Salâvât-ı Şerifelerimiz

Rasulullah (s.a.v) Efendimiz üzerine Salâvât getirmek her müslümana farzdır.
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

SALÂVÂT-I ŞERÎFELERİMİZ

1. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İbni Hacer el Heytemî’nin, Salâvât-ı Şerîfe Câmi’asında,
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’den vârid bütün salâvâtları kendisinde toplayan,
hadis-i Şerîf mesnedli ve en fâzilletli salâvât olduğunu belirttiği salâvât:


Resim
TÜRKÇESİ:Allahümme salli alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedîn Resim abdike ve nebîyyîke ve Resûlike ve'n nebîyyil-ümmiyyi Resimve alâ alî seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ümmühâtil-minîne ve zürriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Resim Kemâ salleyte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fil-âlemîn Resim İnneke Hamîdun Mecîd.

MÂNÂSI: ALLAHım! Kulun, Nebîn, Resûlün ve Nebîyyil-Ümmîn olan Efendimiz ve sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine ve müminlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahabelerine salât ve selâm eyle! Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’ın ailesine âlemler içinde salât ve selâm ettiğin gibi salât ve selâm eyle! Çünkü Sen Hamîdsin-Mecîdsin!”

(bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saâdetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl...)


Resim

Resim

TÜRKÇESİ: Allahumme bârik alâ seyyidinâ ve mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike ve'n nebîyyil-ummiyyi Resim ve alâ âli seyyidinâ Muhammedin ve ezvâcihi ummihâtil-mu’minîne ve zurriyetihi ve Ehl-i Beytihi ve sahbihi Resim Kemâ bârekte alâ seyyidinâ İbrâhîme ve alâ âli seyyidinâ İbrâhîme fil-âlemîn Resim İnneke Hamîdun Mecîd.

MÂNÂSI: ALLAHım! Kulun, Nebîn, Resûlün ve Nebîyyîl-Ümmîn olan Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ve Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’in ailesine ve müminlerin anneleri eşlerine ve zürriyetine ve ehl-i beytine ve sahabelerine; Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Efendimiz İbrâhim (aleyhisselâm)’ın ailesine âlemler içinde bereket ihsân eylediğin gibi bereket ihsân eyle! Şüphesiz ki Sen Hamîdsin-Mecîdsin

(bereketli kıl: meymenetli, uğurlu, hayırlı, faydalı, saâdetli, mutlu, kutlu, birr ehli, iyilikçi kıl...)
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

2. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Hakikatı hârika bir salâvât
Okunmasında büyük faydalar olduğı bildirilmiştir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim ve bârik ve terahham ve tehannen alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Resim Kemâ yelîku biazîmi şânı şerefihi Resim Ve kemâlihi ve rızâke anhu ve mâ tuhibbu ve terzâ lehu dâimen ebeden Resim Bi adedi ma’lûmâtike Resim Ve midâde kelimâtike Resim Ve rızâe nefsike vezinete Arşike Resim Efdale salâtin ve ekmeleha ve etemmehâ Resim Küllemâ zekereke ve zekerehu’z-zâkirûn Resim Ve kullemâ gafele an zikrike ve zikrihi’l-gâfilûn Resim Ve sellim teslîmen kesîren kezâlike Resim Ve alâ cemî’il-Enbiyâi ve’l-murselîn Resim Ve alâ melâiketike’l-mukarrebîn Resim Ve alâ sâdâtina ve’l-enbiyâi ve’ş-şuhedâi ve’s-sâlihîn Resim Ve aleynâ mâahum ve’l-mü’minîne ve’l-mü’minâti ve’l-müslimîne ve’l-müslümât ecmaîn Âmîn!

MÂNÂSI : “ALLAH’ım! ALLAH’ım! Sahibimiz ve Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e salât ve selâm et ve bereket ihsân buyur ve rahmet, merhamet ve şefkat et! Şerefinin-şanının azameti ve kemâlinin lâyıkınca... Ebeden-dâimen onun için seveceğin ve razı olacağın şekilde ondan razı ol! Ma’lûmatının adedince... Sözlerini yazacak kelimelerinin boyasınca (mürekkeb miktarınca) ... Nefsinin rızasınca ve Arş’ının ağırlığınca! Salâtın; en fazîletlisi en mükemmeli ve en tam (eksiksiz) olanınca! Seni zikreden zâkirler zikirlerine devâm ettikçe, Senin zikrinden gafil olanlar zikrinden gaflet ettiği sürece! Ve işte böylece, çokça ve gerçek teslimiyetle kâmil olan selâmımızı ilet! Selâmet ver! Bütün nebîlere ve mürsellere de! Yakın meleklere de! Sâdâtlarımıza (seyyidlerimize) ve evliyâlara ve şehîdlere ve sâlihlere de! Onlarla beraber bizlere ve mü’minlerin ve mü’min hanımların ve müslümanların ve müslüman hanımların cümlesine de! Bizden kabul buyur! (Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’e ulaşımımıza ve sılamıza izin, inâyet ve hidâyet buyur!)”
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

3. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : İmâm-ı Alî kerremullahi vecheye ait salâvâtı şerîfe

Resim

TÜRKÇESİ: Lebbeyke Allahümme Rabbiye ve sâ’deyke Resim Salâvâtu’llahi’l-Berri’r-Rahîm Ve’l-melâiketi’l-mukarrebîn Resim Ve’n- nebîyyine ve’s-sıddıkîne ve’ş-şühedâi ve’s-sâlihîn Resim Vemâ sebbiha leke min şey’in yâ Rabbe’l-âlemîne Resim Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ibni Abdillahi hâtemi’n- nebîyyîne Resim Ve Seyyidi’l-mürselîne ve imâmi’l-mûttâkîne Resim Ve Resûli Rabbü’l-âlemîne’ş-şâhidi’l-beşiri’d- dâi ileyke bi iznike es sirâce’l-münir Resim Ve aleyhi’s- salâtü ve’s- selâmû ve rahmetullahi ve berâkâtuhu.

MÂNÂSI:
“Emret (buyur) ALLAH’ım! Ve başim-gözüm üstüne (emret, saâdetle Senden mutluluk istiyorum), RABB’im, ALLAH’ım! İyilik ve merhamet dolu Salâvâtullahı, gözde (yakîn) meleklerin salâvâtı, peygamberlerin, sıddıkların, şehîdlerin, sâlihlerin; Ey âlemlerin RABBi Seni tesbih (ve tenzih) eden herşeyin salâvâtı, Efendimiz Abdullah oğlu Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’e, Hatemü’l-Enbiyâya (peygamberlerin sonuncusuna), peygamberlerin Efendisine, müttakîlerin (günâhlardan korunup ALLAH'a sığınanların) imâmına; âlemlerin RABBinin, şâhid ve müjdeci Resûlüne, Senin izninde Sana dâvet eden ve aydınlatan kandile (sayısız- sonsuz) selâm (sıla, salâvât, rahmet, istiğfâr, dua, ulaşım) olsun!”
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

4. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :

Bu salâvât-ı şerîfeyi uykuya yatacağı zaman okuyan kimseye
"cümle peygamberlerin ona şefâatçı olacağına dair" hadis-i şerîfe vardır.
Ve önemli bir salâvât olup
3 defa okunması tavsiye edilmiştir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin Resim Ve Âdeme ve Nûhin ve İbrâhîme ve Mûsâ Resim ve İsâ Ve mâ beynehum minennebîyyîne ve'l-mürselin Resim Salâvâtullahi ve Selâmuhu Tealâ aleyhim ecmaîn.

MÂNÂSI: ALLAHım! Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)’e salât-ü selâm et! Ve Âdem (aleyhisselâm)’a ve Nûh (aleyhisselâm)’a ve İbrâhim (aleyhisselâm)’a ve Musa (aleyhisselâm)’a ve İsa (aleyhisselâm)’a ve aralarında gelen tüm nebîlere ve mürsellere de! ALLAHU Tealânın salât ve selâmı cümlesinin üzerine olsun!”
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

5. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :

Hadis Hafızı Celâleddin Suyutî "Amelü’l- leyli ve’l- leyl" isimli eserinde
Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)in :
Her kim bu salâvât-ı şerîfeyi devamlı olarak okursa rüyasında beni görür.”
buyurduğunu bildirmiştir. Bu hususta başka hadisler de mevcûddur.


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ ruhi Seyyidinâ Muhammedin fil-ervâhi Resim Ve salli ve sellim alâ cesedi seyyidinâ Muhammedin fil-ecsâdi Resim Ve salli ve sellim alâ kabri seyyidinâ Muhammedin fil-kubûri.

MÂNÂSI: ALLAHım! Ruhlar içinde (arasında) Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in ruhuna salât-ü-selâm eyle! Cesedler (cisimler) içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in cesedine salât-ü-selâm eyle! Kabirler içinde Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kabrine salât-ü-selâm eyle!”
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

6. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Ebu Bekir (radiyallahu anhu)’nun rivâyet ettiği
Rasûlullah
(sallallahu aleyhi ve sellem)’in buyurduğu salâvât:


Resim

TÜRKÇESİ:
Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'l- evvelin
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ MuhaMMedin fi'l-âhirîn
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'n- nebiyyîn
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'l-mürselîn
Ve salli ve sellim alâ seyyidinâ MuhaMMedin fi'l-meleil alâ ilâ yevmiddîn
Vefi küllü vaktin ve hîn.

MÂNÂSI:
ALLAH'ım! Geçmiş nesiller içinde Efendimiz MuhaMMed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Sonraki nesiller içinde Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Peygamberler içinde Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Resûller içinde Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât et!
Rahmetini ihsân eyle!
Hesab ve karar gününe kadar yüce toplanma yerinde
(mele'i-a'lâ içinde),
her vakit ve her zamanda
Efendimiz MuhaMMed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât-ü-selâm eyle!


Resim
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

7. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Abdullah İbni Mesud (radiyallahu anhu)nun getirdiği salâvât


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümmec'al salavâteke ve rahmeteke ve berekâtike alâ seyyidil mürselîn Resim Ve imâmil müttakîn Resim Ve hâteminnebîyyîne Muhammedin Resim Abdike ve Resûlike imâmil hayri ve kâidil hayri ve Resûlirrahmeti Resim Allâhümmeb'ashul makamel Mahmudellezi yâgbituhu bihil evvelûne vel âhirun. Yâ Rabbel âlemîn.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Resûllerin Efendisine, muttakilerin (takvâ ehli) İmâmına, peygamberlerin sonuncusuna, Efendimiz, Kulun, Resûlün Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, hayırların İmâmına, hayırların Önderine (liderine, başkomutanına), Rahmet Peygamberine, salâvât kıl (getir), bereketini ve rahmetini ihsân eyle! (merhamet et!) ALLAH'ım! Yâ Rabbe'l-âlemîn! Onu geçmiş ve gelecek nesillerin gıpta edeceği Makam-ı Mahmud'a gönder!"
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

8. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Salâtı Nuri’l-Kıyâmeti salâvâtı
Evliyâullah’ın önem verdiği bir salâvât


Resim

TÜRKÇESİ: Allahümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin bahri envârike Resim Ve ma'deni esrârike Resim Ve lisâni hüccetike Resim Ve arusî memleketike Resim Ve imâmi hazerâtike Resim Ve tirâzi mülkike Ve hazâini rahmetike Resim Ve tarîki şerîatikel mutelezzizi bitevhîdike Resim İnsani aynil vucûdi vessebebin fi küllü mevcûdin Resim Aynî a'yâni halkikel mütekaddimi min nûri ziyâike Resim Salâten tedûmu bidevâmike ve tebkâ bibekâike la müntehâ leha dûne ilmike Resim Salâten türdîke ve turdîhi ve terzâ bihâ annâ yâ Rabbel âlemin.

MÂNÂSI: "ALLAH'ım! Efendimiz ve Sahibimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, nûrlarının denizine, sırlarının aslına (ma'denine), delilinin diline (lisanına), memleketinin (kâinâtın) bir tanesine (cihân civanına, gönül güzeline), Zâtının İmâmına, mülkünün nakışına (naz-niyâz), rahmetinin hazinesine, tevhidinle tadlanan şerîatının çekici yoluna salât-ü-selâm eyle! (Rahmetini ihsân et!) Vücûdun "ayn"i olan insan (tek, ilk, örnek, prototip) ve bütün mevcûdatın tümünün varlık sebebi, senin nûrunun (Nûrullah) ziyâsından, en önce nûr (Nûr-u Muhammed, Nûr-u Mîm) olarak mahlûkatının "A'yân"ına "ayn" olana, Senin yok olmayan hayatın devâmınca ve sonsuz bekan (ebedîlik) sürdükçe süren bir salâvâtı bâki kıl! Senin ilmin dışında bu salâvâtın sonu olmasın! Öyle bir salâvât ki Sen'i razı eden, O'nu razı eden ve o salâvât sebebiyle bizden razı olacağın bir salâvât (ulaşım imkanı) ihsân eyle! Ey Âlemlerin RABBi!"
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

9. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Evliyâullahın ehemmiyetle okudukları bir salâvât

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli vesellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Hâurrahmeti Resim Ve mîmel mülki ve dâllüddevâmi Resim esseyyidül kâmilül fâtihul hâtimü Resim adede mâ fiilmike kâinün evkadkâne Resim küllema zekerake ve zekerahuzzâkirün Resim ve küllema ğafele an zikrike ve zikrihil ğafilün Resim salâten dâimeten bidevâmike Resim bakiyeten bibekâike lâ münteha lehâ dûne ilmike Resim inneke alâ külli şey'in kadîr.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, Seyyîdimiz Efendimiz olan, ""sı rahmet, "mîm"i mülk, "dâl"ı da dâimlik olan, kâmil, fâtih ve hâtim bir Seyyid olan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, Senin ilminde bulunan olmuş ve olacak şeyler adedince salât ve selâm ediver! Zikredenler, Seni anarken onu da anarlar; gâfiller de Senden gâfilleştiklerinde ondan da gâfilleşir. Öyle bir salât ediver ki, senin mevcudiyetinle dâim olsun, senin bekânla bâki olsun, ilmin dışında sonu olmasın!. İşte Sensin, her şeye kudreti yeten!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

10. SALÂVÂT-I ŞERÎFE: Feyzi Ve Bereketi bol bir salavattır

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ
Muhammedin ellezi mele’te kalbehu min celâlike Resim ve aynehu
min cemâlike Resim Feasbaha Ferihan mesruran müeyyeden mansura
Resim ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim Resim teslimen kesira
Resim velhamdulillahi alâ zâlik.


MÂNÂSI: Ey Rabbim, kalbine celâlini, gözlerine cemâlini doldurduğun,
böylece mutlu, mesrûr, müeyyed (te'yid edilmiş, doğrulanmış, kuvvetlendirilmiş)
ve nusretli (Cenab-ı Hakk'ın yardımıyla zafere ulaşmış) hâle gelen
Seyyidimiz
, Efendimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, onun âline,
ashâbına Sen çokça salât ve selâm ediver!
İşte bunda hamd yalnızca Yüce Allah'a mahsustur!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

11. SALÂVÂT-I ŞERÎFE

Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtıdır.

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin abdike ve nebiyyike ve Rasûlike en nebiyyîl-ümmîyyi Resim ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehl-i beytihi adede mâ alimte Resim ve zînete mâ alimte Resim ve mile mâ alimte salâten ente lehâ ehlün ve hüve lehâ ehlün.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, kulun, nebin, resûlün, ümmî nebi, Seyyidimiz Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, onun âline, ashâbına, ehli beytine, ilminde olanlar adedince, ilminde olanlar ağırlığınca, ilminde olanlar dolusunca, Kendi salâtınla ve ona ait salâtla, salât ve selâm ediver!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

12. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Hasanî Basri (kaddasallahu sirrehu)’nun muhtesem salâvâti:

"kim ki âhirette Havz-i Kevserden doya doya içmek istiyorsa
bu salâvâti çokça okusun."
buyurmuştur.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Nebîyyil Ümmiyyil Habîbil Âliyyil Kadîril Azîmil câhiResimVe alâ âlihi ve ashâbihi ve evlâdihi ve ezvâcihi ve zürriyetihi ve Ehl-i BeytihiResim Ve eshârihi ve ensârihi ve eşyâihi ve muhibbihi ve ümmetihi Resim Ve aleynâ maahum ve'l-'minîne ve'l-'minâtı ve'l-müslimîne ve'l-müslimâtı ec'maîn.

MÂNÂSI: ALLAH'ım! Sahibimiz ve Efendimiz, kadri-kıymeti-değeri ve şerefi Senin katında azîm-kadîr-âlî olan Ümmî Nebîn ve Habibin Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât-ü-selâm eyle (teslimiyet ve tâbi' olmak için kendisine kavuşmamıza ve sılamıza salâtımızı vesile kıl!) Ve ailesine, ashabına, evlâdlarına, eşlerine, zürriyetine ve ehl-i beytine de! Eshârına (seher sırrına), ensarına (oluşum unsuruna, muhabbet Medine'sinin elemanlarına, ALLAH adına yardımcılarına) ve nûrundan oluşan herşeyine (herşeye) ve muhiblerine (el ele, kan kana ve can cana sevenlerine), ve ümmetine (O'na tam kemâlla teslim ve tâbi' olup onun imâmlığında ALLAH Tealâ'ya istikamet edenlere) de! Onlarla beraber bizlere de ve mü'min erkeklere ve mü'min kadınlara, müslüman erkeklere ve müslüman kadınların cümlesine de salât-ü-selâm eyle! (ulaşımımıza vesile kıl yâ Rabbü'l-Âlemin)
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

13. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Muhammed Şemseddin el Hanefî Hz.lerinin salâvâtı


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümmec’al efdala salavâtike ebeden Resim Ve enmâ berekâtike sermeden Resim Ve ezkâ tehiyyâtike fadlen ve adede Resim Alâ eşrafil halâikil insâniyeti ve mecmail hakkâikil imaniyyeti Resim Ve turittecelliyâtil ihsâniyyeti Resim Ve mehbitil esrarirrahmâniyyeti Resim Vâsitati akdinnebiyyine Resim ve mukaddemi ceyşil mürselin Resim Vekâidi rakbil enbiyâil mükerremin Resim Ve efdalil halâiki ecmain Resim Hâmili livâil izzil alâ Resim Ve mâliki Ezimmetil mecdil esnâ Resim Şahidi esrâril ezeli Resim Ve müşâhidi envarissevâbikil üveli Resim Ve türcümâni lisânil kıdemi Resim Ve menbail ilmi ve hilmi ve hikemi Resim mazhari sırril cudil cüz’iyyi ve külli Resim Ve insani aynil vücudil ülviyyi vessufliyyi Resim Ruhi cesidil kevneyni Resim Ve ayni hayâtiddâreyni Resim El mütehakkiki bi alâ rabbil ubudiyyeti Resim El mütehalliki biahlâkil makametil istifaiyyeti Resim El halilil a’zam Resim Vel habibil Ekrem seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdilmuttalib Resim Ve alâ sâril enbiyâi vel mürselin Resim Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Resim Küllema zekerakezzâkirun Resim ve ğafela an zikrihimul ğafilun Resim Ve sellim teslimen kesira.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, dâim en güzel salâtlarını; sermedî olan en geniş bereketlerini; fazlı ve adedi en pâk selâmlarını; insanlardan yaratılmışların en şereflisine; imâni hakikatlerin kendisinde toplandığı; ihsân dolu tecellilerin Tûr'u olan; rahmanî sırların iniş yeri; nebiler bağında vâsıta; resûller ordusunda öncü; tekrîm edilmiş nebiler kervanının önderi; tüm mahlûkâtın en faziletlisi; en yüce izzet sancağını taşıyan; en âli mecdin yularlarının sahibi; ezel sırlarının şâhidi; önce geçmiş olanların nurlarının müşâhidi; eskilerin dillerine tercüman; ilim, hilim ve hikmetlerin menbâ'ı; cüzî, küllî tüm "cûd"un sırlarını izhâr eden; ulvî ve suflî varlığın kendisi olan bir insân; her iki kevnin bedenindeki ruh; iki yurttaki hayatın kendisi; ubûdiyet derecelerinin en yücesine ulaşmış; seçilme makâmların ahlâkına bürünen; en büyük dost; en keremli sevgili; Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib (salallahu aleyhi ve sellem)'e, diğer nebi ve resûllere, onların tüm âline ve ashabına, zikredenler seni zikrettikçe ve gâfil olanlar da zikrinden gafil oldukça, Sen veriver!. Çokça selâm ediver!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

14. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Cevheratül-Esrar ismiyle anılan bu salâvât Ahmed er Rufaî Hazretlerine ait evraddır.
Samimiyetle devamında pek çok sırların seyrine ulaşılacağı önemle bildirilmiştir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim bârik alâ nurikel esbak Resim Ve sıraâtikel muhakkak Resim Ellezi ebreztehu rahmeten ResimŞâmileten livucudike Resim Ve ekremtehu bi şuhudike Resim Ves tafeytehu linübüvvetike ve risâletike Resim Ve erseltehu beşiran ve nezira Resim Ve dâiyen ilallahi biiznihi ve sirâcen münira Resim Noktati merkezi bâid dâiretil evveliyyeti Resim Ve sirri esrâril elifil kutbaniyyeti Resim Ellezi fetakte bihi ratkal vucudi Resim Ve hassastehu bi eşrafil makâmâti bi mevâhibil imtinân Resim Vel makâmil mahmud Resim Ve âksetme bihayâtihi fi kitâbikel meşhuri li ehlil keşfi veşşuhud Fehüve sirrukel kadimüssâri Ve mâi cevheril cevheriyyetil câri Resim Ellezi ahyeyte bihil mevcudâti min ma’denin ve hayevânin ve nebâtin Resim Kalbil kulubi Resim Ve ruhil ervâhi Resim Ve i'lâmil kelimâtit tayyibât Resim El’kalemil alâ Resim Vel arşil muhit Resim Ruhi cesedil kevneyni Resim Ve berzehil bahreyni Resim Ve sâniye isteyni Resim Ve fahril kevneyni ebil Kasım ebittayyib seyyidinâ Muhammed ibni Abdillah ibni Abdil muttalib abdike ve nebiyyike ve habibike ve rasulike ennebbiyyil ümmiyi ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim teslimen kesira bi kaderi azameti zâtike fikülli vaktin vehinin Resim Subhane rabbike rabbil izzeti amma yesifun ve selâmün alel mürselin vel hamdulillahi rabbil âlemin.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, önceki nûrun olan, Kendi mevcudiyetin sebebiyle, kapsayıcı bir rahmet olarak ortaya çıkardığın; Kendini müşâhede ettirerek keremlendirdiğin; Nebiliğine ve Resûllüğüne seçtiğin; müjdeci, uyarıcı olarak gönderdiğin; Kendi izniyle Allah'a bir çağırıcı ve nûruyla aydınlatan bir kandil, ilk "" dâiresinin merkezdeki noktası, kutup "elif"inin sırlarının sırrı kıldığın; varlık çemberini kendisiyle yardığın; en güzel mevhibeleri vererek en şerefli makamları, Makâm-u Mahmûd'u kendisine mahsûs kıldığın; ehl-u keşfe ve şuhûda malûm kitabında hayatına kasem ettiğin; kadîm sırrın ki sârî; cevherlerin cevheri bir "su" ki câri; ki bu suyla Sen maden, hayvan ve bitki gibi mevcûdâta can verdin; kalplerin kalbidir o, ruhların ruhu; hoş kelimeleri yayan; en yüce kalemdir; kuşatan bir Arş, iki kevnin bedenindeki ruhtur; iki deniz arasındaki aşılmaz berzah; ikinin ikincisi; iki kevnin de medârı iftihârı; Ebu'l-Kâsım, Ebu't-Tayyib; Seyyidimiz, Muhammed b. Abdullah b. Abdulmuttalib (sallallahu aleyhi ve sellem), Senin kulun, nebin, sevgilin, resûlün, ümmî olan nebin, işte ona, onun âline, ashâbına çokça, her zaman ve anda Kendi zâtının azameti miktarınca salât ve selâm ediver, onu mübârek kıl! Rabbin işte O azîz olan Rabbin, inkarcıların vasfettiklerinden münezzehtir!. Resûllere de selâm olsun. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbine mahsustur!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

15. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı

Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtıdır. Bu salâvât yine onun olan 9.salâvât ile birlikte okunur sabah ve akşam namazlarından sonra 3 er defa okunması maddî-mânevî rızık bolluğuna ve kolaylığına sebeb olacağı, nefsinin gelişim göstereceği hususları ehlince tavsiye edilmiştir. Envar, esrar ve hayrın çekicisidir. Mucerrebdir: Tecrübe olunmuş. Sınanmış. Denemesi yapılmış. Ahvâl ve tavırları tecrübe edilmiş. Makbuldür.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik Alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Şeceratil aslinnurâniyyeti Resim Vel lematil kab datirrahmâniyyeti Resim Ve efdalil halikatil insâniyyeti Resim Ve eşrefissûretil cismâniyyeti Resim Ve ma’denil esrârirrabbâniyyeti Resim Ve hazâinilulumil istifâiyyeti Resim Sahibi kabdatil asliyyeti Resim Vel behcetisseniyyeti Resim Ver rutbetil aliyyeti Resim Men inderacettinnebiyyune tahte livâihi fehum minbu ve ileyhi Resim Ve salli ve sellim ve bârik âleyhi ve alâ alihi ve sahbihi adede ma halekte ve razekte ve emette ve ahyeyte ila yevmin tebasu men efneyte ve sellim teslimen kesiran vel hamdulillahi rabbil âlemin.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûr ağacının kökü, rahmanî kabzanın pırıltısı, yaratılan insanların en faziletlisi, cismi olan sûretlerin en şereflisi, rabbânî sırların madeni, seçilmiş ilimler hazinesi, aslî kabzanın "Kabzatü'l-Asliyye" , âli behcetin, yüce mertebelerin "Rütbetü'l-Aliyye" sahibi, Seyidimiz, Efendimiz, Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e -ki onun sancağı altında sıralanacak nebiler ki ondandır- ve onun âline, ashâbına, kıyamet günü fâni kıldıklarının dirileceği güne değin, yarattıkların, rızık verdiklerin, öldürdüklerin ve dirilttiklerin adedince, çokça salât ve selâm ediver!. Onları mübarek kılıver!. İşte o hamd ki âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

16. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Seyyid Ahmed el Bedevî Hazretlerinin salâvâtı (2)


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ nuril envâr
Ve sırril esrâr Resim Ve tiryâkil ağyâr Resim Ve miftâhi bâbil yesâr
Seyyidinâ Muhammedinil muhtâr Resim Ve âlihil ethar
Ve eshâbihil ahyâr Resim Adede niamillahi ve ifdalihi.


MÂNÂSI: Ey Rabbim, nûrların nûru, sırların sırrı,
ağyâra tiryâk, bolluk kapısının anahtarı,
Seyidimiz, seçilmiş olan Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e,
O'nun tâhir âline ve hayırlı ashâbına,
Yüce Allah'ın nimetleri ve fazlı adedince, salât ve selâm ediver!.
Onları mübarek kılıver!.

Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

17. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :

İmâmı Gazalî Hazretlerinin İhya adlı eserinde
Cuma günleri 7 defa okunması tavsiye edilmiştir.
Şefâata sebebdir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve ehli beytihi Resim Salâten tekünü leke ridâen ve lihakkihi edâen Resim Ve a’tihil vesilete Resim Veb’ashul makâmel Mahmudellezi veadtehu ve eczihi annâ mahüve ehluhu Resim Ve eczihi efdale ma cezeyte nebiyyen an ümmetihi Resim Ve salli aleyhi ve alâ cemi ihvânihi minennebiyyine vel mürselin Resim Ve alâ âlihim ve sahbihim ecma’in Resim Yâ erhamerrahimin.

MÂNÂSI: Ey Rabbim, seyyidimiz, efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e onun âline, ashâbına ve ehl-i beytine, Senin rızanı taşıyan, hakkı edâ edilebilecek bir salât ve selâm ediver!. Onları mübârek kıl!. Ona vesîleyi bahşediver!. Onu, kendisine vaad ettiğin Makâm-ı Mahmûd'a eriştir!. Onu nasıl ehli ise, o şekilde bizimle karşıla. Bir nebînin ümmetiyle karşılanacağı en güzel bir biçimde karşıla. Ona, nebi ve resûl tüm kardeşlerine, onların âline ve arkadaşlarına salât ediver!. Ey merhametlilerin en merhametlisi!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

18. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Sultan Muhammedi’l-Gazzevî Hazretlerinin salâvâtı olup,
sabah 3 akşam 3 okunması gönül ehlince tavsiye edilmiştir.


Resim

TÜRKÇESİ:
Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ ve Mevlânâ
Muhammedin mahtelefel melevâni Resim Ve teâkabel aserâni Resim
Ve kerrerel cedidâni Resim Vestekbelel ferkadân Resim
Ve belliğ ruhahu ve ervâha ehli beytihi minna ettehiyyete vesselâm.


MÂNÂSI :
Allahım! Ey Rabbim! Sabahtan öceki şafaklar ayrılıp gitikçe,
akşamdan önceki gurublar onları takib ettikçe,
gündüz ve gece tekrarlanıp mevcûd oldukça,
yıldızlar
(kutup yıldızı ve diğerleri) istikbâlde durup (yüzünü) döndükçe
Seyidimiz Efendimiz Muhammed
(sallallahu aleyhi ve sellem)'e salât ve selâm ediver!
Bizim tahiyyemizi
(hakta ve hayırda diriliş duamızı)
ve selâmımızı
(sılaya ulaşım arzumuzu)
O'nun ruhuna ve Ehl-i Beyt'inin ruhuna ulaştırıver!Resimالله أكبر كبيرا و الحمد لله كثيرا و سبحان الله بكرة و أصيلا
"Allahu ekber kebira, velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bükraten ve esila"


Resim---Biz, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte namaz kılarken, cemaatten biri aniden: "Allahu ekber kebiri, velhamdülillahi kesira, subhanallahi bükraten ve asila (Allah, büyükte büyüktür, Allah'a hamdimiz çoktur, sabah akşam tesbihimiz Allaha'dır!") dedi. Resulullah (sav) efendimiz: "Bu sözleri kim söyledi?" diye sordu. Söyleyen adam: "Ben, ey Allah'ın Resulü" dedi. Resulullah (sav) efendimiz: "O sözler hoşuma gitti. Sema kapıları onlara açıldı" buyurdu. İbnu Ömer (ra) der ki: "Söylediği günden beri o zikri okumayı hiç terketmedim."
(Nesai, bir rivayette şu ziyadede bulunmuştur: "On iki adet meleğin, bu sözleri (yükseltmek üzere) koşuştuklarını gördüm.")
(Müslim, Mesacid 150, (601); Tirmizi, Da'avat 137, (3586); Nesai, İftitah 8, (2,125))
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

19. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :Güzel bir salâvât-ı şerîfe

Resim

TÜRKÇESİ:
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve
Mevlânâ Muhammedin tıbbil kulubi ve devâihâ
Ve âfiyetil ebdâni ve şifâihâ
Ve nuril ebsâri ve diyâiha
Ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellim
Yâ selâmü sellim.

MÂNÂSI :
Allahım! Ey Rabbim! Kalblerin hekimi(doktoru)ve devâsı (çâresi) ,
bedenlerin âfiyeti (sağlığı, selâmeti, sıhhati) ve şifâsı,
gözlerin nûru ve ziyâsı (ışığı) olan
Seyidimiz Efendimiz Muhammed
(sallallahu aleyhi ve sellem) 'e
Sen salât ediver
, selâm ediver, mübârek kıl onu!
Ona onun ailesine ve sahabelerine de!
Ey mutlak teslim olunan, selâmın kendisi olan Allahım!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

20. SALÂVÂT-I ŞERÎFE : Ahmed bin İdris Hazretlerine ait bir salâvâttır.
Büyüklerden olan Veliyyullah, Hızır Aleyhisselâmdan ögrenmiştir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme inni eselüke binuri vechillahil azîmillezi melee erkâne arşillahil azim Resim Ve kâmet bihi avâlimullahil azim En tusalliye alâ Mevlânâ Muhammedin zil kadril azim Resim Ve alâ âl-i nebbiyillahil azim Resim Bi kaderi azameti zâtillahil azim Resim Fi külli lemhatin ve nefesin adede mâ fi ilmillahil azim Salâten kâmileten dâimeten bi devâmillahil azim Resim Tazimen lihakkike ya Mevlânâ yâ Muhammedu yâ Zel hulukil azim Resim Ve sellim aleyhi ve alâ âlihi ve sahbihi misle zâlike Allâhümmecma beyni ve beynehu Resim Kemâ cemate beynerruhi vennefesi zâhiren ve batinen yakazaten ve menâmen Resim Vecalhu ya rabbi ruhan lizâti min cemil vecuhi fiddünya kablel ahreti yâ azimu yâ ALLAH.

MÂNÂSI : Rabbimiz! Senden arşın direklerini dolduran; âlemlere varlık veren, Yüce Allah'ın nûrunun, Efendimiz, yüce mertebelerin sahibi Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem)'e, Yüce Allah'ın nebisinin ailesine, Yüce Allah'ın zatının azameti miktarınca, Yüce Allah'ın ilminde bulunan, gözlerin tüm bakışları ve nefesler adedince, Yüce Allah'ın ebediyetiyle sürecek kâmil bir salâtla salât etmesini, Efendimiz ey Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem), yüce ahlâk sahibi, seni hakkıyla yüceltmesini diliyorum. Ona onun ailesine ve ashabına bunun gibi selâm olsun!. Ey Rabbim ruhla nefesi yakınlaştırdığın gibi, zâhirde, bâtında, uyanıklıkta, uykuda beni ona yakınlaştır!. Ey Rabbim, ey yüce olan, ey Allah'ım, onu, âhiret gelmezden evvel dünyada her cihetle zâtımın ruhu kılıver!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

21. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Meşhur MuhaMMed Şemseddin ibni Ebi'l-Hasani'l- Bekri Hazretlerinin salâvâtıdır.
Hasani'l- Bekri, Ebu Bekir (ra) nın torunlarındandır. Gerçekten çok faziletli bir salâvâttır.
Özellikle Afrika ülkelerinde hatmesi yapılır.
Yani insanlar bir araya cem’ olurlar. Birlikte yaparlar.
Ve sabah akşam 3 er defâ okunması büyükler tarafından tavsiye edilmiştir.
İçerdiği mânâ bakımından böyledir.


Resim
Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Hatemennebîyyîn

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedinil fâtihi limâ uğlika vel hâtimi limâ sebeka Resim Vennâsiril hakki bilhak vel hâdi ilâ sırâtikel müstekimResim Sallallahu aleyhi ve alâ âlihi ve ashâbihi hakka kadrihi ve mikdârihil azim

MÂNÂSI : Ey Rabbim, kilitlerin anahtarı, öncekilerin hâtimi, hakkı hakla zafere çıkaran, hakka hakla yardım eden, Senin dosdoğru yoluna hidâyet eden, Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed (salallahu aleyhi ve sellem)'e Sen salât ediver, selâm ediver, mübârek kıl onu!. Ona, ailesine ve ashabına, yüce olan o kadri ve kıymetine göre salât ediver!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

22. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin Salavatı

Şeyh Ahmed el Halebî Hazretlerinin olup sıkıntıların atlatılmasında şifâdır


Resim

Esselâtü vesselâmü aleyke yâ Sâhiben nizâm
Sana olsun salât ve selâm, ey gerçek düzenin sahibi olan!


Resim

TÜRKÇESİ:
Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin
Kad dâkat hilleti edrikni yâ Rasûlullah.

MÂNÂSI :
Ey Rabbim, çârem kalmadı, sen Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed(salallahu aleyhi ve sellem)'e salât, selâm ediver, onu mübârek kıl!.
Ey Allah Resûlü (salallahu aleyhi ve sellem) sen hâlimi gör, yetiş!
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

23. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Nureddin Şevnî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır.
Büyük Muhammedî âşıklardan olup salâvât meclisleri ile meşhurdur.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim ve bârik alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Resim Aynil inâyeti ve kenzil hidâyeti Resim Ve zeynil kıyâmeti Resim Ve tirâzi hulleti Resim Ve arusil memleketi Resim Ve şefi'il ümmeti Resim Ve lisânil hucceti Resim Ve imâmil hadrati Resim Ve nebiyyirrahmeti Resim Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin Resim Eşşâfiil müşeffei sallallahu aleyhi ve sellem.

MÂNÂSI : Ey Rabbim, inâyet pınarı, hidayet hazinesi, kıyametin ziyneti, esvâbın en güzeli, memleketin damadı, ümmetin şefâatçisi, dili hüccet, varlığın imamı, rahmet nebisi, şefâat eden şefâat ettirilen, Seyyidimiz, Efendimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)'e salât ve selâm ediver, onu mübârek kıl!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

24. SALÂVÂT-I ŞERÎFE
Abdüsselâm bin Meşiş Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır.
Sabah, akşam ve yatsı namazlarından sonra sıdk ve ihlasla okunması nefsin tekemmülüne sebebdir.


Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ men minhu inşakkati'l- esrâru venfelekati'l- envâru Resim Ve fihi irtekkatil hakâiku Resim Ve tenezzelet ulumu âdeme fe'aceze'l- halâika velehu tedâeleti'l- fuhumu felem yüdrikhu minnâ sâbikun velâ lâhikun Resim Feriyâdu'l- meleküti bizehri cemâlihi munikatun Resim Ve hiyâdu'l- ceberuti bifeydi envârihi mütedeffikatun Resim Velâ şey'e illa vehüve bihi menutun iz levle'l- vâsitatu lezehebe kemâ kile'l- mevsut Resim Salâten teliku bike minke ileyhi kemâ hüve ehluhu Resim Allâhümme innehü sırruke'l- câmiuddâllu aleyke Resim Ve hicabuke'l- a'zamu el kâimu leke beyne yedeyke Resim Allâhümme elhikni bisâlihi ümmetihi ve hakkikni bi muhabbetihi Resim Ve arrifni iyyâhu ma'rifeten Resim Eslemu biha min mevâridi'l- cehli Resim Ve ekrau biha min mevâridi'l- cehri ve ekrau biha min mevâridi'l- fadli Resim Ve ehmilni ala sebilihi ilâ hadratike hamlen mahfufen bi nusratike Resim Vekzif bi ale'l- bâtili feedmeğuhu Resim Ve zicbi fi bihâri'l- ehadiyyeti Resim Venşilni min evhâlittevhidi Resim Ve eğrikni fi ayni bahri'l- vahdeti hatta lâ era velâ esmau velâ ecidu velâ uhissu illâ bihâ Resim Vec'ali'l- hicâbe'l- azama hayâte ruhi ve ruhahu sırra hakikati ve hakikatehu câmia avâlimi bitah kiki'l- hakki'l- evveli Resim Yâ evvelu yâ âhiru yâ zâhiru yâ bâtinu yâ Allah unsurnî bike leke ve eyyidnî bike leke vecma beyni ve beyneke ve hul beyni ve beyne ğayrike Allahu Allahu Allahu İnnellezi ferada aleykel kur'âne lerâddüke ila meâdin Resim Rabbenâ Âtina min ledunke rahmeten ve heyyi'lenâ min emrine raşedâ Resim
(Bundan sonraki kısmı Abdullah İbni Abbas'a (radyallahu nahu) aittir.)
Yâ dâime'l- fadli ale'l- beriyyâResim Yâ bâsite'l- yedeyni bill'atiyye Resim Yâ sâhibe'l- mevâhibisseniyye Resim Salli alâ Seyyidinâ ve Mevlânâ Muhammedin hayri'l- verâsseciyye veğfirlenâ yâ ze'l- ulâ fî hâzihi'l- aşiyye. (fî hâzihi's- subhiyye..

MÂNÂSI : ALLAHım!. Sen salât ve selam ediver ona ki esrârın kabuğunu kırıp inkişâf ettirdi, nûrları her tarafa yaydı, hakikatler kendisinde uzlaştı-yüceldi, Âdemoğlunun tüm bilgileri kendisine aktı ve böylece mahlukatı âciz bıraktı; anlayışları zayıf bıraktı, ne geçmişte ne de gelecekte kendisine yetişecek yoktur. Cemâlinin pırıltısıyla, melekûtun muhteşem cennet bahçesi, nûrlarının fışkırıp taşmasıyla ceberûtun havuzu. Hiçbir şey yoktur ki ona bağlı olmasın. Zirâ aracı olmasaydı şâyet, giderdi mevcudiyeti aracıya bağlı olan. Senin ona ettiğin, onun da ehli olduğu bir salâtla ona salât ediver.
ALLAHım!. O her şeyi içinde barındıran, Sana delâlet eden sırrındır; Senin katında, Senin için duran en büyük hicâbındır.
ALLAHım!. Beni, ümmetinin salihleri arasına koyuver, bana kendi sevgini hakikatiyle tattırıver!. Bana onun mârifetini veriver!. Cehâlet pınarlarından ona teslim oldum, fazilet pınarlarından onunla içtim. Beni onun yolunda, nusretinle yeğnileşmiş olarak, kendi şanına taşıyıver!. Beni bâtılın üzerine atıver de onu mahvedeyim. Beni vahdaniyet denizlerinde yüzdürüver, küfrün bataklıklarından çıkarıver!. Beni vahdet denizinin pınarının içine daldır da yalnızca bunu göreyim, duyayım, bulayım, hissedeyim. En büyük hicâbı, ruhumun hayatı, onun ruhunu, hakikatimin sırrı, onun hakikatini, O İlk Hakkı hakkıyla bilerek âlemleri içinde düren kılıver!. Ey her şeyin başı ve sonu, ey zâhir ve bâtın olan Yüce Allah, bana Kendinle Kendin için yardım ediver, bana Kendinle Kendin için destek veriver; beni Kendinle bir beraber kılıver, benimle Senin gayrin arasına giriver de, onların aramıza girmesine engel oluver!.
Allah-u Allah-u Allah!. Senin için Kur'ân'a razı olan, elbette ki seni o güne geri döndürecektir.
Ey RABBımız, bize katından rahmet veriver, bize işimizde doğruyu, doğru yolu hazır ediver!.
Ey insanlar üzerinde dâim fazlı olan!.
Ey ihsan etmek için ellerini açmış olan!.
Ey yüce ihsanların/karşılıksız hibelerin sahibi!. Seciyesi kâinâtın en hayırlısı olan Seyyidimiz, Efendimiz MuhaMMed(salallahu aleyhi ve sellem)'e salât ediver. Bize mağfiret ediver, bu gecede, (bu sabahta) ey yüceler yücesi olan!.
Resim
Kullanıcı avatarı
Gul
Moderatör
Moderatör
Mesajlar: 4903
Kayıt: 11 Haz 2009, 02:00
İletişim:

Re: Salâvât-ı Şerifelerimiz

Mesaj gönderen Gul »

25. SALÂVÂT-I ŞERÎFE :
Abdülgâni en Nablusî Hazretlerine ait çok kıymetli ve faziletli bir salâvâttır.


Resim

Resim

TÜRKÇESİ: Allâhümme salli ve sellim alâ Seyyidiinâ Muhammedin salâtekel kadimetel ezeliyyeteddâimetel bâkiyetel ebdiyyete Resim Elleti salleytehâ fi hadrati ilmikel kadim Resim Ellezi enzeltehü bi melâiketike fi hadrati kelâmikel kur'anil azim Resim Fekulte bilisânil Muhammediyyirrahim. Resim İnnallahe ve melaiketehu yesallüne alennebiyyi Resim Ve hâtabtenâ bihâ maasselâmi tetminen lil ikrâmi minke lena vel in'am Resim Fekulte yâ eyyuhellezine âmeni sallu aleyhi ve sellimu teslime Resim Fekultu imtisalen liemrike Resim Ve rağbeten fimâ indik emin ecrik Resim Allâhümme salli ve sellim alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihi ve ashabihi ecmain. Resim Salâten dâimeten bâkiyeten ila yevmiddin Resim Hatta necidha vikâyeten lena min nâril cahim Resim Ve musileten ilevvelineâ ve âhirina ma'şeral Mu'minine ila darinnaim Resim Ve rü'yeti cemâli vechikel kerim. Yâ azimu yâ Allah.

MÂNÂSI :Ey Rabbim, yüce kelâmın Kur'ân'ı Kerîm'de meleklerinle inzâl buyurduğun kadîm ilminde kendisiyle salât ettiğin o kadîm, ezelî, dâimî, bâkî ve ebedî salâtınla Seyyidimiz Muhammed Mustafa (salallahu aleyhi ve sellem)'e salât ve selâm ediver!. O rahmet dolu Muhammedî olan ve hamd ettiren dille : "Allah ve melekleri, o nebiye salat ederler." (Ahzâb/56) buyurmuştun. Bize, Kendi ikramını ve nimetlendirmeni tamamlasın diye selâmla birlikte bu şekilde hitâp edip : "Ey imân edenler, ona salat ve selâm edin." (Ahzâb/56) buyurmuştun. Ben de emrine itâatle ve katındaki ecrini umarak diyorum ki : "Ey rabbim, Seyyidimiz Muhammed'e onun ailesine ve ashabına, bunların tümüne, din gününe kadar dâim ve bâki olacak bir şekilde salât ve selâm ediver ki bunu, o günde cehennem ateşinden bir koruyucu, başımızı ve sonumuzu, müminler topluluğuyla birlikte o nimet yurduna ve Kendi kerîm yüzünün cemâlini görmeye ulaştıran bir vasıta olarak bulalım; Ey azîm olan! Ey Allah!"اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِىِّ يَا اَيُّهَا الَّذٖينَ اٰمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلٖيمًا
Resim---“İnnallâhe ve melâiketehu yusallûne alen nebîyyi, yâ eyyuhâllezîne âmenû sallû aleyhi ve sellimû teslîmâ: Muhakkak ki Allah ve Melâikesi Peygambere hep salât ile tekrim ederler, ey o bütün iyman edenler! Haydin ona teslimiyyetle salât-ü selâm getirin.”
(Ahzab 33/56)
Resim
Cevapla

“►Salavat-ı Şerifeler◄” sayfasına dön