MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

KUL İHVANİmİZin DİVANından 2'li sistemden 12'liye kadar Sistemlerimiz!
Cevapla
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4970
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen Gul »

ResimDER-HÂL ve İnşâe ALLAHu TeÂLÂ,
Es SALÂT u ve
s- SELÂMu Şefâat yâ Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem!.


Ebu'l-Hasen-eş-Şâzeli kaddasallahu sırrehu'ya âit Salâtu'n- Nuri'z- Zâtî..
İç sıkıntıları ve zorlukların aşılmasında şifadır...


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhumme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ
ve Mevlânâ Muhammedin Nûri'z
-Zâti
Ve's-sirri's-sâriî fî cemi'i'l-âsâri
Ve'l-esmâi ve's-sıfâti Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim
Adede kemâl'illâhi ve kemâ yelîku bikemâlihi
.


MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Zâtın nûru,
Esmâ ve sıfatların bütün eserlerine
(mevcûdat) sârî (süren, süregen, sürücü, yayılan) sırrı olan
Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed
(salallahu aleyhi ve sellem)'e,
ailesine ve ashabına salât-ü-selâm ve bereketini ihsân eyle!
ALLAH'ın kemâli adedince ve O'nun kemâlinin lâzım ve lâyıkınca!"Resim---Resûlullah sallallahu aleyhi vesellem: “ALLAHümme iNNî eseluke’l- affe ve’l- afiyeh fi’d-dinî ve’d- dünyayî ve’l- âhireh..
Allahümmesturnâ bisetrike’l- CemîL!
Allahümmesturna bisetrike’l- CemîL!
Allahümmesturna bisetrike’l- CemîL!.” buyurmuştur..

ALLAHım!
Biz SENden Aff, DİNimde, Dünyamda ve Âhiretimde âfyet istiyorum!
ALLAHım!. BİZi eL CemîL celle celâlihu İsm-i Şerîfinle setret/Ört-Kapat-GizLe!.
ALLAHım!. BİZi eL CemîL celle celâlihu İsm-i Şerîfinle setret/Ört-Kapat-GizLe!.
ALLAHım!. BİZi eL CemîL celle celâlihu İsm-i Şerîfinle setret/Ört-Kapat-GizLe!.


ALLAHımız celle celâluhu!
BİZe MuhaMMedî Gayret,
PÎRimizden Hâl-i HiMMet,
RASÛLünden ŞiFâ-yı ŞeFâat,
ZÂTından İnâyet-Hidâyet-Selâmet
İZZet-i İhsÂNınla LûTFet-CEM’ et CÂNımıza İnşae ALLAH Yâ RABBenâ celle celâlihu!..


Resim

3'lü SİSTEM ne demek?

3 lü Sistem:

3 lü sistem insanın maddî-mânevî yaşamını kapsayan hususları içerir:

Mahlûkat-Mevcûdat-Mâsivâ;

İNSAN-MEKAN-ZAMAN;

Geçmiş Zaman-Şu anki Zaman-Gelecek Zaman;

3 boyut: En, Boy, Yükseklik;

Doğru-Düzlem-Hacim;

Doğum-Yaşam-Ölüm;

Dünya-Din-Âhiret;

Şerîat (Ben) - Tarikat (Pîr) - Mârifet (Rasûl);

Beden-Nefs-Kalb;

Söz-Sohbet- Zevk gibi;

3 hâl, 3 unsur, 3 zaman, 3 boyut, 3 doğru, 3 olay, 3 görev, 3 âlem, 3 letâif ve 3 arzediş v.s.


MMM MuhaBBetLerimLe..


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4970
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen Gul »

3 ARZEDİŞ
3'lü sistemlerimizde Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Damadı Ali kerremullahi veche Efendimize 3 kere tevhidi ARZEDİŞi ve Ali Efendimizin 3 kere dinlediği tevhidi Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme ARZEDİŞi ise şöyle karşımıza gelmektedir:

Resim---İmâm-ı Alî (keremullahi veche), Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e:
“Yâ Resûlullah! Kuluna en kolay ve ALLAH katında en fazîletli ve ALLAH’a en yakın olan yol hususunda bana yol yol göster” diyerek sordu.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :
“En efdâli (fazîletlisi), benim ve benden önceki peygamberlerin söylediği “Lâ ilâhe illallah”Velev ki 7 semâ terazinin bir kefesine konsa (diğerine de tevhid konsa) onlara ağır basar.
Alî (kv): “Nasıl zikredeyim Yâ Resûlullah?”
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem :
“Gözlerini kapat ve beni üç kere (söylerken) dinle, sonra sen söyle 3 kere (söylerken), ben dinleyeyeyim.
Ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem gözleri kapalı olarak ve sesini yükselterek 3 kere Lâ ilâhe illallah buyurdu. Alî (kv) dinledi.
Sonra Alî (kv) gözlerini kapatıp sesini yükselterek 3 kere
Lâ ilâhe illallahdedi.
Ve Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem dinledi.


İşte insanoğlu ve onun imtihan aracı olarak halkedilen kâinâtın var oluş sebebi olan ALLAHÜ ZÜ’l-CELÂL’in Ulûhiyyetininin ilânı “Lâ ilâhe illâ ALLAH” Tevhidinin cemâat olarak Halâka-i Zikirde ve ferd (bir kişi) olarak İmâm-i Alî (keremullahi veche)’nin şahsında Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in zikir takbikatının temeli budur.
O gündür, bugündür cehri (sesli) zikri esas alan Kadîrî ve benzeri Tarikat-ı Âlîyye mensubları ellerini birbirlerine Mekalid-i Muhabbet (muhabbet kilidi) olarak kenetleyip halâka halinde, ayakta, aynı hareketi yaparak ve hep birlikte hârika bir ahenkle, sesli olarak
“Lâ ilâhe illallah!” diye zikr edegeldiler ve kıyâmete kadar da gidecek İnşâallah.
İmâm Alî (keremullahi veche) Efendimize nisbet edilen tarikatlarda ana unsur cehrî Tevhid Zikridir.

İmâmı Alî (keremullahi veche) ile Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem diz dize oturmuşlardır.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:

“Ben üç kere “Lâ ilâhe illallah derken, sen gözlerini kapa ve dinle!” buyurması:

"Bütün letâiflerinle, can kulağınla dinle ve özünle iştirak et!" anlamındadır.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in üç kere buyurması ise:


Birinci Lâ ilâhe illallah”: Lâ mabûde illallah:ALLAH celle celâluhu’dan başka tapılacak mabûd (ilâh) yoktur. Putperestlik, müşriklik yok!
Ulûhîyyet ancak ve ancak ALLAHÜ ZÜ’l-CELÂL’indir.


İkinciLâ ilâhe illallah”: Lâ mevcûde illallah: ALLAH celle celâluhu’dan gayrı gerçek mevcûd (vücûd sahibi) yoktur.
Mevcûd gözükenlerin varlığına sebeb olan, isterse onları yok edenden gayri hakikat varlığı olan yoktur (Fenâfillah Mertebesi). Sonsuz resim mevcud ancak gerçek vücud sahibi bir tane (ressam) EL AHADÜ’l-VÂHİD celle celâluhu var.


Üçüncü Lâ ilâhe illallah”: Lâ meşhude ilallah: ALLAH celle celâluhu’dan gayrı görülen-şehâdet edilen yoktur. (Bekabillah mertebesi)

Ana kaynaktan Nur-u MuhaMMedîyyeyi alan İmâm Alî (keremullahi veche) Efendimizin tüm letâifleri Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e teslim ve Tâbi’ olup, İlâhî İstikamete girip göreceğini görünce;
Akdes Noktasında hayret ve dehşet içinde kalıyor.
Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem:
Sırrını sakla! buyurmasına rağmen;
İçinde kargı (kamış) yetişmiş kör (battal, yıkık) bir kuyuya sırrını mırıldanmış da oralardaki bir ÇOBAN-KıtMÎR bu kamışlardan bir kaval yapmış çalmak için, üfürünce derunî ve ilâhî bir sesle Sırr-ı Alî'yi inlemeye başlamış kaval!..

Hâlâ İNLEmekte DUYuyormusun-UYu-YOR musun?..
İsmâil Hakkı Bursevî Hazretleri:
Mevlevî Neyi”nin aslı budur! buyuruyor.
http://www.muhammedinur.com/forum/viewt ... 205&t=8941

Resim

YÂ HUUUU!. DOST!..

Zor Yolda, zoru yaşamak zevk..
7 ses içinde sessizlik, sükût..
7 yerde ıssızlık, sükûn..
Cihanda => Canevinde Can Cim'i..
Nûn için, Nûr-u Mim!..
Duydu => Uydu da O'na..
Ne söylesem boştur!..
Dinlemez gerçek sarhoştur..

Koca İmam (kv) dan bâdesi..
İçindeki şu ney sesi..
İnleten kanlı kafesi..
Can kuşunun neşesi..
Her şeyi ve herkesi..
Aşk Dağında ünlüyor..
Sâhillerde dinliyor..

Bir Devranda Seyran Açan Rahmeten li'l-Âlemîn (sav)..
"Yâ Ali! Kelime-i TEVHÎDi 3 kez sen söyle Ben dinleyim
3 kez de diz dize Ben sana TEVHİD inleyim!..
" buyurdu..

Cevlan âlemi açıldı..
Hayranda kalan Ali (kv) kalkınca, sendeledi,
sağ eli göklere sol eli yerlere doğru döndü, döndü, döndü...
Sırr-ı Süveydasın semâ etti...

İçimde dönen bu Sırr-ı Sıfır, sunulan o saff SU'dandır DOST!..

Bu ıssızlık,
Bu sükûn,
Bu sessizlik,
Bu sükût...
Dağlara vurdu Ali Şah! (kv)..

Suyu derûnda bir kuyuya "SIRR" ın dedi...
Kurudu kahrından kuyu..
Kalb kamışına öz oldu suyu..
Bir dalından, BİR NEYY eyledi..
HUUUU! Hecesin Heyyyy eyledi!..
Sırrını sistem dinledi..
Kürre - zerreler inledi..

İçimdeki dilli düdük Şahımın Yâr yâdigârı..
Üflemek için efkârı..
Zârı zârı..
Nazlı Yârı..
Raksla renkle
Hazzla zevkle
..

Gelecek diye bekle !!!!....
Sînemizle...

Sevgi, BİZ imle..

Es Selâm, SAV'e ve BİZ'e olsun Canda Can...

Söyledi, Âşık Kul İhvanî Sefîl Sultan….

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4970
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00

Re: MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen Gul »

3 MESNED

BİLİrsiniz ki ÜÇ Mesned dengedir.. üç nokta dâima dengedir teknikte.. en yakın denge üç noktada kurulur, gerisi artı birdir hep.. dört ayaklı masa dört nokta üçer üçer kendi aralarında dört kere daha dengelidir.. bir üçgenden; beşgen, daha çok üçgen meydana getirdiği için daha dengeli olabilir.. ama en az asgari üçgen olandır..

Peki o ÜÇLümüz kimlerdir?.

Ben-sen-o->BİZ, Resûllulah SALLallahu aleyhi ve SELLem, ALLAHu zü’L- CeLÂL ÜÇLüsüdür.. Sen, Rasûlullah ve ALLAHtır.. ALLAHu zü’L- CeLâL ile Resûllulah SALLallahu aleyhi ve SELLem'in arasındaki bağlantıya KurÂN-ı Kerîm diyoruz.. evet öyle diyoruz.. bizimle Resûllulah SALLallahu aleyhi ve SELLem arasındaki bağa ilham” dedin, üç dedin.. bizimle ALLAHu zü’L- CeLÂL arasında bir bağ var tâbii ki.. İşte o söylenemezlerdendir Rahmetli Münir Derman Hocam kaddesallahu sırrahu buyurduğu..


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8979
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

Resim*** "Bu Âlem'e 2'li sistemden 12'li sistem'e kadar ANlatMAYA GELdiMMM...!"

sÖZün >ÖZ
ÖZ-ün >gÖZ
gÖZün GÖRdüğü
GÖRenin sÖZü!..

Kul İhvÂNi divÂNında İŞlenen, MuhaMMedî MeLÂMet 3'lü sistemleri.


Resim

Resim

Câhim =>İfrat CeheNNemi..
Zemheri=>Tefrit CeheNNemi..
Cennet =>İ’tidâl Ilıklığı..


Resim

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8979
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

Resim*** "Bu Âlem'e 2'li sistemden 12'li sistem'e kadar ANlatMAYA GELdiMMM...!"

sÖZün >ÖZ
ÖZ-ün >gÖZ
gÖZün GÖRdüğü
GÖRenin sÖZü!..

Kul İhvÂNi divÂNında İŞlenen, MuhaMMedî MeLÂMet 3'lü sistemleri.


Resim

Resim

Resim

Nasuh Tevbesi.. Nasihat tevbesi.. Sohbet Tevbesi..

KuLuk/Senin =>Kendi Gayretinle,
PÎR'in =>HâL-i Hazır HiMMetiyle,
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in =>HikMeti-Şefâat Şifâsıyla,
RABB’imiz TeÂLÂ’nın =>İnâyet-Hidâyet-SeLâmeti Şehâdet ŞerefiyLe OLan TeVBe=>NaSuh TeVBesi..

Kafa Tası=>KaRıN/Mide Kazanında =>NÂR ile pişen HaM,
Kalb Kazanında NakLen NÂRı=NÛR OLuYOR..
Öyle İse; Mideni çıkarıp bir Leğene dök ve bak bakalım,
=>HaYR’ın Ürünü olan HELÂL ile mi dolu?. Yoksa ŞERR’in Ürünü olan HARAM ile mi dOLu?.

KALBini de çıkar başka bir leğene dök ne var ne yok içinde?.
=>Bâtılın Ürünü olan YALAN/hased, kin, kibir v.s. mi dolu yoksa HAKk’ın Ürünü olan SIDk mı dOLu?.

İÇ DENGEn ve DIŞ DÜZENin için bir Durum Değerlendirmesi yap herşeyinle..
Sonra;
HARAMın ve HELÂLin =>GİRiş Kapısı,
YALANın ve SIDk’ın ÇIKış Kapısı olan AĞZINa,
=>Diş ve Dudaklarından başka bir de =>Nasuh Tevbesi Kilidi vur en iyisi.. =>İşte budur MuhaMMedî Nasuh Tevbesi..


Resim

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8979
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

Resim
YÂRim BÂKi==>bEN fÂNiyem,
YÂRLe BİZ BİR-İZ==>KÂNİyem,
YANıp SÖNen =>GÜLün >KÜLü
GÜL, GÖNLÜndeResim yemm!.


Resim*** "Bu Âlem'e 2'li sistemden 12'li sistem'e kadar ANlatMAYA GELdiMMM...!"

sÖZün >ÖZ
ÖZ-ün >gÖZ
gÖZün GÖRdüğü
GÖRenin sÖZü!..

Kul İhvÂNi divÂNında İŞlenen, MuhaMMedî MeLÂMet 3'lü sistemleri.


Resim

Resim

Resim

Edeb.. MuhaMMedî Şeriat.. Harfanî Nokta..
İLim.. MuhaMMedî Tarikat.. Zulmanî Nokta..
İrfÂN.. MuhaMMedî Mârifet.. Nuranî Nokta..
ErkÂN..MuhaMMedî Hakikat.. Rahmanî Nokta..


Resim

Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
nur-ye
Özel Üye
Özel Üye
Mesajlar: 8979
Kayıt: 08 Eyl 2007, 02:00

Re: MuhaMMedi Tasavvufta 3'lü SİSTEMler!

Mesaj gönderen nur-ye »

Resim

Resim
YÂRim BÂKi==>bEN fÂNiyem,
YÂRLe BİZ BİR-İZ==>KÂNİyem,
YANıp SÖNen =>GÜLün >KÜLü
GÜL, GÖNLÜndeResim yemm!.


Resim*** "Bu Âlem'e 2'li sistemden 12'li sistem'e kadar ANlatMAYA GELdiMMM...!"

sÖZün >ÖZ
ÖZ-ün >gÖZ
gÖZün GÖRdüğü
GÖRenin sÖZü!..

Kul İhvÂNi divÂNında İŞlenen, MuhaMMedî MeLÂMet 3'lü sistemleri.


Resim

ResimSıRR-ı ÂLİ
SıRR KEMÂLi..
ÂLemi Asgâr-Küçük ÂLemler =>ÂLem-i Kebîr ÂDEMde derc olmuştur.. Nihâyet/SonUÇ =>Bidâyete/SeBeBe derc edilmiştir..
Biz, hepimiz herc-ü-merc olmuşuz =>Dost MuhaMMed sallallahu aleyhi ve sellem ’e derc olmuşuz.
Ben, sen, o, Biz Hepimiz =>"BİZ BİR-İZ" ve =>BİZ MuhaMMedîyiz!.


EMÂNet ve AHD NOKtası:


ASL =>ASLiyyet NOKtası =>EVVELi..
AYN =>AYNiyyet NOKtası =>BÂTINı..
AKL =>AKLiyyet NOKtası =>ZÂHİRi..
AKB =>AKiBiyyet NOKtası =>ÂHİRii..
Resim
Resim
Cevapla

“►Divanından Sistemler!◄” sayfasına dön