THE COMMENTARY OF DAWRI HINDI (BAKTASHI NAFAS)

Cevapla
cmdunn1972

THE COMMENTARY OF DAWRI HINDI (BAKTASHI NAFAS)

Mesaj gönderen cmdunn1972 »

ResimTHE COMMENTARY OF DAWRI HINDI (BAKTASHI NAFAS)

Poet: Samih Rifat Bey
Explanation: Kul İhvanî
Translation: GaribAN

By opening thousands of wings from the colour of light
The Sun has set in the scene of the sky
The land of being with the Beloved (Shabistan) is full of sorrow due to this field of emptiness
The heart is full of tears due to the state of the seclusion (of the Sun)

It is this moment , that is the period of sorrow for my nature (my disposition)
My spirit (ruh) loves communion with the darkness which has lost its Sun (my spirit and the darkness confide in each other)
There is a possibility for hearing the voices (of the Beloved)
In these inner darknesses, from the depths of secrecy (in the seclusion of loneliness, from the climate of the secrecy-SIRR)

*

My Divine “mashrab” [1] is that I am fond of Oneness (I worship to the ONE)
I am in ecstasy (drunk) with astonishment coming from the Vine of Divine Manifestation (Tajalli).
It is such a chalice that it is the beauty instrument (Saz [2]) of my hand
Fills from the tavern (humhane) of ‘Al-i Aba’[3]

(On the last two lines: This chalice is such a chalice that its benchmark and beauty instrument are my hands. By Love, When I play that instrument of heart with my hands, It fills from the Tavern of Ahl-I Bayt Alayhimu’s-Salam)

[1] Mashrab: 1. Character. Disposition. Habit. Custom. Ethics. Morale.
2. Course. Going.
3. To drink. A place to drink from.
4. To make “fahm”. To comprehend something.
5. A place, a course or way from which someone can get “spiritual pleasure: Manawi fayz” or joy.
[2] Saz: a stringed instrument.
[3] Al-i Aba: Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam took under his aba (strong coarse wool cloth) the Hadrat Fatima, Hadrat Ali(k.v) and their sons Hasan and Hussain alayhimussalam and then said, ‘My God, they are my household (ahl al-bayt), protect them from evil and keep them away from bad thoughts.’

*

By begging to the cloud of spring from afar
I said, ‘Come and get to a side or corner’[4]
Bring the news from my Husayin (a.s) to this wailing heart
If you passed by the desert of Karbala

[4] He is calling that cloud of spring to a corner or circle of his heart or saying to it “come and make your way to me”.
*

What do you wait for by remaining here oh the wind/breath of the daybreak (Bad-i Shabhiz)?
Moment by Moment (Demâdem [5]), you are vibrating the manifestation (tajalli) seal of ‘Kun fayakun’ by saying “Kun: Be! Kun: Be!”
Please bring a captivating fragrance diverting the heart
To the nasal of my soul from the ‘Kabr: (grave)’ of Imam Ali Murtaza (a.s).

[5] Demadem: Moment by moment. Every moment.

How is it possible not to love Generous Husain?
Can a person accept such an offence [6]?
The light of the eye (nur-i ayn) of Rasûli Kibriya
He is esteemed (aziz) for us as if (he is) from the prophets [7]

[6] Can someone being a human being accept such an inhumane act like not loving him.
[7] In here the Poet made a shatahat (immoderate and imprudent words said during the spiritual ecstasy). There is no need to make a comparison with the prophets. No prophet is the Ahl-I Bayt of Rasulullah Sallallahu alayhi wa sallam. They all are worthy and esteemed (Aziz), Alhamdulillah.


Turkish Original of the Poem with explanations by Kul Ihvani:

Hüzzam Makamında Nefes

DEVRİ HİNDÎ ŞERHİ

ŞAİR: Samih Rıfat Bey
Açıklama: Kul İhvanî

Hezaran per açıp rengi ziyâdan
Üfûl etmiş güneş sahn-ı semâdan
Şebistânı elem hâli sahâdan
Gönül pürgirye hâl-i inzivâdan..


*

Açıklama:
Güneş ışık renklerinden binlerce pencere açıp,
Kendisi Semâ Sahnesinden gurûb etmiş-gözden kaybolmuş.
Seherde YÂRle BİLElik yurdu, bu bomboşluk sahâsından elem dolu.
Gönül, güneşin özellik ve güzelliklerinden ferâgat edip bir tarafa çekilmesi hâlinden göz yaşı dolu…

*

Bu demdir tab’ımın devr-i melâli
Sever zulmetle rûhum hasbihâli
Sadâlar duymanın var ihtimâli
Karanlıklarda a’mâk-ı hafâdan


*

Açıklama:
Bu benim karakterimin, oluş hâlimin, alın yazımın gamlı günleridir.
Rûhum Güneşini kaybetmiş karanlıkla halleşmeyi- görüşüp konuşmayı sever.
Bu İÇ karanlıklarda-yalnızlık uzletinde, Gizlilik-Sırr ikliminin derinliklerinden YÂRin SESin duyma ihtimâli vardır.

*

İlâhî meşrebim vahdet perestim
Şarâb-ı cilve-i hayretle mestim
O sagardır ki zînet saz-ı destim
Dolar humhâne-i âli âbâdan


*

Açıklama:
Huyum-fıtrî yaratılışım İlâhî Meşrebdir. TEK’e tapıcıyım.
İlâhî Tecellîler içinde Hayretlerde sarhoş-mestim.
O öyle bir içki kadehidir ki, güzellik ve ölçü sazı ellerimdir.
AŞKla çaldıkça ellerim gönül sazını Ehl-i Beyt aleyhimu’s-selâm Meyhânesinden dolar durur.

*

Uzaktan yalvarıp ebr-i bahâre
Dedim gel şöyle meylet bi kenâre
Hüseyn’imden haber ver kalbi zâre
Eğer geçtinse Deşt-i Kerbelâdan


*

Açıklama:
Bahar Bulutlarına uzaktan yalvararak,
Dedim ki şöyle bana doğru yönel gel de,
Hüseyin aleyhi’s-selâm’dan inleyen kalbime bir haber getir..
Eğer yolun düşüp geçtinse Kâr u BELÂ ÇÖLÜnden..

*

Ne beklersin kalıp ey bâd-ı şebhiz
Demâdem turre-i ezhâr-ı tehziz
Getir lûtfeyle bir bûy-i dilâviz
Meşâm-ı câna kabr-i Murtazâdan


Açıklama:
Burada kalıp da ne beklemektesin ey seher uykusuzlarının seher yeli,
Kun feyekun-zuhûra gelme mührünün görüntülerini, durmadan titreştirip durmadasın “Ol! Ol!” diye..
Hadi lutfen gönlü çelen bir DİLBER kokusu getir ki o koku,
Canımın genizine-iç burnuma İmam Ali Muteza aleyhi’s-selâmın kabrinden bir koku getir..

*

Ne mümkün sevmemek Samih Hüseyni
Kabûl eyler mi insan böyle şeyni
Rasûli Kibriyânın nûr-i aynı
Muazzezdir bizimçün enbiyâdan


*

Açıklama:
Ey Samih, Mümkün mü hiç sevmemek o cömert, sahâvetli civanmert Hüseyn aleyhi’s-selâm’ı!
İnsan vasfı taşıyan O’nu sevmemek gibi bir insanlık dışı ayıbı kabul edebilir mi?
O ki El Kibriyâ ALLAH celle celâluhu’nun Rasûlu, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in GÖZ NÛRUdur.
Bizim için Peygamber gibi çok kıymetli ve azizdir.

(Burada Şair şatahat yapmıştır, Peygamberlerle kıyasa aslâ gerek yoktur. Ve hiçbir peygamber Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Ehl-i Beyti değildir. Kendilerinin kıymeti vardır ve kesinlikle AZİZdir hamdolsun..)

Muhammedî MuHABBEtlerimle..
Kullanıcı avatarı
Gariban
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 2733
Kayıt: 25 Tem 2007, 02:00

Re: THE COMMENTARY OF DAWRI HINDI (BAKTASHI NAFAS)

Mesaj gönderen Gariban »

Musiki Link:

[BBvideo 425,350][/BBvideo]
Resim
Cevapla

“►Poetry◄” sayfasına dön