1. sayfa (Toplam 1 sayfa)

Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2015, 11:58
gönderen nur-ye
Resim

Kul İhvÂNi EfsÂNesi!
yÂNÂN DAĞlar ParvÂNesi
NEFSim Resim AŞK
-ın DivÂNesi
KALbim HAKK
-ın mEYYhÂNesi


Resim

ZEVK 4608

Ne DİNLEyen Ne ANLAyan.. OLdu.. OLacak.. HÂLimi
Yedi CeheNNem ATEŞim.. -> Sekiz ceNNet KemÂLimi
Rüzgâr Gibi YERsiz-YURTsuz.. BİLye Gibi BaŞ-AyaKsız..
SIRRaT SIRTInda cAN-BâZımm.. SÜRÜyorum VebÂLimi..


18.09.11 12:18
yrğmdk.. gkkşğ..De-me-m O Kİ:

EfsÂNe: AŞK denilen ATEŞte “YaşÂN mayan YalÂN!”ın YAŞAnanıdır..
ParvÂNe: YAKarmış!.. YAKar! diyorlar.. Oysa o, “YANıyorum!”-daki CÂN Çığlığın DUYulanı-UYulanıdır..
DivÂNe: ZeRRe KüRRenin DevrÂNdaki “SeBBehâ!” RaKSında-DEVRinde DELİren DivÂN KÖÇEĞİdir..
VebÂL: Günah. Zarar. Ziyan. Şiddet. Ağırlık. Azab. Doğru olmayan bir hareketin manevî mes'uliyeti. KULluk Tercihi İmtihÂNı YÜKümlülüğünün YÜKüdür..
El HaKK: Er RABBResim El HaKK Resim El HaYY Resim El Huuu! Hakkının AKIL Algılaması…
mEYYhÂNe: ALıp-VERilen Her ÂN Nefesinin Şaehâdet ŞARÂBının Kâbe KÜPüdür.. SıRR-ı Sıfır SÂHiB SÖZÜnün SÂKİ SESdiri…

HâL: YAŞAnınca ANLAşılan ANLAtılmaz SîNe SıRRı..

Yedi CeheNNem ATEŞim: MeryeM-in Doğum SANNcısı ve Elhamdulillah! nesyen mensiyyâ! hİÇliğin, Elhamdulillah! DOĞumu HARAM HÂLi..

Sekiz ceNNet KemÂLim: MeryeM-in Mârifet DOĞumu, RAHİMinden DUYduğu tahteki seriyyâ! eşkürke yâ RABBenâ! Teşekkürü-Şâhid ŞÜKÜRü!..

فَحَمَلَتْهُ فَانتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا
Resim---Fe hamelethu fentebezet bihî mekânen kasıyyâ(kasıyyen) : Meryem ona hamile kaldı. Bunun üzerine onunla (karnındaki çocukla) uzak bir yere çekildi.” (MeryeM 19/22)


Kasıyyâ: çoook uzaklardaki Meryemin ve feyeKÛN YÜKünün HARAMı.. Kerem KÂBEsi..

RahmÂNiyyet (Akıl-DİRİlik haBBesi-Tohumu) ÂDEM (ve HaVVa) aleyhi's-selâm-ın,
RahiMiyyet (Harsı- Tarlası) Antipotu-TaMMlayanı MeryeM (ve Îsâ) mâ-SALLı..
Mekke’deki Mescid-i HARAMın AKSÂsı Kudüs’deki Mesid-i AKSÂ..
Kudüs’deki Mesid-i AKSÂ’nın AKSÂsı Mescid-i HARAM…


إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثِمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ
Resim---İnne mesele îsâ indallâhi ke meseli âdem(âdeme), halakahu min turâbin summe kâle lehu kun fe yekûn(yekûnu) : Şüphesiz, Allah katında İsa'nın durumu, Adem'in durumu gibidir. Onu topraktan yarattı, sonra ona "ol" demesiyle o da hemen oluverdi.” (Âl-i İmrân 3/59)

فَأَجَاءهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّنسِيًّا
Resim---Fe ecâe hel mehâdû ilâ ciz’ın nahleh(nahleti), kâlet yâ leytenî mittu kable hâzâ ve kuntu nesyen mensiyyâ (mensiyyen) : Doğum sancısı onu bir hurma ağacına (dayanmaya) sevketti. "Keşke, dedi, bundan önce ölseydim de unutulup gitseydim!" (MeryeM 19/23)

فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا
Resim---Fe nâdâhâ min tahtihâ ellâ tahzenî kad ceale rabbuki tahteki seriyyâ(seriyyen) : Altından (bir ses) ona seslendi: "Hüzne kapılma, Rabbin senin alt (yan)ında bir ark kılmıştır." (MeryeM 19/24)


Rüzgâr Gibi YERsiz-YURTsuz..: hİÇim-mÂNâm UÇuk..

BİLye Gibi BaŞ-AyaKsız..: HePim-MaDDem KAÇık..

SIRRaT SIRTInda cAN-BâZımm..: KervÂN Kıtmiri HaYYat SAHRasında “feyeKûN TELi” ÜZERİnde “CAN” ıyla Her Nefes OYNAyan Üç Kağıtçıyımmm…

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2015, 16:15
gönderen kulihvani
Resim çÖLümm!.


SıRRSıFıR >AŞK SESİnde
ALLAH!.” OKUr >NEFesinde
bUÇiLLe ÇÖLü” ->BİZimdir
KEŞİŞ DAĞ”ın ->TEPEsinde!.

BİZ EZELdEN ->divÂNeyİZz!
ELEstt BeZMin pervÂNeyİZz!
AHhmakLar ANLAmaz AŞKtan
->ÂŞIK BİL!.ir ->EFfsÂNeyİZz!.


ZEVK 6885

AŞKın ANA RAHmi bENem!. ->AŞKın meZÂR TAŞı bENem!.
NÂZ<->NiYÂZda>NiŞÂNLıyız!.. YÂRin YÜZük KAŞı bENem!.
GüBRedEN ->GÜLün ->DİkENi!.
->BÜLBÜLü ->DERdin ->ÇEkENi!.
“TEKe TEK”te>YAPaYALnız!. ->YÂRr AŞKın GÖZYAŞı bENem!.


12.06.15 ->13:08
brsbrs..tktktrstkkmdynypylnzısszvdsszz..Resim

AŞKLa DOL!.amadım >AŞKta HAKan'ım!.
BAĞım YOL!.amadım >AŞKta HAKan'ım!.
KOŞturdum DURdum biR ÖMüR HAKan'ım!.
BiRr DOSt BUL!.amadım >AŞKta!. HAKan'ım!.

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 12 Haz 2015, 18:25
gönderen Hakan
Dostun Dostuna ->SeLÂMısın
GönüL KitÂBı-n ->KeLÂMısın
Hayyyy ALLAH Aşkının MeLÂMısın
->AğLattın!.. bENi beee ->DAYIMm!...


Aksaray 12.06.2015 19:23

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 13 Haz 2015, 08:56
gönderen nur-ye
Resim


Kara BAĞrımda ki; AK yELeli kervÂN kıtMÎRime!

Resim

K-ÂBımda penceresiz dÖRT duvar, AST/ÜSTsüz bomboştu,
U-mutlarım ve de korkularım, umutsuz ve korkaktı!
L-EYLakların açıp/KOKUlarını sAÇacağı yeni bir bAHar şimdi!

İ-bret sAHnesinde ki Ah-u ZÂRım, devrÂNda ''BİZ BİR-İZ''e DOĞru SEYRediyor.
H-a GELdi ha GEÇti denilecek, ÇİLE ÇÖLünün çetin yokuşunda, ÖLümüne!
V-ahasında yorulanlara soluklansınlar diye, kana/kana ''dEMM!'' şerbeti SUnuluyor.
Â-Lem'in SEBEBinin BAĞrında ''KÛN feyeKÛN!'' kervÂNının kıtMÎRi, tozu ÜFF/PÜFFlüyor!
N-e NÂR ne de NÛR ticareti yapmaz ''Nurun ÂLÂ NUR!''u OLup, yansıtanlar!
İ-ZinİZİ takip edenler, BİZden BİZe HAsbî/HAbibi OL-ÂN HizmetinİZe güc dileriz!..
MîMde MîMden MÎMe MÎMle Sûk-i Muhabbet Meclisinde yer almak dileğiMle İNŞÂALLAH!.

NÛR-iyye!


04:20/13.6.2015

GÜLümüzün hürmetine, GÜL Yüreğinizi öpüyorum!


MuhaMMedî MuhaBBetlerimİZle!....

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 08 Tem 2015, 00:20
gönderen kulihvani
Resim YÂR'in ELi..

kuL İhvÂNi AbduLLAHım
vASL-ı VELîm ÂLi ŞÂHım
RIZada >RaSûLuLLAHım
ELden ELe YEDuLLAHım!.

MERKEZ MiLi kuL İhvÂNim
DOST-un DiLi kuL İhvÂNim
YEDi YÖNün
->MeŞk MUHiti
->ZEVKin ZiLi kuL İhvÂNim!.

devrÂN devRinin >DuHÂsı
->TeCELLî TEVHİD TuVÂsı
seYrin
-cevLin-haYrın HAKkı
Dosttan
>Dosta>Dost DuÂsı!.

->ENÂLLAH-ın ->EZEL İZi
->EBEDü’L-> EBED DEnİZi
ABDin
>RABBı>cÂNda cÂNÂN
NAHNu NÛRu
->“BİZ BİR-İZi!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..
kerremallahu vechehu
Kaddesallahu sırrahu....


ZEVK 6915

EL İLâH SEN!. RAHîM SENsÎn!. ->RAHMÂN SENsÎn!. Yâ RABBenâ!.
EL MuHsî SEN!. MeNNÂN SENsÎn!. HaNNÂN SENsÎn!. Yâ RABBenâ!.
EL ÂN SENsÎn!. ŞeÂN ->NÛRun!.
KÛN feyeKÛN ->OL-ÂN ->NÛRun!.
-->“YuSEBBihu SULTası”-nda.. -->SuLTÂN SENsÎn!. ->Yâ RABBenâ!.
EL MeLiKu’L- KuDDûS SENsÎn!. ->SUBHÂN SENsÎn!. ->Yâ RABBenâ!. celle celâlihu...


08.07.15 00:48
brsbrs..mksmcÂMimİZdesyrrüsyrÂNn..Resim
ALLAH celle celâlihu:

Resim

El İlâhu:
Resim

Er RABB:
Resim

Er Rahmân:
Resim

Er RahîM:

Resim

El Muhsî:
Resim

El Hannan:
Resim

El Mennan:
Resim

El Melikü:
Resim

El Kuddûsü:

Resim

Resim


->ENÂLLAH-ın ->EZEL İZi
->EBEDü’L-> EBED DEnİZi
ABDin
>RABBı>cÂNda cÂNÂN
NAHNu NÛRu
->“BİZ BİR-İZi!. :

ŞÂHDAMARımdan da AKRABa ->RABBım (MeRKEZde):

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Resim---“Ve lekad halakne'l-insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh(nefsuhu), ve nahnu AKREBu ileyhi min habli'l-verîdi : Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha YAKINız.”
(Kaf 50/16)

ve ALLAHu züL- CeLÂLim ->EnALLAH!. (MUHİTte):

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
Resim---“İnnenî enallâhu lâ ilâhe illâ ene fa’budnî ve ekımis salâte li zikrî: Muhakkak ki BEN, YALNIZCA BEN ALLAH'ım. BENden başka EL İLÂH yoktur. BANA kulluk et; BENi anmak için namaz kıl!.”
(TâHâ 20/14)

وَللّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُّحِيطًا
Resim---“Ve lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ard(ardı). Ve kânallâhu bi kulli şey’in MUHÎTâ(muhîtan) : Göklerde ve yerde ne varsa tümü Allah'ındır. Allah, her şeyi kuşatan-kapsayandır.”
(Nisâ 4/126)

-->“YuSEBBihu SULTası”-nda..
SuLTÂN SENsÎn!. ->Yâ RABBenâ!.
->EL MeLiKu’L- KuDDûS SENsÎn!.
->
SUBHÂN SENsÎn!. Yâ RABBenâ!.:


Sulta: Yaptırma, yasak etme, emretme, itaat ettirme hakkı veya gücü, yetke, otorite, velâyet gücü..
Es SuLTÂN: Mutlak Kuvvet ve Kudrette Hâkimiyet Sahibi ALLAHu ZÜ'L- CELÂL..
Es SUBHÂN: KüLLî ŞEYy’i Şe’ÂNuLLAHta SüNNetuLLAH üzere her ÂN yENiden YÂRatAN ALLAHu ZÜ'L- CELÂL.. celle celâlihu..


ZeRRe KüRRe SeBBaha! da..:

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Resim---“YUSEBBİHU lillâhi mâ fîs semâvâti ve mâ fîl ardıl melikil kuddûsil azîzil hakîm(hakîmi) : Göklerde ne var, yerde ne varsa (HEPSİ) O mülk-ü melekûtun eşsiz hükümrânı, noksaanı mucib herşeyden pâk ve münezzeh, gaalib-i mutlak, yegâne hukûm ve hikmet saahibi ALLÂHI TESBÎH (VE TENZÎH) ETMEKDEDİR.”
(Cuma 62/1)
Yusebbihu: tesbih eder.
Sebbaha: yüzmek..
Yerdeki göklerdeki ZeRReler yâni ATOMlar;
NeşRlerinden HaŞRlerine kadar döndüler, dönmekteler ve dönecekler.
Bu SeBBaHa yüzüş RAKSı hep sürecek her AN yeniden Yaratılara ŞEENULLAHta..
Ve ne zamAN AKILlarımız DEVR-ÂNı Anlarsa ve DEVRe İştirak ederse Yusebbuhu Zikr-i Dâmindeyiz inşae ALLAH..


هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ
Resim---“Huvallâhullezî lâ ilâhe illâ huve, el meliku’l- kuddûsu’s- selâmu’l- mû’minu’l- muheyminu’l- azîzu’l- cebbâru’l- mütekebbir (mutekebbiru), subhânallâhi ammâ yuşrikûn (yuşrikûne).: O Allah ki; O’ndan başka İlâh yoktur, Melik’tir (hükümrandır), Kuddüs’tür (mukaddestir), Selâm’dır (selâmete erdirendir), Mü’mindir (emniyet verendir), Müheymin’dir (koruyup gözetendir), Azîz’dir (yücedir), Cabbar’dır (cebredendir), Mütekebbir’dir (pek büyük olandır). Allah, şirk koşulan şeylerden münezzehtir (uzaktır).”
(Haşr 59/23)

MeNN: Nimet vermek. İyilik etmek. * Minnet. * Rıza. * Esiri fidye almadan, ücretsiz salıvermek. Kudret helvası.
MeNNÂN: İhsÂNı SONsuz-BoL. Çok çok ihsÂN eden. En çok ni’met veren ALLAH celle celâlihu..


CeNN: (Cünün) Bir şeyi setretmek, gizlemek. Ana karnındaki cenin, gizli olmak.
CaNNÂN: BİZ BİR-İZ BahçevÂNı..


Resim

AMEL İmamımız İmam-ı Â'zam Ebu Hanife kaddesallahu sırrahu’nun,
Gece Gündüz diLinden düşürmediği rivâyet ediLen meşhur
TESBİH DUÂsı..:


Subhâne'l- ebediyyi'l- ebed.
Subhâne'l- vâhidi'l- ehad.
Subhâne'l- ferdi's- samed.
Subhâne râfi's- semâi bi-gayri amed.
Subhâne men beseta'l- arda alâ mâin cemed.
Subhâne men haleka'l- halka fe-ahsâhüm aded.
Subhâne men kaseme'l- erzâka ve lem yense ehad.
Subhânellezi lem yettehiz sâhibeten, velâ veleden.
Subhânellezi lem yelid ve lem yûled ve lem yeküllehû küfüven ehad.
Subhâne men yerânî ve ya'rifü mekânî ve yerzukunî velâ yensânî...:


Ebed ve ebedî olan Allah'ı tesbih ederim.
Bir ve tek olan Allah'ı tesbih ederim.
Tek ve herşey kendisine muhtaç olan Allah'ı tesbih ederim.
Semâyı direksiz yükselten Allah'ı tesbih ederim.
Yeryüzünü donmuş su üzerine yayan Allah'ı tesbih ederim.
Mahlukâtı yaratan ve onları çeşitlendiren Allah'ı tesbih ederim.
Rızkı taksim eden, hiçbir canlıyı unutmayan Allah'ı tesbih ederim.
Eş ve çocuk edinmeyen Allah'ı tesbih ederim.
Doğurmamış, doğrulmamış ve hiçbir şey de kendisine denk olmayan Allah'ı tesbih ederim.
Beni gören ->yerimi bilen ->beni rızıklandıran ve ->beni unutmayan Allah'ı tesbih ederim!.Azîz Hocamız MüNiR DerMÂN kaddesallahu sırrahu'nun,
DİLinden Düşürmediği muhteşem bir İSM-İ AZAM DUÂsı..:


Resim


Resim

Lâ ilâhe illâ ente'l-Hannânu!.
Yâ Mennân, yâ Bedias- semâvâti vel- ardı yâ zel- Celâli vel- İkrâm ALLAH celle celâlihu!..

Resim

İSM-İ AZAM DUÂmız..:

ResimResim

Bismillâhirrahmânirrahîm..

Allâhumme innî es'eluke bienne leke’l- hamdu lâ ilâhe illâ ente’l- mennânu yâ hannân * yâ mennân * yâ bedîu’s- semâvâti vel ardi yâ zel celâli vel ikrâm * yâ hayyu yâ kayyûmu, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine’z- zâlimin * allâhumme innî es'eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente'l-ehadu’s- samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad * elif lâm mîm * allâhu lâ ilâhe illâ huve’l- hayyu’l- kayyûm * ve ilâhukum ilâhun vâhidun lâ ilâhe illâ huve’r- rahmânu’r- rahîm * yâ zel celâli vel ikrâm * yâ erhame’r- râhimîne, allâhumme innî es'eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente'-l vahidu’l- ehadu’l- ferdu’s- samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad, lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehu’l- mulku ve lehu’l- hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr * lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l- azîm * es'eluke bismike’l- eazzu’l- ecellu’l- ekrem * rabbî rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh * lehu’l- mulku ve lehu’l- hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr * el hamdu lillâhi ve subhânallâhi ve’l- hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l- azîm.


ResimKıtMÎR-ce.. GÖNüL ZEVKimİZz.:

Allâhumme innî es'eluke bienne leke’l- hamdu..:
ALLAHım!. Şüphesiz ve kesinlikle ben SENden, SANA Hamd EdeBİLmeyi isterim!.

Lâ ilâhe illâ ente’l- mennânu yâ hannân yâ mennân!.:
Ey Hannân, Ey Mennân, SENden bAŞKa el Mennân olan el İlâh ALLAH celle celâlihu yok!.

Yâ bedîu’s- semâvâti vel ardi.:
Ey yeryüzünü ve gökleri eşi, benzeri olmadan, hayret verici güzellikte ve düzende-dengede vücuda getiren!

Yâ ze’l- celâli ve’l- ikrâm.:
Ey CeLÂL Sahibi ve CeLÂLinden CemÂLini teceLLî ettirip İkrâm eden ALLAH celle celâlihu!.

Yâ hayyu yâ kayyûmu, lâ ilâhe illâ ente subhâneke innî kuntu mine’z- zâlimin.:
Ey Vâcibu’l- VüCÛD VAR-lığı, diriliği her ÂN için olup, gökleri, yerleri her ÂN için ayakta tutan, daimî her şeye her hususta iktidarı olup gücü yeten ALLAH celle celâlihu!. SEN’den bAŞKa el Subhân olan el İlâh ALLAH celle celâlihu yok!. Ben ise gerçekten zâlimlerden oldum!.

Allâhumme innî es'eluke biennî eşhedu enneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente'l-ehadu’s- samedullezî lem yelid ve lem yûled ve lem yekun lehû kufuven ehad.:
ALLAHım!. Şüphesiz ve kesinlikle ben SENden, SENin ALLAH OLduğuna, el Ehad ->BİLinemezlikte TEK-BİR OLduğuna, Es Samed -> KüLLî ŞEYyin muhtaç olduğu ASLa muhtaç OLmayan OLduğuna, ASLadoğurmadığına ve doğurulmadığına, KüLLî ŞEYyi ŞeÂNuuLLAHta SÜNNetuLLAHça her ÂN YENİden Yaratıpduran her hususta Küfüvvü/ şeriki, ortağı, naziri, akranı, dengi, eşi, benzeri, misli OLmayan/OLamayanlığında SENin cÂNdan GÖNÜLden ŞÂHİDin OLmayı DİLerim!. İsterim!.


Elif lâm mîm * Allâhu lâ ilâhe illâ huve’l- Hayyu’l- Kayyûm * ve İlâhukum İlâhun Vâhidun lâ ilâhe illâ huve’r- Rahmânu’r- Rahîm.:
Elif, lâm, mîm!. ALLAHu Zü’L- CeLÂL ki O, ZÂTından başka El İLÂH olmayan, el Hayyu’l- Kayyûm olan.. Ve O TEK-BİR Vâhid El İLÂH olan ve Kendisinden başka er Rahmânu’r- Rahîm olmayan El İLÂH ALLAH celle celâlihudur..

Yâ ze’l- celâli ve’l- ikrâm.:
Ey CeLÂL Sahibi ve CeLÂLinden CemÂLini teceLLî ettirip İkrâm eden ALLAH celle celâlihu!.

Yâ erhame’r- râhimîne:
EYy merhametlilerin en merhametlisi olan ALLAH celle celâlihu!.

Allâhumme innî es'eluke bienneke entallâhu lâ ilâhe illâ ente'-l vahidu’l- ehadu’l- ferdu’s- samedullezi lem yelid ve lem yuled ve lem yekun lehû kufuven ehad.:
ALLAHım!. Şüphesiz kesinlikle ben SENden, SANA Hamd EdeBİLmeyi isterim!.
ALLAHım!. Şüphesiz kesinlikle ben SENden, SENin ALLAH OLduğuna, el Ehad ->BİLinirlikte ve BİLinemezlikte TEK-BİR OLduğuna, el Ferd/TEKe TEK,yekta, eŞsiz, benzersiz olduğuna ki SENin, ASLa doğurmadığına ve doğurulmadığına, KüLLî ŞEYyi ŞeÂNuuLLAHta SÜNNetuLLAHça her ÂN YENİden Yaratıpduran her hususta Küfüvvü/ şeriki, ortağı, naziri, akranı, dengi, eşi, benzeri, misli OLmayan/OLamayanlığında SENin cÂNdan GÖNÜLden ŞÂHİdin OLmayı DİLerim!. DUÂ ederim!. İsterim!.

Lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehu’l- mulku ve lehu’l- hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr.:
ALLAHu Zü’L- CeLÂL’den başka El İLÂH yoktur.. O, Zâhirde-Bâtında TEK-BİRdir O’nun ortağı yotur!. O her ŞEYylere gücü yeten-kadîr, mülk ve hamd Zâtının olan ALLAH celle celâlihudur..

Lâ ilâhe illallâhu ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l- azîm.:
ALLAHu Zü’L- CeLÂL’den başka El İLÂH yoktur.. Ve insan AKLınca ANLAşılaBİLen güc-kuvvet ve insan AKLınca ASLa ANLAşılamayan ve görülmemiş HAVL/potansiyel güc-kuvvet ancak ve ancak el Aliyyi’l- Azîm olan ALLAHu Zü’L- CeLÂLe ait ve mahsusutur..

Es'eluke bismike’l- eazzu’l- ecellu’l- ekrem.:
SENden el Eazz/en Azîz, el EceLL/en Celîl mertebesi yüksek Celâlet ve Celâdetinden İKÂMın HÖRMetine İSTErim!.

Rabbî rabbî yâ rabbî yâ rabbi yâ rabbî!.: Rabbî!. Rabbî!. Rabbî!. Yâ Rabbî!. Yâ Rabbî!.


Lâ ilâhe illâhu * vahdehû lâ şerîke lehû * lehu’l- mulku ve lehu’l- hamdu ve huve alâ kulli şey'in kadîr.:
ALLAHu Zü’L- CeLÂL’den başka El İLÂHyoktur.. O, Zâhirde-Bâtında TEK-BİRdir O’nun ortağı yotur!. O her ŞEYylere gücü yeten-kadîr, mülk ve hamd Zâtının olan ALLAH celle celâlihudur..

El hamdu lillâhi ve subhânallâhi ve’l- hamdu lillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhi’l- aliyyi’l- azîm.:
ZâTına Mahsus HAMd ancak ALLAHu Zü’L- CeLÂL içindir. Ve O ALLAHu Zü’L- CeLÂL, SubhÂN OL-ÂN ALLAH celle celâlihudur ki, ŞeÂNuLLAhta KüLLî ŞEY’i SeBBehâ Seyrinde yeniden Yaratıpdurmakta olan ALLAH celle celâlihudur.. Ve ALLAHu Zü’L- CeLÂL’den başka El İLÂH yoktur.. Ve ALLAHu Zü’L- CeLÂL el Kebîrdir.. ve Ve insan AKLınca ANLAşılaBİLen güc-kuvvet ve insan AKLınca ASLa ANLAşılamayan ve görülmemiş HAVL/potansiyel güc-kuvvet ancak ve ancak el Aliyyi’l- Azîm olan ALLAHu Zü’L- CeLÂLe ait ve mahsusutur..

El hamdu lillâhi rabbil âLemin…


EL A'LÂ:
Resim

EL ALİYy:
Resim

El Azîmü :
Resim

El Ahadu :
Resim

El Vâhidu :
Resim

Es Samedu :
Resim

El Ferdu:
Resim

El Hayy :
Resim

El Kayyûmü :
Resim

El Kâdiru :
Resim

El Kadîru :
Resim

El Celîlü :
Resim

El Cemîlü :
Resim

El Ekremü :
Resim

Zü'l-Celâli Ve'l- İkrâmü :

Resim


29. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
İbrâhim-i Dessûkî (kaddasallahu sırrehu)'nun salâvâtı:
Çok azîz bir Muhammedî âşık olup Evliyâullah: “ Bu salâvâtın faziletini ALLAH (cc) bilir.” demişlerdir.


Resim

TÜRKÇESİ

"Allahumme salli ve sellim ale'z-zâtî'l-Muhammediyyeti'l-latîfeti'l-ehadiyyeti Resim Şemsi semâi'l-esrâri Resim Ve mazhâri'l-envâri Resim Ve merkezi medâri'l-celâlî ve kutbi feleki'l-cemâlî Resim Allahumme bi sırrıhi ledeyke Resim Ve bi seyrihi ileyke âmin havfî ve âkil asreti vezheb huznî ve hırsî Resim Ve kun lî ve hûznî ileyke minnî Resim Verzuknî'l-fenâe annî Resim Vellâ tec'alnî meftûnen bi nefsî Resim Mahcûben bi hissî Resim Vekşif lî an kullu sırrın mektûmin Yâ Hayyu Yâ Kayyûm!"

MÂNÂSI

"ALLAH'ım! Sırlar Semasının güneşi, nûrların mazharı, Celâl Dâiresinin merkezi (dönüm noktası : akdes noktası), Cemâl Feleğinin (yörüngesinin) kutbu (devrânda devreden cismin cihân çarkının aksı) olan; Ahadiyyet (her hususta mutlak teklik) lâtifetinin (Ahadiyyetten Ahmedîyyete lütûf edilen incelik ve hakikatlerin) tecellîgâhı (ilk zuhûr yeri, çoğalma ocağı olan) Zât-ı Muhammedîyyete salât-ü-selâm eyle! ALLAH'ım! O'nun Senin yanındaki sırrı (teslimiyet) ve Sana olan (istikamet) seyrinin hakkı için; korkumu gider emin kıl (emniyette eyle), (imkanla imtihan seyr-ü-sülûkümde, teslimiyet ve istikamet tevhidinde) ayak kaymalarımı (yolda sürçmelerimi, takılıp düşmelerimi yoldan geri kalmalarımı) azalt, hüznümü (üzüntümü, kederimi) ve hırsımı (dünyaya tamahkarlığımı) gider (bertaraf et), benden yana (lehime) ol; beni, benden Kendine (Sana) al (çek), beni benden fenâ ile rızıklandır (benlik hastalığımdan kurtar, benliğimin yok olmasına izin, inâyet ve hidâyet eyle, nefs perestlikten âzâd et!). Beni nefsime meftun kılma (nefsimin fitnesine düşürme, nefsimin hevâ ve hevesiyle sihirletme, nefsime tüm gönlümü verip ona vurulan, düşkün ve âşık olan kılma!). Âfâkı (dış dünyayı) tanıdığım hislerimi (enfüsümü ve özümü tanıdığım duygularımı) bana (şühûdî tevhid tekemmülüme) hicâb (perde, engel, yol kesici, çeldirici) etme! Bana her türlü, tüm gizli (saklı) sırları aç (ifrat ve tefritten koru, i'tidal üzere ve hazımlı kıl, şaşırtma-taşırtma!) YÂ HAYYU YÂ KAYYÛM (celle celâluhu)!"

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 15 Kas 2015, 20:12
gönderen kulihvani
Resim


Kul İhvÂNi EfsÂNesi!
yÂNÂN DAĞlar ParvÂNesi
NEFSim Resim AŞK
-ın DivÂNesi
KALbim HAKK
-ın mEYYhÂNesi


Yâ RABBî!.
celle celâlihu..


KuL İhvÂNi’n -> ResÛL İZ-i
KûN KervÂNı’n BİZ BİR-İZ-i
>LiVechiLLAH İnşâe ALLAH!.
->HasBî HiZMet BİZ DEnİZ-i!.


ÇObÂN MuSÂn -> İT’i giBi
EYyÛB SıRTı-n -> BİT’i giBi
SüLeYymÂN ->HütHütü giBi
YÛnUs’un ->HAYy HÛTu giBi..
..aleyhumusselâm…


KuL İhvÂNi’n->KıRAT-ın Dost!
SıRR-ı SıFıR ->SıRAT-ın Dost!
KıtMÎR’in ->KervÂN Köpeğinn!
->g-AYRısı ->KÂİNÂT-ın Dost!.


ZEVK 7234

KuL İhvÂNi ->KıRAT ->KıtMÎR ->“HİÇ-Lik MeçHULu”n ->Yâ RABBî!
->KULu Etme!.. ->KÖLEsi Etme!.. -> PARA-nın PUL-un ->Yâ RABBî!

“bEN” DEdiğim ki ->BİZ BİR-İZ
“BİZ” Dediğim >“NÛR-u MîM”İZ..

MADDeN MuhTÂÇ!. MÂNeN MaHcuB EYyLeme >KUL-un >Yâ RABBî!.


15.11.15 16:58
brsbrsmm..uLucâmi…akşmsLLı…


CeNNet ->NÛR-u MîM’in >MîMi
CeheNNeM CÜMMLe’nin ->CîMi
->KUL-Luk ->ÂRiF-i BiLLAH-Lık
BİLip-BULMak>“kim”de>“KİM”i!.

gERçEK ->SESsİZim!. ISsIZım!
“YuSEBBiHU!.” ->SÎNE SIZı-m!
cÂNda >cÂNÂN ->BİZ-BİLeyİZ!
->kİMse SANmaSın >YALNIZım!. HUu Dostt!..


GÜN GEÇer Gİder ->ALdırma!
>HASedLe-HıRsLa >SALdırma!
EĞğ BAŞın -> SAKın KALdırma!
KİBİR -> KÖR EDeR İhvÂNimm!.

KeNdin ->RABB-ın BİL->ER İSen
AŞK AYNASI-ın ->SİL-ER ->İSen
-> cÂN-da -> cÂNÂN DİL-ER İsen
->GÖNüL ->GÖR EDeR İhvÂNimm!. HAYy Dostt!..


Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 30 Kas 2015, 09:15
gönderen kulihvani
Resim O Resimbenim İŞte..

KuL İhvÂNim ResimKaDERe BAK
bAHTım kARA ResimSAÇLarım AK
ResimHAKk ÂşıKLar ResimHÜNERidir
Resim“YAPaYALNIZ-ı YAŞA!.”maK!.

Resim KuL İhvÂNi EFfsÂNeSi
ÇEKtirEN Resim ÇEKENLe BİLe
RABBım SÖZü Resim RaSÛL SESi
Resim MuHiT ÇiLe Resim MeRKeZ ÇiLe!.

ZEVK 7261

CeheNNem İÇİnde ->YÂRim >bEN bÎ-ÇÂReyim DIŞta-yım!
“YAPaYALNIZ KARGA” gibi.. KEŞiŞ DAĞ >KARA KIŞta- yım!

YAZdı-ÇİZdi >DEdi ->“OKU!.”
TEK-BİR EYyLe!. >YOKU-ÇOKu

KüLLî ŞEYy’in ŞÂHı ->SEVgi.. ->bEN HÂLâ >İLK BAKıŞta- yım!.


29.11.15 09:51
brsbrsm..tktktrstkkmde…

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 03 Oca 2016, 16:16
gönderen kulihvani
Resim

GÜNdüz-GeCe!.

EZEL-EBED EFfsÂNeyim
SıRRı SıFır SeYyrÂNeyim
ZamÂNım MekÂNım YÂRde
->kUL İhvÂNi DivÂNeyim!..


*

ZeVK-i ZÂHiRim >ZÂReyim
KüLLî ŞEYyde bİN pÂReyim
ELest-mAHhşer YOLcusuyum
->kUL İhvÂNi ->Bî-ÇÂReyim!.


*

->UZun İNce biR YOLdayım
YÜRÜ!.yOrum Gündüz geCe..
NE SAĞdayım.. NE SOLdayım
SESsiz.. HARFsiz.. HALde HecE..


*

“çARK-ı ÇiLe ->ÇığLığı”yım
->SESimi UYUyan DUYmaz!.
“COŞkun SELin >SığLığı”yım
->SIĞıRLar SÖZüme UYmaz!.


*

>ÇıRıLçıPLak HAYyvÂNları
SEViYOR ->SEfîLYüreğim!.
İBLis->ELBise ->İnsÂNLarı
SEVmiYOr ->KEfîLYüreğim!.


*

ÇALan bENim ->OYNAyan bENn
ATAŞ bENem ->kAYNAyan bENn
HAYyÂL bENem!.HAYyat bENem!
SANaLı ->gERçEKk SANAN >bENn.


*

“UZun İNce YOL”un -> SON’u
“MeZÂR TAŞIm SAN!.”ma O’nu
->“KEŞiŞ DAĞın ->TEPEsΔ-nde
“BiRr PARA”dır ->KULLuk DONu!.


*

cÂNda cÂNÂN >BİZde HÂLâ
SIĞmaz ->MaSALa >MiSÂLa
“SÖZ SÖYLE!.”rim SAĞırLara
“SES OL!.”urum >ÖZde LÂL’a!.


*

İhvÂNim ->RAHMÂN NEFesi
bU ÂLeM ->feyeKÛN ->Sesi
NÛR-u MÎM ELest-mAHşeRri
KÜLLî ŞEYyinde ->hER KESi!.01.08.15.. 20:14
brsbrsmmm..tktktyndvrÂNsyrÂNcvlÂNhyrÂNn..
HAYy dEBiRre!.
NEden NASıL >nİÇindeyİZz
HEP GÖZükEN hİÇ-indeyiZz
->BAKar mısın kUL İhvÂNim
->ÇANAKKALe ->İÇindeyİZz!.Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 26 Nis 2016, 22:43
gönderen kulihvani
Resim

UÇAR İhvÂNim!.

bU ÂLeM AHHmağın YALdızLı KöŞkü
LeyLÂ’nın ÇiLesi ->MecNÛNun MeŞki
KıtMÎR’imin -> İŞi GÜCü -> YÂR AŞKı
“YÂR AŞKI”ın SANcağın AÇar İhvÂNim!.


*

BUra GELen GİDer DÜNyâ DUrsa da
ÂŞIKLar ALdanmaz TuZak KURsa da
ADın-SANın BİLen OLmaz >BURSA’da
KENDi GÖLgesÎnden >kAÇar İhvÂNim!.


*

tEKe TEK TEKKemde TEKLik gERçeği
ELEST <-ü-> MAHşeri GÖR GELeceği
“ÇİLE ÇARMıHı”nda -> cÂNÂN ÇiÇeği
MuHABBet kOKUsun >SAÇar İhvÂNim!.


*

KIRık kANat KALkar UÇAR YURDundan
KEŞİŞ DAĞa KONar >SEVd DERDinden
KİMi ->HASret KALır ->AĞLar ARDından
ÇÂRÂ-sın ->ARAmaz -> NÂÇÂR İhvÂNim!.


*

hER ÂN>KÛN feyeKÛN KaDER YAZARı
cÂNda CÂNÂN -> ÖZde ÖZün NAZARı
->bU ÂLeM DEniLen >KuLLuk BÂZÂRı
HERkes ->SEVgiLİsin SEÇer İhvÂNim!.


*

AHmakLık HAYyaLdir AŞK GÜNeşinde
->EZELî >ZeVKLerin ->EBED >EŞİnde
dÖRT NALa KOPturur ->EMEL pEŞİnde
-> “ECEL ŞERBETi”ni -> İÇer İhvÂNim!.


*

“KALbinin KÂBEsi”n YIKarsa bİR GÜN
KULLuk KABuğundan ÇIKarsa bİR GÜN
GuRBet Elde >cÂNdan BIKarsa bİR GÜN
“GÖÇMEN KUŞLarı”yLa ->UÇAR İhvÂNim!.


18.01.15 01:04
brsbrsmm..tktktrstkkmdtkbşmdrtlrmlymm..

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 10 Kas 2016, 06:56
gönderen kulihvani
Resim

BüLBüLü GÜLü GÜLŞENi
SıRR-ı SIFIR SaNaL bENi
>KuL İhvÂNim EFsÂNesi
DÖNen AŞKın DEğirmENi!.

ZEVK 7921

Hayat ÖMüR DEğirmENi ->KADINdır ->ALt SâBit TAŞı
ÜSt TAŞı ERKEKtir AŞKın ->DÖNer DURur ->İŞin BAŞı
GÖBEK BAĞı DÖNdüren MİL ->HAVva ANAmıza KAdar
ÂDEM DOĞup>AĞLAdı mı >O’ndan mıdır İLK GÖZ YAŞı!.


aleyhumusselâm..

10.11.16 03:34
voiciistnbL..kozyatağısümersiteALper..


İŞin BAŞı SONu KİMdir
O’nu ŞUnu BUnu KİMdir
TarLa TaPan Çift ÇUbuğu
TOhum BUğday UNu KİMdir..

nOt:
ŞEY-t-ÂN MeLek DEğirmENi
->İ N C E E L e k DEğirmENi
>“İnsÂNOĞLUnun AKLı”nda
DÖNen ->FELEK DEğirmENi!.

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 18 Ara 2017, 08:21
gönderen kulihvani
Resim


ResimİÇimdeki ÇILgın ÇoCuk
LETÂYif-i AŞKk=>KUŞLarıyLa
BİZBİR-İZ ki bONcuk bONcuk
hER YÖNe =>BAK!...IŞLarıyLa

İNSÂNLar HİÇ HOŞum BİLmez
DOLum BİLmez BOŞum BİLmez
CeheNNemden =>CENNetimde
“YİĞİRMiDÖRt KUŞ”um BİLmez!.DOst!. DOst!.

Nice HAYvan Nice İnsÂN GÖRmüşüm
GöNüL GÖZLü İdim Meğer KÖRmüşüm
->“İÇ ÇÖLüm”ü ->ÇİLeLerLe Örmüşüm
=>DERdimi Yâd EL-e ->AÇamadım DOst!.

Resim

NÛR-u MuhaMMeddim SıRRdaki SENdim
ASLında ZÂTuLLAH->NÛRuLLAH DENdim
YAYI->OKu =>ATAN<=>ATILAN BENdim
AVım ->AVCIm OLdu ->KAÇamadım DOst!.

Resim

CÂNÂNım BÜRündü>CÂN BİLdiriLdim
CeVR-i CihÂN ->Çark-ı ÇiLe SERiLdim
Şe’ÂNda =>Şu ÂNda ÖLdüm DİRİLdim
SUBHÂN-ın SıRRını ->SAÇamadım DOst!.

Resim

ELe-AVuca SIĞmazdım gENçLik ÇAĞLarda
=>“ÖZün ÜZÜMü”ydüm->YEŞiL BAĞLarda
=>“KaRa KaRTaL” İdim->KARLı DAĞLarda
=>KANadım ISLandı -==>UÇamadım Dost!.

Resim

YÂRimiz BEKLeriz->"BİZ BURUCU"nda
İhvÂNim YOLCULuk =>İŞ SonUCunda
=>USTURA AĞZInda =>İĞNE UCunda
"ŞeHÂDet ŞARÂBı"n =>İÇemedim DOst!.

Resim

YÂR AĞZından ALdım AŞKın NEFEsin
KEŞiş Dağda DUYdum SEVDÂnın SEsin
"KuL İhvÂNi SEFîL ==>SIRR EfsÂNEsi"n
VURDULar!.=>KEFENin BİÇemedim DOst!.


Yâ HAYyu’L- HUuuu!. ALLAH celle celâlihu!..

07.01.17 17:51
brsbrs..tktktrstkkmdtkLik…

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 11 Oca 2018, 15:47
gönderen nur-ye
Resim

Resim
Kulluğumuzu İHLÂS ile, acizâne, fakirâne, dervişâne ARZ ederiz.
Usun Ânahtarı ile ilim edeb irfÂN ve erkÂNın inceliklerini açan,
Lâ ilâhe inkârımızı, illâ ALLAH ikrârımıza çalışan ey DOSTun DOSTu!.

İnsÂNa, RaBBanî İHSÂN ve İkrâmın coştuğu MuhaMMedîNûR ocağı hademesi,
HAMDin inâyeti ve lutf-u ihsânın bereketi ile eş-ŞÂFİ'den NAZ-NİYAZ ederiz.
VARından VAR ettiği ÂLEM-i BeyÂNını, İNSÂN-ı ÂLEM ile süsleyen ey DOST!
ÂNda BİRin, BİZ BİR-İZ nefesi! her nefesi hücrelerinde seyrÂN ettiren
NâRından NûRuna ikram-ı beyân Ey Mukallibe'l- kulub’un kervÂN kıtMÎRi!
İmkÂN-İmtihÂN sahasında hasbel kâder İŞTİRAK ettik, YOLumuz BİRleşti..


NuR-iYye!
Resim11.1.2018/16:00

ResimAshâb–ı kirâm: “Yâ Resûlallah! Sana nasıl salavât getireceğiz? diye sordular. Resûlallah SALLallahu aleyhi ve SELLem şöyle buyurdu: “Allâhümme salli alâ MuhaMMedin ve alâ ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ salleyte alâ İbrâhîm, ve bârik alâ MuhaMMedin ve alâ ezvâcihî ve zürriyyetihî kemâ bârekte alâ İbrâhîm, inneke hamîdün mecîd: Allahım!. İbrâhim’in âline rahmet ettiğin gibi MuhaMMed’e, âilesine ve zürriyetine de rahmet et. İbrâhim’e hayır ve bereket lutfettiğin gibi Muhammed’e, âline ve zürriyetine de hayır ve bereket ihsan et. Şüphesiz sen övülmeye lâyık ve yücesin, deyiniz.” buyurdu.
(Buhârî, Enbiyâ 10, Daavât 33; Müslim, Salât 69. Ayrıca bk. Ebû Dâvûd, Salât 179; Nesâî, Sehv 54; İbni Mâce, İkâme 25.)
ResimSALLavat-ı Şerif’emizin hürmetine eş-ŞÂFİ celle celâlihu’dan üMMet-i MuhaMMede sıhhat- âfiyet niyaz ederim İNŞÂALLAH!.


MuhaMMedî MuhaBBetlerimİZle!....

ResimEnes radiyallahu anhu rivâyet etti: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellemin şunu çok söylerdi şöyle duâ ederdi:: "Ey Mukallibe'l- kulub (kalbleri çeviren)! Kalbimi senin dininin ü-zerinde sabit kıl!."
Biz şöyle dedik: “Yâ Rasulallah! Biz sana ve senin getirdiğine inandık. Bizim hakkımızda mı endişe ediyorsun?” dedik.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: "Evet. Kalbler ALLAH'ın parmaklarının ikisi arasındadır. Yüce ALLAH onları (dilediği yere) çevirir" buyurdu.
(İmam Ahmed, Musned, İV/82; İbn Hıbban, Sahih, 2419; Dulabî, el-Kuna ve'l- Esmâ, 11/91; İbn Asakir, Tarih, X/16; Tefsiru't- Taberî, 111/125.)

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 26 Şub 2018, 11:03
gönderen nur-ye
ZEVK 59 Resim

ÂŞIĞIM=>KÂLU=>BELAdan=>ALLAH AŞKa satMış BENi
===>ALp ERENLerin AHına ====>AŞKı iLe atMış BENi
=>ÖĞüNmek giBi OLmasın =>MUSTAFAnın KITMİRiyim

UYKUYU TERK EYyLe!.. DEmiş =>kervÂNına katMış BENi...


sallallahu aleyhi vesellem..

31.1.1986 21:03
Antalya


Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 09 Haz 2018, 23:33
gönderen kulihvani
Resim


BAL KAVANOZUnda İNsÂN
İSTER YER =>İSTER YAPar
=>KAPAĞIn AÇarsa=>CÂNı
KANATLanır RABBA’a TAPar!.


Resim

MUHtaç MECbur MEMur MAHkum
KORKUdan =>UMUDa =>KULum
==>TEKe TEK TERAS TEKKem-de
“YALNIZLIK”ta =>YÂR-e YOLum!.


Resim

Bu ÂLEM =>HALK-ın HÂNEsi
EL HAKk’ın AŞK KAR DÂNEsi
“A”dan->“Z”ye YAŞA!.dığım
=>KuL İhvÂNi =>EFfsÂNEsi!.


ZEVK 8893


hER Bir CÂNın ASLı SU-dur=>ATEŞ İLe SU BARıŞık
=>Bu ÂLEMe GELENLerin =>AŞı =>ATEŞ-te PİŞer!.
KORKuLan KORKu>ATEŞ=>UMUTLar=>YEŞİL IŞIk
Bu HAYatta =>Her CÂNın PAYIna=>Bir AŞK DÜŞer!.


09.06.18 02:21
brsbrsm..tktktrstkkmdyârkadriii...


Resim

ÇİFt ÇATLağa DÜŞme GÖNLüm
DİKkat Et =>MAKAS GEVmesin
=>AŞK ATEŞİn PİŞme GÖNLüm
=>DÖNEKLer=>SENi SEVmesin!.


Resim

KEŞİŞ DAĞın GÜZ ÇİÇEği
KOKUsu =>YÂRin NEFesi
DELi İŞi =>İŞin GERÇEği
=>KUL İhvÂNi EFfsÂNesi!.

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 26 Oca 2019, 23:17
gönderen kulihvani
Resim

ANın bENi!.

HASAN DAĞım KEŞİŞ DAĞım
GELip>GEÇen->ÇİLLe ÇAĞım
=>KESiLirse->HAYyat BAĞım

=>ZEVKLerimLe->ANın bENi!.

Resim

KUL İhvÂNim ZÂR İSTEmem
>YÂRimi İNTİZÂR İSTEmem
KİMseden>MEZÂR İSTEmem

=>ZEVKLerimLe->ANın bENi!.

Resim

KUL İhvÂNim EFSÂNEsi
NEFESim YÂRim NEFESi
KESiLirse =>SAZım SESi

ZEVKLerimLe ANın bENi!.

Resim

KUL İhvÂNim TEk GERÇEkte
YÜZüm GÖRün>hER ÇİÇEkte
ÖLür İSem =->“TEKe TEK”te

=>ZEVKLerimLe->ANın bENi!.

Resim

KUL İhvÂNim ZEVKim ÇİLe
ÇEKen=>ÇEKTİRENLe BİLe
ÇEKer GİDERsem->YÂR İLe

=>ZEVKLerimLe>ANın bENi!.

Resim

KUL İhvÂNim->YÂR İLEsi
ET-TIRNak NAHNU BİLEsi
BİTER!se =>CİHÂN ÇİLEsi

=>ZEVKLerimLe ANın bENi!.

Resim

KUL İhvÂNi ADım SUSarsa
YALNIZLık YÂDım SUSarsa
>YÂRe FERYÂDım SUSarsa

=>ZEVKLerimLe ANın bENi!.

26.01.19 23:42.
brsbrsm..tktktrstkkmdHAYyrett..


Resim

AÇan TÜRLü ÇİÇEkLerLe
UÇuşan =>KELEBEkLerLe
Doğum BEKLer BEBEKLerLe

=>ZEVKLerimLe->ANın bENi!.

Resim

HASAN DAĞım KEŞİŞ DAĞım
GELip>GEÇen->ÇİLLe ÇAĞım
=>KESiLirse->HAYyat BAĞım

=>ZEVKLerimLe=>ANın bENi!.ResimResim


AŞKta AŞKtan AŞKa AŞKLa!..


Resim

MuhaMMedi MuHABBEtLerimLe!....

Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 07 May 2019, 15:33
gönderen kulihvani
Resim

AŞKın ALında =>YÜReğim
AŞK MASALı-nda YÜReğim
BÜLBÜLüm AŞKın KURBÂNı
“GÜLün DALı”nda YÜReğim!.


BULut GiBi=>RÜZGÂR GiBi
IŞIK GiBi =>SIRRsız SEVgi
==>KUL İHVÂNi EFfSÂNEsi
SEVen<->SEViLen>SEVGİLi!.


HAYy YÂRrr!.

BÜLBÜL GÜLe HAsRet GÖNüL BAĞIna
ÇOCUKken GİRmişim =>ÇİLLe ÇAĞIna
HASAN DAĞ>BEY DAĞı=>KEŞiŞ DAĞIna

DAĞLardan=>DAĞLara AŞAR GİDERimm!.

Resim

ÖLÜLerden KAÇtım>HeP DİRİ SEVdim
KERVÂNda KIRATım>KITMİRİ SEVdim
TEKe TEK TEKKEmde>TEK-BİRi SEVdim

BeN=>KENdi HÂLime ŞAŞAR GİDERimm!.

Resim

SEV!.<->SEViL!.>SEVGİLi! SIRRını YIRttım
HERKes>MAL PEŞİnde =>AŞKım BELİRttim
“TEK DAMLA”-ydım =>DERYÂLarı DELİRttim

“KULLuk KABI”m SIĞmaz>TAŞAR GİDERimm!.

Resim

İSMÂİL’e =>KURBÂN =>ÂŞıK KOÇ DÖLü
ÖLüp =>DİRİL!.meyen =>ÖZÜ-nden ÖLü
CEVR-i CİHÂN =>ÇARK-ı ÇİLLe CÂN ÇÖLü

ARZ’dan ARŞ’a CÂNÂN COŞAR GİDERimm!.
aleyhisselâm..

Resim

SÜLEYMÂNca>KARINca>KUŞ DİLi BİLdim
=>MUHİTi=>MERKEZi=>MîM MİLi BİLdim
ÜZme!.>ÜZÜLme!.>SEV!. =>SEViLi BİLdim

=>SEVGİLİm PEŞinde=>KOŞAR GİDERimm!.
aleyhisselâm..

Resim

OLur!.u =>OLmaz!.ı =>DOLU-su =>BOŞ-u
=>ÂLEMde =>HeR NEFES=>ÖLÜMe KOŞ-u
SEBEBsiz=>SON-Uçsuz=>Şu ÂN SARHOŞ-u

=>“KENDi MEZÂRIM”ı =>DEŞER GİDERimm!.

Resim

=>KUL İHVÂNi SEFîL ==>AŞK’ın SEBEBi
“KARA SEVD” DERLer =>DEMiR LEBLEBi
=>“ECEL”in=>PEŞİnde =>“EMEL”im GiBi

NÂZLı YÂR=>PEŞİne =>DÜŞER GİDERimm!.
HAYy DOSt GİDERimm!.


20.01.19 06:18.
brsbrsm..tktktrstkkmdHAYyrett..AŞKta AŞKtan AŞKa AŞKLa!..


Resim

MuhaMMedi MuHABBEtLerimLe!....

Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 22 Haz 2019, 05:24
gönderen nur-ye
ÖMRümü HAKk AŞKLa ÖRdüm
AŞKsız ->Â’MÂ İdim>KÖRdüm
->EL EYyLedi --->ReSûLuLLAH
RABBımı ->RABBımLa GÖRdüm!.

celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem…


YÂ HAYyu’L- HUuu!. ALLAH celle celâlihuu!. (12.5.2017 )

Resim


Resim

Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebiyyike ve
Rasûlike ve
Nebiyyi'l- Ummiyi ve alâ âlihi, ehl-i beytihi ve's-sahbihi ve uMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâmet
İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet-CEM’ et CUMÂMIza İnşae ALLAH!..


Resim MuhaMMedi MuHABBEtLerimİZLe!....

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 04 Tem 2019, 23:17
gönderen kulihvani
Resim

KEŞiŞ DAĞın KESTANEsi
KIZIL ATEŞ>MESTÂNEsi
YANdıkça AYIK-an>AKıL
KUL İHVÂNi=>EFSÂNEsi!.


Resim

SULar =>AŞAğı AKıYOR
İNSÂN>YUKARı bAKıYOR
ZITLarın ZEVKin YAŞAmak
Son-UÇ=>SEBEBi
yAKıYOR!.


ZEVK 9299

ELESt BELÂ ŞARÂBı-ndan ==>KÜLLî ŞEYy =>SER-HûŞ İHVÂNim
NEYyLersÎn KANLı KAFESte =>CÂNÂNa=>CÂN-KUŞ =>İHVÂNim
NEFSi =>ESiR=>NEFESİ-nde
HERKEs=>HEVÂ-HEVESİ-nde
“BİZ BİR-İZ-NAHNU!” DiYORsun=>DiYORLar>BER-DûŞ İHVÂNim!.


05.07.19. 00:15
brsbrsam..tktktrstkkmdbirzamÂNnn..


BU ÂLEM =>KAPIsız HAN-dır
MÜŞTERİ-si =>CÂN-CÂNÂ-dır
=>kOLAY mı>KULLuk OYUNu
SEVgi>KÖLe.. AŞk>SULTÂNdır!.


Resim

GİdEN GÜLünü>BÜLBÜLe
ANmayı ==>ANAN-a SOR!.
>NE DUMANa>NE de KÜLe
yANmayı =>yANAN-a SOR!.


MESTÂNE.: Sarhoşcasına. Sarhoş bir kimseye yakışır sûrette.
EFSÂNE.: AHmakLara hayaL, ÂŞIKLara Hazır-HAL OLan HAkkı ve HAyrı ki =>AŞKı YAŞAyış MaSALLı..
SER-HûŞ.: AŞKı AKLını ALmış kişi..
BER-DûŞ.: Serseri, yersiz yurtsuz kimse. AŞKını omuz üstü Başı BİLip TAŞIyan..
HEVÂ.: Aklı yenen içsel istek. Nefsin isteği. Düşkünlük.
HEVES.: Gelip geçici istek. Nefsin hoşuna gitmek. Devran edip gezmek. Nefis ile olan dış istek.SEN=>ELEStte =>KÂLû BELÂ ŞARÂBı!.:
“KUL”un->“ELESt”te > ÂHiDi.:


اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
Resim---"Ikra’bismi rabbikellezî halak(halaka) : Yaratan RABB-inin İSMiyle oku!(Alak 96/1)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
Resim---Ve iz ehaze rabbüke mim beni ademe min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm ala enfüsihim elestü bi rabbiküm kalu bela şehidna en tekulu yevmel kiyameti inna künna an haza ğafilin : Kıyâmet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye Rabbin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şâhid tuttu ve dedi ki: Ben sizin RABBiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhid olduk, dediler.(A’raf 7/172)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Resim---"Ve lekad halakne’l- insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh (nefsuhu), ve nahnu AKREBu ileyhi min habli’l- verîdi.: Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından-cÂN Damarından daha YAKINız.” (Kaf 50/16)

Kendinden de kendine Yakîn ve AKREB OLan RABBını MuhaMMedî GönüLLe görenler kendinen fen olur RABBına bekâ BULup ALLAHta fÂNi OLup kaybolur AKLen =>nAKLen!.


Resim


AŞKta AŞKtan AŞKa AŞKLa!..


Resim

MuhaMMedi MuHABBEtLerimLe!....

Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 25 Eyl 2019, 14:32
gönderen kulihvani
Resim

BiN GÜNeŞ BATar>İÇ-imde,
GELİNcik TARLAsı =>İÇ-im!.
GÖZ YAŞIm BiNBiR BİÇimde,
BÂZeN HEPim BÂZeN HİÇ-im!.

İHVÂNim =>EFfsÂNe MEŞKi,
ANA RAHMi ==>MeZÂR TAŞı!.
=>USTURA AĞZI-nda=>AŞKı,
=>İĞNE UCU-nda->GÖZ YAŞı!.


ZEVK 9410


YAZdığın=>YAŞA!.dım>RABb’ım!. =>Ya da bEN>YAZdım>YAŞA!.ttın!
BÜLBÜL Ettin=>GÜL GÖNDERdin!. =>CÂN EVime =>ÇİLLe TAŞı Attın!.
=>“TEKe TEK TERAS TEKKE”mde,
“BEYtü’r-RABB”ıma>MEKKE”mde,
=>PERiŞÂN-PEJMÜRDe Ettin!. =>gÂHh GÖZ Ettin!. =>gÂHh KAŞ Attın!.


25.09.19 14:49
brsbrsmmm..tktktrstkkemdeHASsrettt..


DELi GÖNLüm NEdir ki bU,
BUnca TASa BUnca KAYgU!.
NELer GEÇti->bU ÂLEM-dEN,
bU da GEÇer=>GEÇer Yâ HU!.


KUL İHVÂNim ZEVk-i ZİKİR,
YERin-GÖĞün>FEVk-i FİKİR,
ŞİKÂYEtim YOKk=>ÇİLLeme,
şU ÂN =>ŞE’ÂNI-nda ŞÜKÜR!.

celle celâlihu..

ResimAŞKta AŞKtan AŞKa AŞKLa!..MuhaMMedi MuHABBEtLerimLe!....

Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 20 Kas 2019, 16:32
gönderen kulihvani
Resim


AŞKın-MEŞKin=>NÛNu-MÎMi
CÂNda>CÂNÂN->CihÂN CÎMi
=>KİMi==>SEVDÂ EFSÂNEsi
AŞKkta=>BiR MASALdır KİMi!.KİMİ!?.

İnsÂN BiNBir ÂLem AkLım ŞAŞıYOR
KİMi HAYyaL İÇRe>HaYaL YAŞıYOR
KİMi ŞeHİR ŞeHİR>HeP DoLAŞıYOR
KİMisi KENDİnde=>KENDİn ARıYOR!.


Resim

KİMi CÂN-da CeNNet MeyveLerin Yer
KİMisi =>PeŞiNci==>AVCUnda İSTer
KİMi =>ACı=>TaTLı>EKŞi>TuZLu Der
KİMi DÖRt UNSURun TeVHiD KARıYOR!.


Resim

KİMi EhL-i HâL-dir=>HâL’in BÜRüYOR
KİMisi ELESt’ten =>MAHŞer GÖRüYOR
KİMi “KARA-AK”-La=>TeVHiD ÖRüYOR
KİMi =>GÜNDÜZüne=>GECE SARıYOR!.


Resim

KİMisi =>ERİmiş=>AKmış =>ÇağLıYOR
YâR DeRDine DÜŞmüş GöNüL DağLıYOR
ARZ dan =>ARŞ’a Ah! ÇEKiYOR AğLıYOR
KİMisi =>SEHERin ZÜLFü-n =>TARıYOR!.


Resim

KİMi ELde=>Ber’at>HüKm-ü FeRMÂNmış
MuKaDDes TÛVÂ’da=>HâL-i HaRMÂNmış
KİMisi “SÎNE” de>“TÛR”-a =>TıRMÂNmış
KİMi=>VÂ’D-i VuSLÂt=>HAKk’a VARıYOR!.


Resim

İyİ DİNLe SÖZüm==>GöNüL KARDEŞi
=>HAKk’ın TECELLîsi=>TeVHiD GÜNEŞi
ÇÖKtü ==>İkİ OMZUMa =>AŞK’ın ATEŞi
SAÇLarım =>KAR GiBi =>SESsİZ ERiYOR!.


Resim

KİMi =>ARI =>YEDi DAĞda BaLLanır
ÇiLeLeri ==>ÇİÇEk AÇAR==>ALLanır
KİMisi==>AVARe==>GEZER SaLLanır
KİMi AŞKk BAĞI-nda>GÜLLer DERiYOR!.


Resim

KİMi EBRÂR- ÂHRÂR=>ELLuLLah BAŞı
AŞKk’ın KÂBE’sinde =>TeVHiD’in TAŞı
ISLatmış SEHERde ==>GÖZünün YAŞı
“SIRAT’ın SIRTI”na=>SIRRın SERiYOR!.


Resim

KİMi OLduğundan GaYRi GÖRÜNmüş
KİMisi VaR =>SaÇ SaKaLa BÜRÜNmüş
HAk EReNLer =>SU-Lar GiBi SÜRÜNmüş
KİMi =>KİRine BAKmaz=>ÂŞIK YERiYOR!.


Resim

KİMi YaLaN-DoLaN>CÂN-dan BIKarkEN
KİMi =>HaRaM İLe =>YÜZün YIKarkEN
KİMi =>BULduğuna =>SÂHİB ÇIKarkEN
KİMisi ==>VAR’ını==>HAKk’a VERiYOR!.


Resim

RAHMEt YOĞuN YAĞdı>GöNüL BEND’ime
CÂN CeyLÂNı DÜŞtü=>AŞKk KEMENDime
KUSUR GÖRÜLmesin=>SÖZüm KENDime
DELi GÖNLüm =>“EDEB İPİ”n=>KIRıYOR!.


Resim

KİMi =>GÖNÜLLere=>TeVHiD EKiYOR
KİMi =>KeKLiK GiBi =>GİZLi SEKiYOR
KİMisi==>İZİ-ndEN ==>ÇALı ÇEKiYOR
KİMi =>“ARI” GiBi =>SIRR’ın SIRıYOR!.


Resim

KİMisi =>KENDİni =>BİLmiş EfENdim
KENDİnde>RABBısın BULmuş EfENdim
KİMisi =>ÖLmedEN =>ÖLmüş EfENdim
KİMisi =>DİRİLmiş ==>CÂNLar DİRiYOR!.


Resim

HeR ZamÂN Her HâLde TeVHiD Her YERde
KİMisi =>“HAYR” EYyLer MîKAt MAHŞERde
KİMisi ==>ŞEY-t-ÂN’a ARKADAŞ=>ŞER’de
KİMisi =>İBLİS-ten ==>KALBin KORuYOR!.


Resim

İkİ AT’a BİNmiŞş =>CÂNLar =>ÇAbALar
ŞEHVet-TAMAh-HIRSLa =>KİBRi KABALar
=>YILAN->ÇİYAN YİYEN =>HACı BABALar
=>“İYİ BİLDİĞİ”ni ==>BİZe==>SORuYOR!.


Resim

BURDAdır =>HALk İkEN>HAKk’ı YAŞAmak
“EVVeL-ÂHİR-BÂTIN-Z ÂHİR”=>OLan HAKk
=>UYAN!.ıp ==>TeVHiD’in ETmiYOR AHMAk
=>“UYKUsunda>GÖRDÜĞÜ”nü=>YORuYOR!.


Resim

HAKk YOLUn TERk EDip ETRAfa BAKıp
ÜÇ GüNLük ÖMR İÇiN HeR ŞEY’in YAKıp
TEVBEyi =>TeVHiDi==>BURDa BIRAKıp
HAMM AKLı =>BAŞIna ÇORAP ÖRüYOR!.


Resim

MERKEZden MUHİTe =>VAHDETten KESRet
MÜHİTten MERKEZe =>KESRETTen VAHDet
EHL-İ HâL =>HâLinde =>HAKk HaZıR ELbet
GÖNÜL GÜZELİni ==>“ÖZ”-de =>GÖRüYOR!.


Resim

KİMisi =>DÖNüYOR=>DEVRÂN EDiYOR
=>CEVLÂN-ı CÂNÂN’da=>SEYRÂN Ediyor
=>KİMisi =>HAYRette =>HAYRÂN Ediyor
=>KİMisi=>DEHŞette>KaLmış DURuYOR!.


Resim

KİMi TeVHiD’iyLe “ÖZ”-ün ÖZERken
TatLı CÂNı’n AŞKk NÂRIna KÖZERken
KİMi BAĞLarını =>TEk TEk ÇÖZERken
KİMisi KENDİne =>TUZAKk KURuYOR!.


Resim

KİMisi =>ÇEKiLmez BiN TÜRLü DERtte
GÖNÜLLer GÂRİBi =>KALmış GURBEtte
AHh!. EDip İNLerkEN =>HÂL-i HASREtte
KİMi =>ZEVk SAZIna MIZRÂB VURuYOR!.


Resim

ÜMMet-i MuhaMMed>VAHh BİZe N’OLmuş
HAk BOŞaLmış KALbden BÂTıLLa DOLmuş
=>BÜYÜğü =>KÜÇÜğü=>BELİRSİZ OLmuş
=>HAYRet ETTim =>SÂHİBİne =>ÜRüYOR!.


Resim

MuHABBEt=>MEDİNE =>MESt MüNEVVERi
=>ŞEFÂat EYyLe DOSt=>AŞKk PeYGAMBERi
=>ÂL-i A’BÂ ===>EHLi BEYt’in==>SERVERi
=>EL VEREN =>ERLER’i =>AŞKk’a BÜRüYOR!.


Resim

HALk’La =>“HAKk TeVHiDi”n YAŞAmaktır>HAc
=>MuhaMMedî ==>OL!.mak ==>EBEDî Mİ’RÂc
=>“BURDA ÖR =>ORDA KÖR!.”=>İkİ GÖZün Aç
=>ÖLüLer=>ÖLmüŞştür!. =>Şu ÂN =>ÇÜRüYOR!.


Resim

UYANın İNSÂNLar =>MuhaMMed=>DİRi
ÂL –ü- EHL-i BEYt’i =>GAVs’ı AZAM PÎR’i
=>KUL İHVÂNi GâRiB=>KERVÂN KÎTMİRi
TeVHiD SANCAĞI-nı ÇEKkmiŞş=>YÜRüYOR!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


20.11.19 16:17
brsbrsmda.. herzmÂNhrÂNdashrrr..Resim


EBRÂR EBDÂLLa bULuştum
=>AKIL AYNAmızı SİL!.dik!.
AHYÂR AHRÂL-La bULuştum
VAKT-imiz RABB-imiz BİLdik!.


وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً
Resim---"Ve men kâne fî hâzihî a’mâ fe huve fîl âhırati a’mâ ve edallu sebîlâ (sebîlen).: Ve burada (bu dünyada), kim kör ise artık o ahirette de kördür. Ve yoldan daha çok sapmıştır.” (İsrâ 17/72)

Resim---Sevgili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: “Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu: Kim ki NEFSini BİLdi/TANIdı, kesinlikle RABBını da BİLdi/TANIdı!.” buyurmuştur.
(Aclunî, Keşfü’l- Hâfâ II/343 (2532)

Resim---Resûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: Mûtû kable en temûtu: "ÖLmeden ÖNce ÖL!."-ünüz!..'' buyurdu..
(Keşfu’l-Hâfâ II-291-2669)

Resim

Ber’at.: Nişân. Rütbe. İmtiyaz ve taltif için verilen resmi kâğıt.
HüKm.: (Hüküm) Karar. Emir. Kuvvet. Hâkimlik. Amirlik. İrade. Kumanda. Nüfuz.
FeRMÂN.: f. Emir. Tebliğ.
MuKaDDes TÛVÂ.: Tur-i Sinâ dağı eteğinde kudsal vâdinin adı.
SÎNE.: f. Göğüs. Sadır.
TÛR-i SÎNE.: KALb DAğı..
TÛR-i SİNÂ.: Musâ aleyhisselâm Peygamberin ALLAH celle celâlihu kelâmına nâil olduğu, Süveyş ile Akabe Körfezi arasındaki bir yer ve bir dağ ismi. Cebel-i Musâ veya Tûr-u Sinâ da denir..
VÂ’D.: Söz verme. Söz verilen şey.
VuSLÂt.: Visâl. Sevdiğine kavuşma, ulaşma, bitişme. Bitiştiren.
TECELLî.: Görünme. Bilinme. Kader. ALLAH celle celâlihu'nun lütfuna uğrama. İlâhî Kudretin meydana çıkması, görünmesi. HAKk Nurunun te'siriyle kulun kalbinde hakikatın bilinmesi..
BEND.: f. Bağlanan. Bağlanmış. Bağ. Boğum. Mafsal. Su bendi. Baraj.
KEMEND.: f. Eskiden idam için boyna geçirilen yağlı kayış. Uzakta bulunan herhangi bir nesneyi yakalayıp çekmek için üzerine atılan ucu ilmekli uzunca ip. Geyik ve benzeri hayvanların yuları. Güzelin saçı..Resim

AZîZ CÂNLar;
MuhaMMedî MELÂMet TASAVvufunda ASIL MESELe;
BİR ŞEYy OLmak ya da OLmamak değildir.
Kendinde “OL-ÂN”ın farkında OLmak.. BİLmek =>BULmak=>OLMak ve =>YAŞAmaktır..

TEVHİD TEKEMMÜLÜnün OL-uşumunu =>İZ-lemek veya GİZ-lemek de değildir ki bu;

İLk OkuL-Orta OkuL-Lise-Üniversite gibi…

İlkokul-Ortaokul-Lise-Üniversite gibi…
Şerîat-ı MuhaMMedîyye,
Tarikat-ı MuhaMMedîyye,
Mârifet-i MuhaMMedîyye,
Hakikat-i MuhaMMedîyye’yi
Karınca Kaderince alnında yazılan kadar tahsil etmek ve İlim, İrade, İdrâk ve İştirâkle YAŞA-mak...
Muhammedî Tâlim-Öğretimle
Muhammedî Terbiye-Eğitimle Kemâlât…
İşte Muhammedî UY-ÂN-ış budur...

TEVHİD TOHUMU;
İLİM TOPRAĞInd, EDEB SUyu, İRFÂN ENERJİsi Ve ERKÂN HAVASIyLa BULuştu mu,
O zaman:
“LÂ =>İLÂHE =>İLLÂ =>ALLAH” Dİye DİRİLir...

BeBeLik =>GENçLik =>OLgunLuk =>DeDeLik ;
DEVRÂN DEVRİni,
SEYRÂN SEYRİni,
CEVLÂN CEVLİni,
HAYRÂN HAYRını,
Yâni KEMÂLâtını ve KERÂMEtini FiiLen YAŞAr..
Bir TEVHiD TOHUM, Bin TOHUM VERir...


=>VÂHDetten =>KESRete..
=>KESRetten => VAHDete DEVREDer DURur, CÂNda CÂNÂN DEVRÂNında..

İNŞÂe ALLAHu TeÂLÂ!.Resim

AZîZ CÂNLar;
MuhaMMedî MELÂMet TEKNiK TASAVvufda TeMeL İLke;
AMPÜLdeki CeryÂN gibi GÖZükkmediği HÂLde FİİLen VAR OLan RABBımız TeÂLÂ’mızı Hava ALıp-VERdiğimiz gibi BİZ BİR-İZ=>NAHNU HÂLinde YAŞA!mak ve LiVECHİLLAH YAŞAt!.mayaMuhaMMedî HABî HABîBî HİZMet Şerefidir..


Resim

EREN Zincirinde>hER ER
sÖZün ÖZün ÖZünde dER
RaBBın sÖZü ReSÛLL SeSi
ve le ZİKRULLÂHİ EKBER
!!!..

HaYYY Dost HUuu!..


اتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاء وَالْمُنكَرِ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ
Resim---"Utlu mâ ûhıye ileyke minel kitâbi ve ekımıs salâte, innes salâte tenhâ anil fahşâi vel munkeri, ve le ZİKRULLÂHİ EKBERU, vallâhu ya’lemu mâ tasneûne..: Ey Muhammed! Sana vahiy yolu ile indirilen Kitab'ı oku ve namazı kıl. Hiç kuşkusuz namaz, insanı iğrenç işlerden, kötülüklerden alıkor, Allah'ı anmak en büyük ibadettir. Allah ne yaptığınızı bilir. (Ankebût 29/45)

ZİKR-i DâiM EBDÂLLarLa
FİKR-i DâiM EBRÂRLarLa
ŞÜKR-ü DâiM AHYÂRLarLa
SABR-ı DâiM AHRÂRLarLa HUuu!..


ResimMuhaMMedî Me--Me-tte Zikir;

zekere.. kıtmircede YÂRi yÂDetmek.. hiç unutmamak.. unutursan hep hatırlamak…

إِلَّا أَن يَشَاء اللَّهُ وَاذْكُر رَّبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَقُلْ عَسَى أَن يَهْدِيَنِ رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَذَا رَشَدًا
Resim---"İllâ en yeşâallâhu vezkur rabbeke izâ nesîte ve kul asâ en yehdiyeni rabbî li akrabe min hâzâ reşedâ(reşeden) : Ancak İnşâe ALLAH-ALLAH dilerse (yapacağım de). Unuttuğun zaman ALLAH'ı AN ve "Umarım Rabbim beni, doğruya daha yakın olana-RÜŞDe ERİŞtirir."de. (Kehf 18/24)

Her ÂN yeniden YARATılış Şe’ÂNına MuhaMMedî Şuurla Katılış NEŞ’esi..
Rububiyyet TeCELLÎlerine, Resûliyyet Sahibliğine “BİZ-BİR-İZ”liğinde İŞTİRAK şerefi..
Resûl-i EKREM aleyhi's-selâm kerâmet sahibliği İKRÂ’mına mazhariyet ZEVKi..


ResimMuhaMMedî Me--Me-tte Zikir;

SÖZde MuhaMMedî Sadakatı DUYmak
SOHBETteMuhaMMedî Samimiyyete UYmak
ZEVKte MuhaMMedî SABIRda OLmak
HAZZda MuhaMMedî SeLÂmeti her ÂN her YER ve her HÂLde YAŞAmak İLEliği-BİLEliği-ÇİLEliğidir…


VeLÂyet ŞAHımız İmâM Ali kerremullahi veche: İLK SÖZümü verdim korkmam SON SÖZüm-son nefeste- Korkarım! buyurur..

Zikir o ki MuhaMMedî Me--Me-tte, NEFSin-AKLın;
FAKRiyyet-ACZiyyet-ZiLLet-İLLetini,
MuhaMMedî Gayrete ehil olmuş kendi İLMiyle BİLerek,
MuhaMMedî Merhamet ehli Hasbî Hizmetçisi Kâmil EDEBiyle BULarak,
MuhaMMedî MuhaBbetin Hakikatı MuhaMMed aleyhi's-selâmın İRFÂN Kevseri Yüreğinde OLarak,
MuhaMMedî Hakikatın YARATICIsı ALLAH celle celâluhu ERKÂNında YAŞAyarak ŞÂHiDi OLUŞ ŞARKISIna,
KESRET (Çokluk-Yokluk) ÂLEMindeki feyeKÛN KOROsuyla “BİZ-BİR” likte KATILış insÂNlığıdır
..
Beşeriyyet-i MuhaMMede İLİM ŞUURUyla KESRETTe KESRETdevrÂN deVRidir..


İLK NOKTA NÛR-u MîM den; NEŞR DOĞuşu, HAŞR BATışını, GÜNEŞin gölgesi gece-gündüz VAR-YOKluğunu..
TEK-BİR, “1-BİR” SAYısından DOĞ-ÂN ÂNlık VAHDET HAKEMliğini, “2-3-4-5-6-7-8-9” RAKAMlığındaki “tekte 1 lerin” KESRET YOK-ÇOKluğunu..
veLÂyet-i MuhaMMedi KÂMİL Kalbinde İRADE NURUyla,
KESRETTe VAHDETT seyrÂN seYRidir..

EŞyâ-OLay-ZamÂN-ZaNn Zincirin ZEVKinde AKLın NAKLen;


كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ
Resim---Kullu men aleyhâ fânn: (Yer) Üzerindeki her şey yok olucudur; (RahmÂN 55/26)

HüKMünü FUADıyla DUYuşun,

ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً
Resim---İrciî ilâ rabbiki râdıyeten mardıyyeh(mardıyyeten): Razı olmuş ve kendisinden razı olunmuş bir halde Rabbine dön. (Fecr 89/28)

HüKMünü RUHuyla UYuşun, ancak ve ancak NüBüVVet-i MuhaMMedi İMaM-ı MUTLAKlığı İDRAKı SÜRURuyla, VAHDETTe KESRETT cevlÂN ceVLidir..

Muhtaç-Mecbur-Me’mur ve de Mahkum olarak, ZIDlık ZEVKi tüm ESMÂuLLAHı EMM-ÂNeten YÜKlenen “benlik AKLı”nın BUZ DAĞı Oluşunun fARKına VARışı;
Rahmetenli’l- ÂLEMîn Güneşinde ER-iyerek, ARKına VARışı;
DOĞum-ÖLüm DENEmesinde ÇİLLe çARKına VARışı;


الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ
Resim---Ellezî halakal mevte vel hayâte li yebluvekum eyyukum ahsenu amelâ, ve huvel azî zul gafûr: O ki, ölümü ve dirimi yarattı, sizi imtihana çekip hanginizin davranış bakımından daha güzel olduğunu bildirmek için. O öyle güçlü, bağışlayandır.(Mülk 67/2)

Dönen FELEKLer Değirmeninde her AKLın teke TEK, İKİLik taşlarında “UN” EdiLişi.. ÖLüşü.. ve yENidEN nice cİSİMLere cÂN DOĞuşu gARKına VARışı;

AHadiyyet ÂmÂLığının AHmediyyet AYNında “ÜMM” AnALığı ResÛLiyyet RAHMinde
VAHDETTe VAHDET hayrÂN haYRıdır..


ÜZme! ÜZÜLem! SEV! SEViL!
SÖZüm=>BANA!. EL’e DEğiL!
NEŞE=>YÜZde!. ACI=>ÖZde,
EĞİL!.=>KUL İHVÂNim EĞİL!.


Resim
MuhaMMedî MuHABBEtLerimİZLe!....

Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 05 Oca 2020, 21:35
gönderen kulihvani
Resim

HALk’a MEYiL VERdim HAYy DOSt
HAKk’a HÂLim SERdim HAYy DOSt
=>TAŞLAsınLar =>BİZ BÜLBÜLüm
GÜLüm SEVmek DERdim HAYy DOSt!.


ZEVK 9144

HASAN DAĞa HASsREt KALdım>KEŞİŞ DAĞa YUVA KURdum
CEYLÂN AVı!. AVım=>AVCı!.. OK Attım =>KENDİMi VURdum
DOĞumdan =>ÖLÜMe KOŞu
HEYy GiDi MAKSEM YOKUŞu
TEKe TEK TERAS TEKKemde=>ÇİLLeLerden ÇARDak KURdum!.


05.02.19 05:55.
brsbrsm..tktktrstkkmdeSEVDÂ..


İĞNEnin UCUnda ki =>AŞk
USTURAnın AĞZında=>MEŞk
SEVen<->SEViLen =>SEVgiLi
SEVeBİLen KALBLer HAKk KÖŞk!.


EZELin =>RAHMÂN NEFESi
RABB’ın SÖZü>RASÛL SESi
HAKk’tan>HAKk’ta
HAKk’La =>HAKk’a
=>KUL İHVÂNİ=>EFSÂNEsi!.


celle celâlihu..
sallallahu aleyhi vesellem..

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 05 Oca 2020, 22:17
gönderen kulihvani
Resim

=>MEŞk-i MuHABBet MEStÂNesi
=>ÂLEM-i AŞKın ==>DOStÂNesi
SEV!<=>SEVİL!.in=>POStÂNesi
=>KUL İHVÂNim ==>EFSÂNEsi!.


Resim

ZITLar BAŞı-SONu HAYyat!
KURt İLe>KOYUNu HAYyat!
BENi>SENi>O’nu=>HAYyat!
=->feyeKÛN OYUNu HAYyat!.


------Resim HAYyat OYUNu!.
Resim
GÜNEŞ’e>IŞIK=>KÜLLî ŞEy’i
KALB KÂSEsi=>MEŞKin Mey’i
NEYZEN RABBı>BEDEN>Ney’i
DOKuZ BOĞuM=>KAMIŞ GiBi!.


Resim

İNKÂR->İKRÂR=>İNAyet İLe
GÜBRE ->GÜL =>NİHAyet İLe
=>ŞEHVEtten =>ŞEHÂDEt İLe
“YÂR MEMESİ”-n =>EMiŞ GiBi!.


Resim

=>“YUSEBBiHu =>SEM”-sını
“SIRR-ı SIRF”ın =>SEVDÂ-sını
=>“ELESt BEZMİ”n=>BELÂ-sını
“ÇEKen ÇEKsÎn!.”=>DEMiŞ GiBi!.


Resim

DİKince=>“ŞEHVEt TASI”-nı
UNUtmuş =>CÂN MEVLÂ-sını
ÂDEM =>“HAVVA ELMA-sı”nı
=>BİLe BİLe ==>YEMiŞ GiBi!.


Resim

KULİHVÂNim=>SIRRdır>SEVgi
SEVeN <-> SEViLeN =>SEVgiLi
=>LEYyLÂ Gibi =>MECNÛN Gibi
AŞK>ALTıN! MEŞK>GÜMÜŞ GiBi!.


22.06.19 12:48
brsbrsm..tktktrastkkmdehassrettt..EMELLer tARıYOR>İNSÂN
->ECEL-in ARıYOR>İNSÂN
->SEBEBLerin =>PEŞiSIRa
Son-UÇ’a->VARıYOR İNSÂN!.Resim

İNSÂN>BEDEN KUYUsu-nda
RÛHu=>YÛSUF DUYUsu-nda
RESÛLün=>DUYup UYmuYOR
=>SANki=>ÖLÜm UYKUsunda!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


Resim

=>ye KûN OYUNu HAYyat!.:

ResimKûN feye KûN:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ
Resim---”İnnemâ emruhû izâ erâde şey'en en yekûle lehu KÛN fe yeKÛN (yekûnu).: ALLAHın şanı, bir şeyin olmasını dilediği zaman, ona sadece "ol" demektir; o oluverir.”(Yâ-Sîn 36/82)NEYZEN RABBı>BEDEN>Ney’i.:

Resim---Sevgili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz: ”Men arefe nefsehu fekad arefe Rabbehu: Kim ki NEFSini BİLdi/TANIdı, kesinlikle RABBını da BİLdi/TANIdı!. buyurmuştur.
(Aclunî, Keşfü’l- Hâfâ II/343 (2532)DOKuZ BOĞuM=>KAMIŞ GiBi!.
İNSÂN BEDENinde DOKuZ DELik.:


2 DELik =>GöZ.
2 DELik =>KULak.
2 DELik =>BURun.
1 DELik =>AĞız.
1 DELik =>ANüs.
1 DELik =>ÜREme..


nOt.: 10.uncu DELik GÖBek DELiği.. GÖBek Bağı KESiLince KÖRLenmiştir ve’s- SELÂMmm!.

=>“YUSEBBiHu =>SEM”-sını

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Resim---”Ve lekad halakne'l-insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh(nefsuhu), ve nahnu AKREBu ileyhi min habli'l-verîdi.: Andolsun, insanı biz yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından daha YAKINız.” (Kaf 50/16)


ve ALLAHu zü’L- CeLÂL’im ->“EnALLAH!. (MUHİTte)”.:

إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي
Resim---”İnnenî enALLAHu lâ ilâhe illâ ene fa’budnî ve ekımis salâte li zikrî.: Muhakkak ki BEN, YALNIZCA BEN ALLAH'ım. BENden başka EL İLÂH yoktur. BANA kulluk et; BENi anmak için namaz kıl!.” (TâHâ 20/14)

يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ الْقُدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ
Resim---”YUSEBBİHU lillâhi mâ fî's-semâvâti ve mâ fî'l-ardı'l-meliki'l-kuddûsi'l-azîzi'l-hakîm(hakîmi) .:Göklerde ne var, yerde ne varsa (HEPSİ) O mülk-ü melekûtun eşsiz hükümrânı, noksaanı mucib herşeyden pâk ve münezzeh, gâlib-i mutlak, yegâne hukûm ve hikmet sâhibi ALLAHI TESBÎH (VE TENZÎH) ETMEKDEDİR.”(Cuma 62/1)


Yusebbihu: tesbih eder.
Sebbaha: yüzmek..
YERdeki GÖKLerdeki ZeRReler yâni ATOMlar;
“NeŞR”lerinden “HaŞR”lerine kadar DÖNdüler, DÖNmekteler ve DÖNecekler. RABBlarına DÖNene kadar..
Bu SeBBaHa yüzüş RAKSı hep sürecek, her ÂN yeniden Yaratılanlara ŞE’ÂNULLAHta..
Ve ne zamÂN AKILlarımız DEVR-ÂNı ANLArsa ve DEVRe İştirak ederse Yusebbihu Zikr-i Dâimindeyiz İnşâe ALLAH..هُ اللَّهُ عَلَى عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَى سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَرِهِ غِشَاوَةً فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ
Resim---”E fe raeyte menittehaze ilâhehu hevâhu ve edallehullâhu alâ ilmin ve hateme alâ sem’ihî ve kalbihî ve ceale alâ basarihî gışâveten, fe men yehdîhi min ba’dillâhi, e fe lâ tezekkerûn (tezekkerûne).: Hevâsını kendisine ilâh edinen kişiyi gördün mü? Ve ALLAH, onu ilim (onun faydasız ilmi) üzere dalâlette bıraktı. Ve onun işitme hassasını ve kalbini mühürledi. Ve onun basar (görme) hassasının üzerine gışavet (perde) çekti. Bu durumda ALLAH’tan sonra onu kim hidayete erdirir? Hâlâ tezekkür etmez misiniz?”(Câsiye 45/23)


=>“ELESt BEZMİ”n=>BELÂ-sını
“ÇEKen ÇEKsÎn!.”=>DEMiŞ GiBi!.:


Resim

”KUL”un->“ELESt”te > ÂHiDi.:

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ
Resim---”Ikra’bismi rabbikellezî halak (halaka).:Yaratan RABB-inin İSMiyle oku!.”(Alak 96/1)

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتَ بِرَبِّكُمْ قَالُواْ بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُواْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ
Resim---”Ve iz ehaze rabbüke mim beni âdeme min zuhurihim zürriyyetehüm ve eşhedehüm alâ enfüsihim elestü bi RABBiküm kâlû belâ şehidnâ en tekulu yevme’l- kiyameti innâ künnâ an hazâ ğafilin.:Kıyâmet gününde, biz bundan habersizdik demeyesiniz diye RABBin Âdem oğullarından, onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şâhid tuttu ve dedi ki: BEN sizin RABBiniz değil miyim? (Onlar da), Evet (buna) şâhid olduk, dediler.”(A’râf 7/172)

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ
Resim---”Ve lekad halakne’l- insâne ve na’lemu mâ tuvesvisu bihî nefsuh (nefsuhu), ve nahnu AKREBu ileyhi min habli’l- veridi.:Andolsun, insanı BİZ yarattık ve nefsinin ona ne vesveseler vermekte olduğunu biliriz. Biz ona şahdamarından-cÂN Damarından daha YAKINız.”(Kaf 50/16)

Kendinden de kendine Yakîn ve AKREB OLan RABBını MuhaMMedî GönüLLe görenler kendinen fen olur RABBına bekâ BULup ALLAHta fÂNi Olup kaybolur AKLen-nAKLen!.Resim

DİKince=>“ŞEHVEt TASI”-nı
UNUtmuş =>CÂN MEVLÂ-sını
ÂDEM =>“HAVVA ELMA-sı”nı
=>BİLe BİLe ==>YEMiŞ GiBi!.


Resim

ŞECERetü’L- KEVN CÂN-CEM’i
==>ŞECERetü’L- AŞKk ÂLEMi
YEDi RENk=>TEVHiD TARLAsı
>ŞECERetü’L- KEMÂLÂT DEM’i!.:


Resim

Şecere.: Ağaç. Sülâle. Yaratılış Ağacaı.. Bir soyun bütün fertlerini gösterir cetvel..
Şecere Arapçada ağaç manasına geliyor. Ancak bu kelime sadece ağaç şeklinde tanımlanmamış.
“Bir kişinin ya da bir ailenin en uzak atasından başlayarak bütün bireyleri gösteren çizelge, soy ağacı. Hayat ağacı. Bir neslin soyunun yazılı olduğu çizelge” şeklinde de tanımlar yapılabiliyor.


ŞECERetü’L- KEVN =>OLUŞum/VÂRLık Ağacımız..:

HUZUR-u BEYtü’r- RABB’ımızda;
TABANımızdaki, EVVELimizde BAŞLağıçta MuraduLLAHtaki AHDuLLAH ki, MuhaMMedî NÛRuLLAHımız ki BEZM-i ELEstimiz BeLÂ BÂZÂRımız..
TAVANımızdaki, ÂHİRimizde SonUÇta EmruLLAHtaki ki, MuhaMMedî ONÛRuLLAHımız ..
SAĞımızdaki; KAZA-KADERuLLAH feyeKÛN, İLiM, İnsÂN, İmÂN, İBÂDet, İtâat, İrfÂN, İkÂN, İhsÂN MuhaMMedî ŞÛURLarımız..
SOLumuzdaki; İRÂde-MEŞiYyetuLLAH NûN-KÛN, EDeb, ENfûs, EMÂNet, İHLâs, İTtikâ, ERkÂN, İZÂN, RIZA MuhaMMedî SÜRÛRLarımız..

Kısacası DOĞum ÖLüm ARAsında YAŞAdığımız İLMuLLAH-HAŞyetuLLAH-MuhaBBetuLLAH-RIZAuLLAHtaki ->URÛC <-> RÜCÛ' ->MuhaMMedî Mİ'RÂC MAHŞERimiz..
BİZ BİR-İZ ->NAHNU ->NÛRun aLÂ NÛRumuz.. MuhaMMedî ONÛRumuz..
RESÛLuLLAH sallallahu aleyhi vesellem Efendimize BİZE OLAN Şehâdet Şerefi ve Şifâat Şifâsı için her nefeste BİZ BİR-İZ Teşekkürlerimiz..
ALLAHu zü’L-CELÂL’imize, SONsuz ve SINIRsız İLMuLLAHça ŞÜKÜR ve EL HAMDu LiLLÂHi RABBi'L- ÂLEMîNnn!.

Bir Atomda/ZERREde, Kâinâtta/KÜRREde, bir mikrop canlısında, tek hücreli amipte dahi böyledir. Yaratılış; ALLAHu zü’L-CELÂL’de Mutlakiyyet Ulûhiyyeti gereğidir. Evveli, Âhiri, Zâhiri, Bâtını kendisidir ve Zâtîdir..
Her husus ZÂTına mahsus ZÂTuLLAHtır..


Kur'ÂN-ı Kerîmimizde ALLAHu zü’L-CELÂL’de.:

وَقُلْنَا يَٓا اٰدَمُ اسْكُنْ اَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَاۖ وَلَا تَقْرَبَا هٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِم۪ينَ
Resim---”Vekulnâ yâ âdemu-skun ente vezevcuke’l- cennete vekulâ minhâ ragaden hayśu şi/tumâ velâ takrabâ hâzihi-şşecerate fetekûnâ mine’z-zâlimîn(e).: Ve dedik ki: “Ey Âdem, sen ve eşin ceNNette yerleş. İkiniz de ondan, neresinden dilerseniz, bol bol yiyin; ama şu ağaca yaklaşmayın, yoksa zâlimlerden olursunuz.”(Bakara 2/35)

فَاَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَاَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِۖ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّۚ وَلَكُمْ فِي الْاَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلٰى ح۪ينٍ
Resim---”Fe ezellehume-şşeytânu ‘anhâ feaḣracehumâ mimmâ kânâ fîhi(s) vekulna-hbitû ba’dukum liba’din ‘aduvv(un)(s) velekum fi’l- ardi mustekarrun vemetâ’un ilâhîn(in).: Fakat Şeytân, oradan ikisinin ayağını kaydırdı ve böylece onları içinde bulundukları (durum)dan çıkardı. Biz de: “Kiminiz kiminize düşman olarak inin, sizin için yeryüzünde belli bir vakte kadar bir yerleşim ve meta vardır!” dedik.”(Bakara 2/36)

وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَۗ فَسَجَدُٓوا اِلَّٓا اِبْل۪يسَۜ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِد۪ينَ
Resim---”Velekad haleknâkum śümme savvernâkum sümme kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse lem yekun mine’s- sâcidîn(e).: Andolsun, biz sizi yarattık, sonra size sûret (biçim-şekil) verdik, sonra meleklere: “Âdem'e secde edin!” dedik. Onlar da İblis'in dışında secde ettiler; o, secde edenlerden olmadı.”(A’râf 7/11)

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَۜ قَالَ اَنَا۬ خَيْرٌ مِنْهُۚ خَلَقْتَن۪ي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ ط۪ينٍ
Resim---”Kâle mâ mene’ake ellâ tescude iz emertuk(e)(s) kâle enâ ḣayrun minhu ḣalaktenî min nârin veḣalaktehu min tîn(in).: (ALLAH): “Sana emrettiğimde, seni secde etmekten alıkoyan ne oldu?” dedi. O da: “Ben ondan üstünüm. Beni ateşten yarattın onu ise çamurdan yarattın!” dedi.” (A’râf 7/12)

وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلٰٓئِكَةِ اسْجُدُوا لِاٰدَمَ فَسَجَدُٓوا اِلَّٓا اِبْل۪يسَۜ اَبٰى
Resim---”Ve-iz kulnâ lilmelâ-iketi-scudû li-âdeme fesecedû illâ iblîse ebâ.: Hani biz meleklere: “Âdem'e secde edin!” demiştik, İblis'in dışında (diğerleri) secde etmişlerdi, o, ayak diremişti.” (Tâhâ 20/116)

فَقُلْنَا يَٓا اٰدَمُ اِنَّ هٰذَا عَدُوٌّ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقٰى
Resim---”Fekulnâ yâ âdemu inne hâzâ ‘aduvvun leke velizevcike felâ yuhricennekumâ mine-lcenneti feteşkâ.: Bunun üzerine dedik ki: “Ey Âdem, bu gerçekten sana ve eşine düşmandır; sakın sizi cennetten sürüp çıkarmasın, sonra zahmete uğrar, perişan olur, mutsuz olursun!.” (Tâhâ 20/117)

اِنَّ لَكَ اَلَّا تَجُوعَ ف۪يهَا وَلَا تَعْرٰىۙ
Resim---”İnne leke ellâ tecû’a fîhâ velâ ta’râ.: Şüphesiz, senin acıkmaman ve çıplak kalmaman orda (cennette kalmana bağlı)dır.”(Tâhâ 20/118)

وَاَنَّكَ لَا تَظْمَؤُ۬ا ف۪يهَا وَلَا تَضْحٰى
Resim---”Veenneke lâ tazmeu fîhâ velâ tadhâ.: Ve gerçekten sen burada susamayacaksın ve (yakıcı sıcakta) yanmayacaksın da.” (Tâhâ 20/119)

فَوَسْوَسَ اِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَٓا اٰدَمُ هَلْ اَدُلُّكَ عَلٰى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلٰى
Resim---”Fevesvese ileyhi-şşeytânu kâle yâ âdemu hel edulluke ‘alâ şecerati-lhuldi vemulkin lâ yeblâ.: Sonunda şeytân ona vesvese verdi; dedi ki: “Sana sonsuzluk ağacını/ebedîlik ieceresini ve yok olmayacak bir mülkü haber vereyim mi?” (Tâhâ 20/120)

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْاٰتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِۘ وَعَصٰٓى اٰدَمُ رَبَّهُ فَغَوٰىۖ
Resim---”Feekelâ minhâ febedet lehumâ sev-âtuhumâ vetafikâ yahsifâni ‘aleyhimâ min veraki-lcenne(ti)(c) ve’asâ âdemu rabbehu fegavâ.: Böylece İKİsi ondan yediler, hemen ardından ayıp yerleri kendilerine açılıverdi, üzerlerini ceNNet yapraklarından yamayıp-örtmeye başladılar. Âdem, Rabbine karşı gelmiş oldu da şaşırıp-kaldı.”(Tâhâ 20/121)

Ve Hadis-i Şerifinde RESÛLULLAH sallallahu aleyhi vesellem.:

Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAH celle celâlihu, Âdem aleyhisselâm’ın bedenini yaratıp bıraktıktan sonra İblis dolaşıp ona bakmaya başladı. Vaktaki onu içi boş gördü: “Bu kendine sahib olamaz, benim için kolay ele geçirilebilir bir yaratık” dedi.” buyurdu..
(Ramuzu'l- Ehadis, s.352.)


RESÛLün=>DUYup UYmuYOR
=>SANki=>ÖLÜm UYKUsunda!.:


Resim---Sevgili Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz.: ”İnsanlar uykudadır. Öldüklerinde uyanırlar!.” buyurmuştur.
(Aclunî, Keşfü’l- Hâfâ, II, 312.)


EMELLer tARıYOR>İNSÂN
->ECEL-in ARıYOR>İNSÂN
->SEBEBLerin =>PEŞiSIRa
Son-UÇ’a->VARıYOR İNSÂN!.:


=>MeVtin =>“ZÂİKa ZeVKi”nde.:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ
Resim---”Küllü nefsin zâikatu'l- mevt (mevti), ve neblûkum biş şerri ve'l- hayri fitneh (fitneten), ve ileynâ turceûn (turceûne).: Her CÂNlı, ÖLÜMü TADar. Bir deneme olarak sizi hayırla da, şerle de imtihan ederiz. Ve siz, ancak ”BİZ”e döndürüleceksiniz.”(Enbiyâ 21/35)


İNSÂN>BEDEN KUYUsu-nda
RÛHu=>YÛSUF DUYUsu-nda.:


Yûsuf-un KûN Kuyusuyuz
Ya’kub Hasret DUYUsuyuz
KerbeLâda SuSuz SU-yuz

MuhaMMedîyİZ Hamdolsun!..

YÛSUF-un KûN KUYUsuyuz:


قَالَ قَآئِلٌ مَّنْهُمْ لاَ تَقْتُلُواْ يُوسُفَ وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ يَلْتَقِطْهُ بَعْضُ السَّيَّارَةِ إِن كُنتُمْ فَاعِلِينَ
Resim---”Kâle kâilun minhum lâ taktulû yûsufe ve elkûhu fî gayâbetil cubbi yel-tekithu ba’du’s- seyyâreti in kuntum fâilîn (fâilîne).:İçlerinden bir sözcü dedi ki: “Eğer (mutlaka bir şey) yapacaksanız, öldürmeyin Yûsuf'u, onu kuyunun derinliklerine bırakıverin de bir yolcu kafilesi alsın.”(Yûsuf 12/10)


Ya’kub Hasret DUYUsuyuz:

وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَى عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ
Resim---”Ve tevellâ anhum ve kâle yâ esefâ alâ yûsufe vebyaddat aynâhu mine’l- huzni fe huve kezim (kezîmun).: Onlardan yüz çevirdi, “Ah Yûsuf'um ah!” diye sızlandı ve kederini içine gömmesi yüzünden gözlerine boz geldi.”(Yûsuf 12/84)

قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُونَ
Resim---”Kâle innemâ eşkû bessî ve huznî ilALLAHi ve a’lemu inALLAHi mâ lâ ta’lemûn (ta’lemûne.:(Ya'kub:) Ben sadece gam ve kederimi ALLAH'a arzediyorum. Ve ben sizin bilemiyeceğiniz şeyleri ALLAH tarafından (vahiy ile) biliyorum, dedi.”(Yûsuf 12/86)


Resim DE BUYur!.

ŞU AŞKIn-MEŞKin MURADı
GÜL KOKUsu>GÜL’ün TADı
KIYÂMa KALsın=>İHVÂNim
DİVÂNE BÜLBÜL=>FERYADı!.


TEKe TEKte =>MESt-i MEVLÂm
ÖMRÜM DELdi GEÇti->SEVDÂm
=>GÜLümüz =>GÖKkLere Gİtti
SEVDÂN YÂD’a>DEme ŞEYydÂm!.


ResimYEDi RENKLi HUUuuuuu!.

Resim

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 04 Mar 2020, 19:54
gönderen kulihvani
Resim

AŞKın AH!. ALI’n BAĞLarım,
kAHkAHa AtaR=->AĞLarım,
=>ÖZÜMü->İKİ GÖZÜMden,
>CEVR-i ÇİLLEmi ÇAĞLarım!.

ÂLEM=>AŞKın DEVRÂNEsi,
AKLın>NAKLen SEYRÂNEsi,
=>CEVLÂNEsi>HAYRÂNEsi,
=>KUL İHVÂNi->EFSÂNEsi!.


ZEVK 9572

MESt-i MeCNÛN MELÂMîYyem =>BEN de BİLmem YÂR Bî-HÛŞum!
KÛN feyeKÛN=>KELÂMîYyem =>SIRR-ı LEYLÂyım=>SER-HÛŞum!
YERsiz-YURtsuz BULUt Gibi,
BAŞ-AYAksız RüzGÂR SEVgi,
SIRR-ı SIRFım=>SELÂMîYyem=>BEZM-i BELÂ’dan=>BER-DÛŞum!.


04.03.2020 ->04:03
brsbrs..tktktrstkkmdsherrr..


LîVECHiLLAH=>SEBîLuLLAH,
KITMîR KILdı->RESÛLuLLAH,
YOLLuğum AŞk,
YOLDAŞım AŞk,
YOLum->EHL-i BEYt-ÂLİ ŞÂH!.


celle celâlihu..
aleyhumusselâm..


Resim
Bî.: ..sız..
Hûş.: f. Akıl, fikir, zekâ, irade hissi. Ruh, can..
Bî-HÛŞ.: Halk İÇinde İlgisiz AKILsız gibi kimse..
SER-HÛŞum.: Halk İÇinde Başı boş serhoş gibi kimse..
BER-DÛŞ.: Halk İÇinde yersiz yurtsuz başı omuzunda kimse..
SEBîLuLLAH.: ALLAH celle celâlihu yolu. Karşılıksız. Allah rızası..
Lî-VECHiLLAH.: ALLAH celle celâlihu için-nâmına, ALLAH celle celâlihu aşkına..
Bî-İSMiLLAH.: ALLAH celle celâlihu için, ALLAH celle celâlihu 'nun adı ve izni ile..
MÂŞÂALLAH.: ALLAH celle celâlihu 'nun istediği gibi. ALLAH celle celâlihu korusun..
İNŞÂeALLAH.: ALLAH celle celâlihu'nun KULun TercihiyLe Hak ve Hayr DilemesiyLe..
MÂAZALLAH.: ALLAH celle celâlihu 'na sığındık. ALLAH celle celâlihu korusun..
SUBHÂNALLAH.: ALLAH celle celâlihu noksanlardan münezzehtir..
HASBUNALLAH.: ALLAH celle celâlihu karşılıksız bize yeter..Resim

ALLAHumme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ MuhaMMedin
Abdike ve
Nebîyyike ve
RasûLike ve
Nebîyyi'L- ÜMMiyi ve alâ âlihi, EHL-i BeYtihi ve's- Sahbihi ve ÜMMetihi...

ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-SeLâMet
İZZet-i İhsÂNınLa LûTFet =>HABîBuLLAH'ımıza CÂNLarımızı CEM’ et!.
DÜNümüze =>KaBuL KILdığın TÖVBemizi,
GÜNümüze ===>KaBuL KILdığın RIZAmızı,
YARINımıza =>KaBuL KILdığın HAk ve HAYR DUÂMızı KALBLerimize İLHaM et!.
YARDıM Et!. İnşâe ALLAHu TeÂLÂ!..Resim

HASBUNALLAHu ve ni’me’l- VEKîL.. =>ALLAHu zü’L- CeLÂL VeKîLimizdir..
Yâ RABBenâ!. Bî-İSMiLLAH =>MÂAZALLAH =>BİZe=>MâSİVÂ MELÂNEtini ,
BİLdir-KURTAR-ÇIKAR!.

HASBUNALLAHu ve ni’me’l- KEFîL.. =>ALLAHu zü’L- CeLÂL KeFîLimizdir..
Yâ RABBenâ!. LîVECHiLLAH =>SEBîLuLLAH =>BİZe=>MUHAMMEDî MELÂMEti,
BULdur-ULAŞTıR-ERİŞTiR!.

HASBUNALLAHu ve ni’me’l- NASîR.. =>ALLAHu zü’L- CeLÂL YARDIMcımızdır..
Yâ RABBenâ!. SUBHÂNALLAH =>ELHAMDüLİLLAH =>BİZim=> AKLımız NÛRLu NAKLin,
KIL-OLdur!.

HASBUNALLAHu ve ni’me’l- MEVLâ.. =>ALLAHu zü’L- CeLÂL VeLîmizdir-DOStumuzdur..
Yâ RABBenâ!. İNŞÂeALLAH =>MÂŞÂALLAH =>BİZe de=>EŞsiz Es SELÂM SELÂMEtini,
YAŞAt-YAŞAttır!.Resim

Âmin Yâ Latîf Yâ Kerîm ALLAH celle celâluhu!.
Âmin Yâ Rahîm Yâ Vedûd ALLAH celle celâluhu!.
Âmin Yâ Fettâh Yâ Gaffâr ALLAH celle celâluhu!.
Âmin Yâ Settâr Yâ ALLAH ALLAH celle celâluhu!.

Âmin... Âmin... Âmin... Âmin!.. Yâ Muîn!.
celle celâluhu!.
M.M.M. MuhaBBetLerimLe...

Resim KUL İHVÂNİm..


nOt.:
GeCenin biR YÂRısı İÇİMdeki ÇILgıN ÇOCuKk,

=>Bir BURSA BüLBüL-ü Şeydâsı çENiLer EZER de EZER YüReğimi!.


Niyazî Mısrî =>Ey Bülbül-ü Şeyda.:GÜLüme=>İNTİZÂR-ü-ZÂRımdır!.
DİNLE!.diğinİZ =>bu Muhteşem ZEVKk AZîZ HOcam NİYAZî MISRî kaddesallahu sırrahu’nun,
Limni Adası sürgününde bir insÂNa YAPıLaBİLecek en vahşi işkenceler aLtındayken ki İNİLtisidir!.
RÛHuna RAHMEtLer YAĞsın EBEDÎYyEN MuhaMMedî MeLÂMî AZîZ HOCAm!.

İNŞâe ALLAHu TeÂLÂ!.

Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 05 Nis 2020, 06:20
gönderen kulihvani
Resim


HEP-Lerim ERiR=>hİÇİMde,
AŞk=>ATEŞtir->UYamazLar!.
BiR MERAL MELER=>İÇİMde,
UYUYANLar =>DUYamazLar!.


hİÇ DURMA!.dan YÜRÜ!.düğüm,
=>GÖLGEm GiBi BÜRÜ!..düğüm,
>ÜZme!. ÜZüLme!. SEV!. SEViL!.
>TüMM ÖMRÜMce SÜRÜ!.düğüm!.


ZEVK 9597

=>HER SEHERin SESsİZLiği ==>ISsIZLığın KUCAĞI-nda,
GÖKÇe DEREmi DİNLErim!. ŞELLÂLE HARLar=>İÇİMde!.
=>CENNEt NEFESi ALIRım!. =>CEHENNEMin SICAĞI-nda,
KORKULarım=>UMUTLanır!.. BiR IŞIK PARLar =>İÇİMde!.


05.04.2020. 05:04
brsbrsam..tktktrstkkmzdesehermretahirkoronavirüsss...


SIRR-ı SIFIRI’n =>SIRIŞı,
DEVRİnin BehLüLDÂNE-si!.
kAHkAHası==>HIÇKIRIŞı,
KuL İHVÂNİ==>EFSÂNE-si!.


Resim
Taksim Trio & Ecem Erkek -> Siz Nereden Bileceksiniz.:


ve..:

Hüsnü Arkan -> Gönül Yarası... (Cem Adrian ile).:


Re: Kul İhvÂNi EfsÂNesi

Gönderilme zamanı: 12 Tem 2020, 16:28
gönderen kulihvani
ResimÇİLLe ÇİÇEği..
KIRMızı==>SARı BENEKLi,
HAYyatın ÇİLLesi=>REKLi,
“ÇİLLe ÇİÇEği”dir =>İsmi,
SEVgimdir SEVDâ ÂHENKLi!.

SEN SARı GÜL>bEN ÇİÇEktim,
YILLarca=>HASsRetin ÇEktim,
BOYNum BÜKük>BEKLiYORum,
SÖZ VERmiştin==>GELECEktin!.

ZEVK 9686

ÇÖZÜLecek TEk KÖRDÜğüm=>DOĞum<->ÖLÜmün=>GERÇEği,
==>İNSÂN AKLI’nın=>ALGIsı===>GEÇmiş<-ŞuÂN===>GELECEği,
YILLara=>GÜNLer EKLiYOR,
GELECEk!. Dİye=>BEKLiYOR,
=>PENCEREmde BOYNUn BÜKmüŞş==>İÇİMde=>ÇİLLe ÇİÇEği!.

12.07.2020 13:54
Brsbrsam..tktktrstkkmdzamÂNnn..

MECNûn LEYLâ Mest-i MELâm,
“MîM”e=>MeZÂRım->KAZıLdı!
AŞK Mürekkeb->SEVgi KALem,
DEVR-i DEVRÂN>DİVENÂNesi!.
GÖZ YAŞLarımLa===>YAZıLdı!
==>KUL İHVÂNi ==>EFSÂNesi!.

Resim

ÇİLLe ÇİÇEk DELi GÖNLüm,
ÇARk-ı ÇİLLe>ÖZet ÖMRüm,
SIRR-ı SEVDâ->SARı GÜLüm,
GÖNüL GÖZüm İLe GÖRDüm!.

==>İNİş<->ÇIKışta===>YORULdum,
YÜReğim=>YÂR DÜZÜ’ne HASsREt!.
=>AVCIydım==>AVıma=>VURULdum,
GECEm=>YÂR GÜNDÜZÜ’ne HASsREt!
==>KUL İHVÂNi’m YÜZÜ==>GÜLMEzz,
==>GÖZü==>YÂR YÜZÜ’ne=>HASsREt!.