem dertli hemdeli....


gül-i zâr
Last edited by HAYY-DOST on 01 Mar 2017, 16:45, edited 1 time in total.
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12237
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by kulihvani »

Image

HAYy DOstt!.

EL ELe EL ->YEDuLLAHa
ÂLEMde ->ReSûLuLLAHa
EL VERDik de ->ÂLİ ŞÂHa
AŞKta AR EYyLedik HAYy DOstt!.

Image

SıRR-ı SıFıR SEZdirirİZ
NEFSi CÂNdan BEZdirirİZ
>DiYÂR DiYÂR GEZdirirİZ
DÜNyâ DAR EYyLedik HAYy DOstt!.

Image

HAKkLa TOKtur AÇLarımız
>KüLLî TEVHiD TAÇLarımız
->SiMSiYaH-tı >SAÇLarımız
şİMDi KAR EYyLedik HAYy DOstt!.

Image

ZeVK ZûHuRu ZiLLetimiz
SeBeB-SONuç >iLLetimiz
->İBRAHİMî >MiLLetimiz
ÖMRü NAR EYyLedik HAYy DOstt!.

Image

KuL İhvÂNim -->AŞKı İÇtik
ReSûL-ün YOLUndan GEÇtik
HaLk İÇinde >HAKk’ı SEÇtik
HAKk’ı YÂR EYyLedik HAYy DOstt!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..
kerremallahu vechehu…

19.02.17 03:15
brsbrsm tktktkkmdtkLk..Image

nOt:

İÇimdeki ÇıLgın Çocuk
İNLiYOR İÇim DAĞLıYOR!.
GÖZ YAŞLarı Boncuk Boncuk
->ÖKSÜZüm YETiM AĞLıYOR!.
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image
Neyleyeyim Başka Dost?

Yazsam DELİ diyorlar, yazmasam çatlıyorum,
Döne döne kirmanda, dertleri katlıyorum,
Yoluma döşediğin, İZlerden atlıyorum,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'm...


*

Günden güne kopuyor, dünya ile bağlarım,
Akmaz gözümden yaşım, mısralarla ağlarım,
AD'ın ile durulur, AD'ın ile çağlarım,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

Sen her şeyin sahibi, her şeye muktedirsin,
"Küllî Şey’in Alîm"sin, her sırrı Sen bilirsin,
Boş dönmez açılan el, mutlak bir şey verirsin,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

NEFSimin haddi değil, RUHum Sana âşıktır,
Ol Muhammed Mustafa (sav), Hakk yolunda ışıktır,
Kur'ân'dan her kelime, NUR yediğim kaşıktır,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

Kime gönlüm meyletse, ondan zehir saçılır,
Koşar adım gelirken, birden geri kaçılır,
HAKK muhabbet gülleri, AD'ın ile açılır,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

Bakmam dönüp bir daha, cennet olsa başkaya,
Yatağım toprak olsun, başucumda taş kaya,
Yeter ki razı ol SEN, “KUL” luk gelmez şakaya,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

Güvenirsem dağlara, kar yağsın boydan boya,
Tutarsam başka dallar, gark olup batsın suya,
Sil benden günahları, kendi boyana boya,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

Neyleyim başka DOSTtu, ALLAH'ım bana yeter,
Ömür dediğin ne ki, bir ANlık o da biter,
HAKK'tan razı olmamak, her şeyden daha beter,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


*

Gülizar HUZURunda, oturur boynu bükük,
BAŞın koyar secdeya, gözlerinden yaş dökük,
Günahım çoktur ama, RAHMETin daha büyük,
Hiç DOSTum olmadı ki, SENden başka ALLAH'ım....


GÜL-i ZÂR
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image

DEĞİL...

Nefsim, etme ucup, kibir,
Sana örnek, bunca kabir,
Kimi gider, kimi gelir,
Dünya fâni, BAKî değil...

*

Ömrün geçip, son bulmadan,
Kir deryasına dalmadan,
Tövbe eyle, geç kalmadan,
Hiçbir kimse, PAKî değil....

*

Hançerle, yürek delene,
Riyâyla, sana gelene,
İnanma, her yüze gülene,
Zehir sunan SAKî değil....

*

Bunca âlem, mavi yeşil,
Nur parlıyor, ışıl ışıl,
Aklını, başına devşir,
Cehennem al, HAKî değil...

*

Dalından zakkum derlerse,
Şifâdır diye yerlerse,
Şeytan lâin dost derlerse,
İnanma sen, VAKî değil...

*

Kimisi hâlâ rüyâda,
Kimisi türlü hülyâda,
HAKK dostları var dünyada,
Her gördüğün ŞAKÎ değil...

*

Gözden kanlı yaş dökdürür,
Göğü başına çöktürür,
Çok mazluma AH çektirir,
Zâlimin bu HAKKI değil...

*

Gül-i zâr, ah edip durma,
Yaralı bağrına vurma,
Boşuna hayaller kurma,
Âlem fâni, BAKÎ değil....

GÜL-i ZÂR
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12237
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by kulihvani »

Image

Bir MEKtûb GÖRdü GÖZLerim
BİZ BİR-İZ ->BİL!e SÖZLerim
“KIRıLAN GÜL ->DALLarı”-nda
->“GEÇen GÜNLer”i->ÖZLerim!.


ZEVK 8315

“Lâ RaHate fi’d-DÜNyâ” DOst!. ->MecNÛN-LEYyLÂ ->ÇÖL SEFÂsız!
-->KRAL-KÖLe -->YANYANadır!. -->YATar -->kARA TOPRAKLarda!.
-->KİM DEmiŞş ->“ÇİLLe CEFÂsız!”.. ->İNSÂNın ->AKLı ->VEFÂsız!
--->Nİce ->maSALLar ->SALLanır ->GÜLden DÜŞen YAPRAKLarda!.


02.08.17 12:55
brsbrsmm.. tktktrstkkmdmazialper..


Image---Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: Lâ rahate fi’d- dünyâ: Dünyâda rahat yoktur.. Mü’mine, RaBBine kavuşuncaya kadar rahat yoktur! ” buyurmuştur..
(Hâtib; İbni Nasr)


Image

Bismillahirrahmânirrahîm,

Her tecellîde ayrı bir ismin var.
Neye baksam SENi anlatıyor.
"HER YERDE OLAN-ı ne diye arıyorsun?." diye soruyor bir Zât-ı muhterem...
Aslında aradığım, SENden önce BEN mişim meğer!.
"Kendini bilip bulmayan, RABBini nasıl BİLir, BULur..?
Önce kendimi nerede kaybettim?
Veyâ ne zaman kendimi fark ettim?.
Ben kimim?. Nereden geldim nereye gidiyorum, bu yolculuk nereye...?
Nerede başladı, nerede bitecek...?
Ben mi zamanda yolculuk yapıyorum.. Yoksa zaman mı benden gelip geçiyor...
Hafızamı alsalar , mâzi silinse ömrümden, köksüz gövdesiz bir bitki gibi, her an solmaya mahkum!..
HAYYat ağacımın kökünü mâzi besliyorsa..
ve kökten HAYY geliyorsa dallarıma yapraklarıma....
Üstüste yığılmış “ÂN”lar zamanda yıkılıp dökülürse...
Ömür dediğimiz, ya sâdece “ÂN” dan ibâretse!.
Niye ben oturup, mâzi için göz yaşı döküyorum?
Yaşanıp bitmişler için acı çekip üzülüyorum..?

Beni meşgul etmese mâzi.. HAKkça yaşasam “ÂN”ımı,
Kaybolup gitse içimdeki sızı, göklere çıkarsam şÂNımı..
“BismiLLah”-la açıp, “HAMD”le kapasam, dünya denen iki kapılı HANımı.
Avaz avaz SALLmadayım, gelmeyen “ÂN ->Âti”ye, isyÂNımı, figÂNımı....

Bir öyle bir böyle, dönüp duruyorum, rüzgârın önünde SALLanan kavak yaprakları gibi..
Gün güne uymuyor. “ÂN”ım “ÂN”la GEÇimsiz..
Bir kücücük iradem vardı yine SENin verdiğin. onu da SANA teslim ettim..
Ben + Sen =>BİZ OLduk şimdi..
Lâkin, ben-i sen-de erittiğ-m ->BİZ....Belki de sadece ->SENnnn.....
Korkuttuklarından KORK!.mak için...
Verdiklerini AL!.mak için...
Gösterdiklerini GÖR!.mek için...
Duyurduklarını DUY!.mak için...
Tattırdıklarını TAT!.mak için...
Yaptırdıklarını YAP!.mak için..
Zenginliğin karşısında, fakrını, kudretinin karşısında, aczini,
dâim varlığın karşısında, yokluğunu ANLA!.mak için...
KULLuk kÖLeLik makamına oturaBİL!.mek için...
CeNNetinle müjdelenip, CeheNNeminle tehdit edileBİL!.mek için...
En fazla da huzurunda secdeye varıp, İlahî Emrine UYaBİL!.mek için...
Gerekirse ödünç ver bana BENi...
SENden geldim SANA dönücüyüm...
Eğer kabul edersen böyle beni...

Her bir aşığının gönül pınarından,
Damla damla akan deryâsın SEN,
Sevgi muhabbet AŞK nÂrından,
Alev alev yakan çerâğsın SEN....

MuhaMMedi nûrun göz bebeğinden,
Işıl ışıl bakan, Rûh-u Yektâsın SEN,
Cümle Âlemi SALLayıp eleğinden,
İlk ve de ...son kalan, Nûr-u Bekâsın SEN....

Ehadsin, Samedsin, "lem yelid velem yüled",
ZÂhir SEN Bâtın SEN, "küllî şeyin Kadîrsin"...
LÂ ilahe İLLA ALLAH, her dâim ezel ebed.
Mülkün Sahibisin SEN, her şeye Muktedirsin....
Elhamdülillahi Rabbü’l- âlemîn.....
İŞTE Bismillahla geldim ->Hamdle gidiyorum...
İNŞâe ALLAHu TeÂLÂ......


AKLIZÂR, KALBİZÂR GARİB GÜLİZÂR…..
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image
gül-i zâr'ın duâsı..

KADİR MEVLÂM senden çok dileğim var
Gönlümü uyanık, hep bahtiyâr tut
Gaflete, bulanık suya DALMASIN,
DOSTunu dost eyle, kendini YÂR tut,
Yaşanan bu hayat rüya 0LMASIN...

KADİR MEVLÂM senden çok dileğim var,
Razı olduğuna,"BEN"i razı et,
El âlemde gözü, gönlü KALMASIN,
SENden ikram olsun, hâlis riyâzet,
Kulun can kuşunu, nâra SALMASIN...

KADİR MEVLÂM senden çok dileğim var,
Elimdekileri, kıl muhafaza,
Açıkgöz nâdanlar, gelip ÇALMASIN...
Komşularıma ver, çok daha fazla..
Hasedden, fesaddan, bağım SOLMASIN...

KADİR MEVLÂM senden çok dileğim var,
Canımın candaki, idrâki SEN ol,
Ciğerlerim sensiz, soluk ALMASIN.
SANA doğru gelen, nur olsun her yol,
SENden başka bir RABB, nâsib OLMASIN....

KADİR MEVLÂM senden çok dileğim var,
Gönlümün evine, eyle tenezzül,
Ruhuma hicranlar, hüsran DOLMASIN,
Yakmasın kalbimi, elemler ve ZÛL,
Sevgi çiçeğimi, kimse YOLMASIN....

KADiR MEVLÂM senden çok dileğim var,
MUHAMMEDî (as) ahlâkı, eyle örneğim,
Kulun şeytanları, örnek ALMASIN,
Bildir RABBim kimdir, kimim, ben neyim?
Beynime şüphe ile korku DOLMASIN...

KADiR MEVLÂM senden çok dileğim var,
Suçluya ikrâmdır, af ve mağfiret,
Kimse cehennem-i nârda YANMASIN,
Seyr ü sülUkUnda, ona yardım et,
Gülizâr kendini, bir şey SANMASIN...

gül-i zâr
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image

Dertlerimle baş başayım,
Bazen er bazen paşayım,
Söyle nasıl yaşayayım?
Ölçüsü kaymış dünyâda....

Image

Canım yanar dövünürüm,
Sanma nefsim savunurum,
Bâzen güler avunurum,
Resûl (sav) görünce rüyâda...

Image

Çabuk geçer ÂN dediğin,
Masaldır giyip, yediğin,
Yanına kalmaz eddiğin,
İnsan yaşıyor hülyâda....

Image

Haram helâl fark etmeden,
Yanlışından çark etmeden,
Kötülüğü terk etmeden,
Ömür mü geçer, Gayyada?

Image

Gör Hâlıkın ne cömert,
Dermân bulur nice çok dert,,
Sıfatın olmasın namert,
Er gibi yaşa, öl.. ya da...

Image

Mü'min olan hakk'ı ister,
Mevlâm bize cemâl göster,
İnsana vurulsa neşter,
Ölmeli aynı sevdâda...

Image

Gülizâr düşme sen zâre,
Kavuşmak istersen yâre,
Bulunur elbet bir çâre,
Damla misâli deryâda....


GÜL-i ZÂR
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image


ÂŞIK AYŞE’ye

Küsme darılma bana, elimde değil benim,
Gönül kapım kapalı, tek “O" yüce sevgilim ,
HAKK var benden içeri, inan bende değilim,
Bitti dönüp durmalar, yanıyorum NÂRdayım...

Image

Derdlerimin dermanı derdi verende saklı,
Açma bana boş kapılar, şu an hâlim çok farklı,
Darılıp gönül koyma, bilmiyorum kim haklı,
Aşk kemendi boynumda, Mansur gibi DÂRdayım,

Image

Düştüm nefsin eline, yerden yere vuruyor,
Kalmadı tahammülüm, sabır deryam kuruyor,
Karşımda dertden dağlar, sıra sıra duruyor,
Düştüm karanlıklara, YUNUS() gibi ZORdayım...

Image

Aşk nârına düşmem, yeni değil Ezel’den,
Âşık olan geçermi?. Cennet’teki Güzel’den,
Bekliyorum gün-ü gün, ferman gelse tez elden,
Anlatılmaz hâldeyim, ne zarar ne KÂRdayım...

Image

Çok aradım dışarda, candan içeri meğer,
Kalbimdeki hazine, kâinâtlara değer,
Yalnızlıkta saklıymış, VAHDETmiş nâm-ı diğer,
Vakit yok başka meşke, her daima YÂRdayım…

Image

GÜL-İ ZÂRım biçâre, Hakk bağıdır otağım,
Bedenim ordan geldi, kara toprak yatağım,
Nereden görünürse, orasıdır uçmağım,

GÜL-i ZÂRım... GÜLiZÂRda ZÂRdayım!.

GÜL-i ZÂR
Image
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12237
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by kulihvani »

Image

Nİce =>ZİLLi zÂRİFe Var
SIĞmaBİLmez tÂRİFe Var
AŞK ELi==>ALLAH ELİ-dir
AHmağa YOk=>ÂRİFe Var!.


ZEVK 8776

NEFSin=>HEVÂ-HEVEsinde =>CÂNın YARım NEFESinde
ZITLar ZEVki bU ÂLEMde =>GELir GEÇer=>Nİce HÂLLer
İnsÂN>NisyÂN DEM bU DEMde BÜLBÜL ÖLür KAFESinde
KIRILaN GÜL DALLarında=>SOLar Gİder “GÜLNİHÂL”Ler!.


19.03.18 17:54
brsbrsm..tktktkkmddtkLkkk..

GÜLNİHÂL.: f. Gül fidanı..
NisyÂN.: Unutan, hatırdan çıkaran..
Image
Gülizar
Yeni Üye
Yeni Üye
Posts: 7
Joined: 12 Apr 2018, 01:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Gülizar »

Image

VUSLAT ZAMANI...

Geçip gitti habersiz bunca yıllar,
YÂRe, ulaştırmadı hâlâ yOllar,
Şu gönlüm, sağda solda YÂRi arar,
Belki de çok yakın vuslat zamanı...

Image

Unuttum ağlamayı , çok zamandır,
Sustu kalbimde ney, çalan kemandır,
Bilsen hâlimi dost, ne de yamandır,
Belki de çok yakın vuslat zamanı...

Image

YÂRi ararken, hasret ile yandım,
Yanmaktan kül olur biterim sandım,
Kendimi aldatıp, kendime kandım,
Belki de çok yakın vuslat zamanı...

Image

Gülizâr, geç olmadan gerçeği bul,
Sarmasın seni ne ipek, ne de çul,
Daha nasıl kavuşur RABB'ine kul?
İnan ki çok yakın vuslat zamanı...


GÜL-i ZÂR
Gülizar
Yeni Üye
Yeni Üye
Posts: 7
Joined: 12 Apr 2018, 01:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Gülizar »

Her namazımı MİRÂÇ eyleyen sen..
Verdiklerine muhtaç eyleyen sen,
Ehl-i dünya iken, HAKK bağının,
GÜLünü başıma taç eyleyen sen...

MİRÂÇ KANDİLİMİZ DAİMA NUR SAÇICI OLSUN....
GÜL-İ ZaR

Image
Gülizar
Yeni Üye
Yeni Üye
Posts: 7
Joined: 12 Apr 2018, 01:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Gülizar »

Image

HÛ!. DOST...

hayalimde uçuşur, kuşlar ve kelebekler,
bir yerde bir vefâlı dost, dosttan haber bekler,
hakk hasretinde yananlar, gününe gün ekler,
ruhum sahibini, nefsim cennetini özler...

Image

yalnızlığın garibliğinde ararım, O'nu,
insan sanır ki gelmeyecek, dünyanın sonu,
hatırlayınca birden, fâni olduğunu,
hakk'dan emir getirenin, yollarını gözler...

Image

hakikat tarikine girse, her allah cc. kulu,
bir rehbere intisabla bulsa doğru yolu,
bu yol ne güzeldir, izzet, ikrâm, huzur dolu,
onu rabb'e götürecek, önündeki izler...

Image

gülizar, bir garib halde, varla yok arası,
fânidir âlem-i dünya, çekilmez burası,
ince ince kanıyor, kalbindeki yarası,
akşam olur gece olur, seher vakti sızlar...


gülizâr
Gülizar
Yeni Üye
Yeni Üye
Posts: 7
Joined: 12 Apr 2018, 01:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Gülizar »

Image

HAYy YÂRr!.

EY! SETTÂR! gösterme ele ağladığımı,
ömür ağacımda, meyve veren dalımı,
helâl rızkım olan, kovanımda balımı,
her mekân, her zaman , hâlimi güzel eyle....

Image

doğduğumda yoktu , adım sanım hiç bir şey,
dünya hanında, lütfunla verdin her şey,
koyma acı kalbe, ne kaman çalsın ne ney,
düşküne yardımda, elimi güzel eyle...

Image

ikrâmınla RABB'bim, cümleye hidâyet ver,
RESuL(sav) ile KUR'ÂN, gönderdin bize rehber,
senin sevgin, affın, en güzel müjde, haber,
tebliğ, hitâbette, dilimi güzel eyle...

Image

pervaneyi misâl , koyduğun örnek gibi,
suyla nefes alan, deryâda semek gibi,
mutlu ve bahtiyâr, yeşil baş ördek gibi,
zikrinle yüzdüğüm, gölümü güzel eyle...

Image

Sana âşık kullar, ateşsiz de yanarmış,
deryâ diye inler, damlanla da kanarmış,
çölde serap görür, Seni gördüm sanarmış,
sevdâna düştüğüm, çölümü güzel eyle....

Image

dünya işte aslı, sıra sıra mor dağlar,
kimbilir ardında, nice kulların ağlar,
ağyârdan taş gelir de, dostun gülü yaralar,
bize dosttan gelen zûlümü güzel eyle....

Image

uça uça gider, ölür nârda pervane,
âşığım diyenler, hani böyle divâne,
bülbül zâten Âşık, gül gülistan bahâne,
HAKK bağında açan gülümü güzel eyle...

Image

Gülizâr minnetle, Senden hidâyet bekler,
izzet-i ikrâmla, af ve mağfiret bekler,
cümle kullarına, sevgi merhamet bekler,
ALLAH'ım bizlere, ölümü güzel eyle....


Image
ImageGüL- i ZÂR
Gülizar
Yeni Üye
Yeni Üye
Posts: 7
Joined: 12 Apr 2018, 01:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Gülizar »

Image


bâzen gözlerimden akıyor yaşlar,
bazen kalbimden acı sızıyor,
bazen yüreğimde yangınlar var,
bazen ciğerlerim yanıp sızlıyor.....

Image

yoksa ki, levh-i mahfuza kalem,
halen kaderleri mi yazıyor?
aklıma sığmayan bunca âlem,
nasıl kalbime yerler kazıyor....

Image

dönüp nefsime uysam çok yanlış,
yüz verdikçe şımarıp, azıyor,
bu nasıl iş, nasıl aldanış,
şeytan lâin, zamanlar geziyor....

Image

kul daha bu, âciz, muhtaç, fakir,
dünyadan geçip, candan beziyor,
önüne gelen zâlim, görüyor hâkir,
kibirle benlik, mazlum eziyor....

Image

ihânet ,isyan, diz boyu artık,
insan kendi kendini bozuyor,
hangi yana gitsen perde yırtık,
hayâ, edep yok, yerde geziyor....

Image

özlem, hasret, yerden göğü aştı,
ölmeden nâs, kabrini kazıyor,
âlim, câhil, şirazeden şaştı,
din, imân, ünvanlarda tozuyor...

Image

çelenk, saksı, has gülün gerçeği,
uygun düşmez, cakayı bozuyor,
yeğliyorlar, plastik çiçeği,
bu hâl, şeydâ bülbülü üzüyor....

Image

gül-i zâr, ağyardan su içmiyor,
senden başkaya nazı geçmiyor,
kim olursa, sırrını açmıyor,
şükür, gerçeği kalbden seziyor...


GüL- i ZÂR
Gülizar
Yeni Üye
Yeni Üye
Posts: 7
Joined: 12 Apr 2018, 01:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Gülizar »

ABDULLAHIZ....

Resulallah zinciriyle bağlanmışım,(SAV)

Hakk'ın kapısında,yanıp dağlanmışım.

Allah, Allah diye,gülüp, ağlamışım,

Elest Bezmi'nden, abdullahım, işte ben...

Nefsimi eritmişim,ateş-i aşkda,

Hevesim olmaz hiç, saray ile köşkde,

Arzum yoktur gayri,cilve ile meşkde,

Elest Bezmi'nden, abdullahım işte ben..

Neyse rızkım,nasibim önüme gelir,

Rabb'bime mağlum hâlim,külliyen bilir,

"Ol" dediğinde olur,O'ndandır emir,

Elest Bezmi'nden, abdullahım, işte ben..

Gülizâr, ne hoş makam,Hakk'a kul olmak,

Bomboş değersizken,mânayla dolmak,

Kendini ararken, Rabb'ini bulmak,

Elest Bezmi'nden abdullahım işte ben...

Sen, " Rabb" olarak O'nu bil, O'nu tanı,

Nefsine uyup, sevindirme şeytanı,

Burası handır, düşün asıl vatanı,

Elest Bezmi'nden abdullahız işte biz...

Gül-i ZÂR.
...
User avatar
kulihvani
Site Admin
Site Admin
Posts: 12237
Joined: 02 Oct 2006, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by kulihvani »

Image

ZITLar ZEVKinin==>EZKÂRı,
AŞKkın ŞEVKinin==>EFKÂRı,
YÂRım NEFES==>ELde KÂRı,
TAHt’ın->FEVKin
GÜL-i ZÂRı!.

KULLuk==>KaRA-AKLa OLmak,
=>ÖZü==>KİRLi-PAKLa OLmak,
HAKk’tan BİLmek,
>HAKk’ta BULmak,
HAKk YAŞA!.yıp. HAKkLa OLmak,


ZEVK 9708

ŞİKÂyetsiz ŞüKüR GERek=>ÇÖLden GEÇtiğiNE HAYy DOSt!
NİHÂyetsiz FiKiR GERek===>HAKk’ı SEÇtiğiNE HAYy DOSt!
Bu ÂLEM’in=>BAŞı<->SONu,
OYNAnAN=>KULLuk OYUNu,
ZITLar ZEVkin ZiKiR GERek===>AŞKk’ı İÇtiğiNE HAYy DOSt!.


03.08.2020 13:17
brsbrsam..tktktrstkkimizzzde,
4.üncü kurbÂn byrmımızz..
hayydosttlfonnn..


TEKe TEKkte=>DEVRÂN DÖNeR,
SIRR-ı SIRFta =>SEYRÂN DÖNeR,
CÂNda=>CÂNÂN CEVLÂN DÖNeR,
AKLım>HAYRÂN HAYRÂN DÖNeR!.


KIRILaN DALda==>AHh GÜLüm!
AŞK ki=>MASALda>AHh GÜLüm!
=>GÜL’ün FİDANı==>GÜLNiHaL!
KADeR=>KADERULLAHh GÜLüm!.


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Image KUL İHVÂNİm..
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image

VEFÂ EN GÜZEL SEFÂ CÂN'a...
CÂN FEDÂ OLSUN=>CÂNÂN'a..
ACIRIM=>OD da DEĞİL de,
BİR UMMÂN DOLUSU SU'da YANANA....
O=>BENİM İŞTE.....
VEFÂLI DOSTLAR,,
CÂN DOSTLAR...
ÇOK MAHCÛB EYLEDİNİZ!.
Image
User avatar
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 8990
Joined: 08 Sep 2007, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by nur-ye »

Hayy dost ablam çok geçmiş olsun. Seni seviyorum.
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

canımda cansın...dostluk evimde hep varsın...
Image
User avatar
Hakan
Moderatör
Moderatör
Posts: 4618
Joined: 08 Oct 2006, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by Hakan »

RABBim sıhhatimizi dâim eylesin. Geçmiş olsun İnşeallah Hayy-Dost CANımız. Büyük bir sıkıntı imtihanından geçtin. Sağlıkla güzel paylaşımlarını bekliyoruz.
Image
User avatar
HAYY-DOST
Özel Üye
Özel Üye
Posts: 1856
Joined: 16 May 2009, 02:00

Re: GÜLDEN DÜŞEN YAPRAKLAR

Post by HAYY-DOST »

Image

GüLizâr MinnetLe=>Senden Hidâyet BekLer,
=>İzzet-i İkrâmLa==>Af ve Mağfiret BekLer,
CümLe KuLLarına=>Sevgi Merhamet BekLer,
=>ALLAH'ım=>BizLere=>ÖLümü GüzeL EyLe!..


M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Image HAYy DOSt Image
Image
Post Reply

Return to “►Aşıklar◄”